ReadyPlanet.com


โครงการ รักษาศีล ๕ สานทางสู่พระนิพพาน


พอดีผมเคยเห็นโครงการ เรารักศีล๕ ในเวปไซต์พลังจิตซึ่งเป็นโครงการที่ดีมาก ผมจึงคิดอยากทำมาพักหนึ่งแล้วและในช่วงเวลาที่สำคัญที่เหลือน้อยนิดนี้ ผมจึงคิดว่าสำคัญมากดังนั้นเมื่อคืนนี้ผมจึงนั่งร่างโครงการคร่าวๆโดยยึดที่เขาทำมาแล้วเป็นแบบอย่างและปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสม  และพอดีว่าเมื่อคืนนี้ผมฝันว่าเบื้องบนท่านมาเตือนว่า ศีล๕สำคัญมากที่สุด ดังนั้นโครงการนี้จึงสำคัญมาก พอตื่นขึ้นมา ผมจึงตั้งใจอย่างมากและขอเป็นตัวแทนเชิญชวนเพื่อนๆทุกคน มาร่วมลงชื่อ ตั้งใจ รับสัจจะเพื่อรักษาศีล ๕ กัน นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

เพื่อเป็นการแสดงความตั้งใจและกตัญญูต่อพระพุทธองค์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆพระองค์และท่านอาจารย์อุบลที่เหนื่อยสอนพวกเรามา และดังที่เสด็จพ่อท้าวเวสสุวรรณและเบื้องบนได้สื่อเตือนลูกหลานมาโดยตลอดและถึงเวลานี้แล้ว เป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากต่อทุกๆคนในการที่เราจะแสดงถึงจุดยืน และทางเดินที่เราเลือกว่าจะอยู่ต่อเพื่อส่วนรวมและเพื่อพระนิพพาน หรือเราจะยอมเป็นฝ่ายพระเทวทัตและยินดีที่จะจากไปในภัยน้อยใหญ่เร็วๆนี้ โครงการนี้ ไม่ได้เจตนาที่จะหาทางให้ท่านรอดตายเพราะว่าอย่างไรเราก็ไม่อาจหนีความตายในวันใดวันหนึ่งได้ แต่เรามุ่งหวังให้ท่านหนีการเกิดดังพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ และท่านอาจารย์อุบลย้ำตลอดมา และผลบุญแห่งการรักษาศีลนี้ ไม่ว่าเราจะอยู่หรือจากไป เราย่อมไปสู่ที่ดี ด้วยความไม่ประมาท เพราะจิตเกาะกับศีล กับความดี และแน่นอนขอให้ท่านเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเบื้องบนเถอะว่า ศีล และบุญนี้จะเป็นเกราะคุ้มกันทุกๆท่านให้ผ่านทุกๆภัยได้อย่างแน่นอน แต่พอนึกถึงคำนี้
             “มันดีแต่ปาก มันไม่ทำ” 
คำเตือนอันเฉียบขาดนี้จากเสด็จพ่อท้าวเวสสุวรรณ ย้ำว่าตอนนี้เราต้องให้สัจจะกับตัวเองได้แล้ว และแน่นอนครับ ทุกๆท่านจะไม่เดียวดายแน่นอน เรามีเพื่อนๆมากมายที่จะมาร่วมกันรักษาศีลห้าโดยพร้อมเพรียงกัน ให้กำลังใจซึ่งกันและกัน คอยชี้แนะกันถึงเทคนิค วิธีการรักษาศีล๕ และผมมั่นใจเหลือเกินว่า เวปไซต์แห่งนี้ เบื้องบนท่านดูแลอยู่เมื่อเห็นความตั้งใจของลูกหลานที่จะทำเพื่อประโยชน์ตน และประโยชน์ส่วนรวม ผมมั่นใจว่าทุกๆพระองค์จะทรงอำนวยพรและบังคับกระแสจิตลูกหลานให้เดินทางตรงสู่แสงสว่างและสร้างบุญบารมีต่อเพื่อกลับบ้านพระนิพพานในชาตินี้ได้อย่างแน่นอน
ว่าแต่ท่านทั้งหลาย ตัดสินใจหรือยัง ว่าเลือกฝ่ายใด ระหว่างพระพุทธองค์ หรือ พระเทวทัต และกล้าพอหรือเปล่าที่จะปฏิวัติตนเอง กล้าทิ้งความชั่วทั้งหลาย ทำความดี โดยรักษาศีล๕ นับแต่วันนี้เป็นต้นไป มามะ! ลูกหลานที่ติดตามพระพุทธองค์มา และเคารพ ศรัทธา และมีบุญสัมพันธ์กับท่านอาจารย์อุบล มาจับมือกัน พากันกลับบ้านด้วยกันเน้อ


ผู้ตั้งกระทู้ ธนา อรุณภิญโญพล (Nirvana_time-at-hotmail-dot-com) กระทู้ตั้งโดยสมาชิก โพสต์และแสดงความเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น :: วันที่ลงประกาศ 2011-05-20 20:43:13


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (1546793)

 

วัตถุประสงค์  (สำหรับท่านที่ตั้งใจจะร่วมโครงการ ตั้งใจอ่านดีๆนะครับ เพราะนั่นคือคำอธิษฐาน)

 เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชาและสังฆบูชา

เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระชนมายุ ครบ ๘๔ พรรษา ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔

เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์

๔ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคลทั่วไปได้ตะหนักถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการรักษาศีล ๕อันเป็นคุณธรรมพื้นฐานของมนุษย์ ซึ่งจะนำไปสู่ความเจริญก้าวหน้า ทั้งทางโลกและทางธรรม แก่ผู้รักษาศีลห้าเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการสร้างทางเพื่อพระนิพพานในชาตินี้

เพื่อเป็นวาระบุญจากการรักษาศีลสามัคคีที่ยิ่งใหญ่รวบรวมกระแสบุญกุศลของผู้รักษาศีลให้แผ่ความร่มเย็นเป็นสุขแก่ประเทศชาติบ้านเมืองของเราบรรเทาภัยพิบัติต่างๆที่ประสบอยู่ จากหนักให้เป็นเบา ที่เบาแล้วให้เป็นปรกติสุขในเร็ววัน รวมทั้งต้านภัยพิบัติต่างๆ ที่จะมาถึงในอนาคต
 
คนเข้าถึงสุคติได้ก็เพราะศีล
 
คนเข้าถึงโภคสมบัติได้ก็เพราะศีล
 
คนเข้าถึงพระนิพพานได้ก็เพราะศีล
**ซึ่งพระพุทธองค์ทรงตรัสสอนผ่านหลวงพ่อฤาษีลิงดำไว้ว่า บุญใดๆที่ทำโดยเสด็จพระราชกุศล ผู้นั้นจะได้บุญมาก บารมีเต็มเร็ว และเข้าใกล้พระนิพพานเร็วมาก

ผู้แสดงความคิดเห็น ธนา อรุณภิญโญพล (Nirvana_time-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-05-20 20:45:19


ความคิดเห็นที่ 2 (1546794)

 

วิธีการร่วมสมัครโครงการรักษาศีล
๑ ขอให้ทุกท่านที่ตั้งใจจริง อ่านทุกๆบรรทัด เพื่อมั่นใจว่าตนเองอยากรักษาศีล ๕ พร้อมที่อยากจะอยู่ต่อเพื่อประโยชน์ตน และผู้อื่น ซึ่งท้ายสุดคือความหวังสู่พระนิพพานในชาตินี้  อย่าลงชื่อแบบตามกระแสนะครับ เพราะมั่นใจเหลือเกินว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆพระองค์คอยดูแลลูกหลานอยู่
๒ หากท่านอ่านและเข้าใจแล้ว และพร้อมที่จะร่วมโครงการนี้ เพียงท่านลงชื่อ ก็ถือว่าท่านได้ตั้งใจมั่นในการรักษาศีลห้าแล้ว ซึ่งระยะเวลารักษาศีล๕ คือนับแต่วันที่ท่านได้ลงชื่อไว้ทันทีตลอดไป
๓ ทุกๆวัน แต่ละท่านสามารถที่จะมาแสดงความคิดเห็น ต่อศีลของท่านที่ด่าง พร้อย หรือทำผิดพลาดไปไม่ว่าด้วยกรณีใดๆก็ตาม และขอให้ท่านได้โปรดเขียนแสดงหาทางออกด้วยปัญญาว่าท่านจะแก้ปัญหานี้ด้วยวิธีการใดเพื่อจะไม่ให้ผิดพลาดอีกเด็ดขาด  เพื่อเป็นธรรมทาน และแลกเปลี่ยนแนวทางซึ่งกันและกัน สำคัญที่สุดคือการรวมพลัง ให้กำลังใจแก่กันแนะนำกัน  
๔ ถึงแม้ว่าเวลาจะเหลือน้อยมากๆก็ตาม แต่หากว่าท่านใดไม่พร้อมที่จะรักษาครบทั้ง๕ ข้อ แต่ก็ยังดีกว่าท่านไม่ทำอะไรแก่ตัวท่านเลย ท่านก็สามารถอธิษฐานจิตรักษาศีลอย่างน้อยที่สุด ๓ข้อขึ้นไปได้ และพยายามสร้างกำลังใจให้ตนเองให้เร็วที่สุดๆๆๆๆ เพื่อขอรักษาให้ครบทั้ง๕ ข้อให้ได้
ผู้แสดงความคิดเห็น ธนา อรุณภิญโญพล (Nirvana_time-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-05-20 20:46:19


ความคิดเห็นที่ 3 (1546796)

ศีล ๕ ข้อคือ
๑. ปาณาติปาตาเวรมณี งดเว้นจากการทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไป
๒.อทินนาทานา เวรมณี งดเว้นจากการถือเอาของที่เจ้าของมิได้ให้
๓. กาเมสุ มิจฉาจารา เวรมณีงดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม
๔. มุสาวาทา เวรมณีงดเว้นจากการกล่าวเท็จ
๕.สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานา เวรมณี งดเว้นจากการดื่มสุราและเมรัย อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท

 
 
คำสมาทานศิล ๕

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโตสัมมา สัมพุทธัสสะ (ว่า ๓ จบ)
 
พุทธัง สะระณังคัจฉามิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
 
ทุติยัมปิพุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ทุติยัมปิธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
 
ตะติยัมปิพุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
 
ปาณาติปาตาเวระมะณี สิกขาปะทัง สมาทิยามิ
อทินนาทานา เเวระมะณี สิกขาปะทัง สมาทิยามิ
กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง สมาทิยามิ
มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทังสมาทิยามิ
สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทังสมาทิยามิ
 
อิมานิ ปัญจะ สิกขาปะทานิสีเลนะ สุคะติงยันติ สีเลนะ โภคะสัมปะทา
สีเลนะ นิพพุติง ยันติ ตัสสะมา สีลังวิโสทะเย
 
ขอขอบพระคุณอย่างสูงสำหรับที่มาเริ่มต้น: คุณ KIM เวปพลังจิตที่ริเริ่มโครงการดีๆนี้ขึ้นมา

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ธนา อรุณภิญโญพล (Nirvana_time-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-05-20 20:48:44


ความคิดเห็นที่ 4 (1546797)

สมัครโครงการรักษาศีล

พร้อมที่จะรักษาศีลห้าตลอดไปค่ะ

ยกเว้นบางวัน

ขอเป็น

ศีลแปดค่ะ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น เบญจรัตน์ สีทองสุก ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-05-20 20:51:12


ความคิดเห็นที่ 5 (1546800)

ง้านผมขอประเดิมคนแรกเลยนะครับ

ข้าพเจ้า นายธนา อรุณภิญโญพล ขอตั้งใจ รักษาศีล๕  

 เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชาและสังฆบูชา
เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระชนมายุ ครบ ๘๔ พรรษา ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔

เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์

๔ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคลทั่วไปได้ตะหนักถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการรักษาศีล ๕อันเป็นคุณธรรมพื้นฐานของมนุษย์ ซึ่งจะนำไปสู่ความเจริญก้าวหน้า ทั้งทางโลกและทางธรรม แก่ผู้รักษาศีลห้าเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการสร้างทางเพื่อพระนิพพานในชาตินี้

เพื่อเป็นวาระบุญจากการรักษาศีลสามัคคีที่ยิ่งใหญ่รวบรวมกระแสบุญกุศลของผู้รักษาศีลให้แผ่ความร่มเย็นเป็นสุขแก่ประเทศชาติบ้านเมืองของเราบรรเทาภัยพิบัติต่างๆที่ประสบอยู่ จากหนักให้เป็นเบา ที่เบาแล้วให้เป็นปรกติสุขในเร็ววัน รวมทั้งต้านภัยพิบัติต่างๆ ที่จะมาถึงในอนาคต

ขอพระบารมีพระพุทธองค์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆพระองค์ได้โปรดประทานพร และมาสถิตในกาย วาจา ใจ ของข้าพเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และโปรดเมตตาลูกหลานให้จิตใจมีความเข้มแข็งเอาชนะกิเลสต่างๆ และคอยชี้แนะแนวทางสว่างให้แก่ชีวิตข้าพเจ้านับแต่วันนี้เป็นต้นไป ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเทอญ สาธุ สาธุ สาธุ

ผู้แสดงความคิดเห็น ธนา อรุณภิญโญพล (Nirvana_time-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-05-20 20:54:47


ความคิดเห็นที่ 6 (1546805)

 

ขออนุโมทนา

กับ

โครงการมหากุศล

ข้าพเจ้า นาง ประวีณา  แค้มป์ 

ขอปฏิณานว่า

จะตั้งใจ รักษาศีล๕ 

อย่างตั้งใจ / อย่างดีที่สุด

***************

เพื่อถวายแด่

องค์พระพุทธเจ้า

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เพื่อ

อ.อุบล บ้านสวนพิรามิด

และ

เพื่อตัวเอง ค่ะ

**************

ขออำนาจบารมี

ดลบันดาล ให้ลูก

รักษาศิลได้ทุกขณะ...สาธุ

ผู้แสดงความคิดเห็น แมว ประวีณา แค้มป์ (prawinakamp-at-gmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-05-20 21:04:09


ความคิดเห็นที่ 7 (1546808)

โอว้ มาแรง บุญแรง ขอโมทนาบุญอย่างสูงกับคุณพี่ เบจรัตน์ ด้วยนะครับกับการตั้งใจรักษาทั้งศีล ๕ และศีล ๘  สาธุ สาธุ สาธุ อาจารย์อุบลสอนไว้ว่า ให้ทาน ๑๐๐ ครั้ง ไม่เท่ากับรักษาศีลให้ครบ ๑ ครั้ง รักษาศีล๑๐๐ ครั้ง ไม่เท่าเจริญภาวนาจนเกิดความสงบครั้งเดียว ดังนั้นใครมาอนุโมทนาบุญกับคนรักษาศีล ผมว่าได้บุญแรงนะครับ เพราะว่า บุญนั้นตามที่ได้บอกไว้แล้วตามวัตถุประสงค์ด้านบนแล้ว เบื้องบนท่านแจ้งเตือนเมื่อเร็วๆนี้ว่า ทำบุญเกี่ยวกับในหลวง บุญจะแรง เร็ว ยิ่งใหญ่มหาศาล ให้เราปลอดภัยทุกๆภัย สาธุ สาธุ สาธุ ได้ ๘๐  - ๙๐ เปอร์เซ็นต์แระ ฮ่าๆๆ คนงกบุญ

ผู้แสดงความคิดเห็น ธนา อรุณภิญโญพล (Nirvana_time-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-05-20 21:09:19


ความคิดเห็นที่ 8 (1546811)

ขออนุโมทนาบุญกับธรรมทานอันยิ่งใหญ่ของคุณธนาค่ะ

เพชรดา วรรณรักษ์ ขอตั้งจิตรักษาศีล 5 ให้มั่น นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ขอพระบารมีของพระพุทธองค์ ได้โปรดมาสถิตในกาย วาจา ใจ เพื่อบังคับกระแสจิตของข้าพเจ้าเอาชนะกิเลสทั้งปวงตราบเท่าเข้าสู่นิพพานเทอญ สาธุ

 

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น เพชรดา วรรณรักษ์ (fareastinn-at-yahoo-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-05-20 21:25:53


ความคิดเห็นที่ 9 (1546814)

อนุโมทนาบุญด้วยค่ะ

ข้าพเจ้า ตฤณ จารุวัฒน์ธนทิต

ขอร่วมโครงการรักษาศีลห้าด้วยคนค่ะ

ข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะปฏิญาณว่า จะตั้งใจรักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์

 

 เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชาและสังฆบูชา
เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระชนมายุ ครบ ๘๔ พรรษา ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔

เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์

๔ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคลทั่วไปได้ตะหนักถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการรักษาศีล ๕อันเป็นคุณธรรมพื้นฐานของมนุษย์ ซึ่งจะนำไปสู่ความเจริญก้าวหน้า ทั้งทางโลกและทางธรรม แก่ผู้รักษาศีลห้าเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการสร้างทางเพื่อพระนิพพานในชาตินี้

เพื่อเป็นวาระบุญจากการรักษาศีลสามัคคีที่ยิ่งใหญ่รวบรวมกระแสบุญกุศลของผู้รักษาศีลให้แผ่ความร่มเย็นเป็นสุขแก่ประเทศชาติบ้านเมืองของเราบรรเทาภัยพิบัติต่างๆที่ประสบอยู่ จากหนักให้เป็นเบา ที่เบาแล้วให้เป็นปรกติสุขในเร็ววัน รวมทั้งต้านภัยพิบัติต่างๆ ที่จะมาถึงในอนาคต

ขอ พระบารมีพระพุทธองค์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆพระองค์ได้โปรดประทานพร และมาสถิตในกาย วาจา ใจ ของข้าพเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และโปรดเมตตาลูกหลานให้จิตใจมีความเข้มแข็งเอาชนะกิเลสต่างๆ และคอยชี้แนะแนวทางสว่างให้แก่ชีวิตข้าพเจ้านับแต่วันนี้เป็นต้นไป ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเทอญ สาธุ สาธุ สาธุ

ผู้แสดงความคิดเห็น ตฤณ (voravee_pat-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-05-20 21:40:57


ความคิดเห็นที่ 10 (1546820)

ขออนุโมทนากับพี่ ธนา ด้วยคราฟ

เห็นโครงการแล้วมัน...

สุโค่ยมาก...(สุดยอด)

ผมโจ( ศิรินพงศ์ เพชรแสงศรี) พี่นิด (กริษฐา ทองประสาท) พี่กัญ(กัญญ์วิญาณ์ สุวัฒนาพร) และ น้องปุ๋ย (สุจิตรา ชมเสียง)

ขอตั้งใจมุ่งมั่นรักษาศีล 5 อย่างเคร่งครัด

@เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา

@เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุลศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

@เพื่อเป็นการยืนยันมอบกายถวายชีวิตแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

@เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเพื่อนร่วมโลกด้วยกัน

ขอบารมีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้านสวนพีระมิดทุกๆพระองค์

ขอได้โปรดเมตตาประทานพรแด่ข้าพเจ้าทั้งหลาย

มาสถิตในกาย วาจา และใจของข้าพเจ้าทั้งหลาย

ให้มีกำลังใจเข็มแข็งต่อสู้กับกิเลสและอุปสรรค์นานาพร้อมทั้ง

คอยชี้แนะเส้นทางแสงสว่างให้กับข้าพเจ้าทั้งหลายนับแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ตลอดจนข้าพเจ้าทั้งหลายเข้าสู่ พระนิพพนา ในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเทอญ

สาธุ สาธุ สาธุ

ผู้แสดงความคิดเห็น โจลูกบ้านสวน (Lucifer_zaaa-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-05-20 22:11:30


ความคิดเห็นที่ 11 (1546825)

ขออนุโมทนาบุญค่ะ

สาธุ สาธุ สาธุ

สมัครโครงการรักษาศีล ๕

ลงชื่อ นางสาวพรรณี  ศรีทะชะ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ณี-พรรณี ศรีทะชะ (punnee-dot-nee-at-gmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-05-20 22:27:30


ความคิดเห็นที่ 12 (1546826)

ขอเข้าร่วมโครงการรักษาศีล 5 ด้วยคนค่ะ

ข้าพเจ้า นางสาววราภรณ์ หล่าบรรเทา ขอตั้งสัจจะ ขอรักษาศีล 5 ค่ะ

๑. เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชาและสังฆบูชา
๒. เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระชนมายุ ครบ ๘๔ พรรษา ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔

๓. เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์

๔. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคลทั่วไปได้ตะหนักถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการรักษาศีล     ๕อันเป็นคุณธรรมพื้นฐานของมนุษย์ ซึ่งจะนำไปสู่ความเจริญก้าวหน้า ทั้งทางโลกและทางธรรม แก่ผู้รักษาศีลห้าเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการสร้างทางเพื่อพระนิพพานในชาตินี้

๕. เพื่อเป็นวาระบุญจากการรักษาศีลสามัคคีที่ยิ่งใหญ่รวบรวมกระแสบุญกุศลของผู้รักษาศีลให้แผ่ความร่มเย็นเป็นสุขแก่ประเทศชาติบ้านเมืองของเราบรรเทาภัยพิบัติต่างๆที่ประสบอยู่ จากหนักให้เป็นเบา ที่เบาแล้วให้เป็นปรกติสุขในเร็ววัน รวมทั้งต้านภัยพิบัติต่างๆ ที่จะมาถึงในอนาคต

ขอพระบารมีพระพุทธเจ้า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆพระองค์ได้โปรดประทานพร และมาสถิตในกาย วาจา ใจ ของข้าพเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และโปรดเมตตาลูกหลานให้จิตใจมีความเข้มแข็งเอาชนะกิเลสต่างๆ และคอยชี้แนะแนวทางสว่างให้แก่ชีวิตข้าพเจ้านับแต่วันนี้เป็นต้นไป ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเทอญ สาธุ สาธุ สาธุ

และขอโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยค่ะ สาธุ สาธุ สาธุ

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น วราภรณ์ หล่าบรรเทา (iceteaza-at-yahoo-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-05-20 22:37:16


ความคิดเห็นที่ 13 (1546827)

ขอโมทนาบุญสาธุ สาธุ สาธุ กับสามัคคีบุญจากการรักษาศีลห้ากับพี่แมว คุณเพชรดา น้องตฤณ น้องโจ พี่นิด พี่กัญจ์ และคุณพรรณี ทุกๆท่านด้วยนะครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ธนา อรุณภิญโญพล (Nirvana_time-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-05-20 22:37:36


ความคิดเห็นที่ 14 (1546833)

ตัวเล็ก ขอสมัครเข้ารวมอีกคนครับ

......

ผู้แสดงความคิดเห็น ตัวเล็ก พงษ์เดช ชาวไทย (phongdech1665-at-gmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-05-20 23:01:23


ความคิดเห็นที่ 15 (1546845)

ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ตั้งใจรักษาศีล 5 ค่ะ

ข้าพเจ้า จิดาเพ็ญพัฒน์  ฟักอินทร์ ขอตั้งใจรักษาศีล 5

 เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชาและสังฆบูชา
เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระชนมายุ ครบ ๘๔ พรรษา ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔

เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์

๔ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคลทั่วไปได้ตะหนักถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการรักษาศีล ๕อันเป็นคุณธรรมพื้นฐานของมนุษย์ ซึ่งจะนำไปสู่ความเจริญก้าวหน้า ทั้งทางโลกและทางธรรม แก่ผู้รักษาศีลห้าเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการสร้างทางเพื่อพระนิพพานในชาตินี้

เพื่อเป็นวาระบุญจากการรักษาศีลสามัคคีที่ยิ่งใหญ่รวบรวมกระแสบุญกุศลของผู้รักษาศีลให้แผ่ความร่มเย็นเป็นสุขแก่ประเทศชาติบ้านเมืองของเราบรรเทาภัยพิบัติต่างๆที่ประสบอยู่ จากหนักให้เป็นเบา ที่เบาแล้วให้เป็นปรกติสุขในเร็ววัน รวมทั้งต้านภัยพิบัติต่างๆ ที่จะมาถึงในอนาคต

ขอพระบารมีพระพุทธองค์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆพระองค์ได้โปรดประทานพร และมาสถิตในกาย วาจา ใจ ของข้าพเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และโปรดเมตตาลูกหลานให้จิตใจมีความเข้มแข็งเอาชนะกิเลสต่างๆ และคอยชี้แนะแนวทางสว่างให้แก่ชีวิตข้าพเจ้านับแต่วันนี้เป็นต้นไป ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเทอญ สาธุ สาธุ สาธุ

(ขออนุญาติใช้ของคุณธนานะคะครอบคลุมดีค่ะ คิดเองไม่ได้ขนาดนี้ ขอบคุณค่ะ)

ผู้แสดงความคิดเห็น จิดาเพ็ญพัฒน์ ฟักอินทร์ (kajadu-at-sanook-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-05-20 23:19:29


ความคิดเห็นที่ 16 (1546883)

อนุโมทนากับ คุณธนา เจ้าของโครงการรักษาศีลห้า

และขออนุโมทนากับปณิธานอันกล้าแกร่งของทุกๆท่าน

ที่ตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะเป็นผู้ทรงศีลห้าให้ดีที่สุดด้วยนะคะ

สาธุ สาธุ สาธุ..

 

ข้าพเจ้า น.ส. ชนิดา เชิงสะอาด

ขอตั้งใจรักษาศีล 5

เพื่อทดแทนพระคุณบิดามารดา

อ.อุบล ศุภาเดชาภรณ์และครอบครัว และ...

 เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชาและสังฆบูชา
เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระชนมายุ ครบ ๘๔ พรรษา ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔

เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์

๔ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคลทั่วไปได้ตระหนักถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการรักษาศีล ๕อันเป็นคุณธรรมพื้นฐานของมนุษย์ ซึ่งจะนำไปสู่ความเจริญก้าวหน้า ทั้งทางโลกและทางธรรม แก่ผู้รักษาศีลห้าเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการสร้างทางเพื่อพระนิพพานในชาตินี้

เพื่อเป็นวาระบุญจากการรักษาศีลสามัคคีที่ยิ่งใหญ่รวบรวมกระแสบุญกุศลของผู้รักษาศีลให้แผ่ความร่มเย็นเป็นสุขแก่ประเทศชาติบ้านเมืองของเราบรรเทาภัยพิบัติต่างๆที่ประสบอยู่ จากหนักให้เป็นเบา ที่เบาแล้วให้เป็นปรกติสุขในเร็ววัน รวมทั้งต้านภัยพิบัติต่างๆ ที่จะมาถึงในอนาคต

 

ขอ พระบารมีพระพุทธองค์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆพระองค์ได้โปรดประทานพร และมาสถิตในกาย วาจา ใจ ของข้าพเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และโปรดเมตตาลูกหลานให้จิตใจมีความเข้มแข็งเอาชนะกิเลสต่างๆ และคอยชี้แนะแนวทางสว่างให้แก่ชีวิตข้าพเจ้านับแต่วันนี้เป็นต้นไป ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเทอญ

สาธุ สาธุ สาธุ

ผู้แสดงความคิดเห็น ชนิดา เชิงสะอาด ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-05-21 04:06:22


ความคิดเห็นที่ 17 (1546887)

ข้าพเจ้า นายเกียรติศักดิ์ โพธิ์อุ่น ขอตั้งใจ รักษาศีล๕  

เพื่อทดแทนพระคุณบิดามารดา ครูอาจารย์

อ.อุบล ศุภาเดชาภรณ์และครอบครัว และ...

 เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชาและสังฆบูชา
เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระชนมายุ ครบ ๘๔ พรรษา ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔

เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์

๔ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคลทั่วไปได้ตะหนักถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการรักษาศีล ๕อันเป็นคุณธรรมพื้นฐานของมนุษย์ ซึ่งจะนำไปสู่ความเจริญก้าวหน้า ทั้งทางโลกและทางธรรม แก่ผู้รักษาศีลห้าเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการสร้างทางเพื่อพระนิพพานในชาตินี้

เพื่อเป็นวาระบุญจากการรักษาศีลสามัคคีที่ยิ่งใหญ่รวบรวมกระแสบุญกุศลของผู้รักษาศีลให้แผ่ความร่มเย็นเป็นสุขแก่ประเทศชาติบ้านเมืองของเราบรรเทาภัยพิบัติต่างๆที่ประสบอยู่ จากหนักให้เป็นเบา ที่เบาแล้วให้เป็นปรกติสุขในเร็ววัน รวมทั้งต้านภัยพิบัติต่างๆ ที่จะมาถึงในอนาคต

ขอพระบารมีพระพุทธองค์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆพระองค์ได้โปรดประทานพร และมาสถิตในกาย วาจา ใจ ของข้าพเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และโปรดเมตตาลูกหลานให้จิตใจมีความเข้มแข็งเอาชนะกิเลสต่างๆ และคอยชี้แนะแนวทางสว่างให้แก่ชีวิตข้าพเจ้านับแต่วันนี้เป็นต้นไป ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเทอญ สาธุ สาธุ สาธุ

ผู้แสดงความคิดเห็น เกียรติศักดิ์ โพธิ์อุ่น (kiattisp-at-scg-dot-co-dot-th) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-05-21 05:16:54


ความคิดเห็นที่ 18 (1546926)

 

     ขออนุโมทนากับเจ้าของโครงการด้วยนะคะ

 

ข้าพเจ้า นางฉวีวรรณ  นภาพรรณราย  ขอตั้งใจ รักษาศีล๕  

 

 

เพื่อทดแทนพระคุณบิดามารดา ครูอาจารย์

อ.อุบล ศุภาเดชาภรณ์และครอบครัว และ...

๑ เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชาและสังฆบูชา
เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระชนมายุ ครบ ๘๔ พรรษา ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔
เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์
๔ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคลทั่วไปได้ตะหนักถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการรักษาศีล ๕อันเป็นคุณธรรมพื้นฐานของมนุษย์ ซึ่งจะนำไปสู่ความเจริญก้าวหน้า ทั้งทางโลกและทางธรรม แก่ผู้รักษาศีลห้าเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการสร้างทางเพื่อพระนิพพานในชาตินี้
เพื่อเป็นวาระบุญจากการรักษาศีลสามัคคีที่ยิ่งใหญ่รวบรวมกระแสบุญกุศลของผู้รักษาศีลให้แผ่ความร่มเย็นเป็นสุขแก่ประเทศชาติบ้านเมืองของเราบรรเทาภัยพิบัติต่างๆที่ประสบอยู่ จากหนักให้เป็นเบา ที่เบาแล้วให้เป็นปรกติสุขในเร็ววัน รวมทั้งต้านภัยพิบัติต่างๆ ที่จะมาถึงในอนาคต

ขอพระบารมีพระพุทธองค์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆพระองค์ได้โปรดประทานพร และมาสถิตในกาย วาจา ใจ ของข้าพเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และโปรดเมตตาลูกหลานให้จิตใจมีความเข้มแข็งเอาชนะกิเลสต่างๆ และคอยชี้แนะแนวทางสว่างให้แก่ชีวิตข้าพเจ้านับแต่วันนี้เป็นต้นไป ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเทอญ สาธุ สาธุ สาธุ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ตาล (ฉวีวรรณ นภาพรรณราย) (cha2508-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-05-21 12:04:46


ความคิดเห็นที่ 19 (1546940)

ข้าพเจ้า

นส.นิพาดา กะตะศิลา

ขออนุโมทนา คุณพี่ธนาที่ได้

ริเริ่มมหาบุญ ครั้งนี้ สาธุ สาธุ สาธุ

และข้าพเจ้าขอร่วมโครงการนี้กับลูกหลาน

บ้านสวนพีระมิด ด้วยค่ะ ข้าพเจ้าจะ

รักษาศีล ๕ มิให้ขาด เพื่อ

ตอบแทนคุณ

บิดา มารดา

ถวายมหาบุญนี้แด่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระพุทธองค์ เสด็จตาท้าวเวสสุวรรณ

สิ่งศักดิ์บ้านสวนพีระมิด อ.แม่อุบลและครอบครัว

สาธุ สาธุ สาธุ

ผู้แสดงความคิดเห็น นิพาดา (tee-ged-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-05-21 13:10:47


ความคิดเห็นที่ 20 (1546947)

 

้าพเจ้านางคนึงนุช  พงษ์ดี

ขอเข้าร่วมโครงการรักษาศีลห้า

ขออนุโมทนาบุญกับคุณธนาที่ตั้งโครงการดีๆขึ้นมา

และะขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะ  สาธุ  สาธุ

ผู้แสดงความคิดเห็น คนึงนุช (kanungnuch03-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-05-21 13:20:06


ความคิดเห็นที่ 21 (1546961)

      ขอ ร่วมด้วย รักษาศีล 5 ตลอดชีวิต ด้วยคน จ้ะ

ข้าพเจ้า นาง วิสรีร์  ถิรเลิศจุมพล และ แฟน นาย จีรพันธ์  สุวรรณรัตน์

เราทั้ง 2 คน ขอ รักษา ศีล 5 ตลอดชีวิต และขออนุโมทนากับคุณธนาและทุกๆท่านที่ได้ร่วมโครงการรักษาศีล5 สาธุ สาธุ ทุกๆประการ ค่ะ

 เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชาและสังฆบูชา


เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระชนมายุ ครบ ๘๔ พรรษา ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔

เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์

๔ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคลทั่วไปได้ตะหนักถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการรักษาศีล ๕อันเป็นคุณธรรมพื้นฐานของมนุษย์ ซึ่งจะนำไปสู่ความเจริญก้าวหน้า ทั้งทางโลกและทางธรรม แก่ผู้รักษาศีลห้าเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการสร้างทางเพื่อพระนิพพานในชาตินี้

เพื่อเป็นวาระบุญจากการรักษาศีลสามัคคีที่ยิ่งใหญ่รวบรวมกระแสบุญกุศลของผู้รักษาศีลให้แผ่ความร่มเย็นเป็นสุขแก่ประเทศชาติบ้านเมืองของเราบรรเทาภัยพิบัติต่างๆที่ประสบอยู่ จากหนักให้เป็นเบา ที่เบาแล้วให้เป็นปรกติสุขในเร็ววัน รวมทั้งต้านภัยพิบัติต่างๆ ที่จะมาถึงในอนาคต
 
คนเข้าถึงสุคติได้ก็เพราะศีล
 
คนเข้าถึงโภคสมบัติได้ก็เพราะศีล
 
คนเข้าถึงพระนิพพานได้ก็เพราะศีล
**ซึ่งพระพุทธองค์ทรงตรัสสอนผ่านหลวงพ่อฤาษีลิงดำไว้ว่า บุญใดๆที่ทำโดยเสด็จพระราชกุศล ผู้นั้นจะได้บุญมาก บารมีเต็มเร็ว และเข้าใกล้พระนิพพานเร็วมาก
 
ผู้แสดงความคิดเห็น พลังบุญ/วิสรีร์ ถิรเลิศจุมพล (wiky20092009-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-05-21 14:39:02


ความคิดเห็นที่ 22 (1546985)

 

ขออนุโมทนากับเจ้าของโครงการด้วยนะคะ

ข้าพเจ้า นางฉันทนา  ชูนุ่น ขอเข้าร่วมโครงการณ์นี้ด้วยคะ

ขอตั้งใจรักษาศีล 5

เพื่อทดแทนพระคุณบิดามารดา

อ.อุบล ศุภาเดชาภรณ์และครอบครัว และ...

 เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชาและสังฆบูชา
เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระชนมายุ ครบ ๘๔ พรรษา ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔

เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์

๔ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคลทั่วไปได้ตระหนักถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการรักษาศีล ๕อันเป็นคุณธรรมพื้นฐานของมนุษย์ ซึ่งจะนำไปสู่ความเจริญก้าวหน้า ทั้งทางโลกและทางธรรม แก่ผู้รักษาศีลห้าเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการสร้างทางเพื่อพระนิพพานในชาตินี้

เพื่อเป็นวาระบุญจากการรักษาศีลสามัคคีที่ยิ่งใหญ่รวบรวมกระแสบุญกุศลของผู้รักษาศีลให้แผ่ความร่มเย็นเป็นสุขแก่ประเทศชาติบ้านเมืองของเราบรรเทาภัยพิบัติต่างๆที่ประสบอยู่ จากหนักให้เป็นเบา ที่เบาแล้วให้เป็นปรกติสุขในเร็ววัน รวมทั้งต้านภัยพิบัติต่างๆ ที่จะมาถึงในอนาคต

 

ขอ พระบารมีพระพุทธองค์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆพระองค์ได้โปรดประทานพร และมาสถิตในกาย วาจา ใจ ของข้าพเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และโปรดเมตตาลูกหลานให้จิตใจมีความเข้มแข็งเอาชนะกิเลสต่างๆ และคอยชี้แนะแนวทางสว่างให้แก่ชีวิตข้าพเจ้านับแต่วันนี้เป็นต้นไป ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเทอญ

สาธุ สาธุ สาธุ

ผู้แสดงความคิดเห็น ฉันทนา (coffe-dot-i-joker-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-05-21 17:56:31


ความคิดเห็นที่ 23 (1547010)

ขออนุโมทนา กับผู้คิดค้นและเริ่มโครงการ และสำคัญที่สุด คุณธนาค่ะ อนุโมทนา สาธุ สาธุ สาธุ

 

ขอร่วมโครงการนี้ด้วยคนค่ะ ข้าพเจ้า นางสุภาวดี  วัดพ่วง จะขอตั้งใจ รักษาศีล 5 ให้บริสุทธิ์ให้จงได้ค่ะ และตลอดไปเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ของพวกเราชาวไทย และเป็นการตอบแทนบุญคุณที่ได้พูดไปกับ อ.อุบล ว่าจะเป็นคนดีตอบแทนบุญคุณแทนคำว่ารักค่ะ ทุกวันนี้หญิงก็พยายามรักษาอยู่ค่ะ ไม่แน่ใจว่าจะทำได้ดีแค่ไหน เพราะที่ยังเหลืออยู่่จะเป็นทาง ใจ ซะมากกว่า เพราะ อ.อุบล ท่านบอกว่ามันเป็นเศษกรรมจากการเป็นสาวกของพระเทวทัตมาในอดีตชาติ แต่หญิงก็จะทำค่ะ ตั้งใจ และจะขอมอบกาย ถวายชีวิต แด่พระพุทธเจ้า และของเลือกฝ่ายพระพุทธเจ้า ตลอดไป ทุกลมหายใจ จนกว่่าจะตาย พุทธเจ้าค่ะ

 เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชาและสังฆบูชา

 

 

 

 

 

เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระชนมายุ ครบ ๘๔ พรรษา ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔
เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์

๔ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคลทั่วไปได้ตระหนักถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการรักษาศีล ๕อันเป็นคุณธรรมพื้นฐานของมนุษย์ ซึ่งจะนำไปสู่ความเจริญก้าวหน้า ทั้งทางโลกและทางธรรม แก่ผู้รักษาศีลห้าเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการสร้างทางเพื่อพระนิพพานในชาตินี้

เพื่อเป็นวาระบุญจากการรักษาศีลสามัคคีที่ยิ่งใหญ่รวบรวมกระแสบุญกุศลของผู้รักษาศีลให้แผ่ความร่มเย็นเป็นสุขแก่ประเทศชาติบ้านเมืองของเราบรรเทาภัยพิบัติต่างๆที่ประสบอยู่ จากหนักให้เป็นเบา ที่เบาแล้วให้เป็นปรกติสุขในเร็ววัน รวมทั้งต้านภัยพิบัติต่างๆ ที่จะมาถึงในอนาคต

 

ขอ พระบารมีพระพุทธองค์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆพระองค์ได้โปรดประทานพร และมาสถิตในกาย วาจา ใจ ของข้าพเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และโปรดเมตตาลูกหลานให้จิตใจมีความเข้มแข็งเอาชนะกิเลสต่างๆ และคอยชี้แนะแนวทางสว่างให้แก่ชีวิตข้าพเจ้านับแต่วันนี้เป็นต้นไป ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเทอญ

สาธุ สาธุ สาธุ

ผู้แสดงความคิดเห็น หญิง(กาญ) (magic_women2007-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-05-21 20:19:58


ความคิดเห็นที่ 24 (1547022)

ขออนุโมทนากับเจ้าของโครงการด้วยนะคะ

ข้าพเจ้า นางสำราญ  เลสกิเนน ขอเข้าร่วมโครงการณ์นี้ด้วยคะ

ขอตั้งใจรักษาศีล 5

เพื่อทดแทนพระคุณบิดา มารดา

อ.อุบล ศุภาเดชาภรณ์และครอบครัว และ...

 เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชาและสังฆบูชา
เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระ ชนมายุ ครบ ๘๔ พรรษา ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔

เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์

๔ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคลทั่วไปได้ตระหนักถึง ประโยชน์ที่จะได้รับจากการรักษาศีล ๕อันเป็นคุณธรรมพื้นฐานของมนุษย์ ซึ่งจะนำไปสู่ความเจริญก้าวหน้า ทั้งทางโลกและทางธรรม แก่ผู้รักษาศีลห้าเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการสร้างทางเพื่อพระนิพพานในชาตินี้

เพื่อเป็นวาระบุญจากการรักษาศีลสามัคคีที่ยิ่ง ใหญ่รวบรวมกระแสบุญกุศลของผู้ รักษาศีลให้แผ่ความร่มเย็นเป็นสุข แก่ประเทศชาติบ้านเมืองของเราบรรเทา ภัยพิบัติต่างๆที่ประสบอยู่ จากหนักให้เป็นเบา ที่เบาแล้วให้เป็นปรกติสุขในเร็ววัน รวมทั้งต้านภัยพิบัติต่างๆ ที่จะมาถึงในอนาคต

 

ขอ พระบารมีพระพุทธองค์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆพระองค์ได้โปรดประทานพร และมาสถิตในกาย วาจา ใจ ของข้าพเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และโปรดเมตตาลูกหลานให้จิตใจมีความเข้มแข็งเอาชนะกิเลสต่างๆ และคอยชี้แนะแนวทางสว่างให้แก่ชีวิตข้าพเจ้านับแต่วันนี้เป็นต้นไป ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเทอญ

ผู้แสดงความคิดเห็น สำราญ เลสกิเนน (samrantu-at-gmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-05-21 21:23:01


ความคิดเห็นที่ 25 (1547032)

 

อนุโมทนากับคุณธนาผู้ริเริ่มโครงการดีๆค่ะ

ข้าพเจ้านางสาวณิชารีย์ ช่ำชองขอตั้งสัจจะรักษาศีล๕ ด้วยคนค่ะ

เพื่อถวายแด่พ่อหลวงของพวกเรา

แด่พี่น้องชาวไทย

แด่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย

และสุดท้ายเพื่อตัวของเราด้วยค่ะ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น nicharee (ning-2069-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-05-21 22:17:48


ความคิดเห็นที่ 26 (1547116)

 

 เป็นคนชอบปลูกต้นไม้ไม้กระถาง จะมีมดมาอาศัยในดิน

เป็นรังๆบางทีก็มองไม่เห็น

รดน้ำไปแล้วมดแตกฮือพากันขนไข่หนีกันเห็นแล้วสงสารรู้สึกแย่จัง

แต่รดๆไปก็ลืมทุกทีว่ามีรังมดอยู่

คิดถึงว่าถ้าภัยพิบัติมาคงเหมือนอย่างมดที่หนีกันจ้าละหวั่น

เลยตัดใจ  ตัดต้นไม้ต้นนั้นให้เหลือแต่ตอ เราจะได้ไม่เผลอ

เอาน้ำไปรดมันอีก ถึงจะตั้งใจว่า จะไม่รดต้นมีมดแต่จะลืมทุกที

แล้วคิดว่าก็แค่ต้นไม้ ถึงจะเป็นต้นเล็บมือนางที่เรารักก็ตาม

จะมีวิธีอย่างไรที่เราจะไม่ไปเบียดเบียนมัน ใครรู้ช่วยบอกทีค่ะ

เพราะมดยังอาจย้ายไปทำรังในกระถางอื่น สงสัยต้องสละต้นไม้ไปเรื่อยๆ

ผู้แสดงความคิดเห็น คนึงนุช (kanungnuch03-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-05-22 10:57:55


ความคิดเห็นที่ 27 (1547132)

 

กราบขอบารมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ท่านท้าวเวสสุวรรณ  เทพเทวาทุกพระองค์

ขอผลบุญที่ตั้งใจรักษาศีล งดเว้นการเบียดเบียน

ลูกขอฝากบุญไว้กับทุกพระองค์และช่วยส่งบุญให้

เทพผู้คุ้มครองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

และประชาชนชาวไทยและชาวโลกพ้นทุกข์

พ้นภัยพิบัติด้วยเทอญ

สาธุ  สาธุ  สาธุ..........

 

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น คนึงนุช (kanungnuch03-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-05-22 11:36:39


ความคิดเห็นที่ 28 (1547243)

ขออนุโมทนากับทุกท่านด้วยคะ

ข้าพเจ้านางพัทธ์ธีรา วังกาวันมณเฑียร

ขอร่วมโครงการ รักษาศีล5 ด้วยคะ

ขอถวายบุญทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นแก่ผู้มีพระคุณทั้งหมด

สัตว์ผู้ร่วมทุกข์ ทุกจิตวิญญาณ และเจ้ากรรมนายเวร

ขอบารมีพระพุทธองค์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์

ท่านท้าวเวสสุวรรณ โปรดเมตตา

บังคับกระแสจิตลูก ให้ทรงความดีได้เป็นปกติด้วยเถิด

สาธุ สาธุ สาธุ

ผู้แสดงความคิดเห็น แหวน พัทธ์ธีรา วังกาวันมณเฑียร (vann_ult-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-05-22 17:51:06


ความคิดเห็นที่ 29 (1547252)

 

ข้าพเจ้า นางจรัสศรี เที่ยงตรงขอตั้งใจ รักษาศีล๕  

 เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชาและสังฆบูชา
เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระชนมายุ ครบ ๘๔ พรรษา ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔

เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์

๔ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคลทั่วไปได้ตะหนักถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการรักษาศีล ๕อันเป็นคุณธรรมพื้นฐานของมนุษย์ ซึ่งจะนำไปสู่ความเจริญก้าวหน้า ทั้งทางโลกและทางธรรม แก่ผู้รักษาศีลห้าเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการสร้างทางเพื่อพระนิพพานในชาตินี้

เพื่อเป็นวาระบุญจากการรักษาศีลสามัคคีที่ยิ่งใหญ่รวบรวมกระแสบุญกุศลของผู้รักษาศีลให้แผ่ความร่มเย็นเป็นสุขแก่ประเทศชาติบ้านเมืองของเราบรรเทาภัยพิบัติต่างๆที่ประสบอยู่ จากหนักให้เป็นเบา ที่เบาแล้วให้เป็นปรกติสุขในเร็ววัน รวมทั้งต้านภัยพิบัติต่างๆ ที่จะมาถึงในอนาคต

ขอพระบารมีพระพุทธองค์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆพระองค์ได้โปรดประทานพร และมาสถิตในกาย วาจา ใจ ของข้าพเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และโปรดเมตตาลูกหลานให้จิตใจมีความเข้มแข็งเอาชนะกิเลสต่างๆ และคอยชี้แนะแนวทางสว่างให้แก่ชีวิตข้าพเจ้านับแต่วันนี้เป็นต้นไป ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเทอญ สาธุ สาธุ สาธุ

และขออนุโมทนาบุญกับทุก ๆ ท่านด้วยค่ะ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น จรัสศรี ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-05-22 18:51:39


ความคิดเห็นที่ 30 (1547344)

    ข้าพเจ้าน.ส.ปาริชาต ชมภู ขอตั้งใจรักษาศีล 5 เพื่อตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ ครูบาอาจารย์ทั้งหลาย และถวายเป็นพระราชกุศลต่อองค์ในหลวง

      ขอพระพุทธองค์ได้โปรดบังคับกระแสจิตของลูก ให้มั่นคงในศีล 5 อย่าได้คิดชั่ว ทำชั่ว เลย พระพุทธเจ้าค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น อ้อย (ปาริชาต ชมภู) (parichat-dot-chompoo-at-gmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-05-22 22:41:59


ความคิดเห็นที่ 31 (1547357)

 ขอบพระคุณพ่อใหญ่ธนาเป็นอย่างมากครับ ที่ได้นำโครงการดีๆ แบบนี้มาสู่ชาวบ้านสวนพีระมิด ผมคิดว่าหลายๆ ท่านก็อยากจะลงชื่ออยู่หรอกครับ แต่ก็ยังกลัวใจตัวเอง กลัวว่าจะพลั้งเผลอ หรือคิดว่าตัวเองยังทำได้ไม่ดีพอ...

ผมเองก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ครับ เพียงแต่จิตและใจเรา ไม่คิดที่จะทำผิดศีล ก็ได้แต่คอยระวังใจตัวเองไม่ให้เผลอ หรือถ้าพลาดไปแล้วก็ให้นึกย้อนกลับไปว่าต้นเหตุมาจากอะไร ต่อไปก็จะไม่ทำอีก ถึงอย่างไรก็ตาม การรักษาศีลให้บริสุทธิ์เป็นหนทางที่จะนำเราไปสู่จุดหมายที่เราหวังสูงสุดแห่งชาติภพการเกิด คือ พระนิพพาน...แล้วเราจะไม่ตั้งใจปวารณากันเหรอครับ

ข้าพเจ้า นายสุรสิทธิ์ ศรประสิทธิ์ ขอน้อมจิต น้อมใจ ตั้งใจรักษาศีล 5 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา และสังฆบูชา...ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...ถวายแด่คุณพ่อแม่ ครู อาจารย์....ขอบารมีพระพุทธองค์ ได้โปรดบังคับกระแสจิตข้าพเจ้า ให้มั่นคงอยู่ในศีล 5 ทุกประการและทุกลมหายใจด้วยเทอญ...สาธุ สาธุ สาธุ ..._/_...

 

ผู้แสดงความคิดเห็น คุณสิทธิ์(สุรสิทธิ์ ศรประสิทธิ์) (surasit2010-at-gmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-05-22 23:17:10


ความคิดเห็นที่ 32 (1547396)

ขอเข้าร่วมโครงการรักษาศีล 5 ด้วยคนค่ะ

ข้าพเจ้า พิชญ์นันท์ สุขวัจนี ขอตั้งสัจจะ ขอรักษาศีล 5 ค่ะ

๑. เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชาและสังฆบูชา
๒. เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระชนมายุ ครบ ๘๔ พรรษา ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔

๓. เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์

๔. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคลทั่วไปได้ตะหนักถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการรักษาศีล     ๕อันเป็นคุณธรรมพื้นฐานของมนุษย์ ซึ่งจะนำไปสู่ความเจริญก้าวหน้า ทั้งทางโลกและทางธรรม แก่ผู้รักษาศีลห้าเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการสร้างทางเพื่อพระนิพพานในชาตินี้

๕. เพื่อเป็นวาระบุญจากการรักษาศีลสามัคคีที่ยิ่งใหญ่รวบรวมกระแสบุญกุศลของผู้รักษาศีลให้แผ่ความร่มเย็นเป็นสุขแก่ประเทศชาติบ้านเมืองของเราบรรเทาภัยพิบัติต่างๆที่ประสบอยู่ จากหนักให้เป็นเบา ที่เบาแล้วให้เป็นปรกติสุขในเร็ววัน รวมทั้งต้านภัยพิบัติต่างๆ ที่จะมาถึงในอนาคต

ขอ พระบารมีพระพุทธเจ้า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆพระองค์ได้โปรดประทานพร และมาสถิตในกาย วาจา ใจ ของข้าพเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และโปรดเมตตาลูกหลานให้จิตใจมีความเข้มแข็งเอาชนะกิเลสต่างๆ และคอยชี้แนะแนวทางสว่างให้แก่ชีวิตข้าพเจ้านับแต่วันนี้เป็นต้นไป ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเทอญ สาธุ สาธุ สาธุ

และขอโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยค่ะ สาธุ สาธุ สาธุ

(ขออนุญาติ copy นะคะ..อ่า นะ..)

ผู้แสดงความคิดเห็น พิชญ์นันท์ (pitcha_nate-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-05-23 10:01:59


ความคิดเห็นที่ 33 (1547402)

ดิฉัน น.ส.วีรดา  อยู่นวล ขอสมัครเข้าโครงการรักษาศีล 5 ด้วยค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น วีรดา อยู่นวล (mamlak-w-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-05-23 10:44:37


ความคิดเห็นที่ 34 (1547458)

 เบลล์ขอร่วมโครงการด้วยนะครับ

อนุโมทนาสาธุกับทุกท่านที่ร่วมโครงการ

อนุโมทนาสาธุกับพี่ธนาครับที่จุดประกายโครงการที่ดีเช่นนี้

ขอน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์

น้อมถวายเป็นพุทธบูชา  ธรรมบูชา อริยสังฆบูชา

ขออาราธนาพระบารมีของพระเบื้องบนพระนิพพานทุกๆพระองค์

โปรดควบคุม  กาย  วาจา  ใจ ของลูก

ให้บริสุทธิ์ขาวรอบ

สาธุ  สาธุ  สาธุ

ด้วยบารมีพระพุทธเจ้าความสุขที่ลูกพึงได้รับเพียงใด

ขอให้บิดา  มารดา  ผู้มีพระคุณ  ครูบาอาจารย์

เทพเทวดาที่รักษาลูกเกี่ยวเนื่องกับลูก

เจ้ากรรมนายเวร

ได้รับเพียงนั้น

ขอโปรดจงอโหสิกรรม

ขอให้กรรมขาดจากกันเดี๋ยวนี้

ตัดรอนวิบากกรรมทั้งหลายของลูก

ให้เข้าถึงนิพพานในชาตินี้

สาธุ  สาธุ  สาธุ

สัมปติจฉามิๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

สัมปจิตฉามิๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

นิพพานสุขขัง

ผู้แสดงความคิดเห็น นายคมกริช นามมงคุณ (komkom-dot-ko-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-05-23 13:34:10


ความคิดเห็นที่ 35 (1547518)

วันนี้มีการตรวจสอบระบบครั้งใหญ่ของบริษัท ผมเป็นหัวหน้าทีมที่ต้องดูแลภาพรวมและคอยตอบคำถาม มาถึงคิวเราต้องตอบคำถามด้วย เรื่องข้อกำหนดที่ ISO ที่บังคับต้องทำ เราก็ตอบเลี่ยงๆให้รู้ว่าไม่ได้ทำตามข้อกำหนดนะ แต่มีกิจกรรมบางอย่างที่ใกล้เคียง เรียกว่าแถ ครับพี่น้อง หาเหตุผลที่เป็นอยู่มาตะล่อมเขาหรืออ้างนั่นนี่ ตอบเสร็จรู้สึกไม่ดีเลย และสุดท้ายทีมที่ตรวจสอบเราก็ยังไม่ได้คำตอบที่ชัดเจน ไอ้ครั้นจะแถต่อหรือตื้อเอาให้ได้ก็คงพอมีโอกาสอยู่บ้าง แต่ละอายใจมากกกก ทำไมเราตอบแบบนั้น แม้นตอบว่าไม่มีแบบกลายๆ แต่ก็ยังพยายามแถ ใช้เทคนิค แบบหวังว่าจะฟลุ้คผ่านได้ เฮ่อ สุดท้ายเขาถามอีก ก็เลยตอบตรงๆว่าแบบที่เขาต้องการไม่มี และยอมรับว่าเราต้องปรับปรุงระบบใหม่ให้ดีตามข้อกำหนด เฮ่อ สบายใจแหน่ แต่ก็ยังรู้สึกว่า ทำไมเราติดนิสัยเลวๆใช่เล่ห์เหลี่ยมอยู่นะ พรุ่งนี้มีตรวจสอบต่ออีก คราวนี้ตั้งใจแล้วว่า ไม่มีก็คือไม่มี ยอมรับ แก้ไขให้ถูกต้องดีกว่า ไม่ต้องแบ่งรับแบ่งสู้ บอกว่าไม่มีแล้วไม่ต้องแถต่อก็จบ เพื่อนๆก็ยังพยายามถามเพื่อช่วยต่อว่าจะแถต่อมะ เราอาจหาหลักฐานที่ใกล้เคียงให้โทษหนักกลายเป็นเบาพอได้นะ สำหรับตัวเองแล้ว ไม่เอาแล้วครับ ไม่อยากให้ใจหม่นหมอง

ลูกกราบขออภัยต่อพระพุทธองค์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆพระองค์ในความคิด การกระทำไม่ดีในครั้งนี้ ต่อไปลูกตั้งใจจะพูดและยอมรับความจริง และยอมแก้ไขให้ถูกต้อง ถึงแม้ตัวเองอาจโดนหรือไม่โดนผู้บริหารระดับสูงผิดหวังก็ตามแต่ ขอบารมีพระพุทธองค์ประทานสติ ปัญญา ให้กับลูกทุกขณะจิตเพื่อต่อสู้จิตมารเลวๆต่างๆด้วยเถิด

ผู้แสดงความคิดเห็น ธนา อรุณภิญโญพล (nirvana_time-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-05-23 18:46:13


ความคิดเห็นที่ 36 (1547526)

กมลลักษณ์  โปษณกุล  ขอ น้อมจิต น้อมใจ ตั้งใจรักษาศีล 5 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา และสังฆบูชา...ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...ถวายแด่คุณพ่อแม่ ครู อาจารย์....ขอบารมีพระพุทธองค์ ได้โปรดบังคับกระแสจิตข้าพเจ้า ให้มั่นคงอยู่ในศีล 5 ทุกประการและทุกลมหายใจด้วยเทอญ...สาธุ สาธุ สาธุ ..._/_...

ขอเข้าร่วมโครงการรักษาศีล 5 ด้วยคนค่ะ สาธุ

ผู้แสดงความคิดเห็น กมลลักษณ์ (aod5961-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-05-23 19:34:38


ความคิดเห็นที่ 37 (1547597)

 

  ขอร่วมดว้ยหนึ่งคนค่ะ  ขอโมทนาบุญกับทุกท่านที่รักษาศีล 5 ค่ะ  องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ให้พรโดยให้รักษาศีล 5 ตอนที่ไปฝึกมโนยิทธิที่วัดท่าซุง  รักษาศีลยิ่งชีพเจ่าค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น วิยะดา ขุมทอง (lemon_aaor-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-05-23 22:36:00


ความคิดเห็นที่ 38 (1547716)

 

ที่บ้านปกติจ้างเขามาใส่ยาเพื่อป้องกันปลวกสัญญาปีต่อปี

เพราะเคยมีปลวกขึ้น  เขามาใส่ยาให้เดือนเว้นเดือน

ตอนที่ตั้งใจแน่วแน่จะรักษาศีลให้บริสุทธิ์ 

บริษัทกำจัดปลวกได้โทรมา

เพื่อนัดเข้ามาใส่ยา  จิตในตอนนั้นระลึกได้ว่าไม่ควรทำ

จะผิดศีล แต่สัญญาก็ยังมีอยู่ จะพูดกับบริษัทกำจัดปลวกอย่างไรดี

คือไม่รู้จะพูดอย่างไรให้เขาเข้าใจ ก็กลัวเขาหัวเราะเอาเหมือนกัน

ถ้ายกเลิกแล้วปลวกขึ้นบ้านล่ะแฟนคงโวยวายใหญ่แน่เลย

(แต่ตอนนี้ยังไม่รู้)ก็อึดอัดอยู่หลายวัน ทางบริษัทก็โทรมาอีก

ในที่สุดก็บอกเขาไปตรงๆว่าเราตั้งใจรักษาศีล

 ของดใช้บริการ  พูดไปแล้วก็รู้สึกโล่งใจดี

เขาก็ยังพูดหว่านล้อม ว่าเขาเข้าใจแต่เราไม่ได้ไปตั้งใจฆ่าเขา

เราเพียงทำหน้าที่ดูแลบ้านของเราไม่ให้เสียหาย

ตามวัดเขาก็เรียกผมไปทำให้ เดือนหน้าผมค่อยไปแวะอีกทีแล้วกัน

ผ่านไปอีกเดือนเขาก็โทรมาใหม่ จะเข้ามาบริการ

เลยต้องตอบว่าถ้ามีปัญหาจะเรียกใช้บริการแล้วกันนะ

ใด้แต่ภาวนาและตั้งจิตขอบารมีต่อพระพุทธเจ้า เจ้าที่เจ้าทาง

และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยคุ้มครองบ้านของลูกด้วยเถิด

ลูกตั้งใจรักษาศีล  อย่าให้ปลวกขึ้นบ้าน ลูกขอแผ่บุญให้

อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันและอย่า

ได้มีเวรมีกรรมต่อกันเลย สาุธุ สาธุ สาธุ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น คนึงนุช (kanungnuch03-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-05-24 13:43:08


ความคิดเห็นที่ 39 (1547738)

ข้าพเจ้า นางสาววินิตา สุทธิวรา (ก้อย)

ขอเข้าร่วมสมัครโครงการมหากุศล รักษาศีล 5 ด้วยคนค่ะ

จะรักษาศีลให้บริสุทธิ์ที่สุด เพราะตอนนี้เราได้เลือกและขอเป็นลูกพระพุทธองค์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ณ ปัจจุบัน มีอายุ 2 วันครึ่ง จะอาบจิตให้สะอาดทุก ๆ วัน เพื่อถวายแด่พระพุทธองค์

ลูกขอชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย และจะขอติดตามพระพุทธองค์ตลอดไป สาธุ

ขออนุโมทนาบุญกับ คุณ KIM เวปพลังจิต, พี่ธนา และทุก ๆ ท่านที่ร่วมโครงการดี ๆ นี้ด้วยนะคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ก้อย วินิตา สุทธิวรา (pooyingnaya-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-05-24 15:24:06


ความคิดเห็นที่ 40 (1548182)

ขอขอบคุณธรรมทานยิ่งใหญ่ของพี่ธนาค่ะ

ตุ้ยขอเป็นคนหนึ่งที่เข้าร่วมโครงการนี้

ข้าพเจ้า น.ส. ศิริพร โฉมจันทร์ (ตุ้ย)

ขอตั้งสัจจะจะรักษาศีล 5 ให้บริสุทธิ์

ขอมอบกาย ถวายชีวิต เป็นพุทธบูชา

ธรรมบูชา สังฆบูชา และถวายเป็นพระราชกุศล

แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ขอแสดงความกตัญูญูต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

จะทำด้วยความตั้งใจ และพยายามทำให้ดีที่สุดค่ะ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ตุ้ย ศิริพร โฉมจันทร์ (kondee25121-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-05-25 19:01:08


ความคิดเห็นที่ 41 (1548305)

ขอสมัครรักษาศีล 5 ด้วยนะคะ จริงแล้วปฏิบัติธรรม 5- 6 ปีแล้วสมาทานศีล 5 ทุกครั้งไปแต่ยังพร่องอยู่ตอนเอาจริงแล้วนะ ชื่อ นางบุญภิบาล  คงเขียว  + กราบสติปัฏฐานทั้งสี่เพื่อให้รู้สติตลอดถ้าสติเตลิดก็สามารถดึงสติกลับได้ คุณธนาดูคลิปแล้วคุณธนาเก่งคะพี่ให้สามีพี่คลิปเพราะสามีพี่ก็จบวิศวพระนครเหนือพอดีเขาอมรมที่กทม.เขาทำงานอยู่ที่สนง.อุตสาหกรรมอุทัยธานีคะเขาไม่ค่อยจะเชื่อพี่ที่กำลังอยู่พี่ใช้อฐิฐานจิตขอบารมีพระพุทธเจ้าเพราะการโยกย้ายของเขาพี่จะใช้ตัวปฏิบัติบูชาไม่เคยใช้เส้นสายเพราะไม่อยากใช้เงินซื้อใจคนอื่นเขา +หลายคน เอามาทำบุญดีกว่าข้าราชการส่วนมากก็เส้นตอนแฟนเป็นวิศวอยู่ที่ ชม.เจ้านายก็สั่งขอเงินจากผู้ประกอบการตอนนี้เปลี่ยนตำแหน่งใหม่แล้วหมดกรรมแต่ยังต้องชดใช้กรรมที่เคยกินตามน้ำ

ผู้แสดงความคิดเห็น ๛0™`ตฅ ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-05-26 10:06:04


ความคิดเห็นที่ 42 (1548517)

ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยค่ะ   สาธุ  สาธุ  สาธุ

ข้าพเจ้า ด.ต.หญิงรัตนา  จันทร์อ่อน ขอตั้งใจ รักษาศีล๕  ให้บริสูทธิ์

 เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชาและสังฆบูชา
เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระชนมายุ ครบ ๘๔ พรรษา ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔

เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์

๔ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคลทั่วไปได้ตะหนักถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการรักษาศีล ๕อันเป็นคุณธรรมพื้นฐานของมนุษย์ ซึ่งจะนำไปสู่ความเจริญก้าวหน้า ทั้งทางโลกและทางธรรม แก่ผู้รักษาศีลห้าเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการสร้างทางเพื่อพระนิพพานในชาตินี้

เพื่อเป็นวาระบุญจากการรักษาศีลสามัคคีที่ยิ่งใหญ่รวบรวมกระแสบุญกุศลของผู้รักษาศีลให้แผ่ความร่มเย็นเป็นสุขแก่ประเทศชาติบ้านเมืองของเราบรรเทาภัยพิบัติต่างๆที่ประสบอยู่ จากหนักให้เป็นเบา ที่เบาแล้วให้เป็นปรกติสุขในเร็ววัน รวมทั้งต้านภัยพิบัติต่างๆ ที่จะมาถึงในอนาคต

ขอพระบารมีพระพุทธองค์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆพระองค์ได้โปรดประทานพร และมาสถิตในกาย วาจา ใจ ของข้าพเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และโปรดเมตตาลูกหลานให้จิตใจมีความเข้มแข็งเอาชนะกิเลสต่างๆ และคอยชี้แนะแนวทางสว่างให้แก่ชีวิตข้าพเจ้านับแต่วันนี้เป็นต้นไป ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเทอญ สาธุ สาธุ สาธุ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น รัตนา จันทร์อ่อน (pouging1-at-yahoo-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-05-27 10:18:30


ความคิดเห็นที่ 43 (1548531)

ข้าพเจ้านางวรินทร์ธร  รัศมีจรัสฐากร ขอตั้งใจรักษาศีล ๕ ให้บริสุทธิ์ ด้วยค่ะ  แต่ถ้ารักษาไม่ครบ ๕ ข้อ ก็ขอให้ไม่ต่ำกว่า ๓ ข้อแล้วกันนะค๊ะ  

๑ เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชาและสังฆบูชา
เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระชนมายุ ครบ ๘๔ พรรษา ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔
เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์

๔ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคลทั่วไปได้ตะหนักถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการรักษาศีล ๕อันเป็นคุณธรรมพื้นฐานของมนุษย์ ซึ่งจะนำไปสู่ความเจริญก้าวหน้า ทั้งทางโลกและทางธรรม แก่ผู้รักษาศีลห้าเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการสร้างทางเพื่อพระนิพพานในชาตินี้

เพื่อเป็นวาระบุญจากการรักษาศีลสามัคคีที่ยิ่งใหญ่รวบรวมกระแสบุญกุศลของผู้รักษาศีลให้แผ่ความร่มเย็นเป็นสุขแก่ประเทศชาติบ้านเมืองของเราบรรเทาภัยพิบัติต่างๆที่ประสบอยู่ จากหนักให้เป็นเบา ที่เบาแล้วให้เป็นปรกติสุขในเร็ววัน รวมทั้งต้านภัยพิบัติต่างๆ ที่จะมาถึงในอนาคต

ขอพระบารมีพระพุทธองค์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆพระองค์ได้โปรดประทานพร และมาสถิตในกาย วาจา ใจ ของข้าพเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และโปรดเมตตาลูกหลานให้จิตใจมีความเข้มแข็งเอาชนะกิเลสต่างๆ และคอยชี้แนะแนวทางสว่างให้แก่ชีวิตข้าพเจ้านับแต่วันนี้เป็นต้นไป ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเทอญ สาธุ สาธุ สาธุ

ผู้แสดงความคิดเห็น เบญ/กำแพงเพชร (varinthon_bla-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-05-27 11:53:19


ความคิดเห็นที่ 44 (1548539)

ขออนุโมทนากับผู้เข้าร่วมโครงการรักษาศีล 5 สานทางสุูพระนิพพานด้วยนะครับ ผมเป็นคนหนึ่งที่หงุดหงิดง่าย โมโหง่าย ขี้น้อยใจ อิจฉานิดหน่อย พูดจาไม่เพราะ และมีสิวเยาะมากก่อนหน้านี้ทั้งดื่มสุรา เที่ยวกลางคืนเป็นประจำ แต่จะชอบสวดมนต์เป็นประจำเกือบทุกวัน แต่ชีวิตก็ไม่ได้ดีขึ้นมากเท่าไร มาพักหลังพยายามรักษาศีล สมาทานศีลก่อนสวดมนต์ทุกครั้ง ฝึกทำจิตใจให้ปกติกับทุกเรื่อง พยายามหาความรู้จากครูบาอาจารย์ คำสอนของพระพุทธองค์ ทั้งหลวงพ่อฤาษีลิงดำ หลวงพ่อปาน หลวงปู่ดุล และท่านอื่นๆ ตามเวปบ้าง หนังสือบ้างจนได้มาพบบ้านสวนและ อ.อุบล ทางทีวีดาวเทียม และได้ทำตามที่ท่านได้สอนสั่ง จนทุกวันนี้ผมรู้สึกว่าเป็นคนใจเย็น มีเหตุผลมากขึ้น และด้วยอานุภาพแห่งศีลที่ได้พยายามรักษา อาจจะไม่บริสุทธิ์ทุกข้อ ก็ทำให้ยกระดับจิตให้เห็นทุกอย่างเป็นเรื่องธรรมดา จากที่มีผิวหน้าที่มแต่สิว เสี้ยน อักเสบ

ก็ค่อยดีขึ้น ชีวิตโดยรวมดีขึ้นถ้าได้ทำตามคู่มือผิวพรรณของ อ.อุบล ตามที่กล่าวมาแล้วต้องลองพิสูจน์

ผู้แสดงความคิดเห็น kongalfie (alfieman23-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-05-27 12:28:39


ความคิดเห็นที่ 45 (1548555)

อนุโมทนากับคุณธนาผู้ริเริ่มโครงการดีๆ

และผู้ที่เข้าร่วมโครงการนี้ทุกท่านค่ะ

ข้าพเจ้านางรัชฎาพร เกษมคุณ (ทิพย์)

ขอตั้งสัจจะอธิษฐานจะรักษาศีล 5 ให้บริสุทธิ์

ขอมอบกาย ถวายชีวิต เป็นพุทธบูชา

ธรรมบูชา สังฆบูชา และถวายเป็นพระราชกุศล

แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ขอแสดงความกตัญูญูต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

แด่พี่น้องชาวไทยทุกคน

เพื่อเป็นวาระบุญจากการรักษาศีลสามัคคีที่ยิ่งใหญ่

รวบรวมกระแสบุญกุศลของผู้รักษาศีล

ให้แผ่ความร่มเย็นเป็นสุขแก่ประเทศชาติบ้านเมืองของเรา

บรรเทาภัยพิบัติต่างๆที่ประสบอยู่ จากหนักให้เป็นเบา

ที่เบาแล้วให้เป็นปรกติสุขในเร็ววัน

รวมทั้งต้านภัยพิบัติต่างๆ ที่จะมาถึงในอนาคต

แด่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย

และสุดท้ายเพื่อตัวของเราด้วยค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ทิพย์ (speedway2549-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-05-27 13:30:53


ความคิดเห็นที่ 46 (1548622)

วันนี้ดิฉันและลูกน้ำตาล + โปเต้ และดิฉัน ได้เข้าเฝ้าพระรัตน ตรัย3 คนแม่ลูกมีความสุขที่สุดรอคอยเวลานี้มาตั้งนานแล้วแล้วนำลูกๆสมาทานศีล 5 ฝึกกสิณดิน ลูกคนโนโตมีปัญหาตั้งแต่อายุ2 ขวบตอนนั้นพ่อของย้ายไปรับราชการที่เชียงใหม่ได้ตรวจไอคิวที่ศูนย์พัฒนาเด็กล่าช้าปรากฎว่าไอคิว 64 แถมอายุจริงกับอายุสมองไม่สมดุลย์กันได้อมรมเด้กพิเศษได้ขึ้นทะเบียนเด็กพิเศษตอนนี้เรียนอยู่ปีที่ 3 แล้วดิฉันจึงได้ปฏิบัติธรรมมาแล้วเกือบจะ7 ปีแล้วทุกครั้งที่เข้าเฝ้าจะสมาทานศีลห้ามาตลอดและได้อธิฐานจิตอยากให้ลูก 2คนได้ปฎิบัติธรรมวันนี้เป็นจริงแล้วขอบคุณอ.อุบล +เวปเตอร์มาสบ้านสวนพีระมิดและขอบารมีพระพุทธเจ้าหลวงพ่อฤษิลิงดำ หสวงพ่อปาน ท่านท้าวมหาราชทั้งสี่ ท่านท้าวเวสสุวรรณองค์มหาพีระมิด  องค์เทพสฟิงค์  ท่านดตาจินิน  มนุษย์ต่างดาวทุกดวงดาวสิ่งศักดิ์บ้านสวนพัระมิดและสิ่งศักดิ์ทั่งจักรวาลและอนัตตจักรวาลขอบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระพระบรมศานุวงค์ทุกพระองค์และตอนนี้ได้อธิฐานจิตให้สามีได้ย้ายมาอยู่ด้วยกันแล้วจะทำอย่างนี้เรื่อยจนสำเร็จจนกว่าจะสำเร็จโดยย้ายไปไกลตลอดดิฉันจะเส้นพระพุทธเจ้าตลอด (ปฏิบัติธรรมแล้วอธิฐานจิตนั้นเอง) ใช้ได้ผลจริงๆดิฉันไม่สงวนลิขสิทธิ์ชีวิตดิฉันกว่าจะผ่านจุดนี้มาได้เจออปสรรคมาเยอะแยะมากคิดว่ามันคุ้มดีกว่าเอาเงินไปให้ผู้ใหญ่บางคนมาปฏิบัติบูชาได้ประโยชน์กว่าได้ตัวเอง+ครอบครัวลูกไม่ค่อยเกเร เราต้องฝึกทำดีให้ลูกเห็นอยากให้เป็นคนดีเราลองย้อนถามตัวเราเองว่าทุกวันนี้เราทำดีพอหรือยังเรารีบเปลี่ยนตัวเองให้เร็วที่สุดถ้ายังไม่ดีพอก็ต้องเร่งเข้าแล้วสักวันเราจะมีความสุขเพราะลูกของเราเดินทางเดียวกับแบบถูกต้อง(สัมมาทิฐิ)

ผู้แสดงความคิดเห็น ๛0™`ตฅ ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-05-27 21:01:56


ความคิดเห็นที่ 47 (1548722)

                        โมทนาสาธุกับเจ้าของกระทู้ทุกท่านที่เข้าร่วมโครงการ และคุณธนา เจ้าของโครงการสร้างมหากุศลในครั้งนั้    ข้าพเจ้า นางธนพร  เชียงพรหม       ขอเข้าร่วมโครงการจะรักษาศีล 5 ให้บริสุทธิ์ให้มากที่สุด เป็นสมาชิกตลอดไปจนกว่าจะเข้าสู่พระนิพพานในกาลปัจจุบันค่ะ  และ เพื่อทดแทนพระคุณบิดามารดา ครูอาจารย์ อ.อุบล ศุภาเดชาภรณ์และครอบครัว และ...

      ๑ เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชาและสังฆบูชา
      ๒ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระชนมายุ   ครบ ๘๔ พรรษา
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔
    ๓ เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์

    ๔ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคลทั่วไปได้ตะหนักถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการรักษาศีล ๕อันเป็นคุณธรรมพื้นฐานของมนุษย์ ซึ่งจะนำไปสู่ความเจริญก้าวหน้า ทั้งทางโลกและทางธรรม แก่ผู้รักษาศีลห้าเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการสร้างทางเพื่อพระนิพพานในชาตินี้

    ๕ เพื่อเป็นวาระบุญจากการรักษาศีลสามัคคีที่ยิ่งใหญ่รวบรวมกระแสบุญกุศลของผู้รักษาศีลให้แผ่ความร่มเย็นเป็นสุขแก่ประเทศชาติบ้านเมืองของเราบรรเทาภัยพิบัติต่างๆที่ประสบอยู่ จากหนักให้เป็นเบา ที่เบาแล้วให้เป็นปรกติสุขในเร็ววัน รวมทั้งต้านภัยพิบัติต่างๆ ที่จะมาถึงในอนาคต

               ขอพระบารมีพระพุทธองค์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆพระองค์ได้โปรดประทานพร และมาสถิตในกาย วาจา ใจ ของข้าพเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และโปรดเมตตาลูกหลานให้จิตใจมีความเข้มแข็งเอาชนะกิเลสต่างๆ และคอยชี้แนะแนวทางสว่างให้แก่ชีวิตข้าพเจ้านับแต่วันนี้เป็นต้นไป    ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเทอญ        สาธุ   สาธุ     สาธุ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ธนพร ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-05-28 10:20:22


ความคิดเห็นที่ 48 (1548875)

ดิฉันนางวิราภรณ์  พุฒศรี

ขอสมัครเข้าโครงการรักษาศิลห้าด้วยค่ะ

ขออนุโมทนาบุญกับทุกคนที่เข้าร่วมโครงการรักษาศิลห้า และคุณธนาด้วยนะค่ะ 

สาธุ สาธุ สาธุ

ผู้แสดงความคิดเห็น ฌi9หoˆ ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-05-28 23:47:52


ความคิดเห็นที่ 49 (1548922)

ข้าพเจ้า

นส.นิพาดา กะตะศิลา

ซึ่งได้ร่วมโครงการรักษาศีล๕

กับคุณพี่ธนาแล้ว แต่เกดก็ได้ทำผิดศีล

1 ข้อ คือ พูดเพ้อเจ้อ พูดส่อเสียด พูดนินทา....

เหตุผลในการที่ต้องทำผิดศีล ไม่ขอแก้ตัว

ไม่ขอพูดถึงค่ะ เกดขอสารภาพ

มา ณ ที่นี้ค่ะ

ลูกขอกราบพระบาท

องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์

เสด็จพ่อท้าวเวสสุวรรณ ท่านท้าวมหาราชทั้ง๔

ท่านดตาจินิน หลวงปู่ฤาษีลิงดำ อ.แม่อุบล

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์

รวมถึง บิดา มารดา

ของข้าพเจ้า

ลูกขอกราบขอขมา

เจ้าค่ะ สาธุ สาธุ สาธุ.....

ผู้แสดงความคิดเห็น นิพาดา (tee-ged-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-05-29 10:22:39


ความคิดเห็นที่ 50 (1548928)

ขออนุโมทนาบุญกับคุณธนา และผู้เข้าร่วมโครงการนี้ทุกๆ ท่านค่ะ

ข้าพเจ้า นางอัญชลา บุตรโส ขอน้อมจิต น้อมใจ ตั้งใจรักษาศีล 5 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา และสังฆบูชา...ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...ถวายแด่คุณพ่อแม่ตั้งแต่อดีตชาติถึงปัจจุบัน ครูบาอาจารย์ทุกท่าน รวมทั้งครอบครัวของท่าน อ.อุบล ....ขอบารมีพระพุทธองค์ ได้โปรดบังคับกระแสจิตของข้าพเจ้า ให้มั่นคงอยู่ในความดีทุกลมหายใจ และมั่นคงในศีล 5 ทุกประการ ด้วยเทอญพระเจ้าข้า...สาธุ สาธุ สาธุ .

ผู้แสดงความคิดเห็น อัญชลา บุตรโส (anchala_23580-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-05-29 10:52:23


ความคิดเห็นที่ 51 (1549127)

ขอเล่าเรื่องมดและแมลงด้วยค่ะ

ที่บ้านชอบปลูกต้นไม้มากมีมดเยอะมาก ๆ

นอกบ้านไม่พอในบ้านก็มีอีกบนโต๊ะอาหารเพราะบางครั้ง

ก็จะวางขนมไว้ให้ลูก ๆ หรือกับข้าวที่ได้วางเตรียมไว้ ก็จะถูกคุณมด

ทั้งหลายชิมก่อน ส่วนตัวแก้ปัญหาด้วยการยกจานอาหารหรือขนมไ่ปเคาะ

นอกบ้านบ้าง ค่อย ๆเขี่ยบ้างเป่าบ้าง หรือใช้ผ้าขนหนูกวาดใส่กรดาษหรือ

ถุงเพื่อนำไปทิ้งข้างนอก ก็มีพลาดโดนแบนไปหลายตัวและข้างนอกเวลา

รดน้ำจะใช้น้ำเป็นฝอยเวลาเจอมดและก็ขอขมากรรมขอให้เขาย้ายไปอยู่ที่อื่นก่อน

ถ้าตรงไหนมีมดอยู่ก็จะไม่รดน้ำโชกมากเอาแค่พอไม่ให้ต้นไม้แ้ห้ง แต่ก็คิดว่าได้ทำ

ให้ตายไปก็มากอยู่ก็พยายามระมัดระวังและสังเกตุเอาบ้าง แรกๆ จิตตกเครียดมาก

ไม่รู้จะทำอย่างไร เพราะมันหลีกเลี่ยงยากมาก ก็จะแผ่เมตตาบ่อยๆ หรือทุกครั้งที่ได้

ประกอบวีรกรรมและได้ขออารธนาบารมีของพระพุทธองค์ขออุทิศบูของเราทีได้สร้าง

สมมาเพื่อให้เขาได้รับและได้ไปเป็นเทวดาหรือภพภูมิที่สูงขึ้นตามกำลังบุญ 

 

ผู้ใดมีความคิดเห็นหรือวิธีการที่ดีกวานี้ก็ช่วยบอกต่อกันหน่อยเด้อค้า

ส่วนเรื่องปลวกตัวเองก็ยังแก้ปัญหาไม่ได้เพราะที่บ้านก็กำลังพาเหรดกันอยู่

สงสัยจะขอรหัสลับช่วยจะได้ปล่าวหน้อ.ออ

ผู้แสดงความคิดเห็น ฉันทนา (coffe-dot-i-joker-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-05-30 14:20:27


ความคิดเห็นที่ 52 (1549344)

ทำอย่างไรดีค่ะ บริษัททำโครงการบ้านจัดสรร และต้องมีการฉีดปลวกด้วยสิ แล้วเราก็ต้องเป็นคนดูแลเรื่องสัญญา และบอกว่าบ้านหลังไหนต้องฉีดปลวก รบกวนพี่ๆช่วยแนะนำทางออกให้หน่อยค่ะ ไม่อยากผิดศีล เป็นงานที่ต้องทำด้วยสิ 

วันก่อนมีเผลอหลุดพูดโกหกไปด้วยค่ะ พอดีไปถามราคาเรื่องจะนำธนบัตรขวัญถุงใส่เป็นตะกุด ก็ถามราคาเค้า พอเค้าบอกว่าราคาแพงกว่าที่เพื่อนเคยทำ ก็เลยบอกเค้าไปว่า ขอบคุณค่ะ ยังไม่ทำขอถามราคาก่อน แล้วต่อด้วยว่าจะไปถามเพื่อนก่อน(อันนี้โกหกเค้า)

ผู้แสดงความคิดเห็น วราภรณ์ หล่าบรรเทา (iceteaza-at-yahoo-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-05-31 21:19:25


ความคิดเห็นที่ 53 (1549613)

สวัสดีค่ะ

วันนี้จะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับคุณปลวกค่ะ เห็นหลายท่านปวดเศียรเวียนเกล้ากับเรื่องนี้กันหลายคนทีเดียว

ต้องขอระลึกชาติหน่อยน่ะค่ แฮะ ๆๆ ไม่ได้มีความสามารถพิเศษหรอกค่ะ

ครือ ว่า  เคยได้ฟังเรื่องคุณปลวกนานแล้วค่ะ ตอนเข้าค่ายครั้งที่ 1

เมื่อ 23-24 เมษายน 2553  เห็นมั๊ยค่ะมันนานมากแล้วไม่แน่ใจว่าจะเล่าได้ผิด-ถูกประการใด ถ้าผิดพลาดต้องขออภัยไว้ก่อนน่ะคร๊า 


 

ก่อนอื่นเราต้องมารู้จักที่มาที่ไปของปลวกก่อน

ซึ่งปลวกทั้งหลายก็เป็นบริวารของภุมมเทวา

(เหมือนที่งูทั้งหลายก็เป็นบริวารของพญานาค)

 

 

 

 

ภุมมเทวา รุกขเทวา อากาสเทวา เทวดาทั้ง 3ประเภทนี้ เป็นเทวดาชั้นล่าง มีวิมานอยู่บนพื้นดินเดียวกันกับที่มนุษย์อาศัยอยู่ เรียกชื่อตามที่อยู่ แต่ถือว่าเป็นชาวสรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาด้วย
 
    ภุมมเทวา เป็นเทวดาที่อาศัยอยู่บนพื้นมนุษย์ อยู่ตามจอมปลวก เนินดิน ใต้ดิน ภูเขาแม่น้ำ บ้าน เจดีย์ ศาลา ซุ้มประตู เป็นต้น บางองค์มีวิมานเป็นของตน บางองค์ก็ไม่มี ต้องอาศัยวิมานขององค์อื่นอยู่
 
    รุกขเทวา เป็นเทวดาที่อาศัยอยู่ตามกิ่งไม้หรือยอดไม้ต่างๆ ซึ่งสูงขึ้นไปกว่าพวกภุมมเทวา มีทั้งที่มีวิมานและไม่มีวิมานเป็นของตน
 
    อากาสเทวา เป็นเทวดาที่มีวิมานอยู่กลางอากาศ สูงขึ้นไปจากพื้นดินประมาณ 1โยชน์ (ประมาณ 16กิโลเมตร)

 

***************
 
 
* มก. สุปัณณสังยุต เล่ม 27 หน้า 567

วันเข้าค่ายครั้งที่ 1 อาจารย์อุบลท่านได้สอบถามคุณเพชร
(เวปมาสเตอร์คู่ขวัญของบ้านสวนพีระมิด)
เกี่ยวกับเรื่องปลวก
เพราะบ้านคุณเพชรมีปัญหาเรื่องปลวกเต็มบ้าน
อาจารย์ท่านเคยบอกคุณเพชรว่าปลวกเป็นบริวารของท่านภุมมเทวา
ให้อุทิศบุญให้ และขอให้ย้ายไปอยู่ที่อื่น
เมื่อคุณเพชรปฎิบัติตามก็ได้ผล 
อาจารย์ท่านได้ให้คุณเพชรเล่าให้ฟังเป็นธรรมทาน

ที่เราต้องมาเจอปัญหาเรื่องปลวกอาจจะเป็นด้วยเราทำกรรมบางอย่างมา   เราก็เลยต้องมากลุ้มใจเรื่องนี้ 
ก็ลองอุทิศบุญให้ท่านภุมมเทวา และขอให้ท่านย้ายบริวารของท่านไปอยู่ที่อื่น 
และเมื่อหมดปัญหาแล้วอย่าลืมขอบคุณท่าน และอุทิศบุญให้ท่านบ่อยๆ ด้วยน่ะค่ะ
 
หวังว่าทุกท่านคงโชคดี   หมดปัญหา ไม่ต้องปวดเศียรเวียนเกล้ากับคุณปลวกอีกแล้วน่ะค่ะ
โชค D คร๊า
Bye Bye ค่ะคุณปลวกที่น่ารัก (ขอบคุณที่ไม่มาเยี่ยมเรา Thank you very much)
 
ผู้แสดงความคิดเห็น ณี-พรรณี ศรีทะชะ (punnee-dot-nee-at-gmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-06-02 00:38:46


ความคิดเห็นที่ 54 (1550905)

วันนี้ฉันไปซื้อหนังสือพระไตรปิฎกฉบับที่ทำให้ง่ายแล้วอ่านถึงหน้า 47 ศีลและปัญญาอาศัยกัน  ปัญญาย่อมมีแก่ผู้มีศีลและศีลย่อมมีแก่ผู้มีปัญญา นักปราชญ์กล่าวว่าศีลและปัญญาเป็บยอดในโลก ศีลและปัญญาอาศัยกัน ทำให้บุคคลบริสุทธิ์เปรียบเหมือนบุคคลใช้มือล้างมือ ใช้เท้าล้างเท้าโสทัณฑสูตรนี้แสดงความสำคัญของศีลและปัญญาต้องอาศัยกัน ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ คนที่ไม่มีศีลเปรียบเหมือนบ้านเรือนที่ไม่สะอาด  คนที่ขาดปัญญาเปรียบเหมือนบ้านเรือนที่ไม่แสงสว่าง ศีลทำให้กาย  วาจา  ใจ  สะอาดหมดจด  งดงาม  สมาธิทำให้ใจบริสุทธิ์ตั้งมั่น ปัญญาทำให้ใจสว่าง  รวมเป็นสะอาด  สงบ  และสว่าง  อ่านแล้วเพริดดีวันนี้พอแค่นี้ก่อนขอบคุณคะอ.อุบลและครอบครัวและทีมงานบ้านสวนทั้งหมดโมทนาบุญกับเจ้าของกระทู้คุณธนาพี่ได้อ่านแล้วยังไม่จบแต่เข้าใจผู้ที่ปฏิบัติยังไม่สำเร็จแสดงว่าศีลยังหยาบอยู่เพิ่งเข้าใจว่าศิลยังมี 3 ชั้นคือจุลศีล  มัชฌิมศีล  มหาศีล  สรุปคือ   อย่างหยาบ  อย่างกลาง  อย่างละเอียด 

ผู้แสดงความคิดเห็น ๛0™`ตฅ ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-06-07 18:09:11


ความคิดเห็นที่ 55 (1550969)

 ขอบคุณค่ะคุณณี จะลองทำดูค่ะ ไม่แน่ใจว่า กำลังบุญเราพอหรือเปล่า นี่ไม่ยอมทำสัญญาต่อ เพราะกลัวผิดศีลบ้านในโครงการก็เยอะเหลือเกิน จะไหวไม๊ไม่ทราบค่ะ แต่จะลองดู

ผู้แสดงความคิดเห็น วราภรณ์ หล่าบรรเทา (iceteaza-at-yahoo-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-06-07 22:51:44


ความคิดเห็นที่ 56 (1550970)

 ขอบคุณค่ะคุณณี จะลองทำดูค่ะ ไม่แน่ใจว่า กำลังบุญเราพอหรือเปล่า นี่ไม่ยอมทำสัญญาต่อ เพราะกลัวผิดศีลบ้านในโครงการก็เยอะเหลือเกิน จะไหวไม๊ไม่ทราบค่ะ แต่จะลองดู

ผู้แสดงความคิดเห็น วราภรณ์ หล่าบรรเทา (iceteaza-at-yahoo-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-06-07 22:51:45


ความคิดเห็นที่ 57 (1551031)

เผลอโกหกสามีอีกจนได้ ทั้งๆที่ตั้งใจแล้วว่าจะไม่มำอีก

เขาถามไปหมอรึยัง เราก็ไม่อยากไป และไม่อยากมีปัญหากับเขาจึงพูดไปว่าไปมาแล้ว

แต่ผลสุดท้ายก็บอกเขาไปว่าเราโกหกเขานะ รู้สึกตัวเองผิดมากๆ

เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาอีก

แม่มาหาหมอที่กรุงงเทพอยากได้เสื้อผ้ายี่ห้อเบ็นเท็น ให้ไปซื้อเสื้อผ้าให้หลาน

ด้วยความที่ไม่รู้จัก เสื้อผ้ายี่ห้อนี้เลย ก่อนที่จะไปได้ไปฝากเงินที่ธนาคารกสิกร ระหว่างนั้นก็คุยโทรศพท์ถามพี่อ็อดเรื่องเสื้อยี่ห้อนี้ว่าเป็นยังไง ซื้อได้ที่ไหน น้องพนักงานธนาคารได้ยินจึงเอารูปให้ดู

ตอนแรกตั้งใจว่าจะไปซื้อที่เซ็นทรัสปิ่นเกล้าแต่ แม่บอกว่าน้องสาวซื้อที่ประตูน้ำ ได้บอกแม่ไปว่าถ้าป็นของปลอมไม่ซื้อนะ แม่บอกว่าไม่มีหรอกของปลอมที่มันราคาถุกก็เพราะเป็นของมีตำหนิ เขาจึงมาขายถูกมันเอาขึ้นห้างไมได้ จึงตัดสินใจไปประตูน้ำเพราะถ้าไปห้างเซนทรัสก็ไกลเดี๋ยวกลับมาไม่ทันก่อนแม่พบหมอ

ซื้อเสร็จโทรคุยกับเพื่อนเรื่องเสื้อยี่ห้อนี้ เพื่อนได้บอกว่าเป็นของลิขสิทธิ์ราคาจะแพงกว่านี้ไม่มีของราคาไม่กี่ร้อย ให้ลองสักเกตุตะเข็บดูก็ได้ ตอนนั้นฟังแล้วใจหายมาก ขาลงนรกอีกแล้วเราระวังแล้วนะแต่ด้วยความโง่ของเราเองมีนรกมาถึงที่อีกแล้ว

และขณะที่เดินหาซื้อของที่ประตูน้ำก็คิดน้อยใจทุกคนญาติพี่น้องพ่อแม่ ว่าทำไมพวกเขาห้ามไม่ให้เราไปทำบุญบอกเป็นห่วงลูกในท้อง แต่ทำไมให้เราคนท้องแก่เดินหาซื้อของให้หลานที่ประตูน้ำทั้งที่ทุกคนทราบว่าที่นี้คนเยอะแค่ไหน จึงพยายามคิดมองในแง่ดีว่าพวกเขาสอนให้เรามีความอดทนและสอนให้เรารู้ว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตน

ลูกกราบขอขมาพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เจ้าค่ะ

ที่ได้กระทำผิดศีลทั้ง ทางใจ ทางวาจา ทางกาย

ลูกจะพยายามรักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์มากกว่านี้เจ้าค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ตฤณ นาคทุ่งเตา(จารุวัฒน์ธนทิต) (voravee_pat-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-06-08 09:00:39


ความคิดเห็นที่ 58 (1551081)

ขอบคุณคุณณีค่ะที่ได้แนะนำเคยดูเหมือนแต่จำไม่ได้

ส่วนตัวตอนนี้ก็พยายามอุทิศบุญให้แต่เวลาอธิฐานส่งไปให้ปลวกเลย

ทำให้เรานึกถึงความโง่ของตัวเอง เพราะอาจารย์พูดบ่อยมากเวลาอุทิศบุญ

เราต้องให้เทวดาผู้ที่ดูแลรักษาบริวารของพวกนั้นๆอยู่เป็นผู้จัดการให้  ถึงว่า

ทำยังไงก็ไม่ยอมย้ายบ้านปลวกซะที  กรรมบังตา เล่นเอาซะกลุ้ม

กรรมมะทายาทา  กรรมมะโยนิ......เรากระทำกรรมอันใดไว้

ที่บ้านเก่าเคยฉีดยาฆ่าพวกเค้า ต่อมาก็ใช้บริการกำจัด...ทุก ๆ ปี 

เค้าคงจะมาเอาคืน ทํ้งมดทั้งปลวก  ย้ายมาที่ใหม่ก็ยังตามติดไม่ลดละ

ขอบคุณมาก มากนะคะ คุณณี

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ฉันทนา ชูนุ่น (coffe-dot-i-joker-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-06-08 13:43:16


ความคิดเห็นที่ 59 (1551339)

กราบขอบพระคุณพระพุทธเจ้า สิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้านสวนฯทุกพระองค์เจ้าค่ะ

ที่ช่วยยับยั้งการทำผิดศีลของลูกไม่ให้ทำให้ได้สำเร็จ

วันนี้สามีให้ไปหาหมอ เพราะตฤณไม่ได้ไปหาหมอหลายเดือนแล้ว เพราะไม่อยากกินยา และมั่นใจว่าลูกแข็งแรงดีเพราะพาเขาไปทำบุญตลอด

แต่ไม่อยากมีปัญหากับสามีจึงไปหาหมอตามที่เขาบอกเพื่อที่เขาจะได้สบายใจ

โดยเปลี่ยนโรงพยาบาลใหม่ เพื่อที่ว่าจะใช้สิทธิบัตรทองเพราะตัวตฤรเองไม่ได้มีรายได้อะไร สามีหาเงินคนเดียว ซึ่งเงินเดือนก็ไม่ได้มากมายอะไร พอกินพอใช้ ไปวันๆเท่านั้น

ไปถึงโรงพยาบาลทำบัตรผู้ป่วยใหม่เสร็จ ได้ไปตรวจสิทธิบัตรทองว่ามีสิทธิใช้มั้ย แต่ปรากฏว่าห้องเช่าที่ตฤณเช่าอยู่ไม่สามารถใช้สิทธิบัตรทองที่โรงพยาบาลนี้ได้

พี่เจ้าหน้าก็ใจดีบอกว่าเอาบิลค่าไฟนี้ไปถ่ายเอกสารมาสองใบ บัตรประชาชนมาสองใบพี่จะช่วยแล้วกัน

ตอนนั้นก็ดีใจมาก รีบไปถ่ายเอกสารมาเสร็จ พี่เจ้าหน้าที่กำลังจะออกเวรพอดีพี่เขาบอกว่าพี่เซ็นรับรองให้นะว่าตฤณพักอาศัยอยู่บ้านนี้จริง แล้วไปตรวจให้เรียบร้อยแล้ว ยื่นเรื่องทำบัตรทองใหม่ เพราะพี่กำลังจะออกเวรแล้ว ยื่นเรื่องแล้วอีก 15 วันถึงจะใช้สิทธิบัตรทองได้ วันนี้จ่ายเงินเองไปก่อนนะ

ตอนนั้นไม่ได้คิดเอะใจเลยว่าตัวเองกำลังจะทำผิดอย่างร้ายแรง ดีใจที่จะได้ของฟรี

ระหว่างที่นั่งรอตรวจ ลูกดิ้นแรงมาก เจ็บแผ่นหลังที่เดิมก็เจ็บ ได้แต่สงสัยว่าทำอะไรผิดอีกแล้ว จึงได้พยายามไตร่ตรองใหม่ นั่งดุเอกสารที่อยู่ในมือที่สำหรับยื่นเรื่องทำบัตรทองอีกครั้งจึงคิดได้ ว่ามันเป็นบิลค่าไฟบ้านใครก็ไม่รู้ที่เราไม่รู้จักเลยแล้วคนที่เซ็นรับรองให้ก้คนละคนกับเจ้าของบิลค่าไฟนั้น

ตอนนั้นตกใจมากแต่ความโลภยังมีอยู่นั่งคิดอีกว่าเราผิดมั้ย คุยกับคนข้างๆที่ไปคอยตรวจเขาบอกว่าเราไม่ผิดหรอกเรามีสิทธิเจ้าหน้าที่เขาต้องการช่วยเรา

จึงตัดสินใจได้ว่าเราไม่เอาดีกว่า เงินแค่นี้แลกกับการที่เราต้องไปอยู่ในนรกเรายอมจ่ายดีกว่า เพราะแม่ก็พึ่งให้เงินหลานมาหนึ่งหมื่นบาท และเดี๋ยวสามีก็เบิกประกันสังคมได้อีกประมาณหนึ่งหมื่นสามพันบาท

จึงตัดสินใจไม่ไปยื่นเรื่องขอใช้สิทธิบัตรทอง กลัวตกนรก

โทรเล่าให้สามีฟังว่าไม่ได้ทำบัตรทองนะเพราะไม่อยากโกหกเขา สามีบอกว่าตฤณไม่ผิดหรอกเรามีสิทธิที่จะใช้สิทธิบัตรทองอยู่แล้ว ก็เลยบอกไปว่า ไหนบอกว่าตฤณนิสัยไม่ดีชอบโกหกเป็นนิสัยขอเป็นคนดีบ้างไม่ได้รึไง

ขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้านสวนฯทุกพระองค์ที่ช่วยให้ลูกกระทำบาปไม่สำเร็จ เพราะถ้าสำเร็จลูกต้องไปอยู่นรกแน่นอน เพราะโกงเงินแผ่นดิน

ผู้แสดงความคิดเห็น ตฤณ นาคทุ่งเตา(จารุวัฒน์ธนทิต) (voravee_pat-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-06-09 22:17:28


ความคิดเห็นที่ 60 (1551351)

ขออนุโมทนากับโครงการรักษาศีล ๕ สานทางสู่พระนิพพาน ของคุณธนา

และทุก ๆ ท่านด้วยครับ

ข้าพเจ้า นายพิสุทธิ์  แดงเอม ขอตั้งใจรักษาศีล ๕

๑. เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชาและสังฆบูชา

๒. เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทรงพระชนมายุครบ ๘๔ พรรษา ในปี พ.ศ.๒๕๕๔

๓. เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

๔. เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนให้บุคคลทั่วไปได้ตระหนักถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการ

รักษาศีล ๕ อันเป็นคุณธรรมพื้นฐานของมนุษย์ ซึ่งจะไปสู่ความเจริญก้าวหน้าทั้งทางโลก

และทางธรรม แก่ผู้รักษาศีล ๕ เอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการสร้างทางเพื่อพระนิพพาน

ในชาตินี้

๕. เพื่อเป็นวาระบุญจากการรักษาศีลสามัคคีที่ยิ่งใหญ่รวบรวมกระแสบุญกุศลของผู้รักษาศีลให้แผ่ความร่มเย็นเป็นสุขแก่ประเทศชาติบ้านเมืองของเราบรรเทาภัยพิบัติต่าง ๆ ที่ประสบอยู่จากหนักให้เป็นเบา ที่เบาแล้วให้เป็นปรกติสุขในเร็ววัน รวมทั้งต้านภัยพิบัติต่าง ๆ ที่จะมาถึงในอนาคต

ขอพระบารมีพระพุทธองค์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุก ๆ พระองค์ ได้โปรดประทานพร และมาสถิตย์ในกาย วาจา ใจ ของข้าพเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเทอญ

สาธุ สาธุ สาธุ

ผู้แสดงความคิดเห็น พิสุทธิ์ แดงเอม (pisutdangem-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-06-09 23:10:01


ความคิดเห็นที่ 61 (1551365)

อนุโมทนากับคุณตฤนด้วยนะค๊า

แหะ แหะ เรื่องแบบนี้ถามใครๆ เค้าก็ให้แต่เหตุผลทางโลก

ว่า"ไม่ผิด"แน่ๆ แต่เหตุผลทางธรรม เราเท่านั้น

ที่ต้องตัดสินใจและิพิจารณาด้วยตัวเอง..จริงๆ 

ชื่นชม แม่ลูกคู่บุญคู่นี้ จริงๆเล๊ย..

ผู้แสดงความคิดเห็น ชนิดา เชิงสะอาด/CHANIDA (nhongjung-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-06-10 03:45:53


ความคิดเห็นที่ 62 (1551380)

เดี๋ยวนี้จากทำอะไร พยายามคิดแล้วคิดอีก

พยายามทำสิ่งที่ดีที่ถูกให้เป็นนิสัยถาวร ให้ชินแต่ก็ยังไม่ได้สักที นิสัยเดิมที่ไม่ดีมันคอยโผล่มา จะดึงให้ลงนรกเรื่อยเลย  ความอยากยังไม่สิ้นสุด

แต่กลัวนรกมากกว่าไม่อยากกลับไปอยู่กับมันอีก เบื่อบ้านหลังนั้นแล้ว

ชีวิตที่ผ่านมาลำบากมามากพอแล้ว

เพื่อนๆ พี่ๆบ้านสวนฯ คุณชนิดา มีเคล็ดลับการรักาาศีลห้าให้บริสุทธิ์มาบอกให้รู้บ้างนะค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ตฤณ นาคทุ่งเตา(จารุวัฒน์ธนทิต) (voravee_pat-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-06-10 08:00:08


ความคิดเห็นที่ 63 (1551402)

ขออนุโมทนากับคุณตฤณ ด้วยนะคะ

จิตใจคุณละเอียดกับศีลมากแล้ว

และยังมีลูก และสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยเตือนอีกหนึ่งแรง

ไม่ให้เราประมาท พลาดพลั้งอีก

ขออนุโมทนากับความตั้งมั่นที่ดีนี้ด้วยคะ สาธุ

ผู้แสดงความคิดเห็น พัทธ์ธีรา วังกาวันมณเฑียร (แหวน) (vann_ult-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-06-10 10:09:43


ความคิดเห็นที่ 64 (1551503)

    อนุโมทนาบุญด้วยนะคะน้องตฤณ  พี่เป็นคนหนึ่งที่รู้สึกชื่นชม ในการพยายามทำความดี ไม่ให้ศีลบกพร่องของน้องตฤณมาโดยตลอด   ไม่แปลกใจเลยทำไมลุงพุฒ ถึงบอกว่าน้องตฤณได้ไปสวรรค์

     พี่ไม่มีเคล็ดลับอะไรในการรักษาศีล 5 เพราะตัวเองก็บกพร่องตลอด  แต่มีสิ่งหนึ่งที่ยึด ไว้ตลอดก็คือ 

      ถ้าเราสงสัยว่าเรื่องนี้ผิด หรือ ถูก

      ก็ให้คิดไว้เลยว่าผิดแน่นอน

               เพราะ

      ความจริง หรือความถูกต้อง

      จะไม่มีความสงสัย ลังเลใดๆเลย

ผู้แสดงความคิดเห็น อ้อย (ปาริชาต ชมภู) (parichat-dot-chompoo-at-gmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-06-10 18:22:37


ความคิดเห็นที่ 65 (1551512)

 

 

       ผม นาย ผดุงศักดิ์  มูลเชื้อ  สมาชิก-ญาติธรรม

หน้าใหม่บ้านสวนฯ ขออนุโมทนา กับ คุณธนา ที่ได้ริเริ่ม

โครงการดี ๆ เช่นนี้   ยินดีและดีใจกับคุณธนาด้วยครับ

ที่ฟ้าสั่งให้คุณธนา มาทำหน้าที่ ที่เป็นบุญกุศล 

บุคคลใด ที่ฟ้าสั่งให้มาทำหน้าที่  บุคคลนั้นย่อม

มีคุณธรรมที่ไม่ธรรมดาแน่นอน

       และผมก็ขออนุโมทนาบุญกับทุก ๆ ท่าน  ที่

ได้เข้าร่วมโครงการ  ได้ให้สัจจะต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์

อันมี พระพุทธองค์ เป็นประธาน  ในการกำหนดจิต

ตั้งมั่น เพื่อจะรักษาศีล 5  ให้บริสุทธิ์ ตามกำลังใจ

ของแต่ละท่าน

      ผมเพิ่งเข้ามาใหม่  ได้อ่านแล้วก็พลอยยินดี

ไปด้วยว่า   เราเจอแต่คนดี ๆ ณ สถานที่อันศักดิ์สิทธิ์                        

แห่งนี้ ทุกท่านล้วนแต่เป็นนักปฏิบัติธรรม และพร้อม

ที่จะเอาจริง

       ได้อ่านทุกท่าน  ผมรู้ได้เลยว่า บางท่านนั้น                          

ละเอียดกว่าผมเยอะเลย  เป็นการเปรียบเทียบ                                  

(กับตัวเราเอง) ได้เป็นอย่างดี เกริ่นมานานแล้ว 

ขอเข้าเรื่องเลยนะครับ...

 

       ผมขอเข้าร่วมโครงการรักษาศีล 5 ด้วยครับ                            

เพราะปกติก็สมาทานศีล 5 ทุกวัน อยู่แล้ว  ก่อน

ทำวัตรเช้า  ซึ่งถือว่า ตรงกับจิตของเราพอดี      

                                                            

        และเพื่อถวายบุญกุศลนี้แด่...

       - คุณแห่ง พระรัตนตรัย  อันมีสมเด็จ

องค์ปฐม  เป็นประธาน

       - คุณของ บิดา มารดา ทุกภพ ทุกชาติ

       - คุณของ ครูบาอาจารย์ อันมี หลวงปู่ปาน

วัดบางนมโค และ หลวงพ่อฤาษี วัดท่าซุง เป็นที่สุด

อีกทั้งครูบาอาจารย์ของอาจารย์อุบล  ทุกท่าน

ทุกองค์ รวมทั้งอาจารย์อุบล และสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ในบ้านสวนฯ ทุกท่าน ทุกองค์

       - คุณของแผ่นดินเกิด ณ สยามประเทศแห่งนี้                               

ที่ทำให้เราได้มีที่ทำกิน มีที่อยู่ ที่อาศัย  ที่สำคัญ

มีสถานที่ ที่เราได้กระทำการชำระจิตของเรา

       - คุณของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว                                    

องค์ภูมิพลฯ ผู้เป็นมหากษัตริย์ และพระโพธิสัตว์

ผู้ยิ่งใหญ่  ปกเกล้าปวงชนทั่วหล้าให้ร่มเย็น

       - คุณของ ผู้มีพระคุณทั้งหมด ทั้งสิ้น 

โดยเฉพาะบรรพชนของเรา  ที่ได้เอาเลือด

เอาเนื้อ เอาชีวิต เข้าแลกกันผืนแผ่นดินที่เรา

ได้อาศัยอยู่นี้

       - คุณของ ท่านท้าวมหาราชทั้ง 4 , ท่านเสด็จพ่อ

ท้าวเวสสุวรรณ  ผู้มีคุณต่อชาวมนุษย์โลกทั้งหลาย 

        ขอบารมีแห่งผู้มีคุณทั้งหลาย  ที่กล่าวมานี้ 

ขอจงโปรดอภิบาล รักษา  กาย วาจา ใจ  ของลูก  

ขอให้ตั้งมั่นใน ศีล สมาธิ ปัญญา ให้บริสุทธิ์

        และสุดท้าย  ขอให้ลูกได้ข้ามพ้นกงจักรแห่ง

สังสารวัฎนี้ได้โดยเด็ดขาด   ในชาติปัจจุบันนี้

ด้วยเทอญ สาธุ...

 

        

 

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ผดุงศักดิ์ มูลเชื้อ (phadungsak28-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-06-10 19:39:14


ความคิดเห็นที่ 66 (1551849)

ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านค่ะ สาธุ

ขอขอบคุณ พ่อใหญาธนาค่ะ  ตัดสินใจอยู่สักพัก เพราะกลัวมาก

แต่พออ่านเรื่องการเลี่ยงไปเลี่ยงมา ที่คุณธนาเขียน

และคุณตฤณ รวมทั้งท่านอื่นๆ จึงต้องลงมือทำแล้ว ขอเข้าร่วมโครงการรักษาศีลห้าด้วยค่ะ

 เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชาและสังฆบูชา
เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระชนมายุ ครบ ๘๔ พรรษา ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔

เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์

๔ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคลทั่วไปได้ตระหนักถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการรักษาศีล ๕อันเป็นคุณธรรมพื้นฐานของมนุษย์ ซึ่งจะนำไปสู่ความเจริญก้าวหน้า ทั้งทางโลกและทางธรรม แก่ผู้รักษาศีลห้าเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการสร้างทางเพื่อพระนิพพานในชาตินี้

เพื่อเป็นวาระบุญจากการรักษาศีลสามัคคีที่ยิ่งใหญ่รวบรวมกระแสบุญกุศลของผู้รักษาศีลให้แผ่ความร่มเย็นเป็นสุขแก่ประเทศชาติบ้านเมืองของเราบรรเทาภัยพิบัติต่างๆที่ประสบอยู่ จากหนักให้เป็นเบา ที่เบาแล้วให้เป็นปรกติสุขในเร็ววัน รวมทั้งต้านภัยพิบัติต่างๆ ที่จะมาถึงในอนาคต

ขอบคุณค่ะ
ผู้แสดงความคิดเห็น อร่ามศรี สุวัตถิกุล (adda_bkk-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-06-13 11:31:16


ความคิดเห็นที่ 67 (1552446)

เพื่อนๆ พี่ๆบ้านสวนฯ คุณชนิดา มีเคล็ดลับการรักาาศีลห้าให้บริสุทธิ์มาบอกให้รู้บ้างนะค่ะ

###############################

พี่อ๊อดไม่มีเคล็ดลับ...แค่อ่านหนังสือ

ทศชาติ...บารมียิ่งใหญ่ในสิบชาติ

               ก่อนจุติมาเป็น

               พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

เท่านั้นเอง...แต่เป็นฉบับการ์ตูน...จ๊ะ

อ่านง่าย...พระองค์ทรงเล่าเรื่อง

               ว่าทั้งสิบชาติพระองค์

               ทรงทำอะไรมาบ้าง

 

ชื่อหนังสือ...ทศชาติ...ฉบับการ์ตูน...เจ๊า

ผู้แสดงความคิดเห็น กมลลักษณ์ โปษณกุล อ๊อด (aod5961-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-06-16 12:57:27


ความคิดเห็นที่ 68 (1552464)

 ข้าพเจ้า นาง สมจิต   โพธิ์นิล

ขอตั้งใจรักษาศีล 5

เพื่อทดแทนพระคุณบิดามารดา

อ.อุบล ศุภาเดชาภรณ์และครอบครัว และ...

 

 เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชาและสังฆบูชา
๒ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระชนมายุ ครบ ๘๔ พรรษา ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔

๓ เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์

๔ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคลทั่วไปได้ตระหนักถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการรักษาศีล ๕อันเป็นคุณธรรมพื้นฐานของมนุษย์ ซึ่งจะนำไปสู่ความเจริญก้าวหน้า ทั้งทางโลกและทางธรรม แก่ผู้รักษาศีลห้าเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการสร้างทางเพื่อพระนิพพานในชาตินี้

๕ เพื่อเป็นวาระบุญจากการรักษาศีลสามัคคีที่ยิ่งใหญ่รวบรวมกระแสบุญกุศลของผู้รักษาศีลให้แผ่ความร่มเย็นเป็นสุขแก่ประเทศชาติบ้านเมืองของเราบรรเทาภัยพิบัติต่างๆที่ประสบอยู่ จากหนักให้เป็นเบา ที่เบาแล้วให้เป็นปรกติสุขในเร็ววัน รวมทั้งต้านภัยพิบัติต่างๆ ที่จะมาถึงในอนาคต

 

ขอ พระบารมีพระพุทธองค์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆพระองค์ได้โปรดประทานพร และมาสถิตในกาย วาจา ใจ ของข้าพเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และโปรดเมตตาลูกหลานให้จิตใจมีความเข้มแข็งเอาชนะกิเลสต่างๆ และคอยชี้แนะแนวทางสว่างให้แก่ชีวิตข้าพเจ้านับแต่วันนี้เป็นต้นไป ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเทอญ

สาธุ สาธุ สาธุ

ผู้แสดงความคิดเห็น สมจิต โพธิ์นิล (shindo_ploy-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-06-16 13:59:32


ความคิดเห็นที่ 69 (1554567)

ตั้งแต่เข้าโครงการฯ ทำได้ไม่ครบแต่พยายาม

ยังพยายามไม่พอ แต่ก็จะพยายามค่ะ สู้ๆๆ

ผู้แสดงความคิดเห็น อร่ามศรี สุวัตถิกุล (adda_bkk-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-06-27 14:12:26


ความคิดเห็นที่ 70 (1555563)

  หมอก็พยายามรักษาศีล 5 ให้ได้ในแต่ละวัน แต่ก็ต้องใส่เบรคจนตัวโก่งเหมือนกัลล์  

  ขอบคุณคุณธนาที่แนะนำโครงการณ์ดีๆ

ผู้แสดงความคิดเห็น วัฒนา ชัยจำรูญพันธุ์ ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-07-02 11:41:54


ความคิดเห็นที่ 71 (1555575)

 ขอบคุณและโมทนากับ

พี่ธนามากๆนะครับที่ได้ตั้งกระทู้นี้ขึ้นมา

หลายวันแล้วเบลล์คิดว่าจะมาเล่า

เรื่องการถือศีลของเบลล์นะครับ

วันนี้ก็มาเล่าแล้วนะครับ

ยอมรับตรงๆว่า

การรักษาศีลพูดง่ายครับ

การทำเอาเข้าจริงแล้วใจเรามันเลวมากครับ

มันพยายามที่จะดีดดิ้นออกไปผิดศีลอยู่ตลอดเวลา

โดยเฉพาะใจเรามันคิดด่าคนโน้นที  คนนี้ที

เบลล์จึงขอสรรเสริญท่านผู้ที่รักษาศีลได้ครบบริบูรณ์ครับ

เบลล์ก็เผลอครับ  ตั้งใจรักษาศีล

แต่พอนานๆเข้าก็เริ่มโรยลาอ่อนแรงไป

ต้องดึงตัวเองกลับมาใหม่เสมอๆ

ต้องขออาราธนาพระบารมีพระพุทธเจ้าช่วยคลุมอีกรอบ

แต่บางทีด้วยความเคยชินจนติดเป็นสันดาน

ก็สนุกปากพูดดีบ้างเลวบ้างปนๆกันไป

ร่างกายขันธ์ห้านี้มีเพียงใดเราก็ยังเลวมากอยู่ดีครับ

ตายเมื่อไรลูกขอกลับบ้านพระนิพพาน

ไม่ขอลงมาเกิดอีกเพราะกลัวการเกิดอีก

ไม่รู้ว่าจะต้องมีอีกซักกี่คนที่ต้องเจ็บช้ำน้ำใจเพราะเราอีกบ้าง

ขอหยุดเดินทางในสงสารวัฏฏะแห่งนี้ไว้เพียงชาตินี้ครับ

และเบลล์ก็ขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องบ้านสวนพีระมิด

ทุกท่านทรงความดีต่อไปครับ

ตราบจนถึงเวลากลับบ้านที่เราจากมานานแสนนาน

โมทนาบุญบารมีกุศลความดีทุกประการ

ของทุกท่านนะครับ

เบลล์ขอมีส่วนในบุญกุศล

ของลูกหลานบ้านสวนพีระมิดทุกๆท่านครับ

ขอคุณพระเบื้องบนพระนิพพานคุ้มครองทุกท่านครับ

บุญรักษาทุกๆท่านนะครับ

นิพพานสุขขัง

ผู้แสดงความคิดเห็น คมกริช นามมงคุณ (เบลล์) (komkom-dot-ko-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-07-02 12:48:37


ความคิดเห็นที่ 72 (1560911)

 

 

                             สาธุ  สาธุ  สาธุ  อนุโมทนาบุญค่ะ

                             ขอเข้าร่วมโครงการรักษาศิลห้าด้วยค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ละม่อม ทองเจือ (ohm-dot-lamom-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-07-29 07:58:43


ความคิดเห็นที่ 73 (1563845)

ขออนุโมทนาบุญอันยิ่งใหญ่นี้กับคุณธนานะค่ะ

ข้าพเจ้า  รุ่งสุภารัตน์  รุ่งเรือง ขอร่วมโครงการ รักษาศีล 5ด้วยคนค่ะ

 

 

๑ เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชาและสังฆบูชา
เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระชนมายุ ครบ ๘๔ พรรษา ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔
เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์
๔ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคลทั่วไปได้ตะหนักถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการรักษาศีล ๕อันเป็นคุณธรรมพื้นฐานของมนุษย์ ซึ่งจะนำไปสู่ความเจริญก้าวหน้า ทั้งทางโลกและทางธรรม แก่ผู้รักษาศีลห้าเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการสร้างทางเพื่อพระนิพพานในชาตินี้
เพื่อเป็นวาระบุญจากการรักษาศีลสามัคคีที่ยิ่งใหญ่รวบรวมกระแสบุญกุศลของผู้รักษาศีลให้แผ่ความร่มเย็นเป็นสุขแก่ประเทศชาติบ้านเมืองของเราบรรเทาภัยพิบัติต่างๆที่ประสบอยู่ จากหนักให้เป็นเบา ที่เบาแล้วให้เป็นปรกติสุขในเร็ววัน รวมทั้งต้านภัยพิบัติต่างๆ ที่จะมาถึงในอนาคต

ขอ พระบารมีพระพุทธองค์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆพระองค์ได้โปรดประทานพร และมาสถิตในกาย วาจา ใจ ของข้าพเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และโปรดเมตตาลูกหลานให้จิตใจมีความเข้มแข็งเอาชนะกิเลสต่างๆ และคอยชี้แนะแนวทางสว่างให้แก่ชีวิตข้าพเจ้านับแต่วันนี้เป็นต้นไป ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเทอญ สาธุ สาธุ สาธุ

ผู้แสดงความคิดเห็น รุ่งสุภารัตน์ รุ่งเรือง ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-08-15 00:50:38


ความคิดเห็นที่ 74 (1564021)

ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่เข้าโครงการ รักษาศีล ๕ คะ

ข้าพเจ้า นางสาวกัญญานี ถือธรรม ขอเข้าโครงการ รักษาศีล ๕  ด้วยคะ

โดยมีความตั้งใจและจะพยายามรักษาศีลให้ครบ ทุก๕ ข้อ ทุกๆวัน

เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชาและสังฆบูชาและน้อมถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระชนมายุ  ครบ ๘๔ พรรษา ในปี ๒๕๕๔

                  สาธุ สาธุ สาธุ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น กัญญานี ถือธรรม (gunyanee_t-at-yahoo-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-08-15 20:48:50[1]


Copyright © 2010 All Rights Reserved.