ReadyPlanet.com


ผู้ตั้งกระทู้ (pamelasoap-at-yahoo-dot-com) กระทู้ตั้งโดยสมาชิก โพสต์และแสดงความเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น :: วันที่ลงประกาศ 2011-12-27 18:45:21


[1] 2 ถัดไป >>

ความคิดเห็นที่ 1 (1590522)

ผมนายธนา อรุณภิญโญพล ขอน้อมมอบของขวัญแก่ท่านอาจารย์อุบลและครอบครัวด้วยกล่องดวงใจที่สว่างสไวด้วยศีล5 ผมจะพยายามรักษาศีล5ด้วยชีวิต เพื่อตอบแทนพระคุณอันหาประมาณมิได้ของท่านอาจารย์และครอบครัว

ขออาราธนาบารมีพระปฐมบรมธรรมบิดา พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วจักรวาล ได้โปรดปกปักษ์รักษา ท่านอาจารย์อุบลและครอบครัว ขอให้ท่านอาจารย์สมปรารถนาทุกความตั้งใจ และลูกหลานจะตั้งใจช่วยงานท่านอาจารย์สุดความสามารถและจะตอบแทนพระคุณโดยปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธองค์ที่ท่านอาจารย์เมตตาสั่งสอนตลอดมา กราบ กราบ กราบ

ผู้แสดงความคิดเห็น ธนา อรุณภิญโญพล (nirvana_time-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-12-27 20:19:15


ความคิดเห็นที่ 2 (1590524)

ขอกราบสวัสดีค่ะ ท่าน อ.อุบล ท่าน อ.มงคล และคุณท๊อป ที่เคารพเป็นอย่างสูง

ก่อนอื่นดิฉันขอน้อมรับพรอันประเสริฐด้วยใจศรัทธาค่ะ

ส่วนเ่รื่องของขวัญปีใหม่ ดิฉัน ขอมอบ ความรัก เคารพ นับถือ ซื่อสัตย์ ให้แด่ครอบครัวท่าน อ.อุบล ตลอดจนกว่าจะเข้าสู่นิพพานเจ้าค่ะ

และดิฉันขออาราธนาบุญบารมีสมเด็จองค์พระปฐมและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก เสด็จพ่อท่านท้าวเวสสุวรรณ พยายมราช ท่านท้าวมหาราชทั้งสี่

ช่วยดลบันดาลให้ ท่าน อ.อุบล ท่าน อ.มงคล คุณท๊อป ทำสิ่งอันประเสริฐสุด แนะนำลูกๆกลับสู่บ้านนิพพานได้สำเร็จโดยไม่มีอุปสรรคด้วยเทอญ

ด้วยความเคารพ

 จินตนา มาประชุม(แขก) 

ผู้แสดงความคิดเห็น จินตนา มาประชุม(แขก) (jintana1963-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-12-27 20:33:50


ความคิดเห็นที่ 3 (1590527)

 

หัวใจที่บรรจุแสงสว่าง

แมวขอมอบ

เป็นของขวัญ

เนื่องในโอกาสปีใหม่นี้

ขอสัญญาว่า

จะให้กล่องหัวใจนี้

มีแสงสว่างเพิ่มมากขึ้นค่ะ

และในโอกาสเดียวกันนี้

ส่งปีเก่ารับปีใหม่มไหศก
พร้อมยอยกอายุศาสน์ปราชญ์ชินสีห์
ตั้งจิตมั่นสร้างบุญสร้างกรรมดี
เส้นทางนี้สู่สวรรค์สรรนิพพาน

มงคลฤกษ์อัญเชิญเทพทุกชั้นฟ้า
องค์อินทราพรหมบดินทร์ปิ่นไพศาล
จตุท้าวคนธรรพ์เทพยมบาล
นาคบาดาลแลครุฑดุจเทวา

ขออัญเชิญพระสยามเทวาราช
นฤมาศปกชาติศาสนา
ร่วมเปล่งเสียงสาธุการโมทนา
เทิดบูชาพระไตรรัตน์สวัสดี

ขอเชิญเหล่าสาธุชนจงจงน้อมจิต
กลั่นนิมิตดวงแก้วอย่างสุขสันต์
สนิทนิ่งระลึกคุณบุญอนันต์
ได้สร้างสรรสั่งสมตลอดปี

มหาบุญยิ่งใหญ่ในครานี้
จงเปรมปรีดิ์ศรีสุขทุกสมัย
พุทธศาสน์สืบทอดตลอดไป
อยู่คู่ไทยคู่ชาติราษฎร์ประชา

ด้วยอำนาจพุทธาอันศักดิ์สิทธิ์
จงลิขิตให้ทุกท่านสุขหรรษา
ให้สบโชคปลอดภัยไร้โรคา
ชนทั่วหล้านับถือชื่อเกรียงไกล

อาจารย์อุบล ช่วยด้วย 

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น แมว ประวีณา แค้มป์ (prawinakamp-at-gmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-12-27 20:52:57


ความคิดเห็นที่ 4 (1590529)
image

 ปีใหม่นี้ขอให้ดวงใจของทุกๆท่านและข้าพเจ้าและดวงแก้วแห่งกาลเวลา ดวงแก้วแห่งชั้นฟ้าจงมาสถิตอยู่ในกายของอ.แม่และเป็นดวงแก้วสารพัดนึก และดวงแก้วแห่งจักรวาล  อันทรงพลังทั่งจักรวาลส่องสว่างลงมาที่บ้านสวนแห่งนี้ที่ชึ้งเป็นศนูย์รวมแห่งความรักและจิตวิญาณ ขอให้ครอบครัวของอ.จ อุบล อ.จ มงคล และลูกชายอันเป็นที่รัก จงประสพความสุขความเจิรญ เจิรญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฎิภาณ ธรรมสาร สมบัิติ พิพัฒนมงคล สมบูรณ์พูลผล ด้วยลาภ ยศ สุขสรรเสริญและีอธิบดีอันเป็นทิพย์ยีงๆขึ้นไป ท่านคิดปรารถนาสีงใดขอจงได้สำเร็จสมความปรารถนาทุกสีงทุกประการเทอญ

ผู้แสดงความคิดเห็น โซบิเดย์ ยมโดย (sobiday9-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-12-27 20:56:31


ความคิดเห็นที่ 5 (1590531)

ลูกขอปาวารณารักษาศีลห้าตลอดชีวิตครับ

ศีลห้านี้มีประโยชน์มาก

ได้กำไรมาก

ปิดอบายภูมิ

ก้าวไปสู่สวรรค์

สู่พระนิพพานได้

นำดวงจิตให้สูงขึ้น

ตัดกิเลสได้ชั่วคราว

ที่ยิ่งๆคือเป็นองค์ประกอบของพระอริยเจ้า

เป็นสิ่งที่หอมทวนลม

ที่เหล่าพระอริยเจ้าทั้งหลายสรรเสริญ

ฯลฯ

คุณความดีใดที่ลูกมีขอน้อมบูชาพระคุณ

อันงดงามของอาจารย์อุบลและครอบครัว

ด้วยพระบารมีของสมเด็จองค์พระปฐมบรมธรรมบิดาและพระทุกๆพระองค์

โปรดปกป้องคุ้มครองและอภิบาลประทานพระพรอันประเสริฐให้กับครอบครัวของอาจารย์อุบล

ได้สำเร็จผลทุกประการ  ในการกอบกู้ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  สาธุ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น คมกริช นามมงคุณ (เบลล์) (komkom-dot-ko-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-12-27 21:02:00


ความคิดเห็นที่ 6 (1590532)

จะพยายามรักษาศีล5 ให้บริสุทธิ์ค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น อรศรี ชุติเนตร (aurasri05-at-yahoo-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-12-27 21:02:39


ความคิดเห็นที่ 7 (1590534)

กระผมนาย เกียรติศักดิ์ โพธิ์อุ่น

จะขอทำกล่องดวงใจของผมนี้ให้บรรจุเต็มไปด้วยศีล 5

อย่างที่ท่านอาจารย์ได้เมตตาเตือน

ให้อาจารย์เป็นของขวัญปี 2555

จะพยายามไม่ให้พร่องเต็มกำลังความสามารถ

ที่จะทำได้จนกว่าจะสิ้นลมสุดท้าย

ขอบารมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ขอให้อาจารย์และครอบครัว

ปราศจากโรคภัยใข้เจ็บ

สุขภาพร่ายกายแข็งแรง

คำว่าไม่มี ไม่สำเร็จ

อย่าได้เกิดกับอาจารย์และครอบครัว

ขอให้ลูกๆ ที่มีบุญสัมพันธ์กับอาจารย์ได้มาพบโดยเร็วพลั

คนที่มิจฉาทิจฐิ

เมื่อใดที่ได้ข้อแนะจากท่านอาจารย์ขอให้ลูกๆ

ไม่ทำให้อาจารย์ผิดหวัง

ได้พบซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบัน

ถ้วนทั่วทุกตัวตนเทอญ

ตกลงอวยพรให้ใครเนี่ย

เคารพอาจารย์อย่างและครอบครัวสูงสุดครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น เกียรติศักดิ์ โพธิ์อุ่น (kiattisp-at-scg-dot-co-dot-th) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-12-27 21:07:10


ความคิดเห็นที่ 8 (1590538)
image

 ขอมอบดวงแก้วอันเป็นแสงของความสว่างของจักรวาลอันไพศาลนี้ที่ทำให้ทุกๆดวงจิตหล่อมรวมเป็นหนึ่งเดียวของความรักมารวมกันในบ้านสวนแห่งนี้จงประสพแต่ความสุขความเจริญ   แด่ทุกท่านลูกบ้านสวนแห่งนี้  สวัสดีปีใหม่

ผู้แสดงความคิดเห็น โซบิเดย์ ยมโดย (sobiday9-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-12-27 21:20:44


ความคิดเห็นที่ 9 (1590539)

 

 กราบอาจารย์แม่ที่เคารพอย่างสูง

  ในช่วงชีวิตที่ผ่านมา.......

  การได้รู้จักอาจารย์ที่ได้เมตตา

 ถ่ายทอดคำสอนของพระพุทธเจ้า

 และพิสูจน์ให้ประจักษ์แจ้ง..เป็นทางสายเอก

 ทำให้ลูกตั้งใจ+พยายามในการที่จะมีศีล

 ให้บริสุทธิ์ เพื่อหลุดพ้นถึงฝั่งพระนิพพาน

 

เพราะอาจารย์เป็นผู้ชี้แนะ 

สิ่งที่อาจารย์ขอนั้นคือสิ่งที่อาจารย์

ได้มอบให้กับพวกเราต่างหาก.....

สิ่งที่พวกเรา..ลูกบ้านสวนได้รับจากอาจารย์นั้น

มันทรงคุณค่า.. มากมาย..มหาศาล..

จึงมิอาจกล่าวว่าเป็นความชอบของตัวเอง

ที่จะมอบให้อาจารย์

แต่เพราัะมีอาจารย์และครอบครัว

ที่สละสุขส่วนตน ให้ธรรมทาน

ฉนั้นลูกขอตั้งจิต ขอกราบนอบน้อม

ในคุณของอาจารย์..ขอมอบดวงใจ

ที่บรรจุด้วยศีลห้าที่จะพยายามระวังรักษา

ให้บริสุทธิ์ให้มากที่สุด...ตลอดเวลาเจ้าค่ะ

ขอบคุณอาจารย์แม่และครอบครัวอีกครั้งที่เสียสละ

ฉุดช่วยมนุษย์ให้พ้นทุกข์เจ้าค่ะ

 

 

 

 

 

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น คนึงนุช พงษ์ดี (kanungnuch03-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-12-27 21:21:11


ความคิดเห็นที่ 10 (1590542)
image

 ขอส่งความสุขแด่ทุกๆท่านลูกบ้านสวนแห่งนี้ทุกๆคน

ขอความรักที่ปราศจากเงียนไขใดๆทั้งสิ้น

รักที่จะรักเท่านั้น

(โซบิเดย์)

ผู้แสดงความคิดเห็น โซบิเดย์ ยมโดย (sobiday9-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-12-27 21:35:55


ความคิดเห็นที่ 11 (1590547)

สุขสันต์วันปีใหม่ค่ะ

ท่าน อ.อุบล ที่ลูกรัก

     .................

ลูกจะนำคำสั่งสอนของท่าน

ทุกข้อทุกประการ มาปฏิบัติ

เพื่อให้ชีวิตเดินทางไปตาม

ถนนที่พบแต่ความสุข ความ

เจริญ ลูกจะรักษาศีล 5 ให้

บริสุทธิ์  จะทำแต่ความดีเพื่อ

ให้ได้ตามท่านไปบ้านนิพพาน

ในชาตินี้ค่ะ   หากสิ่งที่ลูกทำ

เกิดบุญกุศลประการใด ลูกขอ

มอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้

ท่านทั้งหมดค่ะ    สาธุ ๆ ๆ

ผู้แสดงความคิดเห็น หมวย พรรณสรลี ชูตระกูล (wattanachai-dot-chut-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-12-27 22:19:54


ความคิดเห็นที่ 12 (1590548)

ขอส่งของขวัญปีใหม่ แด่ ท่านอาจารย์อุบลและครอบครัว

 

 

เป็นกล่องแสงสว่างคือกล่องดวงใจ

ที่บรรจุด้วย ศีล 5

ที่ตั้งใจทำอย่างเต็มร้อยค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น เบญจรัตน์ สีทองสุก ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-12-27 22:21:32


ความคิดเห็นที่ 13 (1590551)

ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่

ขอให้ท่านอาจารย์ อุบลและครอบครัว

มีแต่ความสุข สมหวัง มีสุขภาพแข็งแรง

อยู่เป็นมิ่งขวัญ และนพพาลูกหลาน

กลับบ้านนิพพานด้วยเถิด

อ้อยจะพยายามรักษาศีล 5 ให้บริสุทธิ์

และทำให้กล่องบุญของตัวเองสว่างไสวค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น อ้อย (ปาริชาต ชมภู) (parichat-dot-chompoo-at-gmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-12-27 22:37:58


ความคิดเห็นที่ 14 (1590554)

 ขอร่วม ส่งของขวัญ ให้ ครอบครัว ท่าน อ. อุบล ด้วย ความดีทั้งหมด ด้วย ครับ ^^

ผู้แสดงความคิดเห็น ทศวรรษ ฉิมวงศ์ (amilk_tza-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-12-27 22:41:38


ความคิดเห็นที่ 15 (1590556)

กราบสวัสดีปีใหม่อาจารย์แม่อุบล 

อาจารย์พ่อมงคล  และน้องท๊อป

ลูก นางสิริพร  ศศิธรเวชกุล

และครอบครัว

ขอขอน้อมกราบรับพรอันประเสริฐ

จากท่านอาจารย์

และลูกขอมอบของขวัญด้วยความรัก 

ความศรัทธาแด่ท่านอาจารย์....

ด้วยกล่องดวงใจของลูก

ที่บรรจุด้วยความสว่างไสวของศีล 5

ลูกจะสร้างบุญด้วยการรักษาศีล 5

ให้บริสุทธิ์มากที่สุด

ตลอดเวลาที่ยังมีชีวิตอยู่เจ้าค่ะ

เพื่อตอบแทนพระคุณอันหามิได้

ของท่านอาจารย์และครอบครัว 

ลูกขออาราธนาบารมีพระปฐมบรมธรรมบิดา

พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์

และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วจักรวาล

ได้โปรดปกปักษ์รักษา

ท่านอาจารย์อุบลและครอบครัว

ขอให้ท่านอาจารย์สมปรารถนาทุกความตั้งใจ

และลูกหลานจะตั้งใจปฎิบัติ

รักษาศีล ทาน ภาวนาเพื่อให้เกิดปัญญา

และหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวง

เพื่อกลับบ้านนิพพานกับท่านอาจารย์ให้ได้ค่ะ

และจะตอบแทนพระคุณโดยปฏิบัติ

ตามคำสอนของพระพุทธองค์

ดังที่ท่านอาจารย์ได้เมตตา

สั่งสอนตลอดมา

ลูกขอน้อม กราบ กราบ กราบ

ด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะ

สิริพร  นครศรีฯ

 

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น สิริพร ศศิธรเวชกุล (siriporn-dot-sas-at-rd-dot-go-dot-th) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-12-27 22:53:36


ความคิดเห็นที่ 16 (1590559)

หากจะให้ของขวัญ

ที่ถูกใจ อ.อุบล

ที่สุด

 

อ.อุบล

อยากขอจากทุกท่าน

คือของขวัญ

ที่บรรจุกล่องแสงสว่าง

คือกล่องดวงใจ

ท่าน

บรรจุด้วย ศีล 5

 

ขอเพียงเท่านี้

จะให้ได้หรือไม่นะ

*****-*****

ตัวเล็ก

ขอมอบของขวัญนี้

แด่

ท่านอาจารย์อุบล+ครอบครัว

ครับ

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ตัวเล็ก พงษ์เดช ชาวไทย (phongdech1665-at-gmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-12-27 23:03:06


ความคิดเห็นที่ 17 (1590563)

ลูกขอน้อมบุญที่บริสุทธิ์และสำเร็จแล้วให้แด่ ท่านอ.แม่อุบลและครอบครัวคือผู้มีพระคุณ ที่เปี่ยมล้นด้วยเมตตาลูกจะพยายามรักษาศีล5ให้บริสุทธิ์สว่าง ค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น อ๋อย เพ็ญศิริ บุตรมนต์ (opensirio-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-12-27 23:39:28


ความคิดเห็นที่ 18 (1590584)

กระผม นายพิสุทธิ์  แดงเอม ขอกราบสวัสดีปีใหม่

ท่านอาจารย์อุบล ท่านอาจารย์มงคล น้องท๊อป และลูกบ้านสวนพีระมิดทุกท่าน

ขออนุญาตมอบของขวัญ

กล่องดวงใจบรรจุด้วยศีล ๕

แด่ท่านอาจารย์อุบล 

เมื่อคืนฝันว่าได้ไปกราบเท้าท่านอาจารย์อุบล ด้วยครับ

สาธุ สาธุ สาธุ

ผู้แสดงความคิดเห็น พิสุทธิ์ แดงเอม (pisutdangem-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-12-28 09:45:14


ความคิดเห็นที่ 19 (1590589)

ปีใหม่นี้ลูกขออวยพรให้ท่าน อ.อุบล

อ.มงคล และน้องท๊อป มีความสุขมาก ๆ

คิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนา สุขภาพ

ร่างกายแข็งแรง อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของ

ลูกหลานตลอดไปและเป็นผู้นำลูกหลานเข้า

สู่นิพพานค่ะ ลูกจะขอนำคำสั่งสอนของท่าน

อาจารย์มาปฏิบัติ โดยจะรักษาศีล 5 ให้มั่นคง

และจะพยายามทำกล่องดวงใจที่บรรจุศีล 5 ให้

สว่างไสวมากขึ้นเรื่อย ๆ ค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น วีรดา อยู่นวล (mamlak-w-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-12-28 10:17:18


ความคิดเห็นที่ 20 (1590601)

            หนูขออารธนาบารมีขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เสด็จพ่อท้าวเวสสุวรรณ เทพ พรหมเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกจงดลบันดาลให้อาจารย์อุบล อาจารย์มงคล น้องท๊อป มีแต่ความสุข สมหวัง สุขภาพแข็งแรงตลอดไป และขอมอบกล่องดวงใจที่จะพยายามรักษาศีล5ให้บริสุทธิ์มากที่สุด มอบแด่อาจารย์และครอบครัวเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ ตามที่อาจารย์สั่งสอน  ตักเตือน เพื่อหวังให้ลูกหลานบ้านสวนได้ไปสู่นิพพานกันทุกคน ขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของอาจารย์และครอบครัวค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น กนกกร แดงเอม (kanokkorntip-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-12-28 10:59:36


ความคิดเห็นที่ 21 (1590603)

กระผมขอมอบดวงใจที่ใสสว่าง

ใส่กล่อง ๓ ชั้น

บรรจุด้วยศีล ๕

แด่อาจารย์ และครอบครัวพระนิพพานครับ

สาธุ สาธุ สาธุ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ชุณหพงศ์ ทองศรี (chunhapong-dot-thongsri-at-gmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-12-28 11:17:38


ความคิดเห็นที่ 22 (1590621)

ลูกขอบารมี

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

บุญใดที่ลูกได้ทำมาทั้งหมด

ลูกขอมอบเป็นของขวัญปีใหม่ 2555

ให้ อ.แม่อุบล ศุภาเดชาภรณ์

และลูกจะพยายามรักษา

ศีล ๕ ให้บริสุทธิ์

เพิ่มขึ้นทุกๆ วัน เพื่อ คุณแม่ คนนี้

และถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เจ้าค่ะ สาธุ สาธุ สาธุ

ผู้แสดงความคิดเห็น นิพาดา กะตะศิลา (tee-ged-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-12-28 13:58:17


ความคิดเห็นที่ 23 (1590639)

ลูกนางวิจิตร บุญศิริ

ขอมอบของขวัญนี้

ให้อาจารย์อุบลและครอบครัวค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น วิจิตร บุญศิริ (wijit2502-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-12-28 15:38:42


ความคิดเห็นที่ 24 (1590640)

ขอให้อาจารย์อุบลและครอบครัวมีความสุขตลอดไปนะคะ

และขอให้อาจารย์อุบลได้ไปนิพพานในชาตินี้ตามที่ตั้งใจไว้นะคะ

จะพยายามรักษาศีล 5 ให้บริสุทธิค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ถนอมขวัญ ขวัญชื่น ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-12-28 15:47:48


ความคิดเห็นที่ 25 (1590641)

 ศักราชใหม่ 2555 นี้

ขอมอบของขวัญที่บรรจุุ

กล่องดวงจิตที่ใส

กล่องดวงใจที่สว่าง

บรรจุด้วยศีล 5  ที่บริบูรณ์

มั่นคง แน่วแน่ ถวายเป็นพุทธบูชา 

ธรรมบูชา  สังฆบูชา

มอบแด่ ...

อาจารย์อุบล  ศุภาเดชาภรณ์ และครอบครัว

ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองในธรรม

 

ผู้แสดงความคิดเห็น เด็กชายอมร (อมร ศิริมาศกูล) (amorn_possible-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-12-28 16:08:37


ความคิดเห็นที่ 26 (1590642)
image

 

ครูของฉันเป็นผู้หญิงธรรมดา

แต่หัวใจท่านล้ำค่ากว่าสิ่งไหน

ท่านพาฉันข้ามความทุกข์ฉุดขึ้นไป

ให้เห็นทางสดใสในดวงตา

ชีวิตนี้ไม่เคยคิดว่าจะพบ

จะเคารพใครในชีวิตก็หาไม่

ชีวิตนี้ได้เจอท่านก็เปลี่ยนไป

คิดเมื่อไรน้ำตาไหลได้ทุกที


สิ่งที่ท่านขอจากศิษย์ไม่ติดขัด

จะตั้งใจปฏิบัติให้ลุล่วง

หากพลาดพลั้งสิ่งใดไปทั้งปวง

จะรีบทวงเตือนตัวเองว่าผิดไป

จะน้อมนำคำสอนของครูฉัน

จะฝ่าฟันกิเลสและโลภหลง

จะกลับบ้านนิพพานแดนมงคล

ขอ อาจารย์ทั้งสองคนเป็นหลักชัย


ปีใหม่นี้หนูไม่มีอะไรจะมอบให้

แต่จะให้ตามคำขอท่านประสงค์

แม้แต่พรปีใหม่ท่านก็คง

ทำเพื่อคนส่วนรวมด้วยเมตตา

ขอคุณพระศรีรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง

จงปกปักคุ้มครองและรักษา

ขอท่านอยู่เป็นกำลังใจไม่ไกลตา

อยากกราบท่านด้วยมาลาจากหัวใจ


***************************

ขอมอบกลอนนี้ให้ อาจารย์ผู้เป็นที่เคารพของหนูค่ะ

เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่นี้ค่ะ

อาจจะใช่ถ้อยคำไม่สละสลวยนะคะ

แต่มันออกมาจากหัวใจค่ะ

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ตุ้ย ศิริพร โฉมจันทร์ (kondee25121-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-12-28 16:28:10


ความคิดเห็นที่ 27 (1590649)

ลูกขอมอบกล่องดวงใจที่บรรจุไว้ด้วยศีล 5 นี้

ให้อาจารย์แม่อุบล และครอบครัวตลอดไป

หากวันนี้ไม่มีท่านอาจารย์คอยขัดเกล้า

ชีวิตนี้ลูกก็ไม่มีทางได้พบเจอกับสิ่งที่ดีงาม

ลูกจะยึดมั่นในความดีตลอดไปค่ะ
 
ผู้แสดงความคิดเห็น ก้อย วินิตา สุทธิวรา (pooyingnaya-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-12-28 18:07:49


ความคิดเห็นที่ 28 (1590652)

กราบเท้า ท่านอาจารย์อุบล ที่เคารพรัก

ลูกขอน้อมรับพรประเสริฐที่สุดจากท่านอาจารย์แม่

ลูกจะรักษาศีล 5 ให้มั่นคงที่สุด ตราบนานเท่านาน

และบรรจุความดีนี้ไว้ในกล่องดวงใจ เพื่อเป็นกล่องแสงสว่าง

มอบเป็นของขวัญแด่ ท่านอาจารย์แม่ ด้วยความเคารพบูชา

นับแต่นี้ ลูกๆ บ้านสวน จะเป็นลูกที่ดีของท่านอาจารย์แม่

ทำทุกสิ่งเพื่อให้ท่านอาจารย์แม่มีความสุขใจ

ลูกขอบารมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หลวงพ่อฤษีลิงดำ เสด็จพ่อท่านท้าวเวสสุวรรณ

เพื่อเบิกบุญทุกบุญที่ลูกได้บำเพ็ญกุศลทุกชาติจนถึงปัจจุบัน

รวมทั้งที่ได้สร้างบุญที่บ้านสวนพีระมิดทั้งหมดนั้น

ลูกขอมอบถวายแด่ ท่านอาจารย์อุบล และครอบครัว ค่ะ

ภวยา  เส็งพานิช(กระเต็น)

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ภวยา เส็งพานิช (กระเต็น) (pavaya-dot-s-at-ghb-dot-co-dot-th) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-12-28 18:27:56


ความคิดเห็นที่ 29 (1590658)

หนูขอลงชื่อ มอบกล่องของขวัญที่มีคุณค่ามากที่สุด

เป็นแสงสว่างแห่งความดีทั้งหมด มอบให้อ.อุบลคะ

ขอกราบขอบพระคุณในทุกสิ่งทุกอย่างที่อาจารย์มอบให้

หนูขอตอบแทนอาจารย์ทุกอย่างเท่าที่หนูจะทำได้ไปตลอดชีวิตคะ

ขอมอบกายถวายชีวิตที่เหลืออยู่ ให้อ.อุบล คะ

 

ขออาราธนาบารมีพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์

ขอเบิกบุญที่ข้าพเจ้าทำมาทุกภพชาติ

และที่จะทำต่อไปทุกบุญ

มอบแด่ท่านอ.อุบลและครอบครัว

ขอให้ท่านอาจารย์มีแต่ความสุข สมหวังทุกประการ

 

นางพัทธ์ธีรา  วังกาวันมณเฑียร

ผู้แสดงความคิดเห็น พัทธ์ธีรา วังกาวันมณเฑียร (vann_ult-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-12-28 19:35:13


ความคิดเห็นที่ 30 (1590661)

  สวัสดีปีใหม่ค่ะอาจารย์แม่อุบลและอ.พ่อมงคล ที่เคารพรัก  ฟารีดาขอส่งพลังแห่งความรักอันปราศจากเงื่อนไขและพลังแสงสว่าง และพลังบุญจากทาน ศีล ภาวนาที่ปฏิบัติมาทั้งในอดีต ปัจจุบันและในอนาคต จากกล่องดวงใจก้อนน้อยๆดวงนี้ ส่งจากจักระที่ 4 (จักระหัวใจ) ไปถึงหัวใจที่ใสเหมือนแก้วของอ.แม่อุบลและอ.พ่อมงคลและมอบให้แด่ทุก ๆ ดวงจิตที่เปิดจักระที่ 4 (จักระหัวใจ) รับพลังความรักอันปราศจากเงื่อนไขและพลังแสงสว่างที่ส่งไปให้นี้ทุกๆดวงจิตทั่วโลก (รวมถึงประเทศโปร์แลนด์ด้วยนะคะ)ฮิ ฮิ ขอให้โลกเต็มไปด้วยแสงสว่าง แสงส่ว่างอยู่ที่ไหนความมืดก็อยู่ไม่ได้ ขอให้โลกเต็มไปด้วยพลังแห่งความรัก ขอให้โลกสันติสุข ขอความสานติจงประสบแด่ทุก ๆ ท่าน (เป็นความหมายของคำทักทายชาวมุสลิม)คือ อัสซาลามุอะลัยกุมและขอส่งพลังแห่งความรักอันปราศจากเงื่อนไขและพลังแสงสว่างนี้แด่ทุก ๆ ดวงจิตทั่วจักรวาล อนันตจักรวาล แสนโกตุจักรวาล ขอพลังที่ส่งไปนี้เป็นกำลังใจให้อ.แม่อุบลและอ.พ่อมงคลและลูกบ้านสวนฯทุกท่านสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ ขอให้สิ่งที่คว่ำกลับหงาย สิ่งที่มืดกลับสว่าง สิ่งที่ปิดจะถูกเปิดเกิดขึ้นในเร็ววัน

รักมีไว้เพื่อที่จะรัก

รักและคิดถึงเสมอค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ฟารีดา ระเด่นอาหมัด (fareeda-at-tot-dot-co-dot-th) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-12-28 20:17:28


ความคิดเห็นที่ 31 (1590663)

ลูกขอน้อมกราบรับพรอันประเสริฐของท่านอาจารย์แม่ค่ะ

ลูกจะตั้งใจรักษาศีล 5 ให้บริสุทธิ์

จะพยายามไม่ให้พร่องแม้แต่ข้อเดียว

เพื่อมอบเป็นของขวัญวันปีใหม่ให้กับอาจารย์แม่ค่ะ

ลูกขอเดินตามรอยแม่ เพื่อไม่ให้หลงทาง

จะขอติดตามอาจารย์แม่จนกว่าจะถึงซึ่งพระนิพพานค่ะ

กราบ กราบ กราบ

ผู้แสดงความคิดเห็น กัลยาณี ทิมขาวประเสริฐ (ktkanlayani-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-12-28 20:38:44


ความคิดเห็นที่ 32 (1590664)

 กราบเรียนท่านอาจารย์อุบลที่เคารพรักอย่างสูง

   ลูกขออัญเชิญบารมีพระปฐมบรมธรรมบิดา บารมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ เทพ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆๆพระองค์ทั่วจักรวาล ปกป้องคุ้มครองอาจารย์อุบลและทุกๆคนในครอบครัว ให้ปลอดภัย มีความสุข สมหวังดังปรารถนาทุกประการ   ขอขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆพระองค์ที่ได้ดลบันดาลให้ลูกได้รู้จักอาจารย์อุบลแห่งบ้านสวนพีรามิด และ

  ในวาระดิถึปีใหม่นี้ลูกขอมอบกล่องขวัญที่สว่างไสวภายในบรรจุด้วยศีล๕ ให้แ่ด่อาจารย์อุบลค่ะ ขอขอบคุณในทุกคำสอนของอาจารย์ค่ะ

                                                            รักและเคารพอย่างสูงค่ะ  

                         วิภาดา  คุ้มสวัสดิ์ (สงขลา)

ผู้แสดงความคิดเห็น วิภาดา คุ้มสวัสดิ์ (gunda2553-at-gmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-12-28 20:47:36


ความคิดเห็นที่ 33 (1590665)

กราบเรียนท่านอาจารย์อุบล

จิ๋มขอร่วมสวัสดีปีใหม่ และ ท่านอาจารย์อุบล และครอบครัว รวมทั้งลูกบ้านสวนพิรามิดทุก ๆ ท่าน   ขอร่วมลงนามมอบของขวัญที่บรรจุ กล่องดวงใจ ที่ตั้งมั่นในศีลห้า แด่ท่านอาจารย์อุบลด้วย จะพยายามตั้งใจทำให้ดีที่สุด เท่าที่จะทำได้  ถึงแม้ว่าการเป็นฆราวาสอย่างเรา จะต้องผจญกับกิเสส ตัณหา และสิ่งยั่วยุอื่น ๆ เต็มไปหมด แต่ก็จะพยายามถือว่า เขาเป็นเครื่องทดลองใจให้เรา พยายามเอาชนะ และก้าวข้ามไปได้ เพื่อสิ่งที่เราปรารถนาสูงสุดจะสัมฤทธิ์ผล ในวันหนึ่ง

สุดท้ายนี้ขออาราธนาคุณพระรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงดลบันดาลให้ท่านอาจารย์อุบล และครอบครัวมีความสุข  สุขภาพแข็งแรง ตลอดไป

ด้วยความเคารพอย่างสูง

ชัชวลี กะลัมพะเหติ

ผู้แสดงความคิดเห็น ชัชวลี กะลัมพะเหติ (chatvalee-dot-k-at-pttplc-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-12-28 20:55:37


ความคิดเห็นที่ 34 (1590666)

กราบสวัสดีปีใหม่ 2555 แด่ท่านอาจารย์มงคล ท่านอาจารย์อุบล และตุณท๊อป

เจ้าของบ้านสวนพิรามิด ผู้ทรงคุณอันประเสริฐ

ลูกขอตั้งใจมอบกล่องดวงใจที่มีความตั้งใจรักษาศีล 5 ให้บริสุทธิ์ โดยจะพยายามอย่างยิ่ง และกราบ กราบ กราบ ในความเมตตาสูงส่งให้ลูกหลานพ้นทุกข์

จุ๋ม

ผู้แสดงความคิดเห็น ธารีรัตน์ กะลัมพะเหติ (tmtkl-at-mahidol-dot-ac-dot-th) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-12-28 20:56:14


ความคิดเห็นที่ 35 (1590667)

ขอส่งความสุขปีใหม่  ๒๕๕๕ 

  ให้อาจารย์แม่อุบล  อาจารย์พ่อมงคล  ศุภาเดชาภรณ์

ที่เคารพรักเป็นอย่างสูง

นางประกอบจิตร  เจริญกุล คนนี้จะรักษาศิล  ๕ 

เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับอาจารย์แม่อุบล 

จะนำคำสั่งสอนที่อาจารย์แม่ได้สอน

และจะปฏิบัติตาม จะทำแต่ความดี  คิดดี  ปฏิบัติดี  ตลอดไปคะ

  ขอให้อาจารย์แม่อุบล  และครอบครัว มีความสุข 

มีสุขภาพที่แข็งแรง  เป็นร่มโพธิ์  ร่มไทร 

ให้กับลูกหลานบ้านสวนพีระมิด  ตลอดปี  ๒๕๕๕  และตลอดไปคะ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ประกอบจิตร เจริญกุล (Prakobjitr-at-gmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-12-28 20:58:14


ความคิดเห็นที่ 36 (1590669)

 กราบนมัสการพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

เสด็จท่านท้าวเวสสุวรรณและศักดิ์สิทธิ์บ้านสวนพีระมิด

ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่นี้ลูกขอดวงธรรมอันประเสริฐซึ่งเกิดจากหัวอกของพระพุทธเจ้า

 จงปกปักรักษาอวยพรอวยชัยให้แด่อ.อุบล  ศุภาเดชาภรณ์และครอบครัว

ให้พบแต่ความสุขสวัสดีมีชัย เกิดบารมีในแสงธรรมตลอดกาลเทอญ

สาธุ  สาธุ  สาธุ

ผู้แสดงความคิดเห็น ศรีวิภรณ์ ลิ่มอรุณ (nee9889-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-12-28 21:07:27


ความคิดเห็นที่ 37 (1590684)

เห็นทุกคนร่วมใจกัน

มอบของขวัญที่สุดจะประมาณค่ามิได้ให้อาจารย์แล้ว

+++ผมก็อยากให้มั้ง+++

ตอนนี้ผมกำลังฝึกจิตตัวเองให้สว่าง

เพื่อเป็นของขวัญให้อาจารย์ครับ

ถึงแม้ว่ามันจะสว่างไม่มากเท่าไหร่แต่ผมจะทำด้วยใจ

และจะรักษา ศีล5 และทำสมาธิทุกลมหายใจ ให้ครบสมบรูณ์ให้ได้โดยเร็วพลัน

เพื่อเป็นของขวัญให้อาจารย์และครอบครัว

ให้อาจารย์และครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญ

ตราบเข้าสู่ พระนิพาน เลยครับ

ด้วยรักและเคารพอย่างสูง

สาธุ สาธุ สาธุ

ผู้แสดงความคิดเห็น ศิรินพงค์ เพชรแสงศรี (โจลูกบ้านสวน) (Lucifer_zaaa-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-12-28 22:41:04


ความคิดเห็นที่ 38 (1590685)

กราบเรียนท่าน อ.อุบลที่เคารพอย่างสูง

ในวาระปีใหม่นี้  ขอให้ท่านอ.อุบลและครอบครัว ประสพแต่ความสุข สดชื่นเบิกบาน  มีสุขภาพที่แข็งแรงตลอดไป   ลูกจะพยายามรักษาศีล ๕ ให้บริสุทธิ์  เพื่อเพิ่มแสงสว่างให้กับกล่องดวงใจดวงนี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ชนกพร เอี่ยมชัย(แป้น) (pan_cnp-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-12-28 22:41:52


ความคิดเห็นที่ 39 (1590688)

 กราบสวัสดีปีใหม่ 2555 กราบท่านอาจาย์อุบล

 อาจารย์มงคล คุณท็อป

 ผมตาโต๊ะ ขอมอบกล่องแสงสว่างในศีล 5 ทุกขณะจิต

 ที่ดึงกลับมาทัน จากความคิด การกระทำ

ของกิเลสและตันหา 

 ตลอดไปครับ 

ผู้แสดงความคิดเห็น สิงห์เงิน อุดมศิริ ( ตาโต๊ะ ) (sing_toa-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-12-28 22:50:23


ความคิดเห็นที่ 40 (1590691)

 ขอมอบกล่องดวงใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยแสงสว่างแห่งศีล ๕ แด่ท่านอาจารย์อุบล ท่านอาจารย์มงคล และน้องท้อป เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่นี้

ถึงแม้จะไม่สว่างไสวเท่าที่ควร แต่ผมก็จะพยายามรักษามันไว้ และจะทำกล่องแห่งแสงสว่างนี้ให้ใหญ่ที่สุดเท่าที่จะทำได้ ตราบจนเข้าสู่นิพพานในชาตินี้...สาธุ สาธุ สาธุ 

ผู้แสดงความคิดเห็น คุณสิทธิ์(สุรสิทธิ์ ศรประสิทธิ์) (surasit2010-at-gmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-12-28 23:02:39


ความคิดเห็นที่ 41 (1590695)

กราบสวัสดีปีใหม่ค่ะอาจารย์อุบล อาจารย์มงคลและ คุณท้อป

ปีใหมีนี้ขอให้ครอบครัวของอาจารย์จงมีแต่ความสุข สมหวัง สุขภาพแข็งแรง คิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาทุกประการเทอญ สาธุ

ลูกขอน้อมปฎิบัติรักษาศีล5 ให้บริสุทธ์ ฝึกจิตให้สะอาดสว่างใสดุจแก้ว มีดวงตาเห็นธรรม สาธุ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น รุ่งสุภารัตน์ รุ่งเรือง(ภา) (parungrueang-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-12-28 23:24:01


ความคิดเห็นที่ 42 (1590707)

กราบสวัสดีวันปีใหม่ค่ะท่านอ.อุบลท่านอ.มงคลและน้องท้อป

ขออวยพรให้มีความสุข ปรารถนาสิ่งใดให้ได้รับสมดังที่ปรารถนาทุกประการ มีสุขภาพดีแข็งแรงอยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของลูกหลานตลอดไปและเป็นผู้นำพาลูกหลานให้ข้ามพ้นฝั่งเข้าสู่พระนิพพาน

เบญจพร(แต๋ม)คนนี้ขอมอบกล่องดวงใจที่เต็มไปด้วยแสงสว่างแห่งศีล 5 แด่ท่านอาจารย์

ถึงแม้ไม่สว่างเท่าที่ควร ก็ขอน้อมรับเอาคำสั่งสอนของท่านอาจารย์มาปฎิบัติ พยายามมุ่งมั่นเพิ่มแสงสว่างแห่งศีล 5 ให้มากขึ้นดีขึ้นจนกว่าจะหมดลมหายใจค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น เบญจพร เลามาสุวพันธ์ (benjaporn-dot-tam-at-gmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-12-29 04:19:14


ความคิดเห็นที่ 43 (1590709)

กราบสวัสดีอ.แม่อุบล ในวาระดิถีขึนปีใหม่ขอให้อ.แม่อุบลอ.พ่อมงคลและคุณท็อป มีสุขภาพแข็งแรง คิดสิ่งใดให้สมปราถนาทุกประการ ลูกจะพยายามรักษาศีล5ให้ มากและดียิ่งขึ้นไปคับผม

ผู้แสดงความคิดเห็น เกรียงศักดิ์ สกุลคลานุวัฒน์(เบน) (koy8870-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-12-29 05:02:23


ความคิดเห็นที่ 44 (1590712)

เมื่อครั้งวันเกิดอาจารย์

อาจารย์ก็ได้ขอของขวัญจากลูกๆ

 

โดยให้จิตพรหมวิหารสี่และศีลห้า

ให้บริสุทธิ์ให้ได้ตลอดเวลา

ตอนนั้นชนิดาก็รับปากว่าจะทำให้ดีที่สุด

แต่ก็ยัง"หลุด" ยังพลั้ง ยังเผลอ

เพราะยังโง่และ ยังไร้ปัญญา

 

แต่ครั้งนี้ ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่

ขอให้เป็นปีที่สุข สดใสของทุกๆคน

ชนิดาจะขอตั้งใจใหม่

ทำความสะอาดของขวัญชิ้นเดิม

 

ที่ดูเปรอะเปรื้อนด้วยโทสะและโมหะ นั้น

ให้เป็นของขวัญชิ้นใหม่ที่สะอาด ใส

และเต็มเปี่ยมไปด้วย

พรหมวิหารสี่แ่ละ ศีลห้า ค่ะอาจารย์

 

ขอบารมี"อ.อุบลช่วยด้วย" ได้โปรด

บังคับกระแสจิตของลูกให้คิดดี พูดดี

และทำดี รวมทั้งจิตทรงพรหมวิหารสี่

และศีลห้า ได้ตลอดเวลาด้วยเถิด

สาธุ

 

ขอบารมีพระพุทธ พระธรรม

และพระอริยสงฆ์ทุกๆพระองค์

ได้โปรดบันดาลให้ท่านอาจารย์อุบล

อ.มงคล และคุณท็อป มีความสุข

สมปรารถนาทุกๆประการ

และปฏิบัติหน้าที่ทุกอย่าง

ตามบัญชาสวรรค์ได้สำเร็จลุล่วงด้วยดี

 

ลูกขอเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถ

แบ่งเบาภาระของอาจารย์

ตามกำลังสติปัญญาและความสามารถที่มีค่ะ

สาธุ สาธุ สาธุ

 

สวัสดีปีใหม่ 2555 ค่ะ...อาจารย์

 

""""""""""""""""

เห็นคุณแมว กับ คุณตุ้ย

แต่งกลอนได้ไพเราะ

และเนื้อหาก็ดี๊ดี

ก็นึกอยากจะแต่งมั่งเหมือนกันนะเนี่ย

 

ก็หวังว่า คำอวยพรคราวหน้า

อาจจะมาเป็นกลอนสวยๆ

ความหมายดีๆ กับเค้ามั่ง..

ผู้แสดงความคิดเห็น ชนิดา เชิงสะอาด/CHANIDA ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-12-29 05:42:24


ความคิดเห็นที่ 45 (1590716)

    สุขสันต์วันปีใหม่ค่ะ   อ.อุบล นางฟ้าของลูก

   ลูกจะนำคำสอนของท่านมาปฎิบัติลูกจะรักษาศิล 5 ให้บริสุทธิ์จะทำความดีเพื่อให้ได้ ตามท่านไปนิพาน

   หากสิ่งที่ทำเกิดบุญกุศลประการใดขอมอบให้เป็นของขวัญปีใหม่ สาธุค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น จรีพร แก้วนวล (ศิลป์) (kaewnuan-at-gmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-12-29 07:51:43


ความคิดเห็นที่ 46 (1590719)

สวัสดีปีใหม่ 2555

แด่

อาจารย์อุบล และ ครอบครัวที่แสนอบอุ่นเจ้าค่ะ

ลูกคนนี้ไม่มีของขวัญที่มอบให้แด่อาจารย์แม่อุบลเลยเจ้าค่ะ  หากจะมีก็แต่ความดีหรือบุญที่ลูกได้สั่งสมมาแล้ว

ไม่ว่าจะเป็นจำนวนมากน้อยเพียงใดก็ตาม

ลูกขอน้อมนำบุญและความดีทั้งหมดนี้ส่งตรงไปยังบ้านสวนพีระมิด

ด้วยแรงศรัทธาขอให้ถึงแก่

อาจารย์แม่อุบล และ ครอบครัวเจ้าค่ะ

ขอให้ครอบครัวของอาจารย์แม่อุบล พบเจอแต่ความสุข

สุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยใด ๆ

ขอชีวิตอย่าได้เจอกับอุปสรรค

และขอให้ได้เข้านิพพานกันทุก ๆ คนด้วยเจ้าค่ะ

ส่วนของขวัญที่อาจารย์แม่อยากได้

คือกล่องดวงใจที่เต็มไปด้วยแสงสว่างของศีล 5

ด้วยลูกคนนี้ยังเลวมากนัก

แสงสว่างของศีล 5

จึงยังแปล่งแสงสว่างไม่ชัดเจนนักแม้ในยามมืดมิด

แต่ลูกคนนี้ก็จักขอพยายามรักษาศีล 5 ให้บริสุทธิ์ให้ได้

เพื่อพร้อมที่จะได้ส่งเป็นของขวัญให้กับอาจารย์แม่อุบล

ถึงแม้วันนั้นอาจจะเป็นวันที่ไม่สำคัญก็ตามเจ้าค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น น้องทราย (นางสาวลักขณา ศรประสิทธิ์) (lukkana_1234-at-windowslive-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-12-29 08:42:35


ความคิดเห็นที่ 47 (1590721)

 

กราบขอน้อมรับพรอันประเสริฐจากท่านอาจารย์

ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่นี้ ลูกขออำนาจบารมี พระพุทธคุณ พระธรรมคุณของสมเด็จพระธรรมบิดา สมเด็จองค์พระปฐม และพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ ได้โปรดประทานพรและพลังอำนาจและบารมี แด่ ท่านอ.อุบล ท่าน อ.มงคล และน้องท๊อป ขอให้มีสุขภาพแข็งแรง คิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนา ให้งานที่ท่านอ.อุบลทำเพื่อชาติ บ้านเมือง เพื่อคนทุกคนในโลกนี้ได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และทันเวลาด้วยค่ะ

ลูกขอน้อมนำบุญ แสงสว่างแห่งศีล 5 ที่ลูกได้รักษาแม้จะเพียงน้อยนิด และลูกสัญญาว่ากล่องบุญของลูกจะขยายไปเรื่อยมอบแด่ อ.แม่ และจะขอเป็นพลังใจ และพลังกายที่จะช่วยงานท่าน อ.แม่อีกตลอดไป ตราบเท่าเข้าสู่ นิพพาน

สาธุ

ผู้แสดงความคิดเห็น เพชรดา วรรณรักษ์ (fareastinn-at-yahoo-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-12-29 09:07:58


ความคิดเห็นที่ 48 (1590727)

ใครใจแคบขี้เหนียว

หรือ

ใจกว้าง + ใจบุญ

อ.อุบล ดูจากของขวัญที่ให้ อ.

(คือรักษาศีล 5 เต็มกำลังหรือไม่)

 

เมื่อ

ท่าน ขอ ให้

อ.อุบล ช่วยด้วย

ท่าน

ก็ได้รับความช่วยเหลือ

 

คราวนี้

ถึงคราวที่ อ.อุบล

จะขอ ของขวัญ จาก

ท่าน

บ้าง ดูสิว่า ท่านจะให้ได้ไหม

จะให้กันกี่คน

 

จะดูอัตราส่วน

คนที่ใช้

รหัส

อ.อุบล ช่วยด้วย

กี่คน

 

คนที่ให้ของขวัญ

อ.อุบล ... กี่คน

 

คนที่มาหา อ.อุบล

 

เขาจะมาเพื่อ...รับ

หรือ

มาเพื่อ ... ให้

 

ดูได้จาก

ของขวัญ (ศีล 5)

นี่แหละ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น อ.อุบล ศุภาเดชาภรณ์ (pamelasoap-at-yahoo-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-12-29 09:37:22


ความคิดเห็นที่ 49 (1590730)

หากจะให้ของขวัญ

ที่ถูกใจ อ.อุบล

ที่สุด

 

อ.อุบล

อยากขอจากทุกท่าน

คือของขวัญ

ที่บรรจุกล่องแสงสว่าง

คือกล่องดวงใจ

ท่าน

บรรจุด้วย ศีล 5

 

ขอเพียงเท่านี้

จะให้ได้หรือไม่นะ

๙๙๙๙๙๙๙๙๙

กราบสวัสดีปีใหม่

อ.แม่อุบล อ.พ่อมงคล

คุณท๊อป

ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

เป็นร่มโพธิ์ร่มไทร

ให้กับลูกๆบ้านสวนตราบนานเท่านาน

ด้วยเทอญ

สาธุ

๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙

และขอมอบ

กล่องดวงใจแห่งแสงสว่าง

นี้ให้ อ.แม่อุบลค่ะ

และจะน้อมนำคำสั่งสอนของอาจารย์แม่

มาปฎิบัติให้ได้ค่ะ

ด้วยความเคารพอย่างสูง

กมลลักษณ์ โปษณกุล (อ็อด)

ผู้แสดงความคิดเห็น กมลลักษณ์ โปษณกุล อ๊อด (aod5961-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-12-29 09:39:00


ความคิดเห็นที่ 50 (1590742)

หากจะให้ของขวัญ

ที่ถูกใจ อ.อุบล

ที่สุด

 

อ.อุบล

อยากขอจากทุกท่าน

คือของขวัญ

ที่บรรจุกล่องแสงสว่าง

คือกล่องดวงใจ

ท่าน

บรรจุด้วย ศีล 5

 

ขอเพียงเท่านี้

จะให้ได้หรือไม่นะ

*****

ขอกราบสวัสดีปีใหม่ ท่านอาจารย์อุบลและครอบครัวครับ แม้กล่องใบนี้ จะเคยมอมแมม สกปรก ไปหน่อย แต่จะพยายามขัดเกลา แม้ จะช้าไปบ้าง แต่จะทำให้ดีที่สุดเพื่อมอบเป็นของขวัญ แก่อาจารย์และครอบครัว ครับ  

ผู้แสดงความคิดเห็น วีร์พสุตม์ ลิ้มสกุลภักดี (เอิ้น) (weepasuth-at-gmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-12-29 10:25:05


ความคิดเห็นที่ 51 (1590767)

เมื่อ

ท่าน ขอ ให้

อ.อุบล ช่วยด้วย

ท่าน

ก็ได้รับความช่วยเหลือ

 

คราวนี้

ถึงคราวที่ อ.อุบล

จะขอ ของขวัญ จาก

ท่าน

บ้าง ดูสิว่า ท่านจะให้ได้ไหม

ศีล 5 ที่บริสุทธิ์

ขอมอบเป็นของขวัญให้อาจารย์ค่ะ

จะตั้งใจและปฏิบัติให้ดีเสมอ

สวัสดีปีใหม่ ปี55

นางสาวสุกันยา จรพินิจ

และครอบครัว

ผู้แสดงความคิดเห็น สุกันยา จรพินิจ (g-dot-greengreen-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-12-29 12:50:11


ความคิดเห็นที่ 52 (1590779)

กราบอวยพรปีใหม่ ท่านอาจารย์อุบล

       ขอให้อาจารย์อุบลและครอบครัว

จงมีแต่ความสุข ความเจริญ

ปราศจากภัยอันตรายทั้งปวง

เป็นร่มโพธิ์ร่มไทร

ของลูกหลาน

ลูกจะให้ของขวัญที่บรรจุกล่องแสงสว่าง

คือกล่องดวงใจ

 

บรรจุด้วย ศีล 5

ตามที่ท่านอาจารย์อุบลต้องการ

อย่างเต็มกำลังความสามารถของลูก

และจะทำให้ดีที่สุดค่ะ

สาธุ

ผู้แสดงความคิดเห็น เบญจพร อุทัยรัตน์ (ben-ja11-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-12-29 14:52:08


ความคิดเห็นที่ 53 (1590788)

เรียน ท่านอาจารย์อุบลและครอบครัวครับ

 ผมจะพยายามทำตามที่ ท่านอาจารย์ขอให้ได้ครับผม ขออาจารย์อุบลช่วยด้วยครับผม

ผู้แสดงความคิดเห็น พิทักษ์ พงษ์ประเทศ (killy2520-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-12-29 16:51:24


ความคิดเห็นที่ 54 (1590796)

ขอกราบอวยพรและสวัสดีปีใหม่ท่านอ.อุบล ท่านอ.มงคล

คุณท็อป และพี่น้องบ้านสวนพีระมิดทุกๆท่านค่ะ

ขออาราธนาบารมีสมเด็จพ่อองค์ปฐมบรมบิดา สมเด็จพ่อองค์ปฐมบรมศาสดา และพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วทั้งสากลจักรวาล

รวมทั้ง

ลูกขอกราบนอบน้อมมอบกล่องดวงใจที่ใสสว่าง

ไปด้วยศีล 5 ที่ลูกได้ปฏิบัติมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

จงดลบันดาลให้ท่านอ.อุบลและครอบครัว

มีความสุขกาย สุขใจ ปราศจากโรคภัยเบียดเบียน

อายุยืนยาว ดูเป็นหนุ่มเป็นสาวตลอดไป

แคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวง

ได้พบเจอแต่คนดีๆ มีศีลธรรม มีลูกหลาน บริวารที่น่ารัก

ผ่านพ้นอุปสรรคทั้งปวง

และถึงซึ่งนิพพาน เทอญ

สาธุ สาธุ สาธุ

กราบ กราบ กราบ

ผู้แสดงความคิดเห็น ฐิติมา พฤกษ์อำนวย (pranaijai-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-12-29 17:50:35


ความคิดเห็นที่ 55 (1590799)

กราบสวัสดีปีใหม่ 2555 ท่าน อ.อุบล อ.มงคล และคุณท๊อป อย่างสูง

ป้าเตือนขอนอบน้อมมอบของขวัญแด่ท่าน อ.อุบลและครอบครัว ด้วยกล่องหัวใจที่สว่างไสวด้วยศีล 5

และกรรมบถ 10 

ป้าเตือนจะรักษาด้วยชีวิตแก่ๆ ที่เหลือไม่มาก เพื่อตอบแทนพระคุณอาจารย์ที่หาประมาณมิได้ 

จะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธองค์ที่ อาจารย์เมตตาอบรมสั่งสอนมาตลอด จนกว่าชีวิตจะถึงซึ่งพระนิพพาน ค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น อัญชลา บุตรโส (อัญ) (anchala_23580-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-12-29 18:06:34


ความคิดเห็นที่ 56 (1590802)

อ.อุบล

อยากขอจากทุกท่าน

คือของขวัญ

ที่บรรจุกล่องแสงสว่าง

คือกล่องดวงใจ

ท่าน

บรรจุด้วย ศีล 5

 

ขอเพียงเท่านี้

จะให้ได้หรือไม่นะ

*****-*****

ขอกราบ ท่าน อ.อุบล อ.มงคล และน้องท๊อปค่ะ

หนูขอมอบกล่องดวงใจที่บรรจุด้วยศีล 5

และพรหมวิหาร 4 (รักษายิ่งชีพ)

ที่มีแต่ความสว่างขึ้นไปเรื่อยๆ

นับตั้งแต่บัดนี้

จนกว่าชีวิตจะหาไม่

เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา

ตอบแทนพระคุณขององค์สมเด็จ

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและครอบครัวท่าน อ.อุบล

ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วทั้งจักรวาล

ที่เมตตาลูกหลานชาวบ้านสวนมาโดยตลอด

และขอพรให้ครอบครัว

ของ ท่าน อ.อุบลมีความสุขความเจริญ

คิดสิ่งใดสมปรารถนาทุกประการยิ่งๆ ขึ้นไป

 อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทร

ให้กับลูกหลานชาวบ้านสวนตลอดไปนะคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น อัญชลา บุตรโส (อัญ) (anchala_23580-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-12-29 18:19:39


ความคิดเห็นที่ 57 (1590806)

กราบ อ.อุบล  อ.มงคล

   ลูก  นางรัตนาวดี  ฟักโต ขอร่วมลงนาม

มอบกล่องดวงใจที่บรรจุแสงสว่างแห่งศึลห้าที่บริสุทธิ์

เป็นของขวัญปีใหม่แด่ท่านอาจารย์ค่ะ และจะพยายาม

ให้แสงสว่างสว่างเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ ตราบชั่วชีวิตของลูกค่ะ

   

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น รัตนาวดี ฟักโต (แหวว) (nongchok2010-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-12-29 20:02:33


ความคิดเห็นที่ 58 (1590808)

ส่งความสุขกราบสวัสดีปีใหม่ 2555 ค่ะ

ขอบารมีองค์สมเด็จพระปฐม องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เสด็จพ่อท่านท้าวเวสสุวรรณ สิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้านสวนพีระมิดทุกพระองค์และทั่วจักรวาล ให้ท่านอาจารย์อุบล และครอบครัว สมปรารถนาทุกประการค่ะ

ดิฉันนางละม่อม ทองเจือ "ขอมอบกล่องดวงใจเต็มกำลังด้วยศีล 5 ค่ะ"

                        กราบสวัสดีปีใหม่ค่ะ 

ผู้แสดงความคิดเห็น ละม่อม ทองเจือ (ohm-dot-lamom-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-12-29 20:43:47


ความคิดเห็นที่ 59 (1590813)

 

        กราบเรียน  ท่านอาจารย์อุบล  อาจารย์มงคล

และน้องท้อป

       หนูขอมอบกล่องดวงใจที่ใสสว่าง

และบรรจุด้วยศีล  5 นี้  เป็นของขวัญปีใหม่

ให้กับท่านอาจารย์ทั้งสอง  และน้องท้อป

และหนูขอสัญญาว่า จะทำให้กล่องใบนี้

มีแสงสว่างที่มากยิ่งขึ้น  ตราบเท่าที่ยังมีชีวิตอยู่ค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ฉวีวรรณ นภาพรรณราย (ตาล) (cha2508-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-12-29 21:07:10


ความคิดเห็นที่ 60 (1590815)

กราบสวัสดีปีใหม่ท่านอาจารย์อุบล อ.มงคลและคุณท้อป

ลูกขออนุญาตร่วมมอบของขวัญปีใหม่แด่ท่านอาจารย์อุบลและครอบครัวด้วยการตั้งใจรักษาศีล ๕ ให้บริสุทธิ์ทุกๆเวลา ทุกๆวันตลอดไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่ และขอน้อมนำคำสอนของพระพุทธองค์ที่อาจารย์เมตตาสั่งสอนและชี้แนะมาปฏิบัติเพื่อให้ถึงซึ่งนิพพานในชาตินี้คะ

กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์อุบลเป็นอย่างสูงคะ

นางสาวกัญญานี  ถือธรรม

ผู้แสดงความคิดเห็น กัญญานี ถือธรรม (gunyanee_t-at-yahoo-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-12-29 21:09:43


ความคิดเห็นที่ 61 (1590826)

กราบท่านอ.ทั้งสองค่ะ และสวัสดีปีใหม่ค่ะน้องท๊อป..

ลูกกราบขอบพระคุณ ในความเมตตา ที่ท่านอ.ทั้งสอง มอบให้ค่ะ สาธุ

ขอบารมีพระบรมธรรมบิดา สมเด็จพ่อองค์ปฐม บารมีเสด็จพ่อท้าวเวสสุวรรณ

ลป.ฤาษีลิงดำ  สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆพระองค์ ทั่วอนันตรจักรวาล

ได้โปรดปกปักรักษา ท่านอ. และครอบครัว ให้มีความสุขทั้งกายใจ และได้สร้างบารมีไปนานๆค่ะ สาธุ

ลูกจะพยายามตั้งมั่นรักษาศีล5 ค่ะ

       กราบ..กราบ..กราบ ท่านอ.ทั้งสองค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น สุริวรรณ์ ตีรวัฒนประภา (สุ) (namo353-at-gmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-12-29 21:36:17


ความคิดเห็นที่ 62 (1590830)

กราบสวัสดีปีใหม่ ท่าน อาจารย์อุบล  และทุกๆท่านอาจารย์

ปีใหม่ พ.ศ.2555 ใกล้มาถึง

และเพื่อนพ้องน้องพี่ ที่พบแสงสว่างในชีวิต ณ.

บ้านสวนพีระมิดแห่งนี้ดินแดนอันศักดิ์สิต

ขอน้อมรับคำอวยพร คำแนะนำสิ่งดีๆ

จะพยายามให้เป็น ครอบครัว ศิล ห้า ครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ธานี อินทร์ไชยา (thanee42-at-gmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-12-29 22:17:17


ความคิดเห็นที่ 63 (1590835)

ได้รับ ส.ค.ส.2555

จากคุณพิทักษ์ พงษประเทศ

จำนวนมากมาย หลายใบ

รวมทั้ง ส.ค.ส.พิเศษ ที่คุณพิทักษ์

ทำขึ้นเอง จากภาพพระราชทานจาก

สมเด็จพระเทพ วันพืชมงคล

(ภาพ อ.อุบล ทูลเกล้าถวายเงิน)

พร้อมคำประพันธ์อันไพเรา

 

------------------------------

ศุภฤกษ์ เบิกดิถี ขึ้นปีใหม่

ศุภชัย จงก่อเกิด ล้ำเลิศผล

ศุภลักษณ์ งดงาม ยามยินยล

ศุภชนม์ พร้อมพรั่ง ยั่งยืนนาน

 

น้อมดวงใจ ตั้งจิต อธิษฐาน

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทั่วสากล ดลบันดาล

ให้สุขสันต์ เกษมสันต์ นิรันดร์เทอญ

------------------

ด้วยรักและเคารพ อ.อุบล ผมขอกราบในพระธรรม

คำสั่งสอนของพระพุทธองค์ ที่ท่าน อ.อุบล

ได้นำมาสอนสั่ง ลูกๆ ชาวบ้านสวนพีระมิด

ให้ทุกคนได้สำนึกในความดี

--------------

นายพิทักษ์ พงษ์ประเทศ (โอเล่)

-------------------

ขอให้พร และ ความปรารถนาดี

ของคุณพิทักษ์ และ ทุกท่าน

จงย้อนกลับไปหาท่านทั้งหลาย

เป็นร้อยเท่า พันทวี ให้มีแต่ความสงบใจ

สงบสุข ดวงตาเห็นธรรม

หายเจ็บป่วย ร่ำรวย

มีอุปสรรคใด ก็ให้ผ่านพ้นได้

สิ่งที่อยากได้ ก็ขอให้ได้ ให้มี ให้เป็น

ให้รักษาศีล 5 ให้เข้มข้น

เพื่อ

ลาภผล + ความสุข

จะได้ปรากฎ

ให้

รอดพ้นภัยพิบัตินานา

ถึงนิพพานชาตินี้

คำว่าไม่มีอย่าได้ปรากฎ

สาธุ

ผู้แสดงความคิดเห็น อ.อุบล ศุภาเดชาภรณ์ (pamelasoap-at-yahoo-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-12-29 22:51:15


ความคิดเห็นที่ 64 (1590840)

ได้รับน้ำพริก+ขนม+ซี ดี.

ของคุณภวยา เส็งพานิช แล้วค่ะ

ขอขอบคุณ และ ขออนุโมทนาค่ะ

-----------------------

ขอคัดลอกข้อความ

ใน จ.ม.มาลง ดังนี้ค่ะ

-----------------

 

กราบเท้า ท่านอาจารย์อุบล และ ท่าน อาจารย์มงคล ที่ศรัทธายิ่ง

หนูขออนุญาตมอบน้ำพริกตาแดง และ ขนมต่างๆ ถวายแด่

ท่านอาจารย์และครอบครัว ด้วยสำนึกในพระคุณของท่านที่

เมตตากรุณา ช่วยเหลือมนุษยชาติ ให้พ้นจากความทุกข์ทั้งปวง

และหนูขอกราบอนุโมทนาบุญ กับท่านอาจารย์สำหรับทุกๆ บุญ

ของบ้านสวน ด้วยค่ะ

ด้วยความเคารพ และ ศรัทธาที่สุด

น.ส.ภวยา เส็งพานิช

27 ธ.ค.54

----------------------------

 

พร้อมกันนี้

ได้รับ ซี.ดี.ธรรมะ

ของหลวงพ่อฤาษีลิงดำ

วันนี้เปิดฟังแล้ว ชอบมาก

เปิดเสียงตามสายด้วย แล้วจะแจก

ผู้มาบ้านสวนพีระมิด ปีใหม่นี้เลยค่ะ

เป็นของขวัญปีใหม่ ที่ล้ำค่าที่สุด

และ

เป็นธรรมทาน

ที่มีคุณค่า ต่อผู้ให้ และ ผู้รับ

มากที่สุดเลยค่ะ

 

ขออนุโมทนา

ขอให้หนูภวยา สมปรารถนา

ทุกประการ

 

ทั้งมั่งมีเงินทอง หายเจ็บป่วย

มีสิ่งใดที่เป็นทุกข์ เป็นปัญหาอยู่

ขอให้หลุดพ้น

 

ที่สุขอยู่แล้ว ให้สุข ยิ่งๆ ขึ้นไป

ให้ใช้ รหัส อ.อุบล ช่วยด้วย

ได้ทุกอย่างที่ต้องการ

ตลอดไปนะคะ

สาธุ

ผู้แสดงความคิดเห็น อ.อุบล ศุภาเดชาภรณ์ (pamelasoap-at-yahoo-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-12-29 23:00:09


ความคิดเห็นที่ 65 (1590841)

ได้รับชุดของขวัญ

ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ครบ 7 รอบ 5 ธ.ค.54

 

พร้อม ส.ค.ส.

พร้อมคำอวยพรที่แสนประทับใจ

 

จาก

คุณอรศรี ชุติเนตร

 

----------------------------

ขอให้พรนี้ คืนสนอง คุณอรศรี

เป็นร้อยเท่าพันทวี

ปรารถนาสิ่งใดในปฐพี

รหัส

อ.อุบล ช่วยด้วย

จงสัมฤทธิ์ผล ดังตั้งใจทุกประการเทอญ

ผู้แสดงความคิดเห็น อ.อุบล ศุภาเดชาภรณ์ (pamelasoap-at-yahoo-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-12-29 23:07:45


ความคิดเห็นที่ 66 (1590844)

อันที่จริง

ชุดของขวัญ

ธนบัตรที่ระลึกฯ

5 ธ.ค.54

เคยได้รับจาก คุณอัญ

(ลูกสาวป้าเตือน)

ตั้งแต่เข้าค่ายถวายพระพร

และอีกหลายท่าน

 

ขอให้

ความปรารถนาดี

ของทุกท่าน

จงได้รับ สิ่งที่ดีงาม

เป็นของขวัญ เช่นกัน

 

บุญใดที่ อ.อุบล สร้างมา

ทุกชาติ ขอยกให้ทุกท่านทั้งหมด

ขอให้ได้เท่ากับ อ.อุบล

เลยนะคะ สาธุ

ผู้แสดงความคิดเห็น อ.อุบล ศุภาเดชาภรณ์ (pamelasoap-at-yahoo-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-12-29 23:10:45


ความคิดเห็นที่ 67 (1590846)

ขอกราบสวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๕

แด่ ท่าน อ.อุบล ท่าน อ.มงคล และคุณท้อป

ลูกตั้งจิต มอบกล่องใจที่บรรจุไปด้วยศีล 5

(แม้มันยังไม่สว่างใสเท่าที่ไหร่)

เป็นของขวัญปีใหม่

ให้ท่านอาจารย์ อุบล และ ครอบครัวค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น อัญ - อนัญญา สุขถาวร (ananya-an-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-12-29 23:27:09


ความคิดเห็นที่ 68 (1590869)

ขอกราบสวัสดีปีใหม่ พ.ศ.2555 ท่าน อ.อุบล อ.มงคล และคุณท๊อป

 

พรใดที่ว่าเลิศประเสริฐแล้ว

ขอมอบแด่ดวงแก้วอาจารย์อุบลคนขยัน

ผู้เป็นดั่งแสงทองผ่องอำพัน

ส่องหนทางสู่สวรรค์ให้ปวงชน

 

ขอทุกคนในครอบครัวอาจารย์ท่าน

ผู้ซึ่งเป็นมิ่งขวัญชาวบ้านสวนฯ

จงไร้ทุกข์มีสุขทุกคืนวัน...

แสนสุขสันต์ชั่วชีวิตนิจนิรันดร์

 

ศีล 5 ข้อคือคำขอของอาจารย์

ลูกจะขอนำใส่พานกรานกราบไหว้

พร้อมพึงนำปฏิบัติจนชีพวาย

ให้ศีลนั้นสดใส...จนนิพพาน

  ******************

สวัสดีปีใหม่ปี พ.ศ.2555 ที่จะถึงนี้ ธัญญาภรณ์ขอให้ทุกๆท่านมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง มีความสุข ความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่งๆขึ้นไปนะคะ

ตัวธัญญาภรณ์เองก็จะสร้างบังเกอร์รักษากล่องใจที่บรรจุด้วยศีล 5 ให้มั่นคงแข็งแรงและจะให้สว่างไสวให้ได้ค่ะ

***** อาจารย์อุบลช่วยลูกให้เข้มแข็งเพื่อต่อสู้กับหมู่มารทั้งหลายทั้งปวงด้วยเถ้อะ ***** 


 

ผู้แสดงความคิดเห็น ธัญญาภรณ์ พุกภัย พิสมัย (seenual9393-at-gmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-12-30 08:58:20


ความคิดเห็นที่ 69 (1590896)

ลูกขอน้อมรับพรอันประเสริฐจากท่านอาจารย์

ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่นี้ ลูกขอบารมีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์  หลวงปู่ปาน  หลวงพ่อฤาษีลิงดำ  ท่านท้าวเวสสุวรรณ  สิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้านสวนพีระมิดทุกพระองค์ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วจักรวาลและอนันตจักรวาล ได้โปรดอำนวยอวยพรแด่ ท่านอาจารย์อุบล และครอบครัว ขอให้มีสุขภาพแข็งแรง คิดสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาทุกประการ

ลูกขอน้อมนำบุญกล่องศีล 5 ที่ได้ให้คำมั่นว่าจะรักษาให้บริสุทธิ์ตลอดชีวิต  มอบแด่ท่านอาจารย์อุบล  และจะขอมีส่วนช่วยงานท่านอาจารย์ตลอดไป ตราบเท่าเข้าสู่ นิพพาน    สาธุ  สาธุ  สาธุ

ผู้แสดงความคิดเห็น รัตนา จันทร์อ่อน (pouging1-at-yahoo-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-12-30 09:53:56


ความคิดเห็นที่ 70 (1590897)
image

 ขอให้

ความปรารถนาดี

ของทุกท่าน

จงได้รับ สิ่งที่ดีงาม

เป็นของขวัญ เช่นกัน

 

บุญใดที่ อ.อุบล สร้างมา

ทุกชาติ ขอยกให้ทุกท่านทั้งหมด

ขอให้ได้เท่ากับ อ.อุบล

เลยนะคะ สาธุ

***********************

 

ลูกขอน้อมรับพรอันประเสริฐจากอาจารย์แม่อุบลเจ้าค่ะ

พร้อมกันนี้ลูกก็ได้เตรียมของขวัญที่มีค่าที่สุดของลูก

มอบแด่อาจารย์แม่อุบลและครอบครัวค่ะ

ที่ลูกนำมามอบให้อาจารย์แม่ช้า....เนื่องจาก

ต้องนำกล่องที่จะบรรจุของขวัญ

 

ขัดให้สะอาดที่สุด มองเห็นแสงสว่างด้านใน

 

และมีดวงใจที่ตั้งใจรักษาศีล 5 ที่บริสุทธิ์ ตลอดไป


กราบสวัสดีปีใหม่ 2555 

 

ลูกขอบารมีพระบรมธรรมบิดา

สมเด็จพ่อองค์ปฐม บารมีเสด็จพ่อท้าวเวสสุวรรณ

หลวงพ่อฤาษีลิงดำ  สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆพระองค์ ทั่วอนันตรจักรวาล

ขอพรอันประเสริฐในโลกนี้

ได้โปรดอำนวยอวยพร และปกปักรักษา

ท่านอาจารย์แม่อุบล และครอบครัว

ให้มีความสุข ทั้งกายใจ ตลอดกาลนาน 

กราบ กราบ กราบ กราบ

 

  

ผู้แสดงความคิดเห็น เบ็ญจากาญจน์ ศุภศิริว้ฒนา(วิ) (aungpao-dot-benjy-at-gmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-12-30 10:16:44


ความคิดเห็นที่ 71 (1590902)

อ.อุบล

อยากขอจากทุกท่าน

คือของขวัญ

ที่บรรจุกล่องแสงสว่าง

คือกล่องดวงใจ

ท่าน

บรรจุด้วย ศีล 5

 

ขอเพียงเท่านี้

จะให้ได้หรือไม่นะ

กราบเรียน   ท่านอาจาร์ยอุบลที่เคารพ

 

                  หนูขอบมอบกล่องดวงใจที่บรรจุด้วยศีล 5  ให้กับท่านอาจาร์ยอุบลและครอบครัวค่ะ  และพยายามปลูกฝังให้สมาชิกในครอบครัวอยู่ในศีล 5  ด้วยค่ะ  ขอบพระคุณมากค่ะท่านอาจาร์ย  เป็นผู้ให้ธรรมะที่เข้าใจง่ายและส่งผลเร็วมาก  ครอบครัวหนูมีความสุข  สมหวัง  ตั้งแต่ได้รู้จักอาจาร์ยอุบลและบ้านสวนพีระมิด   ปีใหม่นี้  ขอให้ท่านอาจาร์ยอุบลและครอบครัว  มีความสุข  สมหวัง  เป็นที่พึ่งของชาวโลก  ต่อไปค่ะ   สาธุ  สาธุ  สาธุ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น จันทิรา กาลมัชฌิมา (jantira_123-at-hotmail-dot-co-dot-th) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-12-30 10:34:26


ความคิดเห็นที่ 72 (1590926)

 

หากจะให้ของขวัญ

ที่ถูกใจ อ.อุบล

ที่สุด

 

อ.อุบล

อยากขอจากทุกท่าน

คือของขวัญ

ที่บรรจุกล่องแสงสว่าง

คือกล่องดวงใจ

ท่าน

บรรจุด้วย ศีล 5

 

ขอเพียงเท่านี้

จะให้ได้หรือไม่นะ

                                                               *************************

หนูและครอบครัว ขอกราบสวัสดีปีใหม่ 2555 ท่าน อ.อุบล, อ.มงคล  และคุณท๊อปค่ะและ

  ขอมอบกล่องดวงใจแห่งแสงสว่างนี้

ให้กับ ท่านอ.อุบล และจะน้อมนำคำสั่งสอนของอาจารย์มาปฏิบัติให้ดีที่สุดค่ะ 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ญาณิศา ครองยุติ (so-dot-ii-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-12-30 12:00:29


ความคิดเห็นที่ 73 (1590933)

ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่  ขอใ้ห้ท่าน อ.อุบล  ท่านอ.มงคล  และคุณท๊อป จงมีความสุข ทุกคืนวัน เป็นที่รัก ของมนุษย์มิตร และเทพ พรม เทวดา ทุกชั้น ภพภูมิ ลูก อร อุ่นศรี   ขอมอบของขวัญ ให้ท่าน ด้วยทาน  ศีล  ภาวนา ที่ได้ทํามาแล้วตั้งแต่ อดีตชาติ จนถึง ชาตินี้ขณะนี้ ทุกวันนี้ ถึงแม้ว่าจะน้อยนิด แต่มีกําลังใจมากค่ะ  แต่ของขวัญนี้ จะขอมอบให้ท่านอ. อุบลไม่ใช่เฉพาะปีใหม่ แต่จะให้  ตลอดไป เพื่อตอบแทนพระคุณ  ที่ท่านอ. ได้พรํ่าสอนชี้แนะ ในทางที่ดี ที่ถูก   ที่ควร  เพื่อสู่หนทางแห่งความหลุดพ้น   อันที่จริง ของขวัญที่ท่านอ.  ขอนั้นเป็นสิ่งที่ได้กับตัวของเราเองล้วนๆ  นี้แหละคือผู้ให้ ครูบาอาจารย์ทุกๆท่านมีจิตใจที่สูงส่ง  สิ่งที่ท่านต้องการมากที่สุดก็คือ  ให้ทุกคนเป็นคนดี พ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้  ขอขอบพระคุณสําหรับสิ่งดีๆและมีค่าสูงสุด ที่ท่านอ.ขอ  และมอบให้      ท่านอ.อุบลเปรียบเสมือน ดอกใม้สีขาว ผู้เ่บ่งบาน   ผู้สราญโลกแห่งธรรม  ประจําใจ   จะอยู่แห่งใหน  เธอคือผู้ให้   ไม่เบียดเบียนใคร  หัวใจไฝ่คุณความดี   ให้บุญหนุนนํา  พระธรรมจงส่องทาง  ศิริงดงาม  แ้ยามฟ้าหม่นหมอง  พรที่เลิศลํ้า สมดั่งใจปอง  ขอคุ้มครอง  ดอกใม้สีขาว ท่านอ.อุบลและครอบครัวค่ะ 

ผู้แสดงความคิดเห็น อร อุ่นศรี (aon_aunsri-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-12-30 12:21:32


ความคิดเห็นที่ 74 (1590934)

ฉันทนาขอตั้งจิตน้อมมอบกล่องดวงใจที่สว่างไสวด้วยศีล 5นี้

แด่ท่านอาจารย์และครอบครัว ขอสัญญาว่าจะพยายามรักษา

ศีล5ให้ดีให้บริสุทธ์ยิ่งขึ้น เพื่อให้กล่องนี้มีแสงสว่างเพิ่มมากขึ้น

มากขึ้น เพื่อปิดอบายภูมิ นำจิตให้สูงขึ้นจนกว่าจะเข้าพระนิพพาน

คุณความดีใด บุญกุศลใดที่ได้ทำไว้ ขอมอบให้ท่านอาจารย์ทั้งสอง

ด้วยพระบารมีสมเด็จองค์ปฐมบรมธรรมบิดา พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ทุกพระองค์ สิ่งศักดิ์สิทธิทั่วจักรวาล อนันตจักรวาล จงปกป้องรักษาอาจารย์

มีความสุข สุขภาพแข็งแรง มีอายุยืนยาวเพื่อช่วยเหลือคนให้พ้นทุกข์ตลอดไป

หนูขอกราบรับพรจากท่านอาจารย์และขออนุโมทนาบุญทุกบุญด้วยค่ะ

          กราบสวัสดีปีใหม่  2555 ค่ะ

                  ฉันทนา  ชูนุ่น

ผู้แสดงความคิดเห็น ฉันทนา ชูนุ่น (coffe-dot-i-joker-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-12-30 12:38:41


ความคิดเห็นที่ 75 (1590945)

 

ในวาระปีใหม่นี้ลูกขอมอบ...ของขวัญแด่.....อ.  อุบล  อ.   มงคล    และน้องท๊อป      ขอให้อ.  อุบล    และครอบครัวจงประสบแต่ความสุขตลอดปี  2555  ขอให้สมหวังดังที่ปราถนาทุกประการ       ลูกขอสัญญาจะมอบกล่องของขวัญที่ลูกทำคือศีล 5    ให้บริสุทธิ์  และจะฝึกตามคำสอนของอ. อุบล   จะทำให้มากกว่าพูดค่ะ    ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วทั้งจักรวาลโปรดจงคุ้มครองให้ลูกๆ  หลาน  ๆ   บ้านสวนทุกท่านประสบแต่ความสุขทุกประประการเทอญ

                                        สุขสันต์ปีใหม่  2555  ค่ะ

                                          รักและเคารพอย่างสูง

                                          บุญภิบาล    คงเขียว   ( ตุ๊ก )

ผู้แสดงความคิดเห็น ๛0™`ตฅ ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-12-30 13:34:33


ความคิดเห็นที่ 76 (1590949)

กราบสวัสดีปีใหม่ 2555 ค่ะ 

 

ลูกและครอบครัว นางมยุรฉัตร สุดจิตต์  นายผดุง สุดจิตต์ 

นางเครือวัลย์ ทัดเที่ยง   เด็กชายพอเจตน์ สุดจิตต์ 

และเด็กหญิงสุพิชชา สุดจิตต์

ขอน้อมถวายกล่องดวงใจที่ใสสว่างด้วยศิล 5 บริสุทธิ

และขอมอบกายถวายชีวิตแด่พระพุทธองค์ และอาจารย์อุบลค่ะ

 

ลูกขออาราธนาพระบารมี พระพุทธเจ้า พระธรรม

และพระอริยสงฆ์ทั้งหลาย

ขอเบิกบุญทุกบุญ ที่ลูกได้ทำไว้ทุกพบทุกชาติ

น้อมถวายแด่อาจารย์อุบล อาจารย์มงคล และคุณท็อปค่ะ

และขอให้อาจารย์ และครอบครัว มีความสุข สุขภาพแข็งแรง

สมปรารถนาในทุก ๆ สิ่งค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น มยุรฉัตร สุดจิตต์ (mayurachut-dot-ch-at-rd-dot-go-dot-th) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-12-30 14:06:20


ความคิดเห็นที่ 77 (1590955)

 

กราบสวัสดีปีใหม่ท่านพ่อ-แม่ อาจารย์ คุณท็อป

กล่องดวงใจของเกสรบูดเบี้ยวมานาน

หลังจากรับคำสอนจากท่านมาก็ดีขื้นมาก ๆ

ขอมอบท่านพ่อแม่อาจารย์ในส่วนที่ลูกพยายามแล้ว

และจะไม่ท้อแท้ขอทำกล่องดวงใจให้สว่างยิ่ง ๆ

ขึ้นไปเจ้าค่ะ    กราบ กราบ กราบ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น เกสร ศรประสิทธิ์ (andabatik-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-12-30 15:03:38


ความคิดเห็นที่ 78 (1590967)

ข้าพเจ้านางสาวภัคจิรา (สมพักตร์ )มากเขียว

ขอกราบท่านอาจารย์อุบล ขออนุญาติใช้เว็ปไซต์ของคุณศรีวิภรณ์ ลิ่มอรุณคะ่

ขออนุญาติอวยพรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่คะ

     ลูกให้อาจารย์อุบล และครอบครัว มีสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขและ

มีความสุขสุขภาพแข็งแรง หนูขอน้อมกล่องดวงใจให้อาจารย์อุบล ด้วยการรักษาศีล 5

ด้วยกายวาจาใจที่บริสุทธิ์ ขอมอบกายใจถวายพระองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

รับใจศาสนาพุทธและเป็นสื่อในการรักษาพระพุทธศาสนาไว้

ผลบุญที่ลูกได้สะสมมาทุกภพทุกชาติ

ลูกขอบุญอันนี้ขอให้ท่านและจะช่วยอาจารย์ทุกทางที่จะช่วยให้ทุกคนพ้นทกข์

ลูกขออาจารย์อุบลคิดอะไรก็สมตามความปราถนา

ลูกข อ  กราบ กราบ กราบ เท้าอาจารย์อุบล และองค์สัมมาสัมพุทธเจ้า

เสด็จพ่อท้าวเวสสุวรรณ  เทพเทวดาทุกองค์

ให้ปกป้องรักษสาอาจารย์อุบลอย่าให้เจ็บอย่าให้ป่วยด้วยนะคะ

สาธุ สาธุ สาธุ

ผู้แสดงความคิดเห็น ศรีวิภรณ์ ลิ่มอรุณ (nee9889-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-12-30 17:34:09


ความคิดเห็นที่ 79 (1590974)

สวัสดีปีใหม่ 2555 อ.อุบลและครอบครัว

หนูขอถวายกล่องดวงใจด้วย

ศีลห้า, พรหมวิหารสี่ และอภัยทาน

เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ อ.อุบล

 

ด้วยความเคารพอย่างสูง

นางสาวดาเรศ   เจริญศิลป์

พร้อมครอบครัว

ผู้แสดงความคิดเห็น ดาเรศ เจริญศิลป์ (วิว) (suksao1-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-12-30 19:46:17


ความคิดเห็นที่ 80 (1590979)

 


ศีล 5 และพรหมวิหาร4 ที่มอบให้อ.อุบล

เป็นของขวัญปีใหม่นี้ จะขอรักษาให้ได้

ตราบจะกระทั่งเข้าสู่พระนิพพาน ครับ

 

 

 

 

 


 

ผู้แสดงความคิดเห็น เทวฤทธิ์ ท้าวคำ (เอก ) (tewaritt2-at-gmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-12-30 20:48:37


ความคิดเห็นที่ 81 (1590981)

สวัสดีปีใหม่2555 คะท่านอาจารย์ อุบล  อาจารย์มงคล  คุณท๊อปขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงเป็นร่มโพธ์ิร่มไทรของลูกบ้านสวนตลอดไปนานเท่านานตลอดไปค่ะ  ลูกจะตั้งใจทํากล่องขวัญที่บรรจุด้วยศีล5 ถวายเป็นของขวัญปีใหม่ให้อาจารย์คะ่ 

ผู้แสดงความคิดเห็น น้้อย(บัวลอย สุดแดน) (bour_noy-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-12-30 21:21:19


ความคิดเห็นที่ 82 (1591012)

ด้วยพระบารมีของสมเด็จองค์พระปฐมบรมธรรมบิดาและพระทุกๆพระองค์

โปรดปกป้องคุ้มครองและอภิบาลประทานพระพรอันประเสริฐให้กับครอบครัวของอาจารย์อุบล

ได้สำเร็จผลทุกประการ ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญ อายุยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญให้กับลูกๆบ้านสวนทุกท่านนะค๊ะ

ขอสวัสดีปีใหม่ลูกบ้านสวนทุกท่าน ขอให้โชคดีปีใหม่นะค๊ะ :))

ผู้แสดงความคิดเห็น โสรยา เอี๋ยวสกุล ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-12-30 23:36:19


ความคิดเห็นที่ 83 (1591016)
image

กราบท่านอ.อุบลที่เคารพรัก

สวัสดีปีใหม่ค่ะ ตั้งแต่นี้เป็นต้นไป ครองขวัญ วงศ์ดีประสิทธิ์ จะถือศีล 5 ให้ดียิ่งขึ้น ทางกาย วาจา ใจ

ขอยกบุญที่ข้าพเจ้าถือศีล 5 ความตั้งใจที่จะทำให้ศีล 5 บริสุทธิ์ ให้ท่านอ.อุบล ศุภาเดชาภรณ์ และครอบครัวทั้งหมด สาธุ 

ผู้แสดงความคิดเห็น ขวัญ ครองขวัญ วงศ์ดีประสิทธิ์ (krongkwanw-at-gmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-12-31 01:52:26


ความคิดเห็นที่ 84 (1591043)

สาธุลูกขออนุโมทนาสาธุกับของขวัญของทุกท่านที่ตั้งใจมอบให้อาจารย์อุบลด้วยนะครับลูกขอน้อมรับพรอันประเสริฐยิ่งจากอาจารย์อุบลครับ  สาธุ  ขอบคุณครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น คมกริช นามมงคุณ (เบลล์) (komkom-dot-ko-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-12-31 09:49:53


ความคิดเห็นที่ 85 (1591072)

นูกราบสวัสดีปีใหม่ อาจารย์ อุบล

หนูขอมอบ กล่องดวงใจ

ที่บรรจุด้วย ศีล 5 แก่ อาจารย์และครอบครัว

หนูจะนำคำสอนของอาจารย์ ไปปฏิบัติค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น สำราญ เลสกิเนน (samrantu-at-gmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-12-31 16:49:34


ความคิดเห็นที่ 86 (1591081)
image

สวัสดีปีใหม่ อ.อุบลและครอบครัววันนี้นันได้ไปร่วมทำบุญที่วัดทัพโพทอง(สำนักแม่ชีไทย)ทางสำนักแม่ชีได้สร้างเจดีย์ถวายพระองค์โสมสวลีท่านเสด็จมารับการถวายเจดีย์
ขอให้อ.อุบลและครอบครัวรวมทั้งทุกๆท่านจงได้รับกุศลผลบุญนี้ด้วยเทอญ

ผู้แสดงความคิดเห็น ธันยนันท์ กิตยานพลักษณ์ (tyk246-at-gmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-12-31 20:36:27


ความคิดเห็นที่ 87 (1591084)

บุญใดที่ลูกทำตั้งแต่อดีตชาติและปัจจุบันชาติร่วมทั้งศีล5ลูกขอยกให้อ.อุบลทั้งหมดค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น อมรา อุตม์ทอง (ammara_ut-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-12-31 20:58:30


ความคิดเห็นที่ 88 (1591095)

 

หนูเต็มใจมอบของขวัญตามที่ท่านอาจารย์อยากให้ลูกบ้านสวนทุกคนปฏิบัตค่ะ

แต่กล่องของขวัญของหนูอาจจะยังไม่สวยงามสว่างไสว

แต่เต็มใจค่ะ แม้กำลังใจยังไม่เต็ม.........

ผู้แสดงความคิดเห็น ชุติมณฑน์ ใจดี ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-12-31 21:58:48


ความคิดเห็นที่ 89 (1591097)

เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่

ขอบารมีของพระพุทธเจ้า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์ที่บ้านสวนพีระมิดและทั่วจักรวาล จงดลบันดาลให้ท่านอาจารย์อุบลและครอบครัวจงมีแต่ความสุขตลอดไปเทอญ สาธุ

ผู้แสดงความคิดเห็น รมภ์รวินท์ กระสวย (som1932-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-12-31 22:09:28


ความคิดเห็นที่ 90 (1591098)

กระผมจะพยายามทำของขวัญให้ท่านอาจารย์ทุกวัน เวลา สถานที่ ครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ยุทธนา ยานุทัย (yyanuthai-at-gmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-12-31 22:25:53


ความคิดเห็นที่ 91 (1591104)

หนูพึ่งร่วมสวดมนต์ข้ามคืนเสร็จ

โดยเปิดทีวี.ช่อง7 ทาง กทม.จัด

สวดมนต์หมู่ข้ามปี หลังจากนั้น

ในหลวงทรงให้พรปีใหม่ และดู

รายการคุยไปแจกไปต่อ ตอน

ฟังธรรมจากหลวงพ่อ เรื่องการ

ทรงอารมณ์ กำหนดลมหายใจ

เข้าออก คืนนี้เป็นคืนที่มีความสุข

ที่สุดค่ะ   บุญใดที่ลูกได้รับในคืน

นี้เท่าใด ขอบุญนี้ให้กับ ท่าน

อ.อุบล อ.มงคล คุณทอป และพี่

น้องบ้านสวนทุกท่าน ขอให้มี

ความสุขปีใหม่นี้ด้วยกันนะค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น หมวย พรรณสรลี ชูตระกูล (wattanachai-dot-chut-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-01-01 00:35:20


ความคิดเห็นที่ 92 (1591110)

 

 

 

 

 

 

 

                                            กราบสวัสดีปีใหม่ อาจารย์ อุบล

                                                  หนูขอมอบ กล่องดวงใจ

         ที่บรรจุด้วย ศีล 5

            แก่ อาจารย์และครอบครัวค่ะ

ขอให้มีสิ่งดีๆ ในชีวิต ขอให้จิตเบิกบานปานฟ้าใส

 

Pakamart Kopol
Christopher J. Dalland

 

 

 

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ผกามาศ โกพล Norway (milkyway9975-at-yahoo-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-01-01 03:35:00


ความคิดเห็นที่ 93 (1591125)

ปี 2555 ขอพรพระรัตนตรัย  จงดลบันดาลให้ อาจารย์อุบลและครอบครัวมีความสุขยิ่งๆขึ้นไป

จากเด็กราชบุรี  รุ่น 9

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ดวงจันทร์ ขุนวิเศษ (duangchan-dot-kh-at-rd-dot-go-dot-th) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-01-01 11:42:21


ความคิดเห็นที่ 94 (1591127)

ขออวยพรให้ครอบครัวอาจารย์มีแต่ความสุขและมีอายุยืน และลูกขอรักษาศีล5 เพื่อเป็นกล่องสว่างไสวให้กับตนเองให้ได้

ขอขอบคุณสำหรับทุกๆสิ่งทุกอย่างที่อาจารย์อุบลทั้งสอนทั้งสั่งและดุด้วย ลูกขอขอบคุณเพราะสิ่งนี้ที่จะทำให้ลูกเป็นคนดีได้

นางสาวกุลภัค ชาครประดิษฐ์

ผู้แสดงความคิดเห็น กุลภัค ชาครประดิษฐ์ (kunkun70-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-01-01 12:27:59


ความคิดเห็นที่ 95 (1591129)

 กราบสวัสดีอาจารย์แม่อุบล ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ลูกขอให้อาจารย์แม่อุบล อาจารย์พ่อมงคล และคุณท็อป มีสุขภาพแข็งแรงคิดสิ่งใดให้สมปรารถนาทุกประการ ลูกจะพยายามรักษาศีล 5 ให้บริสุทธิ์ให้ได้ค่ะ และจะทำให้กล่องใบนี้มีแสงสว่างที่มากยิ่งขึ้นค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น นิยม แก้วมณีรัตน์ (nam-nam-nam28-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-01-01 13:23:21


ความคิดเห็นที่ 96 (1591131)

ลูกขอมอบกล่องบรรจุดวงแก้วใส

บรรจุด้วยความดีผลบุญทุกภพ-ชาติ

ศีล 5 แสงสว่างยังน้อยอยู่ (พยายาม)

ด้วยความเต็มใจยิ่งค่ะ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น วรินทร คัดชา (อุ๊) (warintorn-dot-n2011-at-hotmail-dot-co-dot-th) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-01-01 13:59:41


ความคิดเห็นที่ 97 (1591140)

ขอมอบกล่องดวงใจกล่องเล็กๆ ใบนี้มอบเป็นของขวัญแด่ท่านอาจารย์อุบล ท่านอาจารย์มงคลและน้องท๊อป และจะพยายามเพิ่มขนาดของกล่องให้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ ค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ศิริกัญญกรณ์ ธนิศรา (sreesompawn-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-01-01 18:07:53


ความคิดเห็นที่ 98 (1591144)

ส่งความสุขและกราบสวัสดีปีใหม่ท่าน อ.อุบลและครอบครัวค่ะ

         ขออนุญาตร่วมมอบของขวัญปีใหม่เป็นกล่องดวงใจที่บรรจุศีล 5 (ที่ยังไม่สว่างนัก)  แต่สัญญาว่าจะพยายามทำให้สว่างยิ่งๆขึ้นตลอดไปค่ะ     

 

ผู้แสดงความคิดเห็น รัชฎาภรณ์ ปุญโญกุล (rutpun18-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-01-01 19:15:10


ความคิดเห็นที่ 99 (1591156)

กราบ คุณแม่ และ คุณพ่อ

                                ในวาระดิถึ ขึ้นปีใหม่ 2555 นี้ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลก ดลบันดาลให้ คุณแม่ คุณพ่อ และ คุณท๊อป มีสุขภาพแข็งแรง และ มีจิตใจที่เข้มแข็ง เป็นร่มโพธิ์ร่มไทร ให้ลูกบ้านสวนฯ และ สังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดไปด้วยเถิด

                                ขออนุญาต ร่วมส่งมอบของขวัญปีใหม่ นี้ เป็นกล่องดวงใจที่บรรจุด้วยศีล5 ของผม ให้กับคุณแม่ คุณพ่อ และ คุณท๊อป ครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น คุณากร ศิริกุลธรรมา (kunagorns-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-01-01 21:22:35


ความคิดเห็นที่ 100 (1591185)

หากจะให้ของขวัญ

ที่ถูกใจ อ.อุบล

ที่สุด

 

อ.อุบล

อยากขอจากทุกท่าน

คือของขวัญ

ที่บรรจุกล่องแสงสว่าง

คือกล่องดวงใจ

ท่าน

บรรจุด้วย ศีล 5

 

ขอเพียงเท่านี้

จะให้ได้หรือไม่นะ

**************
         ในวาระดิถีวันขึ้นปีใหม่ปี 2555นี้หนูขออารธนาบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์  ขอน้อมถวายเเสงสว่างบุญกุศลทุกบุญที่หนูทั้งตั้งเเต่ในอดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติ บุญจากทาน ศีล ภาวนา ขอน้อมถวายท่านอาจารย์อุบลและครอบครัวทั้งหมดเลยเจ้าค่ะ สาธุ
 
         และขอมอบกล่องของขวัญเเสงสว่างที่บรรจุการรักษาศีล 5 และพรหมวิหาร 4 ที่ตั้งใจรักษานับตั้งเเต่วันนี้ตราบจนสิ้นลมหายใจ และจะเตือนตนเองทุกขณะจิตว่าตนได้มอบของขวัญกล่องนี้ให้ท่านอาจารย์เเล้ว
 
        กราบ กราบ ขอบพระคุณในความเมตตาของท่านอาจารย์อุบลและครอบครัวเป็นอย่างสูงยิ่ง
       ของขวัญที่ท่านอาจารย์นั้นขอนี้เป็นการเมตตาอย่างสูงยิ่งกับลูกบ้านสวน เเท้ๆ ที่ต้องการให้ลูกบ้านสวนทุกคนมีศีลเพื่อปกป้องคุ้มครองตนจากภัยพิบัติ  เพื่อให้พ้นจากอบายภูมิทั้ง 4 และเพื่อให้ลูกบ้านสวนได้กลับบ้านนิพพาน  หนูรักเทิดทูนบูชาท่านอาจารย์เเม่อุบลและครอบครัว  ขอติดตามรับใช้ปฏิบัติตาคำสอน ท่านอาจารย์ทั้งกายหยาบ กายละเอียดเจ้าค่ะ สาธุ

ผู้แสดงความคิดเห็น ประภาสิริ ถาวร (มิ้ม) (prapasiri_mim-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-01-02 09:14:20[1] 2 ถัดไป >>


Copyright © 2010 All Rights Reserved.