ReadyPlanet.com


รภาพบาป และ การแก้ไข ด้วย ทานศีลภาวนากรรมฐาน


  ทุกวันนี้ ชีวิต คู่ที่เคยมี ดูเหมือนไกลกัน ห่างกัน แม้ใจจะตรงกัน แต่ก็มีอุปสรรค (วิบากกกรรม)  จะสร้างเส้นทางคู่ขนานไว้ตลอด ยิ่งใจจดจ่อกับความรักความดี ละก็ ยิ่งระทมทุกข์ใจมากพ้นพูนทวี

  หนทางพ้นทุกข์ ก็คือ ตั้งสัจจะ สวดมนต์ สมาทานศีล 5 ในวันธรรมดา วันเกิดศีล 8 วันพระศีล 8 และ เจริญสมาธิภาวนา และ กรรมฐาน แก้กกรรม ด้วยบทสวดมนต์ ที่เอ่ยนาม พระผู้มีพระภาคเจ้า บทไหนก็ได้ ที่ทำให้ จิตใจเราสบาย เริ่มจากเมื่อ เดือน มีนาคม 2557 การ สวดมนต์ ทาน ศีล ภาวนา ก็แบบเดียวกันกับตอนนี้ แต่ตอนนั้นจะถูกรบกวนด้วย ภาพใจอดีตอะไรก็ได้ ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเรา จะสร้างความทุกข์กายทุกข์ใจให้เราได้ วันละ หลายๆเวลา แม้ขณะเจริญสมาจิต ก็จะมีแว๊ปเรื่องให้ ครุ่นคิด จิตเป็นทุกข์ เราก็พยายยามดับทุกข์ ด้วยองค์ภาวนา ดับได้บางครั้ง..

  เป็นเพราะวิบากกรรม นั่นเอง ทำให้ เรา อุทิศบุญส่งไปเจ้ากรรมนายเวร และลูกที่ไม่ได้เกิด ผแต่กลับลืม แผ่เมตตาให้กับตัวเอง) สาเหตุนี้ ทำให้เรา ขาดพลังแผ่เมตตา จากพระรัตนตรัยและทานศีลภาวนาของเรา ไม่มีเกราะแก้ว แห่งพระตรันตรัย และ ทานศีลภาวนา มาช่วยเรานั่นเอง จงจำไว้ก่อนจะอุทิศบุญให้ใคร เราต้องแผ่เมตตาให้ตัวเองก่อน วันละหลายๆรอบจะดีมาก และก็ แผ่เมตตาไปให้ผู้อื่น ตอนนี้ ก็เดือน กันยายน 2557 และ ทุกอย่าง เริ่มดีขึ้น ทีละน้อย ใจที่เคยทุกข์ก็ลดเบาบางลง จิตที่ฟุ้งซ่านก็เบาบางลง การเจริญสมาธิกรรมฐานก็ทำได้มากขึ้น นานขึ้น จาก 30 นาทีก็เป็น 2 ชั่วโมง หรือ มากกว่า  ยิ่งถ้าเป็นวันหยุดจะนั่งสมาธิ และ สลับกับ ทำงานไป ภาวนาไป ตลอดวัน ที่ทำได้ แม้ซักเสื้อผ้า กินข้าว อาบน้ำ ทกุเวลา ภาวนา นามพระผู้มีพระภาคเจ้าตลอด และ แผ่เมตตาให้บุญในอดีตจนปัจจุบัน และ อนาคต ส่งไป ยังผู้ที่เรา จะอุทิศไป ตลอดเวลามิมีประมาณ ให้เค้าสมารถมารับบุญนี้ได้ตลอดเวลา 

  วิบากกรรม ที่เกิดขึ้น ผมเคยตั้งจิตเสมอ ว่า นายเวรของเรา ก็คือ แบบอย่างหรือครูผู้สอนให้เราณุ้เรื่อง กฏแห่งกรรมมีจริง ผลกรรมที่ทำไว้ มันปรากฏเพื่อเตือนสติให้เรา รู้กฏแห่งกรรมและ ชดใช้กรรม ด้วย ทานศีลภาวนา แก้กกรม อย่าโทษนายเวร เพราะสิ่งที่เกิดขึ้น มันมาจากกรรมที่เราทำขึ้น เมื่อส่งผลย่อมรับผลกรรม แก้ทีละอย่าง อันไหนมาก่อน ก็แก้กรรมตรงนั้น และ ก่อนเจริญสมาธิก็ ขอขมากรรม และ อโหสิกรรม กรรมเวรใดๆที่ใครทำกับข้าพเจ้าทุกภพทุกชาติ ข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้ทั้งหมดทั้งสิ้น ขอถวายเป็นอภัยทาน ไม่คิดจองเวร เป็นเจ้ากรรมนายเวรของใครอีกทุกภพทุกชาติ

 

 

ขอเบิกบุญเปิดบุญ ขอพระเจ้า 5 พระองค์ พระแม่ธรณี พยายมราช เป็น ทิพยญาณด้วย

ขอบุญจาก ทานศีลสมาธิภาวนานี้ ขอบุญนี้จงเปลี่ยนเป็น อาหาร น้ำดื่ม หรือสิ่งที่ต้องการ ส่งจิตแผ่บุญ

0.ขออำนาจ พ//ส จงบันดาลดลให้บุญ ของข้าพเจ้า/ ส่งให้น้อง...และ จงปลดปล่อยกรรม ขอบุญนี้จงส่งผลเป็น อโหสิกรรม


 

1ขออำนาจ พ//ส จงบันดาลดลให้บุญของข้าพเจ้า / นายเวรที่มาถึงตัว จงปลดปล่อยกรรม ขอบุญนี้จงส่งผลเป็น อโหสิกรรม


 

2.ขออำนาจ พ //ส จงบันดาลดล นายเวรที่เบียดเบียนชีวิตII จงปลดปล่อยกรรม ขอบุญนี้จงส่งผลเป็น อโหสิกรรม


 

3.ขออำนาจ พ //ส ให้นายเวรทั้งหมด จงปลดปล่อยกรรม ขอบุญนี้จงส่งผลเป็น อโหสิกรรม


 

4. ขออำนาจ พ//ส จงบันดาลดลให้ หากชีวิตนี้เคยมีกรรมล่วงเกินใคร ไม่ว่ามนุษย์ หรือสัตว์ ทั้งหมด

จงปลดปล่อยกรรม ขอบุญนี้จงส่งผลเป็น อโหสิกรรม

5.ขออำนาจ พ//ส ให้สัตว์ทุกสายพันธ์ทั้งหมด ที่ฆ่าทำร้ายเบียดเบียนเป็นอาหาร ขอบุญนี้จงส่งผลเป็น อโหสิกรรม


 

6.ขออำนาจ พ//ส จงบันดาลดลให้บุญของข้าพเจ้า / ให้ บิดามารดา พี่ชาย


 

7.ขออำนาจ พ//ส จงบันดาลดลให้บุญของข้าพเจ้า / ให้ทุกวิญญาณทุกท่านที่รักษาตัวข้าพเจ้า


 

8ขออำนาจ พระพุทธ//ส จงบันดาลดลให้บุญของข้าพเจ้า / ให้ทุกวิญญาณที่รักษาอาการเจ็บป่วยข้าพเจ้า


 

9 ขออำนาจ พระพุทธ//ส จงบันดาลดลให้บุญของข้าพเจ้า ให้ทุกเชื้อโรคที่ทำให้เจ็บป่วยแก่ข้าพเจ้า


 

10.ขออำนาจ พระพุทธ/ /ส จงบันดาลดลให้บุญของข้าพเจ้า / ให้ญาติและไม่ใช่ญาติทั้งหมดที่อยู่ในนรกทุกขุม

 

12.ขออำนาจ พระพุทธ//ส ให้ญาติทั้งหมดที่เป็น เทวดาภูตผี ปีศาจเปรต ครุฑ – นาค – ยักษ์ -มาร อสูร ฤษี เทวดา


 

13.ขออำนาจ พระพุทธ//ส จงบันดาลดลให้บุญของข้าพเจ้า / ให้ญาติทั้งหมดที่ไม่ได้เอ่ยนาม


 

14.ขออำนาจ พระพุทธ//ส จงบันดาลดลให้บุญของข้าพเจ้า/ ให้ทุกวิญญาณที่คุ้มครองบ้านข้าฯ รถข้าพเจ้า


 

15.ขออำนาจ พระพุทธ//ส จงบันดาลดลให้บุญของข้าพเจ้า / ให้ทุกวิญญาณที่รักษาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ข้าฯมีอยู่


 

16.ขออำนาจ พระพุทธ//ส จงบันดาลดลให้บุญของข้าพเจ้า / ให้ทุกวิญาณที่บ้านข้าฯ ที่รถข้าฯที่ที่ไร่ ข้า


 

17.ขออำนาจ พระพุทธ//ส จงบันดาลดลให้บุญของข้าพเจ้า/ ให้ทุกชีวิตที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันในชีวิตจงมีส่วนร่วมในบุญด้วย

 นี่คือตอน อาบน้ำเสร็จแล้ว แต่งชุดขาว สวดมนต์และ ภาวนา ทุกวัน วันนี้เวลานี้ จิตใจเบาสบาย เพราะองค์ภาวนา นามพระผู้มีพระภาคเจ้า และทานศีลภาวนา ครับ และจะทำต่อไปเรื่อยทุกวัน ตลอีวิตเพื่อ  สร้างกรรมดี ล้างกรรมชั่วที่เคยกระทำไว้

  หวังว่าธรรมทานการแก้กรรม คงมีประโยชน์ไม่มาก็น้อย กับเพื่อนๆ ที่เข้ามาอ่านนะครับ

 

 

 

 

อธิฐานขอธรรมทานการเผยแผ่นี้ ถ้าข้าพเจ้าและ..... เคยทำแท้ง หรือ เคยพาใครไปทำแท้ง ขอให้จิตวิญญาณจงอโหสิกรรมให้กับข้าฯ/.  ด้วยธรรมทานนี้ จงสู่การอโหสิกรรมเทอญ

ขอวิญญาณลูกที่ทำแท้ง และนายเวรของข้าพเจ้าและแฟน ทั้งหมด โปรดรับรู้ถึง คำสารพบาปที่ข้าพเจ้า ได้เผยแผ่ บาปกรรมที่ข้าพเจ้าได้กระทำไว้ เป็นการประจานกรรมชั่วของข้าพเจ้าที่ทำมา ต่อสาธาระณะชน ได้รับรู้ และ ให้ สำนึกในกรรม ว่า กฏแห่งกรรมมีจริง บาปมีจริง กรรมมีจริง นายเวรมีจริง    ถึงวิญญาณลูกๆที่ทำแท้ง และนายเวร ขอได้โปรดรับรู้ เถิดว่าข้าพเจ้าและแฟน สำนึกผิดแล้ว ในบาปทั้งหลายที่กระทำมาแล้ว ขอโทษ สำนึกผิด และ ขออโหสิกรรม ซึ่งกันและกัน อย่าเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย ขออานิสงค์บุญธรรมทานนี้  จงเปลี่ยนเป็นสิ่งที่ต้องการ ส่งถึงนายเวรที่มาถึงแล้ว และ มาเบียดเบียน และ กำลังจะมา ขอจงอนุโมทนารับบุญ ขออโหสิกรรมด้วยธรรมทานนี้ นำไปสู่การอโหสิกรรมนี้เทอญ สาธุ สาธุ สาธุผู้ตั้งกระทู้ นิติ ชัยชัชวาล กระทู้ตั้งโดยสมาชิก โพสต์และแสดงความเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น :: วันที่ลงประกาศ 2014-09-16 10:44:14


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (1685225)

 

 

พระคาถาแผ่เมตตาไปทั่ว 3 โลก

นโม พุทธสิกขีพระพุทธเจ้า

นโม สรรพพุทธานัง นโม สรรพธัมมานัง

นโม สรรพสังฆานัง นโม อิติ อิติ โพธิสัตว์

โอม ฉัพพรรณรังสีพระพุทธเจ้า

โอม ท่านท้าวจาตุรมหาพรหม โอม ท่านท้าวพยายมราช

โอม ท่านท้าวสักกะเทวราช โอม ท่านท้าวจาตุรมหาราช

ลูกขออุทิศส่วนกุศลด้วย อิทัง ปุญญะพะลัง

ผลบุญใดที่ลูกได้สั่งสมมารวมทั้งสวดพระนามพระผู้มีพระภาคเจ้า และธรรมทานในวันนี้

ลูกขอแผ่ส่วนกุศล ขอบุญนี้จงเปลี่ยนเป็น อาหาร น้ำดื่ม หรือ สิ่งที่ต้องการไปกับฉัพพรรณรังสีรัศมีหกประการขององค์สมเด็จพระพิชิตมารศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์

ขอได้โปรดดลบันดาลให้สรรพสัตว์ทั้งสามโลก ลูกที่ทำแท้งและมีส่วนรู้เห็นของข้าพเจ้าและแฟน. เจ้ากรรมนายเวรที่มาถึงตัว/ นายเวรที่เบียดเบียนชีวิตIIนายเวรทั้งหมด กรรมเวรที่กระทำที่ทำผิดศีล ข้อ 1-5มาในชาตินี้ และ ญาติ ทุกดวงวิญญาณที่ดูแลรักษากายสังขาร ให้มีความสุขสำเร็จในชีวิต ได้หลุดพ้นจากวัฎสงสาร โดยสิ้นเชิง ด้วยพระบารมีมิอาจประมาณ ลูกขอน้อมนอบนมัสการด้วยจิตใจ ขอให้สรรพสัตว์ทั้ง 3 โลก เจ้ากรรมนายเวรญาติมิตรและจิตลูกสว่างสะอาดสดใส หลุดพ้นไซร้สู่บ้านพระนิพพานพร้อมด้วยบริวารทุกท่านเทอญ สัมปะติจฉามิ สัมปะจิตฉามิ นิพพานสุขัง ...ขออธิฐาน ถ้าเคยทำเลือดเนื้อไม่ให้เกิด หรือ เคยรู้เห็นให้ใครไปทำไม่ให้เกิด ขอให้จิตวิญญาณเหล่านั้น จงอโหสิกรรมให้กับข้าฯ /.... ด้วยบุญธรรมทานนี้ ส่งผลเป็นอโหสิกรรม

ผู้แสดงความคิดเห็น นิติ ชัยชัชวาล ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2014-09-16 14:20:34[1]


Copyright © 2010 All Rights Reserved.