ReadyPlanet.com


ธรรมทาน การแก้กรรม ที่กระทำมา


user image

 การแก้กรรม กรรมแก้ไม่ได้ แต่เรา แก้ที่ไม่สร้างกรรมใหม่ สร้างบุญ ทาน ศีล ภาวนา หนีกรรม หลายคน คงจะงง ทาน ศีล ภาวนา ทำไปยังไม่เห็นผล จริงๆแล้ว บุญก็เหมือนกับบาป วิ่งไล่กวดกันตลอด ฉะนั้น การสร้างบุญมักจะมีมารมาขวาง เช่น วันี้ไม่อยาก ทำบุญตักบารต วันนี้ ไม่อยากสวดมนต์ อยากดูหนัง ดูละคร ก่อนค่อยมาทำ แต่ เมื่อดูเสร็จแล้ว กลับ ง่วงหาว ง่วงนอน มารก็จะปรุงแต่ง เอาไว้ก่อน พรุ่งนี้ค่อยทำก็ได้ แบบนี้ละ กรรมเริ่มมีอำนาจเหนือบุญแล้ว เพราะเราปล่อยให้ มารครอบงำจิตไว้

   การปฏิบัติ สวดมนต์ ภาวนา ทกุครั้ง หลายคน มักจะ แผ่เมตตา แผ่บุญตามแผ่นพับไปเลย จริงๆแล้ว ก็ไม่ผิด แต่เรามักลืมให้บุญกับตัวเราก่อน ทำไมละ ก็ เราจะแผ่บุญให้ใคร เราต้องมีกำลังบุญก่อนเสมอ ฉะนั้น เมื่อสวดมนต์เสร็จ ต้องให้เราก่อนเสมอ

                                           อธิฐานให้ตัวเองก่อนเมื่อสวดมนต์เสร็จ

อธิฐาน บุญที่ สวดมนต์ ทาน ศีล เจริญสมาธิ ขอบุญนี้จงสำเร็จแก่ข้าพเจ้า จงส่งผลให้สัมมาอาชีพและปัจจัย 4 ได้รับบุญนี้ ขอบุญนำส่งให้ ข้าพเจ้ามี เดช ปัญญา โภคะ ขอให้สมปราถนาทุกเรื่อง ขอบุญบารมีเต็มขึ้น และ บุญนี้ส่งผลให้ บิดา มารดา ครอบครัวบุตร - ธิดา ลูก หลาน ญาติ ผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวพันธ์กับข้าพเจ้า ผู้มีพระคุณ จงมีส่วนของบุญนี้ ขอให้ …...จงมีส่วนในบุญนี้

  จากนั้นก็ แผ่บูญไป จะให้กับใคร ต้องเริ่มจาก ถวาย พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และ ตามด้วย  บิดามารดา ครูอาจารย์ ไปเรื่อยๆ

   ทีนี้จะบอกว่า ระหว่างสมาธิภาวนา ขอให้หยุดการนึกคิด เรื่องราวต่างๆ ที่เรามีจิตวิตกวิจารณ์ ที่เกิดขึ้นกับเรา อย่าเอาไปคิดในระหว่างเจริญภาวนา และ ห้ามแผ่เมตตา ให้ใคร เช่นทุกข์เรื่อง แฟน หรือ ลูก แผ่ตอนเจริญสมาธิ มันจะตรงข้ามทันที เช่น ขอให้แฟนรักคิดถึง กลับยิ่ง โกรธเกลียด หรือ ยากให้ลูกไม่ดื้อ กลับยิ่งดื้อมากขึ้น ให้เอาจิต อยู่กับลมหายใจ หรือ อยู่ในตัวตลอด อย่าส่งออกไปนอกกาย นึกอะไร ให้ กำหนดไว้ คิดหนอ คิดหนอ เกิด ปวดเมื่อย หรือ คัน ก็ ภาวนาไปตามนั้น ปวดหนอ ปวดหนอ คันหนอ คันหนอ จนกว่าจะหายไป อย่าไป ขยับ อย่าไปเกา เพราะเวทนาที่เกิดขึ้น คือ กรรมที่เรา สร้างไว้ไม่จะเป็นอดีตหรือปัจจุบัน จะถูกชดใช้ ต้อง ทำสมาธิภาวนา หรือ กรรมฐาน ทกุครั้ง แล้วเราจะพบว่า ยิ่งนาน ทุกเวทนาจะลดน้อยลงทุกครั้ง ไม่ใช่จะหมดกรรมนะครับ เพราะเราสร้างมาหลายภพหลายชาติ หมดกรรมเก่า กรรมชุดใหม่จะตามาให้เราชดใช้ไป ต้องปฏิบัติไปเรื่อยๆจนกว่า บุญจะเหนือ กรรม

  ฉะนั้น เมื่อเริ่มจะลดกรรม ด้วยการสวดมนต์ภาวนา ถือศีล อย่าลืม แผ่เมตตาให้ตัวเองก่อน และ สรรพสัตว์ และ กรวดน้ำ

 

 

 

 

 

กรรมใดใดที่ข้าพเจ้าเคยมีกรรมเรื่องความรัก ผิดคู่ ผิดฝากับใคร มีกรรมผิดศีลข้อ ๓ กับใครก็แล้วแต่ ตอนนี้ข้าพเจ้าเกิดใหม่แล้ว ขอกรรมเหล่านั้นอย่าเกิดอย่ามีแก่ข้าพเจ้าอีก"ขอกรรมเวรในชาตินี้ จงหลุดพ้น จากสภาวะที่เกิดขึ้น ขอให้ชีวิตของข้าพเจ้า พบความดี สิ่งดีในชีวิตตลอดไป เดินอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องในศีลในกระแสธรรม ขอบุญจากธรรมทาน นี้ ขอให้กรรมจงหลุดพ้น เทอญ

 ขอวิญญาณลูกที่ทำแท้ง และนายเวรของข้าพเจ้าและแฟน ทั้งหมด โปรดรับรู้ถึง คำสารพบาปที่ข้าพเจ้า ได้เผยแผ่ บาปกรรมที่ข้าพเจ้าได้กระทำไว้ เป็นการประจานกรรมชั่วของข้าพเจ้าที่ทำมา ต่อสาธาระณะชน ได้รับรู้ และ ให้ สำนึกในกรรม ว่า กฏแห่งกรรมมีจริง บาปมีจริง กรรมมีจริง นายเวรมีจริง    ถึงวิญญาณลูกๆที่ทำแท้ง และนายเวร ขอได้โปรดรับรู้ เถิดว่าข้าพเจ้าและแฟน สำนึกผิดแล้ว ในบาปทั้งหลายที่กระทำมาแล้ว ขอโทษ สำนึกผิด และ ขออโหสิกรรม ซึ่งกันและกัน อย่าเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย ขออานิสงค์บุญธรรมทานนี้  จงเปลี่ยนเป็นสิ่งที่ต้องการ ส่งถึงนายเวรที่มาถึงแล้ว และ มาเบียดเบียน และ กำลังจะมา ขอจงอนุโมทนารับบุญ ขออโหสิกรรมด้วยธรรมทานนี้ นำไปสู่การอโหสิกรรมนี้เทอญ สาธุ สาธุ สาธุ

ก่อนอื่นต้องรู้ก่อนว่า กรรมนั้นไม่สามารถลบล้างไปได้ ไม่ว่ากรรมดีหรือกรรมชั่ว แต่เราสามารถ ให้กรรมดีส่งผลเร็วและมาก่อน ในขณะที่ ให้กรรมชั่วส่งผลช้า หรือแผ่วกำลังเบาบางลง แต่ไม่ได้หมายความว่า ถูกลบหายไปดังนั้นต้องเข้าใจให้ถูกต้อง เนื้อหาการแก้กรรม จึงเป็นแนวทาง ในแบบพิธีกรรม การทำเข้าแบบที่ควรทำ ด้วยอาการน้อมจิตให้อ่อนโยนลง ขอเพียงจิตอ่อนโยน การขอขมาใดๆ แก่ใคร ย่อมเกิดผล หากมีความลังเลสงสัย ก็อย่าทำให้เสียของ เพราะจิตไม่อ่อนโยนเพียงพอ ศรัทธาต้องมาก่อน ผลการกระทำจึงจะเต็ม

มีเวลาขอให้ไป ปฏิบัติธรรม ฝึกวิปัสสนาด้วย จะเกิดผลเร็ว โทสะจะน้อยลง ควรแผ่เมตตาให้มากๆ วันละ 10 - 30 ครั้ง การแผ่เมตตาที่ได้ผลนั้น ทานพระธรรมสิงหบุราจารย์แนะนำว่า

ถ้าจะกรวดน้ำ ต้องกรวดน้ำลงดิน ทุกครั้ง วันละ 100 ครั้ง เจ้ากรรมนายเวรจะหาย 100 เท่า 100 วิญญาณ

หรือ

ใช้สมาธิกำหนดอธิษฐานจิต ด้วยความตั้งใจ ประกอบด้วยความมีสติ และสัมปชัญญะ แผ่เมตตาออกจาก ลิ้นปี่ แล้วอุทิศส่วนกุศล จากจักระ 6 หรือบริเวณตาที่สาม ที่กลางหน้าผาก ต่ำลงเล็กน้อย จะได้ผลมากขึ้น

อุทิศบุญ ใช้กับผู้ตาย

นำส่งบุญ ใช้กับผู้ยังมีชีวิตอยู่

ถวายบุญกุศล ใช้กับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตั้งกระทู้ นิติ ชัยชัชวาล กระทู้ตั้งโดยสมาชิก โพสต์และแสดงความเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น :: วันที่ลงประกาศ 2014-10-01 16:13:22


Copyright © 2010 All Rights Reserved.