ReadyPlanet.com


พิธีบวงสรวง อาราธนาบารมีพระศรีอาริยเมตไตร 9 ก.ย.55


บ้านสวนพีระมิด

จะทำพิธีบวงสรวง อาราธนาบารมี

พระศรีอาริยเมตไตรย์

มาสถิตย์ ใน บ้านสวนพีระมิด

ในวันอาทิตย์

ที่

 9 ก.ย.55

เวลา 9.09 น.

(พิธีรวม 3 วัน 3 คืน 7-8-9 ก.ย.55)

 

เพื่อ

เป็นสิริมงคล

ดลบันดาลสุข ขจัดทุกข์

ให้ผู้ที่ปรารถนาจะได้ชมบารมี

ของพระองค์

 

ด้วยภัยพิบัติมาถึงแล้ว

หากผู้คนทั้งหลาย

ยังไม่สนใจ

การเสด็จมาของ

พระศรีอาริย์

โลก

จะต้องแหลกลาญเป็นจุล

จะเกิดความเดือดร้อน

วิบัติ ขัดสน เจ็บป่วย ยากจน

ทุกหย่อมหญ้า

 

หากแม้น มีผู้สนใจ

การเสด็จมา ของพระองค์

โลกนี้ จะคง ดำรง อยู่ต่อไป

 

เหตุการณ์ร้ายๆ

จะผ่อนผัน บรรเทาได้

 

ดังนั้น

อ.อุบล จึงขอพุทธานุญาต

พระพุทธองค์

องค์พระปฐมบรมธรรมบิดา

พระบรมศาสดา

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ขอทรงวินิจฉัย

 

การปรากฏพระบารมี

พระศรีอาริยเมตไตรย์

ณ บ้านสวนพีระมิด

เพื่อ

ให้พุทธศาสนิกชนผู้ปรารถนา

ความหลุดพ้น

จาก ทุกข์ โศก โรค ภัย

ได้มีโอกาส ปลดเปลื้อง

ทุกข์ทั้งหลาย

โดย

การได้สัมผัส พระบารมี

พระศรีอาริย์ แล้วให้อาการ

ทั้งปวง

หายฉับพลันทันที

หรือดีขึ้นทันทีด้วยเทอญ

(ทั้งเจ็บป่วย ยากจน อุปสรรคนานา)

 

ให้ผู้มีบารมี

จะได้อยู่รับใช้ถึงสมัย

ของพระองค์

ได้สัมผัส ได้มั่นใจ แน่ใจ

ว่า

พระองค์จะทรงเสด็จมา

ปราบอธรรม

จะนำสันติสุขมาสู่โลก

สู่พี่น้องชาวไทย

และชาวโลก

 

ขอพระองค์

ทรงมีพุทธานุญาต

ควรมิควรแล้วแต่จะทรงโปรด

 

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ

ล้นพ้น หาที่สุดมิได้

 

องค์พระปฐมฯ

ทรงมีพุทธานุญาต

ทรงอนุโมทนา

ทรงมีพระพุทธานุญาตให้จัดพิธี

บวงสรวงอาราธนาบารมี

พระศรีอาริยเมตไตรย์

มาสถิตย์

ในบ้านสวนพีระมิดได้

ตามเจตนา

 

เพื่อนำพาให้ผู้คนพ้นทุกข์

เข้าถึงธรรม นำสันติสุขมา

สู่มวลมนุษย์

ด้วยพระธรรมอันงดงาม

 

ให้ผู้คนประกอบแต่กรรมดี

เว้นกรรมชั่ว ทำตัวร่าเริงผ่องใส

ให้ถึงซึ่งนิพพานได้

ในชาตินี้

ให้มีแต่ความสุข

ความปรารถนาสมหวัง

มีร่างกายแข็งแรง

ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ

พ้นจากความลำบาก ยากจน

ให้มีสภาพคล่องทางการเงิน

 

มีความสุข กับการงาน

ครอบครัว สังคม สมหวังทุกด้าน

 

ด้วยบารมีพระศรีอาริย์

มากล้นพ้นประมาณ

ทั้งบุญฤทธิ์ และ ธรรมฤทธิ์

เมื่อพระองค์

มาสถิตย์

ณ บ้านสวนพีระมิดแล้ว

สันติสุขจะบังเกิดโดยพลัน

 

ผู้ใดต้องการสิ่งใด

เพียงเข้ามา ร่วมบุญ ด้วยใจ

บริสุทธิ์ ณ บ้านสวนพีระมิด

แห่งนี้ ก็จะสัมผัส

พระบารมีอันมากเหลือประมาณ

ได้โดยฉับพลันทันที

 

นับจากวันที่เธอได้ทำพิธี

บวงสรวงอาราธนาบารมี

พระศรีอาริย์

เป็นต้นไป

 

กราบพระบาท

ในพระมหากรุณาธิคุณ

ลูกซาบซึ้งใจเหลือประมาณ

ลูกจะนอบน้อม

อาราธนาบารมีแห่งองค์

พระศรีอาริย์

เพื่อยังประโยชน์สุข

ให้ทั้งพี่น้องชาวไทย และ ชาวโลก

 

จะนำพาผู้คนทั้งหลาย

ให้ทำแต่ความดี หนีความชั่ว

ทำตัวให้ร่าเริงผ่องใส

ขอพระบารมีพระศรีอาริย์

โปรดเสด็จมา

ปกป้อง คุ้มครอง ภัยอันตราย

แก่ผู้มีใจเคารพศรัทธา

พระองค์ด้วยใจ

บริสุทธิ์ ด้วยเทอญ

 

เจริญพร

 

สาธุ สาธุ สาธุ

----------

เราจะเริ่มเตรียมงานกัน

ตั้งแต่สัปดาห์นี้

25-26 ส.ค.55 นี้เป็นต้นไป

 

เดี๋ยวจะมาแจ้งรายละเอียด

การเข้าร่วมพิธีบวงสรวง

และ

ร่วมพิธีเตรียมงาน

บวงสรวงต่อไป

 

ผู้ใดปรารถนาจะได้

ชมบารมีพระองค์ ก็ขอเชิญ

แสดงเจตนา และ สอบถามได้ค่ะผู้ตั้งกระทู้ อ.อุบล ศุภาเดชาภรณ์ กระทู้ตั้งโดยสมาชิก โพสต์และแสดงความเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น :: วันที่ลงประกาศ 2012-08-24 00:23:46


[1] 2 3 4 5 ถัดไป >>

ความคิดเห็นที่ 1 (1625889)

พระศรีอาริย์

เพื่อยังประโยชน์สุข

ให้ทั้งพี่น้องชาวไทย และ ชาวโลก

 

จะนำพาผู้คนทั้งหลาย

ให้ทำแต่ความดี หนีความชั่ว

ทำตัวให้ร่าเริงผ่องใส

ขอพระบารมีพระศรีอาริย์

โปรดเสด็จมา

ปกป้อง คุ้มครอง ภัยอันตราย

แก่ผู้มีใจเคารพศรัทธา

พระองค์ด้วยใจ

บริสุทธิ์ ด้วยเทอญ

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

แค่ได้อ่าน

ความสุขใจก็เกิดแล้ว

กราบขอบพระคุณค่ะ

ที่อาจารย์ส่งมอบ

โอกาส และ สิ่งประเสริฐสุด

อีกครั้งหนึ่งในชีวิตค่ะ

สาธุ ๆ ๆ

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

ขออาสาร่วมงาน ช่วยงาน

ด้วยความเต็มใจยิ่งค่ะ

ที่จะรับน้อมรับ บารมี

พระศรีอาริย์

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

กราบ กราบ กราบ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ประวีณา แค้มป์ ( แมว ) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-08-24 01:30:55


ความคิดเห็นที่ 2 (1625898)

กราบพระบาท

ในพระมหากรุณาธิคุณ

ลูกซาบซึ้งใจเหลือประมาณ

ลูกจะนอบน้อม

อาราธนาบารมีแห่งองค์

พระศรีอาริย์

เพื่อยังประโยชน์สุข

ให้ทั้งพี่น้องชาวไทย และ ชาวโลก

 

จะนำพาผู้คนทั้งหลาย

ให้ทำแต่ความดี หนีความชั่ว

ทำตัวให้ร่าเริงผ่องใส

ขอพระบารมีพระศรีอาริย์

โปรดเสด็จมา

ปกป้อง คุ้มครอง ภัยอันตราย

แก่ผู้มีใจเคารพศรัทธา

พระองค์ด้วยใจ

บริสุทธิ์ ด้วยเทอญ

 

เจริญพร

 

สาธุ สาธุ สาธุ

................................

ลูกขอน้อมจิตกราบพระบาท

พระพุทธองค์ด้วยเช่นกันค่ะ

ที่มีพระมหาเมตตา

สุดที่จะประมาณได้จริงๆ

 

แล้วก็ขอน้อมจิตกราบแทบเท้า

ท่านอ.อุบลด้วยเช่นกันค่ะ

ยิ่งนานวัน ยิ่งได้เห็น

ความอัจฉริยะและปัญญา

อันสูงส่งและประเสริฐสุดๆของท่านอาจารย์

 

แบบว่า ไม่มีลิมิต หรือขีดจำกัดจริงๆ

ไม่ว่าจะเรื่องเล็ก เรื่องใหญ่

ท่านอาจารย์ก็สามารถคิดค้น

หาวิธีการที่จะช่วยเหลือ

ลูกบ้านสวนฯ รวมถึงชาวไทย

และ ชาวโลกได้ ทุกเรื่องจริงๆ


แค่ได้อ่านก็เป็นสุขใจ จริงๆค่ะ

กราบ

กราบ

กราบ

ผู้แสดงความคิดเห็น ชนิดา เชิงสะอาด/CHANIDA ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-08-24 04:26:47


ความคิดเห็นที่ 3 (1625930)

สาธุคะ

ได้อ่านแล้วรู้สึกเป็นสุขมาก ๆ เช่นกันคะ

ซาบซึ้งในพระเมตตาสูงสุดของพระพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์

ดีใจที่ชาวโลกจะได้รับชมพระบารมีขององค์พระศรีอาริย์

ที่มาช่วยเหลือโลกนี้ไว้ ดีใจที่ท่านจะมาสถิตย์ ณ บ้านสวนพีระมิด

ลูกขอโอกาสให้มีบุญได้ร่วมเตรียมงานด้วยคนนะเจ้าคะ

กราบขอบพระคุณ อ.อุบล และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุก ๆ พระองค์มาก ๆ คะ

กราบ กราบ กราบ

ผู้แสดงความคิดเห็น พัทธ์ธีรา วังกาวันมณเฑียร ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-08-24 10:26:27


ความคิดเห็นที่ 4 (1625932)
ผู้แสดงความคิดเห็น พัทธ์ธีรา วังกาวันมณเฑียร ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-08-24 10:33:46


ความคิดเห็นที่ 5 (1625933)

      กราบขอบพระคุณในพระเมตตา

อันหาที่สุดมิได้   ของพระพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์

และท่าน อ. อุบล  ที่ได้อาราธนาบารมี

ของพระศรีอาริย์มาสถิต  ณ บ้านสวนพีระมิด

เพื่อให้ทุกคนได้ชื่นชมและสัมผัสพระบารมีของพระองค์

กราบ  กราบ  กราบ

ผู้แสดงความคิดเห็น ฉวีวรรณ นภาพรรณราย (ตาล) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-08-24 10:34:53


ความคิดเห็นที่ 6 (1625977)

อ่านแล้วก็สุขใจอยากพบมานานแล้ว(ได้แต่ท่อง ขอให้พบดวงแก้วขอให้แคร้วบ่วงมารขอให้ได้พบพระศรีอารย์ในอนาคตกาลนี้เทอญ)กราบขอบพระคุณอาจารย์อุบลที่เมตตาให้ได้ชมพระบารมีพระศรีอาริย์เมตไตรย์ค่ะ

ไม่ผิดหวังเลยที่ระลึกนึกถึงพระองค์มาตลอดจะได้พบพระองค์ท่านจริงๆ  สาธุ สาธุ สาธุ

กราบ

กราบ 

กราบ

ผู้แสดงความคิดเห็น กมลลักษณ์ โปษณกุล อ๊อด ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-08-24 12:32:20


ความคิดเห็นที่ 7 (1626084)

 

กราบพระบาทในพระบารมีอันยิ่งใหญ่ของพระศรีอารย์ ที่ทรงเมตตาเสด็จมาประทับ ณ บ้านสวนพีระมิด เพื่อนำพาผู้คนให้พ้นทุกข์

ลูกขออาสาช่วยงานบุญอย่างเต็มที่ เต็มความสามารถค่ะ

สาธุ

ผู้แสดงความคิดเห็น เพชรดา วรรณรักษ์ ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-08-24 14:05:30


ความคิดเห็นที่ 8 (1626085)

กราบแทบพระบาทขอบพระคุณในพระมหาเมตตาขององค์พระปฐม และพระศรีอาริยเมตตรัย อย่างล้นพ้นพระพุทธเจ้าข้า

ดีใจครับทุกคนจะได้มีโอกาสชมพระบารมีพระองค์ท่าน ที่สำคัญจะได้รู้จักธรรมะอันประเสริฐ กลัวบาป และเร่งพัฒนาจิตใจตนเอง เพื่อถึงพระนิพพานในชาตินี้กันทุกคน สาธุ

ผู้แสดงความคิดเห็น ธนา อรุณภิญโญพล ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-08-24 14:06:42


ความคิดเห็นที่ 9 (1626088)

ขออาสาร่วมงาน ช่วยงาน ด้วยความเต็มใจ ด้วย 1คนค่ะ

ขอกราบขอบพระคุณท่านอ.อุบล ที่ให้โอกาสได้ชมพระบารมีของพระศรีอาริย์ค่ะ

วีรดา  อยู่นวล

ผู้แสดงความคิดเห็น อังคณา สมมาก ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-08-24 14:10:09


ความคิดเห็นที่ 10 (1626092)

รู้สึกปลาบปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณ

ขององค์พระปฐมบรมธรรมบิดา

และองค์พระศรีอาริย์

ที่เมตตาต่อลูกหลาน

และขอกราบขอบพระคุณ

ท่าน อ.อุบล

ที่ช่างเมตตาลูกหลาน

มีสติปัญญาล้ำเลิศ

ที่จะมีวิธีที่จะช่วยโลก ให้รอดพ้นภัยพิบัติ

ขออาสาช่วยงานในครั้งนี้ด้วยค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น อ้อย (ปาริชาต ชมภู) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-08-24 14:19:53


ความคิดเห็นที่ 11 (1626120)

กราบพระบาท ในความเมตตา หาที่สุดมิได้ ที่พระองค์เสด็จมาโปรด ต่อมวลมนุษย์ เพื่อความสุข สงบ ร่มเย็น ในภายภาคหน้า 

กราบแทบเท้าขอบพระคุณท่าน อาจารย์อุบลและท่านอาจารย์มงคล ที่เมตตา ขอพุทธานุญาต อัญเชิญพระบารมีองค์ท่านเสด็จโปรดลูกหลานที่บ้านสวนพีระมิด กราบสาธุเจ้าค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น อร อุ่นศรี ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-08-24 15:34:55


ความคิดเห็นที่ 12 (1626132)

สาธุ สาธุ สาธุ

เป็นบุญของคนไทยผู้ที่มีจิตศรัทธาต่อพุทธศาสนาอย่างยิ่งค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น กมลวรรณ์ ตาสาโรจน์ (tintan-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-08-24 16:37:54


ความคิดเห็นที่ 13 (1626144)

 กราบพระบาทสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์ที่บ้านสวนพีระมิด

ในความเมตตา ขอพุทธานุภาพ อัญเชิญพระบารมีของพระศรีอาริย์มาสถิตย์ยังบ้านสวนเพื่อช่วยลูกหลาน

กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์อุบลและครอบครัวที่อุทิศทุกอย่างสุดที่จะประมาณได้ สาธุ

ผู้แสดงความคิดเห็น รมภ์รวินท์ กระสวย ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-08-24 18:07:16


ความคิดเห็นที่ 14 (1626151)

กราบพระบาทพระพุทธองค์  กราบเท้าและขอบพระคุณท่านอาจารย์อุบล ช่วยลูกหลาน ทุก ๆ คน ทั้งโลก ได้มีโอกาสสัมผัส พระบารมีพระศรีอาริย์ ท่านอาจารย์อุบลมีเมตตาและให้   ให้พบกับความสุข  พ้นจากความทุกข์ ค่ะ

สาธุ สาธุ สาธุ ค่ะ 

ผู้แสดงความคิดเห็น ละม่อม ทองเจือ ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-08-24 19:40:39


ความคิดเห็นที่ 15 (1626157)

ลูกขอกราบพระบาทของสมเด็จองค์ปฐมบรมบิดา พระศรีอาริยเมตตรัย และอ.อุบล ที่ได้เมตตาช่วยเหลือ คนทั้งโลกและสรรพสิ่งทั้งหลายทั่วจักรวาล  กราบสาธุด้วยครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น จรัล ยาตรา ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-08-24 20:25:49


ความคิดเห็นที่ 16 (1626158)

ขอกราบพระบาทเบื้องบนทุกพระองค์ กราบขอบพระคุณท่านอ.แม่อุบล ที่มีเมตตาต่อทุกชีวิต หากไม่ติดสอบ ลูกขออาสาช่วยงานด้วยค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น อ๋อย เพ็ญศิริ บุตรมนต์ ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-08-24 20:36:13


ความคิดเห็นที่ 17 (1626169)

กราบพระบาทขอบพระคุณในพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระปฐมและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆพระองค์

กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์อุบล ที่เมตตาช่วยนำพาผู้คนให้พ้นทุกข์โดยอาราธนาบารมีแห่งองค์พระศรีอาริย์ มาสถิต ณ บ้านสวนพีระมิด ให้ทุกคนได้มีโอกาสชื่มชมและสัมผัสพระบารมีของพระองค์

กราบ  กราบ  กราบ

ลูกขออาสาช่วยเตรียมงานพิธีบวงสรวงอาราธนาบารมีพระศรีอาริยเมตไตรย์ด้วยความเต็มใจยิ่งคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น กัญญานี ถือธรรม ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-08-24 22:14:50


ความคิดเห็นที่ 18 (1626190)

กราบพระบาทขอบพระคุณในความเมตตาของพระศรีอารย์ สมเด็จพ่อองค์ปฐม สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆๆพระองค์

กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์อบล และครอบครัวอย่างสูงค่ะ

สาธุ


ผู้แสดงความคิดเห็น รุ่งสุภารัตน์ รุ่งเรือง(ภา) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-08-25 01:55:24


ความคิดเห็นที่ 19 (1626203)

ลูกขอกราบพระบาทสมเด็จองค์ปฐมบรมธรรมบิดา พระศรีอาริยเมตตรัย และอ.อุบล ที่ได้เมตตาช่วยเหลือ คนทั้งโลกและสรรพสิ่งทั้งหลายทั่วสากลจักรวาล  กราบ สาธุ สาธุ สาธุ

ลูกตั้งใจไว้ว่าลูกเข้าอบรมพนักงานประจำปี 55 นี้ (4-6 กย.55) วันที่ 7 ก็จะเข้าบ้านสวนฯ แต่ไม่คาดฝันว่าพระศรีอาริยเมตตรัยจะมาสถิตย์ ณ บ้านสวนพีรมิด ในวันที 9/9/55 เป็นบุญของลูกเหลือเกินเจ้าค่ะที่ได้มีบุญเกาะเกี่ยวกับบ้านสวนตลอดเรื่อยมา

ลูกตั้งจิตอธิษฐานไว้ว่าขอให้ลูกได้มีโอกาสเดินทางมาทำบุญกับบ้านสวนฯ ให้บ่อย ๆ มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ลูกดีใจจริง ๆ ค่ะ ที่ได้มีโอกาสมาทำบุญได้ประจำถึงแม้ไม่ถี่แต่ก็ได้มาเป็นระยะ ๆ ตลอด

ด้วยอำนาจบุญบารมีที่ลูกและครอบครัวได้มาสร้างบุญ ณ บ้านสวนฯ เพื่อสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาไปแล้วนั้น

ลูกขอให้อำนาจบุญบารมีและการอุทิศบุญ จงสำเร็จถึง อ.อุบล-อ.มงคล ศุภาเดชาภรณ์และคุณท๊อป พร้อมทั้งเทวดาผู้รักษาตัวและเทวดาผู้รักษาที่อยู่อาศัยของอ.อุบล-อ.มงคล ศุภาเดชาภรณ์และคุณท๊อปแห่งบ้านสวนพีระมิด

ด้วยเทอญ สาธุ สาธุ สาธุ

ผู้แสดงความคิดเห็น เบญ/วรินทร์ธร รัศมีจรัสฐากร ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-08-25 11:43:31


ความคิดเห็นที่ 20 (1626259)

 

ลูกขอเป็นหนึ่งดวงจิตขอกราบชื่นชมพระบารมี

พระศรีอาริยเมตไตรเจ้าค่ะ ลูกขออนุโมทนาบุญกับ

ความเมตตาท่านอ.อุบลที่ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ

ในการฉุดช่วยผู้คนที่เปี่ยมไปด้วยความทุกข์ทรมาน

ให้หมดทุกข์โศกจริงๆเจ้าค่ะ ลูกขอซาบซึ้งจากใจ

ความเสียสละ เมตตาของท่านอ.อุบลเจ้าค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น นางยุวรัตน์ พันธุวงษ์ ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-08-25 23:58:20


ความคิดเห็นที่ 21 (1626347)

หนูเป็นคนหนึ่งที่ได้เคยท่อง ขอให้พบดวงแก้ว  ขอให้แคล้วบ่วงมาง  นิพพานนะปัจโหตุ

หนูหาบทกลอบบทนี้วันนั้นว่าจะเขียนไปให้ทุกท่านอ่านแต่ตอนนี้ก็ยังหาไม่เจอเลยค่ะ

หนูเป็นคนหนึ่งขอกราบและชื่นชมบารทีพระศรีอาริย์เจ้าค่ะ ตอนเด็กก็เคยได้ยินแม่และหลายต่อหลายคนพูดให้ฟังอยู่ ไม่นึกไม่ฝันว่าจะได้ชมบารมีท่านจริงๆ

บุญที่หนูได้ทำมาทุกบุญอุทิศบุญนี้ให้ท่านอ.อุบล  อ. มงคล  น้องท้อป

กราบ  กราบ    กราบ

ผู้แสดงความคิดเห็น บุญภิบาล คงเขียว ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-08-26 19:52:30


ความคิดเห็นที่ 22 (1626357)

 

 

     องค์พระปฐม

ทรงมีพุทธานุญาต

ทรงอนุโมทนา

ทรงมีพระพุทธานุญาตให้จัดพิธี

บวงสรวงอาราธนาบารมี

พระศรีอาริยเมตไตรย์

มาสถิตย์

ในบ้านสวนพีระมิดได้

ตามเจตนา

 

เพื่อนำพาให้ผู้คนพ้นทุกข์

เข้าถึงธรรม นำสันติสุขมา

สู่มวลมนุษย์

ด้วยพระธรรมอันงดงาม

 

ให้ผู้คนประกอบแต่กรรมดี

เว้นกรรมชั่ว ทำตัวร่าเริงผ่องใส

ให้ถึงซึ่งนิพพานได้

ในชาตินี้

ให้มีแต่ความสุข

ความปรารถนาสมหวัง

มีร่างกายแข็งแรง

ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ

พ้นจากความลำบาก ยากจน

ให้มีสภาพคล่องทางการเงิน  มีความสุข กับการงาน                    ครอบครัว สังคม  สมหวังทุกด้าน                                            ด้วยบารมีพระศรีอาริย์                                                            มากล้นพันประมาณ                                                               *************                                                                 ลูกขอกราบนอบน้อมแทบพระบาท พระศรีอาริยเมตไตรย์ ด้วยจิตใจที่ เคารพบูชา ด้วยพระบารมีมิอาจประมาณ ขอให้ลูกมีจิตสะอาดสว่างใส หลุดพ้นไซร์ สู่บ้านนิพพาน เทอญ สาธุ สาธุ สาธุ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น จิรภัทร หมายใหญ่กลาง ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-08-26 21:04:56


ความคิดเห็นที่ 23 (1626376)

ขอน้อมจิตกราบพระบาท

รับเสด็จพระศรีอริยเมตไตรย์

ที่มาสถิตย์ ณ บ้านสวนพีระมิด

 

และ

ขอกราบแทบเท้า อ.อุบล อ.มงคล

ที่นำแต่สิ่งที่ดีที่สุด

มาให้ลูกหลานได้รับพระบารมีจาก

สิ่งศักดิ์สิทธิ์เสมอๆและตลอดมา

 

กราบ กราบ กราบ

สาธุค่ะ

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ธัญญาภรณ์ พุกภัย พิสมัย (ฝรั่งเศส) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-08-27 06:34:46


ความคิดเห็นที่ 24 (1626386)

ลูกขอกราบพระบาทสมเด็จองค์ปฐมบรมธรรมบิดา

พระศรีอาริยเมตตรัย ท่านอาจารย์อุบล

ท่านอาจารย์มงคล และคุณท็อปค่ะ

  ที่ได้เมตตาช่วยเหลือ ผู้คนทั้งโลก ค่ะ

 

ขอให้ลูกได้มีโอกาสได้ช่วยเตรียมงาน

หรือได้เข้าร่วมพิธีบวงสรวงด้วยเทอญ สาธุ สาธุ ค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น มยุรฉัตร สุดจิตต์ ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-08-27 08:55:03


ความคิดเห็นที่ 25 (1626400)

 

ลูกขอช่วยงานบวงสรวงสมเด็จพระศรีอริยเมตไตรย์

อีกหนึ่งแรงกายแรงใจด้วยความเคารพและศรัทธา

เคยสัมผัสพระบารมีพระเมตตาของพระองค์ท่าน

ที่มีต่อต้นอ้อและตัวลูกเองมาแล้วหลายครั้ง

ลูกกราบขอบพระคุณพระองค์ท่าน ท่านอาจารย์อุบล

และครอบครัวเป็นอย่างสูงค่ะ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น อังคณา สมมาก ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-08-27 10:15:59


ความคิดเห็นที่ 26 (1626477)

ต้องรีบหน่อยนะครับ แต่ละท่านอย่ามัวแต่สาธุกันจนพี่น้องท่านอื่นๆเขาพากันสมัครกันหมดแว้วว

เดี๋ยวพอเต็มขึ้นมา จะมานั่งน้ำลายไหลหาวิธีเสี่ยงบาปเข้ามาร่วมงานอีก ก็ตัวใครตัวมันเด้อครับ

แค่คนที่สมัครที่บ้านสวนฯก็หลายสิบท่านแล้ว หากเต็มเมื่อไร ท่านอาจารย์ก็จะปิดรับสมัครทันที เพื่อให้เหมาะสมกับที่พัก ห้องน้ำ และอื่นๆ

ป๊าดดด...ท่านใดยังไม่ได้ลงชื่อก็รีบสมัครเน้ออ..

ผู้แสดงความคิดเห็น ธนา อรุณภิญโญพล ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-08-27 15:05:40


ความคิดเห็นที่ 27 (1626478)

งานพิธีบวงสรวงนี้ถือว่าเป็นงานใหญ่ประจำปีนี้อีกงานหนึ่ง ซึ่งทุกคนรอคอยกันมานานแสนนานกับการชมบารมีพระศรีอาริย์ ซึ่งท่านอาจารย์ได้อาราธนาพระบารมีพระองค์ท่านมาให้พวกเราได้ชมกันสองสัปดาห์ติดต่อกัน และทุกคนได้รับความสุขอย่างฉับพลันทันที พากันน้ำตาไหลเลยก็มี มีความสุขที่ซู๊ดด

ขอประชาสัมพันธ์นะครับ สำหรับท่านที่ต้องการสร้างบารมีใหญ่ บุญใหญ่อันเข้มข้น

ช่วงนี้ท่านสามารถแจ้งล่วงหน้า 1วันและเดินทางไปร่วมการเตรียมงานพิธีบวงสรวงฯในครั้งนี้ที่บ้านสวนพีระมิดได้เลยนะครับ สามารถไปได้ทุกวันไม่ว่าจะเป็นจันทร์-ศุกร์

ซึ่งอานิสงค์การร่วมเตรียมงานบวงสรวงนี้มีกำลังบุญที่ยิ่งใหญ่มากกว่าการเข้าร่วมงานมาก เพราะการเตรียมงานต้องใช้กำลังใจที่สูง เหนื่อยกว่า ดังนั้นนักสร้างบารมีทั้งหลาย ใครมีเวลาแจ้งขออนุญาติล่วงหน้า 1 วันแล้วลุยงานบุญเต็มที่เลยก๊าบบ

ผู้แสดงความคิดเห็น ธนา อรุณภิญโญพล ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-08-27 15:12:54


ความคิดเห็นที่ 28 (1626486)

กิจกรรมบุญที่ท่านสามารถร่วมบุญในงานบวงสรวงฯครั้งนี้ได้อย่างเต็มที่

1.บายศรีดอกไม้ ท่านสามารถซื้อดอกไม้มาร่วมประดับตกแต่งบายศรี หรือหากท่านมีความสามารถในการทำบายศรี ขอได้โปรดรีบแจ้งความจำนงด่วนครับ

2.เดินระบบไฟ เพื่อติดตั้งระบบไฟประดับและอื่นๆทั้งหมด

3.พีระมิดจำลองจากท่อพีวีซี พร้อมผ้าลูกไม้หุ้มองค์พีระมิด ซึ่งขณะนี้มีองค์พีระมิดจำนวนหนึ่งหรือผ้าหุ้มฯได้ชำรุดเสียหายไปบ้างแล้ว ท่านสามารถทำและส่งมาที่บ้านสวนฯพีระมิดได้เลยครับ หากก่อนวันงานสัก1สัปดาห์ได้ยิ่งดีครับจะได้มีเวลาประกอบและตกแต่ง

4.แลกเกอร์และพู่กันทา สำหรับทาวิมานไม้ไผ่เพื่อป้องกันปลวก แมลงมากัดกินวิมานไม้ไผ่

5.การบูน น้ำมันหอมระเหยกลิ่นต่างๆเช่น ดอกปีบ ฯลฯ เพื่อป้องกันแมลง เป็นต้น

6.ธงชาติและธงธรรมจักร ขนาดเบอร์ 50

7.Cable tie หรือสายรัดขนาด12นิ้ว เพื่อผูกรัดธงกับเสา

8.แผงโซล่าเซลล์ ซึ่งจะนำไปติดที่เสารั้วทุกต้นเป็นทางยาวจนถึงด้านหลังองค์พระปฐมบรมธรรมบิดา แผงโซล่าเซลล์นี้จะเป็นลักษณะคล้ายสปอร์ตไลท์แต่เล็กกว่า ท่านสามารถหาซื้อที่ร้านที่จำหน่ายทั่วไปหรือซื้อที่ โซล่าฟาร์มใหญ่ๆจะได้ราคาถูกครับ

กิจกรรมบุญภายในงาน

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพออกโรงทานมังสะวิรัติตามกำลัง เช่น ส้มตำมังสะวิรัติ ผัดไทย ก๋วยเตี๋ยว ขนมไทย ขนมต่างๆ น้ำแข็ง และอื่นๆ

หรือท่านสามารถซื้อผลไม้ อาหารตามกำลังของตน อาจจะเป็นส้ม1ผล ข้าวสวย 1ถุง อื่นๆมาร่วมบุญก็จะได้บุญสังฆทานเต็มที่ตามกำลังบุญอยู่แล้ว ไม่ต้องเบียดเบียนตนเองนะครับการทำบุญ โปรดแจ้งในกระทู้นี้ด่วนเลยครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ธนา อรุณภิญโญพล ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-08-27 15:26:15


ความคิดเห็นที่ 29 (1626489)

รายการกิจกรรมภายในงานบวงสรวง

1.ท่านจะได้ร่วมพิธีบวงสรวงฯชมพระบารมีพระศรีอาริย์ที่ท่านอาจารย์อุบลได้อาราธนาอัญเชิญมาอย่างแน่นอน

2.กิจกรรมบุญแรงกาย

-การเตรียมงานบวงสรวง บุญใหญ่ที่ไม่ควรพลาด

-บุญแรงกาย วิหารทาน สร้างองค์พระปฐมบรมธรรมบิดา,เกษตรอินทรีย์ อื่นๆ

-การสมาทานศีล บุญธรรมทาน เตรียมไว้เลยนะครับผมรู้ว่ามีนักสมาทานศีลรอจ้องงานใหญ่ๆแบบนี้มานาน 555

-ธรรมะบำบัดโดยการอาราธนาบารมีพระศรีอาริย์ ซึ่งตลอด2สัปดาห์ที่ผ่านมากิจกรรมนี้สร้างปรากฏการณ์ตาค้างให้แก่ผู้คนที่ได้มาสัมผัสพระบารมีแบบจะๆ เต็มๆ ใครพลาด อย่าร้องไห้เสียดายเน้ออ...

-กิจกรรมการแสดง

-สมาทานศีลในคืนวันศุกร์และสัมผัสพระบารมีพระศรีอาริย์ได้ตั้งแต่ 21.00 - 23.00 น.

-การแสดงบนเวที ในคืนวันเสาร์ ขอแย้มบอกสักนิด ท่านอาจารย์บอกว่าการแสดงถวายพระศรีอาริย์นี้มีอานิสงค์มากมายจริงๆ ใครมีทุกข์ต่างๆก็เชิญเลยนะครับ

ขอเชิญท่านที่สนใจ อยากจัดกิจกรรมการแสดงบนเวทีของตนเองและทีม ขอให้รีบแจ้งในกระทู้นี้ได้เลยนะครับ ก่อนจะเต็มซะก่อน ถึงขณะนี้มีการแสดงที่แจ้งเข้ามาแว้วประมาณ 5 ชุด รีบหน่อยนะครับ

-การแสดงวันอาทิตย์ วันบวงสรวง

อ้าว งานบวงสรวงอาราธนาพระบารมีพระศรีอาริย์ที่ลูกหลานพระพุทธองค์และลูกหลานพระศรีอาริย์รอคอยอยู่ รีบแจ้งขอร่วมงาน และกิจกรรมต่างๆด่วนเลยนะครับ

ขออนุโมทนาสาธุกับทุกๆบุญ ทุกๆท่านล่วงหน้าด้วยครับ สาธุ

ผู้แสดงความคิดเห็น ธนา อรุณภิญโญพล ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-08-27 15:39:25


ความคิดเห็นที่ 30 (1626493)

กราบพระบาท  พระพุทธองค์องค์พระปฐมบรมธรรมบิดา 

และพระบารมีพระศรีอาริยเมตตรัย ท่านอาจารย์อุบล

ท่านอาจารย์มงคล คุณท็อปค่ะ ที่ได้ช่วยเหลือชาวโลก

ให้ได้พบความสุข ขอให้ลูกได้มาร่วมงานบวงสรวง

พระอริยเมตตรัยด้วยนะคะ สาธุ  สาธุ  สาธุ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น วิลาสินี ศิลารัตน์ ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-08-27 16:07:52


ความคิดเห็นที่ 31 (1626494)

เมื่อวานนี้เกิดเหตุการณ์ที่ทำเอาพี่น้องใจหาย หล่นตุ๊บไปตามๆกัน รวมทั้งเป็นบททดสอบที่ทำให้ผมและหลายๆคนได้คิดพิจารณาตัวเอง และที่สำคัญที่สุดคือเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับพระบารมีพระศรีอาริย์เต็มๆด้วยสิครับ

ตอนเช้าวันอาทิตย์ลุงบุญนำทีมพี่น้องทำรั้วใหม่ ซึ่งหากใครได้ไปบ้านสวนก็คงร้องแบบว่า สวดดยอดด ดูสวยงามและมีพลังมาก คงต้องไปดูกันเองเน้อ

ช่วงที่ทำงานนั้นมีลุงบุญ ผม น้องสิงป์ป้อม พี่อมร พี่มงคล พี่สิทธิ์ และอีกบางท่าน

ฝั่งที่ผมทำอยู่นั้นก็มีสายไฟของหลอดไฟกระพริบอยู่ ซึ่งพวกเรากำลังช่วยกันรื้อเสารั้วใหม่ ก็ได้มีการพูดเล่นๆกันกับลุงบุญอยู่เลยว่า

พวกไฟกระพริบนี่เขาตัดไฟยังนะ หากโดนดูดกันขึ้นมาละยุ่งเลย แต่พวกเราก็ไม่ได้สนใจไรกันมากนักก็แยกย้ายกันทำงานต่อไป ลุงบุญก็ย้ายไปทำอีกฝั่งหนึ่ง ส่วนผมก็นั่งรื้อรั้วอีกฝั่งหนึ่งต่อซึ่งมีสายไฟระโยงระยาง ทำให้นึกเอะใจหวั่นๆเหมือนกัน

แต่ผมก็นึกสังหรณ์ใจ กลัวว่าตนเองและทุกคนจะได้รับอันตรายกันจากไฟดูด

ก็เลยอธิษฐานใช้รหัสว่า ขอให้ตนเองและทุกๆคนปลอดภัยไม่โดนไฟดูดด้วยนะครับ

สักพักเดียวก็ได้ยินเสียงโหวกเหวกดังมากของสิงห์ป้อมว่า "ลุงบุญโดนไฟดูดๆ"

ผมก็รีบวิ่งมาดู เห็นลุงบุญกำลังโดนไฟดูดอยู่ ท่าทางโดนดูดเต็มๆเลย ก็มองไปที่สายไฟทันที เห็นสายไฟอยู่ในมือลุงบุญ

สมองก็รีบประมวลผลอย่างรวดเร็วว่า สายไฟนั้นมีไฟรั่วหากเราไปแตะที่สายไฟนั้น นอกจากช่วยลุงบุญไม่ได้ตัวเองก็จะได้รับอันตรายไปด้วย ก็โดยสัญชาติญาณและสิ่งที่เรียนมาว่า การช่วยช่วยคนโดนไฟดูดนั้นห้ามสัมผัสตัวหรือสายไฟแต่ให้หาเชือกหรืออุปกรณ์มาคล้องเอาตัวคนโดนไฟดูดออกมาให้เร็วที่สุด

ขณะนั้นเอง ลุงบุญก็ยังมีสติอยู่ครบและบอกว่าให้เอาสายไฟออกจากมือแก

ที่เล่าๆมาน่ะทุกอย่างเกิดขึ้นในเวลาเป็นวินาทีนะครับ ทุกอย่างเป็นไปอย่างรวดเร็วมาก

ส่วนผมก็รีบมองดูสิ่งที่ใกล้ที่สุดเห็นเป็นองค์พีระมิดพีวีซี ก็พยายามที่จะดึงตัวแกออกมา แต่ก็ทำไม่ได้

สิงห์ป้อมเองก็ได้ใช้พีระมิดเช่นกัน คล้องลุงบุญแต่ก็ช่วยลุงบุญไม่ได้

พี่สิทธิ์ก็วิ่งไปที่สายไฟอีกเส้นหนึ่งเพื่อพยายามจะตัดไฟออกมา

แต่ลุงบุญกลับร้องตลอดว่า "เอาสายไฟที่มือแกออก"

ในพริบตานั้นเอง เอาลุงเอามือหนึ่งที่เกาะรั้วไว้ มาปัดสายไฟที่กำลังดูดตนเองในอีกมือหนึ่งออกทันที

และทุกอย่างก็จบสิ้นลงอย่างรวดเร็ว และลุงบุญก็ยืนขึ้นมาเหมือนเดิม เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น

และปากก็คุยกัน และลงมือทำงานต่อ...

สรุปว่าสุดท้ายวิศวกร 3 คนช่วยอะไรลุงบุญไม่ได้เลยสักนิด และวิธีการที่ทำนั้นก็ไม่ได้ช่วยลุงบุญอย่างแท้จริงเลย

ผมตาค้างเลยครับ ว่าทำไมลุงบุญทำได้ยังไง ผมคุยกับลุงบุญทันทีว่า

"ผมแปลกใจมาก ไม่น่าเชื่อ ว่าลุงโดนไฟดูดขนาดนี้ทำไมลุงถึงพูดได้ ทำไมลุงไม่เป็นเลย เพราะโดยหลักการแล้ว คนที่ถูกไฟดูด 220V.แบบเต็มๆขนาดนี้ กล้ามเนื้อจะเกร็ง พูดไรไม่ได้ และขยับตัวแบบนี้ไม่ได้ ที่สำคัญคงไม่มีสติไรจะมาพูดคุย หรือขยับตัวช่วยเหลือตัวเองได้แบบนี้"

"ผมมั่นใจว่าต้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยลุงบุญแน่ๆ" เพราะตามหลักแล้ว คนโดนเต็มๆแบบนี้ไม่กี่วินาทีก็ต้องเสียชีวิตทันที เพราะเลือดจะเดินไม่ได้ สมองจะมีปัญหาทันที แต่ที่ลุงบุญโดนไฟดูดนี่ รวมเวลาทั้งสิ้นไม่น่าต่ำกว่า 20 วินาทีขึ้นไป ที่สำคัญรู้ไหมครับ ไฟที่ดูดนั้นมาจากเสาไฟฟ้าแรงสูงโดยตรงเลย

ลุงบุญทำเหมือนไม่รู้ไม่ชี้ แกก็ยังยิ้ม บอกว่า ให้ดึงสายไฟออกจากมือ นี่ต่างคนต่างทำอะไรก็ไม่รู้ สุดท้ายคนที่ช่วยชีวิตลุงบุญ คือตัวแกเอง

เฮ่อ...ตรงๆเลยนะครับ รู้สึกเสียใจมากครับที่ตนเองคิดถึงแต่หลักการ ถึงจะอ้างหลักการอะไรก็ตามแต่ สุดท้ายก็คือขี้ขลาด เป็นคนเห็นแก่ตัว กลัวตัวเองได้รับอันตราย ไม่สนใจชีวิตลุงบุญเลย หากมีสติสักนิด คงจะรีบใช้รหัสอาจารย์อุบลช่วยด้วย และหาทางดึงสายไฟออกจากมือลุงบุญ ไม่ใช่ความรู้ที่ท่วมหัวแต่เอาตัวไม่รอดแบบนี้

หลังจากนั้นผมทำงานไปก็คิดถึงเหตุการณ์นี้แล้วอดเสียใจไม่ได้ที่ช่วยอะไรลุงบุญไม่ได้เลย และผมก็อดสงสัยไม่ได้ทั้งวันเลยว่า ทำไมลุงบุญถึงทำแบบนี้ได้ คือเราดีใจมากที่ลุงบุญไม่เป็นอะไร แต่ก็รู้เต็มหัวใจว่า สิ่งที่เกิดขึ้นนั้น ไม่ใช่เรื่องธรรมชาติ แต่เหนือธรรมชาติของคนโดนไฟดูด

หลังจากเสร็จสิ้นพิธีสัมผัสบารมีพระศรีอาริย์ ซึ่งท่านอาจารย์ได้อาราธนาอัญเชิญมาให้พวกเราสัมผัส ผมก็ได้ไหว้ขอโทษลุงบุญด้วยที่ช่วยลุงบุญอะไรไม่ได้เลย

สิ่งที่เกิดขึ้นนี้เป็นบทเรียนที่สำคัญมากสำหรับผมและเพื่อนๆที่อยู่ในเหตุการณ์ เป็นบททดสอบในชีวิตจริงซึ่งบอกให้รู้ว่า สติและปัญญาในการแก้ไขปัญหาที่หนักๆแบบนี้ซึ่งต้องเกิดขึ้นจริงๆในวันเกิดภัยใหญ่นั้น ยังใช้ไม่ได้เลย ต้องเร่งฝึกฝนให้มากๆ

สำหรับคำตอบของเหตุการณ์เบื้องหลังและเหตุผลว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับลุงบุญนี้ กำลังจะบอกสิ่งที่สำคัญมากบางอย่างแก่พวกเราทุกคน...

ผู้แสดงความคิดเห็น ธนา อรุณภิญโญพล ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-08-27 16:18:38


ความคิดเห็นที่ 32 (1626537)

 ลูกขอกราบพระบาท ขอบพระคุณในพระเมตตาของ

สมเด็จองค์ปฐมบรมธรรมบิดา

พระศรีอาริย์

ท่านอาจารย์อุบลและครอบครัว

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆพระองค์

ที่ได้เมตตาลูกหลายได้มีโอกาส

ได้ร่วมบุญใหญ่ในครั้งนี้

ขอร่วมเป็นจิตอาสาช่วยจัดเตรียมงานด้วยคนครับ

***

ขออนุโมทนากับธรรมทานจากพี่ธนาด้วยนะครับ สาธุ นับวัน บททดสอบหนักๆ จะมีมาให้ลูกบ้านสวน เจออยู่เรื่อยๆ เลย แต่ก็โชคดีที่ลุงบุญปลอดภัยครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น วีร์พสุตม์ ลิ้มสกุลภักดี (เอิ้น) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-08-27 20:48:21


ความคิดเห็นที่ 33 (1626538)

แค่ได้อ่านก็เป็นสุข

อย่างหาสิ่งใดมาเปรียบมิได้  ลูกขอ กราบ  กราบ  กราบ ค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ศิริกัญญกรณ์ ธนิศรา ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-08-27 20:53:45


ความคิดเห็นที่ 34 (1626543)

สำหรับงานพิธีบวงสรวงอาราธนาพระบารมีพระศรีอาริยเมตตรัย ในครั้งนี้ บ้านสวนพีระมิดจะปิดทำการรับสมัครทันทีเมื่อเห็นสมควร และผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมงานฯในครั้งนี้จะต้องเป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ใน "รายชื่อที่ประกาศจากบ้านสวนฯเท่านั้น"

ในแต่ละวันระหว่าง 7-9กันยายน จะให้สิทธิ์ผู้มาพักค้างคืนได้วันละ 100 ท่าน และผู้ที่เดินทางไป-กลับในแต่ละวัน 100 ท่าน ดังนั้นในแต่ละวันจะมีจำนวนผู้มาร่วมงานสูงสุดได้ 200 ท่าน คือค้างคืน 100ท่าน ไป-กลับ 100 ท่านเท่านั้น เพื่อให้เหมาะสมกับสถานที่พัก ห้องน้ำและอื่นๆ

ท่านที่ประสงค์จะมาร่วมงานพิธีต้องลงชื่อสมัครในกระทู้นี้ ดังต่อไปนี้

การลงทะเบียน โปรดแสดงข้อมูลจริงทุกประการ เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ตัวท่านเอง

1.แจ้งชื่อ-สกุล คำนำหน้า ยศ ให้ชัดเจน ไม่อำพราง

2.แจ้งที่อยู่ปัจจุบัน และสามารถติดต่อได้จริง

3.แจ้ง สถานที่ทำงาน ตำแหน่งงาน

4.แจ้งหมายเลขบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ ระบุด้วยว่าออกให้โดย

5.โรคประจำตัว หรือ อาการที่ต้องการบำบัด เช่น ปวดหลัง ปวดเอว ปวดขา หรือ อื่นๆ หรือ มีปัญหาครอบครัว การเงิน ฯลฯ ที่ต้องการบำบัด ระบุให้ชัดเจน

หลักฐานการสมัครเข้าร่วมงานพิธีบวงสรวงฯ

1.สำเนาบัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และเขียนคาดกลางระบุให้ชัดเจนว่า "ใช้สมัครร่วมงานพิธีบวงสรวงฯพระศรีอาริย์เท่านั้น

2.รูปถ่าย 2นิ้วขึ้นไป 1รูป(ถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือน)

เมื่อลงทะเบียนในกระทู้นี้เสร็จแล้ว ให้รีบส่งหลักฐานและข้อมูลทั้ง5ข้อข้างต้นนั้นโดยเขียนด้านหลังสำเนาบัตรประชาชนและแม็กรูปไว้ที่มุมขวาบนของสำเนาบัตรประชาชน และต้องส่งมาถึงบ้านสวนพีระมิดให้เร็วที่สุด

ดังนั้นหากท่านใดที่ยังไม่ส่งหลักฐานมาถึงบ้านสวนพีระมิด ทางเราขอสงวนสิทธิ์ไม่รับลงทะเบียนไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆทั้งสิ้น และผู้ที่จะมาร่วมงานฯต้องเป็นผู้ที่มีรายชื่อจากการประกาศของบ้านสวนฯเท่านั้น

ดังนั้นขอให้ทุกท่านที่ตั้งใจจะมาร่วมงานฯในครั้งนี้รีบลงทะเบียนและส่งเอกสาร ข้อมูลและหลักฐานต่างๆมาที่บ้านสวนฯโดยเร็วที่สุดนะครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ธนา อรุณภิญโญพล ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-08-27 21:09:53


ความคิดเห็นที่ 35 (1626554)

 

1.แจ้งชื่อ-สกุล คำนำหน้า ยศ ให้ชัดเจน ไม่อำพราง

2.แจ้งที่อยู่ปัจจุบัน และสามารถติดต่อได้จริง

3.แจ้ง สถานที่ทำงาน ตำแหน่งงาน

4.แจ้งหมายเลขบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ ระบุด้วยว่าออกให้โดย

ขอบคุณ คุณธนา ครับ

**********************************

สำหรับข้อ 2 - 3 - 4

ให้แจ้งในเวปไซด์นี้เพียง

2.แจ้งเฉพาะ จังหวัด

3.แจ้งเฉพาะตำแหน่ง

4.เลขทีบัตร ไม่ต้องแจ้ง

 

รายละเอียดที่จะต้องแจ้งละเอียด

ให้แจ้งทางเอกสารที่จะส่งไปที่บ้านสวน

ซึ่งจะมีผลอย่างยิ่ง ต่อการบำบัด

 

สำหรับในเวปนี้

ให้แจ้ง เท่าที่ อ.อุบล ระบุ

 

ขอบคุณพ่อใหญ่ธนาที่ทำงานอย่างรวดเร็ว

อ.อุบล ต้องขอโทษพ่อใหญ่ด้วย

ที่บอกไม่ละเอียด

 

ขอเชิญท่านที่จะไปร่วมงาน

บวงสรวงอาราธนาบารมีพระศรีอาริย์

มาลงชื่อในกระทู้นี้ได้ตั้งแต่

บัดนี้ค่ะ

***************

ต้องขออภัยที่รับได้น้อย

เนื่องจาก สถานที่ ไม่อำนวยค่ะ

 

ห้องน้ำ ไม่เพียงพอ จะรองรับ

ห้องอาหาร ไม่พอ จะรองรับ

ที่นอน ก็ไม่พอจะรองรับ

เช่นกันค่ะ

***********

เอาเป็นว่า

ใครที่มีบุญสัมพันธ์กับ

พระศรีอาริย์

คงได้ไป ก็แล้วกันนะจ๊ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น อ.อุบล ศุภาเดชาภรณ์ ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-08-27 22:04:58


ความคิดเห็นที่ 36 (1626564)

ขณะนี้

มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วม

พิธีบวงสรวง พระศรีอาริย์ ที่บ้านสวน

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้ว

จำนวนหนึ่ง

 

จำไม่ได้แล้วว่ากี่คน

 

ขอให้ทุกท่านรีบส่ง

เอกสารให้ครบด่วนที่สุด

ไม่มีการรับเอกสารหน้างานค่ะ

 

จะถือเอาผู้ที่

มีความพร้อมที่สุดเท่านั้น

เป็นผู้ได้เข้าร่วมพิธี

อันศักดิ์สิทธิ์

นี้ค่ะ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น อ.อุบล ศุภาเดชาภรณ์ ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-08-27 23:08:47


ความคิดเห็นที่ 37 (1626571)

ท่านที่ต้องการมีส่วนร่วม

ในการจัดเตรียมงานบวงสรวง

ก็ทำได้ โดยการใช้แรงกาย ปัจจัย สิ่งของ

ตามอัตภาพ

 

การตกแต่งสถานที่

เราต้องใช้ดอกไม้ทั้ง

ดอกประดิษฐ์ และ ดอกจริง

 

ดอกประดิษฐ์

มีเจ้าภาพซื้อมาแล้วมากมาย

คิดว่า น่าจะเพียงพอนะ

 

แต่สำหรับดอกจริง

เราต้องใช้ก่อนวันงาน

ไม่ใช่นำมาวันงานนะคะ

นำมาวันงานไม่ทันตกแต่งแล้วค่ะ

(เว้นแต่ว่า จะให้ตกแต่ง หลังวันงาน ก็ได้)

 

สำหรับดอกไม้ตกแต่งสถานที่

ภายในสัปดาห์นี้ เราต้องใช้

ไม้กระถางและแบบแขวน

ทั้งกล้วยไม้ พีชจูเนีย และ อื่นๆ

ที่มีสีสัน สวยงาม

 

และ

ดอกไม้สำหรับ

จัดชุดบายศรีบวงสรวง

มีดอกสร้อยทอง ก้านหมาก

กล้วยไม้ช่อ

ลิลลี่ หรือ อื่นๆ

ที่พอหาได้โดยไม่เบียดเบียนตัวเอง

ดอกไม้เหล่านี้ เราจะจัดกันตั้งแต่

พฤหัส ศุกร์

ประดับให้ได้ตั้งแต่ศุกร์ เสาร์ ไปเลย

วันอาทิตย์ ทำพิธีบวงสรวง

 

(วันเสาร์

จะมี รายการรักษ์โลก กับ ปตท.

มาถ่ายทำสารคดี เพื่อ ออกอากาศช่อง 5 ด้วย)

 

ส่วนอื่นๆ

จะมาแจ้งให้ทราบต่อไป

ค่ะ

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น อ.อุบล ศุภาเดชาภรณ์ ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-08-28 01:09:04


ความคิดเห็นที่ 38 (1626575)

กราบเรียนขออนุญาติท่านอาจารย์อุบล เพื่อขอไปร่วมงานในวันที่9 กันยายนนี้ด้วยคะ แบบไป-กลับคะจำนวน 1 วัน

จำนวน 2 คน 1.นางสาวธัชนันท์ เรืองฤทธิ์ชาญกุลและ2.คุณแม่นางวลีวรรณ เรืองฤทธิ์ชาญกุล

ที่อยู่ กรุงเทพฯ

ตำแหน่งงาน-ขณะนี้ว่างงานทำงานอยู่บ้าน /ส่วนคุณแม่ท่านอายุ72คะ

อาการที่เป็นอยู่-ตัวลูกต้องการเข้าร่วมงานเพราะมีความศรัทธาท่านอาจารย์และสิ่งศักดฺิ์สิทธิ์ที่บ้านสวนพีระมิดและต้องการเจริญในธรรมได้เป็นพระโสดาบันได้ในชาตินี้คะส่วนคุณแม่ก็มีความศรัทธาเช่นเดียวกันและมีโรคประจำตัวคือเป็นโรคหัวใจอยากได้โอกาสสักครั้งในการไปบ้านสวนเพราะทุกวันนิ้เรา2คนแม่ลูกได้แต่ปฏิบัติธรรมเองที่บ้านทุกวันและมีความซาบซึ้งในพระคุณของพระพุทธองค์,หลวงพ่อฤาษีลิงดำและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านสวนพีระมิดรวมทั้งท่านอาจารย์อุบลและท่านอาจารย์มงคลเป็นอย่างยิ่งคะ

กราบขอบพระคุณในความเมตตาจากทุกท่านเป็นอย่างสูงคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ธัชนันท์ เรืองฤทธิ์ชาญกุล ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-08-28 02:58:55


ความคิดเห็นที่ 39 (1626577)

แค่ได้อ่านรูปแบบและรายละเอียด

ของงานพิธีบวงสรวง

อาราธนาบารมีพระศรีอาริย์

ที่จะมีขึ้นเร็วๆนี้

 

ก็พอจะเห็นภาพคร่าวๆแล้วนะคะว่า

น่าจะยิ่งใหญ่อลังการ

เทียบเทียมบารมีของพระองค์แน่ๆค่ะ

 

ยินดีกับทุกๆท่านที่มีบุญสัมพันธ์

กับพระองค์ด้วยนะคะ สาธุ

 

ส่วนชนิดาก็ขอรอเกาะบุญ

ด้วยการน้อมจิตอนุโมทนา

กับท่านอาจารย์และพี่น้องทุกๆท่านด้วยนะคะ

...............................

ได้อ่านธรรมทานเรื่อง ไฟดูดลุงบุญ

จากพ่อใหญ่ธนาแล้ว

ก็ได้ข้อคิด ข้อเตือนใจ

หลายๆอย่างเลยนะคะ

 

แถมยังเป็นบททดสอบบทใหญ่

ให้กับทุกๆคนที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นเป็นอย่างดี

เพราะเห็นกันชัดๆ จะๆเลยว่า

วินาทีแห่งความเป็นความตาย

ของคน นั้นเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

แล้วก็รวดเร็วมากๆ

 

และสุดท้ายก็ได้ข้อสรุปตัวใหญ่ๆว่า

ตนต้องเป็นที่พึ่งแห่งตน เท่านั้น

เพราะลุงบุญรอดชีวิตมาได้

เพราะมีสติและมีความอดทน

และมีปัญญาคิดตัดสินใจได้ฉับพลัน

จึงเอามือปัดสายไฟออกด้วยตัวเอง 

ผู้แสดงความคิดเห็น ชนิดา เชิงสะอาด/CHANIDA ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-08-28 03:40:36


ความคิดเห็นที่ 40 (1626593)

 กราบเรียนท่านอาจารย์ อุบล ท่านอาจารย์มงคลและ คุณท๊อปค่ะ

    เรื่อง: ขออนุญาตเข้าร่วมงานพิธีบวงสรวงอาราธนาบารมีพระศรีอาริย์ 

      จำนวนวัน :  ตั้งแต่วันที่ 7-9 กันยายน 55

     ชื่อ :นาง ดวงรัตน์ จันทร์ใสย์

    จังหวัด :ชัยภูมิ

    ตำแหน่ง:  ลูกจ้างประจำ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน

    ปัญหา :         - โรคประจำตัว   หอบหืด ไทรอยด์ หมอนรองกระดูกเคลื่อนใกล้เส้นประสาท

                       -   ปัญหา การงาน การเงินติดขัด

                       -    สามีมีเมียน้อย

ขออาราธนาบุญบารมีพระศรีอาริย์ขอให้ลูกมีบุญวาสนาได้ร่วมงานกับลูกหลานบ้านสวนในครั้งนี้ด้วยเทอญเจ้าค่ะ สาธุ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ดวงรัตน์ จันทร์ใสย์ ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-08-28 08:26:20


ความคิดเห็นที่ 41 (1626598)

เรื่อง ขออนุญาตเข้าร่วมงานบวงสรวงพระศรีอาริย์  ๗-๙ กันยายน ๒๕๕๕

กราบเรียน ท่านอาจารย์อุบลและครอบครัว

ผมและภรรยาและลูกๆ ขออนุญาตเข้าร่วมงานบวงสรวงพระศรีอาริย์  จำนวน ๕ คน ประกอบด้วย

๑. ผศ.อภิชัย  ภิรมย์รักษ์                ตำแหน่ง  หัวหน้าภาควิชาศิลปไทย 

       คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์  

        มหาวิทยาลัยศิลปากร  

        วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  นครปฐม               

๒. นางอาจินต์  ภิรมย์รักษ์              สถานที่ทำงาน  สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย AIT

๓. นายณภัทร  ภิรมย์รักษ์              นักเรียนชั้น ม. ๖ โรงเรียนสาธิตศิลปากร

๔.นายอาชวินท์  ภิรมย์รักษ์            นักเรียนชั้น ม. ๕ โรงเรียนสาธิตศิลปากร

๕. ด.ญ. กฤตยวรรณ  ภิรมย์รักษ์    นักเรียนชั้น ม. ๒ โรงเรียนสาธิตศิลปากร

ที่อยู่ปัจจุบัน       ห้อง ๔๐๓  อาคารเทพศิลป์ ๑๗  มหาวิทยาลัยศิลปากร   

วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  นครปฐม

วัตถุประสงค์   เพื่อเข้าร่วมพิธีบวงสรวงและชื่นชมพระบารมีพระศรีอาริย์  ร่วมทำบุญด้วยแรงกายและปัจจัย สิ่งของ อาหาร ผลไม้  

ผู้แสดงความคิดเห็น อภิชัย ภิรมย์รักษ์ ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-08-28 08:52:46


ความคิดเห็นที่ 42 (1626614)

กราบเรียนท่านอาจารย์ อุบล ท่านอาจารย์มงคลและ คุณท๊อปค่ะ

    เรื่อง: ขออนุญาตเข้าร่วมงานพิธีบวงสรวงอาราธนาบารมีพระศรีอาริย์ 

      จำนวนวัน :  ตั้งแต่วันที่ 7-9 กันยายน 2555

     ชื่อ :ด.ต.หญิงรัตนา   จันทร์อ่อน

    จังหวัด :อุบลราชธานี

    ตำแหน่ง:  ผบ.หมู่  ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ธุรการ

    ปัญหา :         - โรคประจำตัว ไวรัสตับอักเสบบี , ปัญหาสุขภาพ นอนกัดฟันจนทำ                         ให้เกิดฟันสึก  และปวดฟัน

                         -  ปัญหา การงาน การเงินติดขัด

                         -  สุขภาพของลูกชายคนโตไม่แข็งแรง  เจ็บป่วยบ่อย

                      ขออาราธนาบุญบารมีพระศรีอาริย์ขอให้ลูกมีบุญวาสนาได้ร่วมงานกับลูกหลานบ้านสวนในครั้งนี้ด้วยเทอญเจ้าค่ะ สาธุ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น รัตนา จันทร์อ่อน ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-08-28 09:20:11


ความคิดเห็นที่ 43 (1626626)

 

ตุ้ยขอเข้าร่วมงานบวงสรวง พระศรีอริยเมตไตร  ในวันที่ 8-9 ก.ย. 55 นี้ด้วยค่ะ

 

1. ชื่อ น.ส. ศิริพร โฉมจันทร์  ตุ้ย

2. ที่อยู่  จ.นนทบุรี 

3. ตำแหน่ง พนักงานขาย

4. บัตรประชาชน ออกให้โดย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

5. ปัญหา คือ คุณแม่ป่วยเป็นโรคตับแข็ง เข้าออกโรงพยาบาลบ่อย  ส่วนตัวเอง ไม่มีสภาพคล่องทางการเงิน มีอาการผื่นคันตามตัว และอยากเจริญในธรรม

 

ส่วนเอกสารจะนำไปให้ในวันเสาร์ที่ 1 ก.ย.นี้ที่บ้านสวนค่ะ

จึงขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ตุ้ย ศิริพร โฉมจันทร์ ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-08-28 09:54:10


ความคิดเห็นที่ 44 (1626632)

กราบเรียนท่านอ.อุบล อ.มงคล และน้องท๊อป

เรื่อง: ขออนุญาตเข้าร่วมงานบวงสรวงพระศรีอาริย์

วันที่ 7-9 กันยายน 2555

จำนวน 2 คน

1. น.ส.วีรดา  อยู่นวล (เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 6)

2.ด.ช.อลงกฏ  บัวมาศ(ต้นกล้า) ร.ร.สหมิตรวิทยาบางบัวทอง

จ.นนทบุรี

ปัญหา: สายตายาว ติดยานอนหลับ ต้องการใช้หนี้ให้หมด อยากเจริญในธรรม

ปัญหาต้นกล้า:อยากให้ฟันขึ้นเร็ว ๆ

กราบขอบพระคุณอย่างสูง

 

ผู้แสดงความคิดเห็น อังคณา สมมาก ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-08-28 10:31:13


ความคิดเห็นที่ 45 (1626640)

ไม้ดอก ไม้ประดับ

ขอย้ำอีกครั้งนะคะ เพราะเห็นมีคนมาเขียนไว้

ว่าให้นำมาวันงาน

ซึ่งขอแก้ข่าวนะคะว่า ถ้านำมาวันงาน

ไม่ทันค่ะ

เราจะตกแต่งสถานที่ด้วยไม้ดอก

ไม้ประดับ ให้เสร็จ

ภายในสัปดาห์นี้ค่ะ

 

-----------

สำหรับคนที่

อาสามาช่วยเตรียมงาน

จะได้รับพระบารมีพระศรีอาริย์

มากกว่า ผู้มาร่วม แต่พิธีบวงสรวง

แน่นอนค่ะ

 

เพราะ

ที่ผ่านมา 2 สัปดาห์

แต่ละคน ได้รับพระเมตตาบารมี

พระศรีอาริย์กันทั่วหน้าแล้ว

 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา

หลังจากพวกเรา

ที่มาช่วย

เตรียมงานบวงสรวง

กลับไป

 

ปรากฏว่า ฝนตกลงมาทันที

ยังนึกเลย ท่านรอให้ลูกหลาน กลับกันก่อน

จะได้ไม่เปียกก่อนขึ้นรถ

 

พอฝนตกหนัก ฟ้าก็มืดทันที

จนไฟโซล่าเซลล์ติด

แต่สักครู่เดียว

ฟ้าก็สว่างเป็นสีทอง

ทั้งที่ฝนก็ยังตกหนักอยู่

 

จนต้องเรียกให้คุณแมว บุญตา

และ อ.มงคล ออกมาดูฟ้า

ว่าทำไมถึงสว่างเป็นสีทองอย่างนี้

 

เป็นอยู่อย่างนี้ จน 6 โมงกว่า

ก็ยังไม่ยอมมืด

 

ยังนึกว่า เอ วันนี้ จะมืดไหมเนี่ย

จนเลิกดูเพราะต้องทำงานอื่น

 

เอาไฟโซล่าเซลล์

สปอทไลท์ ที่ ดร.จิ๋ม ซื้อมาให้

ไปติดเสารั้วด้านหน้า

กับ อ.มงคล โดยมีคุณแมวช่วย

ว่าจะคอยดูว่า ถ้ามืดแล้ว

จะมองเห็นสว่างแค่ไหน

 

ปรากฎว่า ติดไปได้แค่เสาเดียว

ฝนตกลงมาอย่างจัง

 

เลยเอาอีกดวง มาวางไว้

ในโรงรถก่อน ช่วงนั้นดวงนี้ติด

เพราะในโรงรถค่อนข้างมืด

 

สักพัก ฟ้าเป็นสีทองสว่าง

ไฟโซล่าเซลล์ดวงนี้ ดับเองอีก

เพราะสว่างมาก เจิดจ้าเลย

 

พอสักทุ่มกว่า ยังไม่ถึง 2 ทุ่ม

ก็ขับรถกอล์ฟ ออกไปดูดวงที่ติดที่เสารั้ว

ก็เห็นว่า สว่างดี ก็เลยกลับ

 

ระหว่าเลี้ยวรถกลับ

มองไปที่ถนน ผ่านธรรมจักร

ไปถึงองค์พระปฐม

 

โอ้โห

นั่นคืออะไรกันเนี่ย

ท้องฟ้ายามกลางคืนที่มืดมิดแล้ว

ในเวลานี้ แต่กลับ เป็นสี

แดง ส้ม ชมพู เหลือง เขียว ฟ้า

สดใส แจ่มจรัส ชัดเจน

อยู่เบื้องหลัง องค์พระปฐมฯ

แต่มองไม่เห็นองค์พระ

เห็นแต่ท้องฟ้า เป็นสีแดงสด สุกสว่าง

กินบริเวณกว้างแผ่รัศมีซ้ายขวา

องค์พระ อย่างน่าอัศจรรย์

 

โอ

ถ้าเราเห็นคนเดียว

ไม่มีใครเห็นด้วย ไม่สามารถบรรยาย

ความอัศจรรย์ได้ อย่ากระนั้นเลย

รีบไปเรียกคุณแมว

ทำอะไรอยู่หยุดก่อนมานี่เถอะ

ว่าแล้วก็จับคุณแมวตัวน้อยๆ

ขึ้นรถกอล์ฟ แล้วบอกว่า อ.จะพาไปดูอะไร

 

คุณแมวประสาทไวมาก

ยังไม่ทันชี้หรือบอกเลย แค่รถไปถึง

ธรรมจักร คุณแมวบอกว่า

แมวเห็นแล้วค่ะ อาจารย์

แล้วแถม มือไว หยิบมือถือมาถ่ายรูป

 

ถ่ายบนรถกอล์ฟ

ไม่ถนัด ยอมลงไปถ่ายรูป

ท่ามกลางสายฝนโปรยปรายบางๆ

 

แล้วก็พาคุณแมว

ไปดูหลายๆ มุม เพื่อให้ได้ภาพสวยๆ

มาฝากคนที่ไม่ได้เห็น

 

พาขึ้นไปบนหอเก็บน้ำ

มองลอดต้นมะม่วง ก็ยังเห็นสีส้ม

 

แล้วก็เห็นสิ่งที่เคลื่อนไหวได้

เป็นดวงไฟดวงใหญ่

เคลื่อนที่ไป ต่างคนต่างไม่พูด

พอ อ.อุบล พูด คุณแมวบอก

แมวก็เห็นเหมือนกัน

แต่อย่าพึ่งสรุปว่าคืออะไรเลยนะ

อาจจะเป็นเครื่องบินก็ได้

555

ใครจะว่าเป็นอะไรก็เป็นไป

เพราะ

ไม่มีใครเห็น นอกจาก

อ.อุบล กับ คุณแมว เท่านั้น

ก็เลยได้แต่มองหน้ากัน พูดไม่ออก

 

แล้วก็มองดู

แสงสีส้ม ที่ไม่ยอม หายไป

จนดูต่อไปไม่ไหว

ก็เลยลงมา

 

แล้วก็แยกย้ายกันทำงาน

 

มารู้อีกที

อ้าวรูปนี้ มาถึงคุณธนา ได้ไง

เห็นอยู่ใน ข่าวรายวัน

ซะแล้ว เร็วจัง

 

แต่ภาพจากมือถือ

ไม่ค่อยคมชัดเท่าไหร่

 

นั่นไม่สำคัญเท่ากับ

 

พระศรีอาริย์

ท่านต้องการแสดง

พระเมตตาบารมีอย่างไรต่างหาก

กับการที่

พวกเราได้มาร่วมกัน

เตรียมงานพิธีบวงสรวง

ซึ่งไม่น่าเชื่อว่า ท่านจะเลือกมา

ด้วยพระองค์เองจริงๆ

 

สัปดาห์นี้

ที่เป็นการเตรียมงาน

สัปดาห์สุดท้าย ท่านจะประทาน

อะไรแก่พวกเราอีกให้คอยดู

ให้สังเกตกันให้ดีนะ

ใครที่ได้รับพระเมตตาบารมีไปแล้ว

 

ให้มาเขียนขอบคุณ

เพื่อแสดงความกตัญญูด้วย

เพื่อให้ได้รับความเมตตา ยิ่งๆ ขึ้นไป

 

ผู้ไม่กตัญญู

จะไม่มีโอกาสได้อยู่ในยุคสมัย

ของพระองค์

 

นั่นคือ

เมื่อได้รับความสุขแล้ว

เงียบ

 

ไม่ใช่คนที่ต้องทำหน้าที่

ช่วยเหลือ หรือ เป็นผู้นำคนอื่น

เพราะถือว่า

 

ไม่สามารถ

ช่วยเผยแผ่พระบารมีได้

ไม่มีประโยชน์ในการกอบกู้หรือ

สร้างโลกยุคใหม่

ถือว่า เป็นคน เห็นแก่ตัว

เอาแต่ความสุข ของตัวเอง

 

ไม่ต้องการแบ่งปัน

แม้เพียงการเขียน ยังทำไม่ได้

แล้วจะอยากอยู่ต่อกันทำไม

อยู่เพื่ออะไร ช่วยตอบที

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น อ.อุบล ศุภาเดชาภรณ์ ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-08-28 11:08:21


ความคิดเห็นที่ 46 (1626648)

กราบเรียนท่านอาจารย์อุบล อาจารย์ มงคลคุณท้อปค่ะ

เรื่อง:ขอเข้าร่วมงานบวงสรวงพระศรีอริย์

วันที่ต้องการเข้า:เย็นวันพุธที่ 5-วันอาทิตย์ที่ 9 ก.ย.55

จำนวน 2 คน 

1.นางอังคณา สมมาก 

 จ.สมุทรสาคร  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี6

2.ด.ญ.วรัทยา สมมาก (ต้นอ้อ)

จ.สมุทรสาคร นักเรียน อ.2 รร.คริสต์ธรรมวิทยา กทม.

บัตรประชาชนออกให้โดย อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

ปัญหา:นางอังคณา สมมาก มีปัญหาสายตาเอียง สั้น ยาว ต้องการให้สามีเปลี่ยนอาชีพ

ให้แม่ขายที่ดินได้เร็ว ๆ 

ปัญหา:ต้นอ้อ เป็นโรคเซลล์เจริญเติบโตผิดปกติ มีเนื้องอกในสมอง มีผื่นขึ้นที่หัว

เป็นโรคไทรอยด์ เบาจืด 

     กราบขออนุญาติและขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ 

 

 

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น อังคณา สมมาก ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-08-28 11:52:40


ความคิดเห็นที่ 47 (1626658)

กราบเรียนท่านอาจารย์อุบล อาจารย์มงคล และคุณท้อป

เรื่่องขออนุญาต เข้าร่วมงานพิธีบวงสรวง พระศีอาริย์

วันที่ต้องการเข้างาน วันที่ 8-9 กันยายน 2555

จำนวน 1 คน

ชื่อ นางสาว รุ่งสุุภารัตน์ รุ่งเรือง

จังหวัด กทม

ตำเเหน่งงาน  ธุรการ

บัตรประชาชน ออก ณ อ.หัวหิน จ.ประจวบ

ปัญหาสุขภาพ  มีดวงตาพร่ามัวเป็นบางครั้ง  ปัญหาหนี้สิน

กราบขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น รุ่งสุภารัตน์ รุ่งเรือง(ภา) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-08-28 13:38:13


ความคิดเห็นที่ 48 (1626661)

                                                                          

เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา

หลังจากพวกเรา

ที่มาช่วย

เตรียมงานบวงสรวง

กลับไป

 

ปรากฎว่า ฝนตกลงมาทันที

ยังนึกเลย ท่านรอให้ลูกหลาน กลับกันก่อน

จะได้ไม่เปียกก่อนขึ้นรถ

 

พอฝนตกหนัก ฟ้าก็มืดทันที

จนไฟโซล่าเซลลติด

แต่สักครู่เดียว

ฟ้าก็สว่างเป็นสีทอง

ทั้งที่ฝนก็ยังตกหนักอยู่

นึกอยู่ในใจในความเมตตาของท่าน  เห็นท่านอาจารย์รอส่ง ลูกหลานทุกคนจนครบหมดทุกคน  ลูกออกมาเป็นคนสุดท้ายพอรถเลี้ยวขวาตรงแยกที่จะไปวิหารแดง ฝนได้กระหนํ่้าลงมาแบบมืดฟ้ามัวดิน มองไม่เห็นทางเลยค่ะ บอกลูกสาวให้ขับเรื่อยๆเพราะวิสัยทัศไม่ค่อยดี ขอบารมีพระศรีอาริย์ไปตลอด ไม่ช้าฝนก็หยุดตกแบบเปลี่ยนฟ้าทันที มีแสงสีท้องผ่องอําพันทางด้านขวามือ ทางฝั่งบ้านสวน ยังชี้ให้น้องมาร์คและพี่สาวเค้าดู แล้วก็ยังคุยกันในรถว่า นี้ขนาดเราเห็นไม่ค่อยถนัดยังสวยงามขนาดนี้ แล้วถ้าเห็นที่บ้านสวนจะขนาดใหน

กราบพระบาท ขอบพระคุณในความเมตตา ที่พระองค์ทรงโปรดลูกหลานเหลือประมาณ กราบขอบพระคุณ ท่านอาจารย์แม่

ท่านอาจารย์พ่อ ที่เมตตาต่อลูกทุกคนเจ้าค่ะ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น อร อุ่นศรี ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-08-28 13:44:14


ความคิดเห็นที่ 49 (1626662)

ขณะนี้

มีผู้สมัครที่บ้านสวนพีระมิด

แล้ว

 

ประมาณ 50 คน

(ประมาณนะ)

จำนวนและรายชื่อที่แน่นอน

จะได้ให้คุณแมวนำมาลงให้ในโอกาสต่อไป

 

ตอนนี้

คุณแมวกำลังงานยุ่ง

กับการช่วยงาน อ.อุบล หลายเรื่อง

 

ทั้งสั่งบายศรีบวงสรวง

ทั้งจัดส่งของ ทั้งประสานงาน

หลายงานมากเลย

(งานเข้าละคุณแมว)

 

แล้วตอนนี้

ยังได้รับการสถาปนา

เป็นแม่ครัวกิติมศักดิ์ของ อ.อุบล

และ ไปถึงบ้านสวนอีกด้วย

 

โดย

ได้รับการแต่งตั้ง

โดยไม่รู้ตัว เหมือนคุณอัง

แม่ต้นอ้อเลย

 

ก็จะได้การแต่งตั้ง

สถาปนาเป็นแม่ครัวบ้านสวน

นับจากบัดนี้เป็นต้นไป

 

เพราะ

คนที่มาทำบุญแรงกาย

จะได้ทานอาหารที่อร่อย สะอาด

ถูกหลักอนามัย ไร้ผงชูรส

และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

จะนำเอาผักผลผลิตทางการเกษตร

ในบ้านสวนพีระมิด มาปรุง

อย่างถูกวิธี

 

และ

ต่อไปนี้ให้คุณแมว

และคุณอัง เลือกผู้ช่วยทำครัว

ที่เห็นว่า เป็นงาน มีใจรัก

ไว้สัก 4-5 คน

ไว้เป็นผู้ช่วยประจำเลย

 

แล้วอาหารต่อไปนี้

ไม่ต้องทำหลายอย่าง

แต่ทำเยอะหน่อย ให้เพียงพอ

ให้เหลือกินเหลือใช้

ว่างั้นเถอะ

 

ส่วนท่านที่

จะมาเป็นเจ้าภาพอาหาร

ขอความร่วมมือ

ให้ใช้ผักปลอดสารพิษ

ไม่ใส่ผงชูรส

เป็นอาหารเจ หรือ มัง

 

ส่วนท่านที่

มีทรัพย์น้อย หรือมีมาก

แต่อยากทำน้อย

ก็จะได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพร่วม

เลี้ยงอาหารแต่ละมื้อได้

 

แต่ อ.อุบล

จะเป็นเจ้าภาพหลัก

ทุกวัน ทุกสัปดาห์ ทุกงาน

 

ส่วนเจ้าภาพร่วม

อ.อุบล จะเอาตู้ไปตั้งไว้ให้ท่าน

ที่ประสงค์จะร่วม หยอดตู้ได้

จะเท่าไหร่ก็ช่าง

ไม่ต้องอวด หรือ อายใคร

เป็นบุญบริสุทธิ์จริงๆ

ไม่ต้องการหน้าตา หรือ การประกาศ

 

ซึ่งเราจะมีทีมจ่ายตลาด

อยู่แล้ว เช่น พ่อใหญ่ธนา พี่มหา

คุณแมว คุณเหมี่ยว

ฯลฯ

 

ก่อนหน้านี้

ที่ไม่ได้ตั้งตู้รับ เพราะว่า

มีคนรับเป็นเจ้าภาพหลายคน

โดยเฉพาะคุณแมว

เป็นเจ้าภาพเงียบๆ ปิดทองหลังพระ

มาตลอด เป็นเวลายาวนาน

ลงมือทำด้วย จ่ายด้วย

และเห็นว่า มีหลายคน ร่วมกันด้วย

 

อ.อุบลให้เงินไป

ก็ไม่ค่อยยอมจ่าย ต้องใช้การ

บังคับ ขู่เข็น และดุ

 

ต่อไปนี้

เราจะได้ให้คนอื่น

ได้มีส่วนร่วมในบุญสังฆทาน

จะได้แก้ปัญหา ความยากจน หนี้สิน

กันเสียที โดยได้มีส่วนร่วม

ในการเป็นเจ้าภาพ

อาหาร แต่ละมื้อ แต่ละวัน

 

ไม่ว่าจะคนละเท่าไหร่

ก็ไม่เป็นไร แต่ขอให้ได้ร่วม

1 บาทก็ได้ 5 บาท 10 บาทก็ได้

 

ตอนนี้

พี่ปุ๊ให้มาแล้ว 1,000 บาท

และท่านอื่นๆด้วยอีกหลายราย

 

เงินดังกล่าว

จะเอาให้แม่ครัวที่ต้องไป

จ่ายตลาดเพิ่มเติมจากของที่มีอยู่

เช่น พริกแกง กะทิ เป็นต้น

 

ตอนนี้

เรามีถั่วพลู เยอะมาก

เมื่อวันศุกร์ บอกให้คุณแมว

ลองทำถั่วพลูผัดกะปิดูสิ รับประกัน

ความอร่อย

 

เพราะ

อ.อุบล ไปทานมา

ครั้งแรก ที่ อังเคิ้ล แดน รีสอร์ท

วังน้ำเขียว เป็นรีสอร์ทเพื่อนกัน

พาเพื่อนที่มาจากเมกา

ไปที่นั่น

 

เจ้าของเขาปลูกข้าวปลอดสาร

ข้าวหอมนิล ออร์แกนิค

ผักปลอดสาร มีเสาวรสเยอะแยะ

มีถั่วพลูผักใหญ่สวยงาม

 

แม่ครัวเขาผัดไฟแดง

แบบใส่กะปินิดหน่อย ทานเล่นได้

ทานกับน้ำพริกก็ได้

 

วันศุกร์ผัดให้กลุ่มที่มาก่อน

กับกลุ่มคุณกระรอก

ที่ บ.อินเด็กซ์

ที่ไปมหิดล แล้วมาบ้านสวนครั้งแรก

ไดทานกัน เห็นว่า หมดเกลี้ยง

อร่อยหรือเปล่าก็ไม่รู้

 

แต่วันต่อมา

ก็ให้ลองผัดให้ คณะพวกเรา

ทานกันดูบ้าง เห็นว่า ขายดีเหมือนเดิม

 

อ.อุบล

ให้บุญตา หั่นฝอย ทานเป็น

ผักสลัด ทานกับน้ำยาขนมจีน

อร่อยอย่าบอกใคร

ทานกันเป็นไร่ๆ เลยคราวนี้

 

อ.พันบอกว่า

ต่อไป ไม่ปลูกถั่วฝักยาวแล้ว

ปลูกถั่วพลูดีกว่า

 

เป็นถั่วพลังพีระมิด

ที่ออกผล ดก งาม อย่างอัศจรรย์

 

ปกติ ต้อง 6 เดือน

ถึงจะออกฝัก เป็นพืชพันธุ์หนัก

แต่นี่ 6 สัปดาห์ ออกฝัก

 

แถมกินไม่หมด

กินแล้ว นอกจากอร่อย

ยังมีกำลังวังชา อย่างน่าอัศจรรย์

 

 

เอาเป็นว่า

ใครทานแล้ว มาบอกเล่า

ด้วยดีกว่า ถึงรสชาด

ความอร่อย เป็นการยืน แล้วนอกนั้น

เป็นยังไง ก็เล่าให้ฟัง หน่อยนะจ๊ะ

 

 

 

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น อ.อุบล ศุภาเดชาภรณ์ ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-08-28 13:46:55


ความคิดเห็นที่ 50 (1626665)

กราบเรียน : ท่านอาจารย์อุบล ท่านอาจารย์มงคล คุณท็อป

เรื่อง : ขออนุญาติเข้าร่วมงานบวงสรวงพระศรีอาริย์

วันที่ต้องการเข้าบ้านสวนฯ : วันศุกร์ที่ 7- อาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2555

จำนวน : 1 คน

ชื่อ : สมจิต  โพธิ์นิล

จังหวัด : นนทบุรี  ทำงานธุระกิจส่วนตัว

บัตรประชาชนออกให้โดย: อำเภอเมือง  นนทบุรี

ปัญหา : ปวดเข่าเวลาเดินขึ้นบันได มีปัญหาผิวพรรณมีจุดดำและคัน สายตายาว คันศรีษะ ขาดสภาพคล่องทางการงาน การเงิน มีหนี้สิน ขอให้คนในครอบครัวมีดวงตาเห็นธรรมและสร้างความดี ขอใหขายที่ดินได้

จึงเรียนมาเพื่อขออนุญาติ กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น สมจิต โพธิ์นิล ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-08-28 13:53:53


ความคิดเห็นที่ 51 (1626666)

 กราบเรียนท่านอาจารย์ อุบล ท่านอาจารย์มงคลและ คุณท๊อปค่ะ

    เรื่อง: ขออนุญาตเข้าร่วมงานพิธีบวงสรวงอาราธนาบารมีพระศรีอาริย์ 

      จำนวนวัน : 1   วัน   คือ เช้าวันที่ 9  กันยายน 55 (ไป - กลับ  สามีไปส่งและไปรับ)

     ชื่อ :นาง ลดาวัลย์     หอมเหล็ก

    จังหวัด :ชัยภูมิ

    ตำแหน่ง:  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

    ปัญหา :      - เครียดมากวิตกกังวลกับลูกสาวคนโตกำลังอยู่ในวัยซุกซนอายุ

                         8      ปี    อารมณ์ไม่ปล่อยวาง

                   - ความคิดไม่ตรงกับคุณแม่สามี  บางครั้งก็โมโหและหงุดหงิด

                        - ต้องการสภาพคล่องทางการเงินและค้าขายดี

                       - ต้องการทำบุญด้วยแรงกาย  ถวายปัจจัยที่ได้จากการใส่บาตรวิระทะ                          โยเืพื่อร่วมบุญกับบ้านสวนพีระมิดทุกบุญ    ขนม  และล้างห้องน้ำ

                     - ต้องการสัมผัสได้ถึงพระศรีอาริยเมตไตรย์  สาธุ  สาธุ  ขอให้ลูก

                                      สมปรารถนา 

            ลูกขอกราบพระบาท ขอบพระคุณในพระเมตตาของ

สมเด็จองค์ปฐมบรมธรรมบิดา

พระศรีอาริย์

ท่านอาจารย์อุบลและครอบครัว

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆพระองค์  สาธุ  สาธุ   ขอให้ลูกได้ไปร่วมทำบุญโดยไม่มีอุปสรรค

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ลดาวัลย์ หอมเหล็ก ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-08-28 14:02:38


ความคิดเห็นที่ 52 (1626668)

กราบแทบพระบาทขอบพระคุณในพระมหาเมตตาขององค์พระปฐมที่ทรงมีพุทธานุญาติให้อันเชิญบารมีองค์พระศรีอาริย์มาสถิตย์ในบ้านสวนพีระมิด

กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์อุบล และครอบครัวที่เมตาอัญเชิญพระบารมีพระศรีอาริย์มาโปรดลูกหลาน และชาวโลกให้พ้นทุกข์ค่ะ

กราบ กราบ กราบ 

ผู้แสดงความคิดเห็น สมจิต โพธิ์นิล ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-08-28 14:06:52


ความคิดเห็นที่ 53 (1626669)

กราบเรียน ท่านอาจารย์อุบล ท่านอาจารย์มงคล คุณท๊อป

เรื่อง : ขออนุญาติเข้าบ้านสวนพีระมิด

วันที่ต้องการเข้ามาบ้านสวนฯ : 7-9 ก.ย 55

จํานวน :  1คน

1.นาง อร อุ่นศรี

บัตรประชาชน : ออกโดย เขตดินแดง กรุงเทพฯ

การค้างคืน : ค้าง 2 คืน ศุกร์-เสาร์

จังหวัด : กรุงเทพฯ

ตําแหน่งงาน : เจ้าของกิจการ ผลิตและจําหน่าย เสื้อผ้าสํเร็จรูป (กางเกงยีนส์)

รถยนต์ : TOYOTA ALPHRAD สีขาว ทะเบียน ศย4444

วัตถุประสงค์ :  เพื่อร่วมบุญบวงสรวงพระศรีอาริยเมตไตรย์ ร่วมบุญอื่นๆ แรงกายปัจจัย สิ่งของ

การรับประทานอาหาร : นําอาหารมารับประทาน และนํามาร่วมบุญด้วย มีขนมจีนนํ้ายา ผลใม้10 ก.ก 

ปัญหาที่ต้องการได้รับการปลดเปลื่อง : ปวดตามร่างกาย ย้ายที่เรื่อยๆ เช่น ปวดหัว ปวดบ่า ปวดคอ ปวดไหล่ เป็นโรคแพ้พิษ เช่นยุง-มดกัดจะเป็นผื่นแดงจนอักเสบ สายตายาว ความจําสั้น ขี้ลืม ขาดสภาพคล่องทางการงาน  การเงิน มีหนี้สินมากมาย  ต้องการเจริญใทางโลก และทางธรรม

จึงเรียนมาเพื่อขออนุญาต  กราบขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น อร อุ่นศรี ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-08-28 14:15:52


ความคิดเห็นที่ 54 (1626672)

กราบเรียนท่านอาจารย์ อุบล ท่านอาจารย์มงคลและ คุณท๊อป (ขอแทนครับ)

 

    เรื่อง: ขออนุญาตเข้าบ้านสวนพีระมิด

 

      จำนวนวัน :  วันที่ 31 กันยายน 2555(ตอนเย็น)

     ชื่อ : ลุงเบิ้ม

   จังหวัด : ขอนแก่น

   วัตถุประสงค์  เพื่อไปทำบุญด้วยแรงกาย

   ผู้แสดงความคิดเห็น กานต์ ศาสตรี ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-08-28 14:19:46


ความคิดเห็นที่ 55 (1626679)

กราบเรียนท่านอาจารย์อุบล อาจารย์ มงคลคุณท้อปค่ะ

เรื่อง:ขอเข้าร่วมงานบวงสรวงพระศรีอริย์

วันที่ต้องการเข้า:เช้าวันเสาร์ที่ 8-วันอาทิตย์ที่ 9 ก.ย.55

 1. จำนวน 5  คน 

    1.นายผดุง สุดจิตต์

    2. นางมยุรฉัตร สุดจิตต์

    3. นางเครือวัลย์  ทัดเที่ยง

    4.เด็กชายพอเจตน์  สุดจิตต์

    5. เด็กหญิงสุพิชชา สุดจิตต์

.2. ที่อยู่ปัจจุบัน

  จ.กาญจนบุรี

3. สถานที่ทำงาน

นายผดุง สุดจิตต์   เทศบาลตำบลวังโพธิ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

นางมยุรฉัตร สุดจิตต์  สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี  ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษี

นางเครือวัลย์ ทัดเที่ยง  ผู้สูงอายุ

เด็กชายพอเจตน์ สุดจิตต์  นักเรียน โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา

เด็กหญิงสุพิชชา สุดจิตต์ นักเรียน โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา

4.บัตรประชาชนออกให้โดย  

 นายผดุง สุดจิตต์ , นางมยุรฉัตร สุดจิตต์,  เด็กชายพอเจตน์ สุดจิตต์,   ออกให้โดย อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

นางเครือวัลย์ ทัดเที่ยง ออกให้โดย อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

5 ปัญหา:   นายผดุง สุดจิตต์  มีสายตายาว ปวดขา และมีปัญหาด้านการเงิน และหน้าที่การงาน

              นางมยุรฉัตร สุดจิตต์ เป็นโรคมึนงง นอนไม่หลับ และมีปัญหาด้านการเงิน

              นางเครือวัลย์ ทัดเที่ยง เป็นโรครูมาตอยด์ ความดัน

              เด็กชายพอเจตน์ สุดจิตต์ เป็นโรคภูมิแพ้ ไซนัส

             เด็กหญิงสุพิชชา สุดจิตต์ ปวดท้องเป็นประจำ

     กราบขออนุญาติและขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ 

ผู้แสดงความคิดเห็น มยุรฉัตร สุดจิตต์ ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-08-28 14:43:50


ความคิดเห็นที่ 56 (1626682)

เมื่อวันเสาร์ทีผ่านมา พวกเราทานถั่วพลูผัดกะปิ กันแบบซี๊ดดเลย อาหร่อยสุดๆ พี่แมวบอก นี้สูตรท่านอาจารย์นะจ๊ะ สุดยอดเลยค่ะท่านอาจารย์ขา เกิดมายังไม่เคยเห็น และไม่เคยกินผัดถั่วพลูที่อร่อยขนาดนี้เลยค่ะ 

มื้อแรกหมดเกลี้ยง มื้อที่สองไม่เหลือ มื้อที่สามมีเสียงเรียกร้องตามมาอีก แม่ครัวของเรา คุณอัง จัดให้แบบจุใจ 3ตะกร้าใหญ่ เรียบร้อย เหลืออยู่นิดหน่อย อ.พัน กระซิบบอกว่า อาทิตย์หน้าเตรียมเมณูไว้ได้เลย

ผู้แสดงความคิดเห็น อร อุ่นศรี ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-08-28 14:48:17


ความคิดเห็นที่ 57 (1626690)

คนที่มาทำบุญแรงกาย

จะได้ทานอาหารที่อร่อย สะอาด

ถูกหลักอนามัย ไร้ผงชูรส

และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

จะนำเอาผักผลผลิตทางการเกษตร

ในบ้านสวนพีระมิด มาปรุง

อย่างถูกวิธี

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

กราบขอบพระคุณค่ะ

ที่ อ.อุบล

ห่วงใยพวกเราโดยตลอด ทุกเรื่อง

สุขอนามัย..อาหารการกิน

////////////////

ส่วนท่านที่

จะมาเป็นเจ้าภาพอาหาร

ขอความร่วมมือ

ให้ใช้ผักปลอดสารพิษ

ไม่ใส่ผงชูรส

เป็นอาหารเจ หรือ มัง

ส่วนท่านที่

มีทรัพย์น้อย หรือมีมาก

แต่อยากทำน้อย

ก็จะได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพร่วม

เลี้ยงอาหารแต่ละมื้อได้

 แต่ อ.อุบล

จะเป็นเจ้าภาพหลัก

ทุกวัน ทุกสัปดาห์ ทุกงาน

ส่วนเจ้าภาพร่วม

อ.อุบล จะเอาตู้ไปตั้งไว้ให้ท่าน

ที่ประสงค์จะร่วม หยอดตู้ได้

จะเท่าไหร่ก็ช่าง

ไม่ต้องอวด หรือ อายใคร

///////////////////////

สาธุ ๆ ๆ ค่ะ

อ.อุบล เป็นห่วงมากเรื่อง

ผักปลอดสาร ผงชูรส

หากเราไปซื้อหามา

ก็คงจะหลีกเลี่ยง

สิ่งปลอมปนเหล่านี้ได้ยาก

แต่ถ้าเรา..ทำกันเอง

รับประกัน

ความปลอดภัยค่ะ

และพร้อมกันนี้

ยินดีที่ได้รับงานตามคำมอบหมาย

จากอาจารย์ค่ะ

ขอบคุณคร๊า

555++

แม่ครัว...บ้านสวนพิรามิด

พี่อัง..ลุย

ผู้แสดงความคิดเห็น ประวีณา แค้มป์ ( แมว ) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-08-28 15:23:21


ความคิดเห็นที่ 58 (1626694)

 

ขออนุญาตินำบทความซึ่ง

ได้มีผู้ที่ได้เคยสัมผัส

บารมี

ของ

องค์พระศรีอาริย์ มาก่อนแล้ว

โดย ความเมตตาจากท่าน

อ.อุบล ได้อาราธนาพระองค์ท่าน

มาโปรด ลูกหลาน

 

อารธนาบารมีพระศรีอาริย์

     อาทิตย์นี้ท่านอาจารย์ อุบลได้อารธนาบารมีพระศรีอาริย์ มาให้พวกเราได้สัมผัส เป็นครั้งที่ 2 หลังจาก กิจธรรมที่ ม.มหิดล ซึ่ง แต่ละคนก็ได้สัมผัส ต่างๆ กันไป ได้บ้าง ไม่ได้บ้าง เพราะขาดศรัทธา ความเชื่อมั่น จิตไม่เปิด ซึ่งก็เป็นเหตุให้ จักรแก้วไม่ทำงานเต็มที่

1.เริ่มต้นที่ตัวผมเองครับ คือ มีอาการเหมือนว่ามีพลังงานอะไรสักอย่าง หมุน อยู่บนศรีษะ ในขณะที่หลับตาก็เห็น เหมือนพระศรีอาริย์ในรูป ที่เคยเอามาลงครับ โดย ที่ตัวผมเองอาการ ที่ เจ็บคอ จมูกไม่โล่ง เหมือนเป็นหวัด ตามัว อาการที่จมูกดึขึ้นมาก อาการเจ็บคอ โล่งขึ้นแต่ไม่หายขาด เพราะ ยังมีกรรมในการนินทาผู้อื่น บวกกับ จิตที่ยังไม่เปิด ยังมีความลังเล สงสัย ทำให้จักรทำงานไม่เต็มที่ อันนี้ก็เป็นความผิดที่ตัวผมเองครับ เราศรัทธาท่านไม่เต็ม 100 และ เราไม่ได้ทำตามที่ท่านบอก 100 เปอร์เซนต์ ก็เลยไม่ได้ผลเหมือนคนอื่นๆน่ะครับแต่ยังไงก็ ขอกราบขอบพระคุณท่านที่ได้ให้ผมสัมผัสบารมีของท่านครับ

2.คุณมงคล มีอาการ ปิิติ น้ำตาไหล และได้เห็นองค์ท่านเต็มๆ ครับ

3.พี่จุ๋ม ได้เห็นพระองค์ท่าน แม้จะไม่ได้ฝึกมโนมยิทธิ อาการวปวด ข้อมือก็หายไป

4.พี่ลิน มีอาการร้อนที่มือ เหมือนได้สัมผัสพลังงาน

5.พี่ธนา รู้สึก เหมือนจะ มีอะไรดึงศรีษะไปทางด้านหน้า อาการทางสายตา ดีขึ้น

6.พี่สิทธิ์ อาการที่ข้อมือ ดีขึ้น

7.อ.อภิชัย มีอาการ ขนลุก และอาการปวดเมื่อยตามตัวหายไป ซึ่ง อ.อภิชัยก็ได้ให้ความเห็นว่า การสัมผัสท่านไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยตาเนื้อ เสมอไป นี่ก็ถือว่า เราได้ พบพระศรีอาริย์เช่น อาจจะไม่ได้ใช่ ด้วยตาเนื้อ แต่ อาการปวยที่เราเป็นอยู่หายไป

8.น้องเบส อาการภูมิแพ้ เป็นหวัดได้หายไป

9.พี่อร อาการที่คอ ที่หันได้ไม่เต็มที่ก็หายเป็นปรกติ 

10.พี่ป้อม รู้สึกเหมือน มีพลังงาน คิดว่าเป็นจักรแก้วหมุนอยู่บนศรีษะ อาการเจ็บหน้าอกดีขึ้น

11. พี่แก้ว อาการปวดไหล่ ดีขึ้น 70 เปอร์เซนต์ อาการที่หัวดีขึ้น

12.อ.ณี สามารถ นั่งแล้วลุกขึ้นได้แล้ว จากเมื่อก่อนที่นั่งแล้วลุกขึ้นไม่ได้ 

13.พี่แหม่ม ปิติ ขนลุก

14.พี่อดิศักดิ์ อาการที่ข้อมือดีขึ้น

15.พี่สมจิต อาการทาง สายตาดีขึ้น

ผู้แสดงความคิดเห็น วีร์พสุตม์ ลิ้มสกุลภักดี (เอิ้น) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-08-20 13:18:57

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ประวีณา แค้มป์ ( แมว ) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-08-28 15:35:20


ความคิดเห็นที่ 59 (1626695)

วันอาทิตย์ที่ 19 สค, 55   บารมีพระศรีอารย์
                วันนี้บ้านสวนฯ มีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมการฟังธรรม และทำงานใช้แรงกาย โดยตอนเช้าตื่นขึ้นมาจะมีการ ไปทำเกษตร ปลูกผัก ปลูกข้าว พอตอนสายหลังกินข้าว ก็จะมาฟังธรรมะบรรยาย จากอาจารย์ กินข้าว แล้วก็มาฟังธรรมต่อ กลับบ้านประมาณบ่าย 3 โมง ท่านอยากให้ฟังธรรมเยอะ ๆ และมาใช้แรงกายวันเสาร์ให้เต็มที่แทน 
วันนี้ท่านพูดถึง คำว่า ID, EGO และ SUPEREGO 
คนที่เป็น ID จะมีกิเลสหนา ทำแต่ความชั่ว
ถ้าคนที่เป็น EGO  ก็คือยังมีกิเลสอยู่บ้าง เข่น มาทำบุญบ้านสวน ก็ทำบุญเพื่อ หวังรวย หรือหวังจะหายจากโรค
ส่วนคนที่เป็น superego ก็จะทำดี อย่างไม่ต้องการผลตอบแทน เช่น คุณป้อม มาทำงานที่บ้านสวน ก็เพราะคิดว่า ตนเองได้รับสิ่งที่ดีๆ มากแล้ว ควรทำอะไรตอบแทน ท่านอาจารย์อุบลบ้าง
ซึ่งท่านบอกให้พวกเราพยายามปรับตนให้เป็น superego ให้ได้ ท่านบอกว่าคนที่จะรอดจากภัยพิบัติ คือ พวกที่เป็นคนดี และท่านได้รับมอบหมายให้ ปรับคนที่มาบ้านสวนให้เป็นโสดาบันให้ได้ ซึ่งเป็นโจทย์ที่ท่านหนักใจไม่น้อยทีเดียวเลยแหละ
 
อย่างไรก็ดี ได้ลองไปค้น ความหมายของคำนี้อีกแนวหนึ่งใน net ได้ดังนี้
"Id, Ego และ Superego"

ขจิตรัตน์ ปูนพันธุ์ฉาย กรมสุขภาพจิต

เห็นชื่อคอลัมน์แล้วอย่าเพิ่งงงนะคะ เพราะเป็นภาษาอังกฤษปนไทย แต่ผู้เขียนจะหยิบยกประเด็นเรื่องของจิตมนุษย์มากล่าวถึง เพราะสังคมไทยเราในทุกวันนี้ดูเหมือนว่า คนไทยจำนวนไม่น้อยที่ต้องเป็นผู้มีปัญหาทางจิตหรือสุขภาพจิตไม่ดี แล้วเราจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไร ซึ่งก่อนอื่นคงต้องแปลความหมายของเจ้าภาษาอังกฤษ 3 ตัวข้างต้นก่อนนะคะ

Id คือ ส่วนหนึ่งของสัญชาตญาณ หรือจิตไร้สำนึก เป็นความต้องการที่จะทำสิ่งใดตามความพึงพอใจของตนเอง หรือการกระทำในลักษณะป่าเถื่อนหรือ Id คือ สมบัติติดตัวของมนุษย์มาแต่กำเนิด

Ego คือ การพัฒนาหรือการขัดเกลา Id ไม่ให้กระทำสิ่งใดตามสัญชาตญาณ หรือตามใจตนเอง Ego เกิดขึ้นจากเรียนรู้หรือการรับการฝึกฝนมาจากครอบครัว โรงเรียน และสังคม ทำให้เขารู้จักหน้าที่บทบาทของตน เคารพกฎหมายทางสังคม

Superego คือ Id ที่ได้รับการพัฒนาขัดเกลาเป็นอย่างดียิ่ง จนมีความรับผิดชอบชั่วดี ศีลธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมศาสนา จะเป็นบุคคลที่กระทำสิ่งใดๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม รู้จักการเสียสละ มีความเมตตากรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีความเต็มใจที่จะช่วยเหลือผู้อื่น โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆ

จิตของมนุษย์มีหลายรูปแบบตามข้างต้น หรืออาจกล่าวได้ว่ามนุษย์ที่กระทำแต่ความดีเป็นพวกมี Superego สูง แต่ในทางตรงกันข้ามมนุษย์ประเภทผู้ร้ายก่อกรรมก่อคดีต่างๆ อันรุนแรง ล้วนแต่มี Id ในตัวสูงค่ะ
 
ตอนบ่าย ท่านก็เมตตาอัญเชิญบารมีพระศรีอารย์มาให้พวกเรา เพื่อขอให้หายจากอาการเจ็บปวด ร่างกาย เข่น ปวดขา ปวดไหล่ ปวดหลัง หรือแม้แต่สายตา ท่านบอกว่า อ.อุบล อาราธนาบารมีท่าน ไปที่มหิดล พอคนเดินผ่านท่านอาจารย์ก็หายได้ วันนี้ท่านจึงอาราธนาบารมีพระศรีอารย์มา โดยให้ลูกบ้านสวนแต่ละคนมาบอกอาการที่เจ็บปวด ที่ไหล่ ที่หัว และหลัง พออาราธนาบารมีท่าน ตอนนั้นหลับตาอยู่ ก็เห็นแสงสีนวล ๆ ทีตา แล้วก็มีอาการขนลุก บริเวณเจ็บปวด ก็จะชา ๆ แล้วเบาลง ท่านอาจารย์อุบลบอกว่าจิ๋มไม่รู้กรรมหรอก เพราะเป็นกรรมที่มีแต่ในอดีตชาติ แต่บารมีของท่านก็ช่วยเราได้จริง ส่วนน้องต้นอ้อ พบว่าอาการที่ขนตา แทงเข้า ใกล้ตา จนเกือบลืมไม่ขึ้น ก็ดีขึ้น ตาโตขึ้นมาเลย ซึ่งจิ๋มเห็นใกล้ ๆ ด้วย เพราะได้นั่งหน้า คุณโฆษิต เจ็บไหล่ อาการก็ดีขึ้นด้วย คุณธนา ขอเรื่องผมที่บาง และสายตาสั้น พบว่า อาการดีขึ้น เห็นชัดขึ้น คุณอร ก็ขอเรื่องการเงินให้ใช้หนี้ได้ และขอให้คอที่เคล็ดให้ดีขึ้น ปรากฏว่าเธอก็หมุนคอได้ในที่สุด คุณเหมี่ยวนิ้วล็อคอยู่ ก็หายเลย คุณอมรมีอาการปวดหัว พอเดินมาใกล้ ๆ อาจารย์มาบอกอาการก็หาย ก่อนมาถึงอาจารย์เสียอีก อาจารย์นี บ่นปวดเข่า พอรับบารมีท่านปุ๊บ ลองนั่งคุกเข่าให้อาจารย์อุบลดูเลย ว่าไม่เจ็บแล้ว พี่จุ๋มของจิ๋ม ก็ยิ้มเข้ามาบอกว่า แขนที่เจ็บก็ดีขึ้น และหายเจ็บ เพราะฆ่าหนูมาเยอะเป็นพัน ตัว กว่าจะจบ ป.เอกมาได้   พวกเราทุกคนต่างขอบคุณ และชื่นชมบารมีท่าน และเชื่อว่าพระศรีอารย์มีอยู่จริง ล้านเปอร์เซ็นต์ อาจารย์บอกว่า พวกเรามีอาการปิติกันหลายคน เช่น คุณมงคลจากภาคเหนือ ขึ้นมาก็นั่งร้องไห้เลย พวกเราดีใจแลสำนึกในบุญคุณของท่านอาจารย์อุบล ที่อัญเชิญบารมีพระศรีอารย์มาให้พวกเราได้ชมบารมีกัน

อนุโมทนาในธรรมทานของท่านอาจารย์อุบล และความเมตตาของ อาจารย์มงคล ที่ถ่ายทำวีดัโอให้พวกเราที่ไม่ได้เข้ามาได้ชมกัน และคุณท๊อปที่ช่วยอำนวยความสะดวกขาย พาเมล่า และของศักดิ์สิทธิ์ให้พวกเรา

ผู้แสดงความคิดเห็น ชัชวลี กะลัมพะเหติ ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-08-20 21:50:55

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ประวีณา แค้มป์ ( แมว ) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-08-28 15:35:54


ความคิดเห็นที่ 60 (1626697)

เสาร์นี้ หลายท่าน อิ่มบุญกันทั่วหน้า ในการสร้างบุญ ทั้งการก่อสร้างฐานบัวรองพระบาท สมเด็จองค์พระปฐมบรมธรรมบิดา  ย้ายวิมานไม้ไผ่ 3 หลังมาอยู่ด้านข้างรั่ว   ได้ทํานาปลูกข้าว จะเห็นความเปลี่ยนแปลง ทุกครั้งที่เข้ามาบ้านสวน ในทางที่ดีขึ้น สถานที่ถูกปรับให้ สวยงามลงตัวมากขึ้นเรื่อยๆ  ทําให้มาย้อนคิดถึงตัวเองว่า ในเมื่อเราเข้ามาสิ่งแรกที่เห็นคือ ความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นทุกด้าน  แล้วตัวเรา จิตใจของเราหละ เราได้เปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนจิตใจ ไปในทางที่ดีขึ้น ได้แค่ใหน อย่างไรแล้วบ้าง เรายังต้องพัฒนาจิตใจให้เข้มแข็ง ก้าวข้ามผ่านพยามารตรงหน้าให้ได้ การรักษาศีลเข้มข้นดีหรือไม่ และสิ่งไม่ดีต่างๆในตัวเรา ได้รับการแก้ไขหรือยัง คิดยาววเลย

ท่านอาจารย์เมตตา เปลี่ยนเวลาทํากิจกรรมบุญใหม่ วันเสาร์ให้สร้างบุญเต็มที่ ส่วนภาคกลางคืนให้สวดมนต์ ใหว้พระ และวางแผนกิจกรรมในวันรุ่งขึ้น ส่วนวันอาทิตย์ ให้ไปสร้างบุญช่วงเช้าที่แปลงผัก หรือที่ต่างๆ เพื่อออกกําลังกาย หลังทานอาหารเช้าเสร็จ ก็จะเริ่มกิจกรรมในร่ม ฟังธรรมะ ฝึกสมาธิ ขอบคุณสิ่งศักสิทธิ์ สมาทานศีล จนจบกิจกรรม

ท่านอาจารย์ได้ รับมอบหมายมา ให้ลูกบ้านสวนเ ต้องป็นพระโสดาบัญให้ได้ และคนที่มีสัญญามา จะต้องทําหน้าที่ช่วยท่านอาจารย์ โดยใช้องค์เทพสฟิงซ์ช่วยคน ทําทุกอย่างแทนท่านอาจารย์ เพื่อช่วยปลดเปลื่องทุกข์ให้กับผู้คน ที่จิตเปิด เชื่อศรัทธาและเคารพพระพุทธเจ้า เชื่อกฎแห่งกรรม 

อาทิตย์นี้ พวกเราได้รับความเมตตาอย่างสูงสุดจากท่านอาจารย์ ขอพุทธานุญาต อาราธนา อัญเชิญ พระบารมี พระศรีอาริย์เสด็จลงมาโปรด ลูกหลาน ให้พวกเราได้ สัมผัสพระบารมี องค์ท่าน แบบเต็มๆ ท่านไดเมตตาปลดเปลื่องความทุกข์ให้ทุกคน ได้เห็นกันจะๆ ใครมีปัญหา ปวดหัว ปวดคอ ปวดบ่า ปวดมือ ปวดหลัง สายตาสั้น -ยาว ท่านเมตตาเช็คที่ละคน ได้ผลกันทั่วหน้า ทุกคนที่มีอาการหายหมดเลยค่ะ ได้รับความสุข เกิดอาการปิติจนร้องให้บ้าง สมหวังกันแบบสุดๆเดี๋ยวนั้น

 อาการของ อร ตอนนั้น ปวดคอเวลาหันไปทางด้านซ้ายจะปวดมาก และก็ปวดหัวแบมึนๆหนักๆ พอท่าน พออาจารย์ อาราธนาอัญเชิญท่าน ลงมาสถิต ที่กาย วาจา ใจ ตอนนั้นรู้สึก เป็นมโนภาพเห็นท่าน ยืนอยู่องค์เดียว ไม่เห็นองค์อื่นๆเหมือนทุกครั้ง องค์ท่านใสเหมือนแก้ว มือข้างขวาถืออะไรสักอย่างเป็นแผ่น ท่านยืนนิ่งๆ แต่แผ่นที่ท่านถืออยู่ มีแสงสว่างจ้าแล้วก็หมุนเร็วมากตลอดเวลา ส่วนมือข้างซ้ายที่ท่านถือ เเป็นแบบยาวๆ ไม่ค่อยชัดเจน แล้วก็รู้สึกวาบๆ เหมือนอยากร้องให้ อาการปวดหัว ดีขึ้น 90เปอร์เซนต์ อาการปวดคอดีขึ้น80เปอร์เซนต์ ช่วงที่เดินออกมาขอนคุณ พอมาถึงระยะเสา ใกล้ท่านอาจารย์ อาการทุกอย่างโล่งหายหมด หันคอได้ที่โดยไม่เจ็บ ดีใจมากที่    พระองค์เสด็จแล้ว  มาโปรดลูกหลานแล้วจริง                                 ขอน้อมกราบพระบาท พระพุทธองค์ศรีอาริย์เมตตรัย ลูกขอทําความดี ปฎิบัติตามคําสั่งสอนของพระองค์ท่าน จะเปลี่ยนตัวเองให้ได้ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแต่พระองค์ท่าเจ้าค่ะ (ขณะที่เขียนธรรมทานรู้สึกตัวเบาโล่ง เกิดปิติบอกไม่เลยถูกค่ะ)  

ผู้แสดงความคิดเห็น อร อุ่นศรี ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-08-21 13:10:29

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ประวีณา แค้มป์ ( แมว ) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-08-28 15:36:35


ความคิดเห็นที่ 61 (1626698)

 อาทิตย์นี้มีการเปลี่ยนแปลงการทำบุญที่บ้านสวนด้วย คือวันเสาร์เราจะสร้างบุญ ด้วยแรงกาย อย่างเต็มที่ ให้ครบ 9 ชั่วโมง  ส่วนวันอาทิตย์อาจารย์อุบล จะให้พวกเราได้สร้างบุญด้วยธรรมทาน  พร้อมกับการให้ธรรมะของพระพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ โดยท่านอาจารย์อุบล

      ก็เป็นโชคดีของลูกบ้านสวนที่มาในวันอาทิตย์นี้  ซึ่งมีราว 28 คน ได้เป็นผู้ที่ได้สัมผัส บารมีของพระศรีอาริย์ อย่างใกล้ชิดทุกคน  ท่านอาจารย์อุบลได้ให้พวกเราได้บอกอาการที่เจ็บป่วย  ของแต่ละคน  รวมถึงความทุกข์  ทั้งหลายทั้งปวงด้วย ในขณะที่อาจารย์ท่านได้อาราธนาบารมีแผ่แสงอานุภาพให้พวกเราได้หาย  ตั้งแต่การอาราธนายังไม่จบ   บางคนขนลุกบางคนปิติมีความสุข  บางคนร้องให้  บางคนสามารถมองเห็นท่าน ประทับอยู่บนศรีษะ อาจารย์อุบล 

สำหรับเหมี่ยว มีอาการนิ้วล๊อก  กำมือก็ไม่ได้เต็มที่ปวดด้วย  รู้สึกว่า อาการปวดหาย นิ้วล๊อกคลายตัวเหยียดกำมือได้คล่องเป็นปรกติ ตั้งแต่ท่านอาจารย์ บอกว่าจะอาราธนาพระบารมีพระศรีอาริย์ ให้พวกเราได้สัมผัสว่าจริงหรือไม่ 

พออาจารย์อุบลท่านอาราธนาเสร็จ อาจารย์ท่านก็ถามว่า  ใครมีอาการเจ็บปวดอะไรหายบ้าง  เพื่อเป็นการยืนยันการได้สัมผัสพระบารมีพระศรีอาริย์ มีผู้ออกมายียันดังนี้

1.  น้องต้นอ้อ ออกไปหาอาจารย์อุบลก่อนใครเลย หนูค่ะต้นอ้อปวดขา  วันเสาร์ทำงานหลายอย่าง ที่ป้าเหมี่ยวเห็น ก็มียกทราย ยกหิน   กับพวกพี่ๆเขา โดยการหิ้วกระป๋อง ท่านอาจารย์ถามว่า หายปวดขาหรือยังจ๊ะ  ต้นอ้อบอกว่าหายแล้วค่ะ  หายโดยที่ไม่ต้องทำอะไรเลย  ไม่ต้องสารภาพบาป

        2.  อาจารย์นีย์ มีอาการปวดขาเวลานั่ง ลุกขึ้นลำบาก  อาการปวดขาหายลุกนั่งสะดวกขึ้น

3.  คุณสิทธิ์  ปวดข้อมือ เคล็ดด้วยวันเสาร์ผสมปูนหนัก  ป้าเหมี่ยวบอกให้เรียกอาจารย์อุบล ช่วยด้วยก็ไม่หายดี  ยังเจ็บมีอาการเจ็บ มาถึงวันอาทิพย์  พอมาเจอบารมีพระศรีอาริย์หายทัน

      4.  คุณธนา สายตาสั้นมองหนังสือไม่ชัดต้องใส่แว่น และผมที่อยู่กลางศรีษะบางด้วย คุณธนาก็สามารถอ่านหนังสือที่ไกลได้ชัดเจน

      5.  คุณอร  อุ่นศรี  คอเคล็ดหันก็ไม่ได้เจ็บมาก แต่พอเข้าไปใกล้ท่านอาจารย์ คอหันได้ คล่องทั้งซ้ายและขวา

      6.  ดร.จุ๋ม  ปวดแขนกับขาชา  ก็หายทันที่เพราะ ดร.นั่งอยุ่แถวนี้  บารมีสอดส่องเต็ม ๆ ดร.จุ๋ม  ปวดแขน แล้วก็หาย ท่านไม่ได้มามโนนะแต่ ท่าน ดร. เห็นแสงสีขาวเต็มบ้านสวนเต็มไปหมด

      7.  คุณสมจิตร  รายได้ลดลงอาจารย์ท่านมีมโนกรรมอยู่  คุณสมจิตรก็ยอมรับว่ายังมีนิดหน่อย  คุณสมจิตรพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง  อาจารย์ท่านเมตรตาคุณ สมจิตรว่า กลับไปรายได้จะดีขึ้น

      8.  คุณอดิศักดิ์  ก็ปวดข้อมือ  เหมือนกันแต่เป็นมานานหลายปี  เห็นคุณอดิศักดิ์หมุนข้อมืออยู่นานจนเดินไปถึงท่านอาจารย์  คุณอดิศักดิ์ก็บอกว่าหายหมดเลย กับอาการเจ็บปวดแต่ที่หมุนข้อมือไปเรื่อย ๆ ก็เพราะอยากเช็คระยะดูว่าหาย อยู่ห่าง อ.อุบล  อยู่ตรงกี่เมตร  คุณอดิศักดิ์  จะหายอยู่ที่ตรง 2 เมตร

      9.  อาจารย์อภิชัย  ใช้เวลาที่เหลือจากทานข้าวเที่ยง  ไปทำงานต่อที่องค์ปฐม  เข้าศาลาทีหลังเพื่อน อาจารย์ขึ้นศาลามาด้วยความปวดเมื่อยทั้งตัว  แต่พอมาพบบารมีของพระศรีอาริย์ อาจารย์อภิชัย ก็หายจากอาการเจ็บปวดทั้งหมด

      เหมี่ยวเห็นกับตัวเองว่า เป็นสิ่งที่วิเศษมาก เพียงสัมผัสบารมีท่านเราก็พบกับความสุขกันถ้วนหน้า สัมผัสได้จริง ๆ เหมี่ยวเชื่อว่าจริง ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ เราจะต้องปฏิบัติตนรักษาศีล หมั่นเพียรสร้างทาน บำเพ็ญภาวนา ทำให้เป็นนิสัย เราต้องได้สัมผัสได้มากกว่านี้แน่นอนค่ะ กราบขอบพระคุณอาจารย์อุบล อาจารย์มงคล ด้วยค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น เด็กชายอมร (อมร ศิริมาศกูล) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-08-22 10:44:56

ผู้แสดงความคิดเห็น ประวีณา แค้มป์ ( แมว ) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-08-28 15:37:40


ความคิดเห็นที่ 62 (1626699)

วันเสาร์ที่ 18 อาทิตย์ที่ 19 ส.ค.55
          สัปดาห์นี้มีผู้มาร่วมสร้างบุญที่บ้านสวนฯ ไม่มากนักแต่มีงานที่ได้มาก เช่น ขนหินคลุกใส่ฐานรองพระบาทสมเด็จองค์ปฐมและเทปูน,ถากหญ้าแปลงเผือก ,ขนย้ายฟืน,ย้ายกระท่อม,ปลูกข้าว
        คืนวันเสาร์ ได้สวดมนต์ และชี้แจงรายละเอียดการปรับเปลี่ยนเวลาการทำกิจกรรมภาคกลางวัน ให้มีเวลาสร้างบุญให้ครบ 9 ชั่วโมง กลางคืนรับฟังข่าวสารข้อชี้แจงต่าง ๆในกิจกรรมต่าง ๆ สวดมนต์ ทำสมาธิ ต้องเลิก 5 ทุ่มแล้วพักผ่อน เช้าวันอาทิตย์ สร้างบุญแต่เช้า รับอาหารเช้า เก้าโมงเช้า แล้วเข้าห้องสมาทานศีลทดสอบการปรับเปลี่ยนเวลาการทำกิจกรรมบุญให้มีเวลาสร้างบุญมากยิ่งขึ้น
        วันอาทิตย์ ผมได้ชมบารมีพระศรีอาริย์ที่ อาจารย์อุบล เมตตาอาราธนาบารมีพระศรีอาริย์ ให้ลูกหลานบ้านสวนได้สัมผัส  อ.อุบลบอกว่า เพียงคนที่เข้าไปใกล้ อาจารย์อุบล เราก็จะพบกับปรากฏการณ์ใหม่ สามารถทำให้ อาการเจ็บป่วย เจ็บปวด ดีขึ้น หรือหาย ได้เช่นกัน  นับเป็นความอัศจรรย์ วันนี้ ตัวผมเองได้สัมผัสเองด้วยการพิสูจน์ด้วยตนเองครับ
        ผมมีอาการปวดหัวเข่า, ประสาทสั่งการการพูด, ผิดปรกติ สายตายาว อาการปวดหัวเข่าหายทันที รู้สึกโล่งตัว เย็นวาบในร่างกายรู้สึกสบายตัว เมื่อเดินเข้าใกล้ อาจารย์อุบล และเห็นแสงสว่างวับวาบ จนต้องลืมตาดู ขณะที่อาจารย์อุบลกำลังอาราธนาบารมีพระศรีอาริย์ ผมเชื่อว่าเป็นพระบารมีของพระศรีอาริย์ ทำให้ผมสัมผัสได้อย่างชัดเจน ผมเชื่อว่าเป็นจริงล้านเปอร์เซนต์ ครับ
        มีอีกหลายท่านที่ได้ยืนยันสัมผัสพระบารมีจนมีอาการดีขึ้นหรือหาย ดังนี้
1.คุณสุรสิทธิ์  ศรประสิทธิ์ มีอาการเจ็บที่ข้อมือที่ออกแรงจับจอบผสมปูน เมื่อเข้าใกล้ อาการเจ็บปวดหายไป
2.คุณอดิศักดิ์  โพธิ์สาร มีอาการเจ็บข้อมือมานานนับปี จนมีกังวล เมื่อเข้าใกล้ระยะสองเมตร อาการเจ็บปวดหายไปอย่างอัศจรรย์
3.คุณเพชรดา  วรรณรักษ์ มีอาการคัน เป็นผดผื่นที่หัวเข่า อาการผื่นคันหายไป
4.คุณอภิชัย ภิรมย์รักษ์ มีอาการปวดเมื่อยหัวไหล่ ไม่ทราบว่ามีการอัญเชิญบารมีพระศรีอาริย์ เข้ามาทีหลัง อาการดังกล่าวได้หายโล่งเบาสบายตัว
5.คุณธนา  มีอาการสายตาสั้น และเส้นผมที่กลางศรีษะร่วงบาง ขอบารมีพระศรีอาริย์ ทำให้ สายตามองได้สว่างขึ้นอย่างชัดเจน
6.คุณสุนีย์  ศิริมาศกูล มีอาการนิ้วล๊อก เหยียดนิ้วไม่สะดวก  อาการนิ้วล๊อกหายทันที
7.คุณอร  อุ่นศรี  มีอาการคอเคล็ดหันหน้าไปด้านข้างไม่ได้ สามารถหันหน้าอาการหายเป็นปรกติ
8.คุณมงคล  เดินทางมาจาก จ.เชียงราย ขณะที่อาราธนาพระบารมี เสียงคุณมงคลร้องให้สะอึกสะอื้น ที่ได้เห็นภาพของพระองค์ด้วยจิต จึงเกิดปิติที่ได้สัมผัสพระบารมี   
9.คุณกฤษณะ  สิงห์ป้อม  มีอาการเสียวแป๊บที่หัวใจ สัมผัสพระบารมีพระศรีอาริย์ แล้วทำให้สังเกตได้ว่า ไม่มีอาการดังกล่าวอยู่เลย
10. ดร.จุ๋ม มีอาการปวดที่แขนและข้อมือขวา ชี้ชัดว่าเป็นผลของกรรมที่เกิดจากใช้มือฆ่าหนูทดลอง หนึ่งพันตัว ตอนสมัยเรียน สัมผัสพระบารมีด้วยการเห็นแสงสีขาวเจิดจ้า ที่ไม่เคยเห็นมาก่อน และทำให้อาการปวดที่ข้อมือและแขนหายไป
        นับเป็นความเมตตาของอ.อุบลและอ.มงคล  และกราบขอบพระคุณ ที่ทำให้ได้พบพระศรีอาริย์ด้วยการ อัญเชิญพระญาณบารมีของพระองค์ เพื่อให้ลูกหลานได้สัมผัส อธิบายได้ด้วยตนเองว่า เราสามารถสัมผัสได้ด้วยใจ และเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นคือ เรามีทุกข์จากความเจ็บป่วย แล้วหายในทันที  เราอาจพบกับความอัศจรรย์ ที่จะเกิดขึ้นอีกมากมายที่เรายังไม่ได้สัมผัส  คงต้องมาสำรวจตนเองที่การรักษาศีลยังไม่บริบูรณ์ เพียงเริ่มต้นให้รู้ว่า มีจริงและเป็นจริง 
ผู้แสดงความคิดเห็น เด็กชายอมร (อมร ศิริมาศกูล) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-08-24 02:21:30

ผู้แสดงความคิดเห็น ประวีณา แค้มป์ ( แมว ) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-08-28 15:38:09


ความคิดเห็นที่ 63 (1626702)

สัปดาห์ที่ผ่านมานี้

เป็นสัปดาห์เตรียมงาน

พิธีบวงสรวง

อาราธนาบารมี

พระศรีอาริย์

โดยท่าน อ.อุบลเมตตา

พวกเรา ลูกหลาน

ได้สัมผัสบารมีองค์ท่าน

ซึ่งครั้งนี้ จัดเต็ม

สัมผัสเต็ม ๆ

แมวเอง...

ซึ่งเป็นเด็กที่ไม่ชอบวิชา

พละ

เมื่อได้ออกแรงทำงานนิดหน่อย

ก็เจ็บนี่ ปวดนั่น

น่ารำคาญตัวเองเหมือนกัน

ครั้งนี้ได้ช่วยลุงบุญ + เสริฐ

ยก + ดึง

กระสอบข้าวสาร ข้าวเปลือก

แบบ หนุกหนาน

พอเช้ามา .. โอ้ย

ปวดแขน..และปวดมากขึ้น

จนยกแขน ก็ปวดแล้ว

บ่ายของวันอาทิตย์มาถึง

อ.อุบลเมตตา

อาราธนา บารมี

องค์พระศรีอาริย์มาโปรด

บอกได้คำเดียวค่ะว่า

หนังตื่น

อาการปวดที่มีอยู่ ทุเลาลง

และเมื่อได้เดินเข้าไปใกล้

แขนที่ปวด ร้าว

เบาวาบ ไปมาก หายจริง ๆ

พิสูจน์ได้โดย การอ้อม

แขนทั้งสองไปด้านหลัง

ได้อย่างเบา สบายมาก ๆ

หายจริง ๆ

และเมื่อเข้าไปอยู่ใกล้ อ.อุบล

รู้สึกขนชัน รู้สึกวาบ ๆ ที่หน้า

ไปถึงศรีษะ...

สุดยอดที่สุด

ขอกราบพระบาท

องค์พระศรีอาริย์

ที่ทรงเมตตา

กราบเท้าขอบคุณ

อ.อุบล ที่มอบความรัก

ให้พวกเราทุกคนนะคะ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ประวีณา แค้มป์ ( แมว ) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-08-28 15:56:02


ความคิดเห็นที่ 64 (1626714)

กราบเรียนท่านอาจารย์อุบล ท่านอาจารย์มงคล และคุณท็อปค่ะ

เรื่อง : ขออนุญาตเข้าร่วมงานพิธีบวงสรวงพระศรีอาริยเมตไตย

วันที่ต้องการเข้าบ้านสวนฯ : ช่วงเย็นวันศุกร์ที่ 7- อาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2555

1.แจ้งชื่อ-สกุล คำนำหน้า ยศ ให้ชัดเจน ไม่อำพราง

จำนวน 2 คน : 1.นายชวนินทร์ กฤตธกร

                       2.นางพรหมภัสสร กฤตธกร

 2.แจ้งที่อยู่ปัจจุบัน และสามารถติดต่อได้จริง

จังหวัดลพบุรี

3.แจ้ง สถานที่ทำงาน ตำแหน่งงาน

เจ้าของกิจการ ร้านสมพงษ์การเกษตร,ร้านสมพงษ์โอสถ ทำร่วมกันค่ะ 

4.แจ้งหมายเลขบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ ระบุด้วยว่าออกให้โดย

 ทั้ง 2 คน ออกให้โดย อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี

5.โรคประจำตัว หรือ อาการที่ต้องการบำบัด เช่น ปวดหลัง ปวดเอว ปวดขา หรือ อื่นๆ หรือ มีปัญหาครอบครัว การเงิน ฯลฯ ที่ต้องการบำบัด ระบุให้ชัดเจน

ปัญหา : นายชวนินทร์ กฤตธกร ขาดสภาพคล่องทางการงาน การเงิน ปัญหาหนี้สิน ต้องการเปลี่ยนอาชีพใหม่ที่ไม่ผิดศีลและไม่เบียดเบียนผู้อื่น ต้องการเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมครับ

ปัญหา : นางพรหมภัสสร กฤตธกร ปวดเมื่อยตามร่างกาย เจ็บปวดบริเวณมดลูกข้างขวา เป็นภูมิแพ้ มีผดผื่นคันทั่วตัว ผิวแพ้ง่าย คุณพ่อป่วยหลายโรค ทุกข์เพราะสุนัขและแมวที่เลี้ยงไว้ป่วยเป็นโรคที่รักษาไม่หายต้องเสียเงินในการดูแลรักษาเป็นจำนวนมาก ขาดสภาพคล่องทางการเงิน มีหนี้สิน ต้องการให้ตัวเองและคนในครอบครัวมีสุขภาพแข็งแรง เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมค่ะ

ส่วนเอกสารจะนำไปส่งที่บ้านสวนฯ ในวันเสาร์ที่ 1 ก.ย. 55 นี้ค่ะ

จึงเรียนมาเพื่อขออนุญาตและกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ

ลูกขอน้อมกราบแทบพระบาทขอบพระคุณสมเด็จองค์พระปฐมบรมธรรมบิดา กราบองค์พระศรีอาริยเมตไตยในพระเมตตาหาที่สุดมิได้  ขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของท่านอาจารย์อุบล ท่านอาจารย์มงคลและคุณท็อปค่ะ

กราบ กราบ กราบ

ผู้แสดงความคิดเห็น พรหมภัสสร กฤตธกร (พจน์) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-08-28 16:40:52


ความคิดเห็นที่ 65 (1626715)
กราบเรียนท่านอาจารย์อุบล อาจารย์ มงคลคุณท้อปครับ

เรื่อง:ขออนุญาติเข้าร่วมงานบวงสรวงพระศรีอริย์(ขอแทน)

วันที่ต้องการเข้า:เย็นวันศุกร์ เย็นวันเสาร์ เช้าวันอาทิตย์ที่ 9 ก.ย.55

จำนวน 1 คน

1.นาย พรพุทธ ศรีคุ้ม

จังหวัด นครนายก


ไม่ค้างครับ ไปเย็นวันศุกร์กับตอนก่อนนอนครับและ
วันเสาร์ไปตอนเยนถึงจนเลิกงาน และ ไปอีกที่ วันอาทิตย์ เช้าครับ กลับตอนเลิกงานครับ

บัตรประชาชนออกให้โดย อ.เมือง จ.นนทบุรี
ตำแหน่งงาน : เจ้าของกิจการ

ปัญหา
:ศึกษา วิธีทาง เพื่อพระโสดาบันครับ

ปัญหา: รับใช้ทานอาจารย์และขอติดตามท่านอาจารย์ ไปนิพานครับ

กราบขออนุญาติและขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ
ผู้แสดงความคิดเห็น ธนา อรุณภิญโญพล ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-08-28 16:52:38


ความคิดเห็นที่ 66 (1626718)

ความเห็นที่ 454 (1624997)
 

ว้าววววว...เมื่อบ่ายวันอาทิตย์คือเมื่อวานนี้ ผมได้รับประสบการณ์สุดวิเศษ เรียกว่า จำไม่ลืมเลย เพราะเกิดกับตัวเอง ซึ่งก่อนจะเล่าเรื่องขอสรุปก่อนเลยว่า

พระศรีอาริย์มีจริง 1,000,000 เปอร์เซ็นต์

ผมมีปัญหาทางสายตาคือ สายตาสั้น และมีปัญหาอีกอย่างคือผมบางบริเวณช่วงกลางศีรษะ

พอท่านอาจารย์ขออาราธนาพระบารมีพระศรีอาริย์มาประทับในกาย วาจา ใจของท่าน เพื่อให้ลูกหลานได้ชมพระบารมี และพิสูจน์ว่า พระศรีอาริย์มีจริงหรือไม่

แต่ครั้งนี้พิเศษกว่าที่ ม.มหิดล เพราะว่าพวกเราแค่นั่งไกลๆอยู่กับที่ไม่ต้องเดินเข้ามาใกล้ๆก็จะได้รับพระบารมีแบบจัดเต็ม แล้วหลังจากนั้นจะให้พวกเราได้มีโอกาสเดินเข้ามาใกล้ๆท่านอาจารย์เพื่อรับพระบารมีของพระศรีอาริย์ดูอีกทีว่าเป็นอย่างไร

พอท่านอาจารย์เริ่มอาราธนา ผมรู้สึกเหมือนมีพลังงานอะไรสักอย่างอยู่ข้างหน้า ทำให้ศีรษะของเราต้องเอียงเหมือนยื่นไปข้างหน้า จนผมรู้สึกได้เลย แต่ก็พยายามคุมและไม่สนใจ 

หลังจากท่านอาจารย์ขอบารมีเสร็จ ลืมตาขึ้นมา ในหัวก็รู้สึกโล่งขึ้นมา แต่ที่ผิดปกติไปจากเดิม ก็คือ 

สายตาผมมองเห็นได้ชัดแจ๋วขึ้นมาอย่างชนิดที่ว่า เหมือนในตาของเรามีไฟสว่างๆมาส่องเลยทีเดียว มองเห็นภาพคมชัดมากขึ้นถึงประมาณ 50-60% จากปัญหาสายตาสั้นที่มีเคยเป็นอยู่ 

โอว้...จอร์จ ผมถึงกับอึ้งเลย เพราะเกิดกับตัวเอง มองดูอะไรก็ชัดเจนขึ้น ตาสว่าง แจ๋วเลย เริ่มอ่านตัวหนังสือที่ไกลๆออก ป๊าดดด ของแท้ล้านเปอร์เซ็นต์ สาธุ

นอกจากนี้ยังมีอีกหลายท่านเลย ที่ได้รับประสบการณ์สุดวิเศษเหมือนกัน เช่น

พี่สิทธิ์ ปวดที่มือ เพราะสังขารที่ร่วงโรย ทำงานหนัก จนปวดมือ อาการที่ปวดนั้นหายดีเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ จากที่รับบารมีระยะไกลก็ดีขึ้นจนชัดเจน และเมื่ออยู่ใกล้ๆท่านอาจารย์ก็หายเกือบหมด สาธุ

พี่สาวพี่แก้ว ที่ผมเห็นในงานที่ ม.มหิดล ท่านนี้มีก้อนเนื้อในท้อง ปวดท้องมานานหลายปีมาก แค่เข้าใกล้ท่านอาจารย์เพื่อชมบารมีพระศรีอาริย์ อาการปวดท้องนั้นหายเป็นปลิดทิ้งในทันที สาธุ

น้องต้นอ้อ ปวดขา เคืองที่ตาเพราะขนตาแหย่เข้านัยน์ตา ก็หายปวด หายเคืองตาในบัดดล ป๊าดด สาธุ

พี่มงคลจากเชียงราย ท่านนี้ถึงกับกลั้นน้ำตาไม่อยู่ น้ำตาไหลออกมาแบบปิติสุดๆ ที่มองเห็นภาพพระศรีอาริย์ซึ่งในมือถือพระขรรค์แก้ว และจักรแก้ว

น้องเบส ที่มีอาการป่วยไม่สบายอยู่ ก็หายเป็นปลิดทิ้งในทันทีเช่นกัน

คุณพี่เบญจรัศมีจากภาคใต้หรือคุณพี่ทัศนีจากกรุงเทพนี่แหละครับ โทษทีครับจำไม่ได้เป๊ะๆ แกมีอาการปวดที่หลัง แกรู้สึกได้ทันทีเลยว่า มีพลังพุ่งกระจายออกไปจากบริเวณหลังที่ปวดอยู่ จนอาการดีขึ้น สัมผัสได้เลย

ดร.จุ๋ม จากแขนที่ปวดอยู่มานับสิบปี จากกรรมที่เคยฆ่าหนูมา 1,000 ตัวพอดีเป๊ะ(ดูจากบันทึกขณะศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย) ก็หาย100%ในทันทีเลย และที่สำคัญ ดร.จุ๋มกลับได้ชมบารมีแบบชัดๆคือ เห็นแสงสว่างจ้าไปหมดเลย เรียกว่า อาจารย์ป้าหายแล้วเด้อค่ะ ได้ชมบารมีแบบจะๆอีกด้วย สาธุ

คุณอดิศักดิ์ บักหล่าน้อยแห่งลาซาล ก็มีอาการปวดที่มือ พอได้รับพระบารมีฯก็มีอาการดีขึ้นจนเกือบหายเลยทันที สาธุ

พี่เหมี่ยว หวานใจพ่อใหญ่เสิงสาง มีอาการนิ้วล็อค ก็ออกอาการกระดี้กระด๊าทันที เพราะว่านิ้วเหมี่ยวหายล็อคแล้วเด้อค่า พระศรีอาริย์มีจริงค๊า

พี่อร สาวตาคม นัยน์ตาแขก ก็มีอาการปวดคอ หมุนคอไม่ได้ หมุนได้นิดหน่อย นี่ก็เรียกว่าพอได้รับบารมีพระศรีอาริย์ อาการที่คอก็ดีจนหมุนได้ สบายใจแท้ๆ

อาจารย์ณี ที่มีอาการปวดเข่าขา ลุกนั่งไม่ค่อยสะดวก ก็มีอาการดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยทันทีที่ได้รับพระบารมีองค์พระศรีอาริย์

สิงห์ป้อม ก็ได้ชมพระบารมีฯ โดยรู้สึกว่าที่ศีรษะตนเองนั้นมีอะไรคล้ายๆวงกลมหมุนอยู่

อาจารย์อภิชัย ก็รู้สึกขนลุกไปหมดเลยเวลาที่ท่านอาจารย์อาราธนาพระบารมีพระศรีอาริย์

และอีกหลายๆท่านเลยครับ ที่ได้ชมและได้รับปาฏิหาริย์กันแบบจะๆ สาธุ

กราบแทบพระบาทขอบพระคุณพระพุทธองค์ สมเด็จพระศรีอาริยะเมตตตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วจักรวาล เทวดาที่รักษาท่านอาจารย์อุบลทุกๆพระองค์ ท่านอาจารย์อุบลและครอบครัว ที่เมตตาผมและทุกคนให้พ้นทุกข์อย่างฉับพลันทันที สาธุ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ธนา อรุณภิญโญพล ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-08-20 11:35:12

แก้ไข

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ธนา อรุณภิญโญพล ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-08-28 16:56:14


ความคิดเห็นที่ 67 (1626723)

สัปดาห์ที่เพิ่งผ่านมานี้ก็เช่นเดียวกัน พี่น้องบ้านสวนฯทั้งหลายต่างได้รับสัมผัสชมพระบารมีของพระศรีอาริย์กันถ้วนหน้า แบบชนิดไม่น้อยหน้าใครเลย

ตัวผมเองก็มีอาการสายตาสั้นที่ดีขึ้นเรื่อยๆ หลังจากที่สัปดาห์ก่อนหน้านี้ก็ได้รับพระเมตตาฯแบบทันที เห็นผลกันจะๆทันทีเลย เรียกว่าดีขึ้นเรื่อยๆในทุกสัปดาห์เลยครับ สาธุ

ลุงบุญ ก็ได้รับเต็มๆหลังจากได้รับพระบารมีไปก่อนหน้านี้แล้ว อาการต่างๆก็หายหมดแล้ว แต่ว่าทำงานเดินไปมามากก็ปวดขา ได้รับพระบารมีอีกครั้งก็หายเกลี้ยงไปตามระเบียบคนมีบุญสมชื่อเลยครับ สาธุ

น้องวินท์ ก็ปวดกล้ามเนื้อมา อาการหายเกือบหมด ดีขึ้นสุดๆ ไม่เกิดกับตัวเองก็คงบอกไม่ถูกเลยใช่มะเพื่อนวินท์

แฟนคุณแค็ทจากสมุทรปราการ ก็งงถึงกับอึ้งไปเลย จากที่มีอาการที่ขามานาน หลังได้รับบารมีปุ๊บอาการต่างๆที่ขาก็หายวั๊บทันที นั่งคลำแล้วคลำอีกว่าอาการที่ขาหายไปได้อย่างไร แบบว่า แหม...เสียดายจัง 5555

น้องต้นอ้อ คนสวยก็มีอาการไม่สบายไอค็อกๆแค๊กๆ พอได้รับบารมีปุ๊บ และท่านอาจารย์ให้พรปั๊บ "หนูหายแล้วค๊าา"

พี่แมว คนพันธุ์อึด หลังจากที่ใช้สังขารอันเริ่มร่วงโรย ช่วยกันแบกเกลือ แบกของ ทำให้สังขารปวดไปหมด ปวดแขนมั่ก เอื้อมมือไปทางด้านหลังไม่ได้เลย หลังสัมผัสพระบารมี ก็เบาสบาย ไขว้มือไปทางด้านหลังได้สบายบรื๋อเลยก๊าบบ

และอีกหลายๆท่านก็ได้รับสัมผัสพระเมตตาบารมีของพระศรีอาริย์กันถ้วนหน้า

กราบแทบพระบาทขอบพระคุณพระพุทธองค์ บารมีองค์ศรีอาริย์เจ้า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่รักษาท่านอาจารย์อุบลทุกๆพระองค์ ท่านอาจารย์อุบลและครอบครัวที่เมตตาผมและทุกๆคนให้พ้นทุกข์ มีความสุขอย่างฉับพลัน กราบ กราบ กราบ

ผู้แสดงความคิดเห็น ธนา อรุณภิญโญพล ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-08-28 17:11:38


ความคิดเห็นที่ 68 (1626724)

 

สายตาผมมองเห็นได้ชัดแจ๋วขึ้นมาอย่างชนิดที่ว่า เหมือนในตาของเรามีไฟสว่างๆมาส่องเลยทีเดียว มองเห็นภาพคมชัดมากขึ้นถึงประมาณ 50-60% จากปัญหาสายตาสั้นที่มีเคยเป็นอยู่ 

โอว้...จอร์จ ผมถึงกับอึ้งเลย เพราะเกิดกับตัวเอง มองดูอะไรก็ชัดเจนขึ้น ตาสว่าง แจ๋วเลย เริ่มอ่านตัวหนังสือที่ไกลๆออก ป๊าดดด ของแท้ล้านเปอร์เซ็นต์ สาธุ

*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*

สาธุ ๆ ๆ ค่ะ

สาธุกับทุกท่านที่ได้สัมผัส

บารมีอันยิ่งใหญ่

ขององค์พระศรีอาริย์นะคะ

และจะเห็นได้ว่า

พวกเรา หลาย ๆ คนมีปัญหามาก

เรื่อง สายตา

รวมถึงตัวแมวเองก็เช่นกัน

ตอนแรก ก็คิดว่า เป็นไปตามวัย

โอ้ ...ที่ไหนได้..พอได้เห็น

ท่าน อ.อุบล แล้วต้อง ตะลึง

ไม่เชื่อ ... ขอฟ้องด้วยภาพคร๊า

รูปภาพ รูปภาพ

เข็มและด้ายที่อยู่ในมือ อ.อุบล นั้น

ท่านเป็นผู้ร้อยด้าย เข้า เข็มเอง

อิ อิ ภาพนี้ ถ่ายที่ สยามพารากอนค่ะ

555++  อาจารย์เรา

เป็นไงล่ะ..จิตอาสา สุดยอด

นี่ขนาด เสียงเงินซื้อด้วยนะ

ยังขอสอย เสื้อด้วย แถม ๆ

เป็นภาพที่เห็นแล้วต้องขอ

เสียมารยาท แอบถ่าย

มาให้ได้ชมกัลล์..

ว่า อ.อุบล ม่วนซื่น.น.น.

น่ารัก.ก.ก อ่ะค่ะ

อ้อ..ขอกด Like อีกครั้งคร๊า

ผู้แสดงความคิดเห็น ประวีณา แค้มป์ ( แมว ) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-08-28 17:23:34


ความคิดเห็นที่ 69 (1626752)

  ขอบคุณคุณแมว  ที่มีภาพสวย ๆ

ของท่านอาจารย์มาให้ชมค่ะ

ขอสะสมอีกภาพนะคะ  จะได้หายคิดถึงค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ฉวีวรรณ นภาพรรณราย (ตาล) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-08-28 20:19:26


ความคิดเห็นที่ 70 (1626753)

ความคิดเห็นที่ 1 (143619)
แจ้งลบความคิดเห็น

กราบ คุณแม่อุบล และ คุณพ่อมงคล

                       และ สวัสดี เพื่อนๆ พี่ๆ ทุกท่านครับ

                       ขอน้อมกราบต่อพระพุทธองค์ หลวงพ่อปาน หลวงพ่อฤาษีลิงดำ หลวงพ่อเสงี่ยม พระอาจารย์รัตน์ ท่านท้าวเวชสุวรรณ และ สิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งบ้านสวนพีระมิด

                       ขอกราบขอบพระคุณ คุณแม่อุบล คุณพ่อมงคล และ ขอขอบคุณ คุณท๊อป

                       ขอขอบคุณ คุณมาร์ค และ คุณเพชร

                       วันนี้ ได้ดูคลิป  ชมพระบารมีพระศรีอาริย์ ณ บ้านสวนพีระมิด

                       คุณแม่อุบล ได้อาราธนาขอพระบารมี ของพระศรีอาริย์ มาแสดงฤทธิ์ แสดงบุญฤทธิ์ แสดงธรรมฤทธิ์ โดย ผ่านทางกาย ทางใจ และทางวาจา ของคุณแม่อุบล ให้ลูกหลานบ้านสวนพีระมิด ได้รับพระเมตตาจากพระองค์ท่าน

                        โดยให้ลูกหลานบ้านสวนพีระมิด ออกมาบอกกล่าว

                                                 ดร. จิ๋ม ออกมาบอกว่า ปวดคอ ปวดไหล่ ปวดหัว

                         คุณธนา ออกมาบอกว่า สายตาสั้น ผมบนศีรษะบาง

                         คุณเอิร์ธ ซึ่งเป็นโปลิโอตั้งแต่กำเนิด ออกมาบอกว่า ไม่เคยเดินได้เลย ต้องคลานมาโดยตลอด

                         และ ฝันว่า คุณแม่อุบลได้นำสิงโต และ เสือ มาให้เลี้ยง แต่ก็บอกท่านว่า ไม่รู้จะเอาอะไรเลี้ยง คุณแม่บอกว่า เค้าก็จะโตวันโตคืนเอง และ สัตว์ทั้งสอง ก็รวมร่าง กลายเป็น หนึ่งเดียว ( Tiger + Lion  =  Ti - on )ปรากฎว่า เค้าก็โตเท่าบ้าน บดบังท้องฟ้าได้ และ คล้ายกับเค้าแตะร่างของคุณเอิร์ธ และ ทำให้ขาที่ลีบพองโตขึ้น เหมือนขาคนปกติ

                          และ  คุณเอิร์ธ พยายามวาดรูปของคุณแม่อุบล และ ต้องผ่านอุปสรรค ความเจ็บปวดระหว่างวาด และ มีเสียงของคนสองฝ่าย บอกว่า วาดทำไม วาดก็เจ็บปวด แต่เมื่อวาดเสร็จ ก็เหมือนร่างกายระเบิด หลังจากนั้น ความเจ็บปวดก็หาย (คุณแม่บอกว่า เราทุกคนต้องต่อสู้กับมาร แต่เมื่อเราไม่ยอมพ่ายแพ้ เราก็ผ่านอุปสรรคได้)

                          คุณกฤษณะ ออกมาบอกว่า ไม่ค่อยสบาย เวลาบ้านสวนฯมีงานบุญใหญ่(เข้าค่าย) เจ็บหน้าอก มีปัญหากับเจ้านาย และ ลูกน้อง(ผิดศึลข้อ4) ตาก็พร่า(ผิดศีลข้อ3)

                          พี่มหา ออกมาบอกกล่าวว่า ปวดข้อมือ(เคล็ด) เกิดจากยกของแรงไปหน่อย

                          คุณอมร ออกมาบอกกล่าวว่า เจ็บหัวเข่า เวลาจะพูด ก็จะต้องคิดนาน

                          อาจารย์พันธ์ ออกมาบอกกล่าวว่า อยากจะทำให้งานเกษตรที่บ้านสวนฯ สำเร็จลุล่วง (คุณแม่บอกว่า cool down , calm down(ใจเย็นๆ)

                          คุณมงคล ออกมาบอกกล่าวว่า ขอเจริญในธรรม มีหนี้สิ้น เก็บเงินไม่ค่อยได้

                          อาจารย์สุนีย์ นั่งแล้วลุกไม่สะดวก เข่ามีปัญหา คอเป็นตุ่ม ทำให้คัน

                          พี่ผู้หญิงจากหาดใหญ่ มีหนี้สิน ปวดหลัง เข่ามีปัญหา

                          พี่ผู้หญิงจากกรุงเทพฯ ทำงานที่ รพ.ทหารผ่านศึก เป็นผื่นทั้งตัว ปวดไปทั้งตัว เจ็บหลัง(คุณหมอวินิจฉัย เป็น โรคกระดูกเสื่อม)

                          คุณสมจิต ออกมาบอกกล่าวว่า ตาพร่ามัว มีปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงิน

                           พี่แหม่ม ออกมาบอกว่า สายตายาว ต้องทานยานอนหลับ มีหนี้ (เกิดจากเคยออกเงินกู้)

                           พี่แก้ว ออกมาบอกกล่าวว่า ปวดไหล่ เจ็บเข่า ปวดหัว

                           ดร.จุ๋ม ออกมาบอกกล่าวว่า ปวดแขนขวา(ฆ่าหนู เพื่อทำงานวิจัย มาเกือบ 1,000 ตัว) มีอุปสรรคในการทำงานวิจัย

                            คุณริน ออกมาบอกกล่าวว่า ปวดท้องมากๆ เวลาเป็นเมนส์ และปลายเท้าเอียง

                            คุณเอิ้น ออกมาบอกกล่าวว่า ตาขวาบอด ตาซ้ายก็พร่ามัว มองเห็นได้ประมาณ 80% ฉี่ติดขัด เป็นไซนัส ภูมิแพ้ (คุณแม่บอกว่า ยังนินทา และ เคยผิดศีลข้อ 3)

                             คุณอดิศักดิ์ ออกมาบอกกล่าวว่า ข้อมือขวาเจ็บ มีหนี้สิน จิตไม่มั่นคง

                              พี่เหมี่ยว ออกมาบอกกล่าวว่า นิ้วล๊อค (เคยทำเอกสารเท็จ)

                               คุณอร ออกมาบอกกล่าวว่า เจ็บบ่า หันคอไม่ได้ เจ็บคอ

                               น้องต้นอ้อ ออกมาบอกกล่าวว่า ปวดขา และ ขนตาแทงดวงตา

                                คุณโฆษิต ออกมาบอกกล่าวว่า สายตายาว เป็นแผลในปากเรื้อรัง ยอมรับว่า ชอบติ สมณชีพราหมณ์

                                 คุณอัญ ออกมาบอกกล่าวว่า สายตาสั้น

                                 คุณเบส ออกมาบอกกล่าวว่า เป็นหวัด

                                 อาจารย์อภิชัย ออกมาบอกกล่าวว่า เท้าบวม ปวดหัวเข่า ปวดเมื่อยตามร่างกาย เป็นตะคริว จนถึงปลายเท้า ปวดหัวไหล่

                                 แม่น้องต้นอ้อ ออกมาบอกกล่าวว่า มีหนี้สิน (ยังเลี้ยงปลาสลิด) ลูกดื้อ(เคยผิดศีลข้อ3)   

                                                                 เมื่อทุกคนได้ออกมาบอกกล่าว หลังจากนั้น ทุกคนเมื่อได้รับพระบารมีของพระศรีอาริย์ ผ่านทาง กาย วาจา ใจ ของ คุณแม่อุบล

                                 เมื่อออกมาบอกกล่าวกับ คุณแม่อุบล อีกครั้ง ก็หาย บ้างอาการก็ดีขึ้น อย่างเห็นได้ชัด

                                 นั้นย่อมเป็น ปรากฎการณ์ ว่า พระศรีอาริย์ มีจริง และ ท่านก็เมตตาต่อผู้ที่ประพฤติปฎิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธองค์

                                 สาธุ สาธุ สาธุ

 

 

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น คุณากร ศิริกุลธรรมา ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-08-26 12:28:06

ผู้แสดงความคิดเห็น ฉวีวรรณ นภาพรรณราย (ตาล) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-08-28 20:20:08


ความคิดเห็นที่ 71 (1626754)

ความคิดเห็นที่ 2 (143622)
แจ้งลบความคิดเห็น

 

วันนี้ได้ชมคลิปวิดีโอ “ ชมพระบารมีพระศรีอาริย์”
โดยท่าน อ. อุบล ได้อาราธนาขอพระบารมี ของพระศรีอาริย์ มาสถิตย์ในกาย วาจา ใจ ของม่าน อ. อุบล โดยให้ลูกหลานบ้านสวนพีระมิด ได้มาบอกปัญหาที่เป็นอยู่ขณะนี้ เพื่อเปรียบเทียบกับหลังจากที่ได้สัมผัสพระบารมีพระศรีอาริย์แล้ว มีความแตกต่างกันอย่างไร เป็นการพิสูจน์ว่า พระศรีอาริย์มีจริงหรือไม่ ?
                        ซึ่งการพิสูจน์มีผลดังนี้

ลำดับ
ชื่อ
อาการก่อน
อาการหลังชมพระบารมีพระศรีอาริย์
 
ดร.จิ๋ม
 
ปวดหลัง คอ ไหล่ ปวดมึนศรีษะ
หลัง คอ ไหล่ ปวดน้อยลง ปวดศรีษะรู้สึกโล่งขึ้น
คุณธนา
สายตาสั้น ผมกลางศรีษะบาง
โล่งหัว สายตาดีขึ้น ๗๐ %
น้องเอิร์ธ
เป็นโปลิโอมาแต่เกิด เดินไม่ได้
ไม่ได้กล่าวถึง แต่ท่าน อ. อุบล ได้บอกตั้งแต่แรกว่า ให้น้องไปฝึกวาดรูปให้ขาให้ตรงก่อน
สิงห์ป้อม
ใจสั่น เจ็บหน้าอก มีปัญหากับหัวหน้า ตาขวามีวุ้นมาบัง ทำให้มีปัญหาในการมองเห็น
เหมือนมีอะไรมาหมุนรอบศรีษะ อาการเจ็บหน้าอกดีขึ้น วุ้นที่ตามีอยู่แต่ไม่ขวางการมองเห็น
พี่มหา
ปวดข้อมือ จากยกของหนัก
มีอาการขนลุก กำมือได้ไม่ปวด ดีขึ้น ๙๐%
พี่อมร
เวลาพูดจะช้า สายตายาว ปวดเข่า
รู้สึกเย็นวาบ มีแสงพุ่งเข้าหาตัว ปวดเข่าหายเป็นปกติ
 
อ. พัน
อยากให้งานเกษตรบ้านสวนลุล่วงไปด้วยดี
ไม่ได้กล่าวถึง ท่าน อ. อุบล ได้บอกว่า อ.พัน ได้ทำเต็มที่แล้ว ทั้งแรงกาย แรงใจ กำลังทรัพย์
คุณมงคล
ขอเจริญในธรรม มีหนี้สิน
เกิดปิติ น้ำตาไหล เห็นภาพพระศรีอาริย์ อาการปวดร่างกายดีขึ้น
อ.นี
นั่งแล้วลุกไม่สะดวก ปวดเข่า มีตุ่มขึ้นที่ต้นคอและคัน
คุกเข่าแล้วลุกเองได้ ปวดเข่าดีขึ้น  ผื่นที่ต้นคอยุบหมดและหายคัน
๑๐
คุณทิว
ปวดหลัง ปวดเข่าซ้าย
รู้สึกเหมือนจิตดับลงลึก อาการปวดหลังและเข่าดีขึ้น ๗๐ %
๑๑
พยาบาลจาก รพ. ทหารผ่านศึก
มีผื่นคันตามตัว เป็นภูมิแพ้ ไทรอย ปวดศรีษะ ปวดหลังจากกระดูกเสื่อม
นิ้วล็อคหายปวด ปวดศรีษะเบาลง ไหล่หายตึง
 
๑๒
พี่สมจิตร
 
ตาฝ้ามัว การเงินขาดสภาพคล่อง
รู้สึก สงบ เบาสบาย สายตาดีขึ้น
๑๓
คุณแหม่ม
สายตายาว นอนไม่หลับ มีหนี้
ขนลุกทั้งตัว สายตาดีขึ้น
๑๔
คุณแก้ว
ปวดไหล่ เจ็บเข่า ปวดหัว
ปวดไหล่ดีขึ้น ๗๐% หนักหัวน้อยลง
๑๕
ดร.จุ๋ม
ปวดแขนขวามาประมาณ ๑๐ ปี   งานวิจัยทำยาก
เห็นแสงเยอะมาก ปวดแขนน้อยลง
๑๖
คุณริน
เดินไม่ตรงปลายเท้าเอียงเข้า
 
รู้สึกได้รับพลังโดยมือร้อนขึ้น หายปวดท้อง (ประจำเดือน)
๑๗
น้องเอิ้น
ตาขวาบอด ตาซ้ายมัวเห็น ๘๐% ฉี่ไม่สุด ภูมิแพ้
เหมือนมีอะไรมาหมุนรอบศรีษะ จมูกและคอดีขึ้น ๔๐%
๑๘
คุณอดิศักดิ์
ปวดข้อมือขวา จิตไม่มั่นคง
อาการปวดข้อมือหายสนิท
๑๙
คุณเหมี่ยว
กำมือแล้วขัด
กำมือได้ดี ไม่มีเสียงกึกกัก
๒๐
คุณอร
ปวดหลัง ไหล่ ปวดคอหันไม่ได้
เห็นแสงสว่างหมุนอยู่รอบ ๆ ท่าน อ. อุบลหันคอได้ไม่เจ็บ 
๒๑
พี่เจี๊ยบ
คันผิวหนัง 
มีอาการขนลุก ผื่นคันลดลง ๗๐% สายตาเห็นชัดขึ้น
๒๒
ต้นอ้อ
ปวดขา เคืองตาจากขนตาทิ่มเข้าไปแทงตา
หายปวดขา ขนตาที่ทิ่มเข้าตา เด้งออกมา ทำให้ไม่ปวดตา
๒๓
คุณโฆษิต
สายตายาว แผลในปากเรื้อรัง ปวดเข่า
อยากร้องไห้ เข่าหายปวด ๙๐%
 
๒๔
คุณอัญ
สายตาสั้น
เหมือนมีแสงสว่างเข้ามา ทำให้โล่ง
๒๕
น้องเบส
เป็นภูมิแพ้
รู้สึกปลื้มปิติ
๒๖
อ.อภิชัย
เท้าบวม ปวดเข่า เมื่อยตามตัว ปวดไหล่
ขนลุก ปวดเมื่อยเบาโล่ง
 
๒๗
คุณอัง
ขาดสภาพคล่องการเงิน ลูกดื้อ
ไม่ได้กล่าวถึง

 
และทุกท่านได้บอกว่าเชื่อมั่นว่า พระศรีอาริย์มีจริง
   ขออนุโมทนากับทุกท่าน ที่ได้สัมผัสบารมีพระศรีอาริย์
อย่างใกล้ชิด
ผู้แสดงความคิดเห็น ฉวีวรรณ นภาพรรณราย (ตาล) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-08-27 01:29:57
 

ผู้แสดงความคิดเห็น ฉวีวรรณ นภาพรรณราย (ตาล) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-08-28 20:21:23


ความคิดเห็นที่ 72 (1626755)

กราบเรียนท่านอาจารย์อุบล ท่านอาจารย์มงคล และคุณท็อปค่ะ

เรื่อง : ขออนุญาตเข้าร่วมงานพิธีบวงสรวงพระศรีอาริยเมตไตย

วันที่ต้องการเข้าบ้านสวนฯ : ช่วงเย็นวันศุกร์ที่ 7- อาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2555

1.แจ้งชื่อ-สกุล คำนำหน้า ยศ ให้ชัดเจน ไม่อำพราง

จำนวน 2 คน : 1.น.ส.เพชรดา  วรรณรักษ์

                          2.ด.ญ.ยุพินดา  วรรณรักษ์

 2.แจ้งที่อยู่ปัจจุบัน และสามารถติดต่อได้จริง

จังหวัดนนทบุรี

3.แจ้ง สถานที่ทำงาน ตำแหน่งงาน

1.เพชรดา ทำงานที่บริษัท ฟาร์อีสต์ อิินน์ จำกัด -สมุห์บัญชี

2.ด.ญ.ยุพินดา นักเรียน โรงเรียนเทพศิริทร์ นนทบุรี

4.แจ้งหมายเลขบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ ระบุด้วยว่าออกให้โดย

 ทั้ง 2 คน ออกให้โดย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

5.โรค ประจำตัว หรือ อาการที่ต้องการบำบัด เช่น ปวดหลัง ปวดเอว ปวดขา หรือ อื่นๆ หรือ มีปัญหาครอบครัว การเงิน ฯลฯ ที่ต้องการบำบัด ระบุให้ชัดเจน

ปัญหา :

1.เพชรดา มีปัญหาสายตาสั้้น คันตามผิวหนัง เป็นปื้นหนา ขาด สภาพคล่องทางการเงิน ต้องการเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม

2.ด.ญ.ยุพินดา มีปัญหาเรื่องเรียนหนังสือไม่ค่อยเข้าใจ เรียนภาษาต่างประเทศไม่รู้เรื่อง อยากสูงค่ะ


ส่วนเอกสารจะนำไปส่งที่บ้านสวนฯ ในวันเสาร์ที่ 1 ก.ย. 55 นี้ค่ะ

จึงเรียนมาเพื่อขออนุญาตและกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น เพชรดา วรรณรักษ์ ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-08-28 20:26:28


ความคิดเห็นที่ 73 (1626760)

กราบเรียนท่านอาจารย์อุบล ท่านอาจารย์มงคล และคุณท็อปค่ะ

เรื่อง : ขออนุญาตเข้าร่วมงานพิธีบวงสรวงพระศรีอาริยเมตไตย

วันที่ต้องการเข้าบ้านสวนฯ : อาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2555

1.แจ้งชื่อ-สกุล คำนำหน้า ยศ ให้ชัดเจน ไม่อำพราง

จำนวน 1 คน : 1. นายสุรินทร์  สมเจริญ

                       

 2.แจ้งที่อยู่ปัจจุบัน และสามารถติดต่อได้จริง

จังหวัดกรุงเทพ

3.แจ้ง สถานที่ทำงาน ตำแหน่งงาน

  พนักงานปฏิบัติการ (ธนาคาร)

4.แจ้งหมายเลขบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ ระบุด้วยว่าออกให้โดย

 ออกให้โดย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

5.โรค ประจำตัว หรือ อาการที่ต้องการบำบัด ปัญหา : ขอให้พ้นทุกข์ทั้งปวง

ผู้แสดงความคิดเห็น สุรินทรื์ สมเจริญ ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-08-28 20:56:37


ความคิดเห็นที่ 74 (1626771)

กราบเรียนท่านอาจารย์อุบล อาจารย์มงคล คุณท็อป

 

เรื่อง ขออนุญาติเข้าร่วมพิธีบวงสรวงพระศรีอาริย์

 

วันที่ต้องการเข้าบ้านสวนฯ ช่วงเช้าที่ 7 - 9 กันยายน 2555 กลับอาทิตย์ตอนเย็น

 

จำนวน 2 คน

 

1. นางพรรณสรลี ชูตระกูล

 

ที่อยู่ :  บ้านเลขที่ 552 หมู่ 7 บ้านหนองห้า ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง ( 52000 )

 

 อาชีพ : ค้าขาย

บัตรประชาชนออกโดย : อ.เมือง จ.ลำปาง

 

โรคประจำตัว ปัญหา : ปวดหัว การเงินขาดสภาพคล่อง

 

2. นางบัวลอย สุดแดน

ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 236 หมู่ 7 บ้านหนองห้า ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง (52000)

 

อาชีพ : แม่บ้าน

 

บัตรประชาชนออกโดย  : อ.เมือง จ.ลำปาง

โรคประจำตัว ปัญหา : ปวดมือและเท้า การเงินขาดสภาพคล่อง

เอกสารจะนำไปส่งที่บ้านสวนฯ ในวันพุธ ที่ 29 เดือนสิงหาคม 2555 ค่ะ

 

 

ขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาอย่างสูง

ผู้แสดงความคิดเห็น น้้อย(บัวลอย สุดแดน) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-08-28 21:34:50


ความคิดเห็นที่ 75 (1626772)

กราบเรียนท่านอาจารย์อุบล ท่านอาจารย์มงคล และคุณท็อปค่ะ

เรื่อง : ขออนุญาตเข้าร่วมงานพิธีบวงสรวงพระศรีอาริยเมตไตย

วันที่ต้องการเข้าบ้านสวนฯ : วันที่ 6-9 กันยายน 2555

1.จำนวน 2 คน :  1. นางเตือนใจ  ดวงมาลา (ป้าเตือน)

                           2.นางพร  ปันธถา (ป้าพร)

2.ที่อยู่ปัจจุบัน     จังหวัดเชียงราย / ลำปาง

3.ตำแหน่งงาน      แม่บ้าน / ชาวไร่ชาวสวน

4.บัตรประจำตัวออกโดย  อ.พาน จ.เชียงราย / อ.เกาะคา  จ.ลำปาง  

 

จึงเรียนมาเพื่อขออนุญาตและกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ

 

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น อัญชลา บุตรโส (อัญ) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-08-28 21:37:12


ความคิดเห็นที่ 76 (1626778)

กราบเรียนท่านอาจารย์ อุบล ท่านอาจารย์มงคลและ คุณท๊อปค่ะ

    เรื่อง: ขออนุญาตเข้าร่วมงานพิธีบวงสรวงอาราธนาบารมีพระศรีอาริย์ 

      จำนวนวัน :  ตั้งแต่วันที่ 7-9 กันยายน 55

     ชื่อ :นางสาว ปาริชาต ชมภู

    จังหวัด :นนทบุรี

    ตำแหน่ง:  Senior Sales Executive

    ปัญหา :    ภูมิแพ้ ปวดหลัง ปวดแขน สายตาสั้น ยังมีหนี้สิน และอยากเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมค่ะ

กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ     

ผู้แสดงความคิดเห็น อ้อย (ปาริชาต ชมภู) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-08-28 21:57:32


ความคิดเห็นที่ 77 (1626785)

 กราบเรียนท่านอาจารย์อุบล ท่านอาจารย์มงคล และคุณท็อป

เรื่อง : ขออนุญาตเข้าร่วมงานพิธีบวงสรวงพระศรีอาริยเมตไตย

วันที่ต้องการเข้าบ้านสวนฯ : ช่วงเย็นวันศุกร์ที่ 7- อาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2555

1.แจ้งชื่อ-สกุล คำนำหน้า ยศ ให้ชัดเจน ไม่อำพราง

จำนวน 1 คน : 1.นายสิงห์เงิน อุดมศิริ (ตาโต๊ะ)

 2.แจ้งที่อยู่ปัจจุบัน และสามารถติดต่อได้จริง

จังหวัดนครราชสีมา

3.แจ้ง สถานที่ทำงาน ตำแหน่งงาน

.อุตสาหกรรมอ่างเวียน จำกัด -หัวหน้าแผนกเครื่องมือวัด

4.แจ้งหมายเลขบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ ระบุด้วยว่าออกให้โดย

 ออกให้โดย อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา

5.โรค ประจำตัว หรือ อาการที่ต้องการบำบัด เช่น ปวดหลัง ปวดเอว ปวดขา หรือ อื่นๆ หรือ มีปัญหาครอบครัว การเงิน ฯลฯ ที่ต้องการบำบัด ระบุให้ชัดเจน

ปัญหา :

มีปัญหาสายตาสั้้น ,กรดใหลย้อน, ต้องการเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม


ส่วนเอกสารจะนำไปส่งที่บ้านสวนฯ ในวันเสาร์ที่ 1 ก.ย. 55 นี้

จึงเรียนมาเพื่อขออนุญาตและกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ผู้แสดงความคิดเห็น สิงห์เงิน อุดมศิริ (ตาโต๊ะ) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-08-28 22:13:37


ความคิดเห็นที่ 78 (1626787)

กราบเรียน ท่านอาจารย์อุบล ท่านอาจารย์มงคล และคุณท็อป
เรื่อง : ขออนุญาตร่วมงานบวงสรวงอาราธนาบารมีพระศรีอารย์

วันที่ต้องการเข้าบ้านสวนฯ :
วันศุกร์ที่ 7 ก.ย. - อาทิตย์ที่ 9 ก.ย. 2555
จำนวน : 2 คน
1.นส.ธารีรัตน์ กะลัมพะเหติ
สถานที่ทำงาน :คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล กทม.
2. นส.ชัชวลี กะลัมพะเหติ
สถานที่ทำงาน สถาบันวิจัย องค์การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย อยุธยา
การค้างคืน : ไม่ค้าง เช้าไปเย็นกลับ

วัตถุประสงค์ : ทำบุญด้วยแรงกาย, ร่วมงานบวงสรวง
การรับประทานอาหาร:ร่วมเลี้ยงเบอร์เกอร์ หมูเจ ไก่เจ ซาลาเปาเจ

จึงเรียนมาเพื่อขออนุญาติ กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

จุ๋ม จิ๋ม

ผู้แสดงความคิดเห็น ธารีรัตน์ กะลัมพะเหติ ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-08-28 22:22:15


ความคิดเห็นที่ 79 (1626796)
image

ผมขอเล่าประสบการณ์ของผมเอง

ที่ได้สัมผัสพระบารมีสมเด็จพระศรีอาริยเมตไตรย์

อย่างชัดเจน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2555

ท่านอาจารย์ได้เมตตาให้ทุกคนบอกความทุกข์ทางกาย

และให้หายด้วยพระบารมีของสมเด็จท่านครับ

 

สำหรับผมเองบอกอาการไม่หมด

คือ บอกเพียงปวดขาข้างขวาและปวดหลัง

ทั้งที่ปวดแขนต้นแขนและไหล่ขวามากด้วย

แต่ผมไม่ได้บอก กลับไปบอกปวดหลังแทน

 

พอท่านอาจารย์อัญเชิญพระบารมีสมเด็จท่านเสร็จ

อาการปวดฝ่าเท้าขวาของผมก็หายประมาณ 70%

แต่อาการปวดแขนและไหล่ขวายังอยู่ครบ

ผมก็ตั้งจิตอธิษฐานถึงพระองค์ท่าน

ขอพระเมตตาให้หายจากการปวดแขนและไหล่ด้วย

ซึ่งปรากฏว่า ขณะที่ยืนขึ้นเพื่อไปรอพบท่านอาจารย์

เกิดปวดฝ่าเท้าซ้ายกระทันหันเพิ่มขึ้นอีกอาการหนึ่ง

ซึ่งผมเองก็ทั้งตกใจและแปลกใจ

 

 

แต่ระหว่างที่ยืนรอไปพบท่านอาจารย์นั้น

อาการปวดก็เริ่มบรรเทาไป ยิ่งใกล้ท่านอาจารย์

มากขึ้นเท่าไรอาการปวดก็ยิ่งหาย

จนห่างจากท่านประมาณ 0.5 เมตร ก็หายหมด

ผมเองก็ไม่ทราบจะบรรยายอย่างไร

ที่คนบาปอย่างผมมีโอกาสได้รับความเมตตา

จากสมเด็จท่านอย่างมาก อย่างที่ไม่คาดคิดมาก่อน

 

ผมกราบขอบพระคุณในพระเมตตาของพระบรมธรรมบิดา

องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า สมเด็จพระศรีอาริยเมตไตร

ท่านอาจารย์ทั้งสอง คุณท็อปและเทวดารักษาตัว

ของท่านอาจารย์และครอบครัวทุกพระองค์

ที่เมตตาผมและลูกหลานบ้านสวนฯทุกคน

ให้มีโอกาสปรับเปลี่ยนกรรมของตัวเอง

และมีโอกาสสัมผัสพระบารมีของทุกพระองค์ครับ

 

ขอฝากภาพพระอาทิตย์ทรงกลด

เมื่อประมาณเที่ยงวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2555

ซึ่งผมถ่ายด้วยมือถือ ย้อนแสงจนมืดไปหมด

แต่ขอพระบารมีขอให้ถ่ายติดแล้วกดถ่ายรูปครับ

ซึ่งตอนแรกภาพที่ได้เห็นเป็นเพียงสีขาวดำ

แต่ภาพในวันนี้กลับเปลี่ยนเป็นสีท้องฟ้าชัดเจน

คล้ายกับภาพที่เห็นในวันนั้นอย่างน่าอัศจรรย์ครับ

 

ท่านอาจารย์บอกว่า

ด้วยพระบารมีแห่งสมเด็จท่าน

ทำให้งานของพวกเราไม่เหนื่อยเช่นที่ผ่านมา

ซึ่งผมก็รู้สึกเช่นนั้น เพราะความจริง

น่าจะทั้งร้อนทั้งเหนื่อยจนแทบทนไม่ไหวครับ

 

ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านครับ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น โฆษิต ควรหาเวช ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-08-28 23:07:06


ความคิดเห็นที่ 80 (1626797)

 

 สัปดาห็ที่ผ่านมานี้ ทุกคนก็ได้รับสัมผัสบารมีพระองคฺ์ื่ท่านอีก

สำหรับตัวฉันทนาเองได้ปวดซ้นเท้าซ้ายตั้งแต่เย็นวันเสาร์

ได้ร่วมกิจกรรมสร้างจนถึงบ่าย 3 วันอาทิตย์ที่ท่านอ.ให้ทุกคน

บอกอาการเจ็บป่วยก่อนที่จะขอบารมีพระองค์ท่านฯให้สัมผัสกัน

ตอนนนั้นความเจ็บหายไป70-80/ แต่พอเดินเข้าใกล้ท่านอ.ก็เริ่ม

หายไปที่ละหน่อยจนพอถึงท่านอ.ก็หายหมดทันที และท่านอ.

ก็ได้ให้พรให้เข้าถึงพระโสดาปฎิผลกันให้ได้กันทุกคน สาธุ

กราบ กราบ กราบ

 

ลูกขอกราบพระบาทองค์พระศรีอารย์ และ กราบขอบคุณท่านอ.อุบล

ที่ได้เมตตาลูกและทุกคนได้รับความสุขสัมผัสกันได้ถ้วนหน้า ลูกจะ

ทำความดี ปฎิบัติตามคำสั่งสอน และปรับปรุงตัวเองให้ได้ค่ะ

 

ขอกด like ด้วยคนค่ะคุณแมวกับภาพสวยๆของท่านอ.

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ฉันทนา ชูนุ่น ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-08-28 23:08:23


ความคิดเห็นที่ 81 (1626799)

 นั่งอ่านๆ ไป ยังไม่มีใครรับเป็นเจ้าภาพน้ำแข็ง...ฉนั้น...ผมขออนุญาตเสนอหน้ารับเป็นเจ้าภาพน้ำแข็งเย็นๆ ช่วงนี้เข้าหน้าฝน อาจจะถึงขั้นเย็นยะเยือกก็ได้ แต่ถ้าก้อนไหนใครจับแล้วร้อน อันนี้ตัวใครตัวมันล่ะคร้าบบบ ...ขอรับเป็นเจ้าภาพตลอดงาน 7-9 ก.ย.นะครับผม

มาถึงเรื่องบารมีพระศรีอาริย์ ที่ท่านอาจารย์อุบลได้เมตตาอันเชิญมาให้ลูกหลานได้ชมกัน ใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลนะครับ ตาสิทธิ์คนนี้ไม่ขอรับรู้ด้วย...รู้แต่ว่าตัวเองได้รับพลังบารมีท่านแบบเต็มๆ เช่นเดียวกับอาทิตย์ก่อนโน้น

ก็เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมา หลายๆ ท่านได้ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ จนเหน็ดเหนื่อย แต่ไม่เห็นใครบ่นว่าเมื่อยล้ากันเลย มีแต่หอบแฮ็กๆ ให้เห็นกันเท่านั้นเอง...พอมาถึงบ่ายวันอาทิตย์ ที่ท่านอาจารย์ได้เมตตาอันเชิญบารมีพระศรีอาริย์มาให้ลูกหลานได้สัมผัส และปลดเปลื้องทุกข์กายในขณะนั้น...ผมเองก็เป็นหนึ่งที่เกิดอาการสำออย ริปวดไหล่กับเค้าด้วย อันเนื่องจากอยากโชว์พลังว่าข้าก็ยังแบกปูนคนเดียวไหว โดยไม่เจียมสังขารตัวเอง ว่าหัวขาวแล้วยังไม่เจียมพลัง จึงเกิดอาการระบมหลังไปจนถึงไหล่ข้างขวา...อ่ะ โสน้าน่า 

ทีนี้พอเริ่มสัมผัสพระบารมีท่าน อาการก็ทุเลาลงเกือบจะ 70%...จากนั้นก็เดินไปรายงาน ขณะรอคิว คุยโม้กะพ่อใหญ่ซึ่งไม่รู้เมื่อไหร่จะใหญ่สมชื่อซะที ...จู่ๆ อาการปวดทั้งหลาย หายไปตอนไหนก็ไม่ทราบได้ จะอุปทานไปว่า ขณะยืนรอ กล้ามเนื้ออาจจะยืดตัวแล้วทำให้หายได้ ซึ่งก็ไม่น่าจะเป็นไปได้ไวซะขนาดนั้น ทั้งๆ ที่ก็ไม่ได้ทายาหม่อง น้ำมันมวย น้ำมันจิ้งเหลน จิ้งจก ตุ๊กแกอะไรที่ไหนเลย...ผลที่ได้รับก็ไม่ใช่อื่นไกล นอกซะจากพระบารมีแห่งองค์พระศรีอาริย์ ที่ท่านอาจารย์อุบล ได้เมตตาอันเชิญมาเป็นแน่แท้ครับผม 

ผู้แสดงความคิดเห็น สิทธิ์(สุรสิทธิ์ ศรประสิทธิ์) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-08-28 23:21:53


ความคิดเห็นที่ 82 (1626822)

 

กราบขอบพระคุณท่านอ.อุบล
และเทวดาที่รักษาท่านอ.อุบลทุกพระองค์
ที่ช่วยให้ครูยุ้ยมีโอกาสพาคุณแม่ พี่ชายและน้องชาย
มาร่วมงานที่ มหิดล
และได้ชมบารมีพระศรีอาริย์ค่ะ
 
ก่อนวันงานหนูมีอาการปวดขามาได้ 4 วัน
อาการปวดค่อยๆเบาลง
(หายสนิทก่อนวันงาน 1 วันค่ะ)
เมื่ออยู่ในงานก็รู้สึกจิตใจสงบ มีความสุข  
สบายตัว เบากาย  เบาใจมาก
 
ส่วนคุณแม่เมื่อเดินเข้ามาใกล้ๆท่านอ.อุบล 
ตอนที่ท่านขออาราธนาบารมีพระศรีอาริย์
อาการที่ขาดีขึ้น 90 %
ไม่ชา ไม่ตึง เดินคล่องขึ้น มีความมั่นใจมากขึ้น
คุณแม่มีความสุขและดีใจมากค่ะ
ที่ได้รับพระพรในครั้งนี้
 
ก่อนหน้านี้
ได้อ่านข้อความที่คุณธนาลงเอาไว้ว่า
การที่พ่อแม่ใช้ให้ลูกขึ้นไปเหยียบนวดขาหรือหลังก็เป็นบาปกรรม เพราะเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสม
(ขอบคุณธรรมทานจากคุณธนานะคะ)
ตอนแรกก็นึกไม่ออกว่าเพราะอะไร พอนึกได้ว่า
ตอนเป็นเด็ก คุณพ่อเคยใช้ให้ขึ้นไปเหยียบนวดขา นวดหลัง โดยไม่ทราบมาก่อนว่าจะเป็นบาปกรรม
 
จึงได้กราบขอขมากับคุณพ่อก่อนไปร่วมงาน
และขอขมาพี่ชายเพราะตอนเป็นเด็กเคยเตะพี่
(แค่เตะเบาๆค่ะ เพราะเล่นด้วยกัน)
 
ส่วนพี่ชายขณะนั่งฟังอยู่ก็เกิดปวดนิ้วโป้งเท้าขึ้นมา
พอท่านอ.อุบล อาราธนาบารมีพระศรีอาริย์
อาการปวดก็หายไปเลยค่ะ(พี่เพิ่งจะเล่าให้ฟังค่ะ)
 
เพราะบารมีพระศรีอาริย์
แม้อยู่ใกล้ๆก็สัมผัสได้ถึงความสงบสุข
และได้รับปาฏิหาริย์
 
ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้รับพระเมตตาค่ะ
ผู้แสดงความคิดเห็น ปาริชาติ เฟื่องไพบูลย์ ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-08-29 01:02:02


ความคิดเห็นที่ 83 (1626823)

 

กราบเรียนท่านอาจารย์ อุบล ท่านอาจารย์มงคลและ คุณท๊อปค่ะ
เรื่อง: ขออนุญาตเข้าร่วมงานพิธีบวงสรวงอาราธนาบารมีพระศรีอาริย์ 
วันที่ต้องการเข้าบ้านสวน :  อาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2555
จำนวน 1 คน  :นางสาวปาริชาติ   เฟื่องไพบูลย์
จังหวัด :ปราจีนบุรี
สถานที่ทำงาน :  โรงเรียนสมองเลิศ ปราจีนบุรี
บัตรประชาชนออกโดย : อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
ปัญหา :    ขอให้มีดวงตาเห็นธรรมค่ะ
จึงเรียนมาเพื่อขออนุญาต และกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ     
ผู้แสดงความคิดเห็น ปาริชาติ เฟื่องไพบูลย์ ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-08-29 01:04:37


ความคิดเห็นที่ 84 (1626824)

วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2555

ได้ร่วมพิธีรับพระบารมีพระศรีอาริย์ โดยท่านอาจารย์อุบลได้อาราธนาพระบารมีพระศรีอาริย์มาประทับใน กาย วาจา ใจของท่าน ให้ลูกหลานบ้านสวนได้รับพระเมตตาได้สัมผัสพระบารมีของพระองค์ ทำให้ทุกคนที่มีอาการเจ็บป่วยทางร่างกาย มีอาการดีขึ้นและหายเป็นปกติ
ลูกมีอาการชานิ้วมือทั้งสองข้าง หลังจากได้รับพระบารมี อาการชาที่นิ้วมือหาย 80% และเมื่อได้รับอุปกรณ์สำหรับสมาทานศีล5(สารภาพบาป)จากท่านอาจารย์อุบล อาการดีขึ้นอีกประมาณ 10%
เหลือมีอาการชาที่นิ้วมืออยู่บ้างเล็กน้อย เหตุเพราะได้ใช้มือทำในสิ่งที่ไม่ดี ผิดศีลข้อ 2 ลักของหลวง ทำเอกสารเบิกเงินเท็จ เป็นหนี้แผ่นดิน หนี้สงฆ์
ลูกกราบพระบาท ขอบพระคุณพระศรีอาริย์ที่ทรงมีพระเมตตาให้ลูกได้สัมผัสพระบารมีและหายจากการเจ็บป่วย
กราบขอบพระคุณในความเมตตาของท่านอาจารย์อุบลเป็นอย่างสูงคะ
 
ผู้แสดงความคิดเห็น กัญญานี ถือธรรม ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-08-29 01:41:08


ความคิดเห็นที่ 85 (1626828)

แค่เพียงได้อ่านการเตรียมงานพิธีบวงสรวง

และการรายงานผลที่พี่น้องแต่ละท่าน

ได้รับสัมผัสบารมีพระศรีอาริย์

ที่แตกต่างกันไป

ก็ชวนดีใจและอึ้งสุดๆแล้วนะคะ

 

แล้วถ้าต่อไป

หลังจากทำพิธีบวงสรวง

อาราธนาบารมีพระองค์มาสถิตย์

อย่างเป็นทางการเมื่อไหร่

 

สิ่งที่ทุกคนจะสัมผัสได้

คงจะน่า ตะลึง อึ้ง ทึ่ง กว่านี้เย๊อะ..

เลยนะคะเนี่ย

..............................

ขอบคุณภาพสวยๆของท่านอาจารย์

ที่คุณแมวนำมาฝากด้วยค่ะ

คำสอนที่ยิ่งใหญ่ของท่านอาจารย์

ยังคงเป็นการ

"ทำให้เห็น และเป็นให้ดู"

..ตลอดเวลาจริงๆ ... 

.............................

อนุโมทนากับในทุกๆบุญ

กับทุกๆท่านด้วยนะคะ

สาธุ สาธุ สาธุ

ผู้แสดงความคิดเห็น ชนิดา เชิงสะอาด/CHANIDA ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-08-29 05:39:29


ความคิดเห็นที่ 86 (1626842)

จาก คห.79 ของคุณโฆษิต 

ได้เห็นภาพแล้วรู้สึกได้สัมผัสพระบารมีของสมเด็จพระศรีอาริยเมตไตรย์ได้อย่างชัดเจน  ยิ่งเพ่งมองรูปพระอาทิตย์แล้วรู้สึกเหมือนมีภาพพระองค์ท่านซ้อนปรากฏถือพระขรรค์ และจักรที่กำลังหมุน ก็เกิดอาการขนลุก   และปิติอยากร้องให้ค่ะ  ลูกขอกราบๆ พระองค์ท่านค่ะ  พักหลังๆ เวลานึกถึงท่าน อ.อุบลทีไรก็จะมีภาพของพระศรีอาริยเมตไตรซ้อนมาด้วยทุกครั้งเลยค่ะ

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น อัญชลา บุตรโส (อัญ) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-08-29 08:19:53


ความคิดเห็นที่ 87 (1626865)

กราบเรียนถามท่านอาจารย์อุบลครับ

ใกล้ถึงวันงานบวงสรวงพระศรีอาริย์แล้ว

ผมอยากเรียนถามอาจารย์อุบลว่า

เรามีบทสวดบูชาหรือสรรเสริญพระศรีอาริย์มั๊ยครับ

เพราะพระพุทธเจ้าเราก็มี

สมเด็จองค์ปฐมเราก็มี

เสด็จพ่อท่านท้าวเวสสุวรรณเราก็มีสวด

และอื่นๆ อีกหลายบท

รบกวนเรียนถามอาจารย์อุบลครับ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น อภิชัย ภิรมย์รักษ์ ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-08-29 10:01:36


ความคิดเห็นที่ 88 (1626876)

กราบเรียนท่านอาจารย์ อุบล ท่านอาจารย์มงคลและ คุณท๊อป

    เรื่อง: ขออนุญาตเข้าร่วมงานพิธีบวงสรวงอาราธนาบารมีพระศรีอาริย์ 

      จำนวนวัน :  ตั้งแต่วันที่ 7-9 กันยายน 55

      ชื่อ :  นายธนา อรุณภิญโญพล

    จังหวัด : สมุทรปราการ

    ตำแหน่ง:  Country Quality Manager

    บัตรประชาชน : ออกให้โดย อ.เมือง สมุทรปราการ

    ปัญหา :   สายตาสั้น ผมบางบริเวณกลางศีรษะ อยากเจริญก้าวหน้าในทางธรรมยิ่งๆขึ้นไปครับ

กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ     

ผู้แสดงความคิดเห็น ธนา อรุณภิญโญพล ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-08-29 10:39:21


ความคิดเห็นที่ 89 (1626894)

กราบพระบาทอย่างสุดซึ้งในความเมตตา

สิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้านสวนพีระมิด

ท่าน อ.อุบล และครอบครัว

ได้ให้โอกาสลูกหลานบ้านสวน

ทำบุญน้อย-ใหญ่ ตามกำลังศรัทธา

ขอเป็นเจ้าภาพร่วมบายศรีบวงสรวง

อาราธนาบารมีพระศรีอาริยเมตไตรย์

จำนวน  20,000   บาท

( โอนเงินเข้าบัญชีบุญทุกบุญ ของท่าน อ.อุบล แล้วนะค่ะ)

กราบอนุโมทนาบุญ กับครอบครัวท่านอาจารย์

และลูกหลาน บ้านสวนทุกท่านค่ะ สาธุค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น วรินทร คัดชา (อุ๊) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-08-29 12:19:55


ความคิดเห็นที่ 90 (1626896)

 

สาธุ ๆๆ

ขออนุโมทนาบุญ

กับน้องอุ๊ ด้วยนะคะ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ประวีณา แค้มป์ ( แมว ) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-08-29 12:22:36


ความคิดเห็นที่ 91 (1626904)

 

ขอเป็นเจ้าภาพร่วมบายศรีบวงสรวง

อาราธนาบารมีพระศรีอาริยเมตไตรย์

จำนวน  20,000   บาท

อนุโมทนาบุญกับคุณอุ๊ด้วยนะคะ

สาธุๆๆ

ผู้แสดงความคิดเห็น อร อุ่นศรี ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-08-29 12:31:14


ความคิดเห็นที่ 92 (1626910)

แค่ได้อ่านก็ปลื้มและเป็นสุขใจอย่างบอกไม่ถูกขอบคุณในความมีเมตตาของอาจารย์แม่อุบลด้วย สาธุ สาธุ สาธุ

ผู้แสดงความคิดเห็น ชุติกาญจน์ โนวรรณา ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-08-29 13:02:34


ความคิดเห็นที่ 93 (1626911)

แค่ได้อ่านก็ปลื้มและเป็นสุขใจอย่างบอกไม่ถูกขอบคุณในความมีเมตตาของอาจารย์แม่อุบลด้วย สาธุ สาธุ สาธุ

ผู้แสดงความคิดเห็น ชุติกาญจน์ โนวรรณา ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-08-29 13:02:35


ความคิดเห็นที่ 94 (1626947)

สาธุ

ขอร่วมโมทนาบุญ

กับน้องอุ๊ด้วยค่ะ 

ผู้แสดงความคิดเห็น กมลลักษณ์ โปษณกุล อ๊อด ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-08-29 14:56:26


ความคิดเห็นที่ 95 (1626949)

กราบเรียนท่านอ.แม่อุบล ท่านอ.พ่อมงคล คุณท้อป

เรื่อง : ขออนุญาตเข้าร่วมงานพิธีบวงสรวงอาราธนาบารมีพระศรีอาริย์

จำนวนวัน: 7-9 กันยายยน55

ชื่อ: นาง เพ็ญศิริ บุตรมนต์

จังหวัด: ปราจีนบุรี

ตำแหน่ง: หัวหน้างานรักษาความสะอาด

บัตรประชาชน:  ออกให้โดย อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

ปัญหา:  มีหนี้สินขาดสภาพคล่องทางการเงิน ปวดหลัง ครอบครัวอยู่กันคนละทิศทาง สามีบ้างาน  อยากเจริญในธรรมยิ่งขึ้น

กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ                   

ผู้แสดงความคิดเห็น อ๋อย เพ็ญศิริ บุตรมนต์ ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-08-29 15:06:19


ความคิดเห็นที่ 96 (1626953)

กราบเรียนอ.อุบล อ.มงคล เเละคุณท็อป

เรื่อง : ขออนุญาติเข้าร่วมพิธีบวงสรวงอาราธนาบารมีพระศรีอาริยเมตไตรย์

จำนวน 1 คน : ตั้งแต่วันที่ 8 - 9 กันยายน 55 ค้าง 1 คืน

ชื่อ : น.ส. ราตรี ตาเเก้ว อาชีพ ขายอะไหล่มอเตอร์ไซค์

และจำนวน 4 คน : วันที่ 8 กันยายน 55 ไปเช้าเย็นกลับ

ชื่อ : นายเชิดศักดิ์ สระทองแพ อาชีพ ซ่อมมอเตอร์ไซค์

         ด.ญ. วิไลวรรณ สระทองแพ นักเรียน ม.2 ร.ร. สมุทรสาครบูรณะ

         ด.ญ. ณิชา สระทองแพ นักเรียน ป.6 ร.ร.เทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม

         เเละ ด.ช. ปฏิภัทร สระทองแพ นักเรียน อ.2 ร.ร.เทสบาลวัดแหลมสุวรรณาราม

จังหวัด : สมุทรสาคร

บัตรประชาชน : ออกโดย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ทุกคน

เอกสารจะนำมาให้วันที่ 1 กันยายน 2555

ผู้แสดงความคิดเห็น ราตรี ตาแก้ว ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-08-29 15:48:56


ความคิดเห็นที่ 97 (1626954)

 

กราบเรียนท่านอาจารย์ อุบล ท่านอาจารย์มงคลและ คุณท๊อป

เรื่อง: ขออนุญาตเข้าร่วมงานพิธีบวงสรวงอาราธนาบารมีพระศรีอาริย์ 

จำนวนวัน :  ตั้งแต่วันที่ 8-9 กันยายน 55

ชื่อ :  นายพิเชษฐ ชุตินธรางกรู    

ตำแหน่ง:  Project Manager Interior

บัตรประชาชน : ออกให้โดย อ.ดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร                       ปัญหา :  ภูมิแพ้ หนี้สิน การเงินขาดสภาพคล่อง ผมบางบริเวณกลางศีรษะ อยากเจริญก้าวหน้าในทางธรรมยิ่งๆขึ้นไปครับ

กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ     

ผู้แสดงความคิดเห็น พิเชษฐ ชุตินธรางกรู ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-08-29 15:50:49


ความคิดเห็นที่ 98 (1626957)

      ลูกขอน้อมจิตกราบสมเด็จองค์ปฐมฯและพระบารมีพระศรีอาริย์

 ลูกมีความปลาบปลื้มใจเป็นที่สุดที่พระองค์ทรงเสค็จฯ

                         มาโปรดเมตตาลูกหลาน/

และขอกราบขอบพระคุณท่าน อ.อุบลฯและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้

ที่ลูกและครอบครัวได้มีโอกาสร่วมงานบวงสรวงในครั้งนี้ค้วยค่ะ/

                                          *********

                       ขอร่วมเป็นอาสาสมัครช่วยเตรียมงานด้วยค่ะ/

ขอร่วมเป็นเจ้าภาพน้ำแข็งใสขนมปังหวานเย็นตลอดงานจ๊า/                   

                          *********

 

ผู้แสดงความคิดเห็น กันต์สินี อัครวิชนนท์(นี/พันธ์) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-08-29 15:59:06


ความคิดเห็นที่ 99 (1626974)

 กราบเรียนท่านอาจารย์ อุบล ท่านอาจารย์มงคลและ คุณท๊อปค่ะ

เรื่อง: ขออนุญาตเข้าร่วมงานพิธีบวงสรวงอาราธนาบารมีพระศรีอาริย์ 

จำนวนวัน :  ตั้งแต่วันที่ 7-9 กันยายน 55

ชื่อ :  อนัญญา   สุขถาวร

จังหวัด :  ชลบุรี

ตำแหน่ง:  พนักงานฝ่ายการตลาด

บัตรประชาชน  :  ออกให้โดย อ.บ้านนา จ.นครนายก

ปัญหา :    ไม่มีค่ะ

กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ     

ผู้แสดงความคิดเห็น อัญ - อนัญญา สุขถาวร ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-08-29 16:39:52


ความคิดเห็นที่ 100 (1626979)

ที่เราจัดงานบวงสรวง

อาราธนาบารมีพระศรีอาริย์

ขึ้นครั้งนี้

 

เพื่อเป็นการแสดงความ

เคารพสูงสุด

ต่อ

พระศรีอาริย์

 

ให้ทุกคนได้รับรู้ว่า

พระองค์ท่าน

 

ไม่ใช่ผู้ซึ่งใครๆ จะมาละเมิด

นำมากล่าวอ้างเลื่อนลอย หรือบิดเบือน

ได้อีกต่อไป เพราะ สังคมสงสัย

ว่าพระองค์ท่านเป็นใคร

 

เพราะ

ไปสงสัยว่าท่านจะมา

แบบ เป็นคน

 

แต่

อ.อุบล

ได้พบพระองค์ท่าน

แบบเป็นทิพย์ กายแก้วจักรพรรดิ

เหมือนอย่างองค์ปฐม

 

และ

ท่านก็ได้มาปรากฏ

ให้พวกเราหลายคนได้เห็น

พระองค์

ในสภาวะเป็นทิพย์

 

พวกเราจะได้

ไม่หลงทาง ในการตามหา

จะได้ไม่กล่าวอ้าง

แอบอ้าง

ว่าใครๆ หรือ ตนเอง

เป็นพระศรีอาริย์ อีกต่อไป

 

เพราะ

ถ้าท่านมาแบบเป็นคน

คงไม่ต้องทำพิธีบวงสรวงอาราธนา

 

แต่นี่ท่านเป็นทิพย์

จึงต้องบวงสรวงอาราธนา

 

แล้วผู้ใดกล่าวอ้าง

แอบอ้าง บิดเบือน ใส่ร้าย ใส่ความ

แต่งเรื่องเท็จขึ้นมา จะได้รับเคราะห์กรรม

และอันตรายอย่างใหญ่หลวง

 

อย่างที่พุทธทำนาย

และ

คุณพ่อ ดร.อาจอง บอกไว้

ว่า

พระศรีอาริย์ท่านนี้ ใครโจมตีท่านไม่ได้เลย

จะมีอันตรายต่อผู้กระทำอย่างยิ่ง

 

พวกเราทั้งหลาย

จะได้เลิกสงสัย อ.อุบล

และสงสัย คนนั้น คนนี้ อีกต่อไป

เมื่ออาราธนาบารมีท่านมาสถิตย์

ที่บ้านสวนพีระมิดแล้ว

พวกเราจะได้สัมผัสพระบารมีกัน

ง่ายขึ้น ชัดขึ้น เข้มข้นขึ้น

 

ถ้า อ.อุบล

เป็นพระศรีอาริย์

ก็ไม่ต้องมีพิธีบวงสรวงอาราธนา

เพราะว่า อยู่บ้านสวนอยู่แล้ว

 

ผู้ใดมาร่วมเตรียมงาน

ด้วยความบริสุทธิ์ใจ ไม่ประกอบกรรม

ระหว่างสร้างบุญแรงกาย

ไม่ได้มาขายของ มาหาเหยื่อ มาหาช่องทาง

มาตะกละ ตะกราม มาละเมิดผู้อื่น

ด้วยประการทั้งปวง

จะมีแต่ความสุข สำเร็จ โรคภัยไข้เจ็บ

ก็จะบรรเทา ถ้ากรรมเบาบางก็หายเลย

ถ้ากรรมหนักก็ดีขึ้น

ก็ให้เร่งสร้างสมบุญ แล้วจะหายได้เอง

 

บุญที่ทำกับบ้านสวน

ทำได้ทั้งแรงกาย ปัจจัย สิ่งของ

อย่าเบียดเบียนตัวเอง

อย่าเบียดเบียนผู้อื่น

อย่าเบียดเบียนสถานที่

แล้วจะดีเอง

จ้า

ผู้แสดงความคิดเห็น อ.อุบล ศุภาเดชาภรณ์ ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-08-29 16:59:52[1] 2 3 4 5 ถัดไป >>


Copyright © 2010 All Rights Reserved.