ReadyPlanet.com


ค่าย14 : งานบวงสรวงอาราธนาบารมีพระนางเนเฟอร์ตารี+ปลดล็อคความจน+รวมพลคนมีหน้าที่ 14-16เมษายน2556


ปรากฏการณ์มหัศจรรย์มากมายที่เกิดขึ้นที่บ้านสวนพีระมิดที่นำคำสอนของพระพุทธองค์มาเผยแผ่และพิสูจน์ผลทุกอย่างอย่างเป็นรูปธรรม เห็นผลชัดเจนทันที หายก็หายทันที ซึ่งมุ่งเน้นให้คนรู้จักเหตุคือบาปที่สร้างไว้และดับที่เหตุคือเปลี่ยนแปลงตัวเองในทันที ผลก็ดับตาม คือความทุกข์ต่างๆ เช่น โรคต่างๆ รวมทั้งปัญหาที่มีอยู่ ก็ดับลงในทันทีเช่นกัน

ปรากฏการณ์เหล่านี้ล้วนมาจากพระ
บารมีอันประมาณมิได้ของท่านพ่อดตาจินิน พระพุทธเจ้าองค์พระปฐม พระศรีอาริย์ และพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆพระองค์ทั่วอนันตจักรวาลที่ท่านอาจารย์อุบลได้อาราธนาอัญเชิญมาสถิตย์ในกาย วาจา และใจของท่าน และที่บ้านสวนพีระมิด

แต่สิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เพร
าะมีความสำคัญและเกี่ยวเนื่องกันคือ การที่ท่านอาจารย์อุบลมาสร้างมหาพีระมิดและสร้างกิจกรรมบุญทุกอย่างเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงนั้น ทุกอย่างล้วนได้รับการสื่อสารมาจากเบื้องบน ซึ่งสิ่งที่เห็นชัดเจนคือความเกี่ยวเนี่องกับพีระมิด องค์เทพสฟิงซ์ และมีผู้รู้บอกว่า ท่านอาจารย์อุบลคือพระนางเนเฟอร์ตารี พระราชินีแห่งอียิปต์โบราณซึ่งมีพระรูปพระโฉมที่งดงามยิ่งนัก และมีพระปรีชาสามารถเป็นเลิศสามารถปกครองอียิปต์โบราณจนรุ่งเรืองถึงขีดสุด ผู้คนไม่เจ็บป่วย ไม่ลำบากยากจน มีความสุขสมบูรณ์ทุกประการ

แต่กระนั้นหลายๆคนพยายามพิสูจน์
หลายต่อหลายครั้งเกี่ยวกับพระนางเนเฟอร์ตารีและท่านอาจารย์อุบลว่าเป็นบุคคลเดียวกันหรือไม่ โดยการอธิษฐานบำบัดว่า หากทั้งสองท่านเป็นคนเดียวกันเพียงแต่คนละภพชาติจริงก็ขอให้อาการเจ็บป่วย...ที่เป็นอยู่หายหรือดีขึ้นทันที ซึ่งทุกๆครั้งที่มีการอธิษฐานบำบัด พบว่าผู้คนหายทันที หรือดีขึ้นมากกว่า80%ก็จำนวนมาก

ยิ่งหลังๆมานี้มีการขอบารมีพระน
างเนเฟอร์ตารีช่วยบำบัดอาการเจ็บป่วยของผู้คนก็ยิ่งพบความอัศจรรย์คือ ผู้คนหายเจ็บป่วยอย่างรวดเร็ว เห็นผลอย่างชัดเจน บ้างก็หาย 100%ทันที หรือดีขึ้นจนแต่ละคนอัศจรรย์ใจ

แต่ท่านอาจารย์อุบลก็ไม่เคยยอมรั
บเลยแม้แต่ครั้งเดียวว่าท่านคือพระนางเนเฟอร์ตารี ซึ่งท่านก็คงมีเหตุผลของท่านเอง

แต่ด้วยบารมีของพระนางเนเฟอร์ตา
รีที่มีมากมายและเห็นผลประจักษ์ว่าช่วยเหลือผู้คนได้อย่างกว้างขวาง รวดเร็ว ท่านอาจารย์อุบลจึงได้รับการสื่อสารและจัดพิธีบวงสรวงบารมีพระนางเนเฟอร์ตารี ในค่าย14 นี้

แน่นอนการมาอาราธนาบารมีพระนางเ
นเฟอร์ตารีครั้งนี้ย่อมไม่ธรรมดาอย่างแน่นอน เพราะหลายๆท่านอาจไม่เคยรู้จักพระนางฯมาก่อน แต่ที่ผ่านมาหลายๆท่านก็ได้รับความสุขจากบารมีพระนางฯอย่างมากมายมาแล้ว การอาราธนาบารมีพระนางเนเฟอร์ตารีอย่างเป็นทางกายย่อมมีเหตุผลและปรากฏการณ์สำคัญที่ไม่ธรรมดาอย่างแน่นอน ห้ามพลาด!!

ค่าย14 นี้เป็นค่ายที่มุ่งเน้นการช่วยเ
หลือปัญหาเร่งด่วนของผู้คนในตอนนี้คือ ปัญหาความจน หนี้สิน การงานมีอุปสรรค ซึ่งเป็นกันทั่วโลกไม่เฉพาะประเทศไทย ค่าย14นี้จึงเป็นค่ายที่พิเศษจริงๆเพราะบ้านสวนพีระมิดซึ่งสามารถทำให้คนหายได้ในฉับพลันทันทีด้วยพระบารมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆพระองค์ ปัญหาการงาน การเงิน ก็จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะเห็นผลอย่างรวดเร็ว ชัดเจน ด้วยหลักคำสอนที่ถูกต้องและปฏิบัติได้จริงของพระพุทธองค์ ซึ่งที่ผ่านมาผู้คนแค่เพียงลูบๆคลำๆ จำมาพูดแต่ทำไม่ได้จริง หรือเข้าใจผิดอย่างมากมาย ค่ายนี้จึงมุ่งเน้นปลดล็อคความจนแก่ผู้คนให้เห็นผลอย่างรวดเร็วที่สุด

นอกจากนี้ค่ายนี้มีความพิเศษสุด
คือ เป็นการรวมผู้คนที่เคยตั้งจิตอธิษฐานลงมาทำหน้าที่สำคัญในยุคนี้เพื่อช่วยเหลือผู้คนทั้งประเทศไทยและทั่วโลก และสิ่งที่ท่านอาจารย์อุบลสามารถทำได้ ผุ้มีบารมีตั้งจิตอธิษฐานติดตามมาก็ย่อมสามารถจะทำได้เช่นกัน ดังที่ลูกศิษย์บ้านสวนพีระมิดในปัจจุบันก็สามารถบำบัดผู้คนทั้งหลายให้หายทันทีได้เช่นเดียวกัน 

โอกาสนี้จึงเป็นโอกาสที่พลาดไม่
ได้สำหรับผู้ที่กำลังค้นหาคำตอบในชีวิตของตนเองอยู่ว่าเกิดมาทำไม และเหมือนว่าตนเองเกิดมาเพื่อทำหน้าที่อะไรบางอย่าง หากท่านได้มาพบเจอค่าย14นี้ จิตสัญญาเดิมท่านต้องมีปฏิกิริยาตอบสนองอย่างแน่นอน

ในค่าย14นี้ จะมีการทำน้ำศักดิ์สิทธิ์ซึ่งทุ
กท่านที่จะร่วมค่าย14นี้จะได้พิสูจน์ด้วยตัวเอง เนื่องด้วยเวลาที่แต่ละคนมาเกิดนั้นจะมีการดื่มน้ำชนิดหนึ่งซึ่งทำให้ลืมภพชาติและอดีตที่ผ่านมา และทำให้จำสัญญาเดิมไม่ได้ ดังนั้นผู้มีสัญญาจิตมาทำหน้าที่ก็พากันหลงระเริง ลืมหน้าที่ ดังนั้นน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่จะทำในค่ายนี้.....(ติดตามในงานจริง และพิสูจน์ด้วยตนเองดีกว่า)

สรุปกิจกรรมสำคัญค่าย14
1.
พิธีบวงสรวงอาราธนาบารมีพระนา
งเนเฟอร์ตารี
2.
ปลดล็อความจน
3.
ธรรมะบำบัดแบบเห็นผลฉับพลันทั
นที
4.
ทำน้ำศักดิ์สิทธิ์
5.
ทำน้ำทิพย์ น้ำอภิญญา อาหารอภิญา ขอให้ท่านนำน้ำเปล่ามาจากบ้านเอ
งคนละ 5 ขวดหรือมากกว่าแล้วแต่ท่านต้องการ และอาหารแห้ง ลูกอมที่ต้องการจะทำอาหารอภิญญา
6.
สอนและพิสูจน์จริงวิธีการบำบั
ดฯด้วยวัตถุมงคลบ้านสวนพีระมิดแต่ละอย่างๆเพื่อท่านจะสามารถนำไปช่วยผู้คนได้อย่างทันที เห็นผลจริงและทำอย่างถูกต้อง
7.
ทุกท่านจะได้ร่วมบุญแรงกาย ทั้งสังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน

***
ท่านที่มีสัญญาหน้าที่ทุกท่า
นที่เคยทำบุญมาทั้งชีวิตแล้ว แต่ชีวิตก็ไม่ดีขึ้นเนื่องจากยังอาจติดหนี้แผ่นดิน จากการเอาของหลวงกลับบ้าน ทำลายของหลวง เลี่ยงภาษี ทำบ้านเมืองเสียหาย สกปรกและอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งกรรมนี้ยังคงทำให้ท่านไม่เจริญทางโลก ทางธรรม งานค่าย14นี้ท่านจะได้ติดกระจกประดับองค์พระฯชำระหนี้แผ่นดิน จะทำให้ทุกท่านสามารถปลดล็อคกรรมต่างๆได้อย่างรวดเร็ว***

8.
เล่นน้ำสงกรานต์บ้านสวนพีระมิ
 
9.
กิจกรรมการแสดงบนเวที
และอื่นๆอีกมากมาย

ท่านที่สนใจเข้าร่วมค่าย14 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1.
ต้องเป็นผู้ที่ตั้งจิตอธิษฐาน
มาทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้คน โดยท่านสามารถรู้ได้ด้วยวิธีการดังนี้
-
ตั้งจิตเสี่ยงทายอธิษฐานว่า หากท่านใช่คนที่อธิษฐานจิตมาทำห
น้าที่จริงก็ขอให้เกิดอาการปิติเกิดขึ้น เช่น บางคนอาจร้องไห้ บางคนขนลุก บางคนมีความสุข จิตใจสงบ หรือเกิดอะไรพิเศษบางอย่างขึ้น
-
รู้สึกมีความผูกพันธ์กับท่านอาจ
ารย์อุบล จิตใจอยากมาร่วมงานนี้ทันทีที่ได้อ่านข่าวค่าย14นี้
-
จิตท่านต้องปรารถนิพพานในชาตินี้

-
จิตท่านอยากช่วยผู้อื่น
-
ท่านยังมีปัญหาความทุกข์ทางกายแ
ละใจอื่นๆอยู่

2.
คุณสมบัติอื่นๆ
-
ดูรายการคุยไปแจกไปครบ9ตอนหรือไ
ม่ ไม่เป็นไร ขอให้มีจิตศรัทธาเป็นที่ตั้ง และสามารถทำตามกฏบ้านสวนพีระมิดได้

3.
ท่านสามารถลงทะเบียนได้ในเฟสบุ๊
คกระทู้นี้ หรือในเวปไซต์บ้านสวนพีระมิดได้เลย

4.หลักฐานการสมัครเข้าค่าย
-
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ขีดค่อมเขียนให้ชัดเจนป้องกันกา
รนำไปใช้ต่อว่า "สมัครเข้าค่าย 14 บ้านสวนพีระมิด"
-
เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
กระดาษ A4แนบมาพร้อมกับสำเนาบัตรประชาช
นเขียนข้อมูลคุณสมบัติดังนี้
-
ชื่อ สกุล ชื่อเล่น อายุ 
-
ที่อยู่ปัจจุบัน 
-
การศึกษา สาขาที่จบ
-
อาชีพ ที่ทำงาน

-
ผลการเสี่ยงทายและอื่นๆคือ
-
ตั้งจิตเสี่ยงทายอธิษฐานว่า หากท่านใช่คนที่อธิษฐานจิตมาทำห
น้าที่จริงก็ขอให้เกิดอาการปิติเกิดขึ้น เช่น บางคนอาจร้องไห้ บางคนขนลุก บางคนมีความสุข จิตใจสงบ หรือเกิดอะไรพิเศษบางอย่างขึ้น แจ้งผลระบุมา
-
รู้สึกมีความผูกพันธ์กับท่านอาจ
ารย์อุบล จิตใจอยากมาร่วมงานนี้ทันทีที่ได้อ่านข่าวค่าย14นี้ หรือไม่
-
จิตท่านต้องปรารถนิพพานในชาตินี้
หรือไม่
-
จิตท่านอยากช่วยผู้อื่นหรือไม่
-
ท่านยังมีปัญหาความทุกข์ทางกายแ
ละใจอื่นๆอยู่ ขอให้เขียนบอกปัญหาที่มีอยู่ เช่น การงาน การเงิน สุขภาพทางกาย ทางใจ ให้ชัดเจน

***งานกิจกรรมบุญบ้านสวนจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 12-16เมษายนนี้เลย*** 
วันที่ 12-13 จะมีการเล่นน้ำสงกรานต์ ทำบุญแรงกาย ติดกระจกองค์พระ ติดกระจกวิหารทาน(กิจกรรมต่ออายุ
) สร้างวิหารทาน ธรรทาน เกษตรอินทรีย์ และอื่นๆอีกมากมาย ท่านที่ว่างและสนใจสามารถติดต่อเดินทางมาบ้านสวนได้เลยตั้งแต่วันที่ 11 เมษายนเป็นต้นไป

***
ท่านสามารถเขียนขออนุญาติเข้าบ้
านสวนพีระมิดได้ในกระทู้ขออนุญาติในเฟสบุ๊ค เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมค่าย14 หรืออื่นๆได้เลย***

หากมีปัญหา ข้อสงสัย ก็สามารถสอบถามได้ในกระทู้นี้ ขอให้ทุกท่านโชคดี พบทางพ้นทุกข์ในเร็ววัน พบกันค่าย14....

 ผู้ตั้งกระทู้ ธนา อรุณภิญโญพล กระทู้ตั้งโดยสมาชิก โพสต์และแสดงความเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น :: วันที่ลงประกาศ 2013-03-28 12:08:13


[1] 2 ถัดไป >>

ความคิดเห็นที่ 1 (1655554)

กราบเรียน อ.อุบล อ.มงคล และคุณท้อป

1.น.ส.เพชรดา วรรณรักษ์ (เจี๊ยบ)

อายุ 52 ปี อยู่อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

จบบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
อาชีพ สมุห์บัญชี บริษัท ฟาร์อีสต์ อินน์ จำกัด

2. ด.ญ.ยุพินดา วรรณรักษ์ (กระต่าย)

อายุ 13 ปี อยู่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

นักเรียนชั้น ม.2 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี

ขออนุญาติ สมัครเข้าร่วม ค่าย14ครับ

จะมาร่วมกิจกรรม วันที่13-16เมษายน 56


- ผลการตั้งจิตเสี่ยงทายอธิษฐาน มีอาการขนลุกตั้งแต่ศรีษะ ลงมาตั้งแต่เริ่ม

อ่านข้อความการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายค่ะ

- จิตต้องการปรารถนิพพานในชาตินี้
-
จิตต้องการอยากช่วยผู้อื่น
-
ยังมีปัญหาความทุกข์ทางกายแ
ละใจอื่นๆอยู่

  มีปัญหาสายตาสั้น มีปัญหาการงานและการเงิน ขาดสภาพคล่อง มีหนี้สิน
-รู้สึกมีความผูกพันธ์กับท่านอาจารย์อุบล จิตใจอยากมาร่วมงานนี้ทันทีที่ได้อ่านข่าวค่าย14นี้ค่ะ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น เพชรดา วรรณรักษ์ ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2013-03-31 22:31:11


ความคิดเห็นที่ 2 (1655568)

อนุโมทนาสาธุกับพี่เจี๊ยบและน้องกระต่ายด้วยครับ ไงก็ช่วยแจ้งด้วยนะครับว่าจะเข้ามาในวันไหน และเขียนขออนุญาติในกระทู้ฯตามระเบียบด้วยเน้อ 

อ้าว ท่านอื่นๆที่มัวรีรอชักช้า ก็รีบๆมาลงชื่อให้เวยๆ หากถึงจำนวนที่พอเหมาะแล้ว ท่านอาจารย์อุบลก็จะปิดรับสมัครเข้าค่าย14ในทันทีเลยนะครับ 

ใครที่รู้ตัวว่ามีหน้าที่...ฟ้าวเลยเด้ออ สาธุ

ผู้แสดงความคิดเห็น ธนา อรุณภิญโญพล ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2013-04-01 09:08:25


ความคิดเห็นที่ 3 (1655571)

ผมรู้สึกตื่นเต้นนิโหน่ย สำหรับค่าย14นี้ เพราะไม่คาดคิดมาก่อนว่าท่านอาจารย์อุบลจะทำน้ำศักดิ์สิทธิ์ ที่จะทำให้ผู้มีหน้าที่แต่ละคนสามารถจำ ระลึกได้ว่าตนเองเกิดมามีหน้าที่อะไร และควรทำหน้าที่ของตนอย่างจริงจังและเต็มที่ซะที

เป็นความสุดพิเศษจริงๆที่เหนือคำบรรยายจริงๆครับ ที่สำคัญค่ายนี้เน้นที่จะแก้ปัญหา ปลดล็อคความยากจนให้แก่ผู้ที่เข้ามาร่วมเข้าค่ายอย่างแท้จริง มีกิจกรรมที่สุดยอดดมั่กก คือ การติดกระจกองค์พระฯ หรือนั่นก็คือ ท่านพ่อดตาจินิน หาโอกาสแบบนี้บ่ได้แว้ววว... ใครลีลาอยู่ ช้าหมด อดเด้ออ แว๊กกก

ผู้แสดงความคิดเห็น ธนา อรุณภิญโญพล ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2013-04-01 09:34:18


ความคิดเห็นที่ 4 (1655574)

 อ่านแล้วอยากไปเข้าค่าย 14 จริง ๆ ค่ะ

แต่โซ่ตรวนที่เราทำไว้  มันยิ่งใหญ่นัก

แต่ว่างานนี้ขอสู้ตายค่ะ 

ผู้แสดงความคิดเห็น ฉวีวรรณ นภาพรรณราย (ตาล) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2013-04-01 09:43:11


ความคิดเห็นที่ 5 (1655590)

กราบเรียน อ.อุบล อ.มงคล และคุณท้อป

นายวัชระ เลิศวิทยากรณ์ (ชิม)

อายุ27ปี อยู่อ.เมือง จ.นครสวรรค์

จบบริหารธุรกิจเอกการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
ค้าขาย อุปกรณ์งานฝีมือ ร้านลิ้มก้วงหยู

ขออนุญาติ สมัครเข้าร่วม ค่าย14ครับ

จะมาร่วมกิจกรรม วันที่12-16เมษายน56

- เมื่อตั้งจิตเสี่ยงทายอธิษฐานว่า หากผมใช่คนที่อธิษฐานจิตมาทำหน้าที่จริงก็ขอให้เกิดอาการปิติเกิดขึ้น ปรากฏว่า มีอาการขนแขนลุก ไล่ขึ้นมาถึงศีรษะ รู้สึกตื้นตันปิติ ครับ

- ผมรู้สึกมีความผูกพันธ์กับท่านอาจารย์อุบล จิตใจอยากมาร่วมงานนี้ทันทีที่ได้อ่านข่าวค่าย14นี้ครับ
- ผม
ต้องปรารถนิพพานในชาตินี้ครับ

- ผมต้องการ
ช่วยผู้อื่นครับ
-
ท่านยังมีปัญหาความทุกข์ทางกายแ
ละใจอื่นๆอยู่

ทุกข์ทางกาย ตัวเตี้ย เป็นสิว


ทุกข์ทางใจ   ขี้เกียจ รักษาความดีได้ไม่สม่ำเสมอ ขี้หงุดหงิด ขาดอารมณ์ขัน ขาดสมาธิ ขาดปัญญาในทางโลกและทางธรรม ยังมีมโนกรรมชั่วกับท่านอาจารย์อุบลและผู้ทรงศีล

มีปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน มีหนี้สิน

กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ชิม วัชระ เลิศวิทยากรณ์ ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2013-04-01 14:05:03


ความคิดเห็นที่ 6 (1655627)

กราบเรียน : ท่านอ.อุบล อ.มงคล คุณท็อป

เรื่อง : ขออนุญาตเข้าร่วมกิจกรรมค่ายที่ 14

จำนวน 7  คน

ขออนุญาตเข้าบ้านสวนฯ วันที่ 14-16 เมษายน 2556

ค้างคืน จำนวน 2 คืน คืนวันที่ 14-15 เมษายน 2556

(คนที่ 1) นายพิชัย ภูกิ่งพลอย ชื่อเล่น ชัย  การศึกษา จบม.3 อาชีพ เกษตรกร ค้าขาย ผลการเสี่ยงทาย มีอาการขนลุก ปิติ น้ำตาไหล มีความผูกพันธ์กับท่านอ.อุบล   จิตปรารถนาพระนิพพานชาติปัจจุบัน จิตอยากช่วยเหลือผู้อื่น   มีปัญหา หนี้สิน ไม่มีสภาพคล่องทางการเงินเป็นบางครั้ง ยังไม่สำเร็จทางธรรม 

(คนที่ 2) นางวันเพ็ญ  ภูกิ่งพลอย ชื่อเล่น เพ็ญ การศึกษา จบม.6 อาชีพ เกษตรกร ค้าขาย ผลการเสี่ยงทาย รู้สึกสบายใจมีความผูกพันธ์กับท่าน อ.อุบลทันทีที่รู้ข่าวค่าย 14 อยากมาทันที  จิตปรารถนาพระนิพพานชาติปัจจุบัน จิตอยากช่วยเหลือผู้อื่น มีปัญหา หนี้สิน ไม่มีสภาพคล่องทางการเงินเป็นบางครั้ง ยังไม่สำเร็จทางธรรม

(คนที่ 3) ด.ช.ค้ำบุน ภูกิ่งพลอย ชื่อเล่น ไข่ตุ๋น การศึกษา กำลังจะขึ้นอนุบาล1 ผลการเสี่ยงทาย คิดถึงท่านอ.อุบลอยากกราบท่านอ.อุบล จิตปรารถนาพระนิพพานชาติปัจจุบัน จิตอยากช่วยเหลือผู้อื่น มีปัญหา ดื้อ เรียนหนังสือไม่เก่ง

(คนที่ 4) ด.ช.ประทาน ภูกิ่งพลอย ชื่อเล่น บอส การศึกษา กำลังจะขึ้นป.5 ผลการเสี่ยงทาย มีอาการรักเคารพคิดถึงอยากกราบท่านอ.อุบล จิตปรารถนาพระนิพพานชาติปัจจุบัน จิตอยากช่วยเหลือผู้อื่น มีปัญหา ดื้อ เรียนหนังสือไม่เก่ง

(คนที่ 5) นางยุวรัตน์ พันธุวงษ์ ชื่อเล่น น้อย การศึกษา จบปริญญาตรีสาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  อาชีพ รับราชการ ที่เทศบาลตำบลทุ่งฝน จ.อุดรธานี ผลการเสี่ยงทาย รู้สึกรัก ผูกพันธ์กับท่านอ.อุบล คิดถึง ดีใจ มีความสุข อยากกราบท่านอ.อุบล รู้เรื่องการเข้าค่าย 14 อยากร่วมกิจกรรมทันที จิตปรารถนาพระนิพพานชาติปัจจุบัน จิตอยากช่วยเหลือผู้อื่น มีปัญหา หนี้สิน ไม่มีสภาพคล่องทางการเงินเป็นบางครั้ง ชีวิตคู่ ครอบครัว ไม่ก้าวหน้าทางการงาน ยังไม่สำเร็จทางธรรม

(คนที่ 6) นายรชฎ พันธุวงษ์ ชื่อเล่น นูน การศึกษา จบปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา อาชีพ รับราชการ ที่อบต.บ้านยา จ.อุดรธานี ผลการเสี่ยงทาย มีความรู้สึกศรัทธา เคารพท่านอ.อุบล อยากเข้าร่วมค่าย 14 ทันที จิตปรารถนาพระนิพพานชาติปัจจุบัน จิตอยากช่วยเหลือผู้อื่น มีปัญหา หนี้สิน ไม่มีสภาพคล่องทางการเงินเป็นบางครั้ง ปัญหาที่ทำงาน ชีวิตคู่ ยังไม่สำเร็จทางธรรม

(คนที่ 7) ด.ช.เศรษฐชัย พันธุวงษ์ ชื่อเล่น โปรแกรม การศึกษา กำลังจะขึ้นป.3 ผลการเสี่ยงทาย รู้สึกคิดถึง รัก เคารพ ท่านอ.อุบล รู้เรื่องการเข้าค่าย 14 อยากร่วมกิจกรรมทันที จิตปรารถนาพระนิพพานชาติปัจจุบัน จิตอยากช่วยเหลือผู้อื่น มีปัญหา ดื้อมาก เรียนหนังสือไม่เก่ง

จึงเรียนมาเพื่อขออนุญาต กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น นางยุวรัตน์ พันธุวงษ์ ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2013-04-01 21:08:18


ความคิดเห็นที่ 7 (1655630)

 

นางสาวชัชวลี กะลัมพะเหติ จบปริญญาเอกสาขาเคมี ทำงานเป็นนักวิจัยที่สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. ได้อ่านกระทู้ค่าย 14 และอยากมาร่วมมากๆ เพราะได้ข่าวว่าอาจารย์ท่านรับแค่ 100 คน ถ้ายังลังเล ชักช้าอยู่ ต้องพลาดโอกาสดี ๆ ในชีวิตเป็นแน่แท้ จึงรีบเขียนทันที

กราบขอบพระคุณอาจารย์อุบล อาจารย์มงคล และคุณท๊อป เจ้าของบ้านสวนพีระมิดที่เมตตาจัดกิจกรรมบุญยิ่งใหญ่ ได้แก ค่าย 14 ดิฉัน เป็นแฟนพันธ์แท้คนนึงของบ้านสวนฯ ขอสมัครเข้าค่าย 14 โดยจะเริ่มมาในวันที่ 14 เมย. - 16 เมย. 56

1.ต้องเป็นผู้ที่ตั้งจิตอธิษฐานมาทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้คน โดยท่านสามารถรู้ได้ด้วยวิธีการดังนี้
- ตั้งจิตเสี่ยงทายอธิษฐานว่า หากท่านใช่คนที่อธิษฐานจิตมาทำหน้าที่จริงก็ขอให้เกิดอาการปิติเกิดขึ้น เช่น บางคนอาจร้องไห้ บางคนขนลุก บางคนมีความสุข จิตใจสงบ หรือเกิดอะไรพิเศษบางอย่างขึ้น

 ได้อธิษฐานแล้ว ว่าตนเป็นคนอธิษฐานจิตหรือไม่ ถ้ามีขอให้ได้รับรู้ได้ พบว่ามีอาการสงบเย็นใจ และขนลุก

- รู้สึกมีความผูกพันธ์กับท่านอาจารย์อุบล จิตใจอยากมาร่วมงานนี้ทันทีที่ได้อ่านข่าวค่าย14นี้
 แน่นอนมีความผูกพันกับท่านอาจารย์อุบล เวลาเราเจ็บปวดร่างกาย เราก็อดทน เพราะนึกถึงคำสอนของท่านว่า ใครทำกรรมใด ก็ย่อมได้รับผลกรรมที่ตนทำ  แต่พอนึกถึงหน้าท่าน ความเจ็บก็คลี่คลายลงบ้าง ท่านมีบุญคุณกับเรา ให้โอกาสเราแก้ตัวเมื่อเราทำผิด คอยสั่งสอน และแนะนำ จึงรักและเคารพท่านมาก
- จิตท่านต้องปรารถนิพพานในชาตินี้
 ปรารถนานิพพานเหมือนคนอื่น ๆ ในบ้านสวน เพราะรู้ว่าเป็นทางเดียวที่จะพ้นทุกข์ ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฎอีก แต่ก็ไม่คาดหวังใด ๆ ปล่อยไปตามธรรมชาติ เพราะรู้สึกว่า จิ๋มเกิดมาเพื่อจะใช้กรรม เพราะเราทำกรรมมาเยอะแยะ แค่เขาให้เราเกิดเป็นคน เดินได้ คิดได้ ทำดีได้ ที่สำคัญทำให้เรามาพบท่านอ.อุบล ก็ดีใจและปลื้มใจสุดๆ แล้ว และจะพยายามไม่ท้อ แต่จะตั้งใจทำดีให้ถึงที่สุด
- จิตท่านอยากช่วยผู้อื่น  
 
อยากช่วยผู้อื่นให้พ้นทุกข์ เช่นเดียวกับเรา เพราะเรามีความสุขมากที่ได้มาทำบุญที่บ้านสวนฯ อยากให้เขาตามเรามาเพื่อลิ้มรสความสุขในแดนสวรรค์ เช่นนี้

- ท่านยังมีปัญหาความทุกข์ทางกายและใจอื่นๆอยู่
 ยังมีอาการเจ็บฝ่าเท้า และ หลังอยู่ เพราะกรรมในอดีตชาติ ที่ฆ่าคนตาย ทั้งขับรถชน ปืนไรเฟิลยิงที่ขา เอาดาบฟันขาคนขาด เขาคงเจ็บน่าดู แค่เราปวดหลัง ปวดขา บ้าง ก็ยังบ่น เฮ้อ กรรมหนักจริงนะเรา  กราบขอขมาทุกๆ ท่านที่เราทำให้ท่านเจ็บนะเจ้าคะ ข้าผิดไปแล้ว
 ในปัจจุบันชาติ ก็มีงานทำ แต่งานเยอะจัง หรือเราเป็นคนขยัน ใช้ง่าย เลยมีแต่คนหางานมาให้ทำ คงเป็นกรรมก็รับกรรมไป  กายและใจจิ๋ม ไม่มีอะไรทนได้ แต่มีความหวังอยากให้พ่อ แม่ และเพื่อน ๆ ที่ปตท. เข้ามาหาธรรมะอย่างเราบ้าง เพื่อที่จะนำธรรมะไปเผยแพร่ต่อไปค่ะ
ขอร่วมเข้าค่าย 14  ตั้งแต่ 14 เมย. ถึง 16 เมย. 56 ค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ชัชวลี กะลัมพะเหติ ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2013-04-01 21:45:18


ความคิดเห็นที่ 8 (1655631)

กราบเรียน อ.อุบล อ.มงคล และคุณท้อป

 

นาง ดารา เลิศวิทยากรณ์ (แหวว)

อายุ 59ปี อยู่อ.เมือง จ.นครสวรรค์

จบปริญญาตรี คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ เอกการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ค้าขาย อุปกรณ์งานฝีมือ ร้านลิ้มก้วงหยู

 

ขออนุญาติ สมัครเข้าร่วม ค่าย14ค่ะ

จะมาร่วมกิจกรรม วันที่12-16เมษายน56

- เมื่อตั้งจิตเสี่ยงทายอธิษฐานว่า หากใช่คนที่อธิษฐานจิตมาทำหน้าที่จริงก็ขอให้เกิดอาการปิติเกิดขึ้น

ปรากฏว่า มีอาการจิตใจสงบ

- รู้สึกมีความผูกพันธ์กับท่านอาจารย์อุบล จิตใจอยากมาร่วมงานนี้ทันทีที่ได้อ่านข่าวค่าย14นี้ค่ะ
-
ต้องปรารถนิพพานในชาตินี้ค่ะ

- ต้องการ
ช่วยผู้อื่นค่ะ
-
ท่านยังมีปัญหาความทุกข์ทางกายแ
ละใจอื่นๆอยู่

 สายตายาวค่ะ

กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ชิม วัชระ เลิศวิทยากรณ์ ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2013-04-01 22:40:07


ความคิดเห็นที่ 9 (1655660)

กราบเรียน : ท่านอาจารย์อุบล ท่านอาจารย์มงคล คุณท็อป

เรื่อง :  ขอสมัครเข้าค่าย 14

ชื่อ : นางสมจิต โพธิ์นิล(จิต) อายุ 51 ปี อ.เมือง จ.นนทบุรี

การศึกษา : ปวส.การจัดการ

อาชีพ : แม่บ้าน

ขอเข้าร่วมกิจกรรมวันที่ 14-16 เม.ย.56

- ตั้งจิตเสี่ยงทายอธิฐาน มีความสงบนิ่งมีความสุข รู้สึกผูกพัน อยากช่วย งานทุกครั้ง และงานค่าย 14 ครั้งนี้

-ปรารถนานิพพานในชาตินี้

-อยากช่วยเหลือผู้อื่นให้ได้รับความสุข

-ยังมีความทุกข์ทางด้านขาดสภาพคล่องทางการเงิน มีหนี้สิน ลูกดื้อ ขาดปัญญา ความเข้มแข็ง

  จึงเรียนมาเพื่อขออนุญาติ กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น สมจิต โพธิ์นิล ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2013-04-02 12:14:40


ความคิดเห็นที่ 10 (1655662)

 

"สมัครเข้าค่าย 14 บ้านสวนพีระมิด"

- ชื่อธารีรัตน์ สกุล กะลัมพะเหติ ชื่อเล่น จุ๋ม อายุ 53 ปี
- ตั้งจิตเสี่ยงทายอธิษฐานว่า หากท่านใช่คนที่อธิษฐานจิตมาทำหน้าที่จริงก็ขอให้เกิดอาการปิติเกิดขึ้น ____สัมผัสอาการว่าขนลุก มีความสุขใจ
- รู้สึกมีความผูกพันธ์กับท่านอาจารย์อุบล จิตใจอยากมาร่วมงานนี้ทันทีที่ได้อ่านข่าวค่าย14นี้ ___ผูกพันกับ อจ.อุบล อยากมาช่วยท่านตามกำลังความสามารถ อยากปกป้องบ้านสวน ให้สะอาดเรียบร้อยตลอดไป
- จิตท่านต้องปรารถนิพพานในชาตินี้หรือไม่_____เขาว่าแดนนิพพาน จะสุขสงบก็อยากไป แต่ไม่โลภ แล้วแต่บุญกรรมทำมา ไม่ได้ก็เพราะตนเองไม่ดีพอ แต่มีความพยายามต่อไป
- จิตท่านอยากช่วยผู้อื่นหรือไม่__อยากให้ทุกคนพ้นทุกข์ เข้าสู่ทางธรรม
- ท่านยังมีปัญหาความทุกข์ทางกายและใจอื่นๆอยู่ ขอให้เขียนบอกปัญหาที่มีอยู่
อยากให้การงานก้าวหน้ามีความสำเร็จโดยเร็ว ไม่มีอุปสรรค

ขอร่วมเข้าค่าย 14 ตั้งแต่ 14 เมย. ถึง 16 เมย. 56 ค่ะ

กราบขอบพระคุณท่านเจ้าของบ้านสวนพีรามิด ทุกท่าน

ผู้แสดงความคิดเห็น ธารีรัตน์ กะลัมพะเหติ ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2013-04-02 13:21:06


ความคิดเห็นที่ 11 (1655690)

กราบเรียน ท่านอ.อุบล อ.มงคล และคุณท้อป

เรื่อง ขอสมัครเข้าค่าย 14 จำนวน 1 คน

น.ส.ปาริชาต ชมภู (อ้อย)

อายุ 41 ปี อยู่อ.เมือง จ.นนทบุรี

จบปริญญาโท บริหารธุรกิจเอกการตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
อาชีพ ขายเครื่องมือแพทย์

ขอเข้าร่วมกิจกรรม วันที่12-16 เมษายน 2556

- เมื่อตั้งจิตเสี่ยงทายอธิษฐานว่า หากใช่คนที่อธิษฐานจิตมาทำหน้าที่จริงก็ขอให้เกิดอาการปิติเกิดขึ้น ปรากฏว่า มีอาการปิติ ตัวโยกโคลงไปมาค่ะ

- อ้อยรู้สึกมีความผูกพันธ์กับท่านอาจารย์อุบล มากตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นท่านในรายการคุยไปแจกไป  รู้สึกถูกชะตา และติดใจการจัดรายการ จนต้องคอยติดตามรายการทุกวันอาทิตย์  อยากมาทำบุญที่บ้านสวนฯตั้งแต่ครั้งแรกที่ดูรายการแต่ไม่กล้ามาเพราะกลัวการสารภาพบาปออกทีวีค่ะ และ ต้องการมาร่วมงานนี้ทันทีที่ได้อ่านข่าวค่าย14นี้ค่ะ
- อ้อย
ปรารถนิพพานในชาตินี้ค่ะ
- อ้อยต้องการ
ช่วยเหลือผู้อื่นค่ะ
-
ท่านยังมีปัญหาความทุกข์ทางกายแ
ละใจอื่นๆอยู่  คือ ทางกาย  สายตาสั้น และมีหนี้สินเรื่องบ้านและรถค่ะ ต้องการมีชีวิตอยู่อย่างไม่มีหนี้สิน มีสภาพคล่องทางการเงิน


ทุกข์ทางใจ   รักษาความดีได้ไม่สม่ำเสมอ ขี้โกรธ และโมโหอยู่ค่ะ 
กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น อ้อย (ปาริชาต ชมภู) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2013-04-02 17:49:20


ความคิดเห็นที่ 12 (1655706)

กราบเรียน ท่านอ.อุบล อ.มงคล และคุณท้อป
เรื่อง ขอสมัครเข้าค่าย 14

จำนวน 1 คน นายนราธิป กิมไพบูลย์ (ตุลย์)
อายุ 24 ปี ที่อยู่ปัจจุบัน เขตจตุจักร กทม.
จบปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร


ขอเข้าร่วมกิจกรรม ตั้งแต่วันที่12-16 เมษายน 2556
- เมื่อตั้งจิตอธิฐานเสี่ยงทาย เหมือนจะมีอาการวูบๆที่หลัง และจิตใจสงบยิ่งขึ้นครับ
- ความผูกพันธ์ที่มีต่อท่านอาจารย์อุบลรู้สึกว่าอยากทำอะไรก็ได้เพื่อแบ่งเบาภาระท่านอาจารย์และอยากช่วยงานท่านอย่างเต็มความสามารถ
- ผมมีความปรารถนานิพพานในชาตินี้ครับ
- ผมต้องการช่วยเหลือผู้อื่นครับ
- ปัญหา คือยังมีหนี้สินครับ , การใช้ปัญญา , จิตใจยังไม่เข้มแข็งกล้าหาญเพียงพอ

ผมขอช่วยงานค่าย14 อย่างเต็มความสามารถครับ
กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์อุบล อ.มงคล และคุณท้อป และเทวดาที่รักษาท่านอาจารย์อุบลทุกพระองค์ครับ สาธุๆๆ

ผู้แสดงความคิดเห็น ตุลย์ นราธิป กิมไพบูลย์ ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2013-04-02 20:39:32


ความคิดเห็นที่ 13 (1655710)

กราบเรียน ท่านอ.อุบล อ.มงคล และคุณท้อป
เรื่อง ขอสมัครเข้าค่าย 14

จำนวน 1 คน นางอนัญญา  สุขถาวร (อัญ)
อายุ 33 ปี ที่อยู่ปัจจุบัน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
จบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  สาขาการบัญชี           เทคโนโลยีชลบุรี

ขอเข้าร่วมกิจกรรม ตั้งแต่วัน ที่12-16 เมษายน 2556
- เมื่อตั้งจิตอธิฐานเสี่ยงทาย มีอาการเย็นวาบบริเวณหลัง และด้านหลังศรีษะ รู้สึกโล่งโปร่งเบาค่ะ
- ความผูกพันธ์ที่มีต่อท่านอาจารย์อุบลรู้สึกว่าอยากทำอะไร  ช่วยงานท่านอาจารย์ทุกอย่าง ตามที่ได้รับมอบหมายให้เต็มกำลังความสามารถค่ะ
- มีความปรารถนานิพพานในชาตินี้ค่ะ
- ต้องการช่วยเหลือผู้อื่น
- ปัญหา ขาดสภาพคล่องทางการเงิน , จิตใจอ่อนไหว ไม่เข้มแข็งกล้าหาญ, ขาดสติปัญญา

กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์อุบล อ.มงคล และคุณท้อป เป็นอย่างสูงค่ะ

 
ผู้แสดงความคิดเห็น อัญ - อนัญญา สุขถาวร ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2013-04-02 21:29:56


ความคิดเห็นที่ 14 (1655868)

กราบเรียน ท่านอ.อุบล อ.มงคล และคุณท้อป
เรื่อง ขอสมัครเข้าค่าย 14

จำนวน 4  คน ที่อยู่ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 
1. นายผดุง สุดจิตต์ ชื่อเล่นเล็ก อายุ 51 ปี 
จบปริญญาตรี สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิตย์ ม.ณเรศวร
อาชีพ รับราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลวังโพธิ์
ผลการอธิษฐานจิตเสี่ยงทาย รู้สึกปิติขนลุกครับ
รู้สึกผูกพันธ์ท่านอาจารย์อุบลครับ รู้สึกอบอุ่นทุกครั้งที่มาบ้านสวนพีระมิด และได้พบท่านอาจารย์อหุบล ทันที่ทราบข่าวอาจารญ์เปิดค่าย 14 ก็อยากมาร่วมงานและตั้งใจจะมาให้ได้ครับ
จิตปรารถนานิพพานชาตินี้ครับ
จิตต้องการช่วยเหลือผู้อื่นครับ เคยตังใจว่าจะลาออกจากราชการ เปิดร้านขายยา หรือร้านอาหารมังสวิรัต อยากจะใช้แนวทางบ้านสวนพีระมิดช่วยให้ผู้คนหันมารักษาศิล 5 มาก ๆครับ
ปัญหา: ทางกาย ผมหงอกก่อนวัย หน้ามีฝ้า ปวดเมื่อยตามร่างกายบ่อย ภูมิแพ้ ปัญหาการเงิน ขาดสภาพคล่อง มีหนี้สินมาก ขายบ้านยังไม่ได้  การงานไม่ก้าวหน้า  สอบวิชากฏหมายวิธีสบัญญัติ 3 ไม่ผ่าน ทำไร่ไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร ลูกซนไม่เชื่อฟัง  มีแตนอยู่บริเวณรอบบ้านจำนวนมาก จิตใจไม่สงบ ขาดสมาธิ ขาดปัญญา ยังมีความโกรธ ไม่เจริญทางโลกและทางธรรม 

2. นางมยุรฉัตร สุดจิตต์ ชื่อเล่นตุ๊ก อายุ 36 ปี 
จบ ปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี มศว.ประสานมิตร
อาชีพ รับราชการ สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี
ผลการอธิษฐานจิตเสี่ยงทาย มีความสุข ปิติน้ำตาไหลขนลุก
รู้สึกผูกพันธ์ท่านอาจารย์อุบลค่ะ รักเคารพท่านอยากรับใช้ช่วยเหลือท่านค่ะ ทันที่ทราบข่าวอาจารย์เปิดค่าย 14 ก็อยากมาร่วมงานและตั้งใจจะมาให้ได้ค่ะ
จิตปรารถนานิพพานชาตินี้ค่ะ
จิตต้องการช่วยเหลือผู้อื่นค่ะ 
ปัญหา: ทางกาย มีสิวรอยด่างดำบนใบหน้า ภูมิแพ้  ปัญหาการเงิน ขาดสภาพคล่อง มีหนี้สินมาก ขายบ้านยังไม่ได้   ลูกซนไม่เชื่อฟัง  มีแตนอยู่บริเวณรอบบ้านจำนวนมาก จิตใจไม่สงบ ขาดสมาธิ ขาดปัญญา  จิตใจไม่เข้มแข็ง เกียจคร้าน ยังมีความคิดอยากทานเนื้อสัตว์ ยังมีจิตแวบ ยังมีความโกรธ ไม่เจริญทางโลกและทางธรรม

3. เด็กชายพอเจตน์ สุดจิตต์ ชื่อเล่นบิ๊กซัน 10 ปี 
ศึกษาชั้นปถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนชัยจิตวิทายา 
ผลการอธิษฐานจิตเสี่ยงทาย ขนลุกเย็นวาบจากแขนขั้นมาทั้งตัว 
รู้สึกผูกพันธ์ท่านอาจารย์อุบลครับ รักเครารพอยากรับใช้ช่วยเหลือท่านทุกครั้งที่มีโอกาส  ทันที่ทราบข่าวอาจารย์เปิดค่าย 14 ก็อยากมาร่วมงานและตั้งใจจะมาให้ได้ครับ
จิตปรารถนานิพพานชาตินี้ครับ
จิตต้องการช่วยเหลือผู้อื่นครับ 
ปัญหา: ทางกาย ไซนัสอักเสบ ภูมิแพ้ ผื่นคันตามร่างกาย ปัญหาทางใจ จิตไม่มีสมาธิ สมาธิสั้น ขาดสติ บางครังควบคุมตัวเองไม่ได้ ยังมีจิตแวบในบางครั้ง ยังมีความโกรธ ขาดปัญญา จิตใจไม่เข็มแข็ง ยังอยากทานเนื้อสัตว์ ซน ไม่เจริญทางธรรม

4. เด็กหญิงสุพิชชา ชื่อเล่น จีจ้า อายุ 5 ปี 
ศึกษาชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนชัยจิตวิทายา 
ผลการอธิษฐานจิตเสี่ยงทาย ขนลุก ตื้นเต้น ดีใจ  
รู้สึกผูกพันธ์ท่านอาจารย์อุบลค่ะ รักเครารพท่าน ทันที่ทราบข่าวอาจารย์เปิดค่าย 14 ก็อยากมาร่วมงานและตั้งใจจะมาให้ได้ค่ะ
จิตปรารถนานิพพานชาตินี้ค่ะ 
จิตต้องการช่วยเหลือผู้อื่นค่ะ  
ปัญหา: ทางกาย  ภูมิแพ้ ฟันผุ ผันหลอ ปัญหาทางใจ จิตไม่มีสมาธิ  ขาดสติ บางครังควบคุมตัวเองไม่ได้ ยังมีจิตแวบ ยังมีความโกรธ ขาดปัญญา จิตใจไม่เข็มแข็ง ยังคิดอยากทานเนื้อสัตว์ เอาแต่ใชตัวเอง ดื้อ ไม่เจริญทางธรรม

ผู้แสดงความคิดเห็น มยุรฉัตร สุดจิตต์ ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2013-04-05 11:31:50


ความคิดเห็นที่ 15 (1655891)

กราบเรียน ท่านอ.อุบล ท่านอ.มงคล และคุณท๊อป

เรื่อง ขอสมัครเข้าค่าย 14

จำนวน จำนวน 1 คน

ชื่อ นางนพวรรณ์ ใจตรง ชื่อเล่น หนิง อายุ 42 ปี

ที่อยู่ บ้านเลขที่ 313 หมู่ 2 ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

จบการศึกษา ปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยครูเชียงใหม่ สาขาการศึกษา เอกภาษาไทย อาชีพ เกษตรกร

ขออนุญาตเข้าร่วมกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 14-16 เมษายน 2556

ผลการเสี่ยงทาย มีอาการน้ำตาไหล จิตใจสงบมีความสุขค่ะ

อยากช่วยและอยากเข้าร่วมกิจกรรมค่าย14 ทันทีที่รู้ข่าวว่ามีค่าย14 ค่ะ

 มีใจปรารถนานิพพานในชาตินี้ค่ะ

มีใจปรารถนาต้องการช่วยเหลือผู้อื่น

ปัญหาความทุกข์ทางกายใจ มีหนี้สิน ขาดสภาพคล่องทางการเงิน ไม่มีอาชีพหลักที่มั่นคง จิตไม่มีสมาธิคิดแว๊บ ปวดประจำเดือนค่ะ

กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ ที่เมตตาจัดกิจกรรมค่ายครั้งนี้ขึ้นมาค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น นพวรรณ์ ใจตรง ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2013-04-05 15:36:13


ความคิดเห็นที่ 16 (1655894)

 

กราบเรียนท่านอาจารย์อุบล ท่านอาจารย์มงคลและคุณท๊อป

เรื่อง  ขอสมัครเข้าค่าย 14    จำนวน 1 คน

นางจารุวรรณ จินดา (จาว)

อายุ 42 ปี ที่อยู่ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

จบการศึกษาปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ เอกการตลาด มหาวิทยาลัยรังสิต

อาชีพ ค้าขายสินค้าเพื่อสุขภาพ ความงาม ร้านอนันตา

ขอเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 14 - 16 เมษายน 2556

ตั้งจิตอธิษฐานมีอาการน้ำตาไหล ร้องไห้ค่ะ

มีความผูกพันกับท่านอาจารย์อุบลจากที่ได้ดูรายการคุยไปแจกไป ชอบธรรมะที่ท่านอาจารย์บรรยายให้ฟังเข้าใจง่าย

มีความปรารถนานิพพานในชาตินี้

มีจิตต้องการช่วยเหลือผู้อื่นให้มีความสุข พ้นจากความทุกข์

มีปัญหาความทุกข์ทางกายและทางใจคือ โรคไวรัสตับอักเสบ บี  มีหนี้สินบัตรเครดิต ผ่อนบ้าน ผ่อนรถ ขาดสภาพคล่องทางการเงิน ยังมีนิสัยขี้โกรธ ขี้โมโหอยู่แก้ไม่หาย

กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น จารุวรรณ จินดา ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2013-04-05 17:07:48


ความคิดเห็นที่ 17 (1655909)

กราบเรียน อาจารย์อุบล อาจารย์มงคล และคุณท๊อป

จิ๋ม ชัชวลี  ขออนุญาตเขียนสมัครเข้าค่าย 14 แทน คุณบุญเรือน กุลพญา ดังนี้

คุณบุญเรือน  กุลพญา  อายุ 51 ปี

การศึกษา จบ ม.ศ. 5  โรงเรียนดอนเมือง

ขอสมัครเข้าร่วมกิจกรรมค่าย 14 โดยจะเข้าไปที่บ้านสวนตอนเย็นวันท่ี 13 เมย. - 16 เมย. 56 

ตั้งจิตเสี่ยงทายอธิษฐาน พบว่ามีอาการขนลุก

- รู้สึกมีความผูกพันธ์กับท่านอาจารย์อุบล รักและศรัทธามาก จิตใจอยากมาร่วมงานนี้ทันทีที่ได้อ่านข่าวค่าย14นี้
-
จิตของคุณบุญเรือน
ต้องปรารถนิพพานในชาตินี้
- จิตของคุณบุญเรือนอยากช่วยผู้อื่น
-
ยังมีปัญหาความทุกข์ทางกายแ
ละใจอื่นๆอยู่ ผิวแห้ง และมีปัญหาการเงิน

สำหรับหลักฐาน  ผลการเสี่ยงทาย และหลักฐาน บัตร ปชช. พร้อมการตอบปัญหา จะส่งตามมาที่บ้านสวนพีระมิดภายหลังค่ะ

กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ชัชวลี กะลัมพะเหติ ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2013-04-05 20:24:15


ความคิดเห็นที่ 18 (1655953)

กราบเรียนท่านอจ.อุบล อจ.มงคล และคุณท๊อป

ขอสมัครเข้าค่าย 14  แทนคุณ แก้ว กันยภัทร เฟื่องฟู  อายุ 48 ปี

การศึกษา ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

อาชีพรับราชการ กองอายุรกรรม รพ.พระมงกุฏเกล้า

ผลการเสี่ยงทาย อาการปิติ ร้องไห้  

รู้สึกผูกพันกับท่านอาจารย์อุบล อยากมาร่วมงานค่าย 14 ทันที

ปรารถนานิพพานในชาตินี้ มีจิตใจอยากช่วยเหลือผู้อื่น

มีป้ญหาเจ็บป่วยคือ ปวดศรีษะ ภูมิแพ้ โรคกระเพาะ ลำไส้ตีบ ปัญหาการงาน อยากเลื่อนยศตำแหน่ง ติดยศสิบเอกมาได้ 17 ปีแล้วค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ธารีรัตน์ กะลัมพะเหติ ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2013-04-06 20:16:20


ความคิดเห็นที่ 19 (1655983)

กราบเรียนท่านอาจารย์อุบล อาจารย์มงคล และคุณท้อบ

เรื่องขออนุญาตเข้าค่าย14

วันที่14-16 เมษายน2556

ชื่อนางสาว  รุ่งสุภารัตน์ รุ่งเรือง ชื่อเล่น ภา อายุ40ปี

การศึกษา ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ ม.มสธ
พนักงาน บ.นิวเอร่า ตน.ธุรการ
ผลการเสียงทาย แน่นหน้าอก หายใจไม่ออก อยากร้องให้

ปรารถนานิพพานในชาตินี้

อยากช่วยเหลือคนอืน

ปัญหา มีหนี้สิน การงานไม่ก้าวหน้า /.มีจิตใจอ่อนแอ ไม่หนักแน่น มีความอิจฉา ริษยา เป็นบางครั้ง ขี้โกรธ โมโหเป็นบางครั้ง/ อยากมีหนทางทำกินที่สุรินทร์เพื่ออยู่ดูแลพ่อยามท่านแก่ชรา
กราบขอบคุณท่านพ่อดตาจินิน อาจารย์อุบลและครอบครัว เทวดาที่รักษาท่านอาจารย์อุบลทุกๆๆพระองค์ สาธุ

ผู้แสดงความคิดเห็น รุ่งสุภารัตน์ รุ่งเรือง(ภา) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2013-04-07 14:39:07


ความคิดเห็นที่ 20 (1656077)

 กราบเรียน ท่านอ.อุบล ท่านอ.มงคล และคุณท๊อป

ขออนุญาตลงทะเบียนแทนคุณยายเล็กค่ะ

เรื่อง ขอสมัครเข้าค่าย 14

จำนวน จำนวน 1 คน

ชื่อ นางสวรรค์ วงศ์สุวรรณ ชื่อเล่น เล็ก อายุ 73 ปี

ที่อยู่ บ้านเลขที่1/361 ถนนวิภาวดีรังสิต  ตำบลทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพฯ

จบการศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 4  อาชีพ แม่บ้าน

ขออนุญาตเข้าร่วมกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 12-16 เมษายน 2556และขออนุญาตอยู่ต่อถึงวันที่ 21 เมษายน 2556 รวม 9 คืน 10 วันค่ะ

ผลการเสี่ยงทาย ให้คุณยายเล็กอ่านครั้งแรกมีอาการขนลุกค่ะ

จิตอยากช่วยเหลีอคนอื่น แต่ยังไม่สามารถช่วยได้

อยากมาร่วมงานกับอ.อุบล อยากดูรายการอาจารย์ทุกวันอาทิตย์ อยากไปพบอ.อุบลที่สาขา2 บ้านอ.สิทธิพันธ์ จ.สระแก้ว

ปรารถนานิพพานในชาตินี้

ปัญหาความทุกข์ทางกายใจ มึนหัว เวียนหัว เป็นลม คิดมาก ปวดตามร่างกายเล็กน้อย เท้าขวาชา  หลงลืม ยังไม่ค่อยเข้าใจธรรม หลานดื้อ

กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ ที่เมตตาจัดกิจกรรมค่ายครั้งนี้ค่ะ

ขออนญาตให้นางสาวบุษกร วงศ์สุวรรณ ไปส่ง-รับคุณยาย วันที่ 12 และ 21 เมษายน 2556 ด้วยค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น บุษกร วงศ์สุวรรณ ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2013-04-08 16:59:54


ความคิดเห็นที่ 21 (1656099)

 กราบเรียน  ท่านอาจารย์อุบล อาจารย์มงคลและคุณท๊อป

เรื่อง  ขอสมัครเข้าค่าย 14 จำนวน 1 คน

 

ชื่อ  นางสาวประภาสิริ   นามสกุล  ถาวร   ชื่อเล่น  มิ้ม     อายุ  28  ปี

ที่อยู่ปัจจุบัน   50  หมู่ 5 ถ.เฟื่องภักดี  อ.พรานกระต่าย  จ.กำแพงเพชร 

      รหัสไปรษณีย์ 62110

การศึกษา :  ระดับปริญญาตรี  ครุศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

     ( กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท )

อาชีพ :  รับราชการครู  

สถานที่ทำงาน :  โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 

        อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร

ขอเข้าร่วมกิจกรรม   ตั้งแต่วันที่11 - 16 เมษายน 2556 ค่ะ

ผลการอธิษฐานจิตเสี่ยงทาย

*********  สัมผัสได้ว่ามีความสุขใจ จิตใจดิ่งสงบเป็นสมาธิ  ขณะที่ท่านอาจารย์พูดในรายการถึงค่าย 14  เพื่อให้คนที่อธิษฐานจิตได้มาเจอกัน  ตนเองรู้สึกคิดถึงท่านอาจารย์อุบลมาก  ปิติร้องไห้สะอื้นไม่หยุด  ตัวสั่น โยกโคลงค่ะ

********รู้สึกผูกพันกับท่านอาจารย์อุบล ทันทีที่ได้รู้ค่ายนี้มีอาการปีติน้ำตาไหล ปรารถนามาร่วมค่าย 14 มากๆค่ะ

******** จิตปรารถนากลับบ้านนิพพานในชาตินี้ค่ะ  เบื่อหน่ายความทุกข์การเวียนว่ายตายเกิดค่ะ

*****  จิตอยากที่จะช่วยเหลือผู้อื่น และปรารถนาจะรับใช้ช่วยงานท่านาอาจารย์ทุกงาน  ต้องการรับใช้พระพุทธองค์ กอบกู้สามร่มโพธ์ ค่ะ

*******  มีปัญหาทุกข์ทางกายขาดสภาพคล่องทางการเงินมากๆๆ  รายได้ไม่พอรายจ่าย  รายจ่ายเพิ่มเติมมีมาก  ปัญหากรรมผิวพรรณเป็นสิว  รอยแผลเป็น  รอยหลุม ผิวหยาบกร้าน  ผมเสีย  เข่าเป็นแผลดำจากอุบัติเหตุ

ทุกข์ทางใจ :  พ่อแม่ไม่สนับสนุนและขัดขวางทางธรรม  พ่อแม่ดวงตาไม่เห็นธรรม  ตนเองขาดปัญญา ขาดกล้าหาญและขาดความเข้มแข็งเพียงพอที่จะทำความดี  จิตใจไม่มั่นคงเข้มแข็งในการทำความดี   จิตตก เครียด วิตกกังวล  และโกรธอยู่ค่ะ

 

กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์อุบล ท่านอาจารย์มงคล และคุณท๊อปเป็นอย่างสูงค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ประภาสิริ ถาวร (มิ้ม) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2013-04-08 21:14:15


ความคิดเห็นที่ 22 (1656141)

กราบเรียน ท่านอาจารย์อุบล  ท่านอาจารย์มงคลและคุณท็อป

เรื่อง ขอสมัครเข้าค่าย 14

จำนวน จำนวน 1 คน

ชื่อ ด.ต.หญิงรัตนา  จันทร์อ่อน ชื่อเล่น รัตน์ อายุ 45 ปี

ที่อยู่  138 หมู่ 14 ถนน ชยางกูร ตำบล ขามใหญ่ อำเภอเมือง                จังหวัดอุบลราชธานี

จบการศึกษา ปริญญาตรี  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา  การจัดการทั่วไป    ( การบัญชี )  สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  กรุงเทพมหานคร   อาชีพ ตำรวจ    ตำแหน่ง     ธุรการ  

ขออนุญาตเข้าร่วมกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 14-16 เมษายน 2556 ค้าง 2 คืน

 

ผลการเสี่ยงทาย    มีความปิติสุข ตื้นตันใจ   ร้องให้ค่ะ

มีความรู้สึกผูกพันธ์กับท่านอาจารย์อุบล  อยากมาร่วมงานนี้ทันทีที่ได้ทราบข่าวค่าย 14 ในครั้งนี้

ปราถนานิพพานในชาตินี้

จิตอยากช่วยเหลีอคนอื่น อยากให้คนอื่นพ้นทุกข์เหมือนที่ตนเองได้รับ     ปราถนาช่วยเหลืองานท่านอาจารย์อุบลและองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ปัญหา    มีหนี้สิน  ขาดสภาพคล่องทางการเงิน  อยากมีช่องทางปลดหนี้สิน  อยากมีรายได้เพิ่มขึ้น  ทำสมาธิจิตรวมช้า  การงานไม่ก้าวหน้า  ป่วยเป็นโรคไวรัสตับอักเสบบี    ลูกชายคนโตเรียนหนังสือไม่เก่ง  ขัดแย้งกันบ่อย  สามีขัดขวางการทำบุญทุกทาง   สายตาสั้น  ขาดปัญญาทั้งทางโลกและทางธรรม  จิตใจไม่เข็มแข็ง  ต้องการความมั่นใจ  และมีความกล้าหาญในการฟันฝ่าอุปสรรคทุกอย่าง

มีจิตศรัทธาต่อท่านอาจารย์อุบล  และบ้านสวนพีระมิด  และสามารถทำตามกฏบ้านสวนพีระมิดทุกข้อ

ลูกขอกราบขอบพระคุณ ท่านพ่อดตาจินิน  ท่านอาจารย์อุบลและครอบครัวเทวดาที่รักษาท่านอาจารย์อุบลทุกๆ พระองค์  ที่เมตตาลูกหลานในครั้งนี้

ผู้แสดงความคิดเห็น รัตนา จันทร์อ่อน ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2013-04-09 11:20:49


ความคิดเห็นที่ 23 (1656159)

กราบเรียน  ท่านอาจารย์อุบล  ท่านอาจารย์มงคลและคุณท๊อป

เรื่อง  ขอสมัครเข้าค่าย 14  จำนวน  6  คน

ชื่อ  1.นางสาว ตุ๊ดตู่  เพลาวัน  ชื่อเล่น  ตุ๊ดตู่  อายุ 45  ปี

ที่อยู่  อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 

จบการศึกษา ป.6 อ.ส่องดาว จ.สกลนคร

อาชีพ  แม่บ้าน

ขออนุญาตเข้าร่วมกิจกรรม  ตั้งแต่วันที่ 13 - 16 เม.ย.56

ผลการเสี่ยงทาย

- เมื่อตั้งจิตอธิษฐาน ปรากฎว่าขนหัวลุกก่อนเลยค่ะ และตามมาด้วยความรู้สึก      มีความสุข สบายใจค่ะ

- มีความรู้สึกผูกพันกับท่านอาจารย์อุบลมากค่ะ อยากติดตามท่านไปสร้างบุญ     ทุกบุญเท่าที่จะทำได้ค่ะ

- ปรารถนานิพพานในชาตินี้ค่ะ

- จิตใจมุ่งมั่นปรารถนาต้องการช่วยเหลือผู้อื่นค่ะ

ปัญหา..

- ด้านสุขภาพ..มีอาการปวดหลัง

- ความทุกข์.. ลูกดื้อ พูดยาก ไม่เชื่อฟังคำสั่งสอน

 

2.ชื่อ ด.ญ. วรพรรณ วณมณีเทศ  ชื่อเล่น แบม  อายุ 12 ปี

ที่อยู่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

จบการศึกษา กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

อาชีพ นักเรียน

 

3.ชื่อ นาย กานต์ ศาสตรี   ชื่อเล่น  ช้าง  อายุ  39  ปี

ที่อยู่  อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

จบการศึกษา ม.6 โรงเรียนชุมแพศึกษา

อาชีพ ประกอบธุรกิจส่วนตัว (ขายพื้นปูกระบะแม็กไลเนอร์มือสอง)

ขออนุญาตเข้าร่วมกิจกรรม  ตั้งแต่วันที่ 13 - 16 เม.ย.56

ผลการเสี่ยงทาย

- เมื่อตั้งจิตอธิษฐานปรากฎว่ามีอาการขนลุก และ มีความรู้สึกสบายใจ

- มีความรู้สึกผูกพันกับท่านอาจารย์อุบลมากครับ อยากติดตามท่านไปสร้างบุญ   ทุกบุญเท่าที่จะทำได้ครับ

- ปรารถนานิพพานในชาตินี้ครับ

- จิตใจมุ่งมั่นปรารถนาต้องการช่วยเหลือผู้อื่นครับ

ปัญหา..

- ปัญหาหนี้สิน ครอบครัว จิตใจไม่สงบสุข ทำสมาธิไม่ได้

 

4. ชื่อ นางสาว นัยนา  ชมภูบุตร  ชื่อเล่น กุ้ง  อายุ 35  ปี

ที่อยู่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น  

จบการศึกษา ม.6 โรงเรียนสตรีศึกษา

อาชีพ ประกอบธุรกิจส่วนตัว (ขายพื้นปูกระบะแม็กไลเนอร์มือสอง)

ขออนุญาตเข้าร่วมกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 13-16 เม.ย. 56

ผลการเสี่ยงทาย 

- เมื่อตั้งจิตอธิษฐานปรากฎว่ามีอาการขนหัวลุก และมีความรู้สึกสบายใจ ปิติ       น้ำตาไหล

- มีความรู้สึกผูกพันกับท่านอาจารย์อุบลมากค่ะ อยากติดตามท่านไปสร้างบุญ     ทุกบุญเท่าที่จะทำได้ค่ะ

- ปรารถนานิพพานในชาตินี้ค่ะ

- จิตใจมุ่งมั่นปรารถนาต้องการช่วยเหลือผู้อื่นค่ะ

ปัญหา

 - หนี้สิน ขาดปัญญา จิตใจไม่สงบสุข ทำสมาธิไม่ได้

 

5. ชื่อ ด.ช. ยศธร ศาสตรี  ชื่อเล่น บอมบ์  อายุ 15 ปี

ที่อยู่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

จบการศึกษา กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

อาชีพ  นักเรียน


6. ชื่อ ด.ญ. เกวลิน ศาสตรี  ชื่อเล่น บอสส์   อายุ 11 ปี

ที่อยู่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

จบการศึกษา กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6

อาชีพ นักเรียน

 

 

     กราบขอบพระคุณ ท่านอาจารย์อุบล ท่านอาจารย์มงคล และคุณท๊อป เป็นอย่างสูงค่ะ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น นัยนา ชมภูบุตร ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2013-04-09 15:10:26


ความคิดเห็นที่ 24 (1656181)

 กราบเรียน ท่านอ.อุบล อ.มงคล และคุณท้อป
เรื่อง ขอสมัครเข้าค่าย 14

จำนวน 1 คน นายพัฒนพงศ์  ปรับโตวิดโจโย (เบส)
อายุ 21 ปี ที่อยู่ปัจจุบัน เขตสาทร  กทม.
การศึกษา : กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร คณะมนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ

ขอเข้าร่วมกิจกรรม ตั้งแต่วันที่12-16 เมษายน 2556
- เมื่อตั้งจิตอธิฐานเสี่ยงทาย มีอาการขนลุก และจิตเป็นสมาธิครับ
- ความผูกพันธ์ที่มีต่อท่านอาจารย์อุบลรู้สึกว่ารักและเคารพอาจารย์มากครับ รู้สึกอยากช่วยงานท่านอาจารย์ครับ
- ผมมีความปรารถนานิพพานในชาตินี้ครับ
- ผมต้องการช่วยเหลือผู้อื่นครับ
- ปัญหา คือมีจิตใจไม่มั่นคง ไม่สงบ 
กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์อุบล อ.มงคล และคุณท้อป และเทวดาที่รักษาท่านอาจารย์อุบลทุกพระองค์ครับ สาธุๆๆ

ผู้แสดงความคิดเห็น พัฒนพงศ์ ปรับโตวิดโจโย ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2013-04-09 20:32:55


ความคิดเห็นที่ 25 (1656182)

กราบเรียน ท่านอ.อุบล อ.มงคล และคุณท้อป

เรื่อง ขอสมัครเข้าค่าย 14 จำนวน 1 คน
นายชวนินทร์ กฤตธกร (ก็อต)
อายุ 30 ปี อยู่อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี
จบปริญญาตรี วท.บ.(เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร
อาชีพ ค้าขาย ร้านสมพงษ์การเกษตร

ขอสมัครเข้าร่วมกิจกรรม วันที่14-16 เมษายน 2556
- เมื่อตั้งจิตเสี่ยงทายอธิษฐานว่า หากใช่คนที่อธิษฐานจิตมาทำหน้าที่จริงก็ขอให้เกิดอาการปิติเกิดขึ้น ปรากฏว่า มีอาการปิติ ร่างกายเบาสบายครับ
- ผมรู้สึกมีความผูกพันธ์กับท่านอาจารย์อุบล และต้องการมาร่วมงานนี้ทันทีที่ได้อ่านข่าวค่าย14นี้ครับ
- ผมปรารถนิพพานในชาตินี้ครับ
- ผมต้องการช่วยเหลือผู้อื่นครับ
- ท่านยังมีปัญหาความทุกข์ทางกายและใจอื่นๆอยู่ คือ
ทุกข์ทางกายไม่มีปัญหา สุขภาพแข็งแรงดีคับ
ทุกข์ทางใจ ขาดสภาพคล่องทางการเงิน หนี้สิน

กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์อุบล อ.มงคล และคุณท้อป และกราบขอบพระคุณเทวดาที่รักษาท่านอาจารย์อุบลทุกพระองค์ครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ชวนินทร์ กฤตธกร (ก็อต) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2013-04-09 20:47:15


ความคิดเห็นที่ 26 (1656188)

 กราบเรียน ท่านอ.อุบล อ.มงคล และคุณท้อป

เรื่อง ขอสมัครเข้าค่าย 14 จำนวน 3 คน

1.   1.นายอมร  ศิริมาศกูล       ชื่อเล่น อมร อายุ 50 ปี

การศึกษา ปริญญาตรี  ครุศาสตรบัณฑิต  วิทยาลัยครูนครราชสีมา

อาชีพ ค้าขาย       ผู้จัดการร้านศิริศิลป์  อำเภอเสิงสาง จ.นครราชสีมา

ขอเข้าร่วมกิจกรรม วันที่ 13 - 16 เมษายน 2556

- ตั้งจิตเสี่ยงทายอธิษฐาน มีปิติสุขดี ใจมาก  และอยากเจอญาติธรรมเยอะ อยากมีส่วนร่วมในการทำทุกกิจกรรมบุญ เมื่อรู้ว่ามีค่าย 14

- รู้สึก รักและผูกพันธ์กับท่านอาจารย์อุบล จิตใจอยากมาร่วมงานนี้ทันทีที่ได้ท่านได้แจ้งข่าวค่าย14นี้

- ปรารถนากลับบ้านนิพพานในชาตินี้ เห็นความทุกข์ รู้ความทุกข์ มีความทุกข์เบื่อหน่ายความทุกข์การตายการเกิด

-  ต้องการที่จะช่วยเหลือผู้อื่น และปรารถนาจะรับใช้ ช่วยงานท่านอาจารย์ทุกงาน iร่วมปกป้อง  กอบกู้สามร่มโพธิ์ศรี

- มีปัญหาทุกข์ทางกาย เจ็บต้นคอ ไหล่ เจ็บข้อพับขาขวา ขาดสภาพคล่องทางการเงิน เป็นหนี้สิน บ้าน รถยนต์

ทุกข์ทางใจ : จิตใจอ่อนแอ ยังลืมเรื่องราวในอดีต ไม่ได้ ทำให้ทุกข์ใจอย่างหนัก 

2.    2. นายอำนาจ  ศิริมาศกูล    ชื่อเล่น เนื้อแน่น    อายุ 20 ปี

 

การศึกษา กำลังศึกษา การศึกษานอกโรงเรียน

อาชีพ ค้าขาย ร้านศิริศิลป์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

ขอเข้าร่วมกิจกรรม วันที่ 13 - 16 เมษายน 2556

- ตั้งจิตเสี่ยงทายอธิษฐาน เกิดปิติสุข ดีใจมาก  อยากมีส่วนร่วมในการทำทุกกิจกรรมบุญ เมื่อรู้ว่ามีค่าย 14

- รู้สึก เคารพรักและผูกพันธ์กับท่านอาจารย์อุบล จิตใจอยากมาร่วมงานนี้ทันทีที่ได้ท่านได้แจ้งข่าวค่าย14นี้

- ปรารถนากลับบ้านนิพพานในชาตินี้ เห็นความทุกข์ รู้ความทุกข์ มีความทุกข์เบื่อหน่ายความทุกข์การตายการเกิด

-  ต้องการที่จะช่วยเหลือผู้อื่น และปรารถนาจะรับใช้ ช่วยงานท่านอาจารย์ทุกงาน ร่วมปกป้อง  กอบกู้สามร่มโพธิ์ศรี

- มีปัญหาทุกข์ทางกาย  : เจ็บตา  โรคอ้วน มีน้ำหนักมากเกินไป

-ทุกข์ทางใจ : อ่อนแอ เอาชนะใจตัวเองไม่ได้สู้ความขี้เกียจ สันหลังยาวไม่ได้

 3.    นายตติยะ  ศิริมาศกูล     ชื่อเล่น  ปราชญ์    อายุ 16 ปี

การศึกษา กำลังศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

โรงเรียนเสิงสาง   อำเภอเสิงสาง   จังหวัดนครราชสีมา

อาชีพนักเรียน

ขอเข้าร่วมกิจกรรม วันที่ 13 - 16 เมษายน 2556

- ตั้งจิตเสี่ยงทายอธิษฐาน เกิดปิติสุข ดีใจมาก  อยากมีส่วนร่วมในการทำทุกกิจกรรมบุญ เมื่อรู้ว่ามีค่าย 14

- รู้สึก เคารพรักและผูกพันธ์กับท่านอาจารย์อุบล จิตใจอยากมาร่วมงานนี้ทันทีที่ได้ท่านได้แจ้งข่าวค่าย14นี้

- ปรารถนากลับบ้านนิพพานในชาตินี้ เห็นความทุกข์ รู้ความทุกข์ มีความทุกข์เบื่อหน่ายความทุกข์การตายการเกิด

-  ต้องการที่จะช่วยเหลือผู้อื่น และปรารถนาจะรับใช้ ช่วยงานท่านอาจารย์ทุกงาน ร่วมปกป้อง  กอบกู้สามร่มโพธิ์ศรี

- มีปัญหาทุกข์ทางกาย  :   โรคอ้วน มีน้ำหนักมากเกินไป

-ทุกข์ทางใจ : อ่อนแอ เอาชนะใจตัวเองไม่ได้สู้ความขี้เกียจ ไม่ได้ อยากเลิกเล่นเกมส์

กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์อุบล ท่านอาจารย์มงคล และคุณท๊อป ครับ 

 

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น เด็กชายอมร (อมร ศิริมาศกูล) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2013-04-09 22:23:40


ความคิดเห็นที่ 27 (1656189)

 กราบเรียน ท่านอาจารย์อุบล ท่านอาจารย์มงคล และคุณท๊อป

เรื่อง: ขออนุญาตสมัครเข้าค่ายที่ 14 

วันที่ต้องการเข้าค่าย: วันเสาร์ - อังคารที่ 13-16 เมย.56
จำนวน 1 คน : นางดวงรัตน์ จันทร์ใสย์ ชื่อเล่น เตือน อายุ 45 ปี
จบการศึกษา ปวส.
สาธารณสุขศาสตร์สาธารณสุขชุมชน วสส.ขอนแก่น

จังหวัด: ชัยภูมิ
สถานที่ทำงาน : รพ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ

ผลการเสี่ยงทาย
-เมื่อเริ่มตั้งจิตอธิษฐานเพียงแค่เริ่มจะพูดเกิดอาการร้องไห้น้ำตาไหลไม่หยุด ปากสั่น พูดเป็นคำไม่ออก ตื้นตันมากค่ะ
-มีความผูกพันธ์กับท่านอาจารย์มากค่ะ อยากร่วมบุญกับท่านทุกบุญตามกำลังของตน มีความเคารพรักและศรัทธาท่านมาก มีจิตอยากเข้าค่ายที่ 14 นี้ตั้งแต่ได้อ่านครั้งแรก
-มีจิตปรารถนานิพพานในชาตินี้ค่ะ
-อยากช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้พ้นจากความทุกข์ มีความสุขกายสุขใจค่ะ
-ปัญหาและความทุกข์คือ มีโรคประจำตัวคือโรคหอบหืด เป็นๆหายๆ มีหนี้สินกับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัด
รอบรรจุตำแหน่งงานใหม่ บุตรชายเรียนจบแล้วแต่ยังไม่มีงานทำค่ะ
กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์และครอบครัว เทวดาผู้รักษาท่านอาจารย์ทุกพระองค์เป็นอย่างสูงค่ะ กราบ กราบ กราบ

ผู้แสดงความคิดเห็น ดวงรัตน์ จันทร์ใสย์ ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2013-04-09 22:28:47


ความคิดเห็นที่ 28 (1656190)

กราบเรียน ท่านอ.อุบล ท่านอ.มงคล และคุณท็อป

เรื่อง ขอสมัครเข้าค่าย 14 จำนวน 1 คน

นางพรหมภัสสร กฤตธกร (พจน์) อายุ 30 ปี
อยู่ที่ อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี
การศึกษา จบปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร (พืชศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร

อาชีพ ค้าขาย ที่ทำงาน ร้านสมพงษ์โอสถ

ขอเข้าร่วมกิจกรรมค่าย 14 ในวันที่ 14-16 เมษายน 2556

- เมื่อตั้งจิตเสี่ยงทายอธิษฐานว่า หากใช่คนที่อธิษฐานจิตมาทำหน้าที่จริงก็ขอให้เกิดอาการปิติเกิดขึ้น ปรากฏว่า มีอาการวูบวาบตามตัว น้ำตาคลอ จิตสงบ มีความสุขค่ะ
- พจน์รู้สึกมีความผูกพันธ์กับท่านอาจารย์อุบล จิตใจอยากมาร่วมงานนี้ทันทีที่ได้อ่านข่าวค่าย 14 นี้ค่ะ
- พจน์ปรารถนานิพพานในชาตินี้ค่ะ
- พจน์ต้องการช่วยเหลือผู้อื่นค่ะ
- ท่านยังมีปัญหาความทุกข์ทางกายและใจอื่นๆอยู่ คือ ขาดสภาพคล่องทางการเงิน มีหนี้สิน ยังรักษาความดีได้ไม่สม่ำเสมอ ยังขี้เกียจ ขี้โกรธ ขี้โมโห ขี้หงุดหงิดและยังใจร้อนอยู่ค่ะ

กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์อุบลและครอบครัวเป็นอย่างสูงค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น พรหมภัสสร กฤตธกร (พจน์) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2013-04-09 22:45:06


ความคิดเห็นที่ 29 (1656204)

 ใบสมัครเข้าค่าย14 : บวงสรวงอาราธนาบารมีพระนางเนเฟอร์ตารี+ปลดล็อคความจน+รวมพลคนมีหน้าที่ ที่บ้านสวนพีระมิด 14 – 16 เมษายน 2556

คนที่1.  ชื่อ-สกุล-ชื่อเล่นนาย อภิชัย ภิรมย์รักษ์  ชื่อเล่น ชาย อายุ 48 ปี  

ที่อยู่ปัจจุบัน: หอพักเทพศิลป์ 17  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ. นครปฐม 

สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง อาชีพ: อาจารย์ประจำที่ภาควิชาศิลปไทย คณะจิตรกรรมประติมากรรม และภาพพิมพ์  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ. นครปฐม

วุฒิการศึกษาสูงสุด สาขาที่จบ:  ปริญญาโท คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร


ผลการอธิษฐานจิตเสี่ยงทาย ขนลุกซู่ รู้สึกปิติอิ่มเอิบใจ มีความสุข
 
- ผมรู้สึกผูกพันกับท่านอาจารย์อุบลมากครับ ใจอยากมาร่วมงาน มาช่วยงานท่านทันทีที่ได้อ่านข่าวค่าย14นี้ รู้สึกอบอุ่นเต็มตื้นใจทุกครั้งที่มาบ้านสวนที่้จะได้พบท่านอาจารย์อุบล
- จิตผมปรารถนานิพพานในชาตินี้ครับ
- จิตผมปรารถนาอยากช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นความทุกข์ครับ ให้ผู้คนมารักษาศิล 5 ให้บริสุทธิ์ให้มากๆขึ้น  ลดละเลิกอบายมุข เชื่อในกฏแห่งกรรม  สร้างแต่กรรมดี
- และยังมีปัญหาความทุกข์ทางกายและใจอื่นๆ
มีความทุกข์ทางกายคือ มีอาการเท้าบวม เจ็บเข่า  ปวดมือ นอนกรน น้ำหนักเกินมาก
มีปัญหาการงานและการเงิน การเงินขาดสภาพคล่อง มีหนี้สินครัวเรือนรวมทั้งหมดประมาณ 4 ล้าน
ปัญหาด้านจิตใจ ขาดปัญญา ขาดไหวพริบ ยังมีความโกรธ ยังไม่เจริญทางโลกและทางธรรม

 

 

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น อภิชัย ภิรมย์รักษ์ ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2013-04-10 10:01:29


ความคิดเห็นที่ 30 (1656205)

 คนที่ 2.  ชื่อ-สกุล-ชื่อเล่นนางอาจินต์ ภิรมย์รักษ์ – ชื่อเล่น แหล๋น อายุ 47 ปี  

ที่อยู่ปัจจุบัน: หอพักเทพศิลป์ 17 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง            จ. นครปฐม 

สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง อาชีพ: เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายรับสมัครผู้เข้ารับการอบรม (Admission) ที่ สำนักบริการวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT Extension, Asian Institute of Technology, Pathumthani, Thailand)

วุฒิการศึกษา สาขาที่จบ:  ปริญญาตรี คณะโบราณคดี (เอกภ.ฝรั่งเศส โทภ.อังกฤษ) ม.ศิลปากร


ผลการอธิษฐานจิตเสี่ยงทาย แหล๋นรู้สึกปิติอิ่มเอิบใจตื่นเต้นมีความสุขเหมือนจะได้รับการคลี่คลายสิ่งสำคัญในชีวิตที่รอคอยมานาน อมยิ้มมีความสุขอารมณ์ดีตลอดเวลาเลยค่ะ
 
- แหล๋นรู้สึกผูกพันกับท่านอาจารย์อุบลมากค่ะ รู้สึกอบอุ่นเต็มตื้นปิติใจทุกครั้งที่มาบ้านสวนที่้จะได้พบท่านอาจารย์อุบล และซาบซึ้งตื้นตันในความเมตตาแบบไม่มีประมาณของท่านและครอบครัว อยากช่วยแบ่งเบาภาระของท่านให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะ
- จิตของแหล๋นปรารถนานิพพานในชาตินี้ค่ะ
- จิตของแหล๋นปรารถนาอยากช่วยผู้อื่นให้พ้นความทุกข์ค่ะ ให้คนหวนกลับมารักษาศิล 5 มากๆๆที่สุด ให้ผู้คนตระหนักในกฏแห่งกรรมของพระพุทธองค์ และให้ละชั่วกลัวบาป กลับเนื้อกลับตัวทันที
- และยังมีปัญหาความทุกข์ทางกายและใจอื่นๆคือ
  ความทุกข์ทางกายมี: ผมหงอก นอนกรน ตัวเตี้ย พุงกลม ตัวอ้วน ฟันไม่สวย
  มีปัญหาการงานและการเงิน: การเงินขาดสภาพคล่อง มีหนี้สินครัวเรือนรวมทั้งหมดประมาณ 4 ล้าน
  ปัญหาด้านจิตใจ: ขาดปัญญาไหวพริบ ยังมีความโกรธไม่ค่อยเมตตา ยังไม่เจริญทางโลกและทางธรรม

ผู้แสดงความคิดเห็น อภิชัย ภิรมย์รักษ์ ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2013-04-10 10:03:58


ความคิดเห็นที่ 31 (1656206)

 คนที่ 3. ชื่อ-สกุล-ชื่อเล่นนายณภัทร ภิรมย์รักษ์ – ชื่อเล่น ณัฐ อายุ 18 ปี  

 

ที่อยู่ปัจจุบัน: หอพักเทพศิลป์ 17 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง  จ. นครปฐม เบอร์โทร.

 

วุฒิการศึกษาสูงสุด สาขาที่จบ:  มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม

 

สถานภาพปัจจุบัน: ว่าที่นักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

- ผลการเสี่ยงทายและอื่นๆคือ

 

1.ผมรู้สึกตื่นเต้นละดีใจอย่างมากตั้งแต่ตอนที่ได้ทราบจากคุณพ่อคุณแม่ ผมเตรียมตัวเคลียตัวเองให้พร้อมทันทีที่จะเข้าร่วม และช่วยงานนี้ ผมนั้นตั้งแต่เกิดมานั้นไม่เคยเจออาจารย์สอนธรรมะท่านไหนเลย ที่สอนธรรมะแบบเข้าใจง่ายแบบท่านอ.อุบล ไม่ซับซ้อน และสามารถทำให้ผมนั้นอยากที่จะทำดีและเริ่มเปลี่ยนแปลงตนเอง ในหลายๆด้าน แม้จะมีอยู่บางด้านที่เปลี่ยนได้ยากแต่ก็จะพยายาม ลด ละ เลิก  ชาตินี้มีเพียงท่านอาจารย์ผู้เดียวที่เป็นอาจารย์ของผมอย่างแท้จริง

 

- ผมปรารถนิพพานในชาตินี้ครับ
- จิตของผมอยากช่วยผู้อื่นให้พ้นจากทุกข์เหมือนที่ผมได้รับความเมตตากรุณาอันหาที่สุดไม่ได้จากท่านอ. อุบล และครอบครัวครับ ผมมีจิตที่อยากให้ทุกๆคนที่รู้จักได้รับทราบเรื่องกฏแห่งกรรม ให้เชื่อมั่นในเรื่องทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว สวรรค์ นรกมีจริง ไม่ต้องรอหลังความตาย คนจะได้พากันกลัวและละชั่วกลัวบาป กลับเนื้อกลับตัวกันให้ได้ทันที โดยยึดศีลห้าเป็นหลักง่ายๆใรการดำรงชีวิต แล้วทำแต่ความดีกันให้ได้มากที่สุด สังคมของเราจะได้สงบสุขครับ
- ผมยังมีปัญหาความทุกข์ทางกายและใจอื่นๆอยู่คือ:ความทุกข์ทางใจ เช่นผมเป็นคนที่มีความอ่อนไหวง่าย จิตใจไม่ค่อยมั่นคง โมโหง่าย อะไรนิดอะไรหน่อยก็เดือด หงุดหงิดง่าย ผมขอให้มีสติ มีปัญญาไหวพริบ และมีความรอบคอบสุขุม

ความทุกข์ทางกาย เช่น  มีปัญหาด้านผิวหนังคือมีใฝเยอะ เฉพาะบนใบหน้ามี 8เม็ด ยังมีสิว ปัญหาไขมันส่วนเกินตามหน้าท้อง  

 


 
2.คุณสมบัติอื่นๆ
- ผมได้ดูรายการคุยไปแจกไปครบ 9 ตอนและ มีความศรัทธาเต็มเปี่ยมเป็นที่ตั้ง และสามารถทำตามกฏบ้านสวนพีระมิดได้ครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น อภิชัย ภิรมย์รักษ์ ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2013-04-10 10:05:41


ความคิดเห็นที่ 32 (1656208)

 คนที่4. ชื่อ-สกุล-ชื่อเล่นนายอาชวินท์ ภิรมย์รักษ์ – ชื่อเล่น วิน อายุ 17 ปี  

ที่อยู่ปัจจุบัน: หอพักเทพศิลป์17 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ. นครปฐม 

วุฒิการศึกษาสูงสุด:  จบมัธยมศึกษาปีที่ 5 ต่อ ปีที่ 6โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม

- ผลการเสี่ยงทายและอื่นๆคือ

1.ผมรู้สึก
- รู้สึกขนลุกและมีความปิติทันทีที่ขอครับ
- ผมปรารถนิพพานในชาตินี้ครับ
- จิตของผมอยากช่วยผู้อื่นให้พ้นจากทุกข์ เหมือนที่ผมและครอบครัวได้รับความเมตตากรุณาอย่างที่เปี่ยมล้นจากท่านอ.อุบล และครอบครัวครับ อยากบอกเล่าเรื่องราวปาฏิหารย์ของสิ่งศักดิ์สิทธ์ที่บ้านสวนพีระมิดให้ทุกคนที่พบเห็นรู้จักได้เข้าใจธรรม เข้าใจเรื่องกฏแห่งกรรม สวรรค์ นรกว่ามีจริง และเที่ยงตรง แม่นยำและยุติธรรมเสมอครับ คนจะได้กลัวและไม่สร้างบาปสร้างกรรม เลิกทำชั่ว หันมาทำแต่ความดีเท่านั้นครับ รักษาศีลห้าให้มั่นคงเสมอครับ
- ปัญหาความทุกข์ทางกายและใจอื่นๆที่ยังมีอยู่คือ ความทุกข์ทางใจ เช่นผมเป็นสมาธิในการเรียนไม่ค่อยดี ยังไม่ค่อยตั้งใจเรียนครับ

ความทุกข์ทางกาย เช่น  มีปัญหาด้านผิวหนังคือยังมีสิวที่ใบหน้าครับ 2.คุณสมบัติอื่นๆ
- ผมได้ดูรายการคุยไปแจกไปครบ9ตอนและ มีความศรัทธาเต็มเปี่ยมเป็นที่ตั้ง และสามารถทำตามกฏบ้าน สวนพีระมิดได้ครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น อภิชัย ภิรมย์รักษ์ ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2013-04-10 10:06:33


ความคิดเห็นที่ 33 (1656209)

 ชื่อ-สกุล-ชื่อเล่นดญ. กฤตยวรรณ ภิรมย์รักษ์ – ชื่อเล่น บัว อายุ 13 ปี  

ที่อยู่ปัจจุบัน: หอพักเทพศิลป์ 17 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ. นครปฐม 

วุฒิการศึกษาสูงสุด:  จบมัธยมศึกษาปีที่ 2 ต่อ ปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม

- ผลการเสี่ยงทายและอื่นๆคือ

1.บัวรู้สึกมีความสุข มีความปิติตื่นเต้น และอยากมีส่วนช่วย และเข้าร่วมงานนี้มากๆเลยค่ะ
-  บัวปรารถนิพพานในชาตินี้ค่ะ
- จิตของบัวอยากช่วยผู้อื่นให้พ้นจากทุกข์ เหมือนที่บัวและทุกคนในครอบครัวได้รับความเมตตากรุณา และน้ำใจอย่างมากมายที่สุดจากท่านอ.อุบล จากท่านอ. มงคล และคุณท้อบ อยากบอกเล่าเรื่องราวของปรากฏการณ์ที่สุดมหัศจรรย์ และปาฏิหารย์ของสิ่งศักดิ์สิทธ์ที่บ้านสวนพีระมิดให้ทุกคนที่พบเห็นรู้จักได้เข้าใจกฏแห่งกรรมว่ามีจริงนะ และรวดเร็วด้วย อย่าทำชั่วเลย เลิกทำชั่วเถอะเพราะนรกน่ากลัวที่สุด หันมาเลือกทำแต่ความดีเท่านั้นโดยทำตามศีลห้าเป็นหลักค่ะ
- ปัญหาความทุกข์ทางกายและใจอื่นๆที่ยังมีอยู่คือ ความทุกข์ทางใจ เช่นสมาธิในการเรียนไม่ค่อยดี ยังไม่สามารถตั้งใจเรียนค่ะ มักง่วงในเวลาเรียน จิตใจอ่อนไหวง่าย ไม่ค่อยมั่นคง

ความทุกข์ทางกาย เช่น  คือฟันไม่สวยเหยิน ยังมักมีสิวที่หน้าผาก ใต้ขอบตาคล้ำ

2.คุณสมบัติอื่นๆ
- บัวได้ดูรายการคุยไปแจกไปครบ9ตอนและ มีความศรัทธาเต็มเปี่ยมเป็นที่ตั้ง และสามารถทำตามกฏบ้าน สวนพีระมิดได้ค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น อภิชัย ภิรมย์รักษ์ ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2013-04-10 10:08:30


ความคิดเห็นที่ 34 (1656211)

 กราบเรียน ท่าน อ. อุบล ท่าน อ. มงคล และคุณท็อป

เรื่อง  ขออนุญาตสมัครเข้าค่าย14 จำนวน 2 คน

วันที่ 13-16 เมษายน 2556

1.ชื่อ นาง กาญจนา เอกปิยะกุล ชื่อเล่น กาญ อายุ42 ปี

ที่อยู่  อ.เขาสมิง จ.ตราด

จบการศึกษา  ประกาศนียบัตรทันตาภิบาล จากวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ชลบุรี  ปริญญาตรีศิลปศาสตร์บัณฑิต เอกพัฒนาชุมชนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จ.จันทบุรี

อาชีพ รับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน  รพ.เขาสมิง  อ.เขาสมิง จ.ตราด

ขอเข้าร่วมกิจกรรมค่าย14 ในวันที่่13-16 เมษายน2556 ขอเข้าบ้านสวนวันที่13เมย.5 6ตอนเย็นค่ะ

-เมื่อตั้งจิตเสี่ยงทายอธิษฐานว่าหากใช่คนที่อธิษฐานจิตมาทำหน้าที่จริงขอให้เกิดอาการปิติ  ปรากฎว่ามีอาการจิตใจสงบ มีความสุข

-มีความผูกพันธ์กับอาจารย์อุบล อยากร่วมบุญทุกบุญกับท่านอาจารย์ มีจิตอยากเข้าค่าย14 นี้

-มีจิตปรารถนานิพพานในชาตินี้

-อยากช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ให้พ้นจากความทุกข์ มีความสุขกาย สุขใจ

-ปัญหาและความทุกข์คือ สายตายาว อ่านหนังสือไม่ชัด  ขาดสภาพคล่องทางการเงิน ขายที่ดินที่สมุทรปราการยังไม่ได้

2.ชื่่อ นางสาว พิมพ์กนก เอกปิยะกุล ชื่อเล่น พิมพ์ อายุ 20 ปี

ที่อยู่  อ.เขาสมิง จ.ตราด

จบการศึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม อ.เขาสมิง จ.ตราด

อาชีพ นักเรียน 

ขอเข้าร่วมกิจกรรมค่าย 14 ในวันที่13-16 เมษายน 2556

-เมื่อตั้งจิตเสียงทายอธิษฐานว่า หากใช่คนที่อธิษฐานจิตมาทำหน้าที่จริงขอให้เกิดอาการปิติเกิดปรากฎว่า มีอาการ จิตใจสงบ ขนลุก

-รู้สึก เคราพรักและผูกพันธ์กับท่าน อ. อุบล จิตใจอยากมาร่วมการเข้าค่าย 14 นี้

-มีจิตใจปรารถนิพานในชาตินี้ค่ะ

-อยากช่วยเหลื่อเพื่่อนมนุษย์ให้พ้นความทุกข์ มีความสุขใจค่ะ

-ปัญหาและความทุกข์คือ ชอบดึงผม ไม่คอยมีสมาธิ  ในการเรียน กำลังหาที่เรียนในระดับปริญญาตรี  ยังรักษาความดีได้ไม่สมำเสมมอ ยัง ขี้โกรธ ขี้โมโห ใจร้อน ขาดสภาพคล่องในการเงิน

กราบขอบพระคุณอาจารย์อุบลและครอบครัว และเทวดาผู้รักษาท่านอาจารย์อุบลทุกพระองค์เป็นอย่างสูง กราบ กราบ กราบ

ผู้แสดงความคิดเห็น กาญจนา เอกปิยะกุล (กาญ) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2013-04-10 11:28:00


ความคิดเห็นที่ 35 (1656312)

กราบเรียน ท่าน อ. อุบล ท่าน อ. มงคล และคุณท็อป

เรื่อง ขออนุญาตสมัครเข้าค่าย ๑๔ จำนวน ๑ คน

วันที่ ๑๒ - ๑๖ เมษายน ๒๕๕๖

ชื่อ นาย เสฏฐพัฒน์ รัตนวารินทร์ ชื่อเล่น อ๋อย อายุ ๕๒ ปี

ที่อยู่ อ. บางกรวย จ.นนทบุรี

จบการศึกษา ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขา ศึกษาศาสตร์ (วิชาเอกโสตทัศนศึกษา)

อาชีพ รับราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๒ เขตสาทร กรุงเทพฯ

ขอเข้าร่วมกิจกรรมค่าย ๑๔ ในวันที่่ ๑๒ - ๑๖ เมษายน ๒๕๕๖ ขอเข้าบ้านสวนวันที่ ๑๒ เม.ย. ๕๖ ประมาณเที่ยงครับ

-เมื่อตั้งจิตเสี่ยงทายอธิษฐานว่าหากใช่คนที่อธิษฐานจิตมาทำหน้าที่จริงขอให้เกิดอาการปิติ จิตใจสงบ มีความสุข

-มีความผูกพันธ์กับอาจารย์อุบล อยากร่วมบุญทุกบุญกับท่านอาจารย์ มีจิตอยากเข้าค่าย14 นี้

-มีจิตปรารถนานิพพานในชาตินี้

-อยากช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ให้พ้นจากความทุกข์ มีความสุขกาย สุขใจ

-ปัญหาและความทุกข์คือ สายตายาว อ่านหนังสือไม่ชัด หน้าที่การงานไม่ก้าวหน้า การงานและธุรกิจติดขัด มีอุปสรรค ขาดสภาพคล่องทางการเงิน

กราบขอบพระคุณอาจารย์อุบลและครอบครัว และเทวดาผู้รักษาท่านอาจารย์อุบลทุกพระองค์เป็นอย่างสูงครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น เสฏฐพัฒน์ รัตนวารินทร์ ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2013-04-11 20:45:23


ความคิดเห็นที่ 36 (1656317)

กราบเรียน  ท่านอาจารย์อุบล อาจารย์มงคลและคุณท๊อป

เรื่อง  ขอสมัครเข้าค่าย 14 จำนวน 1 คน
 
ชื่อ  นางสาวพรรณี  นามสกุล ศรีทะชะ ชื่อเล่น  ณี    อายุ  39  ปี
 
ที่อยู่ปัจจุบัน
หอพักพิชญา 2 (202) 47-55 ซ.29แยก3 ถ.รามคำแหง
หัวหมาก บางกะปิ กทม 10240 

 

 

 การศึกษา ระดับปริญญาตรี  บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ (มศว.ภาคใต้)
 
:อาชีพ   ค้าขาย
 
ขอเข้าร่วมกิจกรรม   ตั้งแต่วันที่14- 16 เมษายน 2556 ค่ะ
 
ผลการอธิษฐานจิตเสี่ยงทาย
 
*********  สัมผัสได้ว่ามีความสุขใจ จิตใจสงบเป็นสมาธิ  และฝันถึงอาจารย์ประมาณว่ามีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้น และอาจารย์อวยพรให้พวกเราทำหน้าที่เพื่อชาติบ้านเมืองให้สำเร็จ
              ขณะที่ท่านอาจารย์พูดในรายการถึงค่าย 14  เพื่อให้คนที่อธิษฐานจิตได้มาเจอกัน  รู้สึกคิดถึงท่านอาจารย์อุบลมาก  ปิติ น้ำตาไหล
 
********รู้สึกผูกพันกับท่านอาจารย์อุบล ทันทีที่ได้รู้ค่ายนี้มีอาการปิติน้ำตาไหล ปรารถนามาร่วมงาน
 
******** จิตปรารถนานิพพานในชาตินี้ค่ะ  เบื่อหน่ายความทุกข์การเวียนว่าย
ตายเกิดค่ะ  รู้สึกว่าเราเดินทางมาไกลมาก และไม่รู้ต้องเดินทางอีกนานเท่าไหร่
รู้สึกเหนื่อย อยากพัก อย่างสงบสุขและถาวรค่ะ
 
*****  จิตปราถนาที่จะช่วยเหลือผู้อื่น และปรารถนาจะรับใช้ช่วยงานท่านอาจารย์ทุกงาน  ต้องการรับใช้พระพุทธองค์  พระพุทธองค์ท่านทรงงานจนถึงวาระสุดท้าย
ชีวิตและลมหายใจได้ถวายท่านแล้ว
 
******* มีปัญหาทุกข์ทางกาย ปัญหาเรื่องสุขภาพน้ำเหลืองไม่ดี มักจะเป็นผื่นที่
ผิวหนัง
           มีปัญหาทุกข์ทางใจ เรื่องการงานการเงิน มีอุปสรรคธุรกิจติดขัด
ขาดสภาพคล่องทางการเงิน กำลังหาทำเลที่ค้าขาย
         
                      

กราบขอบพระคุณอาจารย์อุบลและครอบครัว และเทวดาผู้รักษาท่านอาจารย์อุบลทุกพระองค์เป็นอย่างสูงค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ณี พรรณี ศรีทะชะ ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2013-04-11 23:20:56


ความคิดเห็นที่ 37 (1656321)

 

  กราบเรียน ท่าน อ. อุบล ท่าน อ. มงคล และคุณท็อป

เรื่อง  ขออนุญาตสมัครเข้าค่าย 14 (แทน) จำนวน 2 คน 

วันที่ 14-17 เมษายน 2556

1.ชื่อ นางเตือนใจ  ดวงมาลา (ป้าเตือน) อายุ 66 ปี

ที่อยู่  อ.พาน  จ.เชียงราย

จบการศึกษา  ป.4 โรงเรียนใหล่หิน จ.ลำปาง

อาชีพ  แม่บ้าน

ขอเข้าร่วมกิจกรรมค่าย 14 ในวันที่่ 14-17/04/56

-เมื่อตั้งจิตเสี่ยงทายอธิษฐานว่าหากใช่คนที่อธิษฐานจิตมาทำหน้าที่จริงขอให้เกิดอาการปิติ  ปรากฎว่ามีอาการจิตใจสงบ มีความสุข

-มีความผูกพันธ์กับอาจารย์อุบล อยากร่วมบุญทุกบุญกับท่านอาจารย์ มีจิตอยากเข้าค่าย 14 นี้

-มีจิตปรารถนานิพพานในชาตินี้

-มีความอยากช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

-ปัญหาและความทุกข์คือ  อยากมีความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมมากยิ่งขึ้น

2.ชื่่อ นางพร  ปันธถา (ป้าพร) อายุ 62 ปี

ที่อยู่  อ.เกาะคา  จ.ลำปาง

จบการศึกษา  ชั้น ป.4 โรงเรียนใหล่หิน จ.ลำปาง

อาชีพ  ชาวไร่-ชาวสวน 

-เมื่อตั้งจิตเสี่ยงทายอธิษฐานว่า หากใช่คนที่อธิษฐานจิตมาทำหน้าที่จริงขอให้เกิดอาการปิติเกิดปรากฎว่า มีอาการ จิตใจสงบ  

-รู้สึก เคราพรักและผูกพันธ์กับท่าน อ. อุบล อยากมาร่วมการเข้าค่าย 14 นี้

-มีจิตใจปรารถนิพพานในชาตินี้ค่ะ

-อยากช่วยเหลือเพื่่อนมนุษย์ แต่ตนเองยังมีปัญหาเรื่องการสื่อสารเพราะหูยังฟังได้ไม่ชัดเจน

-ปัญหาและความทุกข์คือ ยังมีอาการหูตึง ได้ยินเสียงไม่เต็มร้อย และอยากมีปัญญา มีดวงตาเห็นธรรม ขาดสภาพคล่อง

 

กราบขอบพระคุณอาจารย์อุบลและครอบครัว และเทวดาผู้รักษาท่านอาจารย์อุบลทุกพระองค์เป็นอย่างสูงค่ะ

 
ผู้แสดงความคิดเห็น อัญชลา บุตรโส (อัญ) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2013-04-11 23:57:16


ความคิดเห็นที่ 38 (1656323)

กราบเรียน ท่าน อ. อุบล ท่าน อ. มงคล และคุณท็อป

เรื่อง  ขออนุญาตสมัครเข้าค่าย 14 จำนวน 2 คน

วันที่ 14-17 เมษายน 2556

1.ชื่อ นางอัญชลา บุตรโส ชื่อเล่น อัญ อายุ 42 ปี

ที่อยู่  อ.พาน จ.เชียงราย

จบการศึกษา  ป.ตรี บริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์  ม.โยนก จ.ลำปาง 

อาชีพ  พนง.ธนาคารกรุงไทย ตำแหน่งรองผู้จัดการธุรกิจและการตลาด  สาขาพาน

-เมื่อตั้งจิตเสี่ยงทายอธิษฐานว่าหากใช่คนที่อธิษฐานจิตมาทำหน้าที่จริงขอให้เกิดอาการปิติ  ปรากฎว่ามีอาการตื้นตันใจอยากร้องให้

-มีความผูกพันธ์กับอาจารย์อุบล อยากร่วมบุญทุกบุญกับท่านอาจารย์ และมีจิตอยากเข้าค่าย 14 นี้

-มีจิตปรารถนานิพพานในชาตินี้

-มีความอยากช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้พ้นทุกข์ 

-ปัญหาและความทุกข์คือ สายตาสั้น อยากมีปัญญาทั้งทางโลกและทางธรรม

2.ชื่่อ  ด.ญ.เพ็ญพิสุทธิ์  บุตรโส (น้องอร) อายุ 12 ปี

ที่อยู่  อ.พาน จ.เชียงราย

การศึกษา  ชั้น ป.6  รร.ศิริมาตย์เทวี อ.พาน จ.เชียงราย

อาชีพ นักเรียน 

-เมื่อตั้งจิตเสี่ยงทายอธิษฐานว่า หากใช่คนที่อธิษฐานจิตมาทำหน้าที่จริงขอให้เกิดอาการปิติเกิดปรากฎว่า  จิตใจสงบ 

-เคารพรักท่าน อ. อุบล  อยากมาร่วมการเข้าค่าย 14 นี้

-มีจิตใจปรารถนิพพานในชาตินี้

-อยากช่วยเหลือเพื่่อนมนุษย์ด้วยกัน

-ปัญหาและความทุกข์คือ มีแผลเป็นบนศรีษะ ยังขี้โกรธ ขี้โมโห ใจร้อน 

กราบขอบพระคุณอาจารย์อุบลและครอบครัว และเทวดาผู้รักษาท่านอาจารย์อุบลทุกพระองค์เป็นอย่างสูงค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น อัญชลา บุตรโส (อัญ) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2013-04-12 00:32:47


ความคิดเห็นที่ 39 (1656698)

สุขสันต์วันปีใหม่ไทยค่ะ

งานเข้าค่าย 14 บวงสรวงพระบารมีของพระนางเนเฟอร์ตารีก็จบลงด้วยความชื่นมื่น พระบารมีมากล้นสร้างความประทับใจ ซึ้งใจ ในน้ำใจสุดยิ่งใหญ่ของท่านอาจารย์อุบล และพระเมตตาของพระนางเนเฟอร์ตารี จนหลายๆๆคนต่างก็ต้องร้องไห้ออกมาด้วยความรู้สึกหลายประการ หลากหลายความรู้สึกที่แสดงออกมา

เริ่มจากวันเสาร์ที่ 13 เม.ย.ตอน 9 โมงเช้ารวมพลคนมีหน้าที่สำคัญ ต่างคนต่างทยอยมากันตรงเวลาครบ น่าแปลกนะ ค่ายก่อนๆกว่าจะมาครบมาบ่ายบ้างก็ยังมีเลย ท่านอาจารย์เปิดงานด้วยชุดน่ารักมากค่ะ

ขณะที่ท่านอาจารย์ได้นั่งกล่าวเปิดงานอยู่หน้าเวทีนั้น คุณเพ็ญได้เห็นผู้หญิงแต่งชุดดำใส่กระโปรงสุ่มสีดำยืนอยู่ข้างเวทีแล้ววูบมาที่ข้างท่านอาจารย์แล้วหายไปเลย น่าอัศจรรย์มากเลยค่ะ นั่นคงเป็นพระนางเนเฟอร์ตารีเสด็จมาแล้วจริงๆค่ะ  

จากนั้นพวกเราก็แยกย้ายกันแล้วไปทำบุญด้วยแรงกายกันเป็นกลุ่มๆรวม 6 กลุ่ม ทั้งทำความสะอาดบริเวณบ้านสวน งานเกษตร ติดกระจกวิหาร ติดกระจกองค์พระฯ และงานก่อสร้าง เทปูนลงหลุมเสา 18 ต้น ซึ่งพวกเราต้องช่วยกันผสมปูนในกระบะ เพราะไม่สามารถผสมในโม่ได้ เนื่องจากกำลังไฟไม่พอที่โม่จะหมุนทำงานได้ เลยต้องเหนื่อยกว่าปรกติ แต่โชคดีที่กำลังคนเยอะ จึงผลัดกันทำงานแต่ละหน้าที่ สุดท้ายบ่าย 3 โมงกว่างานก็สำเร็จลุล่วงค่ะ หลังจากงานเสร็จฝนก็ตกลงมาให้เย็นชื่นใจ

ช่วงค่ำท่านอาจารย์พาพวกเราช่วยกันจัดดอกไม้เพื่อเตรียมงานบวงสรวงพระนางฯ

เช้าวันอาทิตย์ที่ 14 เม.ย. วันบวงสรวงพระนางเนเฟอร์ตารี นัดรวมพลพร้อมกัน 9.09 น.ท่านอาจารย์มาในชุดสีดำสวยงามเหมือนที่คุณเพ็ญเห็นเมื่อวานเลยค่ะ หลังจากที่อัญเชิญบารมีของพระนางมาสถิตย์ในกาย วาจา ใจของท่านอาจารย์แล้ว ช่วงทำพิธีกล่าวอัญเชิญนั้น ทุกคนต่างรับสัมผัสได้ ของเจี๊ยบเองมีอาการขนลุกตลอดตั้งแต่เริ่มทำพิธีและเห็นแสงสีขาวสว่างจ้าทั่วบริเวณ ส่วนคนอื่นก็รับสัมผัสต่างๆกันๆไป คุณอัญชลาซึ่งได้มโนฯ ก็เห็นพระนางเนเฟอร์ตารี ซ้อนเข้ามาในร่างของท่านอาจารย์

จากนั้นท่านอาจารย์ได้ให้ทุกคนชื่นชมพระบารมีของพระนางฯ โดยการเดินผ่านท่านอาจารย์ มีหลายคนที่มีอาการปวดตามร่างกาย เมื่อเดินผ่านท่านอาจารย์ต่างก็หายกันถ้วนหน้า นี้เป็นเพราะพระบารมีของพระนางเนเฟอร์ตารี

พรุ่งนี้มาเล่าต่อค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น เพชรดา วรรณรักษ์ ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2013-04-16 21:14:03


ความคิดเห็นที่ 40 (1656699)

ค่าย 14รวมพล คนมีหน้าที่ 

                บรรยากาศในค่าย14ครั้งนี้ มีความหลายหลากมากครับ สำหรับเบส รู้สึกว่าค่าย14นี้ ไม่ธรรมดา และพิเศษกว่าค่ายอื่นๆจริงๆ โดยเริ่มตั้งแต่หัวข้อค่าย ก็ทำเอาพวกเราตื่นเต้นแล้วครับ โดยในวันแรกซึ่งก็คือวันที่14นั้นเอง ในตอนแรกท่านอาจารย์อุบลกล่าวเปิดงานค่าย 14 เป็นไปอย่างเรียบง่าย และอบอุ่น พี่น้องชาวบ้านสวนต่างมากันทั่วทุกสารทิศทั่วประเทศไทย เรียกได้ว่า เป็นค่ายที่รวมพลคนมีหน้าที่อย่างแท้จริงครับ หลังจากนั้นพวกเราก็ได้ร่วมกิจกรรมใช้แรงกายกันอย่างสนุกสนาน เช่น การติดกระจกวิหาร การขัด และติดกระจกท่านพ่อดตาจินิน งานเกษตร การทำความสะอาดบริเวณรอบๆบ้านสวนพีระมิด ทำความสะอาดบริเวณวิหาร และเวที เพื่อเตรียมจัดงานอาราธนาบารมีพระนางเนเฟอตารีในวันที่ 15 ซึ่งในวันนี้ก็จะเห็นทุกคนมีความมุ่งมั่นในการทำงานมาก และในวันนี้ก็ไม่ร้อนด้วยครับ เพราะมีฝนตกลงมาเป็นระยะๆ ทำให้บรรยากาศตลอดทั้งวันเย็นสบาย ไม่ร้อนครับ และในตอนกลางคืนก็มีธรรมทานจากหลายๆท่านซึ่งเรียกได้ว่าหายเจ็บหายป่วยกันถ้วนหน้าครับ แต่ก็มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่ง ซึ่งเป็นลูกของคุณหงส์ ซึ่งมีอาการชาที่บริเวณคอ ไม่ว่าจะบำบัดด้วยวิธีใดอาการก็ไม่หายสักที จนต้องรอบำบัดในวันถัดไปครับ  

             ในวันที่15 ซึ่งเป็นวันที่ สอง ของการเข้าค่าย 14 ทุกคนตื่นแต่เช้า ท่ามกลางบรรยากาศที่เย็นสบายในตอนเช้า และในเวลา ประมาน 9 นาฬิกาก็ได้มีการบวงสรวงอาราธนาบารมีพระนางเนเฟอตารี ซึ่งหลายๆคนต่างสัมผัสได้ด้วยอาการต่างๆ เช่นคนลุก ปิติน้ำตาไหล เป็นต้น ซึ่งบารมีของพระนางนั้นถือว่ามีมากมายมหาศาลมากเพราะว่า หลังจากที่ได้อาราธนาพระนางเนเฟอตารีมาแล้ว พวกเราก็ได้ชมบารมีของพระนางเนเฟอตารีด้วยการเดินผ่านท่านอาจารย์อุบล ปรากฎว่า ไม่ว่าใครเป็นอะไรอยู่ ก็อาการดีขึ้น หรือหายโดยฉับพลันทันทีเลยครับ ซึ่งสิ่งนี้เองเป็นข้อพิสูจน์ว่า บารมีของพระนางเนเฟอตารีนั้นมีมากมายมหาศาลจริงๆ และลูกของคุณหงส์ที่บำบัดในวันที่14 ที่อาการไม่ดีขึ้นนั้น เพียงแค่มาเดินผ่านท่านอาจสารย์อุบล เพื่อรับบารมีพระนางเนเฟอตารี เพียงแค่เดินผ่าน ก็หาย100% โดยฉับพลันทันทีเลยครับ ซึ่งเป็นที่ตึ่นเต้น และดีใจกันมาก เพราะน้องคนนี้บำบัดด้วยวิธีใดก็ไม่หาย ไม่ดีขึ้นเลย แต่ในวันนี้แค่เดินมารับบารมีพระนางเนเฟอตารี น้องคนนี้ก็หายทันที 100% ซึ่งทำให้พวกเราทุกคนต่างรู้ว่า พระนางเนเฟอตารีนั้น ท่านทรงมีพระบารมีมากมายมหาศาลจริงๆ และท่านก็รับอาราธนามาสถิตที่กาย วาจา ใจ ของท่านอาจารย์อุบลจริงๆครับ 

ผู้แสดงความคิดเห็น พัฒนพงศ์ ปรับโตวิดโจโย ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2013-04-16 21:25:32


ความคิดเห็นที่ 41 (1656711)
image

ธรรมทานค่าย 14

อารธนาบารมีพระนางเนเฟอร์ตารี 

รวมพลคนมีหน้าที่, ปลดล็อคกรรม

ค่ายครั้งนี้ต้องบอกว่ามีเซอร์ไพสสสสสสสสสสสสสสส ให้อึ้ง ทึ้ง สนุก มีความสุขและซีนเคล้าน้ำตา เรียกว่ามีร้องไห้จนตาบวมและหัวเราะจนกรามค้าง ใครที่พลาดค่าย 14 ครั้งนี้บอกได้คำเดียวสั้นๆ เสียดายแทนสุดๆๆ

 

@@อารธนาบารมีพระนางเนเฟอร์ตารี@@

เช้าวันที่ 15 ท่านอ.ได้ทำพิธีขออารธนาบารมีพระนางเนเฟอร์ตารีและขอใช้กำลังบารมีพระนางอย่างเต็มกำลังเพื่อช่วยนำพาทุกคนให้พ้นจากความทุกข์ต่างๆ และท่านอ.ได้ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้ท่านอ.มีอำนาจในการขอให้คนที่ตายแล้วฟื้นขึ้นมาโดยมีเงื่อนไขที่ว่าบุคคลเหล่านั้นจะเป็นผู้ที่ทำประโยชน์ต่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์,หลังจากที่ท่านอ.ได้อารธนาบารมีของพระนางมานั้น สำหรับหนึ่งสิ่งที่ตนเองสัมผัสได้คือ ตั้งแต่ที่ท่านอ.ขับรถมาที่วิหารเพื่อจะเริ่มพิธีก็เกิดปิติตื้นตันขึ้นมาโดยไม่ทราบสาเหตุ น้ำหูน้ำตาไหลไม่หยุด แม้กระทั่งช่วงที่พี่ธนานำสวดมนต์ก็น้ำตาไหลพรากๆ

ขณะเดียวกันมีพวกเราหลายๆคนที่ได้มโนมยิทธิต่างก็ออกมาบอกถึงสิ่งที่ตนเองได้เห็นได้สัมผัส อาทิเช่น พี่ธนาเห็นพระนางเนเฟอร์ตารีเสด็จลงมาพร้อมกับแสงสีขาวแล้วก็มาครอบร่างของท่านอ.ไว้  หรือแม้แต่คุณอัญ (ลูกป้าเตือน)ก็เห็นพระนางเนเฟอร์ตารีเสด์จครอบร่างท่านอ.

แต่เนื่องจากท่านอ.ต้องการให้พวกเราทำการพิสูจน์เป็นวิทยาศาสตร์ ว่าการที่ท่านอ.ได้อัญเชิญบารมีของพระนางมานั้น บารมีของพระนางได้มาอยู่กับท่านอ.จึงหรือไม่ ด้วยการให้พวกเราเดินผ่านทางท่านอ. ผลปรากฏว่าอาการเจ็บปวดของพวกเราแต่ละคนหาย 100% กันเป็นแถว มีเคลสน้องคนหนึ่ง (ลูกคุณหงส์) ที่มีอาการเจ็บปวดที่ร่างกายบำบัดอย่างไรก็ไม่หายแต่พอเดินผ่านท่านอ. ปรากฏว่าอาการหาย 100%, ส่วนหนึ่งเมื่อเดินผ่านท่านอ.รู้สึกมีความสุขมากกกก โลกทั้งโลกสว่างสดใสมากจริงๆคะ

ผลที่พวกเราแต่ละคนได้รับนี้จึงเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วว่าบารมีของพระนางเนเฟอร์ตารี จอมกษัตริย์หญิงผู้ซึ่งนำพาชาติอียิปต์ให้เจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมได้มาสถิตอยู่ในกาย วาจา ใจของท่านอ.อุบล บ้านสวนพีระมิด 100%

ผู้แสดงความคิดเห็น เจิดหทัย สุวรรณากาศ (หนึ่ง) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2013-04-17 08:35:43


ความคิดเห็นที่ 42 (1656713)

ค่าย 14 การอัญเชิญบารมีพระนางเนเฟอตารี เข้าสิงสถิตย์ในกายวาจาใจของท่านอ.อุบล
ตอนที่ 1
จากคำทำนายของหลวงพ่อเสงี่ยมโอภาสี ซึ่งท่านบอกว่าท่านอจ.อุบล จะมีความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ใน 2 ช่วงชีวิตคือ ปี 2556 และ 2562 ตนเองและผู้เข้าค่าย 14 รวมพลคนมีหน้าที่ ก็ได้ประจักษ์ในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ วันเปิดงาน อจ.มาในชุดย้อนยุคกระโปรงบานลายขาวดำ แต่คุณวันเพ็ญ ภู่กิ่งพลอย มองเห็นหญิงแต่งชุดดำ กระโปรงบานยืนข้างๆบริเวณหน้าเวที วันรุ่งขึ้นที่ 15 ท่านอจ.ก็มาในชุดดำที่คุณวันเพ็ญเห็น เหมือนเบื้องบนบังคับมาแล้วให้อจ.ต้องใส่ชุดนี้ และหลังจากการอัญเชิญ คุณอัญชลา บุตรโส ผู้ที่ได้มโนแจ่มใส ก็เห็นกายทิพย์พระนางเข้าซ้อนร่างท่านอจ.แล้ว และเมื่อผู้คนเดินผ่านเพื่อชมบารมี ตนเองก็หายระคายคอ ลูกสาวคุณหงส์ก็หายกระตุก เจ็บปวดหลัง ซึ่งตอนคืนที่ 14 รักษาอย่างไรก็ไม่หาย คือบารมีท่านแรงมากขึ้นจริงๆ ดังนั้นการทำนายของหลวงพ่อเสงี่ยมน่าจะเป็นจริง ว่าท่านอจ.อุบลได้เปลี่ยนแปลงมีบารมี มีฤิทธิ์มากขึ้นจริงๆ และท่านได้อธิษฐานขอให้ท่านมีบารมีสามารถชุบชีวิต คนที่ท่านเห็นสมควรว่าจะทำประโยชน์ต่อไปกับพุทธศาสนาได้ เพราะท่านได้มโน เห็นอนาคตภายหน้าว่าจะมีผู้คนล้มตายมากมาย ท่านจึงอธิษฐานขอฤทธิ์นี้ไว้กับท่านด้วย

ตอนที่ 2
เรื่อง ช๊อคความรู้สึกของทุกคนในวันนั้น คือท่านอุบลเฉลยเป็นครั้งแรกต่อหน้าทุกคนว่าท่านได้ขอท่านพ่อดตาจินิน แลกชีวิตตัวท่าน กับลูกศิษย์ที่รัก คุณอ้อย_ปาริชาติ ซึ่งจะต้องหมดอายุขัย ด้วยผลกรรมขั้นอนันตริยกรรม และกำลังใจที่ท้อและเหนื่อย จะห่างบุญบ้านสวน ทั้งๆที่เคยตั้งสัจจะว่าขอให้วิญญานแตกดับ ถ้าห่างจากบ้านสวน ท่านอจ.พูดเสมอว่า หลังจากการสูญเสียคุณเหมี่ยวท่านจะไม่ยอมสูญเสียลูกศิษย์คนไหนอีก ท่านได้เคยขอชีวิตคุณอ้อย จากท่านพ่อดตาจินิน ท่านก็ไม่สามารถให้ได้เพราะถึงอายุขัยของคุณอ้อยเพราะกรรมหนักมารวมตัว แต่ท่านอจ.อุบล ไม่ยอมแพ้ยอมแลกชีวิตลูกศิษย์กับชีวิตของท่าน ดังนั้นดวงจิตแก้ว ของท่านอจ.อุบล ได้ขึ้นสู่แดนทิพย์นิพพานแล้ว และดวงจิตใหม่ที่พวกเราอัญเชิญมาอยู่ในร่างท่านอจ.อุบล ก็คือ พระนางเนเฟอตารี แห่งอียิปต์นั่นเอง ถึงแม้ผู้ที่สามารถร้องขอชีวิตท่านอจ.อุบลได้ เพียง 2 คน คือ คุณแมว กับ คุณธนา จะได้มาร้องขออีกที ในช่วงธรรมทานตอนบ่าย และพวกเราชาวค่าย 14 จะได้ร้องขอ ท่านอจ.อุบล ก็พูดว่าไม่ทันการแล้ว ดังนั้นดวงจิตใหม่ในร่างเดิมของท่านอจ.อุบล ที่ยังมุ่งมั่นทำภารกิจกอบกู้ศาสนาต่อไป ก็คือ ดวงจิตพระนางเนเฟอตารี

แม้ช่วงเช้าวันที่ 15 ท่านอจ.อุบล มานั่งดูรูปในกล้องของจุ๋ม ก็ได้ถามท่านอจ.ว่า ดวงจิตท่านอจ.อุบล กลับเข้าร่างอจ.แล้วใช่ไหม ท่านก็ยังยืนยันว่า ไม่ใช่ ตอนนี้อจ.อุบลใช้ดวงจิตวิญญานของพระนางเนเฟอตารีอยู่ ตนเองอึ้งไปเลย ไม่รู้จะดีใจ หรือเสียใจ รู้แต่ว่าทุกอย่างต้องดำเนินต่อ แต่ความเศร้าลึกๆ เกาะกินใจยังไงไม่รู้ กลับไปนั่งย้อนดูว่า พวกเราเคยอยากให้ท่านอจ.อุบลยอมรับว่าท่านคือพระนางเนเฟอตารี แต่ตอนนี้เราได้พระนางมาอยู่ในร่างท่านอจ.อุบลแล้ว แต่ดวงจิตท่านอจ.อุบล ได้ขึ้นสู่แดนทิพย์นิพพานแล้ว
_____จุ๋ม

ผู้แสดงความคิดเห็น ธารีรัตน์ กะลัมพะเหติ ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2013-04-17 09:12:41


ความคิดเห็นที่ 43 (1656734)
image

 @@@ปริศนาชุดดำ@@@

ในวันที่ 14 ก่อนจะทำพิธีบวงสรวงนั้น น้องเพ็ญ (ภรรยาพี่พิชัย อุดร) ลูกบ้านสวนซึ่งปกติน้องเพ็ญจะไม่ได้มโนมยิทธิ ได้เล่าให้ทุกคนฟังว่าเห็นด้วยตาเนื้อว่ามีผู้หญิงใส่ชุดดำเดินตามท่านอ.อุบล แต่เมื่อท่านอ.เดินขึ้นบนเวทีอยู่ๆผู้หญิงคนนั้นก็เดินหายไป

และช่วงเช้าของวันที่ 15 ซึ่งเป็นวันที่ท่านอ.จะทำการอารธนาบารมีของพระนางเนเฟอร์ตารีมานั้น วันนี้พวกเราพากันแปลกใจมาก ตามปกติแล้วทุกครั้งมีพิธีมงคลสำคัญ เราจะเห็นท่านอ.อุบลใส่ชุดสีสันสดใสแต่ครั้งนี้ท่านอ.อุบลกลับใส่ชุดดำ ซึ่งการใส่ชุดดำครั้งนี้มีปริศนาที่ซ่อนอยู่

 

@@@ชีวิตแลกด้วยชีวิต @@@

ก่อนหน้านี้มีเหตุการณ์สำคัญบางอย่างที่เกิดขึ้นกับพี่อ้อย(ปาริชาติ) จนเป็นเหตุให้พี่อ้อยจะต้องเสียชีวิต และเมื่อท่านอ.ได้รับรู้ข้อมูลก็ได้ทำขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อทำพิธีต่อชะตาให้กับพี่อ้อย

เนื่องจากกรรมที่พี่อ้อยทำเป็นกรรมขั้นอนันตริยกรรม สิ่งศักดิ์สิทธิ์จึงไม่อาจละเว้นและรับคำร้องขอในการต่อชีวิตให้กับพี่อ้อยได้

ดังนั้น ท่านอ.อุบลจึงยอมเอาชีวิตตนเองเข้าแลกกับพี่อ้อย (ชีวิตแลกด้วยชีวิต) พวกเราบางคนได้รับรู้กันมาบ้างแล้วว่าท่านอ.จะขอเอาชีวิตของตนเองแลกกับพี่อ้อย แต่ทุกคนไม่ได้คิดหรือตระหนักว่า ทุกสรรพชีวิตล้วนอยู่ภายใต้กฏแห่งกรรมแม้กระทั่งท่านอ.อุบล,  และท่านอ.ก็ได้เฉลยว่าดวงจิตวิญญาณของท่านนั้นได้ละจากสังขารนี้แล้ว และการที่ท่านเลือกใส่ชุดดำนั้น ก็เนื่องจากจิตวิญญาณของพระนางเนเฟตารีต้องการที่จะไว้อาลัยต่อวิญญาณของท่านอ.อุบล

เมื่อได้รับรู้ข้อมูลจากท่านอ. สิ่งที่หนึ่งตระหนักได้คือ ครูของเรา ท่านแม่ของเรา ผู้นำของเรา ไม่ว่าท่านอ.จะเป็นอะไร แต่ชีวิตของท่านมีค่ามากมายมหาศาล เมื่อครั้งเหตุการณ์ที่พวกเราได้สูญเสียพี่เหมียว ครูคนนี้ได้เอ่ยปากบอกพวกเราทุกคนว่า ท่านจะไม่ยอมสูญเสียพวกเราคนใดคนหนึ่งไป มาวันนี้ ครูคนนี้ของเราได้ทำตามที่เคยลั่นวาจาไว้ ท่านไม่ยอมที่จะเสียพวกเราไป ไม่ว่าพวกเราจะมีคุณค่าในตนเองมากน้อยเพียงใด ไม่ว่าพวกเราจะเคยทำเลว ทำชั่ว เคยฆ่าคน เคยบ้ากาม เคยเลวสุดขั้ว ชั่วสุดโต้งมามากมายเพียงใด ท่านได้ขอเอาชีวิตของท่าน ซึ่งเป็นชีวิตที่มีคุณค่ายิ่งใหญ่มหาศาล ชีวิตที่พวกเราคงจะไม่อาจวัดคุณงามความดีความมีเมตตาความรักที่ท่านมีต่อพวกเราได้ เพื่อแลกเปลี่ยนกับชีวิตของพวกเราลูกบ้านสวน

ตอนแรกที่ได้รับรู้เรื่องราว มันได้แต่อึ้ง และ งง สับสนไปหมด มันเหมือนกับตนเองกำลังอยู่ในความฝัน คิดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่เรื่องจริงและก็พยายามที่จะไม่เอาเรื่องนี้เก็บมาคิดจนกระทั่งพิธีในช่วงเช้าเสร็จสิ้น

ผู้แสดงความคิดเห็น เจิดหทัย สุวรรณากาศ (หนึ่ง) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2013-04-17 12:03:57


ความคิดเห็นที่ 44 (1656737)

 

อนุโมทนาบุญทุก ๆ ท่าน ค่ะ ยินดีในบุญค่ะ ได้เข้าร่วมกิจกรรมค่าย 14 ได้เห็นบรรยากาศรูปถ่าย หน้าตาสดใส สุข สว่าง แจ่มใส ทุก ๆ ท่าน ค่ะ

โดยท่านอาจารย์อุบล ท่านอาจารย์มงคล คุณท็อป ณ บ้านสวนพีระมิด เปิดบ้านส่วนตัวอาจารย์ ผู้นำพาให้สำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรม

"แค่เดินมารับบารมีพระนางเนเฟอตารี เดินผ่านท่านอาจารย์อุบล หายทันที 100 % "  มีมหาพระบารมีมหาศาล  สาธุ สาธุ สาธุ  ค่ะ

ขอบพระคุณธรรมทาน คุณเพชรดา คุณหนึ่ง คุณพัฒนพงศ์ และ ดร.ธารีรัตน์  ค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ละม่อม ทองเจือ ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2013-04-17 12:38:06


ความคิดเห็นที่ 45 (1656738)

ธรรมทานค่าย 14
ในวันแรกหลังจาก อาจารย์อุบลมากล่าวเปิดงานแล้ว คุณธนาก็ให้มีการจัดแบ่งกลุ่มไปทำงาน ได้แก่ กลุ่มติดกระจก  กลุ่มแปลงเกษตร กลุ่มเทปูน กลุ่มทำความสะอาดทั่วไป อาจารย์ต้องการให้พวกเราทำบุญแรงกายให้เต็มที่ก่อน เพื่อที่จะนำบุญอุทิศไปยังเจ้ากรรมนายเวร และเทวดาที่รักษาเรา พอตอนกลางคืนก็มาประชุมรวมกันเพื่อแบ่งปันธรรมทาน
กลางคืนวันที่ 14 เมย 56  ซึ่งเป็นวันแรกของการเข้าค่าย  คุณธนาได้ให้เชิญผู้ที่เปิดสาขาบ้านสวนฯขึ้นมาบนเวที ได้แก่ คุณอุ๊ เจ้าของอุ๊มินิมาร์ท ที่ปราณบุรี  อาจารย์พัน  คุณก๊อต เป็นต้น อ.อุบล เล่าว่า ที่ได้แนวความคิดเกี่ยวกับการเปิดสาขานี้ ก็มาจากท่านปลัดนิรันทร์ที่บ้านไรปลายตะวัน ที่ได้เชิญอาจารย์ไปบรรยาย และพบว่ามีผู้คนหายจากโรคภัยกันมากมาย จึงอยากให้มีสาขาบ้านสวนฯขึ้นที่นี่ อีกคนนึงก็คือ พี่ต้อย รัตนชัย พี่ชายของท่านอาจารย์ ก็ให้แนวคิดในการเปิดสาขาที่อเมริกา เช่นกัน การเปิดสาขาเป็นการอาราธนาบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาที่บ้าน   บ้านของเจ้าของสาขาก็จะกลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งอ.อุบลจะอาราธนาบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาปกปักรักษา  คนเข้ามาก็จะหายจากโรค หรือไม่ก็มีโชคลาภ  คุณครูนุกูลที่เป็นเซ็นเตอร์พาเมล่า ที่จังหวัดราชบุรี ท่านก็เห็นว่ามีเทวาดาเข้ามารักษาที่บ้านเรือนท่านเช่นกัน  การเปิดสาขามากเท่าไร ก็จะช่วยในการลดพลังสีดำออกจากโลกลงได้ คนที่เปิดสาขาก็จะเท่ากับเป็นลูกจ้างพระพุทธเจ้า  มีรายได้เลี้ยงชีวิต และยังได้บุญอีกด้วย
 
คุณอุ๊ เล่าว่าวันที่ อ.อุบลไปเปิดสาขานั้น คนสนใจคับคั่ง และมียอดขายวัตถุมงคลนั้น ถึง 7 หมื่นบาทในวันเดียว  อ.พันเองมีเพื่อนเป็น ผอ.โรงเรียน เพียงแต่เข้ามาร่วมงาน ก็มีโชคลาภเข้ามาทันที นั่นคือเขากำลังเจรจาลดหนี้ลง เดิมต้องใช้คืน 3 ล้าน 2 แสน แต่ทำการต่อรองสามารถใช้หนี้เพียง 8 แสน เป็นต้น 

ในวันรวมพลคนมีหน้าที่ ครั้งนี้ได้มีผู้เข้าค่าย 14 สนใจสมัครเป็น เซนเตอร์พาเมล่า และ เป็นสาขาบ้านสวนกันอย่างมากมาย นับเป็นกุศลโลบายอันดี ที่จะแผ่ขยายคำสอนของพระพุทธเจ้าให้กว้างไกลออกไปทำให้โลกเรามีแต่พลังความดีมากขึ้น กราบอนุโทนาบุญกับท่านอ.อุบลที่เป็นต้นบุญให้พวกเรา

ผู้แสดงความคิดเห็น ชัชวลี กะลัมพะเหติ ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2013-04-17 12:47:47


ความคิดเห็นที่ 46 (1656740)
image

 @@@มหาสงกรานต์ตามแบบฉบับของบ้านสวน@@@

ภายหลังจากที่ท่านอ.ทำพิธีบวงสรวงท่านอ.ก็เมตตาถ่ายรูปหมู่และรูปเดียวกับทุกคนที่มาเข้าค่ายครั้งนี้ ซึ่งมีคนที่เคยมาเข้าค่าย 9 และนำรูปเดียวที่ถ่ายคู่กับท่านอ.ไปตั้งไว้ที่บ้านก็ปรากฏว่าได้รับปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นมาแล้ว ซึ่งช่วงที่ถ่ายรูปนี้ใช้เวลานานพอสมควรเพราะแต่ละคนที่เข้าคิวถ่ายรูปเดียวกับท่านอ.ต่างก็ไม่ยอมออกจากเฟรมง่ายๆ และหนึ่งก็เป็นหนึ่งในนั้น (อิอิอิ ก็โอกาสดีดีแบบนี้หาไม่ได้ง่ายๆและอย่างที่พวกเรารู้ว่าในทุกๆครั้งที่ได้อยู่ใกล้ๆท่านอ.เราจะได้รับพลังงานดีดีเข้าไปด้วย ทำให้หายเจ็บหายป่วยกันมาแล้ว)

 ช่วงบ่ายหลังจากทานอาหารกันเสร็จพวกเราก็มารวมตัวกันที่วิหารเพื่อรอท่านอ.ระหว่างนั้น สงกรานต์ในแบบฉบับของบ้านสวนก็ได้เริ่มต้นขึ้น งานนี้เราเล่นกันอย่างสนุกสนานและสุภาพตามแบบอย่างที่ท่านอ.สอนคือเราจะไม่เล่นแล้วทำให้ผู้อื่นได้รับความทุกข์เช่น สาดน้ำเข้าตาผู้อื่น เป็นต้น

 งานนี้เล่นกันอย่างสนุกสนาน แต่ละคนได้รับการปะแป้งเพื่อแต่งสวยแต่งหล่อให้ตนเองกันทั่วหน้า และคงไม่มีใครที่จะไม่เปียกน้ำในวันนั้นแม้แต่พิธีกรของเราพี่ถัง ที่แม้ว่าจะพยายามเลี่ยงด้วยการถือไมด์แต่ก็ไม่ได้นำพา ให้ไม่เปียกนะคับและที่เห็นจะสนุกสนานมากที่สุดคงจะเป็นเด็กๆที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ผู้แสดงความคิดเห็น เจิดหทัย สุวรรณากาศ (หนึ่ง) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2013-04-17 13:14:04


ความคิดเห็นที่ 47 (1656743)
image

บรรยากาศค่าย 14 นี้ นับว่าเป็นค่ายที่ยิ่งใหญ่ มีทุกอารมณ์เลยค่ะ

เรียกว่าได้สัจธรรม ได้รับรู้ถึงความรักของท่านอาจารย์ ที่มีต่อ

พวกเราทุกคนแบบหาคำบรรยายใดๆไม่ถูก และทำให้คิดย้อนดู

ตัวเราเองว่า เราทำอะไรเพื่อท่านบ้าง ที่ปากบอกว่ารักและได้ลง

มือทำหรือยัง ค่ายนี้ปลุกจิตสำนึก และสมแล้วที่เป็นค่ายที่พวกเรา

ผู้มีหน้าที่ มารวมพลคนมีหน้าที่สำคัญ

ฟังดูยิ่งใหญ่และฮึกเหิมมากเลยใช่ไหมคะ

ทั้งชุดเครื่องบวงสรวง ดอกไม้ตกแต่งต่างๆ สวยงามจริง ล้วนเป็น

ฝีมือท่านอาจารย์ทั้งหมดค่ะ และท่านก็ได้ทำน้ำทิพย์โดยช่วย

บำบัดในสิ่งที่พวกเรามีทุกข์กังวง และเป็นปัญหาของแต่ละคน นำ

ทุกขวดก็ทำเพื่อพวกเราทั้งนั้น และน้ำที่ดื่มและระลึกชาตินั้นใน

ส่วนของตัวเอง ก็ไม่เห็นภาพอะไรค่ะ แต่รู้สึกว่าเป็นทหาร และก็

ได้ทำตัวแย่ๆ หลงมัวเมาในกาม ความบันเทิงเริงรมย์ ละทิ้งหน้าที่

ในยุคอียิปต์นั้น เมื่อถึงวันที่ล่มสลาย จึงมาคิดได้และเกิดความ

เบื่อหน่าย ในความทุกข์ ความเจ็บป่วย ความพลัดพรากจากสิ่งที่รัก

จึงได้ตั้งจิตอธิษฐานกันว่าจะขอติดตามพระนาง และขอเกิดในดิน

แดนที่จะจรรโลงไว้ซึ่งชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ จะช่วยพระ

นางบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประชาชน แม้เป็นส่วนเล็กๆ ก็ตามค่ะ

ค่ายนี้ ทั้งเสียน้ำตา และซาบซึ้ง ด้วยความรักอันไม่มีประมาณ

ของท่านอาจารย์ต่อพวกเราทุกคน และเสียงหัวเราะด้วยความรัก

ความผูกพัน ความสนุกสนานของลูกบ้านสวนที่เหมือนญาติพี่น้อง

ที่จากกันไปไกล ได้มาพบกัน มันรู้สึกแบบนี้จริงๆค่ะ และเป็นค่าย

ที่รวมพลคนมีหน้าที่จริงๆ โดยในวันที่ให้บอกความรู้สึกของแต่

ละคนว่าหลังดื่มน้้ำทิพย์ให้รู้อดีตแล้วแต่ละคนมีหน้าที่อะไรมา

เกือบทุกคนก็พูดว่า หน้าที่ของตัวเองคือเผยแพร่ธรรมะของพระ

พุทธเจ่้า และจะเปิดสาขาบ้านสวน ช่วยบำบัด ที่น่าประทับใจมี

หลายท่านที่มีจิตใจมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะลาออกจากงานประจำของ

ตัวเอง ที่มีเกียรติและมั่นคง เพื่อมาทำหน้าที่ช่วยผู้คนอย่างเต็มตัว

บางท่านก็ต้องเสียน้ำตาที่กว่าจะมาสร้างบุญได้ต้องเจออุปสรรค

มากมาย เรียกว่าตุ้ยเองได้ฟังแต่ละคนลุกขึ้นพูดแล้ว น้ำตาเอ่อค่ะ

ด้วยความรู้สึกว่านี่คือค่ายของผู้มีหน้าที่จริงๆ ทุกคนมุ่งมั่น และ

เด็ดเดี่ยวมากในการมารวมพลและให้คำสัตย์นี้อีกครั้ง

และถึงแม้ท่านที่ไม่ได้มา ก็ใช่ว่าจะไม่มีหน้าที่นะคะ

ทุกคนล้วนมีหน้าที่ทั้งนั้นไม่ว่าจะอยู่ที่ใด

เราก็สามารถช่วยผู้อื่นได้ ช่วยเผยแพร่ธรรมะของพระพุทธเจ้าได้

กราบพระบาทท่านพ่อดตาจินิน

และทุกๆ พระองค์ที่เมตตาลูกหลานเสมอค่ะ

และขอบคุณท่านอาจารย์อุบล และครอบครัวที่เสียสละชีวิตส่วนตัว

เพื่อผู้ที่มีทุกข์ให้พ้นทุกข์ค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ตุ้ย ศิริพร โฉมจันทร์ ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2013-04-17 13:24:43


ความคิดเห็นที่ 48 (1656744)

 @@@วิธีการบำบัดของบ้านสวน@@@

หลังจากเล่นสงกรานต์กันอย่างสนุกสนาน พวกเราทุกคนก็เข้าร่วมกิจกรรมธรรมทานธรรมะบำบัดกันโดยให้นั่งตามกลุ่มที่ทำฐานกิจกรรมเพื่อให้ได้เรียนรู้การบำบัดผู้อื่นให้ถูกวิธี หลังจากร่วมกิจกรรมครั้งนี้ทำให้ได้รู้ว่ายังมีลูกบ้านสวนหลายคนที่ยังไม่รู้วิธีการบำบัดที่ถูกต้องรวมถึง หนึ่งที่วิธีการบำบัดบางอย่างก็ยังไม่ค่อยจะแม่นยำ

 วิธีการบำบัดของบ้านสวนคือ

*การใช้รหัสอ.อุบลช่วยด้วย (หลังจากใช้รหัสหรือบำบัดให้ผู้ได้รับการบำบัดกล่าวขอบคุณเทวดาที่รักษาท่านอ.อุบลและท่านอ.อุบล รวมถึงให้ขอบคุณผู้ทำการบำบัด)

*การมองจี้ (โดยอธิบายบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ละพระองค์ในจี้)

* การถือวัถตุมงคลบ้านสวน สามารถสัมผัสบารมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่สัมผัสแรก ไม่จำเป็นต้องรอให้ถึงนาทีหรือวินาทีแต่อย่างไร

* การขอบารมีท่านพ่อดตาจินินเพื่อใช้ดัชนีไฉไล (และชี้นิ้วไปที่บริเวณที่ต้องบำบัด)

* การขอบารมีท่านพ่อดตาจินินเพื่อตั้งคำถามเสี่ยงทาย

* การชมท่านอ.อุบล (ต้องชมจากใจ)

* การกราบรูปท่านอ.อุบล / การนึกถึงรูปและตั้งจิตกราบท่านอ.อุบล

* และวิธีสุดท้ายคือการสารภาพบาป

โดยวิธีข้างต้นนั้นเมื่อระหว่างที่บำบัด ผู้บำบัดจะต้องคอยบอกให้ผู้ที่มาขอรับการบำบัดเช็คอาการทันที (หลังจากได้รับการบำบัดในแต่ละวิธี)

นอกจากนี้สิ่งที่ต้องคอยย้ำผู้รับการบำบัดคือ เมื่อไรก็ตามที่อาการเจ็บปวดต่างๆดีขึ้นจะต้องสังเกตุอาการตนเองและแจ้งผลตามความเป็นจริง หายก็บอกว่าหาย ไม่หายก็บอกไม่หาย หรือถ้าดีขึ้นก็บอกว่าดีขึ้น และเมื่ออาการดีขึ้นก็ควรที่จะต้องบอกว่า ดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นด์ ไม่ควรบอกว่ายังมีอาการค้างอยู่กี่เปอร์เซ็นด์ เพราะเป็นการไม่แสดงความกตัญญูคือ แทนที่จะสำนึกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านช่วยให้ดีขึ้นโดยบอกว่าอาการมันดีหรือหายเท่าไหร่ แต่กลับบอกว่ายังมีอาการเหลืออยู่ก่อน เสมือนหนึ่งว่าตนเองไม่ได้รับความช่วยเหลือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ผู้แสดงความคิดเห็น เจิดหทัย สุวรรณากาศ (หนึ่ง) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2013-04-17 13:34:42


ความคิดเห็นที่ 49 (1656745)

ปริศนาผู้หญิงใส่ชุดดำกับการอัญเชิญบารมีของพระนางเนเฟอตารี

 พระนางเนเฟอร์ตารี เป็นวีรกษัตรีย์องค์หนึ่งของประเทศอียิปต์ที่มีความสำคัญ ในยุคของพระนาง ทุกคนจะมีแต่ความสุข กล่าวกันว่าท่านสามารถสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และสามารถช่วยให้มนุษย์หายเจ็บป่วยได้ เป็นยุคที่เจริญรุ่งเรือง ท่านมีความงามอันเลอเลิศ แต่ข้อมูลในประวัติศาสตร์น้อยมาก และเหมือนกับว่ามี มาร มาพยายามปิดบังความจริงนี้ โดยนำเอาพระนางคลีโอพัตราเข้ามา ประโคมข่าว ซึ่งยุคของพระนางคลีโอพัตรา ก็มีแต่การรบ ไม่มีอะไรที่เกี่ยวกับคุณงามความดีมากนัก  พวกเรายุคปัจจุบัน เวลากล่าวถึงอียิปต์จึงรู้จักแต่พระนางคลีโอพัตตรา
มาวันนี้ในบ้านสวน พวกเรารู้จักพระนางเนเฟอร์ตารีเยอะขึ้น จากการที่อาราธนาบารมีท่าน และทำให้ผู้คนหายจากโรค ภัย ไข้เจ็บมากขึ้น จนกระทั่ง อ.อุบลได้จัดค่าย 14 เพื่ออาราธนาบารมีท่านเสียที  ก่อนวันนี้ ก็มีผู้คนเห็นสตรีแต่งชุดดำ เช่น คุณเพ็ญ แม่น้องไข่ตุ๋น เห็นผู้หญิงแต่ชุดดำกระโปรงบาน ๆ เดินตามท่าน อ.อุบลมาในพิธีเปิดงานวันที่ 14 เมย  คุณช้าง ฝันเห็น อ.อุบลแต่ชุดดำมาหา พ่อคุณอุ๊ ก็เช่นกัน ฝันเห็น อ.อุบลใส่ชุดดำ
 

  อ.อุบลก็ต้องใส่ชุดดำ และกระโปรงบานคล้ายสุ่ม ท่านบอกว่า จริง ๆ ไม่ได้ตั้งใจจะใส่ชุดนี้ แต่ในที่สุดก็ต้องใส่  ที่ต้องใส่ก็เพราะเป็นการไว้ทุกข์ เพราะตอนนี้ได้มีคนตายเกิดขึ้นแล้ว ที่กล่าวเช่นนั้นเป็นเพราะ ลูกศิษย์ของท่าน คือ คุณอ้อย ต้องตาย เพราะมีบาปกรรม เป็นอนันตริยกรรม ลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างรุนแรง สังเกตได้ว่าปากของเธอจะคล้ำ ก็เพราะพูดอะไรไว้ไม่ทำตามที่ตนเองรับผิดชอบ  เมื่อ 2 อาทิตย์ก่อน ก็ได้มาเล่าในที่ประชุมว่า มีญาติฝันเห็นคุณอ้อยตาย และตัวเธอก็เหนื่อยกับงาน อยากยุติงานในชาตินี้เช่นกัน แต่อ.อุบลไม่ยอม ขอให้สู้ต่อ  อ.อุบลได้ไปต่อรองกับเสด็จพ่อ และพระนางเนเฟอร์ตารี แต่ท่านบอกว่าไม่ยอม ต่อไม่ได้ ต้องแลกด้วยชีวิต อ.อุบล ท่านรักและเมตตา ต่อลูกศิษย์ ท่านจึงยอมแลกชีวิต วันนี้ อ.อุบลท่านจึงจากไปแล้ว แต่ได้มีดวงจิตของพระนางเนเฟอร์ตารีมาแทน และปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

ในที่สุดวันที่ 15 ช่วงเช้า ที่เป็นวันบวงสรวง อัญเชิญบารมีพระนางฯ หลาย ๆ คนที่ได้มโนฯ ก็เห็นภาพ พระนางเนเฟอร์ตารี เสด็จมาในชุดสีขาว ถือคธา และซ้อนทับในร่างท่านอาจารย์อุบล  แต่ละคนในพิธีก็ได้รับสัมผัสหลายอย่าง เช่น ปิติ น้ำตาไหล ขนลุก เป็นต้น
             

 ธรรมะได้จัดสรร ให้เกิดเรื่องราวเหล่านี้ขึ้น เพื่อให้ลูกหลานประจักษ์ถึงความรัก และความเมตตาจากท่าน อ.อุบล และความเสียสละที่ยิ่งใหญ่ ไม่ยอมแพ้ และมุ่งหน้าที่จะเผยแพร่ธรรมะของพระพุทธเจ้าต่อไป  บรรยากาศในวันนั้นมีความสุข ปนเศร้า และเต็มไปด้วยความรักและบูชา คุณครูผู้ยิ่งใหญ่ของเรา คือ ท่าน อ.อุบล นั่นเอง


ผู้แสดงความคิดเห็น ชัชวลี กะลัมพะเหติ ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2013-04-17 13:37:22


ความคิดเห็นที่ 50 (1656747)

ท่านได้อะไรจากการเข้าค่าย 14
1. ได้เข้าใจถึงคำว่า รวมพล คนมีหน้าที่ คืออะไร  เพราะในวันสุดท้ายที่ อ.อุบลได้ให้เราดื่มน้ำทิพย์และให้เห็นอดีตชาติ พบว่ามีหลายคนที่ เห็นตนเองเป็นทหาร เป็นนักรบ เป็นนางสนมรับใช้ใกล้ชิดพระนางเนเฟอร์ตารี  แม้ตัวเองจะไม่เห็น เพียงแต่เห็นเขา ปิรามิด และเต้นท์ทหารของอียิป์ แต่มีความรู้สึกถึงความมีหน้าที่ อ.อุบลให้ออกไปพูดว่า จะทำอะไรให้บ้านสวน จิ๋มเลยพูดว่าจะลาออกจากงาน และมาเป็นสาขาบ้านสวน พอพูดเท่านั้น ท่าน อ.อุบล ดีใจและสาธุ ทำให้เราคิดว่าสิ่งที่เราทำนั้นถูกต้องแล้ว จึงดีใจมาก และจะทำต่ออย่างที่เราคิด จุ๋มเขาเป็นห่วงไม่ให้จิ๋มออกจากงาน เพราะแม่ยังต้องอาศัยเบิกจาก ที่ทำงานเรา แต่พอคิดได้ว่า คุณแม่เอง เพิ่งขายที่ได้หลายล้านอยู่ คงไม่กังวลกับเรื่องนี้ จิ๋มก็เลยโล่งอก จะทำอย่างที่ตั้งใจให้ได้ต่อไป
2. ได้เข้าใจคำว่าเสียสละยิ่งชีพ และความรักของ อ.อุบล ต่อลูกศิษย์ ที่ยอมสละแม้แต่ชีวิตตนเองในการต่ออายุ ลูกศิษย์ น่าเคารพยกย่องบูชามากมายนัก
3. ได้เข้าใจคำว่าธรรมะจัดสรร ที่จะให้มีเรื่อง การแลกด้วยชีวิต เกิดขึ้นเพื่อให้ซาบซึ้งของการตั้งใจทำความดี เพื่อผู้อื่น เพื่อเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติของตนต่อไป และรู้สึกว่าตนเองโชคดีมากมายที่ได้เกิดมาในชาตินี้ และมาร่วมภาระกิจสำคัญอันนี้

ผู้แสดงความคิดเห็น ชัชวลี กะลัมพะเหติ ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2013-04-17 14:07:21


ความคิดเห็นที่ 51 (1656755)

บรรยากาศค่าย 14 วันที่ 14 - 16 เม.ย.56

เรียกได้ว่าค่ายนี้มีครบทุกรสชาติ ครบทุกอารมณ์เลยค่ะ และเป็นค่ายที่ใครไม่ได้มาต้องรู้สึกเสียดายสุดๆ เลยค่ะ อิอิ

14 เม.ย. วันนี้เราเน้นสร้างบุญแรงกาย มีทั้งติดกระจกวิหาร ติดกระจกท่านพ่อดตาจินิน งานเทปูน งานเกษตร งานทำ ความสะอาด จัดตกแต่งสถานที่ งานครัว และอื่นๆ ซึ่งแต่ละท่านก็ตั้งใจทำงานกันเต็มที่ เลิกงานประมาณบ่าย 3 โมงกว่าๆ ช่วงบ่ายก็ได้มีฝนตกลงมาทำให้อากาศที่ค่อนข้างร้อน กลับเย็นสบายเข้าขั้นหนาวกันเลยทีเดียวค่ะ พร้อมกับการเล่นน้ำสงกรานต์ของเด็กๆ ซะเป็นส่วนใหญ่ และคุณธนากับคุณก็อตก็นำถังใส่น้ำ แล้วย่องไปสาดน้ำตามกลุ่มต่างๆ ต่างวิ่งหนี เพราะอากาศเริ่มหนาว หลบกันจ้าละหวั่น สาดโดนบ้างไม่โดนบ้าง สร้างความสนุกสนานกันใหญ่เลยค่ะ อิอิ (เดี๋ยวมาต่อค่ะ)

ผู้แสดงความคิดเห็น พรหมภัสสร กฤตธกร (พจน์) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2013-04-17 16:02:35


ความคิดเห็นที่ 52 (1656756)

ในค่าย14นี้ เป็นค่ายที่ทำให้ผมเกิดความรู้สึกประทับใจ หดหู่ใจ เสียใจเป็นที่สุด คละเคล้าปนกันไป แต่ก็เป็นประสบการณ์ ความจริงที่ต้องเข้าใจ ยอมรับและแก้ไข เพื่อไม่ให้เกิดซ้ำขึ้นมาอีก

ท่านอาจารย์อุบลในชุดดำ

ก่อนหน้าวันงานบวงสรวงฯ ปรากฏว่ามีหลายๆท่านฝันถึงท่านอาจารย์อุบลแต่งชุดสีดำ และอีกทั้งคุณเพ็ญจากอุดรธานีซึ่งมาพร้อมกับครอบครัว ก็ยังมองเห็นผู้หญิงท่านหนึ่งแต่งชุดสีดำยืนไม่ห่างจากท่านอาจารย์อุบล และเข้ามาใกล้ๆแล้วหายไปเลยเหมือนประหนึ่งว่ารวมร่างกับท่านอาจารย์อุบล

ตลอดจนอีกหลายๆท่านก็ฝันในทำนองเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นพ่อคุณอุ๊ ผู้จัดการสาขาบ้านสวนฯสาขา1ก็ฝันถึงท่านอาจารย์อุบลในชุดดำเช่นกัน คุณอัญจากเชียงราย คุณช้างเจ้าของกิจการขายแม็กไลน์เนอร์มือสองจากขอนแก่นเองก็ฝันถึงท่านอาจารย์อุบลในชุดดำเช่นกัน

และแล้วในเช้าวันที่ 15 เมษายน 2556 พวกเราทุกคนก็พบกับความประหลาดใจ เพราะท่านอาจารย์อุบลได้แต่งชุดสีโทนดำ และคุณเพ็ญจากอุดรธานีก็ยืนยันอย่างมั่นใจว่า ผู้หญิงคนที่เห็นนั้นแต่งชุดนี้เลยล่ะ ทำให้รู้ว่า พระนางเนเฟอร์ตารีได้ทรงเลือกชุดนี้เพื่อร่วมพิธีบวงสรวงฯไว้แล้ว

การหมิ่นพระเกียรติท่านพ่อดตาจินิน

ทุกๆคนรวมทั้งผมเองก็สงสัยเป็นอย่างยิ่งว่าทำไมชุดที่หลายๆคนเห็นทั้งตาเนื้อและความฝัน ถึงตรงกันอย่างนี้ ทำไมท่านอาจารย์อุบลได้เลือกแต่งชุดโทนสีดำเช่นนี้

ในที่สุดก็ได้รับคำตอบอย่างชัดเจนและทำให้ทุกคนช็อคไปตามๆกันก็คือ

พระนางเนเฟอร์ตารีทรงเลือกชุดนี้ไว้เอง ด้วยเหตุผลที่ผมไม่เคยคาดคิดมาก่อน....

ก่อนหน้านี้หลายสัปดาห์ก่อน ในคืนวันเสาร์ พวกเราหลายๆคนได้นั่งรวมกันเพื่อขอบารมีจากจี้ท่านพ่อดตาจินินเพื่อให้รู้ว่าแต่ละคนเคยเกิดเป็นใคร และมีหน้าที่อะไร

หลายๆคนก็ได้เริ่มหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันจับจี้ซึ่งรวมกันๆหลายองค์

คุณอ้อยก็เป็นอีกคนหนึ่งเป็นผู้ที่ได้จับจี้และเริ่มดูเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในสมัยอียิปต์โบราณ ตลอดจนสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น

ข้อมูลที่ได้ยินก็ทำให้หลายๆคนอึ้ง และเริ่มสงสัยกับข้อมูลที่ได้รับฟัง ซึ่งผมก็เช่นเดียวกันที่สงสัย ซึ่งได้แต่แสดงความเห็นทั่วๆไปเท่านั้น เช่น

คุณอ้อย บอกว่า "พระนางเนเฟอร์ตารีถูกลอบปลงพระชนต์"

และตัวคุณอ้อยเองก็เป็นทหารระดับหัวหน้าคนหนึ่ง ที่ทรยศ ไม่ทำหน้าที่ และหากชาตินี้ไม่ทำหน้าที่ ดวงจิตก็จะต้องแตกดับ

พอได้ยินสิ่งเหล่านี้ก็รู้สึกว่า แรงส์มากก

ต่อมาหลังจากนั้นอีกไม่กี่สัปดาห์ ในบ่ายวันอาทิตย์หนึ่งก็ได้ยินข่าวจากน้องชิมบอกว่า คุณอ้อยเล่าให้ฟังว่าหลานสาวซึ่งมีจิตสัมผัสที่แม่นยำ โทรมาบอกว่า เขาฝันเห็นคุณอ้อยเสียชีวิต หาศพไม่เจอ และตัวคุณอ้อยเองก็รู้สึกว่าตนเองจะเสียชีวิต จนรู้สึกท้อแท้ รู้สึกเหนื่อย กับการงาน และการร่วมกิจกรรมบุญที่บ้านสวน ได้คิดวางแผนไว้ว่า จะเริ่มห่างออกจากบ้านสวน ห่างเว้นไป และอาจไม่ไปเลยหลังจากนั้น

ท้อจนกระทั่งคิดว่าไม่อยากมีชีวิตอยู่อีกต่อไป อยากไปอยู่กับพี่เหมี่ยว ได้สั่งเสียคนรักบอกทุกอย่างไว้หมด และตนเองก็ได้รับอุบัติเหตุแต่ก็มีเหตุให้รอดมาได้อย่างหวุดหวิด

พอผมได้ยินเช่นนั้นก็คิดเป็นห่วงทันที ว่าคุณอ้อยอาจมีภัยรุนแรงถึงตัวต้องเสียชีวิต คิดได้แค่ว่าต้องแจ้งท่านอาจารย์อุบลให้หาทางช่วย

ซึ่งผมเองลืมสิ่งสำคัญที่สุดไปเลย คือ การหาสาเหตุว่า ทำไมคุณอ้อยถึงจะต้องเจอสิ่งเหล่านี้ คุณอ้อยไปทำอะไรมา และเจ้ากรรมนายเวรของคุณอ้อยคือใคร ไม่เฉลียวใจคิดสักนิดเลย เรียกว่า "คงมีสิ่งดลใจให้ผมมองข้าม ขาดความรอบคอบ หรือเป็นสิ่งที่เคยเกิดมาแล้ว??

พอท่านอาจารย์อุบลได้ทราบเรื่อง ท่านก็เมตตาต่ออายุให้ทุกคน ซึ่งผมเองก็ได้แต่ห่วงเพื่อนอย่างคุณอ้อยเช่นเคย ไม่เคยคิดเฉลียวใจ หาสาเหตุเลยสักนิด ว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณอ้อย คุณอ้อยทำอะไรไว้ และเจ้ากรรมนายเวรของคุณอ้อยคือใครกันแน่

เมื่อพิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้

1.การที่คุณอ้อยขอบารมีจากจี้ท่านพ่อดตาจิน ทำให้สื่อสารเห็นเหตุการณ์ในอดีตว่า พระนางเนเฟอร์ตารีถูกปลงพระชนต์

สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ต้องบอกว่ารุนแรงสุดๆ เพราะสำหรับผมเองแล้วก็เคยแสดงความเห็นไว้เหมือนกันว่า ไม่มีทางเป็นไปได้ เพราะพระนางสามารถสื่อสารติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ ไม่มีทางจะมาพบจุดจบเช่นนี้เด็ดขาดเพราะบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองพระนางอยู่นั้นย่อมไม่มีผู้ใดทำอันตรายพระนางได้

แต่เมื่อได้ยินคุณอ้อยพูดเช่นนี้ และประกอบกับอีกหลายๆอย่างที่คุณอ้อยพูดนั้น ทำให้ทราบได้ว่า สิ่งที่คุณอ้อยได้รับการสื่อสารมานั้น ผิด หรือไม่ก็เกิดจากความรู้สึกนึกคิดของคุณอ้อยเองทั้งนั้น เพราะไม่มีทางเป็นไปได้เลย...

แต่ผมก็ไม่ได้แสดงความเห็นใดๆมากกว่านั้นเลยในตอนนั้น

2.การที่คุณอ้อยเคยเป็นทหาร ไม่ยอมทำหน้าที่ ทรยศ ทิ้งพระนาง หากชาตินี้ไม่ยอมทำหน้าที่ ดวงจิตจะต้องแตกดับ

การพูดเช่นนี้ ไม่ว่าจะเกิดจากอะไรก็ตาม แต่สิ่งที่มั่นใจได้แน่ๆก็คือ ไม่ได้เกิดจากการสื่อสารของสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างแน่นอน เพราะท่านพ่อดตาจินินมีความรักและเมตตาอย่างที่สุด

การพูดเช่นนี้ก็เหมือนเป็นการประกาศแช่งตัวเองของคุณอ้อย และหากดูผิวเผินดูเหมือนเป็นการสร้างเครดิตในความกล้าหาญให้กับตัวคุณอ้อยเอง แต่ว่าเป็นสิ่งที่ผิดอย่างรุนแรงที่สุด เพราะเหมือนเป็นการอ้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ระดับสูงสุดคือ ท่านพ่อดตาจินิน มาสร้างความน่าเชื่อถือและความรักในตัวพระนางเนเฟอร์ตารีของคุณอ้อย แบบผิดๆ

เพราะการสื่อสารแรกที่บอกว่า พระนางถูกลอบปลงพระชนต์นั้น ผิดแน่นอน การสื่อสารต่อมาไม่ต้องใช้เวลามากมายในการแปลความเลย

3.การที่บอกว่า หากท่านอาจารย์อุบลไม่ยอมรับว่าเป็นพระนางเนเฟอร์ตารี จะต้องทำให้สูญเสียบุคคลใกล้ชิดอีก

สิ่งนี้คือสิ่งที่รุนแรงที่สุด เพราะเหมือนการอ้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างท่านพ่อดตาจินินและทุกพระองค์เพื่อมาสร้างความกดดันแก่ท่านอาจารย์อุบล ว่าหากท่านอาจารย์อุบลไม่ยอมรับว่าเป็นพระนางเนเฟอร์ตารี ก็จะเป็นสาเหตุให้คนอื่นต้องเสียชีวิตอีก

นี่คือการปรามาส จาบจ้วง ล่วงเกิน ทำลายพระเกียรติท่านพ่อดตาจินินและทุกๆพระองค์ทั่วทั้งอนันตจักรวาลเป็นที่สุด เพราะนั่นคือการใช้ชื่อท่านสร้างน่าเชื่อถือให้กับตัวเองอย่างให้อภัยไม่ได้ นี่คือความผิดที่รุนแรงมาก ให้อภัยไม่ได้

และผมจำได้ว่า ท่านอาจารย์อุบลได้เมตตาบอกว่า พอได้แล้ว ต่อไปห้ามใครให้จิตอื่นผ่านร่างอีก เพราะจะทำให้เกิดการสูญเสียเกิดขึ้น

และผมเองก็ไม่ได้เฉลียวใจเลยแม้แต่นิด ไม่ขอแก้ตัวใดๆทั้งสิ้นครับ เพราะวันที่ได้รับรู้ว่าคุณอ้อยอาจต้องเสียชีวิต จิตใจก็ไม่ได้คิดเฉลียวหาสาเหตุเลยแม้แต่น้อยนิดว่า คุณอ้อยทำกรรมอะไรมา ถึงจะต้องเจอเรื่องขนาดนี้

กลับยังรีบแจ้งท่านอาจารย์ให้ท่านเมตตาต่ออายุให้คุณอ้อย ซึ่งนั่นหมายความว่า

- ผมทั้งๆที่รู้ สงสัยและทราบตั้งแต่ต้นแล้วว่า คุณอ้อยสื่อสารมานั้นไม่จริงและมีหลายๆอย่างไม่จริง ไม่สมควรทำอย่างยิ่ง เช่น การบอกว่า พระนางเนเฟอร์ตารีถูกลอบปลงพระชนต์ ซึ่งเท่ากับว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่มีจริง เหมือนกับการดูหมิ่นพระเกียรติท่านพ่อดตาจินิน พระนางเนเฟอร์ตารี และทุกๆพระองค์อย่างรุนแรงที่สุด

-การแอบอ้างว่าได้รับการสื่อสารว่าหากท่านอ.อุบลไม่รับว่าเป็นพระนางเนเฟอร์ตารี จะทำให้คนใกล้ชิดท่านอาจารย์เสียชีวิตอีก นี่ก็คือ การแอบอ้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่ามาสื่อสารเป็นการทำลายพระเกียรติของท่านพ่อและทุกพระองค์อย่างร้ายกาจที่สุด

การที่ผมคิดไม่ได้ แถมยังไปสงสารคุณอ้อย อยากช่วยเขา ไม่เห็นใจอีกฝ่ายเลยว่าโดนกระทำอย่างไรบ้าง และเจ้ากรรมนายเวรของคุณอ้อยคือใคร ซึ่งที่แท้จริงก็คือท่านพ่อดตาจินินและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆพระองค์ทั่วอนันตจักรวาล ก็เท่ากับผมไปยินดีสมรู้ร่วมคิด เลือกเข้าข้างการกระทำอันผิดอย่างร้ายกาจและให้อภัยไม่ได้ของคุณอ้อย

แม้นท่านอาจารย์อุบลจะพยายามส่งสัญญาณหลายครั้งแต่ก็ไม่ทำให้ผมคิดได้หรือเอะใจ จนกระทั่งคุณอ้อยอาจจะต้องตาย ทำให้ท่านอาจารย์ต้องต้ดสินใจอธิษฐานจิตขอแลกชีวิตกับคุณอ้อยรวมทั้งผมซึ่งเป็นผู้ยินดี สมรู้ร่วมคิดเท่ากับว่าเป็นการเลือกข้างคุณอ้อยโดยผ่านการกระทำที่ไม่ยอมคิดหาสาเหตุและดูว่าเจ้ากรรมนายเวรของคุณอ้อยคือใครกันแน่

และนี่คือที่มาของการเลือกชุดดำของพระนางเนเฟอร์ตารี เพื่อไว้อาลัยต่อดวงจิตของท่านอาจารย์อุบลซึ่งได้เลือกที่จะยอมแลกชีวิตตนเองกับคุณอ้อยและผมซึ่งเป็นผู้ไม่ยอมทำหน้าที่ที่ถูกต้องเป็นการไม่เลือกข้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์

แท้ที่จริงแล้วผมควรใช้หลักของบ้านสวนฯ คิดให้ได้ และทำตามกฏระเบียบที่บ้านสวนฯทำมาอย่างถูกต้องได้ผลมาตลอดคือ การหาสาเหตุและแก้ที่สาเหตุ แต่ผมก็ไม่ได้ทำหน้าที่นั้นอย่างองอาจ ไม่ได้หยุดยั้งการกระทำบาปหนักของคุณอ้อยเลยแม้แต่น้อย กลับคิดแต่สงสารเขาฝ่ายเดียว ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ผมทำผิด ทำชั่ว โดยไม่ขอแก้ตัวใดๆ

รู้สึกเสียใจอย่างที่สุดที่ได้กระทำบาปหนักที่สุดลงไป และเมื่อคิดๆไปแล้ว ทุกครั้งผมจะพิจารณาก่อนเสมอว่า ใครทำอะไรย่อมมีสาเหตุ แต่ครั้งนี้ทำไมถึงได้ละเลย ไม่ทำหน้าที่ ไม่หาสาเหตุเหมือนเช่นกัน

เมื่อได้ทบทวนแล้วก็คิดได้ว่า นี่คงเป็นสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีตอย่างแน่นอน และเป็นสิ่งที่เตือนสัญญาเดิม ให้ได้รับรู้ถึงบาปกรรมที่เคยได้กระทำมา และอาจเป็นปมการสิ้นพระชนม์ของพระนางเนเฟอร์ตารีในอดีตอย่างแน่นอน

ผมคิดว่าอาจถึงเวลาแล้วที่ประวัติศาสตร์อียิปต์โบราณอาจจะต้องมีการเปิดเผย เพราะหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นนั้นเหมือนเป็นการบอกถึงความเป็นไปในอดีตอย่างชัดเจน และผมรู้สึกเสียใจอย่างที่สุดที่ได้กระทำการชั่วช้าบาปหนา ในการส่งเสริมที่เป็นการทำลายพระเกียรติของท่านพ่อดตาจินิน สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆพระองค์ พระนางเนเฟอร์ตารี และท่านอาจารย์อุบล ที่ทำให้เกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นมาอีก

กราบแทบพระบาทท่านพ่อดตาจินิน พระพุทธเจ้าองค์พระปฐม พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ เสด็จพ่อท่านท้าวเวสสุวรรณ พระนางเนเฟอร์ตารี ท่านรามเสสที่สอง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆพระองค์ทั่วทั้งอนันตจักรวาล ในความเลวที่ผมได้กระทำลงไป ผมสำนึกแล้วครับ ผมขอเลือกข้างท่านพ่อดตาจินินและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆพระองค์ ผมพร้อมจะแก้ไขสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีต และได้ทำสิ่งที่ถูกต้อง มีสติ ปัญญารู้ความผิดพลาดในอดีต และตั้งใจจะทำงานอย่างเต็มที่ถวายทุกๆพระองค์

กราบขอบพระคุณในพระเมตตาของท่านพ่อดตาจินิน เสด็จพ่อท่านเท้าเวสสุวรรณ ทุกๆพระองค์ และพระคุณอันยิ่งใหญ่ของท่านอาจารย์อุบลได้เมตตาต่อผมอย่างหาที่สุดไม่ได้

ผู้แสดงความคิดเห็น ธนา อรุณภิญโญพล ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2013-04-17 16:04:55


ความคิดเห็นที่ 53 (1656757)

15 เม.ย. - 16 เม.ย.

ช่วงเช้าได้มีงานบวงสรวงอาราธนาบารมีของพระนางเนเฟอร์ตารีมาสถิตที่กาย วาจา และใจของท่านอาจารย์อุบล และให้ทุกคนเดินผ่านท่าน อ.อุบล เพื่อพิสูจน์บารมีของพระนาง โดยที่แต่ละท่านมีอาการดีขึ้นหรือหายจากอาการเจ็บป่วยที่เป็นอยู่ บางท่านก็ปิติ มีความสุข ตัวเบาสบาย ขนลุก และอื่นๆ ต่างก็ได้รับความสุขกันถ้วนหน้าค่ะ

และได้รับรู้ถึงความรักของท่านอาจารย์อุบล ที่มีต่อพวกเราทุกคน โดยที่ท่านไม่ห่วงแม้แต่ชีวิตของตัวเอง ยอมแลกชีวิตของตัวท่านเองกับลูกศิษย์ เพื่อให้ลูกศิษย์ได้มีชีวิตอยู่ต่อ ท่านทำทุกอย่างเพื่อให้พวกเราทุกคนพ้นทุกข์และมีความสุข อย่างที่หาคำบรรยายไม่ถูกเลยจริงๆค่ะ เหตุการณ์นี้ทำให้พวกเรารู้สึกอึ้ง เพราะไม่เคยรู้เรื่องมาก่อน ทั้งยังรู้สึกตื้นตันใจกับความรัก ความเมตตา ความห่วงใยจากท่านอาจารย์ และก็รู้สึกเสียใจกับการกระทำของตัวเองไปพร้อมๆกัน และทำให้พวกเราต้องย้อนกลับมามองดูตัวเองว่า ทุกวันนี้เราคอยที่จะเป็นแต่ผู้รับมากกว่าการเป็นผู้ให้ ทำอะไรก็คิดถึงแต่ตัวเองเป็นหลัก และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เป็นสิ่งที่ปลุกจิตสำนึกได้เป็นอย่างดี ให้พวกเราทุกคนตื่น และลุกขึ้นมาทำหน้าที่ของตัวเอง กับการเป็นผู้ให้ การทำเพื่อผู้อื่น มากกว่าการทำเพื่อตัวเอง ได้เป็นอย่างดีที่สุดเลยค่ะ

และค่ายนี้ได้มีการแบ่งกลุ่มและช่วยกันบำบัดอาการเจ็บป่วยกันเองของสมาชิกภายใน กลุ่ม เพื่อฝึกการบำบัดผู้อื่นตามวิธีการของบ้านสวนฯเพื่อให้ทุกท่านทำกันได้และทำ ได้อย่างถูกต้องตามวิธีการของบ้านสวนพีระมิดค่ะ หลังจากนั้นทุกคนก็ได้มีโอกาสรดน้ำดำหัว และอวยพรท่านอาจารย์ทั้งสอง เนื่องในวันปีใหม่ไทยหรือมหาสงกรานต์นั่นเอง และต่างก็ได้รับพรจากท่านอาจารย์ทั้งสองสร้างความสุขและอิ่มเอมใจกันถ้วน หน้าเลยค่ะ หลังจากนั้นต่างก็เล่นน้ำสงกรานต์และก่อเจดีย์ทราย รวมทั้งได้ชำระหนี้สงฆ์กันด้วยค่ะ

วันที่ 16 เม.ย. วันนี้เราได้มีการทำน้ำทิพย์ระลึกชาติกัน ซึ่งแต่ละท่านก็ได้ทราบว่าตัวเองเคยเป็นใคร ทำอะไรผิดพลาดมาในอดีต และมาเพื่อทำหน้าที่อะไร เป็นการปลุกทุกท่านให้ตื่น และเริ่มที่จะทำหน้าที่ ที่ตัวเองอาสามา อย่างเต็มที่และจริงจังกันได้แล้ว ทำให้แต่ละท่านรู้สึกหึกเหิม กล้าหาญ และตระหนักในหน้าที่ของตนอย่างจริงจัง สร้างความประทับใจสุดๆเลยค่ะ เรียกได้ว่าค่าย 14 นี้ได้ครบทุกรสชาติ ทุกอารมณ์จริงๆค่ะ

ลูกขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์อุบล ท่านอาจารย์มงคล และคุณท็อป กราบขอบพระคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆพระองค์ ที่เมตตาให้ลูกได้เข้าร่วมกิจกรรมค่าย 14 ให้ได้รับความสุข และได้ตระหนักในหน้าที่ของตนค่ะ กราบขอบพระคุณค่ะ สาธุ

ผู้แสดงความคิดเห็น พรหมภัสสร กฤตธกร (พจน์) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2013-04-17 16:06:41


ความคิดเห็นที่ 54 (1656780)

ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีโอกาสเข้าค่าย14ในครั้งสำคัญนี้ด้วยค่ะ ไล่อ่านข้อความของแต่ละท่าน ด้วยอาการจุกๆ ปนปิติ ขอบคุณภาพสวยๆของท่านอาจารย์ จากคุณหนึ่งด้วยค่ะ ความรักความเมตตาที่ท่านอาจารย์อุบลมีต่อลูกศิษย์และบุคคลทั่วไปนั้น เป็นที่ประจักษ์แจ้งแก่ใจลูกบ้านสวนฯมานานแล้ว แต่เหตุการณ์ครั้งนี้ที่ท่านอฐิษฐานขอแลกชีวิตตนเองกับคุณอ้อย ยิ่งใหญ่มหาศาลเหลือเกิน จุกอ่ะค่ะ ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีหน้าที่และได้รู้อดีตชาติของตัวเองด้วยค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น อ๋อย เพ็ญศิริ บุตรมนต์ ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2013-04-17 20:49:04


ความคิดเห็นที่ 55 (1656781)

อานุภาพน้ำทิพย์ระลึกชาติ__สัมผัสโดยจุ๋ม

ต้องขอออกตัวก่อนเลยว่าตนเองมีจิตหยาบๆ จะไม่สามารถสัมผัสพลังอะไรกับเขาได้เลย ขนลุกก็เคยรู้สึกนิดเดียวก็หายไป เคยสัมผัสได้อย่างมากที่สุดก็คือแสงสว่างเมื่อหลับตาเข้าสมาธิ

ครั้งนี้เมื่อจิบน้ำทิพย์ระลึกชาติ จากท่านอจ.อุบล ต้องจิบที่ 2 และเข้าสมาธิให้ใจนิ่ง ตนก็เห็นภาพวีดีโอในจิต ไม่ชัดนักแต่ก็ทราบได้ว่าคืออะไร จิตตนเองล่องลอยไปในดินแดนที่มีแต่หินกับทราย เมื่อนานพอก็ขอท่านพ่อดตาจินิน เข้าไปดูข้างใน ท่านให้ผ่านช่องภูเขา ลึกๆเข้าไป กลับเห็นเจดีย์ ปราสาทขนาดเล็ก ทำด้วยทองคำ ก็หมดเวลา ทั้งนี้ไม่เห็นคน หรือสิ่งมีชีวิตใดๆทั้งสิ้น
กราบขอบพระคุณท่านพ่อดตาจินิน และ พระนางเนเฟอร์ตารี ที่อนุญาตให้เห็นดินแดนที่ตนเองอาจได้ไปเกิดมาแล้ว ทั้งนี้ตนไม่ปรารถนาที่จะได้เห็นอะไรอีกต่อไป เพราะกลัวว่าสิ่งที่เห็นจะเป็นการปรุงแต่งด้วยกิเลสของตน จะเป็นการบิดเบือนความจริง
จุ๋มและจิ๋ม ได้ประสบพบความเมตตา เสียสละของท่านอจ.อุบล อจ.มงคล และคุณท๊อป กับลูกบ้านสวน และญาติธรรม นับวันก็มีแต่เพิ่มขึ้น หน้าที่ของเราก็คือสนับสนุน ท่านผู้มีเมตตาสูงสุดเหล่านี้ เหตุผลแค่ชาตินี้ก็เพียงพอที่เราจะช่วยท่าน ไม่จำเป็นต้องจำได้หรอกว่าเราเป็นใคร ทำวันนี้ให้ดีที่สุดก็สุดยอดแล้ว

_

ผู้แสดงความคิดเห็น ธารีรัตน์ กะลัมพะเหติ ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2013-04-17 20:50:54


ความคิดเห็นที่ 56 (1656783)

ช่วงบ่ายของวันที่ 15 เมษา พวกเราได้แบ่งกลุ่มกัน ช่วยกันบำบัดคนที่ยังมีปัญหาสุขภาพ การงาน การเงิน เพื่อให้คนที่มีวัตถุมงคลของบ้านสวนแต่ยังไม่เคยบำบัดคนเจ็บป่วย หรือเคยแล้วแต่น้อยครั้งจะได้มีประสบการณ์ในการบำบัดมากขึ้น และเรียนรู้วิธีการบำบัดที่ถูกต้อง

ซึ่งวิธีการบำบัดนั้นมีหลายวิธีมากมายที่เราสามารถนำมาใช้ได้

1.ใช้รหัส อ.อุบลช่วยด้วย เมื่อใช้ได้ผลแล้ว ต้องขอบคุณท่าน อ.อุบล  ต้องอุทิศบุญให้เทวดาที่รักษาท่าน อ.อุบล และต้องบอกรหัสนี้ต่อๆๆไป

2.ใช้วิธีมองรูปท่านอาจารย์ นึกถึงใบหน้าท่านอาจารย์ หรือมองท่านอาจารย์ตัวจริง

3.มองรูปท่านอ.อุบล แล้วชมว่าสวย

4.มองรูปท่านอ.อุบล แล้วกราบ หรือนึกกราบท่านอาจารย์ในจิต หรือกราบท่านอาจารย์ตัวจริง

5.ให้มองจี้(จี้ทุกรุ่นรวมทั้งอุปกรณ์รุ่นคุ้มเกล้า)

6.ให้สวมแหวนองค์เทพสฟริงซ์

7.ให้มองจี้ (จี้ทุกรุ่นรวมทั้งอุปกรณ์รุ่นคุ้มเกล้า)

8.ใช้แหวนพีระมิด และพีระมิดแตะขวดน้ำทำน้ำพีระมิดให้ ซึ่งสามารถทานได้

9.ใช้จี้ได้ทุกรุ่น อุปกรณ์รุ่มคุ้มเกล้า เข็มกลัดท่านพ่อท้าวเวสสุวรรณ แหวนองค์เทพสฟริงซ์แตะขวดน้ำเพื่อทำน้ำทิพย์รหัสเจ้ากรรมนายเวร 99 ซึ่งผู้ทีมีปัญหาเทน้ำทิพย์เพียงหยดเดียวสัมผัสที่มือ ไม่ต้องดื่มน้ำ เมื่อาการหายแล้วหรือดีขึ้น ต้องโอนเงินอุทิศบุญให้เจ้ากรรมนายเวร 99บาทภายใน 24 ชั่วโมง

10. ใช้พีระมิดรักษา

11.ให้มองรูปธนบัตร

12.ใช้ดัชนีไฉไลของท่านพ่อดตาจินิน โดยพูดว่า  ขอดัชนีไฉไลของท่าน อ.อุบลช่วยด้วยช่วยบำบัดอาการ.............. ทั้งนี้จี้รุ่นท่านพ่อดตาจินิน สามารถบำบัดทั้งปัญหาสุขภาพทางร่างกาย ทางจิตใจ ไม่มีความสุข มีแต่ความทุกข์ หม่นหมอง เศร้าซึม และปัญหาการงาน การเงินด้วย

13.ใช้วิธีตั้งคำถามเสี่ยงทาย เพื่อให้ได้คำตอบที่ออกมาอย่างวิทยาศาสตร์

14.ให้เขาสารภาพกรรมที่เคยทำมา

ซึ่งในค่ายนี้จากการอัญเชิญพระบารมีของพระนางเนเฟอร์ตารีมาสถิตย์ใน กาย วาจาและใจของท่านอาจารย์ ทำให้บารมีของท่านอาจารย์มากล้น การบำบัดแต่ละครั้งจะมีอานุภาพมากมาย ทำให้การบำบัดหายได้อย่างฉับพลันทันทีรวดเร็วขึ้นค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น เพชรดา วรรณรักษ์ ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2013-04-17 20:56:04


ความคิดเห็นที่ 57 (1656786)

ช่วงเช้าของวันที่ 16 เมษา มีการดื่มน้ำศักดิ์สิทธ์ เพื่อที่จะให้พวกเราสามารถจำเหตุการณ์ในอดีตได้ ว่าเราเป็นใคร เคยสัญญาอะไรไว้กับใคร และจะมาทำหน้าที่อะไรในชาตินี้

หลังจากทานอาหารอภิญญา เป็นขนมเม็ดที่ 2 เจี๊ยบจึงเห็นตัวเองในอดีตชาติ เป็นทหารยืนบนกำแพงเมืองซึ่งเป็นทองคำ และเมืองทั้งเมืองก็เป็นทองคำทั้งนั้นเลย และเมื่อดื่มน้ำศักดิ์สิทธ์จนเกือบจะหมดขวด ก็เห็นเหตุการณ์นิดหน่อย แต่ไม่ปะติดปะต่อกันเลยต้องจบลงตรงนี้ แต่รู้ว่าในปัจุบันนี้ต้องช่วยท่านอาจารย์ให้เต็มกำลังความสามารถให้มากกว่านี้ ทั้งในบ้านสวนและเมื่ออยู่นอกบ้านสวน ก็ต้องช่วยเผยแพร่ธรรมะของพระพุทธองค์ และช่วยบำบัดผู้ที่ยังมีปัญหาสุขภาพ การงาน การเงิน และสุดท้ายต้องแนะนำให้เขารักษาศีล 5  นี้คือปณิธานที่จะต้องทำให้ได้และทำให้มากขึ้นเรื่อยๆค่ะ 

ผู้แสดงความคิดเห็น เพชรดา วรรณรักษ์ ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2013-04-17 21:33:51


ความคิดเห็นที่ 58 (1656789)

      อนุโมทนากับทุก ๆ ธรรมทานด้วยค่ะ

ได้รับทราบความรัก  ความเมตตาของท่าน อ. อุบล

ที่มีต่อทุกคน ยอมแลกชีวิตเพื่อให้ลูกศิษย์มีชีวิตอยู่ต่อไป

 ในสังคมทุกวันนี้เราหาแบบนี้ไม่มีอีกแล้ว  

อ่านไปด้วยความรู้สึกซาบซึ้งในความเมตตาอันมากล้น

ของท่าน อ. อุบลที่มีต่อทุกคน  

หนูขอน้อมจิตกราบแทบเท้าท่าน อ. อุบล ด้วยนะคะ

เพียงแค่ได้สัมผัสบารมีท่าน อ. อุบล ผ่านตัวอักษร

หนูก็รู้สึกได้ถึงความรักความเมตตา  

ที่ท่าน อ. อุบล มีต่อทุกคน อ่านแล้วน้ำตาซึมตลอดเลยค่ะ

กราบ  กราบ  กราบ 

ผู้แสดงความคิดเห็น ฉวีวรรณ นภาพรรณราย (ตาล) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2013-04-17 22:31:59


ความคิดเห็นที่ 59 (1656791)

 

                   กราบขอบพระคุณทุกธรรมทานค่ะ

                                ขออนุโมทนาค่ะ

                                   &&&&&&

ได้อ่านธรรมทานของคุณธนา  น้ำตาไหลจิตใจเศร้าเหลือเกินค่ะ  จะเป็นเรื่อง

จริงหรือฝันไปก็ตาม ลูกขอติดตาม อ.แม่อุบล ไปทุกที่

 

กราบเท้า อ.แม่อุบล ที่เมตตาลูกทุกคน  ความรักที่แม่ให้มันมากล้น

บรรยายไม่ได้    หลังจากหมวยได้เริ่มไปทำบุญที่บ้านสวนฯ ได้อธิษฐาน

ขอ อ.อุบล ช่วยด้วย  ตลอดเวลา   แทบทุกเรื่อง  ก็จะได้จะสำเร็จทุกเรื่อง

เช่นเรื่องงานได้ปิดร้านขายของมาทำดอกไม้อยู่กับบ้าน  เรื่องลูกได้ทำงาน

เรื่องหายเจ็บป่วย เรื่องจุกจิกอีกร้อยพัน    ต่อนี้ไปลูกขอรับใช้งานทุกอย่าง

ถึงแม้อยู่ไกลบ้านสวน แต่ใจไม่เคยห่างแม้แต่ชั่วโมงเดียว จะติดตามข่าวสาร

ทุกวัน นำธรรมะทุกคำสอนมาปฏิบัติ และสอนผู้อื่นต่อ  ความสุขที่ได้รับ

มากมายมหาศาล  ลูกกราบขอบพระคุณ อ.แม่อุบล  ท่านพ่อดตาจินิน

เทวดาที่รักษาท่าน อ.อุบล  และพระนางเนเฟอร์ตารี  กราบอนุโมทนา  สาธุค่ะ 

 

 

 

 

                 

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น คุณหมวย พรรณสรลี ชูตระกูล ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2013-04-17 23:14:47


ความคิดเห็นที่ 60 (1656792)

 

ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มาเล่าบรรยากาศค่าย 14 รวมพลคนมีหน้าที่  ซึ่งเหตุการณ์มีทั้งสุข เศร้า ช็อค ตามที่หลายๆท่านได้เล่ามา

ขอบคุณธรรมทานคุณธนาที่ ทำให้อ้อยเห็นภาพความผิดของตัวเองได้ชัดเจน

ย้อนกลับไปวันที่เราขอบารมีจากจี้ท่านพ่อดตาจินินเพื่อขอเห็นอดีตชาติ  ก็เป็นไปตามที่คุณธนาเล่า อ้อยรู้สึกเห็นบรรยากาศอลหม่าน ตื่นเต้น รู้สึกว่าพระนางถูกลอบปลงพระชนม์

มีคนถามว่าแล้วเราได้สัญญาอะไรก่อนมาเกิดในชาตินี้และเคยเป็นใครในอดีต  อ้อยรู้สึกว่าเราเป็นทหารที่ติดต่อทางการค้า และต้องสืบราชการลับด้วยแต่มัวแต่มัวเมา สุรา นารี จนไม่ทำหน้าที่ จึงรู้สึกเสียใจ สำนึกผิดมาก พอมีคนถามเรื่องสัญญาก่อนมาเกิดในชาตินี้  รู้สึกจะตอบว่าตั้งจิตอธิษฐานมาว่าขอโอกาสมาเกิดอีกครั้งเพื่อแก้ตัว หากทำไม่สำเร็จดวงจิตจะต้องแตกดับ  ถ้าอ้อยจำไม่ผิด อ้อยมีการอ้างถึงท่านพ่อดตาจินินว่าท่านให้โอกาสมาเกิดอีกครั้งเดียว  ถ้าครั้งนี้ทำไม่สำเร็จดวงจิตจะต้องแตกดับ

และอีกคำตอบก็ตามที่คุณธนาบอก คือ พูดเรื่องพระนางเนเฟอร์ตารี ว่าถ้าท่านอาจารย์ไม่ยอมรับอาจจะมีการสูญเสียอีก  ท่านอาจารย์ยังถามว่าแล้วจะให้ยอมรับยังไง ก็พูดแต่ว่า ท่านอาจารย์รู้อยู่แล้ว  ตอนนั้นยังคิดว่าทำไมพูดกันแรงขนาดนี้

ถ้าพูดจากความรู้สึกจริงๆ ตัวเองไม่ค่อยเชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองเห็นและพูดค่ะ เพราะจะบอกหลายๆคนเสมอว่า กลัวไม่ตรง กลัวไม่จริง  ภาพที่เห็นก็ไม่ชัด  ที่สำคัญทุกครั้งที่จะขอบารมีจี้ท่านพ่อดตาจินินเพื่อดูอดีตนั้น  ถ้าใครอยู่ในเหตุการณ์จะรู้ว่าอ้อยจะไม่อยากดูเลย จะบอกว่าไม่เอา ไม่อยากดู เพราะกลัวตัวเองดูไม่ตรงค่ะ เพราะเคยมีประสบการณ์ที่สมัยแรกๆที่รับสื่อท่านพ่อดตาจินิน ซึ่งช่วงหลังๆ รู้สึกว่าตัวเองศีลก็ไม่บริสุทธิ์ ยังทานเนื้อสัตว์ ไม่สวดมนต์ ไม่นั่งสมาธิเลย  เวลารับสื่อรู้สึกผสมปนเปว่า นี่สื่อมาจริงๆ หรือความรู้สึกเราเองนะ  ซึ่งถ้าเมื่อไหร่เรารู้สึกอย่างนี้แสดงว่าเราน่าจะใช้ความคิด ความรู้เก่าๆของตัวเราเองแน่ๆ   ดังนั้นถ้าเป็นเรื่องอยากหาเครดิต สร้างความน่าเชื่อถือให้ตัวเอง อ้อยเชื่อมั่นว่าตัวเองไม่คิดอย่างนั้น เพราะตัวเองไม่เคยอยากทำเรื่องนี้  และคิดว่ามีคุณธนา ซึ่งรับสื่อสัมผัสได้ชัดเจนอยู่แล้ว  จากที่คุณธนามั่นคง และทำหน้าที่ในชาตินี้ได้ดีมากอยู่แล้ว  ตัวอ้อยนั้นมุ่งทางโลก ทางเรื่องงาน เรื่องปากท้องตัวเองมากกว่า  คิดว่าตัวเองยังเป็นคนที่มาเอา มากกว่ามาเป็นผู้ให้  แต่ก็ไม่ทราบว่าข้อมูลที่ตัวเองพูดมาได้ยังไง อาจจะมาจากจิตใต้สำนึกของตัวเองก็ได้ ซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นแสดงว่าจิตอ้อยนั้นชั่วช้า สามานต์มากจริงๆ 

ซึ่งพอท่านอาจารย์เมตตาบอกว่าที่ใส่ชุดดำ นั้นเพื่อเป็นการไว้ทุกข์   ท่านได้ทำในสิ่งที่อ้อยถือว่าที่สุด สุดๆ มันพูดไม่ถูก เมตตาเป็นที่สุด ท่านขอแลกชีวิตของท่าน กับชีวิตของอ้อย  ซึ่งตอนที่รู้ได้แต่อึ้ง ช็อค ไม่ฉุกคิดเลยว่าท่านได้บอกข้อมูลนี้กับพวกเรามาแล้ว แต่เราไม่เก็ทเลย  รู้สึกผิดและเสียใจมากที่ตัวเองเป็นต้นเหตุให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น ตอนนั้นยังบอกท่านว่าชีวิตอ้อยไม่มีค่าอะไรเลย ไม่เคยทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม ไม่เคยทำเพื่อคนอื่น สนใจแต่เรื่องตัวเอง แต่ท่านอาจารย์กลับคิด ทำ แต่เรื่องที่จะช่วยคนอื่น อยากให้คนพ้นทุกข์ อยากให้พวกเรามีความสุข เปิดบ้านส่วนตัวให้พวกเราเข้ามาทำบุญ เลี้ยงดูปูเสื่อ ทุกอย่างฟรี น้ำ ไฟ อาหาร ที่นอน เห็นพวกเราร้อนก็หาพัดลม หาเต๊นท์มาให้ ฯลฯ อ้อยคิดว่าท่านดูแลพวกเรา และตัวอ้อยมากกว่าพ่อแม่ตัวอ้อยเองซะอีก

กราบขอขมาท่านพ่อดตาจินิน และเทวดาที่ดูแลรักษาท่านอาจารย์อุบล, ท่าน อ.อุบลและครอบครัวที่อ้อยได้ทำผิดบาปมหันต์อย่างร้ายแรงในครั้งนี้ อ้อยรู้สึกสำนึกผิดและขอรับผลการกระทำของตัวเองทุกๆอย่างค่ะ

ขอบคุณทุกๆท่านที่เขียนธรรมทานเล่าถึงสิ่งที่เกิดขึ้น ช่วยเป็นกระจกให้อ้อยมองเห็นตัวเองและความผิดของตัวเองได้ชัดขึ้นค่ะ อ้อยจะพยายามมีสติ ที่จะไม่ทำผิดซ้ำอีกค่ะ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น อ้อย (ปาริชาต ชมภู) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2013-04-18 00:59:51


ความคิดเห็นที่ 61 (1656795)

"ถ้าไม่มาค่ายนี้ จะต้องเสียใจ เสียใจที่สุดในชีวิต"

ความจริง คือ พวกเราได้สูญเสียท่านอาจารย์อุบลไปแล้วจริงๆค่ะ

เพราะอาจารย์ท่านบอกว่า ดวงจิตของท่านไม่อยู่แล้ว 

แต่ที่อยู่ในร่างนี้   คือดวงจิตของพระนางเนเฟอร์ตารี

ตอนนี้ทุกคนได้ทราบต่างก็อึ้ง  ช็อค รู้สึกสมองเบลอๆๆ

ช่วงบ่าย ต้องขอบคุณคุณธนาที่ไม่ยอมเก็บความสงสัยไว้

จึงได้คุยกันอีกรอบ

ท่านอาจารย์ได้เล่าเรื่องที่ว่า ท่านเคยบอกคุณแมวไว้ว่า

ถ้าอาจารย์หมดอายุขัย จะมีผู้ที่ขอต่อชีวิตให้ท่านได้ 2คน

นั่นคือคุณแมว และคุณธนา

ซึ่งทั้ง2ท่านก็คิดจะขอต่ออายุให้ท่านอาจารย์ แต่ได้แค่คิด

ยังไม่ได้ทำเพราะ รอเวลา รอโอกาสเหมาะสม

ซึ่งอาจารย์ก็บอกว่า หากคิดจะทำก็ไม่ต้องรออะไร

และตอนนี้มันก็สายเกินไปแล้ว เพราะดวงจิตของท่านไม่อยู่แล้ว

คุณธนากับคุณแมว ก็ได้พยายามขอต่ออายุอาจารย์  กับท่านพ่อฯ

แต่ก็ไม่สำเร็จ

แต่แล้วพวกเราก็ได้รับเมตตาอย่างสุดที่จะบรรยายจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ท่านได้เมตตาสื่อผ่านคุณอัญชลา

ท่านบอกว่า แล้วพวกเอ็งที่เหลือละ

คุณอัญจึงได้นำพวกเราอธิษฐานจิตต่อท่านพ่อดตาจินิน

ซึ่งก็สำเร็จ เราได้ดวงจิตของท่านอาจารย์กลับคืนมา

(ซึ่งพิสูจน์ได้จากการบำบัดคุณวิซึ่งมีอาการประสาทหูเสื่อม

ได้หาย 100% )

และคุณอ้อย ได้เห็นกายแก้วของท่านอาจารย์อุบล

กลับคืนสู่ร่าง

 

บทเรียนที่ล้ำค่าบทนี้  ให้ข้อคิดอะไรแก่เราได้บ้างมั๊ยค่ะ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ณี พรรณี ศรีทะชะ ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2013-04-18 03:02:00


ความคิดเห็นที่ 62 (1656796)

จำกันได้มั๊ยค่ะว่า ท่านอาจารย์อุบลเคยบอกไว้ว่า

บ้านสวนพีระมิด คือ ประเทศไทยจำลอง

 

ทำไมพระนางเนเฟอร์ตารี ทรงเลือกประเทศไทย

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต ก็เกิดขึ้นซ้ำรอยเดิม

(เหมือนที่คุณธนาได้กล่าวไว้ข้างต้น)

 

หากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต เกิดขึ้นซ้ำรอยเดิม

จะเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทย

 

และรู้สึกคุ้นๆ มั้ยค่ะ เหตุการณ์หลายๆ เหตุการณ์ในบ้านสวนฯ

กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย

เช่น การที่มีคลิปวีดีโอซึ่งพยายามทำลายสถาบันกษัตริย์

และคลิปวีดีโอหรือเวปปลอมที่พยามยามทำลายบ้านสวนฯ

มาเฟียในประเทศไทย มาเฟียในบ้านสวนฯ

ฯลฯ

 

การทรยศ หักหลัง

การไม่ปกป้องสถาบัน

คนมีหน้าที่ ไม่ทำหน้าที่อย่างเข้มแข็ง

ไม่ทำให้เต็มความสามารถ

การแตกแยก ขาดความสามัคคี

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่กับประเทศไทยในขณะนี้

ฯลฯ

 

 

อียิปต์ในสมัยพระนางฯ เคยเจริญรุ่งเรืองมากๆ

แล้วเรื่องราวของพระนางฯ หายสาบสูญไปไหน?

 

สมัยพระนางฯ เป็นการทำสงครามกันระหว่างคนกับคน

รบกันด้วยอาวุธ

แต่ตอนนี้เราต้องทำสงครามระหว่าง

กองทัพธรรม กับ กองทัพมาร

 

 

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ณี พรรณี ศรีทะชะ ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2013-04-18 03:36:57


ความคิดเห็นที่ 63 (1656797)

 อนุโมทนากับทุกๆท่านด้วยนะคะ 

สำหรับธรรมทานงานเข้าค่าย 

มีทั้งสุข เศร้า ครบทุกรูปแบบเลยจริงๆ

เมื่อตอนเช้าอยู่ที่่ทำงานเลยแว๊บเข้ามาอ่านคร่าวๆ

รู้สึกใจหายมากๆ มันบอกไม่ถูกเลย

แทบกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่

แต่พอดีเพื่อนร่วมงานนั่งอยู่ข้างๆ 

รู้สึกว่าเรานี่มันโง่จริงๆ

ทั้งๆที่ท่านอาจารย์เคยสื่อมาแล้ว

แต่พวกเราก็ยังไม่เข้าใจ

ปากบอกว่ารักท่านอาจารย์

แต่ไม่ได้นำสิ่งที่ท่านสื่อมาไปคิดต่อเลย

ตอนนั้นคิดได้แต่ว่าถ้าท่านอาจารย์จะต้องแลกชีวิต 

ก็จะขอเอาชีวิตตัวเองแลกแทนอาจารย์ 

แต่ก็ไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น

 

เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมา

อยู่ๆก็รู้สึกคิดถึงท่านอาจารย์มากๆแบบผิดปกติ

ก็เลยไปเอารูปคู่ที่เคยถ่ายกับท่านอาจารย์ตอนเข้าค่าย

เอามาดูแล้วน้ำตาก็ไหล ตอนนั้นก็คิดแต่ว่า

ทำไมถึงคิดถึงอาจารย์มากขนาดนี้ 

แต่ตอนนี้ก็พอจะเก๊ทแล้วค่ะ

 

***************

คนที่จะยอมตาย ยอมสละชีวิตเพื่อเราได้

ส่วนมากก็เห็นจะมีแต่พ่อ แม่ เราเท่านั้น 

ที่รักและห่วงใย เพราะเราเป็นสายเลือดเดียวกัน

แต่พวกเราไม่ใช่ลูก ไม่ใช่ญาติของท่านอาจารย์

แต่อาจารย์กลับยอมตายแทนพวกเราได้ 

และไม่เคยสนใจ ว่าพวกเราจะเป็นยังไง

ขอแค่ให้พวกเรายังมีลมหายใจอยู่ต่อไป

แต่ตัวท่านเองจะเป็นยังไงก็ช่าง

รู้สึกซาบซึ้ง ในความรัก ความเสียสละ

ที่ท่านอาจารย์มีให้พวกเราเหลือเกินค่ะ

สิ่งที่อาจารย์ให้พวกเรามา ตอบแทนยังไงก็ไม่มีวันหมด

 

ดีใจที่สุดเลยค่ะ ที่ดวงจิตท่านอาจารย์กลับมา

 

****************************************

จากเหตุการณ์เรื่องพี่อ้อย 

ทำให้รู้สึกว่าเหตุการณ์แบบนี้มันอาจเคยเกิดขึ้นมาแล้ว

แล้วก็ต้องมาเกิดขึ้นซ้ำอีกครั้ง 

เพื่อดึงสติ เตือนสติ พวกเราทุกคนในการทำหน้าที่

ว่าพวกเรายังบกพร่องจุดไหนอยู่บ้าง

สิ่งที่บกพร่องก็มักจะเกิดขึ้น 

เพื่อให้เรารู้ตัว รู้จุดอ่อน จุดแข็งของตัวเราเอง

หากเรานำมาแก้ไข เราก็จะสามารถเดินก้าวต่อไปได้

และทำหน้าที่ได้สำเร็จ

 

 ///////////////////////////////////////////

 

 

อนุโมทนากับทุกๆท่านที่ได้มีโอกาสเข้าร่วม

กิจกรรมค่ายในครั้งนี้ด้วยนะคะ

กราบขอบพระคุณท่านพ่อดตาจินิน

พระนางเนเฟอร์ตารี และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆพระองค์

ที่เมตตาคืนท่านอาจารย์ให้พวกเรา

กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ สำหรับความรัก ความเมตตา 

ความเสียสละอันยิ่งใหญ่ ที่มีให้พวกเราทุกคน 

กราบขอบพระคุณที่ยังไม่ทิ้งพวกเราไปไหน 

กราบ กราบ กราบ 

พวกเรารักอาจารย์ค่ะ

******************************

ขออนุโมทนากับ ดร.จิ๋มด้วยนะคะ

ที่ยอมเสียสละออกจากงาน

เพื่อที่จะช่วยผู้คนให้พ้นทุกข์

จิตใจดร.จิ๋ม ช่างยิ่งใหญ่ เมตตา

และเป็นผู้ให้อย่างแท้จริง

อ่านแล้วก็พลอยมีความสุขไปด้วย

สาธุ สาธุค่ะ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น นันทนา แหกาวี ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2013-04-18 03:45:52


ความคิดเห็นที่ 64 (1656813)

กิจกรรมค่าย14 บรวงสรวงอาราธนาบารมีพระนางเนเฟอร์ตารี + รวมพลคนมีหน้าที่ + ปลดล็อคความจน + เย็นชุ่มฉ่ำสงกรานต์บ้านสวน
วัน แรก หลังจากที่ท่านอ.อุบลได้เมตตากล่าวเปิดงานกิจกรรมค่าย14 จากนั้นพวกเราได้แยกย้ายกันสร้างบุญแรงกายกันอย่างเต็มที่ตามกลุ่มที่ได้จัด ไว้ครับ โกยบุญกันอย่างเต็มที่ ทั้งงานติดกระจกท่านพ่อดตาจินิน ติดกระจกวิหาร งานเกษตร งานก่อสร้าง งานทำความสะอาด งานครัว กิจกรรมช่วงกลางคืนเป็นการแนะนำบ้านสวนพีระมิดทั้ง3สาขาครับ

บรรยากาศแห่งความอบอุ่นของค่าย14 เหมือนเป็นการรวมตัวกันของเหล่าพี่น้องที่มีหน้าที่ได้มาพบกันอีกครั้ง


วันที่15เม.ย.เป็นพิธีบรวงสรวงอาราธนาบารมีพระนางเนเฟอร์ตารี ช่วงที่ทำพิธีผมรู้สึกปิติ จิตสงบ มีความสุขสุดๆเลยครับ และเป็
นโอกาส ดีที่ผู้มาร่วมกิจกรรม ได้ถ่ายรูปกับท่านอาจารย์กันทุกคนเลยครับ จากนั้นพวกเราได้ร่วมกันรดน้ำขอพรจากท่านอาจารย์มงคลและท่านอาจารย์อุบล ซึ่งท่านก็ได้ให้พรทุกๆท่าน สำหรับผมแล้วพรจากท่านอาจารย์ทั้งสองเป็นพรที่ยิ่งใหญ่และประเสริฐที่สุด ครับ และถึงเวลาที่พวกเราชุ่มฉ่ำเล่นน้ำสงกรานต์กันอย่างสนุกสนานเบิกบานกันครับ


ภาคบ่ายเป็นกิจกรรมฝึกการบำบัดช่วยเหลือผู้อื่นปลดเปลื้องทุกข์ด้วยวัตถุมงคล บ้านสวนพีระมิด กลุ่มผมเองได้ให้ผู้ที่ยังไม่เคยบำบัดผู้อื่นเลยได้ฝึกเพื่อความมั่นใจ ปรากฏว่าแต่ละท่านสามารถบำบัดผู้ที่มีอาการเจ็บป่วยได้อย่างรวดเร็วและ หาย100%ทีเดียวครับ
กิจกรรม ภาคกลางคืน ท่านอาจารย์ได้ให้ธรรมทานปลดล็อคความจนและธรรมะบำบัด พร้อมทั้งงานประกวดเทพีสงกรานต์แบบฉบับบ้านสวน ซึ่งสร้างความสนุกสนานเฮฮากันเป็นอย่างมากครับ

งานนี้พวกเราได้สืบสานประเพณีอันดีงามแต่โบราณ การก่อเจดีย์ทราย ขนทรายเข้าวัด ซึ่งทำให้เราได้มีโอกาสชำระหนี้สงฆ์ ซึ่งแต่ละทีมได้ก่อเจดีย์กันอย่างสวยงาม ปรากฏว่าเกือบทุกทีมก่อเจดีย์ทรายเป็นรูปพีระมิดสวยงามอลังการกันถ้วนหน้า บางทีมมีไอเดียบรรเจิด+ฝีมือด้านศิลปะ ก็จะปั้นองค์สฟิงซ์หน้าพีระมิดด้วยสุดยอดจริงคับ
แต่มีอยู่หนึ่งเจดีย์ ก่อเจดีย์ทรายและใช้หินแปะเป็นรูปหัวใจ2ดวง เหมือนเป็นการขอให้สมหวังในความรักด้วยนะ สงสัยว่าก่อเจดีย์ทรายในบ้านสวนได้อานิสงส์ทั้งชำระหนี้สงฆ์ด้วยและคงสมหวัง ในความรักด้วยแน่เลยครับ สาธุ

ผู้แสดงความคิดเห็น ชวนินทร์ กฤตธกร (ก็อต) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2013-04-18 09:35:43


ความคิดเห็นที่ 65 (1656816)

 อนุโมทนากับทุกธรรมทาน  

ที่ได้ช่วยให้ผู้อยู่ทางบ้านได้สัมผัส

ความสุข  ความเศร้า ความตื่นเต้น ประทับใจ

และที่สำคัญได้ปลุกจิตสำนึกให้ทุกคนที่ได้มาอ่าน  

ได้นึกถึงหน้าที่ของตัวเอง ได้สำรวจตัวเอง  

ว่าเราทำหน้าที่ของเราเต็มที่แล้วหรือยัง

โดยมีตัวอย่างให้เราได้เห็นว่าท่าน อ. อุบล

ท่านทำทุกอย่างเพื่อพวกเรา  ยอมแลกชีวิตของตัวท่านเอง  

เพื่อให้ผู้อื่นมีชีวิตอยู่ต่อไป  นี่เป็นความรัก

ที่ไม่หวังสิ่งตอบแทน  เป็นความปรารถนา

ที่ต้องการให้ผู้อื่นมีความสุข

โดยไม่คำนึงว่าตัวเองจะเป็นอย่างไร  

ขอเพียงให้ผู้อื่นมีความสุขเท่านั้น

     หนูกราบขอบพระคุณท่าน อ. อุบล ที่เป็นครู

เป็นแบบอย่างที่ดีให้พวกเราได้สัมผัสได้จริง ๆ  

        กราบ กราบ  กราบ

      ขอบคุณทุกธรรมทาน  ที่ช่วยสะท้อน

ช่วยปลุกให้พวกเราที่ยังหลับไหล  หลงไหลอยู่  

ให้ทุกคนตื่นมาทำหน้าที่ของตัวเอง

อย่างเต็มกำลังความสามารถ

        สำหรับตัวเองได้มองเห็นข้อบกพร่องของตัวเองอย่าง

ชัดเจน ในเรื่องของ ความขี้เกียจ ไม่สมำเสมอ  

ไม่จริงจัง ยังเห็นแก่ตัว รักแต่ตัวเอง

 เป็นผู้รับ ไม่เป็นผู้ให้ ไม่มีจิตอาสา

ซึ่งต่อไปอันดับแรกที่จะทำ  คือ

ขจัดความขี้เกียจออกจากตัวเองค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ฉวีวรรณ นภาพรรณราย (ตาล) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2013-04-18 10:11:29


ความคิดเห็นที่ 66 (1656868)

  วันที่ 13 เมษา  ท่านอาจารย์มีแขกมาเยี่ยม และมีผู้ติดตามมาด้วย มีชายหนึ่ง หญิงสองคน ที่มาถาม และพูดคุยกันเป็นภาษาอิสาน เลยจับทางได้ ภาษาเดียวกันจึงดูดเข้าหากัน เท่านั้นแหละ จึงเปิดฉากการสนทนาแบบกันเอง เขาบอกว่าเขาเป็นคนมาจาก ยโสธร  บ้านเขาอยู่แถวนี้ ห่างจากบ้านสวนไม่ไกล เคยผ่าน แต่ไม่รู้ที่นี่ทำอะไร  ดูเหมือนเขามีความสงสัย  ว่าเขามาที่กันทำไม แต่ละคนมาจากไกลๆ ทั้งนั้นเลย   

   คุณธนา นำเสนอข้อมูลของบ้านสวนพีระมิด ให้ทั้งสามคนฟังเกี่ยวกับกิจกรรมบุญบ้านสวน ทำแล้วให้ผลอย่าฉับพลันทันที การบำบัดโรคด้วยการสารภาพบาป การบำบัดเริ่มขึ้นที่คุณผู้ชายที่มีเมียมาด้วย บอกว่ามีอาการปวดหลังปวดเอง อาการนี้เป็นที่รู้กันว่าเกิดจากผิดศีลข้อสามมา ถ้าภรรยาอยู่ด้วย เขาจะกล้าสารภาพหรือเปล่า  ปรากฏว่าไม่ใช่ปัญหา เขากล้าพูด ภรรยารับได้ เพราะต้องการพิสูจน์ สารภาพแล้วอาการทั้งหมดดีขึ้น 80%    

   ใช้แหวนสฟิงซ์ ให้เขาสวมที่นิ้ว ทำให้เขาอาการดีขึ้นอีก 10%  เป็นที่น่ายินดีด้วย คนที่อยู่ละแวกนี้จะได้รู้ว่าบ้านสวนพีระมิด ทำอะไรกัน ทั้งสามคนบอกว่าต้องกลับมาอีก มาให้หายสงสัยมา ให้ได้รู้ว่า บุญให้ผลได้ สัมผัสได้จริงอย่างที่ลูกบ้านสวนพีระมิด พูดกันหรือไม่ 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น เด็กชายอมร (อมร ศิริมาศกูล) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2013-04-18 21:58:02


ความคิดเห็นที่ 67 (1656869)

พิธีบวงสรวงอาราธนาบารมีพระนางเนเฟอร์ตารี

          ผมมีใจจดจ่ออยู่ที่พิธีจะเริ่มอย่างไร ท่านอาจารย์อุบล กล่าวนำอย่างไร  สายตาทุกคู่มองไปที่อาจารย์อุบล ที่สวมชุดกระโปรงสีดำ เสื้อลูกไม้แขนยาวสีดำดูสวยมากครับที่เห็น ทำให้สะกดทุกสายตาที่มองได้ ได้ยินแต่ สวยมาก ท่านอาจารย์สวยมาก ผมได้ยินเสียงปรบมือ เหมือนคนนับพัน ปรบมือต้อนรับท่านอาจารย์ เสียงกึกก้องในหู จนท่านอาจารย์ เรียบร้อย ผู้เข้าค่ายทุกคนมีความสดชื่นเบิกบานแต่ละคนล้วนยิ้มแย้มแจ่มใสก่อนพิธีอัญเชิญจะเริ่มขึ้น

        หลังจากญาติธรรมกล่าวบูชาพระรัตนตรัย ช่วงสวดคาถาพระศรีอาริย์ ผมได้กลิ่นน้ำอบที่สกัดจากไม้กฤษณา  สงสัยเหมือนกันว่ากลิ่นนี้มาจากไหน ไม่ได้กลิ่นนี้มานานมาก เป็นกลิ่นที่ชนชั้นสูงอาหรับใช้กัน(เคยทำความสะอาดห้องโดยเครื่องบิน PRINCE VIP ของชาวอาหรับมาครับ)

 

        ขณะที่ท่านอาจารย์กล่าวอัญเชิญบารมีพระนางเนเฟอร์ตารี หัวใจผมเต้นเร็วแรง น้ำอบของชาวอาหรับ กลิ่นจางลง ทำให้ขนลุก เป็นเพราะ พระบารมีของพระนางฯ มาประทับ มาสถิตย์ที่ กายวาจาใจของท่านอาจารย์อุบลและบ้านสวนพีระมิดอย่างมากมาย

ท่วมท้น ผมรู้สึก  ได้ว่า เย็นสงบมีพลังความรักามเมตตาแผ่ปกคลุม

บ้านสวนพีระมิดเลยครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น เด็กชายอมร (อมร ศิริมาศกูล) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2013-04-18 22:03:31


ความคิดเห็นที่ 68 (1656871)

ปลดล็อคความจน

ผมมีความหวังว่าจะได้รับการปลดล๊อคครับ เพราะท่านอาจารย์ไขล๊อค ด้วยบอกว่าคนที่ร่ำรวยเงินทองมากมา ก็ด้วยเคยบำเพ็ญบารมีมาอย่างน้อยสองข้อที่ทำอย่างเต็มที่ คือ

อธิษฐานบารมี คือ ความตั้งใจมั่น การตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยว และการดำเนินชีวิตตามจุดมุ่งหมายอย่างแน่วแน่

สัจจะบารมี คือ การพูดจริง ทำจริง และมีความจริงใจ ต่อสิ่งที่ตนเองเคารพนับถือ และอีกที่เหลือคือ

ทานบารมี คือ การให้ การเสียสละ

ขันติบารมี คือ ความอดทน สามารถใช้สติปัญญา ควบคุมตนให้อยู่ในเหตุผล

สัจบารมี คือ การพูดจริง ทำจริง และมีความจริงใจ

อธิษฐานบารมี คือ ศีลบารมี คือการรักษากาย วาจา ให้เรียบร้อย มีความประพฤติดีงามถูกต้องตามศีล

เนกขัมบารมีคือการออกบวชหรือการงดเว้นจากความชั่วทางกาย วาจา ใจ

ปัญญาบารมีคือความรอบรู้และเข้าใจสภาวะของสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง

วิริยบารมีคือวามเพียรพยายามความตั้งใจมั่นการตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยว และการดำเนินชีวิตตามจุดมุ่งหมายอย่างแน่วแน่

เมตตาบารมคือความรักเอนเอียงไปด้วยความยินดียินร้ายความปรารถนาดีต่อผู้อื่น

อุเบกขาบารมีคือการวางใจเป็นกลางไม่เอนเอียงไปด้วยความยินดียินร้าย (จากบทความของhttp://paaying.wordpress.com)

 และทำให้ผมรู้เลยว่าเรายังอ่อนในการสร้างบารมี ทั้ง 10 อย่าง จึงทำให้ไม่ร่ำรวย ต้องหันหน้ามาเอาจริง สร้างความเข้าใจและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดแล้วล่ะครับ

ทำน้ำทิพย์ น้ำอภิญญา อาหารอภิญญา นำน้ำเปล่ามาจากบ้านเองคนละ 5 ขวด ถือว่าท่านอาจารย์อุบล เมตตาลูกหลานอย่างมากมายครับที่น้ำทั้งหมดนั้นมีสรรพคุณเป็นที่ถูกอกถูกใจ และตามที่ตนเองกำลังทุกข์ อยากพ้นทุกข์  เช่นอาหารอภิญญา เป็นอาหารที่ เป็นยิ่งกว่าอาหาร เพราะ กินแล้วอิ่มนาน มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น รสชาติดี กลิ่นหอม

น้ำทิพย์ ทำให้ระลึกชาติได้ ให้รู้ว่าตนเองมาจากไหน ได้รับสัญญาให้มาทำอะไร  เช่น คุณอัญ รู้อดีตชาติของตนเองเป็นขุนศึกนำกำลังออกรบปกป้องแผ่นดิน  และอีกหลายคน ได้บอกอดีตชาติของตนเองได้ เป็นการรู้ด้วยจิตตนเอง

ผมรู้สึกด้วยจิตเช่นกันครับ มีพลังหมุนวนที่หน้าผาก มีลำแสงสีขาวสาดลงมาที่ตัวผม จนตัวโยกโคลง ได้ยินเสียงสกัดหินเสียงดังกึกก้อง เห็นภาพจิตกรรมฝาผนัง ในถ้ำในโพรงใต้พีระมิด และอีกภาพหนึ่งคือ เรือเล็กลอยเต็มน่านน้ำ เรือแล่นอย่างสงบเหมือนกับการไว้ทุกข์ไว้อาลัย

การฝึกการรู้ การเห็นด้วยใจผมสัมผัสไม่ได้มาก เนื่องจากการมีสมาธิที่สั้น มีความอยากรู้อยากเห็นมาก จึงไม่ค่อยจะรู้เรื่องอดีตสักเท่าไรครับ

พิสูจน์จริงวิธีการบำบัด ด้วยวัตถุมงคลบ้านสวนพีระมิดแต่ละอย่างๆเพื่อท่านจะสามารถนำไปช่วยผู้คนได้อย่างทันที เห็นผลจริงและทำอย่างถูกต้อง แรกๆ มีการแบ่งกลุ่มกันเพื่อเปิดโอกาสให้คนที่ไม่เคยบำบัดใครเลยได้มีโอกาสบำบัด ผู้อื่นด้วยตนเอง โดยการแจ้งปัญหาของตนเองไว้ แล้วบอกวิธีการบำบัดอย่างถูกต้อง บางกลุ่มไม่มีอาการเจ็บป่วยเลย แต่มีปัญหาด้านการเงิน อยากขายที่ได้ อันนี้ชัดเจนมากเลยครับได้บำบัดรวมโดยท่านอาจารย์ ทั้งบอกสาเหตุ ทั้งให้หลักในการปลดล๊อคความจน คือ สร้างทาน ร่วมบุญแรงกาย ทั้งสังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน

ผู้แสดงความคิดเห็น เด็กชายอมร (อมร ศิริมาศกูล) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2013-04-18 22:11:45


ความคิดเห็นที่ 69 (1656875)

 ค่าย14 พิธีบวงสรวงพระนางเนเฟอร์ตารี

             1 4 เมษายน    เป็นวันที่่ทุกคนต้องใช้แรงกายในการสร้างบุญเป็นอย่างมาก เพื่อปลดล๊อกกรรม โดยแบ่งเป็นฐานๆ  มีพี่แหลนเป็นหัวหน้ากลุ่ม 4  และมีสมาชิกอีก10กว่าคนที่จำได้มี  ดร.จิ๋ม ป้าแดง  น้องภา พี่อ๋อย พี่นุช พี่เจี๊ยบ

ฐานแรกติดกระจกองค์พระ  ได้ไปขัดพระบาทองค์พระ แต่ตอนขัดไม่ได้ขอขมาท่าน      พอหมดเวลาลงมากราบขอขมาท่านพ่อดตาจินินทีหลัง

ฐานที่2สร้างวิหาร (ขนปูน)   ต้องใช้กำลังและฝึกความข้มแข็งอดทนมาก    มีลุงบุญเป็นผู้กำกับว่าต้องผสมปูน อย่างไร เทตรงไหน    

             และบางครั้งยังช่วยลากรถเ็ข็นอีก (ลุงบุญแข็งแรงจริงๆค่ะ)  ทุกคนที่ไปทำงานต่างช่วยกันเป็นอย่างดี เสร็จเที่ยงครึ่ง

ตอนบ่ายเป็นฐานเกษตร อ.พันธ์ให้ทำหญ้าแปลงผัก โดยให้ตัดหญ้าให้สั้นๆ และสอนวิธีการขุดดิน ที่ถูกวิธีคือให้ขุดดินแล้วเดินไปข้างหน้า...  หมดเวลา...ไปฐานเทปูนอีกครั้งจนถึงบ่าย3โมงกว่าๆระหว่างทำมีฝนตกมาพอชุ่มช่ำ  ทำให้ทำงานสบายขึ้น ไม่ร้อน  เทปูนจนเสร็จทุกหลุม ถึงได้กลับมาอาบน้ำและช่วยอาจารย์จัดดอกไม้งานบวงสรวง และงานรดน้ำดำหัวท่านอาจารย์อุบลและอาจารย์มงคลค่ะ

             หลังจากเสร็จงาน อาการริดสีดวงทวารของหนูดีขึ้น50%

พอตอนกลางคืนโมทนาบุญ  ธรรมทานเรื่องการเจ็บแขน จากหมอวัฒนา   และป้าเตือนที่หูไม่ได้ยิน  อาการดีขึ้น เป็น 80%

                         15เมษายน ในพิธีบรวงสรวงพระนางเนเฟอร์ตารี  อ.อุบลแต่งชุดสีดำใส่ข็มขัด สร้อยคอและต่างหูสีทอง  ดูสวยงามมาก

ระหว่างอาจารย์ทำพิธีรู้สึกมีลมเย็นๆพัดผ่าน   หลังเสร็จพิธี อาการริดสีดวงทวารหายเจ็บ 100%

                                                       กราบขอบพระคุณเทวดาที่รักษาอ.อุบล  อ.อุบลและครอบครัว ท่านพ่อดตาจินิน  พระนางเนเฟอร์ตารี สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์ที่บ้านสวนพีระมิด ที่ทำให้ลูกได้หายจากการเจ็บริดสีดวงทวารค่ะ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น กาญจนา เอกปิยะกุล (กาญ) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2013-04-19 01:12:07


ความคิดเห็นที่ 70 (1656876)

วันที่15เม.ย.56   กิจกรรมภาคบ่ายเป็นการแนะนำวิธีการใช้วัตถุมงคลและแบ่งกลุ่มกันบำบัด เพื่อฝึกฝนให้รู้วิธีการบำบัดอย่างถูกต้อง บางกลุ่มไม่มีอาการเจ็บป่วย แต่มีปัญหาการงาน การเงิน อยากขายที่ได้ ซึ่งท่านอาจารย์เมตตามาก โดยช่วงกลางคืนท่านให้นำน้ำมาคนละ1ขวด  และทำน้ำทิพย์ให้ ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยเรื่องการงาน การเงิน หนี้สิน และครอบครัว

ท่านอ.อุบล ได้เชิญอ.พันธ์ขึ้นไปคุยและสัมภาษณ์เรื่องขายที่ได้ 17ล้าน  ว่าทำอย่างไรจึงขายที่ดินได้ 

ช่วงแรกที่อ.พันธ์ มาทำบุญที่บ้านสวน ท่านก็มีปัญหาทุกข์ใจในระดับหนึ่ง ซึ่งท่านอ.อุบล ท่านได้สังเกตุเห็นแววตา ที่มีกังวลและแห้งแล้ง

ท่านสงสารมาก จึงบอกอ.พันธ์ว่า หากเชื่อมั่นในพลังบุญ พลังพีระมิดและพลังสิ่งศักดิ์สิทธ์ ก็ให้บูชาองค์พีระมิดจำนวน ๙๙ องค์

ซึ่งอ.พันธ์ ท่านก็เชื่อมั่น ท่านก็บูชาไปและสร้างบุญอย่างสม่ำเสมอ จนเมื่อถึงเวลาที่บุญส่งผล ท่านก็สามารถขายที่ได้สำเร็จ  ซึ่งก็ใช้ระยะเวลาประมาณเกือบปี

อีกเคล็ดลับนึงก็คือ เรื่องราคา ปกติเรามักจะตั้งราคาโดยบวกราคาเผื่อเอาไว้เวลามีการต่อรองราคา

ซึ่งท่านอาจารย์แนะนำให้เราตั้งราคาใหม่เช่น เราอยากขายเท่าไหร่ให้ตั้งเท่านั้น เช่นอยากขาย 1,500,000 ก็ประกาศขาย 1,500,000

ถ้าคนซื้อมาต่อรอง เราก็บอกกับเขาไปว่า เป็นราคาที่เราต้องการขายเท่านี้ (ไม่ได้บวกเกิน)

ท่านลองคิดดูว่าถ้าท่านเป็นผู้ซื้อ มีคนประกาศขาย ที่ดินขนาดเท่ากัน

แปลงนึง ติดป้ายไว้ 2,000,000 ส่วนอีกแปลงติดป้ายได้ 1,500,000

ท่านจะอยากซื้อกับเจ้าไหน

อีกเคล็ดลับนึง คือ ให้เรานำน้ำทิพย์ไปฉีดพรมบริเวณที่ดิน/บ้านที่จะขาย และอุทิศบุญให้กับพระภูมิเจ้าที่ เทวดาที่รักษาที่บริเวณนั้นให้ท่านอนุโมทนา

หรือเราเอาพีระมิดไปวางไว้บริเวณนั้นก็ได้ และเราก็อธิษฐานในสิ่งที่ปรารถนา โดยเราต้องหมั่นรักษาศีล และหมั่นสร้างทานบารมี ร่วมบุญแรงกาย สังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน

หวังว่าคงเป็นประโยชน์กับคนที่กำลังคิดอยากขายที่ดิน ขายบ้าน ฯลฯน่ะคะ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ณี พรรณี ศรีทะชะ ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2013-04-19 01:43:20


ความคิดเห็นที่ 71 (1656877)

บุคลิก ของคนที่จะมีโชคลาภเงินทอง ต้องดูดี มีสง่าราศี

ดูสดใส มีชีวิตชีวา ผิวพรรณผ่องใส มีน้ำมีนวล

หน้าตาสดชื่น ยิ้มแย้ม แจ่มใส จิตใจเบิกบาน

 

Tuk Mayurachut ลูกพร้อมครอบครัว สุดจิตต์ ขอกราบขอบพระคุณท่าน

อาจารย์อุบล ท่านอาจารย์มงคล และคุณท็อปค่ะ คณะผู้เตรียมงานทุกท่านค่ะ

ได้เมตตาให้ทุกคนมาร่วมบุญใหญ่ในค่าย 14 นี้

การเข้าค่ายครั้งนี้ พิเศษสุด ๆ ค่ะ ตั้งแต่วันแรกที่ท่านอาจารย์ได้เปิดงาน

ได้ทำบุญแรงกาย งานเทปูนหล่อเสาด้านหลัง งานติดกระจกองค์พระ

งานทำความสะอาด และก็มีสายฝนโปรยมาทำให้คลายร้อน

ค่ายนี้ เป็นค่ายที่ปลดล็อกกรรมการงานการเงินที่สุดยอดค่ะ

เพราะ ท่านอาจารย์อุบลได้เมตตา บอกวิธีปรับเปลี่ยนตัวเอง

เพื่อปลดล็อกกรรม และได้รับน้ำิทิพย์ ซึ่งจะช่วยให้ปลดล็อกได้เร็วขึ้น

ซึ่งหนูได้สัมผัสได้ดื่มน้ำนี้แล้วรู้สึกมันมีกำลังใจ ค่ะ มันสบายใจ

มันมีความสุขแบบบอกไม่ถูก ส่วนผลการปลดล็อกรรมจะเป็นเช่นไร

ต้องรอซักระยะ ค่ะ แต่ตอนนี้เร่งปรับเปลี่ยนตัวเอง เร่งให้ทาน เป็นประจำ

ตามกำลัง รักษาศิล ตักบาตรวิระทะโย ท่องคาถาเงินล้าน ทุกวัน

ทำจิตใจให้ผ่องใส

และคำสอนโดนใจหนูมาก ค่ะ ท่านอาจารย์อุบลได้เมตตาสอนว่า

ให้เป็นผู้รู้ ผู้ตื่นผู้เบิกบาน ให้ปรับปรุงตัวเองไม่ปล่อยตัวเองให้โทรมๆ

ให้ดูแลตัวเองให้ดูดี คนไหนปล่อยตัวเองให้โทรมจะอับโชค ปิดกั้นโชคลาภ

และหนูก็เป็นคนไม่สนใจที่จะแต่งตัว ไม่สนใจดูแลตัวเอง ไม่เคยทาแป้ง

แต่งหน้า ทาปาก โทรมสุด ๆ และถูกต้องตามอาจารย์อุบลสอนเลยค่้่ะ

พอหนูทำตัวโทรมๆ ก็ไม่เคยมีโชคลาภเลยค่ะ ทำอะไรก็ไม่ค่อยสำเร็จ

ต่อไปนี้หนูจะปฏิวัติตัวเอง ค่ะ จะปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้น

ผู้แสดงความคิดเห็น ณี พรรณี ศรีทะชะ ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2013-04-19 02:15:39


ความคิดเห็นที่ 72 (1656892)

ขอเล่าบรรยากาศวันค่าย 14 เพิ่มเติม

ในส่วนของการทำ workshop นะคะ

โดยท่านอ.อุบลได้ให้พวกเราเข้ากลุ่ม
และบำบัดอาการปัญหากันด้วยตัวเอง

สำหรับผู้ที่ต้องการเปิดสาขา หรือผู้ที่จะนำวิธีการบำบัด

สามารถนำไปทำเองได้ โดยกลุ่มของตุ้ยนั้น

ได้อยู่กลุ่มพี่อ้อย ซึ่ง

มีคนเจ็บป่วยไม่กี่คนค่ะ

โดยตัวตุ้ยเองนั้น วันนี้มีอาการเจ็บเคล็ดที่นิ้วโป้งเท่้า

ได้รับการบำบัดโดยการใช้รหัส อ.อุบลช่วยด้วย

ก็ทำให้ดีขึ้นมา 50% และได้มองอุปกรณ์

ซึ่งเป็นหน้าท่านอ.อุบล

ก็ดีขึ้นอึกเป็น 70% และใช้วิธีดัชนีไฉไล

อาการที่เจ็บนิ้วเท้าก็ดีขึ้นอีก

และได้น้อมจิตกราบท่านอาจารย์ในใจ ก็ดีขึ้นอีก

เหลืออีกประมาณ ไม่ถึง 5%

จึงคิดเอาว่าน่าจะต้องพูดกรรมของตัวเอง

ซึ่งอยู่ในใจตั้งแต่เริ่มเจ็บเลย ก็คือ

ใช้เท้านี้เตะข้าวของใส่แม่ในวันที่ทะเลาะกัน แม่โยนของมา

เราก็ใช้เท้านี้เตะตอบไป ด้วยความโมโหสุดขีด

ซึ่งนับเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงมาก และเคยใช้เท้านี้เหยียบย่ำ

หันไปทางพระ สิ่งศักดิสิทธิ์ เดินไปที่อโคจร ไปทำชั่ว

ใช้เท้าเตะถีบ ฆ่าสัตว์ ทำร้ายสัตว์และคน

เมื่อพูดเสร็จอาการที่เป็นอยู่ดีขึ้นจนเรียกว่าเกือบหายค่ะ

หลังจากพูดกรรมของตัวเองแล้ว

อาการที่เป็นอยู่ กลับมาบ้านอีก 1 วัน

ก็หายสนิทค่ะ ซึ่งอาการแบบนี้ถ้าเคล็ด ซ้น แล้ว

ถ้าจะกลับมาหายสนิทได้แบบ 100% เป็นไปได้ยากเต็มที

ต้องมีหลงเหลือเวลากดบ้าง แต่นี่หายสนิทจริงๆ ค่ะ

จึงต้องกราบขอบพระคุณเทวดารักษาท่านอาจารย์อุบล

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์ ทั้งท่านพ่อดตาจินิน

พระศรีอาริยะเมตไตร สมเด็จองค์ปฐมบรมธรรมบิดา

ท่านอาจารย์อุบล และเพื่อนๆ

พี่น้องทุกท่านที่ช่วยบำบัดตุ้ยค่ะ

กราบขอบคุณทุกๆท่านไว้ ณ ที่นีั้ด้วยค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ตุ้ย ศิริพร โฉมจันทร์ ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2013-04-19 09:29:23


ความคิดเห็นที่ 73 (1656901)

ผมเองตั้งใจตั้งแต่แรกแล้วว่าจะไปใช้แรงกายช่วยงานท่านอาจารย์ในช่วงสงกรานต์ ที่มีวันหยุด 5 วัน

จนได้ทราบข่าวจากทางเฟสบุ๊คบ้านสวนว่าจะมีการเข้าค่าย 14 จึงสมัครเข้าค่ายด้วย

โดยขออนุญาตท่านอาจารย์อุบล ท่านอาจารย์มงคล และคุณท้อป เข้าบ้านสวนตั้งแต่วันที่ 12 เม.ย. 56

เดินทางจากบ้านมาขึ้นรถตู้ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ มาถึงบ้านนาประมาณเกือบบ่ายโมง มาทานข้าว

ดวงดีทานข้าวเสร็จเดินออกมาจากร้าน เจอคุณธนา กับตุลย์ มาซื้อของ เลยได้ติดรถเข้าบ้านสวน

แจ้งเข้าพักแล้วคุณมิ้มได้แจ้งให้เข้าพักที่พีระมิดองค์ใหญ่ องค์ที่ 1 ติดกับห้องน้ำ

เก็บของเสร็จ ก็มาช่วยคุณธนา และตุลย์ ติดธงประดับ เพื่อเตรียมงาน

เก็บกวาดใบไม้ ลูกขนุนที่หล่นลงมาเน่า เพื่อให้สถานที่ดูสวยงาม ในใจก็นึกไปด้วยว่า

กายนี้เราได้มาจากพ่อ และแม่ ขอบุญที่เราทำในครั้งนี้ส่งให้ผลบุญแก่ คุณพ่อที่เสียชีวิตไปแล้ว

และคุณแม่ที่ยังมีชีวิตอยู่ เพราะคุณแม่ สมัยสาวๆ ก็ฆ่าสัตว์ไว้เยอะครับ โดยเฉพาะปลาเรารู้เห็นมาแต่เด็ก

ขอให้บุญที่ทำในครั้งนี้ถึงแก่เจ้ากรรมนายเวร ของคุณพ่อและคุณแม่ด้วย ขอให้อโหสิกรรมให้กับคุณพ่อและคุณแม่ด้วย

เพราะคุณแม่ทุบหัวปลามาเยอะ แม้แต่ตัวผมเองก็เคยทุบหัวปลาด้วย เช่นกัน แต่คุณแม่ จะประสบอุบัติเหตุ หัวฟาดพื้นอยู่บ่อยๆ ครับ

ถ้าเจ้ากรรมนายเวรอโหสิกรรมให้ต่อไปคงไม่เกิดอุบัติเหตุที่ศีรษะกับคุณแม่อีก ก็หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นธรรมทานให้ท่านทั้งหลายที่ชอบฆ่า

สัตว์ด้วยนะครับ ว่าเป็นกรรมที่ส่งผลต่อตัวเราจริงนะครับ

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น เสฏฐพัฒน์ รัตนวารินทร์ ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2013-04-19 10:44:10


ความคิดเห็นที่ 74 (1656915)

ตั้งแต่กลับจากร่วมกิจกรรมเข้าค่าย 14 ที่บ้านสวนพีระมิด

รูสึกปวดหัว งงหัว และง่วงนอนตลอดเวลา

จนแทบจะทำงานไม่ไหว

อมลูกอมอภิญญา หรือน้ำพลังพีระมิด 

อาจารย์อุบลช่วยด้วย  ดัชฉนีไฉไล

ก็ตาสว่างขึ้น แต่สักครู่ก็เป็นอีก
สารภาพปาบ ว่าเคยฆ่าเหาให้ลูกจำนวนมาก

ทุบหัวปลา ขับรถเหยียบหัวหมาจนตาย

คิดไม่ดีกับคนอื่น  ก็ไม่หาย

และก็นึกได้ค่ะว่าตัวเองได้ทำกรรมใหญ่ มากๆ

ตอนที่ร่วมงานบวงสรวงพระนางเนเฟอร์ตารี

ท่านอาจารย์อุบลแต่ชุดดำในงาน

และพอท่านอาจารย์อุบลบอกว่า

พระนางเนอเฟอร์ตารีเลือกชุดนี้เพื่อไว้ทุกข์ให้ท่านอาจารย์อุบล

พอได้ยินท่านอาจารย์อุบลพูดอย่างนี้

รู้สึกเสียใจอย่างมาก จนเขาแทบจะทรุดค่ะ

และก็เกิดจิตแวบอันชั่วร้ายในใจว่า

เพราะท่านอาจารย์อุบลต้องรับดวงจิตของพระนาง

ไว้ในร่างของท่านอาจารย์อุบล

จึงทำให้ดวงจิตของท่านอาจารย์อุบลต้องไป

จิตก็คิดไม่ดีกับพระนางคิดโทษพระนางว่า

เป็นเพราะพระนางทำให้ดวงจิตท่านอาจารย์อุบบลต้องไป

แต่พอได้ยินท่านอาจารย์อุบลบอกสาเหตุที่แท้จริง

และบอกเหตุผลที่ท่านอาจารย์อุบลต้องทำอย่างนี

เป็นเพราะท่านอาจารย์อุบล

ขอแลกชีวิตของท่านอาจารย์อุบลกับคุณอ้อยและพวกเราทุกคน

พอได้ยินแล้วมันรู้สึกปล่อยโอร้องไห้

มันจุกมากๆ ค่ะ ชีวิตของเราไม่มีค่าอะไรเลย

เป็นแค่ดวงจิตที่ชั่วๆ แทบจะหาความดีอะไรไม่มีเลย

แต่ท่านอาจารย์อุบลสละชีวิตที่ีมีค่ามหาศาลต่อมวลมนุษย์

ต่อทุกสรรพสิ่งในจักรวาลนี้

เพื่อแลกกับพวกเราทุกคน

มันซาบซึ้งในความเมตตาอันหาประมาณมิได้ของท่านอาจารย์อุบล

และก็รู้สึกผิดอย่างมากค่ะที่ได้มีจิตแวบคิดไม่ดีกับพระนางเนเฟอร์ตารี

เพราะแท้จริงแล้วพระนางมาช่วยท่านอาจารย์อุบล
และพระนางก็เสด็จมาได้เวลาที่เหมาะเจาะพอดี

ทำให้ท่านอาจารย์อุบลยังอยู่กับพวกเราเหมือนเดิม

ลูกขอกราบแทบพระบาทขอขมาพระนางเนเฟอร์ตารีค่ะ

ที่ลูกมีจิตชั่วช้า ไม่รู้จักฟ้าสูงแผ่นดินต่ำ

พอได้เขียนสารภาพ

น้อมจิตกราบขอขมาแทบพระบาทพระนางเนเฟอร์ตารี

รู้สึกหายปวดหัวแล้วค่ะ

ลูกขอกราบแทบพระบาทขอบพระคุณพระนางเนเฟอร์ตารี

ท่านพ่อดตาจินิน ท่านอาจารย์อุบล

เทวดาทีรักษาท่านอาจารย์อุบลทุกพระองค์ค่ะ

 


 

ผู้แสดงความคิดเห็น มยุรฉัตร สุดจิตต์ ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2013-04-19 16:34:51


ความคิดเห็นที่ 75 (1656917)

กราบท่านพ่อดตาจินิน องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์ เทวดาที่รักษา อ.อุบล  พระนางเนเฟอร์ตารี อ.อุบล อ.มงคล คุณท็อป และผู้มีพระคุณทุกท่าน กราบ กราบ กราบ

กราบขอบคุณธรรมทานทุกๆ ธรรมทาน ผมไม่สามารถไปร่วมเข้าค่ายได้ ได้แต่ติดามอยู่ตลอด จิตใจผูกพันกับบ้านสวนตลอด

อ่านธรรมทานแล้ว น้ำตาซึม  จะทำความดีต่อไป

ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆธรรมทานด้วยครับ ขอบพระคุณมากครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น จุมพล บัวโต ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2013-04-19 16:39:16


ความคิดเห็นที่ 76 (1656934)

 ขออนุโมทนาบุญกับธรรมทานค่าย14ของทุกๆท่านที่ได้เล่า

กันอย่างละเอียดดีมากจริงๆ.....สาธุค่ะ!  

           หลังจากการได้เข้าร่วมกิจกรรมค่าย14ในครั้งนี้...มีทั้ง

ความสุข สนุกสนานในการเล่นน้ำสงกรานต์กัน  

มีทั้งความเศร้าฯ   ความปิติ   ปลาบปลื้มในความเมตตา

ของท่านอ.อุบลฯที่มีต่อศิษย์และบารมีของ

พระนางเนเฟอร์ตารี   ที่ท่านประทานบารมีอันยิ่งใหญ่ผ่าน

ท่านอ.อุบลฯแล้วยังเผื่อแผ่มายังลูกหลาน.....ซึ่งทุกคนต่าง

ได้รับสัมผัสกันทั่ว   มีทั้ง ปิติ  ร้องไห้น้ำตาใหล  ขนลุก กัน

 และจากการที่ทุกคนเจ็บป่วยแค่เดินผ่าน.....ก็หายจาก                  

 อาการ  ฉับพลันทันที  ซึ่งสิ่งนี้เองที่เป็นข้อพิสูจน์ได้ว่า...

บารมีขอพระนางเนเฟอร์ตารีท่านมากมายมหาศาลจริงๆ.......

ในวันนี้มีการบำบัด......ท่านอ.อุบลฯให้พวกเราบำบัดกันเอง

ภายในกลุ่ม  ก็เลยมีโอกาศได้ช่วยกันกับน้องเบสบำบัด          

คุณบุญศิริ  ซึ่งมีปัญหาบวมทีแขนข้างหนึ่งมากกว่าปกติ

(สังเกตุเห็นได้ชัดเมื่อเอาแขนมาเทียบกัน)  

โดยเริ่มตั้งแต่ใช้รหัส อ.อุบลฯช่วยด้วยลดลงไป  10%  

ต่อมาใช้เสี่ยงทายว่า...พระพุทธรูปที่อยู่ด้านหลังใช่

ท่าน พ่อดตาจินินหรือไม่...

ถ้าใช่ขอให้อาการยุบบวมฉับพลันทันทีด้วยเถิด...สาธุ...

ก็ได้เพิ่มขึ้นอีก...%  และเสี่ยงทายต่อไปอีกว่า.....

บารมีของพระนางเนเฟอร์ตารีมาเสด็จมา

ประทับที่บ้านสวนพีระมิดและซ้อนร่างของอ.อุบลฯใช่หรือไม่...

ถ้าใช่ก็ขอให้อาการบวมที่เหลือยุบลงฉับพลันทันทีด้วยเถิด....สาธุ  

ก็ได้เพิ่มขึ้นอีก....%

(ขอประทานอภัยค่ะ...จำ%ที่ลดลงไม่ได้จริงๆ)

แต่รวมแล้วใด้  80%....สุดท้ายท่านอ.อุบลฯได้เชิญคุณบุญศิริ...

ขึ้นไปบนเวทีก็เลยได้ไปบำบัดต่อ.....คุณบุญศิริได้ขึ้นไปสารภาพว่า

เคยเป็นผู้ช่วยแพทย์ทำแท้งไปหลายสิบรายเมื่อตอนไปเป็น

พยาบาลที่อเมริกา...สุดท้าย  ท่านอ.อุบลฯก็ได้พูดถึงบุญ

ที่คุณบุญศิริได้ทำคือ....บริจาครถก๊อปให้ท่านอ.อุบลฯจำนวน2คัน

และรถกระบะเล็กอีก1คัน และจะสร้างหลังคาที่องค์

ท่านพ่อดตาจินินอีกจำนวนเงิน  2 ล้านบาท......

พอพูดมาถึงตรงนี้.....แขนก็ยุบหายไป100%

และหายปวดแขนด้วย.....สาธุ...

ขอกราบขอบพระคุณท่านพ่อดตาจินิน เทวดาที่ดูแลรักษาอ.อุบลฯ  

บารมีของพระนางเนเฟอร์ตารี

และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆพระองค์ค่ะ/.....สาธุ

*************************

ผู้แสดงความคิดเห็น กันต์สินี อัครวิชนนท์(นี/พันธ์) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2013-04-19 21:40:29


ความคิดเห็นที่ 77 (1656935)

ธรรมทาน จากคุณบุญเรือน กุลพญา ฝากมาที่ชัชวลี เพื่อเขียนใน web บ้านสวน
 ได้เข้าร่วมค่าย 14 บวงสรวงอาราธนาบารมี พระนางเนเฟอร์ตารี  รวมพลคนมีหน้าที่ และปลดล็อคความทุกข์ ความจน
หลังจากกลับจากบ้านสวน ตอนกลางคืนฝันว่าท่าน อ.อุบล ไปเยี่ยมที่บ้าน ได้คุยใกล้ชิดกับท่าน อ.อุบล ตื่นมาดีใจมากตั้งใจว่าจะปฏิบัติตน ทำความดีให้มากกว่าเดิม หน้าที่ที่พบในค่าย 14 และจะต้องทำต่อไปคือ ช่วยเหลืองานด้านก่อสร้าง งานไบโอแก๊ส งานเกษตร งานครัว งานติดกระจก งานทำความสะอาดทั่วๆไป เช่น เก็บกวาดใบไม้ ทำคามสะอาดบนวิหาร องค์พีระมิด ทำความสะอาดห้องน้ำ ช่วยจัดเก็บสถานที่ เห็นตรงไหนสกปรก ก็เก็บทำความสะอาดให้หายสกปรก  มีหน้าที่เผยแพร่คุณความความดีของพระพุทธเจ้าทุกวิถีทางที่ทำได้ โดยเอาธรรมะของพระพุทธองค์มาปฏิบัติตาม และแสดงถึงกฎแห่งกรรม
 ผลจากการตั้งจิตอธิษฐานเมื่อดื่มน้ำทิพย์ที่ อ.อุบลเป็นผู้ทำให้ เพื่อให้ระลึกอดีตชาตินั้น  ครั้งแรกเห็นตนเองเป็นผู้ชาย นำพาไพร่พล และ เสบียงขึ้นม้าเทียมเกวียนไปเป็นขบวนไม่ยาวมาก  ภาพที่ 2 ต่อมา เห็นเป็นขบวนไพร่พลเยอะมาก สุดท้ายเห็นเป็นทะเลทรายกว้างใหญ่มาก  ภาพที่ 3 ต่อมา เห็นมีผู้นำยกไพร่พล ขับไล่ศํตรู ต่อมาเห็นเป็นภาพแห่งชัยชนะ โห่ร้องแสดงความดีใจกันยกใหญ่เลย  และสัญญาว่าจะติดตามไปทุกสถานที่ ที่มีพระนางเนเฟอร์ตารีอยู่ และจะจงรักภักดีตลอดไป  คิดว่าตัวเองในสมัยอียิปต์โบราณ มีหน้าที่รวมไพร่พล และเสบียงในการออกสู้รบ ขับไล่ศัตรู 
 สุดท้ายขออนุโมทนา และแสดงความยินดีกับทุกท่านที่สมัครเป็นลูกจ้างของพระพุทธเจ้า

ผู้แสดงความคิดเห็น ชัชวลี กะลัมพะเหติ ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2013-04-19 21:44:52


ความคิดเห็นที่ 78 (1656937)

 

ธรรมทาน ค่าย 14 จากคุณบุญเรือน กุลพญา ฝากมาที่ชัชวลี เพื่อเขียนใน web บ้านสวน

คุณหมอวัฒนาได้ขึ้นไปบนเวที เพื่อแสดงธรรมทานดังนี้ คุณหมอเป็นสูตินารีแพทย์ มีอาการแขนท้้งสองข้าง ไม่ค่อยมีแรง เกิดจากการทำคลอด และใช้แขนดึงเด็กออกมา บางครั้งอาจทำไปโดยขาดความเมตตา ทำให้เด็กเจ็บ หรือ บางทีก็เสียชีวิตได้ และมีคนไข้มาทำแท้งด้วย คุณหมอเยทำให้คนไข้ที่เป็นโรคหัวใจตาย 1 คน  คิดว่าตนเองไม่มีความรู้ด้านโรคหัวใจ จึงไม่สนใจ ละเลย แทนที่จะไปถามหมอท่านอื่นที่มีความชำนาญมาช่วยรักษา  พอคุณหมอได้เล่าเรื่องราวของตนเองบนเวที และ อ.อุบลได้ขอบารมีพระนางเนเฟอร์ตารี ส่งบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรของคุณหมอ ปรากฎว่าอาการที่แขนของคุณหมอหาย 100% เป็นเพราะเจ้ากรรมนายเวร พอใจกับบุญธรรมทาน และบารมีของพระนางเนเฟอร์ตารี
 คุณหมอเคยเป็นริดสีดวงทวาร และมีเลือดออกผิดปกติ เพราะในอดีตเวลาคุณหมอทำคลอด อาจจะมีการกรีดที่ช่องคลอด ถ้าทำไม่ระวังจะทำให้คนไข้มีเลือดออกมาก  พอคุณหมอเล่าธรรมทาน พบว่าอาการของริดสีดวงก็หายไป   และการที่คุณหมอมีความจำไม่ดี เพราะเคยผิดศีลข้อ 5  และ ทำการละเลยที่จะรักษาคนไข้โรคหัวใจ  คุณหมอมีสายตาสั้น เพราะดูภาพโป๊ และดูของลับของคนไข้ด้วย และบางครั้งอาจตำหนิของคนไข้บ้าง จึงทำให้สายตาสั้น
แสดงว่าคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นความจริง ในการผิดศีลข้อ 5  ทุกอย้่างเกิดแต่เหตุ ก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุเท่านั้น

ผู้แสดงความคิดเห็น ชัชวลี กะลัมพะเหติ ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2013-04-19 22:14:26


ความคิดเห็นที่ 79 (1656938)

 จะว่าไปแล้ว ค่าย 14 นี้มีความพิเศษไม่ธรรมดาจริงๆ ค่ะ  ดูจากชื่อ "งานบวงสรวงอาราธนาบารมีพระนางเนเฟอร์ตารี"  ยิ่งในวันบวงสรวงที่ 15/4/56 ในตอนเช้าเวลา 9 โมงกว่าๆ  เมื่อท่านอาจารย์อุบลได้ปรากฏกาย พวกเราทุกคนต่างตะลึงในความสง่างาม และความสวยของท่านอาจารย์ แม้ชุดที่ท่านสวมใส่  จะเป็นชุดกระโปรงสีดำลายลูกไม้ แต่สำหรับตัวเองแล้วเห็นเป็นชุดที่สง่างาม และสูงศักดิ์มากๆ บรรยากาศช่วงบวงสรวง  แต่ละคนก็ได้รับสัมผัสอาการปิติกันถ้วนหน้า ตนเองก็รู้สึกรับสัมผัสแห่งรักและความอ่อนโยนของพระนางได้   ยิ่งตอนที่ท่านอาจารย์ได้อาราธนาบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และพระนางเนเฟอร์ตารี เพื่อขอให้ท่านอาจารย์สามารถชุบชีวิตคนที่ตายแล้วฟื้นได้  ด้วยเหตุที่ท่านอาจารย์ได้เห็นเหตุการณ์ในอนาคตที่จะมีผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมาก  ยิ่งสัมผัสได้ว่าไม่ใช่เพียงแค่ชาตินี้ที่ท่านอาจารย์ห่วงใยชีวิตผู้อื่น  ท่านห่วงและยอมกระทั่งสละชีวิตตนเองเพื่อแลกชีวิตกับผู้อื่นมาหลายภพชาติแล้ว      ทำให้รู้สึกจุกอกและน้ำตาใหลตื้นตันใจมากๆ เลยค่ะ    

ผู้แสดงความคิดเห็น อัญชลา บุตรโส (อัญ) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2013-04-19 22:59:45


ความคิดเห็นที่ 80 (1656952)

      ขออนุโมทนากับธรรมทานของลูกบ้านสวนทุกคนนะคะ   ที่ได้มาเล่าบรรยากาศของค่าย  14   ทำให้ผู้ที่พลาดโอกาสไม่ได้ไปเข้าค่ายในครั้งนี้   ติดตามสถานการณ์ได้  ประหนึ่งว่าร่วมอยู่ในเหตุการณ์ได้ตลอด     อ่านไปก็  มีทั้งความสุข  ความสนุกสนาน  เศร้า  เสียใจ  ซึ้งใจ  น้ำตาคลอ  อยากร้องไห้   เห็นถึงความรัก  ความห่วงใย  ความเมตตาของท่านอาจารย์ที่มีให้พวกเราทุกคน  ยอมที่จะเสียสละชีวิตของท่านเพื่อแลกกับชีวิตของลูกศิษย์ท่าน โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน  ขอแค่ให้ทุกคนหลุดพ้นความทุกข์พบความสุขอาจารย์ก็ยอม   ได้รับทราบเรื่องราวแล้ว    มีความรู้สึกว่าชาตินี้เราเกิดมาไม่เสียชาติเกิดที่ได้มีโอกาสมาพบ  พูดคุย ได้กอด  และเป็นลูกศิษย์คนหนึ่งของท่านอาจารย์  แค่นี้ก็ถือว่าเราเกิดมาโชคดีที่สุดแล้ว

       เหตุการณ์ก่อนเข้าค่าย

       จะฝันเห็นท่านอาจารย์  ประมาณ  2-3  ครั้ง   แต่ละครั้งที่ฝันเห็นท่านอาจารย์  อาจารย์จะผอมมาก   ผิวพรรณดำคล้ำ  ไม่สวยสดใส  เหมือนตัวจริงที่เห็น  ก็รู้สึกแปลกใจ  และมาเล่าให้พี่ดวงรัตน์ฟังว่าตนเองฝันเห็นท่านอาจารย์นะ  และก็คุยกับพี่ดวงรัตน์ว่า  อาจารย์คงจะทำงานหนัก  มีภาระที่ต้องทำและรับผิดชอบมากก็เลย  ผอม และ ผิวพรรณดำคล้ำอย่างที่เห็นในความฝัน    

      เหตุการณ์ช่วงสมัครเข้าค่าย  

      ทุกครั้งที่เปิดเข้าไปในเฟสบุ๊คบ้านสวน  เมื่อเห็นรูปท่านอาจารย์และได้อ่านธรรมทานของทุกคนที่กล่าวถึงท่านอาจารย์และพี่ดวงรัตน์มาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับความสามารถของท่านอาจารย์ที่ท่านอาจารย์ได้ประดิฐษ์ผ้าใยบัว  โดยไม่เคยเรียนรู้จากที่ไหนจะมีความรู้สึกปลาบปลื้ม  น้ำตาคลอ  และอยากร้องไห้  โดยเฉพาะเมื่อท่านอาจารย์ได้โพสหนังสือ  อุบล  ฟลอร่า  มีทั้งหมด  16  รูป  และให้ทุกคนมองรูปภาพที่ปกหนังสือรูปที่ชอบที่สุดแล้วสังเกตุว่าการเจ็บป่วยหายไปหรือไม่และให้มาแจ้ง  ตนเองก็มองทุกรูปแต่มาสะดุดเอารูปที่ท่านอาจารย์ใส่ชุดสีดำ  มองรูปนั้นทีไรจะมีความรู้สึกเศร้า  น้ำตาคลอ  อยากร้องไห้ทุกครั้งที่มองรูปนั้น  เห็นสายตาของท่านดูอบอุ่น เมตตา  และ จริงใจ แต่ก็ไม่ได้คิดอะไรอีก เลย

       เหตุการณ์ขณะตั้งจิตเพื่อร่วมค่าย  

พี่ดวงรัตน์มาบอกว่าท่านอาจารย์แจ้งว่าใครที่จะเข้าค่าย  14 ให้ลงทะเบียนในเฟสบุ๊คและให้ตั้งจิตเสี่ยงทายว่า  หากใช่คนที่อธิษฐานจิตมาทำหน้าที่จริงก็ขอให้เกิดอาการปิติขึ้น   พี่ดวงรัตน์มาเล่าให้ฟังว่าได้เสี่ยงทายและอธิษฐานจิต ยังอธิษฐานไม่จบก็เกิดปิติจนร้องไห้  พูดไม่ออก  ปากสั่น   (ในใจก็คิดว่าตัวเองเป็นคนรับสัมผัสต่างๆได้ไม่ดี  ขนก็ขี้เกียจไม่ค่อยจะลุก และจะเกิดปิติเหมือนพี่รึเปล่าก็ไม่รู้ เผื่อไม่เกิดปิติแล้วเราจะใช่คนที่อธิษฐานมาเกิดเพื่อทำหน้าที่รึเปล้าน้อ) แป๋ว  จึงบอกพี่ดวงรัตน์ว่าแป๋วคงไม่ได้ไปเข้าค่ายครั้งนี้  พี่ดวงรัตน์บอกว่าลองเสี่ยงทายดูก็ได้  ดังนั้นค่ำของวันนั้นจึงขึ้นไปเปิดเฟสบุ๊คในห้องนอนบนบ้าน  ลิง  2  ตัวก็ขึ้นตามไปด้วย  ก็อดคิดไม่ได้ว่าแล้วจะปิติออกมั้ยเนี๊ยะ  เด็ก 2 คนก็เสียงดังแจ๋วๆขนาดนี้  ซักพักก็อธิษฐานจิตถ้าใช่คนที่อธิษฐานจิตเพื่อมาทำหน้าที่ก็ขอให้ลูกเกิดปิติด้วยเถิด  นั่งรอว่าจะเกิดปิติก็ไม่เกิด  จนกระทั่งสายตามาสะดุดที่ภาพท่านอาจารย์ในหนังสือ  อุบล  ฟลอร่า  ที่ท่านอาจารย์ใส่ชุดดำ  น้ำตาก็ไหลออกมา  รู้สึกเศร้า และก็ร้องไห้สะอึกสะอื้น   จึงหันมามองดูเด็กทั้งสอง  กลัวว่าลูกจะถามว่าเป็นอะไร  จึงหยุดร้องไห้และกราบขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยให้สามารถอธิษฐานจิตและเสี่ยงทายได้ผลว่าเราก็คือคนที่ใช่ที่อธิษฐานจิตมาเกิดเพื่อทำหน้าที่  แต่ด้วยวิบากรรมากเหลือเกินจึงไม่สามารถไปเข้าค่าย  14  ในครั้งนี้   และยังทำหน้าที่อย่างเด็ดเดี่ยวเหมือนคนอื่นไม่ได้เพราะหลงอยู่ในกิเลส

       เหตุการณ์หลังเข้าค่าย

ขออนุโมทนากับธรรมทานที่พี่ดวงรัตน์มาเล่าให้ฟังเป็นคนแรกหลังจากกลับจากค่ายและมาเจอกันที่ทำงาน   พี่ดวงรัตน์เล่ารายละเอียดต่างๆความน่ารักสดใส ของท่านอาจารย์  ในชุดกระโปรงลาย  และความเศร้าโศรกเสียใจ  สาเหตุที่อาจารย์ใส่ชุดสีดำ   นั่งฟังพี่ดวงรัตน์ไปก็น้ำตาคลอ  อยากร้องไห้สัมผัสได้ถึงความรักความเมตตาความห่วงใยของท่านอาจารย์  ที่เสียสละทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นความสุข  ความเป็นส่วนตัว และสุดท้ายแม้กระทั่งชีวิตท่านก็ยอมเสียสละเพื่อคนที่รักลูกศิษย์ที่รักได้  กราบขอบพระคุณในความรักความเมตตาของท่านอาจารย์ที่มีต่อพวกเราทุกคนมากๆนะคะ

และที่น่าแปลกใจอีกอย่างหนึ่งก็คือขณะที่พี่ดวงรัตน์พูดถึงท่านอาจารย์และบารมีของพระนางเนเฟอร์ตารี  ปรากฏว่าขนลุกตั้งชันตลอดสัมผัสบารมีของพระนางได้ชัดเจนมาก  เพราะตนเองเป็นคนที่สัมผัสด้วยอาการขนลุกขนาดถึงกับขนตั้งชันเห็นรูขุมขนเปิดกว้างชัดเจนขนาดนี้ นั้นเป็นไปได้ยากมาก พลางบอกให้พี่ดวงรัตน์สังเกตุดูด้วย   จึงกราบขอบพระคุณพระนางเนเฟอร์ตารีที่ให้ลูกสัมผัสบารมีของพระนางได้  และกราบขอบพระคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์  ทุกๆพระองค์  ท่านพ่อดตาจินิน  สมเด็จพ่อองค์พระปฐมบรมธรรมบิดา  เสด็จพ่อท่านท้าวเวสสุวรรณ  ท่านอาจารย์อุบล  เทวดาที่ปกปักรักษาท่านอาจารย์ อาจารย์มงคล  และ น้องท๊อป  ที่ทำให้ลูกมีวันนี้  วันที่ได้รู้จักบ้านสวนพีระมิด  ได้ร่วมทำบุญด้วยแรงกาย  สังฆทาน  วิหารทาน   และธรรมทาน   ได้เรียนรู้และนำพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ ไปปฏิบัติ ถึงจะปฏิบัติศีล  5  ได้ไม่บริสุทธิ์ก็จะพยายามปฏิบัติต่อไป  อย่างสม่ำเสมอ  ต่อเนื่อง  และตลอดไปค่ะ   กราบ  สาธุ

 

 

               

ผู้แสดงความคิดเห็น ลดาวัลย์ หอมเหล็ก ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2013-04-20 11:08:35


ความคิดเห็นที่ 81 (1656960)

ขอร่วมโมทนากับทุกธรรมทาน ด้วยใจคารวะ

สาธุ สาธุ สาธุ

ผู้แสดงความคิดเห็น พรเทพ เพ็งแตง (thep5148-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2013-04-20 12:11:04


ความคิดเห็นที่ 82 (1656993)

กราบขอบพระคุณกับธรรมทานของทุกๆ ท่านมากมาย  ได้เห็นรูปท่านอาจารย์อุบลสวยงามมากค่ะ บอกตรงๆ ว่าไม่ได้ไปแต่แค่อ่านก็สัมผัสบรรยากาศเหมือนได้อยู่ในเหตุการณ์ค่ะ สุดยอดดับเบิ้ลสุดยอดจริงๆ เหนือเกินจะบรรยายได้ค่ะ หนูจะติดตามดูรายการของบ้านสวนฯ ตลอดไปค่ะ

กราบแทบพระบาทเทวดาที่รักษาตัวท่านอาจารย์ทุกๆพระองค์ และพระนางเนเฟอร์ตารี  และขอบพระคุณทุกๆ ท่านจากใจที่บรรยากาศ ตลอดจนรูปถ่ายให้ดูให้หายคิดถึงค่ะ

กราบขอบพระบาททุกๆพระองค์พระเจ้าค่ะ

กราบ กราบ กราบ

ผู้แสดงความคิดเห็น บุญภิบาล คงเขียว ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2013-04-20 21:45:32


ความคิดเห็นที่ 83 (1657023)

 “  ค่าย 14 พิธีบวงสรวงอาราธนาบารมีพระนางเนเฟอร์ตารี

รู้สึกเป็นบุญและปลื้มปิติมากที่ได้รับเมตตาอนุญาต จากท่าน อ.อุบลให้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  โดยตัวของลุกเองได้อาศัยรถของน้องกุ้ง โดยมีคุณช้างทำหน้าที่เป็นผู้ขับมาจากชุมแพและได้จอดรับลูกที่บ้านละหาน จ.ชัยภูมิ ซึ่งเป็นทางผ่านที่จะมาบ้านสวนฯ เป็นบุญเหลือเกินที่ไม่ต้องขับรถมาเองคนเดียว มีเพื่อนร่วมเดินทางมีเพื่อนคุยตลอดทางซึ่งมีพี่ตุ๊ดตู่ น้องบอม น้องบอส และน้องแบมก็มารถคันเดียวกันค่ะ

                คณะของพวกเราขออนุญาตเข้าบ้านสวน ฯ 13 เมย.ถึงบ้านสวนฯ ก็เกือบจะสามโมงเย็น เก็บสัมภาระเข้าพักที่พีระมิดองค์ใหญ่ทั้งคณะ แล้วจึงได้แยกย้ายกันทำบุญแรงกาย ตัวลุกได้ไปติดกระจกที่ฐานท่านท้าวมเหสักขาจนเสร็จ ส่วนช่วงเย็นพวกเราหลายๆคนได้ช่วยกันรีดผ้าคลุมโต๊ะที่จะใช้วางบายศรีในงานพิธีวันที่ 15 เมย.

                วันที่ 14 เป็นกิจกรรมการทำบุญแรงกายโดยแบ่งเป็นฐานก่อสร้าง ติดกระจกวิหาร ติดกระจกองค์พระ งานเกษตรอินทรีย์ งานทำความสะอาดหมือนทุกๆครั้งที่ผ่านมาแต่พวกเราทราบว่าจะมีบุญแรงกายที่แบ่งเป็นฐานแค่วันนี้วันเดียวเท่านั้นตามโปรแกรม แต่ละฐานนี่แย่งกันทำงานมากโดยเฉพาะฐานติดกระจกที่องค์พระไม่มีใครยอมใคร สูงแค่ไหนก็ขอให้ได้ปีนนั่งร้านขึ้นไป  ขึ้นไม่ได้จริงๆก็จะได้ขัดองค์ท่านอยู่ด้านล่าง เป็นความรู้สึกที่อิ่มบุญมากๆ ที่ได้สร้างบุญใหญ่ขนาดนี้ นี่ถ้าตัวลูกไม่ได้รู้จักท่าน อ.บล ไม่รู้จักบ้านสวนฯชาตินี้ทั้งชาติก็คงไม่มีบุญวาสนาได้สร้างบุญแรงกายติดกระจกที่องค์พระเช่นนี้แน่นอน อย่างมากก็คงแค่บริจาคปัจจัยตามกำลังเท่านั้นเอง  สร้างบุญไปก็ได้อุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรไปด้วย อาการปวดแขนข้างซ้ายไม่รู้หายตั้งแต่เมื่อไหร่ อาการไอมีเสมหะ หลอดลมตีบ (หอบหืด) เริ่มห่างออก พอจะเริ่มมีอาการระคายคอก็ท่องคาถาพระศรีอาริย์อาการหลอดลมตีบก็จะโล่งขึ้นไม่ต้องพ่นยาช่วย  แต่ถ้าเมื่อไหร่มีการพูดถึงบุคคลที่สามในทางลบก็จะมีอาการกระแอมไอเช่นกัน เหมือนเขามาเตือนให้คิดดี พูดดี ทำดีทุกเมื่อทุกกาลเวลา แต่ไม่เคยจำ (ปึก และหนาจริงๆ ) อาการจับหืดและหลอดลมตีบจะดีขึ้น 60 % หลังทำบุญแรงกายในวันนี้ค่ะ

                ช่วงเย็นของวันนี้มีสิ่งหนึ่งที่ทำให้น้ำตาไหลก็คือ การปรากฏกายของท่านอาจารย์ที่สวย น่ารักมาก โอ้ววว อาจารย์ขาน่ารักอะไรอย่างนี้เหมือนเด็กสาว  รูปร่างหน้าตา เป๊ะมาก ชื่นใจ มีความสุขที่มีอาจารย์สวยและเปี่ยมด้วยเมตตาบารมีเช่นนี้ มองไปก็ยิ้มไป   .....ธรรมบำบัดและธรรมทานในเย็นวันนี้ก็หายเจ็บหายปวดกันถ้วนหน้า ยกเว้นลูกสาวคุณหงษ์สุดา ซึ่งท่านอาจารย์ได้ให้รอไว้วันต่อไป.........และวันนี้ขณะที่ท่านอาจารย์ยืนอยู่ตรงกลางด้านหน้าคุณเพ็ญได้มองเห็นผู้หญิงชุดดำใส่กระโปรงสุ่มสวมเครื่องประดับสีทองเดินเข้ามาใกล้ท่านอาจารย์แล้วก็หายไป และก็มีอีก 2 ท่านที่ฝันเห็นอาจารย์ในชุดดำก่อนที่จะมีงานพิธีบวงสรวงฯ นี้เช่นกัน นั่นคือคุณช้างแฟนน้องกุ้ง และคุณพ่อของคุณอุ๊  เอ๊ะ เกิดอะไรขึ้น แม้แต่น้องแป๋วก็บอกว่าฝันเห็นอาจารย์ผอมและผิวคล้ำลง

                วันที่ 15 เป็นวันจัดงานพิธีบวงสรวงฯเริ่มเวลา 9 โมงเศษๆ ท่านอาจารย์แต่งกายด้วยชุดสีดำ ดูลึกลับแต่สวยสง่ามาก ค่อนข้างแปลกใจเหมือนกัน และก็เป็นชุดเดียวกับที่คุณเพ็ญมองเห็นผู้หญิงชุดดำสวมใส่เมื่อวานนี้ มีปริศนาอะไรซ่อนอยู่?และเหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในวันนี้ ที่ทำให้พวกเราได้ทราบว่าคุณอ้อยได้หมดอายุขัยแล้วแต่ท่านอาจารย์ได้ช่วยต่อชีวิตให้โดยการเอาชีวิตอาจารย์เข้าแลก และดวงจิตของท่านอาจารย์ได้ดับและขึ้นสู่แดนนิพพานแล้ว อึ้งและมึนงงไปหมด สับสนขออย่าให้เป็นเรื่องจริง น้ำตาเริ่มคลอ.....   เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้ทำให้เห็นพลังความรักที่ยิ่งใหญ่ ความเสียสละที่สละได้แม้แต่ชีวิตของตัวเองเพื่อปกป้องลูกบ้านสวนของท่านอาจารย์ คำพูดที่บอกว่าอาจารย์จะไม่ยอมเสียลูกหลานคนไหนไปอีกแล้ว.น้ำตามันไหลพรากๆ มันจุกอกและตื้นตันใจยิ่งนัก ทำไมท่านอาจารย์ถึงรักลูกบ้านสวนมากมายอะไรอย่างนี้  คุณค่าชีวิตของทุกคนรวมกันเทียบค่าอะไรไม่ได้เลยที่ท่านอาจารย์จะเอาชีวิตมาแลกไว้  สงสารคุณอ้อยก็สงสารเข้าใจความรู้สึกของคุณอ้อยว่ามันสุดๆกับสิ่งที่เกิดขึ้น  และนั่นก็ทำให้พวกเราได้รับบทเรียนครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตของลูกหลานบ้านสวนด้วยเช่นกัน กฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอ แต่กฎแห่งกรรมไม่ยุติธรรมสำหรับท่านอาจารย์เลยค่ะ ..............

                วันนี้ท่านอาจารย์ได้มีเมตตาให้พวกเราถ่ายรูปเดี่ยวคู่กับท่าน สาธุ กราบขอบพระคุณในเมตตายิ่งนัก ยอมรับว่าเกร็ง และเกรงบุญญฤทธิ์บารมีท่านมาก ตั้งแต่ท่านอาราธนาบารมีพระนางเนเฟอร์ตารีมาสถิตที่ กาย วาจา ใจ ของท่านแล้ว บุญญฤทธิ์ บารมีท่านอาจารย์จะมากกว่าเดิมและแรงยิ่งนัก แค่เดินผ่านอาการเจ็บป่วยก็หายโดยเฉพาะลูกสาวคุณหงษ์ที่บำบัดเมื่อคืนนี้ไม่ดีขึ้น แต่พอวันนี้ได้เดินผ่านท่านอาจารย์ที่ได้อาราธนาบารมีพระนางเนเฟอร์ตารีมาสถิตที่กาย วาจา ใจ ของท่านแล้วอาการเจ็บปวดหาย 100 % โดยฉับพลันทันที และลูกเองเดินผ่านแล้วมีความสุข ขนลุก แสดงให้เห็นถึงพลังบารมีของพระนางที่แรงมาก  และผู้ที่จะมาเทียบบารมีท่านอาจารย์ได้ต้องบำเพ็ญบารมีถึง  4 อสงไขย์กับอีกหนึ่งแสนกัปป์  สาธุ สาธุ สาธุ

                วันที่ 16 วันนี้ช่วง 6 โมงเช้าได้ทำบุญแรงกายติดกระจกที่องค์พระท่ามกลางสายฝนที่โปรยปราย ไม่ถอยค่ะเพราะวันนี้จะได้กลับบ้านแล้ว ไม่รู้ว่าตัวเองจะมีโอกาสได้มาอีกเมื่อไหร่   เมื่อมีโอกาสทำบุญใหญ่ต้องรีบทำ    วันนี้ท่านอาจารย์ได้เมตตาทำน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ทำให้ระลึกชาติได้ ตัวลูกเองจะมองเห็นเป็นภาพนิ่งไม่แน่ใจว่าใช่หรือไม่ ครั้งแรก เห็นเป็นภาพพีระมิด  ต่อมาจะเห็นภาพทหารยามใส่ชุดคล้ายเป็นโลหะสีดำถือหอกสีดำเช่นกันยืนอยู่คนเดียว  และอีกภาพเหมือนกำลังวิ่งเข้ารบแต่จู่ๆภาพขององค์พระท่านพ่อดตาจินินสีขาวองค์ใหญ่ก็แว๊บเข้ามา รวมถึงรูปปั้นของฟาาโรห์ในส่วนที่เป็นเท้าซึ่งใหญ่มากจนรู้สึกตกใจ แล้วภาพนั้นก็หายไป  และในครั้งนี้มีหลายๆท่านที่เห็นภาพต่อเนื่องเป็นเรื่องราวในอดีตชาติของตนที่ได้ปฏิญาณตนเคียงบ่าเคียงไหล่   จงรักภักดีต่อพระนางเนเฟอร์ตารี หลายคนเป็นทหาร เป็นองครักษ์ เป็นผู้ใกล้ชิดคอยรับใช้พระนาง  บางคนเห็นภาพเมืองถูกเผา บางคนเห็นภาพการสิ้นพระชนม์ของพระนางฯ    เหมือนกับตัวเราเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นๆด้วยเช่นกัน   มีทั้งความฮึกเหิม หดหู่ ความเศร้า และเห็นถึงความจงรักภักดีของทหารกล้าที่มีต่อพระนาง  เห็นถึงสาเหตุของความดับสูญ และหลายๆท่านได้เชื่อมโยงเหตุการณ์ในอดีตชาติเหล่านั้นมาทบทวน บทบาทหน้าที่ของตัวเองในชาติปัจจุบันได้อย่างน่าชื่นชม เพื่อที่จะไม่ให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยที่เคยทำผิดพลาดไว้..............

               

 

               

       วันที่   16 กลับถึงบ้าน เก็บของออกจากกระเป๋า ตกใจมากพบใบมะม่วงอยู่ในกระเป๋า 1 ใบ มาได้ไงคะ ใบมะม่วงอยู่ในกระเป๋าสะพาย กลัวมากค่ะกลัวจะเกิดอะไรไม่ดีขึ้นกับชีวิตตัวเอง รีบขอขมากรรมต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆพระองค์ในความประมาทเลินเล่อที่ไม่ตรวจตาให้ถ้วนถี่ วางกระเป๋าไว้ใต้ต้นมะม่วงขณะไปล้างห้องน้ำก่อนกลับ ลูกจึงนำใบมะม่วงไปไว้ที่หัวนอน เสมือนเป็นวัตถุมงคลอีกอย่างหนึ่งของบ้านสวน 

ก่อนนอน สวดมนต์และได้อุทิศบุญทั้งหมดที่ได้ทำที่บ้านสวนฯ ให้กับเจ้ากรรมนายเวร  เกิดอาการขนลุกพรึบพร้อมกันทั่วร่างกายที่แรงมาก ไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนเลย เหมือนเขารอเราอยู่   อาการไอ หลอดลมตีบเริ่มห่างออกทั้งคืนหลับได้ไม่ต้องตื่นมาพ่นยา

แต่พอมาวันที่ 18 เมย.ต้องเดินทางไปอบรมที่ปากช่อง อารมณ์ไม่ดีนักวันนี้ นำเข็มกลัดเสด็จพ่ท้าวเวสสุวรรณสีแดงมากลัดที่หน้าอก ขึ้นรถไม่ได้ท่องคาถาปะโตเมตัง ตามปกติจะขับรถไปไหนมาไหนใกล้ไกลต้องท่องคาถาก่อนเสมอ แต่วันนี้แค่ยกมือไหว้เท่านั้นเอง ได้เรื่องเลยค่ะ ถอยรถไปเฉี่ยวบังโคลนรถรับจ้างซึ่งจอดอยู่  จ่ายเงินให้เขาไป 1500 บาท โดนสามีบ่นแต่เช้า เสียทรัพย์แต่เช้าเสด็จพ่อให้บทเรียนแก่ลูกแล้วเจ้าค่ะ เข็ดจริงๆ  ทั้งคิดไปถึงเรื่องใบมะม่วงที่ติดกระเป๋ามาด้วยเพราะถือว่าเป็นการลักทรัพย์ติดหนี้สงฆ์  สัญญาว่าจะนำกลับไปไว้ที่บ้านสวนฯเหมือนเดิมค่ะ   ไปอบรม 2 วันรับประทานมังสวิรัติไม่บริสุทธ์กลับถึงบ้านท้องอืดจุก  รีบดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านอาจารย์ได้ให้มาและใช้รหัส อ.อุบลช่วยด้วยอาการหาย 100 %  แต่ในความโชคร้ายที่ต้องเสียทรัพย์ก็ยังมีความโชคดีในเรื่องสุขภาพ ค่ะ เพราะว่าเมื่อเช้านี้ ( 20 เมย.)หลังสวดมนต์ตอนเช้าแล้วลูกได้นำใบมะม่วงมาถือไว้และอธิษฐานจิตอีกครั้ง ขอขมากรรมที่ได้ทำผิดพลาดอะไรลงไปเพราะความประมาทพลั้งเผลอหรือเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ก็ดีใบมะม่วงใบนี้เสมือนเป็นวัตถุมงคลของบ้านสวนฯเช่นกันลูกจะขอกราบไหว้บูชาไปทุกวันเพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิต และก็จะนำกลับไปคืนที่บ้านสวนฯเมื่อลูกได้ไปทำบุญคราวต่อไป  อาการจับหืดหลอดลมตีบหายฉับพลันทันทีจนขนลุก อาการไอก็หยุดเอาดื้อๆ ทั้งที่ก่อนหน้านี้ขากเสมหะติดๆกัน อาการค่อยๆลดลงเมื่อเริ่มอธิษฐาน วันนี้ทั้งวันลูกไม่ได้ใช้ยาพ่นเพื่อขยายหลอดลมเลยเจ้าค่ะ ก่อนไปค่าย 14 พ่นยาวันละ 5-6 ครั้ง ดื่มน้ำเย็นหลอดลมจะตีบทันทีและจะไอร่วมด้วย  ขณะอยู่ที่บ้านสวนฯ พ่นยาประมาณ วันละ 3ครั้ง ดื่มน้ำเย็นได้  สาธุ

                ลูกขอน้อมกราบขอบพระคุณในพระเมตตาของท่านพ่อดตาจินิน  สมเด็จพ่อองค์ปฐมฯ พระศรีอาริเมตไตร เสด็จพ่อท้าวเวสสุวรรณ พระนางเนเฟอร์ตารี ท่านอาจารย์อุบล ที่เมตตาให้ลูกมีสุขภาพทางร่างกายที่ดีขึ้นมาก ณ เวลานี้ก็คิดว่าเกือบ 100%  หายใจโล่ง ปอดขยาย หลอดลมไม่ตีบ  ลูกจะติดตามดูอาการต่อไปและจะรักษาศีลให้บริสุทธิ์ยิ่งๆขึ้นไปค่ะ กราบ กราบ กราบ

 

ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้รับเมตตาจากท่านอาจารย์ได้เป็นตัวแทนเปิดสาขาบ้านสวนพีระมิด และพาเมลาเซ็นเตอร์  ซึ่งท่านอาจารย์ท่านประสงค์ที่จะให้มีครอบคลุมทุกตำบลในประเทศไทยเลยค่ะ สาธุ  ขอให้ลูกมีบุญได้เป็นหนึ่งในลุกจ้างของพระพุทธองค์เช่นเดียวกับลูกหลานบ้านสวนอีกหลายๆท่านที่ได้รับเมตตาด้วยเทอญเจ้าค่ะ สาธุ

ผู้แสดงความคิดเห็น ดวงรัตน์ จันทร์ใสย์ ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2013-04-21 11:40:11


ความคิดเห็นที่ 84 (1657033)

 โดย นางสาว พิมพ์กนก เอกปิยะกุล

ค่ายที่ 14 พิธีบรวสรวงอาราธนา บารมีพระนางเนเฟอร์ตารี 

รู้สึกเป็นบุญและปลื้มปิติมากที่ได้รับอุนญาติ จาก ท่านอ. อุบลให้เข้าร่ามกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีอาการ ขนลุก มีจิตใจสงบ 

จากวัน13 -16 ได้ทำบุญแรงกาย เช่น เก็บใบไม้ ล้างห้องน้ำ ติดกระจก ช่วยทำงานในครัว งานเกษตร หนูหายจากการดึงผม ได้ที่เรียน และเวลามีปัญหาจะบอกอ.อุบลช่วยด้วย จะช่วยได้ทุกที่ สาธุ

ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้รับความเมตตาจากอ.อุบล  และขอบคุณค่ะ 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น กาญจนา เอกปิยะกุล (กาญ) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2013-04-21 12:46:43


ความคิดเห็นที่ 85 (1657078)

ธรรมทานจากค่าย 14

เป็นครั้งแรกค่ะที่ได้ไปร่วมเข้าค่ายที่บ้านสวนพีระมิด ดีใจมากค่ะที่ได้รับอนุญาตใจของรษเองอยากไปอยู่แล้วแต่ลูกสาวอยากไปมากกว่าคอยถามคุณแม่ว่าสมัครหรือยังจนทำให้ไม่ลืมกลัวว่าจะไม่ทันเวลาตามกฏของบ้านสวนค่ะพอสมัครได้แล้วก็เตรียมตัวจัดของล่วงหน้าหลายวันค่ะ ก่อนหน้านี้ได้ดูรายการหลายรอบเพราะเกิดความสนใจอยากศึกษาให้เข้าใจค่ะยิ่งดูก็ยิ่งเกิดศรัทธา พร้อมกับพิสูทธ์หลายครั้งทำตามที่ อ. อุบล สอน เห็นผลจริงๆค่ะ ในวันเดินทางตั้งใจจะไปเองอยากลุยเต็มที่ค่ะเริ่มจากการเดินทาง ไม่ได้ขอให้ที่บ้านขับรถไปส่งถึงนครนายกแต่อย่างใดตั้งใจจะไปเอง 2 คนแม่ลูกค่ะแต่พร้อมด้วยวัตถุมงคลที่ใส่ไปและเข็มกลัดท่านท้าวเวสสุวรรณ คิดว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธ์คุ้มครองแล้วไม่กลัวอะไรค่ะพร้อมลุย พอไปถึงพบกัลยาณมิตรที่ดีมากมายค่ะ และท่าน อ. อุบลที่มีเมตตามากค่ะ สามวันที่อยู่ที่บ้านสวนพีระมิดมีแต่ความสุขและได้ธรรมะหลายอย่างมากมาย โชคดีของรษและลูกที่ได้พบกับผู้ที่เปี่ยมด้วยเมตตาสูงที่พร้อมจะเสียสละเพื่อผู้คนมากมาย ซึ้งใจปลื้มใจดีใจสุขใจจริงๆค่ะ ตั้งใจว่าไปบ้านสวนครั้งนี้จะไปเอาธรรมะดีกลับมาให้ได้ค่ะ แต่ได้รับสิ่งดีๆมากมายมากกว่าที่คาดคิดจากท่าน อ. อุบล ดีใจค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคนที่มีหน้าที่และจะทำให้ดีที่สุดตามความสามารถค่ะ

วันที่ 14 วันแรกช่วงเช้าได้ทานอาหารเช้าเป็นอาหารมังสวิรัต อาหารอร่อยมากค่ะ พอดีพบคุณธนากัลนาณมิตรที่เข้ามาทักทาย พอดีคุณธนาพูดเรื่องของการรับประทานอาหารมังสวิรัต ว่าดีอย่างไรไม่ยากและควรทำอย่างไร เลยพิจารณาที่ผ่านมาว่าตนเองคิดจะทานมังสวิรัตหลายครั้งแต่ใจไม่เข้มแข็งพลัดไปก่อน คงถึงเวลาแล้ว น้องญาเคยบอกว่าหนูอยากกินมังสวิรัตตลอด แต่รษเองที่ยังเห็นว่าเดี๋ยวก่อน คิดย้อนไปไม่น่าขัดศรัธทาลูกเลย พอกลับมาจากบ้านสวนคุยกับน้องญาแล้วจึงเห็นด้วยช่วยกันตั้งใจทานอาหารมังสวิรัตต่อเนื่องกันไปเลยค่ะ ตอนนี้เลยเป็นคนกินมังสวิรัตแล้วค่ะ น้องญามีความสุขมากค่ะช่วยคุณแม่ค้นหาเมนูอาหารมังสวิรัตเพื่อให้มีความรู้เพื่อที่จะทำทานเองค่ะ   พอทานอาหารเสร็จก็แบ่งกลุ่มกันทำบุญแรงกาย รษเตรียมใจไปเต็มที่ค่ะ พอดีมีกัลยาณมิตรหลายท่านเป็นห่วงเห็นว่ารษใส่เสื้อแขนกุดจึงบอกกล่าวให้ใส่เสื้อแขนยาว ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เป็นห่วงนะคะขออภัยที่จำชื่อไม่ได้มีคนหลายคนที่เป็นห่วง ไปครั้งแรกยังจำไม่ค่อยได้ค่ะ  พอดีว่าคิดดูแล้วกายอาจร้อนแต่ใจไม่ร้อนน่าจะไหวค่ะถ้าเดินกลับไปกลัวว่าจะเสียเวลาทำงานเลยหันหลังกลับไปที่ฐานเริ่มบุญแรงกายค่ะ ทำเต็มที่ทุกฐานค่ะ ฐานแรกกวาดช่วงหน้าบ้านทางเข้าได้มุดไปที่ทางเดินเพื่อกวาดเศษใบไม้ ได้ฝึกสติไปในตัวค่ะถ้าไม่ตั้งใจอาจโดนหนามอันแหลมของต้นไม้ได้พอหมดเวลาก็ไปต่อที่ฐานที่สองที่แปลงเกษตร ถางหญ้าค่ะแดดมีมากค่ะแต่คิดว่าใจไม่ร้อนคงไม่เป็นไร ต่อมา ดร.จิ๋ม (หากจำผิดขออภัยนะคะ) ชวนไปทานน้ำ ดร.จิ๋ม มีน้ำใจมากค่ะอุตสาห์ตักน้ำใส่กระติกมาให้ทุกคนได้ทาน เกรงใจมากรษจึงหิ้วกระติกน้ำมาเองกลัวว่า ดร.จิ๋มจะหนัก พอหิ้วมาครึ่งทางก็มีคนใจดีช่วยหิ้วค่ะขอบพระคุณมากๆค่ะ ได้ทานน้ำหนึ่งแก้วก็ไปทำงานต่อแดดร้อนขึ้นเรื่อยๆ พอดีอ.อุบลมาที่ฐานแปลงเกษตรดีใจมากค่ะ ได้พบท่านอาจารย์ครั้งแรก ครั้งแรกท่านที่พบท่านมีเมตตามากกลัวว่าจะร้อนมากให้ อ.พันธ์ กางร่มให้รษซึ้งใจมากค่ะความเหนื่อยไม่นึกถึงเลย รษขอบพระคุณท่าน อ.อุบลอย่างสูงนะคะ ต่อมาเป็นฐานที่สามไปผสมปูนค่ะ ช่วยขนหินไปเทช่วยผสมปูนและเข็นรถปูนไปเทค่ะ มีช่วงหนึ่งเกิดอาการปวดท้องแบบแสบๆซึ่งไม่เคยเป็นมาก่อนจึงนั่งลงแล้วทำสติให้ดีนึกถึงท่านอ.อุบล ช่วยด้วยขอให้ลูกหายจากการปวดท้องโดยฉับพลันทันทีด้วยเทอญ และแล้วอาการปวดท้องหายทันทีค่ะดีใจมากทำงานต่อเลยค่ะ ตอมาไปฐานที่สี่ติดกระจกอาคาร ช่วงบ่ายได้จัดดอกไม้ เก็บกวดพื้น ทุกสิ่งได้ทำแล้วมีความสุขค่ะเพราะเป้นคนที่ชอบทำบุญแรงกายโชคดีที่บ้านสวนนี่มี อ. อุบลที่เมตตาเปิดโอกาสให้คนทั้งหลายได้มาทำบุญแรงกาย ถ้าเป็นที่กรุงเทพหรือที่อื่นๆหายากนะคะปกติเค้าจะจ้างกัน รษต้องคอยดูถ้าวัดใกล้บ้านสร้างอะไรจะไปขอเค้าทำค่ะพาน้องญาไปด้วย หลายคนก็มองแปลกๆ แต่รษไม่คิดอะไรมากค่ะรู้ว่าเป็นบุญที่ดีเราต้องทำค่ะ ตอนทำงานก็เป็นห่วงน้องญาโชคดีที่กลุ่มน้องญามีพี่วัยเด็กใกล้เคียงกันเห็นทำงานด้วยกันอย่างดีหายห่วงค่ะ เด็กทุกคนที่บ้านสวนนิสัยดีทุกคนเลยค่ะ วันนี้ได้ธรรมะก็คือทุกอย่างอยู่ที่ใจถึงกายจะร้อนแต่ใจไม่ทุกข์สิ่งที่ทำก็สำเร็จได้ค่ะ 

วันที่ 15 ได้ช่วยทำงานครัวหลายรอบหั่นผัก ล้างผัก  เป็นวันที่ฝนตกอากาศที่บ้านสวนนั้นดีมากเป็นที่สัพปายะเหมาะกับการนั่งสมาธิมากค่ะ มีการเล่นสงกรานต์สนุกสนาน มีการทำน้ำทิพย์ วันนี้มีทั้งน้ำตาแห่งความทราบซึ้งในความกรุณาเสียสละของท่านอาจารย์ที่มีต่อลูกศิษย์ รษไปครั้งแรกยังตื้นตันจนกลั้นไม่อยู่ ปกติจะไม่ค่อยร้องไห้ง่ายๆค่ะแต่วันนั้นตื้นตันจริงๆ อยากจะขอเป็นกำลังใจให้ท่านอาจารย์ตลอดไป ขอให้ท่าน อ.อุบลสุขภาพแข็งแรงอายุยืนหมื่นๆๆๆปีนะค่ะ วันนี้ได้ธรรมะคือ ทุกคนต้องมีเมตตาเกื้อกูลกันทำดีต่อกันไม่คิดร้ายทำร้ายกัน ตั้งใจทำดีต่อตนเองและผู้อื่นค่ะ มีน้ำใจ ซื่อสัตย์ต่อกันค่ะ  

วันที่ 16 วันนี้ท่าน อ.สอนเกี่ยวกับการบำบัด ให้ทุกคนได้มีโอกาสบำบัดโรค พอดีรษรู้สึกแสบที่ผิวไหล่ซ้าย บำบัดหลายอย่าง เช่นขอ อาจาย์อุบลช่วยด้วย ดัชนีไฉไล การมองท่านอาจารย์อุบล ใช้จี้สามร่มโพธิ์ศรีค่ะ สุดท้ายหายร้อยเปอร์เซ็นค่ะ ต่อมาได้รับเมตตาจากท่านอ.อุบล ทำอาหารอภิญญา ทำน้ำมะโนธาตุ น้ำระลึกชาติ น้ำอธิษฐาน  น้ำเพื่อผิวพรรณ เป็นมงคลแก่รษและครอบครัวมากค่ะช่วงนั่งหลับตาเพื่อระลึกชาตินั้น จิตใจสงบลึกมากๆไม่อยากลืมตาเลยค่ะ สิ่งที่เห็นไม่ค่อยชัด เห็นแต่พีระมิดรูปพระนางเนเฟอตารี ค่ะ วันนี้ได้รดน้ำท่านอ.อุบลและท่าน อ.มงคล ดีใจมากค่ะ ได้รับพรจากท่าน อ.อุบลดีใจมากค่ะ ก่อนรดน้ำก็อธิฐานเกี่ยวกับการเงิน พอได้รับพรแล้วมีกำลังใจมากขึ้นเลยค่ะ กลับไปต้องเร่งทำความดี รักษาศีล ทำให้ดีเพื่อที่เป็นสาขาที่ดีต่อไปค่ะ วันนี้ได้ธรรมะจากท่านอ.อุบลในการปลดล็อกความจนคือ 1 ต้องมีสัจจะ คนจะรวยได้ต้องมีสัจจะค่ะไม่โกหกหลอกลวงลูกค้า 2 ต้องอธิษฐาน อธิฐานในเรื่องที่เราประสงค์นั้น สรุปได้ว่าต้องทำดีต่อผู้อื่นจะค้าขายก็ต้องซื่อสัตย์ ทำอะไรต้องซื่อสัตย์ค่ะ 

ขอกราบขอบพระคุณท่านพ่อดตาจินิน พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ สมเด็จองค์พระปฐม พระศรีอริยะเมตไตร พระพุทธเจ้า ท่านท้าวมหาราชทั้งสี่ ท่านท้าวเวสสุวรรณ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านสวนพีระมิด ที่เมตตาชี้ทางธรรมอีกทางหนึ่งให้ลูกได้รับรู้ได้มีโอกาสได้ทำความดีที่ยิ่งใหญ่ เพื่อความพ้นทุกข์ในอนาคตกาลนี้เทอญ สาธุ สาธุ สาธุ

ขอขอบพระคุณท่าน อ.อุบล ,อ. มงคล ที่มีเมตตาช่วยเหลือผู้ทุกข์ยาก เจ็บป่วยให้หายนับเป็นบุญอย่างยิ่งที่ได้มาพบท่านอาจารย์ทั้งสองค่ะ

และขอขอบคุณคุณธนาที่แนะนำเรื่องอาหารมังสวิรัต พอกลับมาจากบ้านสวนก็ทานมังสวิรัตกันต่อเนื่องเลยค่ะ  ขอขอบคุณกัลยาณมิตรชาวบ้านสวนทุกท่าน ที่มีทั้งไมตรีจิตที่ดีมากค่ะเป็นความทรงจำที่ดีมากในชีวิตค่ะ

และขออนุโมทนาทุกบุญกุศลที่ อ.อุบลได้ทำ และทุกบุญกุศลของชาวบ้านสวนพีระมิดทุกคน และจากธรรมทานของทุกท่าน ด้วยเทอญ สาธุ

ผู้แสดงความคิดเห็น ภณทรษ ศิริ์มหาอาริยะโพธิ์ญา ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2013-04-21 23:28:51


ความคิดเห็นที่ 86 (1657092)

                ขอร่วมอนุโมทนา ธรรมทานของทุกทุกท่านด้วยค่ะ ค่าย 14 ครั้งนี้  เรียกว่าพวกเราได้รับความเมตตา เป็นอย่างหาที่สุดมิได้จากท่านอาจารย์อุบล และครอบครัวที่ทำให้

พวกเราได้รับความสุข ความปลื้มปิติ ไปตามตามกัน ครบทุกรสชาดเลยละค่ะ

นอกจากนี้ ท่านอาจารย์ยังเมตตาทำ อาหารอภิญญา และ น้ำทิพย์ให้พวกเรา อีกถึง 4 ขวด

 ซึ่งมีขวดนึงที่จะทำให้พวกเราระลึกชาติได้ว่า

พวกเรามีหน้าที่มาเพื่อทำอะไร ตัวลินเองเป็นคนหนึ่ง ซึ่งไม่เคยได้มโน อะไรกะเค้าเลย

นั่งสมาธิ ก็ไม่เคยได้ แต่พอหลังจากดื่มน้ำเข้าไป กลับนั่งได้นานมากค่ะ ถึงแม้จะไม่เห็น

อะไรเหมือนกับคนอื่นเค้า แต่ก้อได้เห็นแวบ แวบ ว่าเราอยู่ที่กำแพงเมือง อะไรสักอย่าง และ

เห็นอาวุธเป็นสามง่ามค่ะ  

 

นอกจากนี้ ลินก็ได้รับบารมีจากพระนางเนเฟอตารี จากการเดินผ่านท่านอ.อุบล ทำให้มือด้านซ้าย ที่ปวดอยู่ หายฉับพลันทันทีด้วยค่ะ 

                       

        

          หลักคำสอนที่จะปลดล๊อคความจน ที่ท่านอุบลนำมาสอนพวกเราในครั้งนี้ คนที่จะ

ทำการใดประสบความสำเร้จจะต้องประกอบไปด้วย บารมี 2 อย่างสำคัญ คือ สัจจะบารมี

และ อธิษฐานบารมีค่ะ  สัจจะบารมีก็คือการพูดที่ในสิ่งที่เป็นความจริง ไม่โกหก กะล่อน

ปลิ้นปล้อน ตอแหล กับลูกค้าค่ะ  ส่วน อธิษฐานบารมี คือ การตั้งใจที่จะทำภาระหน้าที่ ให้

สำเร็จลุล่วงไป โดยไม่ย่อท้อ หรือล้มเลิกกลางคัน ค่ะ 
 
 

ขอกราบขอบพระคุณท่านพ่อดตาจินิน เทวดาที่ดูแลรักษาอ.อุบลฯ  

บารมีของพระนางเนเฟอร์ตารี

และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆพระองค์ค่ะ/.....สาธุ


ผู้แสดงความคิดเห็น ลิน (อลินนันท์ อัครวิชนนท์) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2013-04-22 01:31:52


ความคิดเห็นที่ 87 (1657126)

ธรรมทานสุดสัปดาห์ของบ้านสวนพีรามิด 20-21 เมย.56

โดย ธารีรัตน์ กะลัมพะเหติ

วันนี้มีกิจกรรมก่อสร้างเพียงฐานเดียว เพราะคนมากันน้อย และมีงานเทฐานเสาที่ลุงบุญตั้งใจว่าจะทำให้เสร็จ เข้ามาสายแล้ว แต่ทันทำกิจกรรมขนหินช่วงเช้า ได้เห็นน้องมิ้มจัดน้ำ และไม่ให้ทานน้ำแดงเพื่อล้างมนตร์ดำ ตอนกลางวันเดี๋ยวนี้ ท่านอจ.อุบล ให้พวกเราทานอาหารพร้อมกัน และท่านเดินออกมาให้พร ให้อาหารน้ำที่เราจะทานเป็นอาหารทิพย์ เพื่อขับไล่มนตร์ดำ

ธรรมทานค่ำคืนนี้ รวมทั้งเย็นวันอาทิตย์ ท่านก็ยังเน้นย้ำถึงมนตร์ดำ หรือยาสั่งที่ผู้ทำจะใส่ลงน้ำและอาหาร โดยผู้ทำจะใช้สังเสทชะ ของเสีย เหงื่อไคลที่หมักหมมในร่างกาย หรือของตำเช่น ผ้าอนามัย มาใส่ปนเปื้อนในอาหาร ดังนั้นการไปทานอาหารที่ไหนควรจะรู้ที่มาของอาหาร และอย่าไปตักน้ำที่เป็นของรวมๆทานด้วยกัน เพราะอารมีผู้ใส่ยาสั่งให้เราทานตลอด

คนที่เล่นคุณไสยมนตร์ดำ ปากจะเป็นสีดำ มีอาการเจ็บปวดตามร่างกายเสมอๆ จิตใจจะกังวล ประสบการณ์คนที่พยายามทำมนตร์ดำใส่ท่านอจ.ที่เราเคยพบคือ คุณโชค ที่เคยมาบ้านสวน และมายืนจ้องๆๆๆๆหน้าอาจารย์ เหมือนทำเสน่ห์ ซึ่งเขาทำกับหญิงอื่นก็รักหลงเขา แต่ไม่ได้ผลอะไรเลยกับท่านอจ.อุบล เมื่อกรรมรวมตัวเขาจึงเจ็บปวดจนร่างกายจะแตกเป็นเสี่ยงๆ แต่เมื่อนึกถึง อจ.อุบล ช่วยด้วยก็รอดมาได้ เขาจึงกลับมาบ้านสวน และแสดงธรรมทาน ถึงกรรมแห่งการใช้มนตร์ดำ บังอาจจะทำกับ อจ.อุบลด้วย แต่ก็ยังเอาของต่ำ ถือถุงฉี่เข้ามาบ้านสวนอีก ไม่รู้ว่ามาทำมนตร์ดำใส่บ้านสวนอีกหรือเปล่า??

เมื่อเราไปชมหรือนิยมชมชอบคนที่มีมนตร์ดำ สิ่งชั่วร้ายก็จะเข้าตัว ตรงกันข้ามการชมชอบผู้มีศีล อย่างอจ.อุบลว่าสวยก็จะมีแต่มนตร์ขาวไปคุ้มครอง การใช้รหัสอจ.อุบลช่วยด้วยก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปรักษา แต่ตรงข้ามถ้าไปกราบไหว้มาร มนตร์ดำก็จะเข้าตัว
จิตใจที่เกาะเกี่ยวกับอจ.อุบล และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของท่านทุกพระองค์เท่านั้น จึงจะล้างคุณไสยออกจากตัวได้ แต่ถ้าประตูจิตไม่เปิดก็ไม่หาย นอกจากนั้นต้องหมั่นอธิษฐานบารมี ขอบารมีท่านพ่อดตาจินินมาปัดเป่าคุ้มครองด้วย

ผู้แสดงความคิดเห็น ธารีรัตน์ กะลัมพะเหติ ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2013-04-22 13:14:01


ความคิดเห็นที่ 88 (1657132)

การรับมนตร์ดำของจุ๋ม
ตอนเข้าค่าย 14 เมื่อได้ทราบว่า ลีลาการตระบัดสัตย์ของคุณอ้อยเอง และการมีจิตใจย่อท้อจะไม่มาบ้านสวน ไม่ทำตามคำสัตย์ที่ให้ไว้กับท่านพ่อดตาจินิน เป็นสาเหตุให้อจ.อุบล ต้องขอเอาชีวิตเข้าแลก เพื่อให้คุณอ้อยได้มีชีวิตอยู่ ทั้งนี้คุณธนา ก็ยังได้รับมนตร์ดำนี้นึกสงสารคล้อยตาม  ให้ท่านอจ.ต่ออายุ คุณอ้อย คุณธนาก็ถูงโยงมารับอานันตริยกรรมกับ คุณอ้อยไปด้วย ดังนั้นการแลกชีวิตของท่านคือเพื่อ 2 คนนี้

ในค่าย 14 ความรู้สึกของคนเองนั้น มีอารมณ์โกรธเกลียด คุณอ้อย คนมีกิเลสหนาทำผิดแล้วผิดอีก ต้องเป็นภาระให้อจ.จนถึงกับชีวิต เห็นคนนั้นบีบน้ำตากัน ไปกราบตักท่านอาจารย์ พูด I"m sorry กับภาษาต่างดาว ก็แปลกใจว่าทำไมไม่พูดไทยให้คนรับรู้ เขาไม่น่าจะอยากพูดสักเท่าไรจึงพูดภาษาที่ฟังไม่รู้เรื่อง ออกมายังได้พูดทีเล่นทีจริงกับเขาเลยว่าพูดภาษามนุษย์ต่างดาวเหรอ??? สักแป๊ปก็ไปถ่ายรูป ยิ้มแย้ม สนุกสนานกันต่อ กลางคืนก็บันเทิงกันอีก วันนั้นก็พลอยหัวเราะไปกับการประกวด แต่ก็คิดไปถึงผีนางสงกรานต์ บรรยากาศเศร้าขนหัวลุก

ในคืนวันเสาร์20เมย.อารมณ์เกลียดผู้คนในวันนั้นยังค้างอยู่ เห็นคนมาวิจารณ์คุณอ้อยว่า ไม่ได้เศร้าสลดอะไร กลับไปโกรธลูกบ้านสวนคนอื่น ลุกขึ้นมาตอบว่าทุกคนก็ดูรื่นเริงไม่สลดอะไรกันเท่าไร เห็นมาว่าแต่คุณอ้อย ตนเองและน้องๆคนอื่นต่างก็ชื่นมื่น กระโดดโลดเต้นกันสุดเหวี่ยง ซึ่งการไปเข้าข้างคนผิดนี้ คุณธนา จึงได้เฉลยว่าตนเองก็ได้รับมนตร์ดำไปด้วย จึงไปเข้าข้างคนผิด ทั้งที่ก็รู้ว่าเขาคือสาเหตุ

เช้าวันอาทิตย์ก็มีอาการว้าวุ่นอีก จิตภายในบอกว่าตนเองจะไปเข้าข้างคนผิด ไปหาซื้อธูปเทียนแพ 3 ชุด จะมากราบขออโหสิ อจ.อุบล อจ.มงคล คุณท๊อปที่ล่วงเกิน คุณธนาและคุณแมว ก็เรียกมาบอกว่า น่าจะโดน คุณไสยเหมือนกัน ทำให้มีจิตใจโอนเอียง ตัวเองไม่ได้เป็นสาเหตุหรอก  ตอนกลางวันท่านอจ.อุบล เดินออกมา ก็ขอให้ท่านรับธูปเทียนแพไว้ สาเหตุคือตนมีจิตโอนเอียงไปเข้าข้างคนผิด ท่านก็เมตตารับไว้ ให้เราสบายใจ

ตอนบ่ายวันอาทิตย์จิ๋มได้มาเล่าเป็นธรรมทานว่า จุ๋มไปบ่นถึง ลูกบ้านสวนคนเก่าๆ ว่าอยากช่วยเขาให้รอดจากภัยพิบัติ วึ่งแต่ละคนเป็นมารตัวเอก ที่จ้องจะมาหมิ่นศักดิ์ศรี และทำลายล้างอจ.ทั้งสิ้น  เมื่อ
ท่านเตือนสติว่าอาการหนักเหมือนกัน ต้องหยุดทุกอย่างลงด้วยปัญญาของตนเอง จึงจะหลุดพ้นย้อนกลับไปในเรืองขอขมาคิดว่าจิตฝ่ายดีของตนเองมาเตือนจริงๆว่าได้หลงทางหามาร ให้มาสารภาพบาปสำนึกผิดกับเจ้าของบ้านสวนพีรามิดทุกท่าน แต่มารตัวจริงเขาคงไม่มีจิตจะสำนึกผิดเหมือนตนเอง

สุดท้ายกลับบ้านคืนวันอาทิตย์นี้ ได้ลองใช้อธิษฐานบารมีกับท่านพ่อดตาจินิน หามารตัวจริง นึกในใจว่า ถ้าคนนั้นเป็นมารตัวจริง ให้ท่านยืนยันโดยให้แม่บ้านของจุ๋ม เขาเป็นต้อหิน ตาฝ้ามัวมากใกล้จะบอดไป 1 ข้าง กลางคืนนั้นเขาก็ว่าดีขึ้นทันที ตอนเช้าตื่นขึ้นมาบอกว่าเขาตาใสเห็นชัดเจนขึ้นมาก เลยให้เขาขอบคุณท่านพ่อดตาจินิน และท่านอจ.อุบล  สรุปว่าจุ๋มทราบแล้วว่าใครคือมารตัวจริง ที่ทำมนตร์ดำใส่ลูกบ้านสวน
ขอบุญทุกบุญที่จุ๋มสะสมมาในบ้านสวนพีรามิด ปกป้องคุ้มครองคนดีทุกคนในบ้านสวนพีรามิด มารตนใดอย่าได้ย่างกรายเข้าบ้านสวนได้เป็นอันขาด นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป____ลูกบ้านสวนคนนี้ขอใช้รหัส อจ.อุบลช่วยด้วย ใช้ดัชนีไฉไลของอจ.อุบล ของให้สัมฤทธิ์ผลด้วยเทอญ สาธุ

ผู้แสดงความคิดเห็น ธารีรัตน์ กะลัมพะเหติ ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2013-04-22 14:36:14


ความคิดเห็นที่ 89 (1657142)

ได้ดูรายการแต่ละกิจกรรมแล้วนั่งแทบจะไม่ติดที่ เรียกว่าค่ายนี้เป็นค่ายรวมพลคนที่มีสัญญาเดิมๆ มาอย่างแน่นอน ขออนุโมทนากับทุกท่านที่ได้ร่วมกิจกรรมด้วยนะคะ สาธุค่ะ

 

********

 

อนุโมทนากับธรรมทานจากทุกท่านด้วยนะคะ ที่มาเล่าบรรยากาศภายในค่าย 14 นี้ จะว่าไปแล้วค่ายนี้ได้ครบทุกรสจริงๆ
ได้รดน้ำขอพรจากท่านอาจารย์อุบล อาจารย์มงคล ทั้งได้ชำระหนี้สงฆ์ ก่อเจดีย์ทราย มีการละเล่น แบบว่าสืบสานประเพณีไทยตามแบบฉบับงานสงกรานต์แท้ๆ

ได้รับรู้ความจริงว่าท่านอาจารย์อุบลรักพวกเราทุกคนเป็นความรักที่ไม่มี เงื่อนไข ไม่หวังผลตอบแทน ท่านให้ได้แม้กระทั่งชีวิตตนเอง....
ทำให้คิดหันมามองตัวเองว่าทุกวันนี้เราได้ให้อะไรแก่ใครบ้าง ต้องกลับมาพิจารณาตัวเองอย่างเร่งด่วน

จากที่ได้อ่านทุกธรรมทานของเพื่อนๆ ทำให้เกิดความฮึกเหิมมีกำลังใจแน่วแน่ว่าจะต้องเอาชนะจุดบกพร่องต่างๆของตน เอง กล้าที่จะทำความดีและกล้าที่จะพูดความจริง จะละอัตตาตัวตน ข้อสำคัญ

จะพยายามละการผลัดวันประกันพรุ่ง

ข้อนี้มากที่สุด

ผู้แสดงความคิดเห็น ธัญญาภรณ์ พุกภัย พิสมัย (ฝรั่งเศส) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2013-04-22 18:17:21


ความคิดเห็นที่ 90 (1657146)

จากธรรมทานของ ดร.ธารีรัตน์

 

ทำให้มีความคิดขึ้นมาได้อย่างนึงคือ

(ความเห็นส่วนตัวที่แว้ปเข้ามา)

 

ค่ายที่ 14 นี้

งานบวงสรวงอาราธนาบารมีของพระนางเนเฟอร์ตารี

 

น่าจะเป็นการบอกใบ้อะไรหลายๆอย่าง

ให้กับพวกเรา

เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของพระนางฯที่หายไป

ว่าสาเหตุของอาณาจักรที่เจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุด

ต้องล่มสลายไป

สาเหตุมาจากสิ่งใด...

 

และต่อมา

พอเกิดเหตุร้ายแรงขึ้นมา ที่ไม่อาจจะแก้ไขสถานการณ์ได้

ทุกคนก็เสียใจ

ต่างพากันอธิษฐานบารมี

ติดตามพระนางฯ มาเพื่อแก้ไขอดีตชาติ...

 

แต่พอมาถึง ณ วันนี้

ทุกคนก็มากันตามสัญญาและอธิษฐานจิตที่ให้แก่กันไว้

เพื่อมาทำหน้าที่ให้ลุล่วง

 

อีกด้านนึง

ด้านของจิตชั่วที่เป็นสัญญาเดิมก็ตามติดมาด้วยโดยถ้วนทั่วทุกคน

 

*********

 

จากเหตุการณ์ในครั้งนี้ ทำให้คิดได้อีกอย่างคือ

พวกเราทุกคน

หากคิดว่าเรามีความตั้งมั่น มั่นคง

ที่จะเดินตามท่านอาจารย์อุบลเพื่อกลับบ้านด้วยกันแล้ว

 

ถ้าหากเห็นว่าใครเดินแตกแถว

โดยพิจารณาตามหลักของกาลามสูตรไม่เอนเอียงตามความคิดของตนเอง เพราะทุกคนมีโอกาสเท่าๆกันที่จะทำผิด

เราต้องช่วยกันประคับประคอง

เพื่อดึงกันกลับมาสู่หนทางเดียวกัน

 

แต่หากว่าดึงแล้วเขาไม่พร้อมที่จะกลับมา

หรือว่าหากกลับมาแล้วมาเป็นเหตุที่จะทำลายกองทัพเรา

เราจำเป็นต้องปล่อยเขาไป

เพื่อรักษาชีวิตอีกหลายๆคนไว้

 

ทั้งหมดนี้ รวมทั้งธัญญาภรณ์ด้วยนะคะ

หากเห็นว่ามีอะไรที่ไม่ปกติ

หรือทำผิดประการใด

ขอให้เพื่อนพี่น้องทุกคนรีบบอกทันที

เพื่อที่จะได้นำกลับมาพิจารณาตนเอง

 

เพื่อที่เราจะได้กลับบ้านอย่างสง่างามด้วยกันค่ะ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ธัญญาภรณ์ พุกภัย พิสมัย (ฝรั่งเศส) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2013-04-22 19:03:10


ความคิดเห็นที่ 91 (1657155)

วิเคราะห์เหตุการณ์ค่าย 14 กับการเปิดเผยตัวตนของมาร

 ใครจะไปนึกว่า บ้านสวนพีระมิด ที่มีแต่พลังงานสีขาว แห่งคุณความดี จะมีมารแอบแฝงตัวเข้ามาอย่างเงียบกริบ และค่อย ๆ บ่อนทำลายบ้านสวนมาอย่างต่อเนื่อง เราเข้าใจว่าพวกมารที่คอยแต่จะจ้องทำลายบ้านสวนพีระมิดคงมีแต่พวกเพจปลอมเท่านั้น แต่หาเป็นเช่นนั้นไม่ คนที่มาบ้านสวนมายาวนานนั่นแหละก็เป็นไปได้
 วันที่เราได้ร่วมงานค่าย 14 เป็นอีกวันนึงที่พวกเราลูกบ้านสวนตั้งตาคอย ที่จะมีการอาราธนาบารมีพระนางเนเฟอร์ตารี ที่เป็นดวงจิตสำคัญที่มีบารมีเหลือล้น ที่จะเข้ามาช่วยท่านอาจารย์อุบล ในการกอบกู้ ชาติ ศาสนา และมหากษัตริย์ แต่ใครจะรู้ว่าวันนี้ เป็นวันที่ถึงความเสียสละอันยิ่งใหญ่ที่ ครูบาอาจารย์ผู้ให้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดอย่าง อ.อุบล จะเมตตาแลกชีวิตกับ ลูกศิษย์คนนึงซึ่ง ทำบาปมหันต์ (บาปนั้นก็คือ ลบหลู่ ดูหมิ่น องค์ผู้กำเนิดโลก และทุกสิ่งในจักรวาล) อย่างท่านดตาจินิน เพราะศิษย์ที่กล่าวถึงนี้ ได้ทำการแอบอ้างว่าตนคือ ผู้ที่สือสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ สามารถพูดภาษา แปลกประหลาด ที่เข้าใจกันเองว่าเป็นภาษาเทพ ฟังไม่เข้าใจ แต่ดูขลังดี ทำให้ลูกบ้านสวนที่สติปัญญาต้อยต่ำ เชื่อและหลงกันว่าเป็นจริง  จริงๆ แล้วถ้าวิเคราะห์กันให้ดี อ.อุบล ครูบาอาจารย์ของเรา เป็นผู้มีบารมีสูงส่ง สามารถสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ และเวลาท่านมาบอกพวกเรา ท่านก็ใช้ภาษาไทย ที่ฟังเข้าใจรู้เรื่อง ไม่เห็นต้องพูดภาษาเทพ (หรือภาษามาร?) ท่านสื่อสารได้แล้ว ทำไมท่านต้องให้วิญญาน หรืออะไรสักอย่างมาเข้าร่างลูกศิษย์และพูดภาษาแปลก ๆ ด้วยเล่า  โธ่ น่าสมเพชลูกบ้านสวนปัญญาทรามอย่างจิ๋ม ไปหลงเชื่อเขาอย่างเต็มเปา
 มาร คนนั้นเขาทำภารกิจอย่างอาจหาญมานาน เหมือนน้ำซึมบ่อทราย จนในที่สุดเขาทำสำเร็จระดับนึง ขนาดที่ทำให้ท่านอ.อุบล ยอมแลกชีวิตด้วย  ที่เป็นเช่นนั้นเพราะเขาได้ทำคุณไสย มนต์ดำ ใส่พวกเราทุกวัน ด้วยวิธีการต่าง ๆ นา ๆ ทำให้พวกเราหลงเชื่ออย่างงมงาย  จุ๋ม พี่สาวจิ๋มก็โดนอย่างเต็มเปา ไปเข้าข้างเขา จิ๋มเองก็เช่นกันมีจิตสงสารเขาว่าถูกรุม แท้จริงแล้ว เราน่ะแหละโง่มาก ไปเชื่อมาร ไปสนับสนุนมาร

 วันนั้นคืนวันเสาร์ที่อ.อุบลเมตตาทำน้ำทิพย์  จึงให้แต่ละคนพูดออกมาว่าอยากให้น้ำทิพย์แก้มนต์ดำอย่างไร ทุกคนในห้อง พูดและขอพรในทำนองเดียวกันว่า ขอให้คุณไสย มนต์ดำออกจากตัวเรา มีแต่ คุณอ้อยคนเดียว ที่พูดว่าขอให้ ตัวเขา และจิตเขาอย่าไปคิดร้าย หรือใส่มนต์ดำใส่ใคร (พูดทำนองนี้นะคะ ไม่ได้พูดอย่างนี้แป๊ะ แต่ใจความเป็นเช่นนั้น) นอกจากนี้  ตอนเพื่อนบ้านสวนคนอื่น พากันถามว่า พอคุณอ้อยรู้ว่าอ.อุบล ยอมสละชีวิตแทน ทำไมเศร้า แค่แป๊ปเดียว เสร็จแล้วก็ยิ้มแย้มเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น  จิ๋มได้ยินเขาพูดว่า เขาก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไร เหมือนกับไม่ยอมรับความจริงว่าตัวเองผิด โทษตลอดว่า ตัวเขาเองก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไร มาวิเคราะห์กันเถอะว่า คนที่เป็นมนุษย์ และอยู่ในทางธรรม สติ สัมปชัญญะเป็นเรื่องสำคัญ จะทำอะไรควรจะรู้ตัวทั่วพร้อมเสมอ เขาได้แต่บอกว่า เขาไม่รู้ตัวว่าเขาทำอะไร และร้องไห้สะอึกสะอื้น ขอกลับไปพิจารณาก่อนว่า เขาทำผิดอะไร
 ฟังแล้วอึ้งจริง ๆ ค่ะ ทำผิดก็ยังไม่รู้ตัว  ถ้าคุณอ้อยยังคิดไม่ออก ยังไม่สามารถเรียกสติกลับมา ก็ขอความกรุณาอย่าเข้ามาเหยียบดินแดนสีขาวอย่างบ้านสวนพีระมิดอีกเลย เราต้องการคนที่มีสติเท่านั้น พวกที่จิตล่องลอยไร้จุดหมาย น่าจะไปที่ชอบ ที่ชอบ คือ ที่ที่คุณชอบไปที่อื่นดีกว่านะคะ
คิดแล้วเศร้า เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า
1. ลูกบ้านสวนต้องมีปัญญามากกว่านี้ แยกแยะให้ได้ว่า คนไหนมาร คนไหน ไม่ใช่
2. อย่าไปปลื้มกับความสวยงาม หรือความดีเล็ก  ๆ น้อย ๆ แต่เปลือก มองคนให้ทะลุ อย่ามองด้านเดียว เช่น จุ๋ม และ จิ๋ม มองใครว่าดีไปหมด ไม่ใช้ปัญญาเอาเสียเลย
3. ระวังคุณไสย มนต์ดำให้ดี อย่านึกนะ ว่ามีมารเพียงคนเดียวรอบตัวเรา  ยังมีอีกเยอะ ที่พวกเราต้องช่วยกันหา และทำให้เขากลับใจ หรือไม่ก็ช่วยอัญเชิญเขาไปทำคุณไสยที่อื่น ไม่ใช่ที่บ้านสวน
4. พวกเราต้องเชื่อครูบาอาจารย์  อย่านึกเอง เออออไปเอง มีอะไรก็ถามท่านบ่อย ๆ ท่านหรือก็เมตตามากมาย ให้ท่านคอยแนะ และหัดฝึกปรือปัญญาให้มากขึ้นด้วย

 หวังว่าเรื่องนี้จะเป็นเครื่องเตือนใจกับพวกเราลูกบ้านสวนฯ และช่วยกัน ร่วมใจกันไม่ให้เรื่องเช่นนี้เกิดขึ้นอีก ขอบารมีท่านดตาจินิน อ.อุบล พระนางเนเฟอร์ตารี จงบังคับจิตของพวกเรามิให้ตกไปในที่ชั่ว และขอให้ยึดมั่นความดี นึกถึงคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ไว้ มนต์ดำ จะได้ไม่ครอบใจเรา

ผู้แสดงความคิดเห็น ชัชวลี กะลัมพะเหติ ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2013-04-22 20:37:38


ความคิดเห็นที่ 92 (1657157)

 ลูกขอกราบอนุโมทนาบุญท่าน อ.อุบล และทุกท่านครับ เนื่องจากไม่มีโอกาศได้ไป ค่าย 14 นี้ แต่ก็ได้อ่านความคิดเห็นของคนที่ได้ไปทุกท่านครับ

อ่านแล้วได้อารมณ์ ความซาบซึ้ง เหมือนได้ไปในงานครับ สาธุ

ผู้แสดงความคิดเห็น ยศธร ป้อมทอง (hotkung_2011-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2013-04-22 20:58:30


ความคิดเห็นที่ 93 (1657162)

 อนุโมทนาในธรรมทานของทุกท่านค่ะ

ที่ทำให้ชาวเกาะได้มีโอกาสสัมผัสความสุขได้

สาธุ  สาธุ  สาธุ

จากธรรมทานของคุณดวงรัตน์

 "และผู้ที่จะมาเทียบบารมีท่านอาจารย์ได้ต้องบำเพ็ญบารมีถึง  4 อสงไขย์กับอีกหนึ่งแสนกัปป์  สาธุ สาธุ สาธุ"

  พอดีกำลังอ่านหนังสือ หลวงพ่อตอบปัญหาธรรม

ของหลวงพ่อฤาษีลิงดำอยู่พอดี 

ผู้ถาม : หลวงพ่อครับ พระปัจเจกพุทธเจ้า

ท่านต้องบำเพ็ญบารมีนานไหมครับ  จึงจะตรัสรู้ได้

หลวงพ่อ : พระปัจเจกพระพุทธเจ้า

ท่านบำเพ็ญบารมีเท่ากับพระอัครสาวก  

คือ  2 อสงไขยกับแสนกัป

ผู้ถาม:  คนบางคนเขาสงสัยว่า

ทำไมพระพุทธเจ้าประสูติแล้ว  เดินได้ตั้ง 7 ก้าว

รู้สึกว่าจะเหลือเกินไปเสียแล้ว

หลวงพ่อ:  ไม่เหลือ  นี่ยังน้อยนา นี่แค่ย่อ ๆ นะ

 ท่านเกรงใจชาวบ้าน  ไม่งั้นเดินทั่วโลกเลยนะ  

อย่าลืมว่า อัจฉริยมนุษย์  ไม่งั้นจะเป็นพระพุทธเจ้าได้ยังไง  

ใช่ไหม..... พระพุทธเจ้าท่านเกิดมาพูดได้ทันที  

ถ้าท่านมีความสามารถเท่าเรา 

เราก็เป็นพระพุทธเจ้าได้หมดเลย  ไม่ต้องมีสาวกกันละ  

ใช่ไหม....

     อัจฉริยะ  แปลว่า  อัศจรรย์  

คือต้องบำเพ็ญบารมีมา  

4 อสงไขยกับแสนกัป

ฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างต้องแตกต่าง

จากบุคคลธรรมดา

การบรรลุอภิเษกสัมโพธิญาณ

ก็ต้องอาศัยการบรรลุด้วยตนเอง

ไม่มีครูสอน  ใช่ไหม...

**************************

     นำสองเรื่องมาประกอบความคิด

อ่านแล้วรู้สึกมีความสุขมากค่ะ

ลูกขอกราบท่าน อ. อุบล ด้วยเจ้าค่ะ

กราบ  กราบ  กราบ 

ผู้แสดงความคิดเห็น ฉวีวรรณ นภาพรรณราย (ตาล) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2013-04-22 21:50:59


ความคิดเห็นที่ 94 (1657163)

อ่านธรรมทานของพี่จุ๋ม พี่จิ๋มแล้ว

ก็ได้ข้อคิดหลายอย่างค่ะ

ว่าพวกเรายังประมาทในชีวิตกันอยู่มาก

ที่ที่ปลอดภัยที่สุดอย่างบ้านสวนอาจเป็นที่

ที่ดีที่สุดสำหรับมารก็ได้ 

เพราะมารที่อาจหาญ

คงคิดว่าอยากได้ลูกเสือก็ต้องเข้าถ้ำเสือ 

แต่ถ้ามารผู้นั้นใช้ปัญญาใคร่ครวญอีกสักนิด

จะรู้ว่าคนที่เขาคิดจะต่อกรด้วยนั้น

ท่านเป็นผู้มีบุญบารมีแค่ไหน

ดูเอาว่าบำเพ็ญบารมีได้เท่าท่าน อ.อุบลหรือเปล่า

คือ 4 อสงไขย กับแสนกัปป์ 

เพราะผู้ที่บำเพ็ญมาขนาดนี้

เท่าที่ตุ้ยรู้ คือผู้ที่จะเป็นพระพุทธเจ้า

หรือพระโพธิสัตว์เท่านั้น

แล้วคุณล่ะเป็นใคร กล้ามาต่อกรกับท่าน

แค่คิดก็ผิดมหันต์แล้ว

สิ่งที่มารผู้นี้ทำไม่ต้องนึกถึงที่ไปเลยค่ะ

กรรมหนักเพราะเป็นอนันตริยกรรม

หมดโอกาสไปนิพพานแล้วโดยสิ้นเชิงค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ตุ้ย ศิริพร โฉมจันทร์ ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2013-04-22 22:07:38


ความคิดเห็นที่ 95 (1657165)

ควันหลงจากค่ายวันที่ 14

จากเหตุการณ์ที่ท่านอาจารย์แลกชีวิตของท่านเอง เพื่อรักษาชีวิตของคุณอ้อยและคุณธนา ไม่มีใครทราบเรื่องนี้มาก่อนเลย ทุกคนช๊อคกับสิ่งที่ได้รับทราบ สาเหตุที่เกิดเรื่องนี้ขึ้น ก็ดั่งที่คุณธนาเล่าลำดับเหตุการณ์ให้ฟังในความเห็นที่ 52 ทำให้เราได้เห็นถึงความรักและความเมตตาที่มีต่อลูกศิษย์ ลูกหลานบ้านสวนฯ ว่าท่านสามารถตายแทนพวกเราได้  แม้ว่าคุณอ้อยจะทำผิดร้ายแรง โทษมหันต์ขนาดไหน ความผิดไม่สามารถให้อภัยได้ เพราะลบหลู่ท่านพ่อดตาจินินและสิ่งศักดิ์สิทธ์ทุกๆพระองค์ ท่านยังเมตตาขอชีวิตคุณอ้อยจากท่านพ่อดตาจินิน และเสด็จพ่อท้าวเวสสุวรรณ โดยที่ท่านยอมให้เอาชีวิต จิตวิญญานของท่านไปแทน

แล้วคุณอ้อยหละ ทำอะไรที่ตอบแทนความรักอันยิ่งใหญ่มหาศาลของท่านอ.อุบล นี้อย่างไร ทำได้เพียงแค่ร้องไห้ น้ำตาไหลพรากแก้ม สักครู่ไม่เกิน 5-10 นาที ก็หัวเราะ ร่าเริง ถ่ายรูปได้ ทำหน้าตาแอ๊บแบ๊ว กระโดดโลดเต้นถ่ายรูปได้ เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น นี้คือสิ่งที่ตอบแทนท่านหรือ? หรือมันเป็นเกมอะไรสักอย่าง

ปากก็บอกว่ารักท่านอาจารย์ แต่การกระทำของคุณอ้อย เหมือนมีมารอยู่ในร่าง ทำร้ายท่านอาจารย์อย่างเนียนๆ โดยไม่มีใครคาดคิดและคิดไม่ถึง เพราะอาศัยความเชื่อใจ สนิทสนม คุณอ้อยอาศัยกาลเวลาในการฝังตัวเองมาสร้างบุญที่บ้านสวนบ่อยๆ เพื่อสร้างเพาเวอร์ให้ตัวเองจนกระทั่งได้เป็นผู้นำกลุ่ม ผู้นำในแทบทุกเรื่อง ท่านอาจารย์มักจะชมคุณอ้อยบ่อยๆถึงความกล้าหาญ พูดจาฉะฉาน ญาติธรรมบ้านสวนก็มองคุณอ้อยด้วยความชื่นชม แต่จิตสำนึกเดิมของคุณยังมีความอิจฉา ริษยา ความโลภ มีความอยากได้ อยากมี อยากเป็น เพื่อที่จะไปอยู่ในตำแหน่งที่ท่านอาจารย์ยืนและเมื่อถึงเวลาที่คิดว่าเหมาะสม อาศัยความรักที่มีต่อลูกศิษย์ของท่านอาจารย์ จึงกล้าที่จะทำร้ายท่านอาจารย์ โดยให้ท่านอาจารย์ตายแทน เพราะคิดไว้แล้วว่าจะต้องออกมาในรูปนี้ เพราะท่านอาจารย์เคยลั่นวาจาไว้ ตอนพี่เหมี่ยวตายใหม่ๆ ว่าท่านอาจารย์จะไม่ยอมเสียลูกศิษย์คนไหนอีกแล้ว ท่านยอมให้เอาชีวิตของท่านไปแทน แล้วคุณอ้อยก็ทำสำเร็จซะด้วย แต่ความลับไม่มีในโลกคุณรู้ไหมจะตกนรกขุมไหน ไม่ได้ไปอยู่กับพี่เหมี่ยวหรอกอย่าฝันเลย  

 

ผู้แสดงความคิดเห็น เพชรดา วรรณรักษ์ ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2013-04-22 22:31:50


ความคิดเห็นที่ 96 (1657174)

ธรรมทานกิจกรรมวันเสาร์ที่ 20 เมษายน

ต่อเนื่องจากกิจกรรมค่าย 14 ที่ท่านอ.ได้เมตตาเฉลยเรื่องเหตุการณ์ที่ท่านอ.ได้แทรกแซงกรรมด้วยการขอต่อชีวิตของพี่อ้อยกับท่านพ่อดตาจินินและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทุกๆพระองค์นั้น เป็นเหตุให้ท่านอ.ต้องเสียชีวิต

คืนวันเสาร์ที่ผ่านมา 20 เมษายน ท่านอ.ได้เมตตาพวกเราก็ได้มีการพูดคุยถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในการที่ท่านอ.เอาชีวิตเข้าแลกกับพี่อ้อย, หลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้ทำให้หนึ่งรู้สึกสับสนกับการกระทำของพี่อ้อย

การกระทำของพี่อ้อยนั้น เป็นการสร้างสถานะการณ์บีบบังคับให้ท่านอ.อุบลต้องเอาชีวิตของท่านเข้าแลก กับ ชีวิตของพี่อ้อยและพี่ธนาไปด้วยนั้น

หนึ่งรู้สึกว่าพี่อ้อยได้มีการวางแผนอย่างเป็นขั้นตอนมาอย่างดี และ มีจุดประสงค์มุ่งร้ายทั้งกับท่านอ.อุบลและพี่ธนา

 

1.การรับสื่อจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ :

พี่อ้อยเริ่มปูพื้นสร้างเครดิตความน่าเชื่อถือให้ตนเองด้วยการแอบอ้างว่าตนเองได้รับสื่อและสัมผัสจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์

อย่างที่เรารู้กันดีว่า คนที่จะรับสื่อหรือแม้แต่ได้มโนมยิทธินั้น จะต้องเป็นผู้ที่มีศีลบริสุทธิ์ในระดับหนึ่ง  และจากเหตุการณ์หลายๆครั้งก็ทำให้เห็นถึงจุดอ่อนของพวกเราหลายๆคนคือการเห่อคนที่รับสัมผัสต่างๆได้ ทั้งกรณีป้าอุ๊ กล่องดำ,น้องขวัญ เป็นต้น

ในเมื่อพี่อ้อยก็ยังกินเนื้อสัตว์ ยังโกหกอยู่ แล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนจะมาสื่อสารผ่านพี่อ้อยได้คะ และที่ผ่านมาการที่พี่อ้อยอ้างว่าตนเองได้รับสื่อสัมผัสต่างๆนั้นถ้าพี่อ้อยไม่สร้างเรื่องของมาแล้วจะให้เรียกว่าอะไร??

 

2. พี่ธนาคือคีย์แมนคนสำคัญคนหนึ่งของท่านอ.อุบลและลูกบ้านสวนซึ่งพี่ธนาก็ยังได้รับความไว้วางใจจากท่านอ.อุบลในการให้เป็นผู้นำกลุ่มจัดกิจกรรมต่างๆ และนอกจากนี้ในเวลาที่พี่ธนาเห็นพวกเราออกนอกลู่นอกทางหรือเห็นผิดเป็นชอบ เขาก็จะเป็นคนที่จัดหนัก จัดเต็ม เตือนสติให้พี่ๆน้องๆอยู่เสมอๆ และพี่ธนาก็คือคนที่รับสื่อรับสัมผัสจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้

ดังนั้นการสร้างเครดิตเรื่องการรับสัมผัสจากเทพหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายของพี่อ้อยก็คือ การพยายามสร้างเครดิตให้ตนเองเทียบเท่าพี่ธนานั้นเอง ซึ่งมันทำให้พี่อ้อยดูเป็นบุคคลสำคัญของบ้านสวนขึ้นมาทันที 

ผู้แสดงความคิดเห็น เจิดหทัย สุวรรณากาศ (หนึ่ง) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2013-04-23 03:57:27


ความคิดเห็นที่ 97 (1657175)

  3.จากคีย์เวิร์ด ที่ท่านอ.เคยพูดกับพวกเราทุกคนว่า ท่านอ.จะไม่ยอมสูญเสียพวกเราคนใดคนหนึ่งไปอีกแล้ว หลังจากที่ได้เสียพี่เหมี่ยวไป คำพูดของท่านอ.นั้น อย่างที่เรารู้กันว่าท่านอ.เป็นผู้มั่นคงในศีลและเป็นผู้ปฏิบัติพระกรรมฐาน ท่านไม่โกหก และท่านคือคนจริง สิ่งใดที่ท่านเอ่ยปากมาแล้วท่านอ.จะช่วยอย่างเต็มกำลังอย่างเต็มความสามารถและไม่หวาดหวั่น

 

4.ในอดีตที่ผ่านมา ท่านอ.ได้เคยทำการขอต่ออายุให้กับพี่อมร ทำให้พี่อมรสามารถมีชีวิตอยู่ยืนยาวมาได้จนทุกวันนี้โดยพี่อมรให้เหตุผลของการมีชีวิตอยู่ต่อว่า………, แต่เมื่อคืนวันเสาร์ที่ท่านอ.อุบลได้ขอต่อชีวิตให้พี่อ้อย และท่านได้ถามพี่ว่าจะมีชีวิตอยู่ต่อเพื่ออะไร  พี่อ้อยกับนิ่งเฉยไม่สามารถตอบคำถามได้ซึ่งดูเผินๆแล้วเหมือนกับเป็นคนหมดอาลัยตายอยากในชีวิต ก็ถ้าคุณไม่อยากจะมีชีวิตอยู่ต่อไปแล้วทำไมคุณทำนิ่งเฉยเมื่อท่านอ.บอกว่าจะยอมตายแทนล่ะ ทำไมไม่รีบปฏิเสธไปล่ะ

คุณแสดงออกและพูดว่ารักท่านอ.อุบล ก็ในเมื่อรู้ว่าท่านอ.อุบลจะต้องตายแทนคุณทำนิ่งเฉยยอมรับโดยดุษฏีให้ท่านอ.ตายเนี่ยนะ!!

 

5.พี่อ้อยอ้างว่าตนเองได้รับการสื่อสารมาว่า หากท่านอาจารย์อุบลไม่ยอมรับว่าเป็นพระนางเนเฟอร์ตารี จะต้องทำให้สูญเสียบุคคลใกล้ชิดอีก” สิ่งที่พี่อ้อยสื่อมานี้ หนึ่งบอกตามตรงว่าไม่เชื่อในคำพูดของพี่อ้อยเพราะเหตุผลหลายๆอย่างประกอบกันคือ

----- >ในเมื่อท่านอ.อุบลเป็นผู้ที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์บ้านสวนที่เต็มไปด้วยสิ่งที่น่าทึ่ง น่ามหัศจรรย์ หายทันทีได้ นั้นก็หมายความว่า ท่านอ.เป็นผู้ที่สามารถสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้โดยตรง แต่ทุกครั้งที่ท่านอ.ได้รับการสื่อสารก็จะมีผลที่มายืนยันคำพูดของท่านอ.ด้วยทุกครั้งไป

------ > ก็ในเมื่อเรื่องการยอมรับและไม่ยอมรับว่าท่านอ.อุบลในอดีตชาติเคยเกี่ยวข้อง เกิดเป็นพระนางเนเฟอร์ตารีมาก่อน เป็นเรื่องคอขาดบาดตาย ถึงขั้นต้องมีการสูญสาย แล้วทำไมสิ่งศักดิ์สิทธิ์จึงเลือกที่จะสื่อสารกับพี่อ้อยแทนที่จะสื่อสารกับท่านอ.อุบลโดยตรงคะ?? จุดนี้ถือว่าพี่อ้อยได้กล้าล่วงเกินต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะท่านพ่อดตาจินิน และพระนางเนเฟอร์ตารีมาก

------ >จากประโยคของพี่อ้อย ทำไมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะต้องข่มขู่ท่านอ.อุบลด้วยคะ มันไม่มีทางเป็นไปได้เลยที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะต้องมาข่มขู่ท่านอ.อุบลและในเมื่อเรารู้กันอยู่ว่า ท่านอ.อุบลคือดวงจิตที่ถือกำเนิดมาจากท่านพ่อดตาจินิน ผู้เป็นใหญ่-ผู้สูงสุดในอนันตจักรวาลและเป็นผู้ให้กำเนิดทุกๆสรรพสิ่งในอนันตจักรวาล และท่านอ.ก็เป็นลูกของท่านพ่อดตาจินิน ด้วยแล้ว ยังจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระองค์ใดกล้าที่จะข่มขู่ท่านอ.อุบลอีกดังนั้นการที่พี่อ้อยสื่อสารมาอย่างนั้นก็เท่ากับแอบอ้างท่านพ่อดตาจินินอย่างแน่นอน

 

ดังนั้นคำพูดที่แสดงอาการข่มขู่ท่านอ.ต่อหน้าทุกๆคนนั้น มันต้องมาจากจิตใต้สำนึกความนึกคิดของพี่อ้อยอย่างแน่นอน 

ผู้แสดงความคิดเห็น เจิดหทัย สุวรรณากาศ (หนึ่ง) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2013-04-23 03:57:48


ความคิดเห็นที่ 98 (1657176)

 6.ในเมื่อพี่อ้อยมีโอกาสที่จะสื่อสารโดยตรงกับท่าน อ.อุบล ทำไมพี่อ้อยจึงเลือกที่จะไม่สื่อสารกับท่านอ.เอง(ในเมื่อคุณรู้ตัวว่ากำลังจะตายแต่คุณกลับเลือกที่จะเอาชีวิตไปฝากในมือคนอื่น)

โดยธรรมชาติของมนุษย์ถ้าเรารู้ว่าเราจะต้องตาย เราก็จะต้องพยายามหาหนทางดิ้นรนเพื่อให้ตนเองมีชีวิตอยู่รอด, เรารู้ว่าท่านอ.อุบลมีความสามารถในการขอต่ออายุของคนได้ แล้วทำไมเราจะไม่เลือกที่จะบอกกับท่านอ.  โดยตรง แต่กลับเลือกที่จะให้คนอื่นไปสื่อสารแทนทั้งๆที่เราก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะไปสื่อสารหรือเปล่า แล้วถ้าเขาไม่ไปสื่อสารให้ท่านอ.รับรู้ ตนเองก็จะตาย หนึ่งคิดว่าคงจะไม่มีใครเลือกที่จะทำอย่างนั้นอย่างแน่นอน

นอกจากนี้ตามปกติแล้วพี่อ้อยเป็นคนกล้าแสดงออกกล้าพูด แต่มาคราวนี้กลับเลือกที่จะทำนิ่งเฉยและ ให้ผู้อื่นเป็นผู้สื่อสารโดยตรงเองซึ่งมันผิดวิสัยของคนทั่วไป

 

ดังนั้นการที่พี่อ้อยเลือกที่จะสื่อสาร (เล่าความฝันหรือสื่อสัมผัสการตายของตนเองที่ญาติของตนเองได้รับข้อมูล) ผ่านทางน้องชิมนั้น มันเป็นการแสดงให้เห็นว่าพี่อ้อยมีการวางแผนเตรียมการมาเป็นอย่างดี

------ > ทำไมจะต้องเป็นน้องชิม?? ตัวพี่อ้อยต้องมีความมั่นใจว่า น้องชิมจะต้องนำข้อมูลนี้ไปบอกกับพี่ธนา เพื่อให้พี่ธนาหาหนทางช่วยเหลือพี่อ้อย เพราะเราจะรู้กันอยู่แล้วว่าน้องชิมจะปลาบปลื้มพี่อ้อยอยู่เป็นทุนเดิม เมื่อน้องชิมรู้ว่าชีวิตของพี่อ้อยจะตกอยู่ในอันตราย เขาจะต้องรีบไปปรึกษาพี่ธนาอย่างแน่นอน

นอกจากนี้ธรรมชาติของพี่ธนา แกจะเป็นคนที่ห่วงใย ใส่ใจในพี่น้องทุกๆคนดังนั้นเรื่องคอขาดบาดตายถึงชีวิตพี่ธนาจะไม่ปล่อยให้มันผ่านไปง่ายๆโดยไม่หยิบยื่นให้ความช่วยเหลือ

------ > และถ้าเมื่อไรที่พี่ธนาเป็นผู้เอ่ยปากขอความช่วยเหลือจากท่านอ. ให้พี่อ้อย ก็เท่ากับพี่ธนาได้ยินยอมที่จะแทรกแซงกรรมของพี่อ้อยทันที พร้อมกันนี้ถ้าเมื่อไรที่พี่ธนาหรือแม้แต่พวกเราเอ่ยปากขอความช่วยเหลือ ท่านอ. จะไม่ลังเลที่จะหยิบยื่นให้ความช่วยเหลือ

ตัวพี่อ้อยเองก็ต้องรู้ตัวว่าการกล่าวอ้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์และท้าทายอำนาจของท่านพ่อดตาจินิน นี้เป็นอนันตริยกรรมอยู่แล้ว  

พี่อ้อยจึงคิดวางแผนให้พี่ธนาเป็นผู้แทรกแซงกรรมเอ่ยปากกับท่านอ.เอง เพราะอย่างน้อยๆตนเองก็จะได้มั่นใจว่า ยังไงท่านอ.อุบลก็จะต้องหาทางช่วยเหลือพี่ธนาอย่างแน่นอน, ประกอบกับคีย์เวิร์ดที่ท่านอ.บอกจะไม่ยอมเสียพวกเราไปนั้น อย่างไรเสียถ้าท่านอ.ช่วยไม่ได้ท่านอ.จะต้องขอเอาชีวิตตนเองเข้าแลก

 

7.ช่วงค่าย 14 หลังจากที่พี่อ้อยรู้ว่าดวงจิตของท่านอ.อุบลได้ละออกจากสังขารปัจจุบันนี้แล้ว หนึ่งซึ่งนั่งแถวเดียวกับพี่ ได้สังเกตุดูอาการของพี่ตลอด เพราะวันนั้นพอท่านอ.พูดเสร็จปรากฏว่าพี่อ้อยนั่งนิ่งเฉยๆเมื่อกับไม่ได้รับรู้ว่ามีการตายเกิดขึ้น ในขณะที่น้องมิ้มนั่งร้องห่มร้องไห้เสียอกเสียใจจะเป็นจะตาย

พอกิจกรรมภาคบ่ายที่พวกพี่ถังมีการร้องขอต่ออายุให้กับท่านอ. พี่อ้อยที่นั่งอยู่ข้างๆหนึ่งกลับทำนิ่งเฉยเหมือนคนไม่มีความรู้สึก เนี่ยน่ะหรือคือคนที่บอกว่ารักท่านอ.อุบลอย่างมากมาย ไม่ว่าพี่จะอ้างว่าพี่ไม่ใช่คนที่แสดงความรู้สึกเก่ง แต่นี้พวกเรากำลังสูญเสียท่านอ. อุบลไปนะ ทำไมพี่ถึงเฉยได้ขนาดนี้ ขนาดคนใหม่ๆที่เพิ่งจะเคยมาบ้านสวนเขายังสะเทือนใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเลย

ที่สำคัญพี่อ้อยที่เคยเป็นผู้นำมาโดยตลอด ในวันนั้นกลับนิ่งเฉยไม่แอคชั่นอะไร แต่กลับเป็นคุณอัญ(ลูกป้าเตือน) ที่ได้ให้พี่ธนาร้องขอกับท่านพ่อดตาจินินด้วยการร่วมพลังจากทุกจิตวิญญาณของพวกเราแทน

ผู้แสดงความคิดเห็น เจิดหทัย สุวรรณากาศ (หนึ่ง) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2013-04-23 03:58:05


ความคิดเห็นที่ 99 (1657177)

 ดังนั้นกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นนั้น การที่พี่อ้อยมาถามท่านอ.ว่าพี่อ้อยเป็นดวงจิตที่อธิษฐานมาขัดขวางมาเป็นมารใช่หรือไม่ หรือบอกว่าตนเองพยายามที่จะหาเหตุผลว่าทำไมตนเองรับการสื่อสารผิดๆมาอย่างนั้น มันเป็นไปการสร้างภาพ, หาช่องทางของพี่อ้อยเท่านั้น

จากเหตุการณ์ในครั้งนี้ คงจะต้องถึงเวลาจริงๆจังๆเสียทีที่พวกลูกบ้านสวนจะต้องมีสติมากกว่านี้ เราไม่ควรไปหลงเชื่อชมคนอื่นด้วยภาพลักษณ์หรือสิ่งที่เขาแสดงออกภายใน แต่ต้องพิจารณาการกระทำที่ผ่านๆมาของเขาว่าจริงหรือไม่

ผู้แสดงความคิดเห็น เจิดหทัย สุวรรณากาศ (หนึ่ง) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2013-04-23 03:58:23


ความคิดเห็นที่ 100 (1657181)


ธรรมทานค่าย 14 รวมพลคนมีหน้าที่ โดยกันยภัทร เฟื่องฟู

มีจิตวิญญานดวงสำคัญมาเกิดในประเทศไทย และจิตวิญญานดวงอื่นๆล่องลอยมา เพื่อทำภารกิจที่สำคัญกับวิญญานดวงแรก
วิธีการที่ดวงวิญญานต่างๆจะได้พบกัน คำตอบคือ การมาพบกันเพราะความทุกข์ที่แสนสาหัสไม่มีใครช่วยปลดล๊อคได้
ภาพถ่ายเหนือศรีษะอจ.อุบล ภาพเหมือนจานบิน และแมงกระพรุน แสงสีขาวใส ดร.จิตราบอกคือ จิตวิญญานเดิมของอจ.อุบลที่รอการยอมรับ หลังจากท่านอจ.อุบล ยอมรับแล้วหน้าตาจะเปลี่ยนแปลง

ก่อนค่าย 14 ท่านอจ.อุบลอธิษฐานต่อท่านพ่อดตาจินินว่า ใครมีหน้าที่จะต้องมา

ปรากฎการณ์หลังจากการอาราธนาบารมีพระนางเนเฟอตารี ท่านอาจารย์ญาณแจ่มใสมากขึ้น
ค่าย14 คนที่มาค่ายนี้ต้องมีความสัมพันธ์กับท่านอาจารย์ ทำให้เราต้องมาทบทวนว่าเราอยากทำอะไรบ้าง จงทำสิ่งที่อยากช่วยทำแล้วเราจะได้ทำ คนมีหน้าที่และมีสัญญาต้องอยากทำ ให้เอาหน้าที่ปัจจุบันอุปนิสัยใจคอมาเปรียบเทียบกับอดีต แล้วถามตัวเองว่ามาบ้านสวนเพื่อทำอะไร

ใครที่จะใช้จี้ต้องน้อมจิตเข้าหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วจะได้ผล 100%
พลังงานจากจี้ของอจ.อุบล กับจี้ที่เรา กำลังไม่เท่ากัน

คนที่ชีวิตหน้าที่การงาน อาชีพ ไม่ประสบความสำเร็จ เพราะขาดบารมี 2 อย่างคือ 1)สัจจะบารมี(ความซื่อสัตย์)มาสายกลับก่อน ลาบ่อย นินทานาย 2)อธิษฐานบารมี(ปรารถนา)ต้องมุ่งมั่น ขยันขันแข็ง

คุณหมอวัฒนา ปวดแขน ได้เสี่ยงทายคำถามว่า พระนางเนเฟอตารี มาสถิตในกาย วาจา ใจ ของท่านอจ.อุบล จริงไหม หากจริงขอให้หมอวัฒนาหายหรือดีขึ้น ปรากฎว่าดีขึ้น 90% จากแสงบุญของพระนางเนเฟอตารี และเมื่อแสดงธรรมทานสารภาพกรรมว่า ต้องขูดมดลูกคนไข้หลังทำแท้ง ตกเลือด ปรากฎว่าหายปวดแขน 100%

ป้าพร หูหนวก บำบัดด้วยรหัสเจ้ากรรมนายเวร 99ทางเฟสบุ๊ค ดีขึ้น แล้วไม่ได้โอนเงินภายใน 24 ชม.ต้องกลับมาไม่ได้ยินอีก เพราะทำผิดกฏ จะต้องกลับไปจ่ายเงินมาทำบุญกับบ้านสวน 99x99= 9801 หูจึงจะกลับมาดีได้

การสร้างบุญแรงกายที่ประทับใจ
เย็นวันที่ 15 เมย.ช่วยพี่ดร.จุ๋ม จิ๋ม และพี่บุญเรือน feed ขยะ biogas จึงทำให้รู้ว่าพี่ทั้งสองนี้เสียสละมาก ทำแบบไม่รังเกียจ ทำทุกสัปดาห์ ขยะเศษอาหารส่งกลิ่นเหม็นมาก ทนกลิ่นไม่ไหวต้องไปหา mask มาใส่ มีแมลงวันหัวเขียวตอมหึ่ง ใช้รหัสอจ.อุบลช่วยด้วย ขอให้แมลงวัน
บินไปที่อื่น สักครู่แมลงวันก็บินหายไปหมด นึกรังเกียจและขยะแขยง เดินมาสูดอากาสบริเวณที่ก่อเจดีย์ทรายเป็นระยะระยะ ขณะตักขยะอยู่ปัญญาผุดขึ้นมาสอนจิตว่า เราไม่ควรรังเกียจ เพราะขยะเหล่านี้เกิดจากอาหารที่เรากินไปเลี้ยงร่างกายนั่นเอง ถ้ารังเกียจขยะก็ต้องรังเกียจร่างกายด้วย ร่างกายก็สกปรกไม่ต่างกับขยะ เราจึงต้องอาบน้ำชำระร่างกายทุกวัน จึงคลายความรังเกียจลงได้และช่วยทำจนเสร็จ

แก้ว กันยภัทร

ผู้แสดงความคิดเห็น ธารีรัตน์ กะลัมพะเหติ ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2013-04-23 09:02:49[1] 2 ถัดไป >>


Copyright © 2010 All Rights Reserved.