ReadyPlanet.com
dot
dot
พระรัตนตรัย และ ครูบาอาจารย์
dot
bulletสมเด็จองค์ปฐม
bulletหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ
bulletพระอาจารย์รัตน์ รตนญาโณ
bulletดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
dot
รายการคุยไปแจกไป
dot
bulletรายการคุยไปแจกไป
dot
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
dot
bulletข่าวสารประชาสัมพันธ์
dot
กิจกรรมบ้านสวนพีระมิด
dot
bulletค่ายบ้านสวนพีระมิด
bulletภาพและคลิปวิดิโอจากบ้านสวนพีระมิด
dot
บทความที่น่าสนใจ
dot
bulletบทความที่น่าสนใจ
bulletคู่มือหนีกรรมผิวพรรณ
bulletคำสารภาพบาป และ ประสบการณ์กฏแห่งกรรม
dot
International Version (ภาคภาษาต่างประเทศ)
dot
bulletEnglish Articles (บทความภาษาอังกฤษ)


อ.อุบล ศุภาเดชาภรณ์  บ้านสวนพีระมิด


การฝึกสมาธิ โดยการใช้แสงสว่าง ตามแนวทางของสัตยาไสบาบา article

ดาวโหลดหนังสือ การฝึกสมาธิ โดยการใช้แสงสว่าง ตามแนวทางของสัตยาไสบาบา (PDF Format)

 

การฝึกสมาธิ โดยการใช้แสงสว่าง
ตามแนวทางของสัตยาไสบาบา

 
คำนำ

การฝึกสมาธิมีหลายรูปแบบ สิ่งที่จะนำเสนอต่อไปนี้ เป็นวิธีการฝึกสมาธิที่เสนอแนะโดยท่านสัตยาไสบาบา ท่านเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณที่มีความสำคัญอย่างมากในโลกปัจจุบัน ท่านยังเป็นนักการศึกษา ท่านสอนหลายอย่าง ในเรื่องของสมาธิ ท่านได้สอนว่า วิธีการฝึกสมาธิโดยใช้แสงสว่าง เป็นวิธีการที่เป็นสากลและได้ผลมากที่สุดสำหรับยุคนี้

ขอให้ท่านผู้อ่านเปิดใจกว้าง ลองปฏิบัติดูให้ประจักษ์กับตนเอง แล้วจึงสรุปด้วยตนเองว่าการฝึกสมาธิโดยใช้แสงสว่างที่ว่าได้ผลดีจริงหรือไม่

ผมขอขอบคุณ หม่อมหลวงรัชฎาราศี ชยางกูร ซึ่งกรุณาสนับสนุนการพิมพ์หนังสือเล่มเล็กนี้

 

ผศ.นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ พบ.

MRCPsych [UK]

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ๒๕๔๑

 
 
การฝึกสมาธิ

ท่านสัตยาไสบาบาสอนว่า สมาธิที่แท้จริงคือการที่จิตใจของเราอยู่กับพระเจ้า หรือพุทธะ หรือจิตที่บริสุทธิ์อยู่ตลอดเวลา คือสภาวะที่จิตใจของเราผูกพัน นึกถึงแนบแน่นจนเป็นหนึ่งเดียวกับจิตที่บริสุทธิ์ สภาวะที่ว่านี้เราทุกคนสามารถฝึกฝนให้บรรลุได้ด้วยความเพียรพยายาม

ในกรณีของการฝึกนั่งสมาธิ ท่านไสบาบาแนะนำว่า

๑.   เราควรฝึกในตอนเช้า เวลาระหว่าง ๐๓.๐๐ – ๐๖.๐๐ นาฬิกา จะเป็นเวลาที่ดีที่สุด

๒.   ไม่จำเป็นต้องไปอาบน้ำก่อน แต่ถ้าง่วงมาก ก็ให้ไปอาบน้ำเย็นให้หายง่วง

๓. ควรนั่งในท่าที่สบายและให้แผ่นหลังตรงและนั่งบนผืนผ้ารองระหว่างพื้นกับตัวเรา เพราะขณะที่ฝึกปฏิบัติจะมีพลังงานที่สำคัญไหลผ่านตัวเรา การที่ต้องนั่งหลังตรง ก็เพื่อให้พลังงานถ่ายเทขึ้นลงโดยสะดวก และการที่ต้องนั่งบนผ้ากั้นตัวเรากับพื้น ก็เพื่อให้ผ้าทำหน้าที่เป็นฉนวนมิให้พลังงานไหลลงสู่ดินไปหมด

 
ตอนนี้ขอให้เตรียมเทียนไขหรือตะเกียงแล้วจุดไฟให้เทียนหรือตะเกียงสว่าง

ก่อนที่จะเริ่มต้นนั่งสมาธิต่อไป ท่านไสบาบาแนะนำให้เราภาวนาหรือสวดมนต์สักเล็กน้อยด้วยบทสวดอะไรก็ได้ที่จะทำให้จิตใจสงบ จากนั้นให้เฝ้าดูลมหายใจเข้าออกของเราแล้วภาวนา ถ้าเป็นชาวพุทธอาจภาวนาคำว่า “พุทโธ” หายใจเข้า “พุท” หายใจออก “โธ” เราอาจภาวนาคำว่า “โซ-ฮัม” ซึ่งแปลว่า เราคือจิตที่บริสุทธิ์ โดยหายใจเข้า “โซ” หายใจออก “ฮัม” ภาวนาเช่นนี้ ประมาณ ๒-๓ นาที

เมื่อจิตใจสงบลงแล้ว ให้จ้องแสงเทียนหรือตะเกียงสักครู่หนึ่ง จนหลับตาก็สามารถนึกภาพแสงเทียนนี้ได้ ท่านไสบาบาแนะนำให้ใช้แสงเทียนจะดีกว่าการจินตนาการถึงแสงสว่างที่ไร้รูปร่างท่านสอนว่า จะเป็นการยากกว่ามากที่จะนึกถึงแสงสว่างที่ไร้รูป การนึกถึงแสงสว่างที่มีรูปร่างจะง่ายกว่า

ต่อไปนี้จะเป็นขั้นตอนการฝึก หลังจากที่เราหลับตานำภาพแสงเทียนเข้ามาในศรีษะของเราโดยผ่านเข้ามาที่หน้าผากระหว่างคิ้วทั้งสองข้าง

 
          ๑.เมื่อแสงสว่างอยู่ในศรีษะของเราให้บอกกับตนเองในใจว่า เราจะคิดแต่สิ่งที่ดี

          ๒.นำแสงสว่างเคลื่อนลงมาจากศีรษะมาที่บริเวณหัวใจของเรา และให้จินตนาการว่าตรงบริเวณหัวใจของเรามีดอกบัว เมื่อดอกบัวได้รับแสงสว่างดอกบัวก็บานออกมาสวยงาม แสงสว่างชำระล้างความคิด ความรู้สึกต่าง ๆ ในหัวใจของเรา ในหัวใจของเราไม่มีความมืดอีกต่อไป มีแต่ความสะอาดและสว่าง

          ๓.นำแสงสว่างจากหัวใจไปที่แขนและมือทั้ง ๒ ข้าง ให้มือทั้ง ๒ ข้างเต็มไปด้วยแสงสว่าง บอกกับตนเองในใจว่า เราจะใช้มือทั้ง ๒ ข้างในการทำแต่สิ่งที่ดี เราจะรับใช้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เสมอ

          ๔.นำแสงสว่างไปที่ขาและเท้าทั้ง ๒ ข้างให้เท้าทั้ง ๒ ข้างเต็มไปด้วยแสงสว่าง บอกกับตนเองในใจว่า เราจะเดินก้าวหน้าไปในทางที่ดี ไปสถานที่ที่ดี และไปพบคนดี

          ๕.นำแสงสว่างกลับขึ้นมาที่ปากและลิ้นของเรา ให้ปากและลิ้นเต็มไปด้วยแสงสว่าง บอกกับตนเองในใจว่า เราจะพูดแต่สิ่งที่ดี พูดแต่ความจริง และพูดเท่าที่จำเป็น

          ๖.นำแสงสว่างไปที่หูทั้ง ๒ ข้าง ให้หูทั้ง ๒ ข้างเต็มไปด้วยแสงสว่าง บอกกับตนเองในใจว่า เราจะฟังแต่สิ่งที่ดี

          ๗.นำแสงสว่างไปที่ตาทั้ง ๒ ข้าง ให้ตาทั้ง ๒ ข้างเต็มไปด้วยแสงสว่าง บอกกับตนเองในใจว่า เราจะมองแต่สิ่งที่ดี เราจะเห็นแต่สิ่งที่ดีในทุกสิ่ง

          ๘.นำแสงสว่างกลับมาที่ศีรษะอีกครั้งหนึ่ง ให้นึกว่าศีรษะของเราเต็มไปด้วยแสงสว่างมากขึ้น เจิดจ้าขึ้น

ในตอนนี้ เราจะกระจายแสงสว่างไปให้กับคุณพ่อ คุณแม่ ครู อาจารย์ เพื่อน แม้กระทั่งศัตรูของเรา ให้สิ่งมีชีวิตทุกชีวิต ไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์ ให้ทั้งโลกเต็มไปด้วยแสงสว่าง ขอให้เห็นแสงสว่างว่าครอบคลุมทุก ๆ คน ทุก ๆ ชีวิตให้ทุกชีวิตเต็มไปด้วยแสงสว่าง  ขอให้เห็นว่าแสงสว่างที่อยู่ในตัวเราก็อยู่ในตัวทุกคนด้วย เป็นแสงสว่างเดียวกัน บอกกับตนเองว่า เราอยู่ในแสงสว่าง แสงสว่างอยู่ในตัวเรา เราคือแสงส

ถึงตอนนี้เราจะจบการนั่งสมาธิโดยการแผ่เมตตา จากนั้นก็เก็บความรู้สึกที่สะอาด สว่าง ของแสงสว่างในหัวใจไว้กับตัวเราตลอดวัน หรืออาจนึกถึงรูปหรือนามของพระเจ้าที่เราบูชา ให้ปรากฏอยู่ในแสงสว่างในหัวใจของเรา แล้วเก็บภาพและความรู้สึกนี้ไว้กับเราตลอดวัน ตลอดเวลา

         ลำดับของแสงสว่างตั้งแต่ที่หัวใจไปยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย จะเป็นอย่างไรก็ได้ แต่ขอให้จุดสุดท้ายนั้น เป็นแสงสว่างที่ศีรษะของเราอีกครั้งหนึ่ง

ท่านไสบาบาสอนว่า ถ้าเราฝึกเช่นนี้ทุกวันอย่างจริงจังและเป็นระบบแล้ว วันนั้นจะมาถึง คือวันที่เราไม่สามารถมองไม่ดี ฟังไม่ดี พูดไม่ดี ทำไม่ดีได้เลย เพราะเราได้ปลูกฝังแสงสว่าง ซึ่งเป็นตัวชำระล้างส่วนต่าง ๆ ของเรา จนกระทั่งเราไม่สามารถทำในสิ่งไม่ดีได้

สมาธิที่แท้

ท่านไสบาบาสอนว่า การนึกถึงแสงสว่าง และนำแสงสว่างไปยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกายนั้นเป็นเพียงแค่การเริ่มต้นของการฝึก เพราะสมาธิที่แท้จริงนั้นอยู่เหนือการคิด ถ้าเรายังคิดอยู่ก็ไม่ใช่สมาธิที่แท้จริง แต่การนำแสงสว่างไปตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เป็นอุบายที่ให้จิตใจคิดไปในทางที่ถูกต้องก่อนจนกระทั่งจิตใจสงบขึ้นและตอนที่กระจายแสงสว่างออกไปจากตัวเรา ตอนนั้นเองที่เรามักจะลืมร่างกายของตนเอง และจมลึกไปอยู่กับแสงสว่างที่กระจายและปรากฏอยู่ในตัวทุกชีวิต ตอนนั้นเราจะเริ่มดิ่งลงสู่สมาธิที่แท้จริงมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราลืมร่างกายของเราโดยสิ้นเชิง และตระหนักถึงแต่แสงสว่างเท่านั้น สภาวะนั้นเป็นสภาวะของความปีติ มีแต่แสงสว่าง และปัญญาก็จะเกิดขึ้นเองโดยปราศจากการคิด เป็นสภาวะที่ไม่สามารถบังคับให้เกิดขึ้นตามใจเองได้

เหตุผลของการใช้แสงสว่าง

ท่านไสบาบาสอนว่า ถ้าเราไปเอาทรายมาจากกองทราย ในไม่ช้าทรายก็หมด ถ้าเราเอาน้ำมาจากบ่อ ในไม่ช้าบ่อน้ำก็จะแห้ง แต่เราสามารถไปเอาแสงสว่างจากเทียนเล่มหนึ่งที่จุดสว่างอยู่ได้อย่างไม่จำกัด ถึงอย่างไรแสงสว่างก็ไม่ได้ลดน้อยถอยลงไป 

ท่านยังกล่าวอีกว่า ไม่ว่าเราจะนึกถึงพระเจ้าหรือจิตที่บริสุทธิ์ในรูปนามใด ที่สุดแล้วพระเจ้าก็ยังไม่ใช่และอยู่เหนือรูปและนามนั้น ด้วยเหตุผลอันนี้เอง ที่บรรพบุรุษของเราใช้แสงสว่างเป็นสัญลักษณ์แทนพระเจ้า หรือจิตที่บริสุทธิ์ มันเป็นสัญลักษณ์หรือตัวแทนที่ใกล้เคียงและเหมาะสมกับพระเจ้าที่สุด ยิ่งไปกว่านั้นชนทุกชาติ ศาสนาก็ยังยอมรับและให้ความเคารพในสัญลักษณ์นี้

เคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งก็คือว่า แสงสว่างเป็นตัวชำระล้างและนำความบริสุทธิ์ที่ดีที่สุด เมื่อเราชำระล้างตาของเราให้ “ตาสว่าง” เราก็ไม่สามารถดูอะไรที่ไม่ดีอีกต่อไป เมื่อแสงสว่างอาบหูของเราทุกวัน เราก็ไม่สามารถไปฟังสิ่งไม่ดี เช่นการนินทาต่าง ๆ เมื่อปากของเราได้รับการชำระ เราก็ไม่พูดความเท็จหรือสิ่งไม่ดี หัวใจของเราเมื่ออยู่กับแสงสว่าง ความรู้สึกนึกคิดที่ไม่ดีก็อยู่ไม่ได้ มือที่สว่างก็ไม่ทำชั่ว 

        

สรุป

ท่านไสบาบาสอนว่า การฝึกสมาธิโดยการใช้แสงสว่างเป็นวิธีการฝึกนั่งสมาธิที่เป็นสากล และให้ผลมากที่สุดในยุคนี้ หลายคนคิดว่าการฝึกสมาธิแบบนี้ง่ายและไม่ซับซ้อน คงเหมาะสำหรับเด็กเท่านั้น และคงไม่ก่อให้เกิดปัญญาหยั่งรู้ความจริงหรือช่วยให้หลุดพ้นอย่างแน่นอน คงเป็นแค่การผ่อนคลาย

หามิได้ ท่านไสบาบาบอกในทางตรงข้าม คือ การฝึกเช่นนี้เหมาะกับทุกคน ทุกวัย และควรเริ่มต้นตั้งแต่วัยเยาว์ และมันสามารถให้ผลจนถึงขั้นนำไปสู่ความหลุดพ้น และเกิดปัญญาพ้นทุกข์ได้แน่นอน ก่อนที่จะนำไปสู่จุดนั้น การฝึกเช่นนี้ยังให้ผลพลอยได้คือ มันทำให้เราได้รับการผ่อนคลายอย่างมากด้วย

ท่านแนะนำให้เราฝึกเป็นประจำ เริ่มต้นจากวันละไม่กี่นาทีทุกวันอย่างสม่ำเสมอ แล้วค่อย ๆ ขยายเวลาออกไป ผู้คนจำนวนหลายล้านคนทั่วโลกถือว่า ท่านไสบาบาเป็นองค์อวตารแห่งยุค คำว่าองค์อวตารแห่งยุคคือ ผู้นำทางจิตวิญญาณที่ให้คำสอน พร และพลังที่จะนำมนุษย์ให้รอดพ้นจากความทุกข์ อวิชชา และความชั่วร้ายทั้งหลายทั้งปวงในยุคนั้น ๆ องค์อวตารแห่งยุคมักจะให้คำสอนที่เหมาะ และได้ผลสำหรับยุคนั้น ๆ ท่านสัตยาไสบาบา เทพอวตารแห่งกลียุคก็ได้ให้เคล็ดลับของการฝึกสมาธิที่เหมาะกับยุคนี้แล้ว

สำหรับผู้ที่ไม่ได้เชื่อว่าท่านเป็นเทพอวตารแห่งยุค การฝึกสมาธิโดยใช้แสงสว่างก็ยังเป็นวิธีที่เป็นสากล ไม่เกี่ยวข้องกับศาสนาใด และให้ผลได้ดีหากท่านได้ลองฝึกด้วยตนเอง

ขอภาวนาให้พรขององค์ภควันศรีสัตยาไสบาบา จงอยู่กับทุกท่านที่พากเพียรปฏิบัติตน เพื่อให้เข้าใจตนเองและพ้นจากความทุกข์ตลอดไป

 
โอม ศานติ ศานติ ศานติ
 
ธรรมทานจากหนังสือ การฝึกสมาธิ โดยการใช้แสงสว่างตามแนวทางของสัตยาไสบาบา
พิมพ์ครั้งที่ ๑ จำนวน ๕,๐๐๐ เล่ม พ.ศ. ๒๕๔๑
จัดพิมพ์โดย มูลนิธิรัชฎาศรียุวพัฒนา

๑๐๘/๓๐ ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ๑๑๑๑๐

โทร. ๙๒๑-๑๖๓๐-๓๕
 
พิมพ์และแจกเป็นธรรมทาน วันที่ 25 เมษายน 2553 ในอบรมเข้าค่ายหนีกรรมผิวพรรณ
จัดพิมพ์โดย บ้านสวนพีระมิด
อ.อุบล ศุภาเดชาภรณ์
69 หมู่ 6 ตำบลเขาเพิ่ม อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 26110
โทร. 081-820-8468, 081-919-6705 
www.baansuanpyramid.com 
ขออนุโทนากับ คุณสุมิตร รักพงษ์ไทย ที่กรุณาช่วยตรวจทานบทความและได้ส่งอีเมล์แจ้งการแก้ไขบทความให้สมบูรณ์ครับ

 
บทความที่น่าสนใจ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทาน ส.ค.ส. ปีพุทธศักราช 2556 แก่ประชาชนชาวไทย
คลิปวิดิโอรายการโทรทัศน์ รู้ค่าพลังงาน ตอน บ้านสวนพีระมิด ผลิตก๊าซชีวภาพ 25 ต.ค. 2555 article
สารคดีสั้น "บ้านสวนพีระมิด และ รหัสแห่งจักรวาล" โดย เว็ปไซต์ นสพ.บางกอกโพสต์ 7 พ.ย. 2555 article
คลิปวิดิโอ "มนุษย์ใจโหด" article
คลิปวิดิโอ "สิงห์โตกินคน" แนะนำโดย คุณธนา อรุณภิญโญพล article
คลิปวิดิโอ "กงกรรมกงเกวียน" แนะนำโดย คุณธนา อรุณภิญโญพล article
คลิปวิดิโอ "งูยักษ์กินคน" แนะนำโดย คุณธนา อรุณภิญโญพล article
คลิปวิดิโอ "ม้าลาย" แนะนำโดย คุณธนา อรุณภิญโญพล article
คลิปวิดิโอ "จระเข้กินคน" แนะนำโดย คุณธนา อรุณภิญโญพล article
คลิปวิดิโอ "นาทีชีวิต" แนะนำโดย คุณธนา อรุณภิญโญพล article
คลิปวิดิโอ "ได้เวลาเอาคืน" แนะนำโดย คุณธนา อรุณภิญโญพล article
คลิปวิดิโอ "บึกบึน" แนะนำโดย คุณธนา อรุณภิญโญพล article
คลิปวิดิโอ "คุณจะเลือกเป็นควายแบบไหน" แนะนำโดย คุณธนา อรุณภิญโญพล article
คลิปวิดิโอ "กว่าจะมาเป็นอาหารจานโปรดของเรา" แนะนำโดย คุณธนา อรุณภิญโญพล article
คลิปวิดิโอ "โรงฆ่าสัตว์" article
คลิปวิดิโอ ความสุขของคนไทย เมื่อในหลวงเสด็จ ทุ่งมะขามหย่อง "ผืนแผ่นดินแห่งพระมหากรุณาธิคุณ" 25 พ.ค. 2555 article
พระราชดำรัส พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย ในโอกาสขั้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๕ article
คาถารวมอภิญญา "โสตัตตะภิญญา" article
คาถาคุ้มกันภัย (ปะโตเมตัง) article
ค้นหาความลับของชีวิต ผ่านสายตา ศ.ดร.นพ.เทพนม เมืองแมน article
รายงานข่าวด่วน เรื่องป้ามล จากคุณสิทธิ์ 1 ก.พ. 2554
อ.อุบล เล่าเรื่องป้าเตือน หายทุกโรค
จดหมายรักถึงอาจารย์อุบล article
คลิปวิดีโอ จากงาน "เจาะลึกภัยพิบัติ พลิกวิกฤตให้เป็นทางรอด" article
ทุกคนในโลก-ไม่มีทุกข์นั้นไม่มี คำสอนสมเด็จองค์ปฐม article
ข่าวด่วนจาก อ.อุบล 28 พ.ย. 2553 article
ข่าวด่วนจาก อ.อุบล 27 พ.ย. 2553 article
สาส์นจาก อ.อุบล 9 พ.ย. 2553 article
ดร.สมิทธ กล่าวถึงในหลวง article
คำสารภาพของ ผอ.โกสิทธิ์ แตรสังข์ (ตอนที่3) article
ชาตินี้..เราเป็นอย่างนี้..เพราะอะไร ?? (โดย อ.ฉลอง จันทร์ทอง) article
คำสารภาพของ ผอ.โกสิทธิ์ แตรสังข์ (ตอนที่2) article
รวมบทเพลงบ้านสวนพีระมิด article
"การชำระหนี้สงฆ์" (แนะนำโดยคุณชนิดา เชิงสะอาด) article
บทเพลง"สร้างพระชำระหนี้สงฆ์" ประพันธ์โดย อ.ฉลอง จันทร์ทอง article
วิธีสร้างบุญบารมี พระนิพนธ์ใน สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (แนะนำโดยคุณปุ้ม ณฐพลสรรค์) article
ลําดับการทําบุญสูงสุด (แนะนำโดยคุณชนิดา เชิงสะอาด) article
พลังพุทธคุณ,พลังพีระมิด,พลังจิต,และพลังมโนมยิทธิ” สามารถทำให้คุณหายป่วยด้วยโรคกรรมได้ (เขียนโดยคุณโกสิทธิ์ แตรสังข์) article
การได้เกิดมาในภูมิมนุษย์ หาได้เกิดกันมาได้ง่ายๆ (แนะนำโดยคุณชนิดา เชิงสะอาด) article
"อย่ากลัว" โดยอาจารย์บุษกร เมธางกูร (แนะนำโดยคุณชนิดา เชิงสะอาด) article
มาทานมังสวิรัติลดกรรมกันเถอะ (แนะนำโดยคุณชนิดา เชิงสะอาด) article
บทเพลง มโนมยิทธิ (ประพันธ์โดยคุณโกสิทธิ์ แตรสังข์ ขับร้องโดยคุณฉลอง จันทร์ทอง) article
บทเพลงบ้านสวนพีระมิด (ประพันธ์และขับร้องโดยคุณฉลอง จันทร์ทอง) article
ดูการจัดกิจกรรมที่บ้านสวนพีระมิด (เขียนโดยคุณฉลอง จันทร์ทอง) article
ความมหัศจรรย์ของพลังพีระมิดที่เราคาดไม่ถึง (แนะนำโดยคุณชนิดา เชิงสะอาด) article
ประวัตินางวิสาขา (แนะนำโดยคุณณฐพลสรรค์ เผือกผาสุข) article
ปัญหาเรื่องเทวดา (แนะนำโดย คุณณฐพลสรรค์ เผือกผาสุข) article
หนังสืออินทร์ตก พุทธทำนายภัยพิบัติ (แนะนำโดย คุณณฐพลสรรค์ เผือกผาสุข) article
คนค้นกรรม 2 (เขียนโดย คุณณฐพลสรรค์ เผือกผาสุข) article
คนค้นกรรม (เขียนโดย คุณณฐพลสรรค์ เผือกผาสุข) article[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (133903)

อนุโมทนาบุญด้วยค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น อรนุช (nootnok-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-06-01 15:36:46


ความคิดเห็นที่ 2 (133962)

 

 

 

อนุโมทนาด้วยคนค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น นก วันที่ตอบ 2010-06-14 09:23:10


ความคิดเห็นที่ 3 (134589)

อนุโมทนาบูญด้วยครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น กตัญญู สุวรรณรัตน์ (katunyu_aek-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-09-23 01:21:41


ความคิดเห็นที่ 4 (134711)

.............อนุโมทนาบุญด้วยค่ะ.........

ผู้แสดงความคิดเห็น KruPikul Fugsook (pikulfs-at-yahoo-dot-co-dot-th)วันที่ตอบ 2010-10-10 20:08:58


ความคิดเห็นที่ 5 (137144)

เคยติดตามท่านมานานแล้ว ดูรายการของท่านผ่านดาวเทียมเมื่อหลายปี ซึ่งถ่ายทอดทั่วโลก ได้มาอ่านบทความของท่านที่แปลเป็นภาษาไทย ทำให้เข้าใจง่ายขึ้น ขอโมทนาบุญกับท่านที่นำมาเผยแพร่ครับ สาธุ สาธุ สาธุ

ผู้แสดงความคิดเห็น วีระ วันที่ตอบ 2011-01-25 06:54:16


ความคิดเห็นที่ 6 (137161)

                                เรียน อ.อุบลคนงาม

                     หนูอยากถ่ายรูปกับ  ดร.อาจอง จังคะ

           หนูรักท่านมากเลย

ผู้แสดงความคิดเห็น ลูกเกด วันที่ตอบ 2011-01-26 21:04:17


ความคิดเห็นที่ 7 (137383)

ขออนุโมทนากับบทความค่ะ

ขอบคุณค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น อร่ามศรี สุวัตถิกุล วันที่ตอบ 2011-02-12 12:26:55


ความคิดเห็นที่ 8 (137827)

http://www.oknation.net/blog/as711/2009/07/11/entry-1

ดูกันเอาเองนะจ้ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น สาบาไบ วันที่ตอบ 2011-03-23 23:04:55


ความคิดเห็นที่ 9 (138243)

ใครสนใจเรื่องราวของท่านไสบาบา เข้าไปเยี่ยมชมในเว็ป

www.saisiam.com แต่กำลังจัดทำอยู่ค่ะ ยังไม่สมบูรณ์น่ะค่ะ

ถ้าคุณได้รู้จักท่านไสบาบาอย่างแท้จริง คุณจะรักท่านไสบาบา เพราะพระองค์เปี่ยมไปด้วยความงดงาม ความสง่างาม มีแต่ความรัก ความเมตตา กรุณา และมีพลังในตัวของท่านเอง

เรื่องราวความรักของท่านที่มีต่อมวลสรรพสิ่งนั้น มีหลากหลายเรื่องราว ซึ่งถ้าจะเล่าคงไม่สามารถเล่าหมดได้

คำสอนของท่านลึกซึ้ง ความหมายดีมากค่ะ ลองหาอ่านดูได้ค่ะ 

ผู้แสดงความคิดเห็น NATH (saisiam-at-live-dot-com)วันที่ตอบ 2011-04-19 18:33:14


ความคิดเห็นที่ 10 (138307)

คลิปวีดีโอก็มีให้ดูกันอยู่ยังไม่เข้าใจกันอีกหรือไง? จะเชื่ออะไรไม่ใช่สักแต่ว่าศรัทธาอย่างเดียว ต้องรู้จักใช้เหตุใช้ผลด้วย ไอ้ที่มันฆ่ากันอยู่แถวๆตะวันออกกลางก็เพราะมีศรัทธาแต่ขาดเหตุผลนี่แหละ เฮ้อออ...

ผู้แสดงความคิดเห็น เพชร วันที่ตอบ 2011-04-24 13:45:09


ความคิดเห็นที่ 11 (138756)

ขอโมทนาบุญกับบทความค่ะ การให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

ผู้แสดงความคิดเห็น ปราณี ผลเกิด (pholkird-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-05-22 12:45:53


ความคิดเห็นที่ 12 (139065)

 ขอบคุณครับ ผมจะนำไปปฏิบัติ ครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ศุภสานต์ วาวแวว (แซม) (sammysung_4-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-06-03 19:28:12


ความคิดเห็นที่ 13 (139201)

อนุโมทนาด้วยค่ะ ขออนุญาติแบ่งปันด้วยนะคะ สาธุ

ผู้แสดงความคิดเห็น ชญาภา ธนู (chayapa_thanoo-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-06-13 18:57:55


ความคิดเห็นที่ 14 (139450)

เรียน ท่านอาจารย์อุบลค่ะ

          หนูขออนุญาตอาจารย์ค่ะขอปริ้นซ์วิธีการฝึกสมาธิโดยใช้แสงสว่างตามแนวขอสัตยาไสบาบา  เพื่อเป็นวิทยาทานและฝึกเองที่บ้าน ค่ะ

          ขอขอบพระคุณพระพุทธองค์ หลวงปูปาน หลวงพ่อฤาษี อาจารย์อุบล อาจารย์มงคล สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุก ๆ พระองค์ที่บ้างสวนพีระมิด ที่มอบสิ่งดี ๆ ให้พวกเราตลอดเวลา ขอพระคุณที่มีท่านอาจารย์อุบลคอยแนะนำสั่งสอนิสิ่งดี ๆ ให้พวกเรา และขอพระคุณเพื่อน ๆ พี่ ๆ ญาติธรรมบ้านสวนพีระมิดทุกท่านที่คอยมอบสิ่งดี ๆ ให้พวกเราทุกคนคะ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น มยุรฉัตร ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-06-28 12:56:06


ความคิดเห็นที่ 15 (139839)

*เสียงจูงสมาธิแสงสว่าง* 
โดย .ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา

 http://www.jozho.net/index.php?mo=3&art=640348

ผู้แสดงความคิดเห็น คมกริช นามมงคุณ (เบลล์) (komkom-dot-ko-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-07-28 23:03:07


ความคิดเห็นที่ 16 (141170)

เรียน  คุณแม่อาจารย์อุบล ที่เคารพอย่างสูง (ลูกขออนุญาตเรียกนะคะ เพราะคุณแม่อาจารย์อุบล เปี่ยมล้นไปด้วยความเมตตาที่นำพาผู้คนให้เป็นคนดี)

ลูก นางริญญาภัทร์  พชิราภิวัฒน์กุล ขออนุญาติ ปริ้นท์ การฝึกสมาธิ โดยการใช้แสงสว่าง
ตามแนวทางของสัตยาไสบาบา นะคะ และขอขอบพระคุณเว็บไซต์บ้านสวนพีระมิดที่มีข้อมูลดี ๆ ให้ศึกษาและได้อ่าน

เพื่อเป็นแนวทางแห่งการหลุดพ้น

 

ขออนุโมทนาบุญกับคุณแม่ท่านอาจารย์อุบลและทุกท่านที่คำความดีในบ้านสวนพีระมิดนะคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น นางริญญาภัทร์ พชิราภิวัฒน์กุล (nupaka45-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-12-27 12:34:21


ความคิดเห็นที่ 17 (141305)

 

ขอบคุณและขอนุโมทนากับธรรมะ และแนวทางปฎิบัติสมาธิที่นำมาเป็นธรรมทาน

ผู้แสดงความคิดเห็น ศักดิชัย เพราะสำเนียง (USA) (maha_sak-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-01-12 14:18:38


ความคิดเห็นที่ 18 (141444)

 ขอร่วมโมทนาบทความนี้และขอน้อมรับนำไปประฏิบัติตามแล้วค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ประกิต วัฒนะประกรณ์กุล (w_prakit-at-yahoo-dot-co-dot-th) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-01-14 16:29:31


ความคิดเห็นที่ 19 (145101)

ขอบคุณวิธีการสอนที่นำมาลงให้เกิดความรูะนะค่ะ ขอมโทนาค่ะ ขอบคุณค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น แอนค่ะ วันที่ตอบ 2014-01-11 09:24:42


ความคิดเห็นที่ 20 (156901)

 เรียนท่านอาจารย์อุบล

       หนูชื่อปิยะธดา เกียรติกุล  ขออนุญาตปริ้นวิธีฝึกสมาธิ    โดยการใช้แสงสวา่ง ตามแนวทางของสัตยาไสบาบาค่ะ

   และกราบขอบพระคุณ สส ทุกพระองค์ กราบขอบพระคุณเทวดาที่ปกปักรักษาท่านอ.อุบล  ท่านอ.มงคล คุณท้อป

      พร้อมครอบครัวและขอบพระคุณเว็บไซต์บ้านสวนพีระมิดทีนำความรู้ เกี่ยวกับมาฝึกสมาธิแสงสว่งมาลงให้ศึกษา ให้อ่านและเกิดปัญญาค่ะ

        

        

    

         ขออนุโมทนาสาธุบุญกับท่านอุ.อุบล ค่ะ  

         และสมาชิกลูกบ้านสวนทุกท่านค่ะ  สาธุ  สาธุ สาธุ

ผู้แสดงความคิดเห็น ปิยะธดา (ดา) วันที่ตอบ 2016-05-17 14:28:48[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.