ReadyPlanet.com


ธรรมทาน เรื่องการแก้กรรม และ สารภาพบาป


user image

 

วันนี้ จะมาเล่าเรื่อง ของการแก้กรรม ทุกวันนี้หลังจากเจอมารสุม แห่งกรรม เรื่อง ทำแท้ง ส่งผลดำเนินไปเรื่อย ความสุขหดหาย ความทุกข์เกิดขึ้น ไม่ว่า การงาน การเงิน ชีวิต ครอบครัว เริ่มเปลี่ยนไป ความไม่เข้าใจ ความห่างเหิน ค่อยดำเนินเกิดขึ้น ความระทมทุกข์ เกิดขึ้นซ้ำแล้ว ซ้ำเล่า ใจจะคิดถึงปัญหา ที่จะทำให้เกิดทุกข์ ตลอดเวลา งานงาน เปลี่ยนไป เบื่อหน่าย แม้ว่า การบุญ เราจะลดลงไปเอง เบื่อ ไม่สนใจ ไม่อยากจะทำ เพราะกรรมส่งผล บันดาลให้เรารับความทุกข์ เหมือนที่ เค้าอยากจะให้เราเป็น ยิ่ง สิ่งใดเรารักมากสุด สิ่งนั้นจะสะท้อนไป ที่นั่นก่อนเลย เช่น คนรัก ลูก ครอบครัว การงาน การเงิน เริ่มส่งผลเสียมากกว่าผลดี

แต่ถ้าเรา มีสติ เอาความทุกข์ มาเป็นตัวกำหนด กฏของกรรม ทำให้เรา เข้ามาศึกษา ถึงสภาวะธรรม ที่จะช่วยบำบัดทุกข์ เราจะค้นคว้าหา ความสุขจาก พระพุทธศาสนา เริ่มด้วย ฟังธรรม ทำบุญ ทำทาน และ สวดมนต์ และ เริ่มปฏิบัติธรรม ทาน ศีล ภาวนา ถือศีล 5 วันธรรมดา ศีล 8 ในวันเกิด และ วันพระ สิ่งต่างๆเริ่ม มี ความสงบแสงสว่างแห่งบุญเริ่มดำเนินเกิดขึ้น ทีละน้อย วันละนิด วันละหน่อย

จนอาจารย์ปู่ ที่อยู่ประเทศเขมรบอกเลย โยมศิษย์ จำได้ไหม กรรมที่ เธอก่อขึ้นนะ ของชาติก่อนเธอ ปฏิบัติมา ชดใช้ไป แล้ว กรรมที่เธอเป็นอยู่ คือ กรรมปัจจุบันชาตินี้ ลองนึกดู …. ดีๆ เมื่อก่อนเธอ ถือไฟ(ราคะ) กำหนัด กาเม อบายมุข หาความสุข จนลืม บุญใช่ไหม... ตอนนี้เธอมาปฏิบัติธรรม ก็เหมือน เธอถือน้ำ แต่ยังไม่เพียงพอ ต้องสร้างทุกวัน

จึงนึกคิด สิ่งเดี่ยวที่จะแก้ กรรมได้ก็คือ สร้างบุญ สร้างกุศล ก็เริ่ม ศึกษา บุญแต่ละแบบ ทาน ศีล ภาวนา ทุกอย่าง ที่เกิดบุญ เราก็ เริ่มปฏิบัติ บุญจากน้อย ไปสู่มาก ทำไมจากน้อยไปสู่มาก เพราะเริ่มต้นการทำบุญ จะมีมารมาสิงสู่ใจ ให้ เบื่อ ท้อ การบุญ และ เพิ่มด้วย ให้เราระลึกถึง ความทุกข์ จนท้อ ไม่อยากสร้างบุญ แต่ใครละจะยอมแพ้กรรม ต้องสู้ด้วยบุญ

คำพูดของอาจารย์ปู่ ทำให้เรามีสติ ทุกวันเริ่มปฏิบัติใหม่ เช้าสวดมนต์ สมาทานศีล 5 สวด พาหุงมหากา เย็น สวดมนต์ สมาทานศีล 5 สวดพาหุง เจริญสมาธิ ภาวนา ทุกวัน ชีวิต เริ่มเปลี่ยน ทีละน้อย ใจที่ว้าวุ่น จะมี มากน้อย อยู่ที่เรา กำหนดจิต วันไหน ไม่สวดมนต์ หรือ สมาทานศีล หรือ ศีลขาด จะจะพบว่า เราจะหงุดหงิดง่าย ใจจะนึกถึง ความหลัง ความอาวรความรัก ความผิดหวัง ต้อง ภาวนามากขึ้น พุท-โธ ภาวนาๆ บ่อยๆ แผ่เมตตาบ่อยขึ้น กรวดน้ำบ่อยขึ้น การทำดี ทำยากมาก ต้องศัทธาตั้งมั่น ใน พระพุทธศาสนา อย่าอ้อนวอนขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลย ไม่ได้ผล สิ่งที่จะได้ผล ก็คือ การปฏิบัติเอง เจ้ากรรมนายเวร ส่วนมาก ไม่ต้องการบุญแบบที่เราทำง่ายๆ เช่น ตักบารต ทำสังฆทาน หล่อพระ แบบนี้ เป็นบุญที่ง่าย ทำง่าย เจ้ากรรมนายเวร ส่วนมากจะรับรู้เช่นเดียวกับเรา เราก่อกรรมเวร ไว้ เราต้องชดใช้ ให้เหมาะสมกับกรรมนั้น และ สมน้ำสมเนื้อกัน ก็ คือ การปฏิบัติ รักษาศีล ด้วย กาย วาจา ใจ สมาธิ ภาวนาปฏิบัติ เรียกว่า แทบตลอดวัน และ ตั้งใจทำ เต็มใจทำ เหมือนผมเคยเข้าไปศึกษา ยูทู๊ปเรื่อง ญาณทิพย์สื่อวิญญาณ ส่วนมากเจ้ากรรมนายเวร จะต้องการ คือ ทาน ศีลกรรมฐาน หรือ บวชชีพราหม์ หรือ บวชพระให้ จึงจะยอม ปลดปล่อยกรรม

เขียนมายาวเลย อยากจะเล่าให้ ทราบเรื่องการปฏิบัติ สมถะกรรมฐาน ก่อน เริ่มทำ ใจจะว้าวุ่น ขุ่นมัว เพราะ กรรมจะมาแทรก ให้จิต ว้าวุ่น การจะให้จิตสงบยากมาก จะคิดเรื่องราวต่างๆ จิตหรุงแต่งเองบ้าง จิตสร้างเรื่องหใคิดไปเองบ้าง ต้องอาศัย องค์บริกรรม เช่น พุท -โธ ซ้ำๆๆๆๆๆ จึงจะจิตปรุงแต่งลงได้ ทำทุกวัน ทุกครั้งที่นึกได้ สติๆๆๆจงกลับคืนมา ทุกวัน จะซ้ำๆ จำเจ แบบนี้ ถามเบื่อไหม ไม่เบื่อ เพราะตอนนี้บุญเริ่มมากขึ้น ทำให้ เราระลึกได้แล้วว่า กรรมใดที่ทำมาจงผ่นใช้ ด้วยบุญ ทาน ศีล ภาวนา แผ่เมตตมา ขอขมากรรม (การขอขมากรรมกรรม ก็คือ เราจะไม่ทำแบบนั้นอีก)

จากวันเป็นเดือน จาก 1 เดือน เป็น 8 เดือน ณ. ตอนนี้ที่เขียน เรื่องแก้กรรมมานี้ รู้ได้อย่างไร ว่า เริ่มดีขึ้น ก็ ดูได้จาก จิตเรา ฟุ้งซ่านน้อยลง เบาบางลง เวลาทำสมาธิสมถะกรรมฐาน จิตเริ่ม คิดน้อยลง ฟุ้งซ่านน้อยลง ยิ่งทำบุญก็ก็เกิด ทุกวัน อานิสงค์ ทาน ศีล ภาวนา ก็ มากขึ้น ทุกวัน สะสม จิตใจปลอดโปร่ง เบาสบายทุกข์ หายไป เพราะ ทานศีลภาวนา ทำให้เรา มีสติสัมปัญญะ ทุกย่าง เกิดขึ้น ตั้งอยู่ดับไป แบบนี้เสมอ เราเกิดมาเพื่อตายจาก

อีกเรื่องหนึ่ง ที่เกิดขึ้นประจำ ตอนเริ่มปฏิบัติ ธรรม ก็คือ กรรมี่เราก่อไว้ มันมาปรากฏในรูป ของภาพอดีต เรากระทำไว้ เช่น มองเห็นตัวเอง ตั้งแต่วัยเด็ก ตกปลา ฆ่าสัตว์ อะไรไว้ มันจะปรากฏให้เห็น พอเห็นในจิต เราก็แผ่เมตราในขณะปฏิบัติ ตอนนั้น อุทฺสบุญนี้ให้ สัตว์ที่ข้าพเจ้าเห็นในนิมิตร ตอนนี้จงรับบุญ ของจงปลดปล่อยกรรม ขอบุญนี้ นำสู่การอโหสิกรรม บางวัน วันหยุด มีเวลาปฏิบัติ สมถะกรรมฐานมากขึ้น ตลอดวัน ภาพนิมิตร ของกรรมที่เรา สร้างขึ้น มาถวงถาม ให้เห็น ภาพแล้วภาพเล่า ตั้งแต่เด็กประถมจน ปัจจุบัน นับไม่ถ้วน ก็ แผ่เมตตาส่งไป ตลอดเวลา ที่ เห็น แต่ละครั้ง บางครั้งไม่ได้ปฏิบัติ แต่ ภาวนา แม้เข้าห้องน้ำ หรือ อาบน้ำ ภาพก็มาปรากฏให้เราเห็นอีก ก็แผ่ไป ขระนั้นๆ เพราะ นั่นหมายถึง เรามีสติอยู่ตลอดเวลาในการปฏิบัติ ภาวนา หลังจกาแผ่เมตตา แผ่บุญใจเราจะเบาสบายมากขึ้น บางครั้งมาในฝัน ส่วนมากจะเป็น ดวงจิต ดวงวิญญาณ ของคน ที่มาปรากฏให้เห็น พร้อมได้ยินเสียงว่า อโหสิกรรม ให้แล้วนะ ฝันแบบนี้ บ่อยมาก ส่วนมากเป็นดวงจิต ดวงวิญญาณ คนที่ตายไปแล้ว ได้รับผลบุญแล้ว ก็พอใจอโหสิกรรม ไม่เคยปรากฏว่า ฝันเห็นสัตว์ที่เคยฆ่า มาแบบความฝัน จะมาใน นิมิตรขณะปฏิบัติทั้งสิ้น

ก็เป็นแบบนี้ มาตลอดหลายเดือน จากนิมิตร หริอ ฝัน ที่เห็น ก็ เริ่มลดน้อยลง นั่นหมายถึง กรรมถูก ปลดปล่อย หรือ เริ่ม เบาบางลง ก็ดีใจ ไม่ละลดในการทำ มีแต่มากขึ้น บ่อยขึ้น ที่มีเวลา กินก็ภาวนา อาบน้ำ เวลานอนก็ภาวนา อีกเรื่อง ที่ผมไม่ทราบว่า ท่านเหมือนผมไหม ทุกครั้งที่ทำการสวดมนต์ สุนัขที่บ้าน และ ข้างๆบ้าน จะเห่าหอนตลอด เหมือนบอกให้รู้ว่า มีดวงจิต ดวงวิญญาณ มารับบุญนะ แม้ตอน สมถะภาวนา จะรู้สึกได้เองเลยว่า มีดวงจิตมารับบุญ เช่น ผมตั้ง ขนตั้ง ลุกชัน เสียงดังแปลกๆ เสียงเดิน เสียงกระจกดังลั่นเหมือนแตก ต้นไม้ พัดไหวแรงมาก เป็นแบบนี้ทุกวัน ๆๆ จนตอนนี้ ชินกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว รู้สึกพอใจ กับการปฏิบัติ และ ดวงจิต ดวงวิญญาณ ที่มารับบุญ กุศลที่เราทำ


 

 

 

 

กรรมใดใดที่ ทำด้วยกายวาจาใจ ทำผิดศีลผิดธรรม มาในชาตินี้ หากชีวิตนี้เคยมีกรรมล่วงเกินใครในชาตินี้ กรรมที่เคยฆ่า กรรมที่เคยไปแย่งของรัก ผลักของชังของใคร กรรมที่เคยไปเบียดเบียนใคร ไม่ว่ามนุษย์ หรือสัตว์ ขอใช้บุญที่ทำ การเจริญภาวนากรรมฐานในวันนี้ ขอกรรมเวรในชาตินี้ จงหลุดพ้น จากสภาวะที่เกิดขึ้น ขอให้ชีวิตของข้าพเจ้า พบความดี สิ่งดีในชีวิตตลอดไป เดินอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องในศีลในกระแสธรรม ขอบุญจากธรรมทาน นี้ ขอให้กรรมจงหลุดพ้น เทอญ

ขอวิญญาณลูกที่ทำแท้ง และนายเวรของข้าพเจ้าและแฟน ทั้งหมด โปรดรับรู้ถึง คำสารพบาปที่ข้าพเจ้า ได้เผยแผ่ บาปกรรมที่ข้าพเจ้าได้กระทำไว้ เป็นการประจานกรรมชั่วของข้าพเจ้าที่ทำมา ต่อสาธาระณะชน ได้รับรู้ และ ให้ สำนึกในกรรม ว่า กฏแห่งกรรมมีจริง บาปมีจริง กรรมมีจริง นายเวรมีจริง    ถึงวิญญาณลูกๆที่ทำแท้ง และนายเวร ขอได้โปรดรับรู้ เถิดว่าข้าพเจ้าและแฟน สำนึกผิดแล้ว ในบาปทั้งหลายที่กระทำมาแล้ว ขอโทษ สำนึกผิด และ ขออโหสิกรรม ซึ่งกันและกัน อย่าเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย ขออานิสงค์บุญธรรมทานนี้  จงเปลี่ยนเป็นสิ่งที่ต้องการ ส่งถึงนายเวรที่มาถึงแล้ว และ มาเบียดเบียน และ กำลังจะมา ขอจงอนุโมทนารับบุญ ขออโหสิกรรมด้วยธรรมทานนี้ นำไปสู่การอโหสิกรรมนี้เทอญ สาธุ สาธุ สาธุ

 ผู้ตั้งกระทู้ นิติ ชัยชัชวาล กระทู้ตั้งโดยสมาชิก โพสต์และแสดงความเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น :: วันที่ลงประกาศ 2014-09-26 13:27:32


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (1685468)
image

กาเมสุมิจฺฉาจารา เวรมณี สิกฺขาปทํสมาทิยามิ

ผิดศีลข้อ 3 ประพฤติผิดในกาม ผิดลูกเมียคนอื่น (ล่วงเกินบุตรธิดาของผู้อื่นก่อนได้รับอนุญาต แย่งคนรักของคนอื่น กีดกันความรักคนอื่น นอกใจคู่ครอง หลอกลวง ข่มขืน ค้าประเวณี ล่วงเกินทางเพศต่าง ๆ)

ผลกรรมคือ

1.หาคู่ครองไม่ได้,ไม่มีใครเอา, หน้าตาอัปลักษณ์, โดนเพศตรงข้ามล้อเลียนจนมีปมด้อย
2.เป็นหม้าย, ผัวเมียตายจาก, ผัวหย่าเมียร้าง, คบใครก็มีเหตุให้หย่าร้างเลิกรา
3.คนรักนอกใจ, คนรักมีชู้, มีเมียน้อย, คบใครก็เจอแต่คนเจ้าชู้, โดนหลอกฟัน, ท้องไม่รับ, เสียตัวฟรี, โดนข่มขืน
4.ไม่มีมิตรจริงใจ, เพื่อนฝูงไม่รัก, พี่น้องก็ไม่รัก, พ่อแม่ทอดทิ้ง, ชีวิตขาดความอบอุ่น, มีแฟนก็ไม่มีใครจริงจังด้วย, ครอบครัวไม่อบอุ่น
5.มีความผิดปกติทางเพศ, ทางร่างกาย, ทางจิตใจ, ถูกกีดกันทางความรัก, สังคมไม่ยอมรับความรักของตน, มีความรักหลบ ๆ ซ่อน ๆ
6.ต้องมีเหตุพลัดพรากจากคนรักและของรักอยู่เสมอ (ก่อนเวลาอันควร)

แนะนำหนทางทุเลา : ตั้งสัจจะว่าจะไม่ทำผิดเรื่องทางเพศ ไม่ทำให้ใครรู้สึกผิดหวังเสียใจในเรื่องความรัก ไม่กีดกัน ไม่คิดแย่งหรือไปรักกับคนรักของใคร ไม่คิดทำร้ายความรู้สึกคนรัก ไม่ล่วงเกินบุตรธิดาของใครก่อนได้รับอนุญาต รักเดียวใจเดียว ไม่นอกใจไม่มีกิ๊ก พอใจในคู่ครองของตนเอง

หมั่นทำบุญถวายเทียนคู่ให้วัด ถวายธงคู่ประดับวัด ช่วยออกค่าใช้จ่ายงานแต่งงานและอื่นๆ ตามแต่จะสะดวกและตามกำลัง หรือให้ธรรมะด้านความรักแก่คู่รักที่รู้จักเอาใจใส่คู่ครอง คนรักเอาใจใส่พ่อแม่ของตนเอง หากรักพ่อแม่เอาใจใส่พ่อแม่อย่างดีจะได้รับผลบุญ ทำให้ความรักของเราสดใสไม่เจ็บช้ำหากทรมานพ่อแม่ ทำอย่างไรกับพ่อแม่ไว้ต่อไปชีวิตรักก็จะเลวร้ายพอ ๆ กับความรู้สึกเสียใจของพ่อแม่ที่เราได้กระทำไว้

 กรรมผิดศีลข้อ 3  ทางพุทธศาสนา บอกไว้ ก็ เป็นแบบนี้จริงๆ ส่วนมาก เรามักจะลืมเลือน กรรม ในการผิดศีลผิดธรรม กัน เพราะหลงระเริง อบายเสพสุข จนลืม นึกถึง กฏแห่งกรรม กว่าจะรู๔ตัว ทำชั่วมานาน ตั้งแต่สมัยเริ่มแตกเนื้อหนุ่ม ลุ่มหลวง เมามัว อบายจนลืม ว่าสักวันหนึ่ง เมื่อ บุญเราไม่ทำ กรรมจะปรากฏ กว่าจะรู้ก็ สายไปแล้ว จะทำอย่างไร ก็ต้อง ทำบุญ ทาน ศีล ภาวนา มากขึ้น เพื่อให้บุญเพิ่ม ไม่มีใครแก้กรรมได้ เพียงแต่ สร้างบุญให้มากเพื่อหนีกรรม

   ทุกวันนี้ ต้อง สวดมนต์ ถือศีล 5 สมาธิภาวนา ทุกวัน และ ขอขมากรรมชั่ว ขออโหสิกรรม การอโหสิกรรม หมายความว่า เราจะไม่ประพฤกผิดเยี่ยงนั้นอีก อันนี้ ยังพอปัญเทากรรมลงได้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือ เจ้ากรรมนายเวร เค้ารู้ว่าเราทำ ด้วยความจริงใจ หรือ เพียง ขอขมากรรมแล้ว หลอกลวงไปวันๆ ให้พ้นกรรม ไม่มีทางครับ จะขอขมากรรมสิ่งใด ต้อง งดเว้นจะไม่ทำผิดอีกเท่านั้น

    ตอนนี้ผมเอง ยังสับสน กับกรรมผิดศีลข้อ 3 มามากมาย สมัยวัยรุ่น มันเป็นกรรมที่มีตัวตน แต่เรา ไม่อาจจะพบเจอเค้าเหล่านั้น ต่างคนต่างเดินทางไป คนละทิศคนละทางกัน ไม่สามารถ ขออโหสิกรรมซึ่งกันและกันได้ เมื่อไม่ได้ขออโหสิกรรมซึ่งกันและกัน กรรมยังส่งผลต่อไป นี่คือปัญหาใหญ่ กับการแก้กรรมกับคนมีชีวิต สำหรับคนใกล้ตัวปัจจุบัน ไม่มีปัญหา เราขออโหสิกรรมซึ่งกันและกันได้ แต่ อดีตที่ผ่านมา จะแก้ยังไง ทำแบบไหน พระพุทธศาสนา บอกว่า อุทิศบุญให้ คนมีชีวิต จะได้ ต่อเมื่อ เจ้าตัวรุรู้ และอนุโมทนาบุญเท่านั้น

   ผมเองก็ได้แต่ ปลงในกรรม ได้ แต่ ใช้บทขอขมากรรมชั่ว ที่มี่อยู่มาใช้ บอกกว่าวต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ให้เป็น พยานรับทราบไว้ เท่านั้น ว่า ข้าพเจ้า สำนึกผิดแล้ว จะไม่ทำแบบนั้นอีกต่อไป เพื่อไม่สร้างกรรมเพิ่มใหม่ ตั้งสัจจะไว้ว่าเราจะทำให้ได้

  หลวงปู่ หลวงพ่อ หลายองค์ก็บอกว่า กรรมฐานแก้กรรมได้ คือทำความดี หนีบาป ตอนนี้ผมก็เลย ต้องปฏิบัติธรรม ตามหลวงปู่ หลวงพ่อ ท่านสอนสั่ง ก็ทำให้จิตใจ สบายขึ้น ดีขึ้น

http://www.youtube.com/watch?v=1nzDCWnUB_s&feature=player_detailpage

http://www.youtube.com/watch?v=LCDxizw9a3Y&feature=player_detailpage

 

 

 

 

กรรมใดใดที่ ทำด้วยกายวาจาใจ ทำผิดศีลผิดธรรม มาในชาตินี้ หากชีวิตนี้เคยมีกรรมล่วงเกินใครในชาตินี้ กรรมที่เคยฆ่า กรรมที่เคยไปแย่งของรัก ผลักของชังของใคร กรรมที่เคยไปเบียดเบียนใคร ไม่ว่ามนุษย์ หรือสัตว์ ขอใช้บุญที่ทำ การเจริญภาวนากรรมฐานในวันนี้ ขอกรรมเวรในชาตินี้ จงหลุดพ้น จากสภาวะที่เกิดขึ้น ขอให้ชีวิตของข้าพเจ้า พบความดี สิ่งดีในชีวิตตลอดไป เดินอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องในศีลในกระแสธรรม ขอบุญจากธรรมทาน นี้ ขอให้กรรมจงหลุดพ้น เทอญ

 

ขอวิญญาณลูกที่ทำแท้ง และนายเวรของข้าพเจ้าและแฟน ทั้งหมด โปรดรับรู้ถึง คำสารพบาปที่ข้าพเจ้า ได้เผยแผ่ บาปกรรมที่ข้าพเจ้าได้กระทำไว้ เป็นการประจานกรรมชั่วของข้าพเจ้าที่ทำมา ต่อสาธาระณะชน ได้รับรู้ และ ให้ สำนึกในกรรม ว่า กฏแห่งกรรมมีจริง บาปมีจริง กรรมมีจริง นายเวรมีจริง    ถึงวิญญาณลูกๆที่ทำแท้ง และนายเวร ขอได้โปรดรับรู้ เถิดว่าข้าพเจ้าและแฟน สำนึกผิดแล้ว ในบาปทั้งหลายที่กระทำมาแล้ว ขอโทษ สำนึกผิด และ ขออโหสิกรรม ซึ่งกันและกัน อย่าเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย ขออานิสงค์บุญธรรมทานนี้  จงเปลี่ยนเป็นสิ่งที่ต้องการ ส่งถึงนายเวรที่มาถึงแล้ว และ มาเบียดเบียน และ กำลังจะมา ขอจงอนุโมทนารับบุญ ขออโหสิกรรมด้วยธรรมทานนี้ นำไปสู่การอโหสิกรรมนี้เทอญ สาธุ สาธุ สาธุ

ผู้แสดงความคิดเห็น นิติ ชัยชัชวาล ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2014-09-27 10:40:07[1]


Copyright © 2010 All Rights Reserved.