ReadyPlanet.com
dot
dot
พระรัตนตรัย และ ครูบาอาจารย์
dot
bulletสมเด็จองค์ปฐม
bulletหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ
bulletพระอาจารย์รัตน์ รตนญาโณ
bulletดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
dot
รายการคุยไปแจกไป
dot
bulletรายการคุยไปแจกไป
dot
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
dot
bulletข่าวสารประชาสัมพันธ์
dot
กิจกรรมบ้านสวนพีระมิด
dot
bulletค่ายบ้านสวนพีระมิด
bulletภาพและคลิปวิดิโอจากบ้านสวนพีระมิด
dot
บทความที่น่าสนใจ
dot
bulletบทความที่น่าสนใจ
bulletคู่มือหนีกรรมผิวพรรณ
bulletคำสารภาพบาป และ ประสบการณ์กฏแห่งกรรม
dot
International Version (ภาคภาษาต่างประเทศ)
dot
bulletEnglish Articles (บทความภาษาอังกฤษ)


อ.อุบล ศุภาเดชาภรณ์  บ้านสวนพีระมิด


ระเบียบ(คำเตือน) การเข้าเขตบ้านสวนพีระมิด การขอเข้ารับการบำบัดกับ อ.อุบล article

 

ระเบียบปฏิบัติในการขอรับน้ำพลังพีระมิด ที่บ้านสวนพีระมิด

  1. ผู้ที่ต้องการน้ำพลังพีระมิดจากบ้านสวนพีระมิด ให้เตรียมขวดน้ำสำหรับตนเองมาที่บ้านสวนพีระมิดด้วย
  2. เมื่อมาถึงบ้านสวนพีระมิดแล้ว ให้เขียนชื่อสกุล ติดไว้ที่ขวดน้ำและนำไปไว้ที่โรงทานบ้านสวนพีระมิด ในที่ๆถูกจัดไว้ให้วางขวดน้ำ
  3. คุณ เตี้ย(แม่ครัวประจำบ้านสวนพีระมิด) จะดำเนินการนำขวดน้ำไปกรอกน้ำพลังพีระมิด และนำไปให้ อ.อุบล เพื่อมอบให้กับผู้ที่ต้องการน้ำพีระมิด ที่ได้เขียนชื่อสกุลติดไว้
  4. น้ำพลังพีระมิดที่ได้ไป สามารถนำไปผสมน้ำได้อีก 100 เท่า เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

หมายเหตุ: ขอความกรุณาผู้ที่มาเยี่ยมเยือนบ้านสวนพีระมิด อย่าขอน้ำพลังพีระมิดจาก อ.อุบล โดยตรง ข้อกำหนดทุกอย่างที่ อ.อุบล ทำ ได้ขอพุทธมติจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้ว เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมร่วมกัน


สาส์นจาก อ.อุบล 9 พ.ย. 2553

 

 เหตุการณ์  ผิดกฎสวรรค์  พาคนที่ไม่ได้ดูรายการไปบ้านสวนพีระมิด  เกิดขึ้นกับทุกคนที่ผ่าฝืนไม่ว่า  คุณนิด  อ.ฉลอง  คุณวี  ป้าเจริญ  ป้าแดง ฯลฯ  และคนอื่นๆ อีกมากมาย  และละเมิด ผิดสัจจะปรามาส  ล่วงเกิน  ไม่ศรัทธาด้วยใจจริง  ต้องการแต่ประโยชน์  ต่อหน้าอย่าง ลับหลังพูดอีกอย่าง จึงต้องประสบเคราะห์กรรม

          มีบางคนสงสัยว่า  ทำไมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ บ้านสวนพีระมิด  จึงเล่นงานคนพามา  ทำไมไม่ไปเล่นงานคนที่ถูกพามา  อ.อุบล ขอตอบว่า 
          1.ครั้งแรก  ท่านเล่นงาน อ.อุบล คนเดียว  ที่รู้กฎสวรรค์ดีกว่าใคร  แต่ยังฝ่าฝืน แม้จะอ้างว่าสงสาร  เกรงใจ  / ท่านลงโทษ อ.อุบล  ให้เจ็บปวดทั้งตัว  อุทิศบุญ  ขอโทษอย่างไรก็ไม่หายจนในที่สุด  จึงขอยอมถวายชีวิต  ท่านจึงบอกว่า  คนที่บอกว่าเคารพพระพุทธเจ้า  เคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ไฉนเลย  จึงฝ่าฝืนคำสั่งท่าน  รู้ทั้งรู้ก็ยังทำ  เจ้าเป็นใคร  จึงมาทำตัวยิ่งใหญ่เหนือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นจอมอรหันต์  เป็นยอดสัพพัณญุ  มีฤทธิ์อันประเสริฐ  ยังไม่สามารถช่วยผู้ที่มีบาปหนาไม่เคารพศรัทธาในพระองค์ได้เลย  (แม้แต่คาถาเงินล้าน ท่านก็บอกว่า ผู้ไม่เคารพท่านด้วยความจริงใจ  แม้ท่องได้ก็ไม่มีผล)   เจ้าบอกว่าเจ้าเคารพพระพุทธองค์  มอบกายถวายชีวิต แต่คำสั่งอันน้อยนิดยังฝ่าฝืน  ท่านบอกว่า ท่านยังไม่ต้องการ ให้ อ.อุบล ตายตอนนี้  แต่ต้องไถ่บาปด้วยการสงเคราะห์เพื่อนมนุษย์  ผู้เป็นเครือพันธุ์ของพระพุทธองค์  ให้ถึงฝั่งพระนิพพานตามที่ได้รับภารกิจมาให้เสร็จสิ้น  การขอชดใช้ด้วยชีวิต  ถือเป็นการหนีหน้าที่  เอาตัวรอด  มักง่าย  
          อ.อุบล จึงขอเมตตาบารมีจากพระพุทธองค์ ว่า  พระพุทธองค์เจ้าขา  มนุษย์มีความทุกข์จนลืมนึกถึงความควรไม่ควร  ลูกห้ามปรามประกาศแล้ว  แต่เขาคิดว่าลูกพูดเอง  บางคนเขามองไม่เห็นพระพุทธองค์  เขาจึงไม่เกรงใจลูก  บางคนก็ไม่เชื่อว่าพระพุทธองค์ประทับอยู่เหนือศีรษะของลูก  เวลาบำบัดก็พูดจาต่อปากต่อคำ  ตีสนิทเหมือนเพื่อน  บางคนก็เถียง  บางคนก็เข้ามาพูดแทรกระหว่างบำบัด  ลูกจะทำอย่างไรที่จะช่วยไม่ให้เขาบาป  และมีเคราะห์กรรม  พระพุทธองค์ตรัสว่า 
          ผู้มีปัญญา  เขาเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น  เขาก็จะรู้ได้เอง  แต่สำหรับบัวใต้น้ำ  ไม่ว่าเห็นเหตุการณ์ใด  หรืออธิบายอย่างไร  ก็ไร้ผล  ดังนั้น  ต่อไปนี้ เมื่อเจ้าเตือนแล้วก็ถือว่าหมดหน้าที่ของเจ้า
          2.ท่านท้าวเวสสุวรรณ  ซึ่งเป็นผู้ที่ให้ความช่วยเหลือและติดตาม อ.อุบล ตลอดเวลา ท่านได้เข้าเฝ้าพระพุทธองค์  และ ขอรับหน้าที่  ในการจัดการกับผู้ฝ่าฝืนกฏสวรรค์เอง  ท่านบอกว่า ต่อไปนี้เป็นเรื่องของข้า  ไม่ใช่หน้าที่ของเจ้าในการจัดการกับมนุษย์ผู้  ละเมิดกฎสวรรค์  คนที่ล่วงเกินผู้ที่ทำหน้าที่  ที่พระพุทธองค์มอบหมาย  ผู้ที่ต้องการแต่ประโยชน์  แต่ขาดความเคารพด้วยความจริงใจ
         3.สิ่งศักดิ์สิทธิ์  ออกคำสั่งกับ อ.อุบล ว่า  ต่อไปนี้ พวกข้าจะไม่เล่นงานเจ้า  เพราะเจ้ามันดื้อด้านจะยอมตายท่าเดียว  คอยแต่จะหนีหน้าที่  พวกข้าจะเล่นงานคนที่พามา  หนักเบาตามน้ำหนักกรรม อ.อุบล  ขอร้องท่านว่า  จะเล่นงานแบบไหน ขออย่าให้รุนแรง  ท่านบอกว่า  เจ้าก็ยังโง่เหมือนเดิมก็คอยดูเอาก็แล้วกัน  ที่ผ่านมายังไม่เห็นหรืออย่างไร  ดูพระปราโมทย์เป็นตัวอย่าง  และไอ้พวกที่รู้ทั้งรู้ยังทำ  ถ้าความทุกข์เกิดกับเอ็ง  มันไม่สนใจหรอก  ต้องให้เกิดกับพวกมัน  และ ไอ้คนที่คิดว่าการฝ่าฝืนกฎสวรรค์  เป็นเรื่องเล็กน้อย  ยิ่งพวกไม่เคยมองความผิดตัวเอง คอยโทษคนอื่น จะได้รู้
          4.อ.อุบล ขอร้องท่าน ว่า  เอาแค่สั่งสอนนิดหน่อยก็พอ นะเจ้าคะ  ท่านบอกว่า เอ็งไม่ต้องมาสั่งสอนข้า  เอ็งรู้ไหมว่า  ไอ้พวกที่มาหาเอ็งเนี่ย  มันมีทุกรูปแบบ  ทุกรสชาติ  ทำดีต่อหน้านินทาลับหลัง  พวกนี้มันต้องเจอข้า  ให้มันไปรักษาทั่วโลก ก็ไม่หาย  ยิ่งมันล่วงเกินมากเท่าไหร่มันต้องเจอข้าเร็วเท่านั้น  มันทำผิด  มันยังคิดจะโยนบาปให้คนอื่น  มันเป็นคนพามา  มันต้องรับผิดชอบ  ส่วนคนที่พวกมันพามา  ข้ายังให้โอกาส  เพราะถือว่า  เขาไม่รู้กฎสวรรค์ บ้านสวนพีระมิดแต่ถ้ามาจาบจ้วงล่วงเกิน  มันก็ต้องเจอเหมือนกัน แต่ไอ้พวกที่รู้ทั้งรู้ยังทำ ต้องเจอดี
          ไอ้พวกที่มา  แล้วจะเอาแต่หาย  จะเอาแต่สุข  จะเอาแต่โชค แต่ไม่ยอมแก้ไขตัวเอง ปิดบังความชั่วของตัวเอง ยังผิดศีล บอกให้มันไปที่อื่น  ไปที่ชอบ  ไม่ต้องเสนอหน้ามา บ้านสวนพีระมิด
          5.ท่านบอกว่า  หน้าที่เตือนเป็นหน้าที่ของเจ้า  หน้าที่แสดงหลักฐานเป็นหน้าที่ของข้า และต่อไปเอ็งไม่ต้องเตือน  เพราะถ้าเกิดเป็นคนแล้ว  ยังไม่รู้ว่าอะไรควร  อะไรไม่ควร  ก็ไม่ต้องเป็นคนอีกต่อไป  ข้าจะให้บริวารของข้า  คอยดูแลความประพฤติคนที่มา และ คนที่กลับไปเอง
          6.คนที่มีความจริงใจ  แก้ไขตัวเอง  สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้โอกาส พบทางหลุดพ้น  พบความสุข แต่สำหรับผู้ที่มาบ้านสวนพีระมิด แล้ว  ทำบุญ  เพื่อเอาบุญคุณ เอาเงินมาซื้อ  บาปกรรม  ซื้อบุญตอนที่หาย  ก็ว่าดี  แต่พอต้องใช้กรรม  ไม่เคยยอมรับ  มีแต่โทษคนอื่น  ท่านบอกว่า  ให้อยู่ห่างๆบ้านสวนพีระมิด  เราหมดวาสนาต่อกันแล้ว  ถ้าไม่เคารพพระพุทธองค์  ล้าน อ.อุบล ก็ช่วยไม่ได้แนะนำบ้านสวนพีระมิด

แนะนำบ้านสวนพีระมิด article
ข้อควรรู้ก่อนมาที่บ้านสวนพีระมิด article
วัตถุประสงค์ของการสร้างมหาพีระมิด และสถานปฏิบัติธรรมพลังพีระมิด article
ขอเชิญร่วมสร้างมหาพีระมิดและสถานปฎิบัติธรรมพลังพีระมิด article
ระเบียบการเยี่ยมชมบ้านสวนพีระมิด article
การปฏิบัติในการขอพบ อ.อุบล article
แบบสอบถามเพื่อการลงทะเบียนเข้าพบ อ.อุบล[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (134527)

กรานนมัสการพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและหลวงพ่อฤาษีลิงดําตลอดทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกนี้รวมถึงอาจารย์อุบลด้วยนะเจ้าค่ะ ดิฉันได้ดูจากเว็ปไซตมาเกือบสองเดือนแล้วดูทุกวันสารภาพบาปทุกวันแต่ยังไปหาอาจารย์ไม่ได้เพราะอยู่ต่างประเทศขอบารมีด้วยนะเจ้าค่ะถ้าบุญบารมีถึงคงได้ไปกราบนมัสการ ได้แนะนําเพื่อนๆดูรายการถ้ามีความเลวถ้าเป็นคนดีไม่ต้องเชื่อแต่ตัวข้าพเจ้าเองเชื่อร้อยเปอร์เซ็นตพยายามให้สามีพูดสารภาพบาปด้วยเขาก็ทําแต่หัวเราะหาเมียเป็นบ้าธรรมะ รายการนี้ดีมากจริงๆๆขอชมถ้าไปเมืองไทยจะรีบพาลูกหลานไปทันที กราบนมัสการ จากผู้ที่มีบาปมากที่สุด

ผู้แสดงความคิดเห็น ผู้สารภาพบาป วันที่ตอบ 2010-09-08 18:44:04 IP : 79.1.59.245


ความคิดเห็นที่ 2 (134611)

สวัสดีค่ะ

 ข้าพเจ้า นางอิสรีย์ ภักดีอมรพันธ์  ได้มาที่บ้านสวนพีระมิดเพื่อ เข้ารับการอบรมที่บ้านสวนรุ่นที่  2

ได้รู้และได้ปฏิบัติตาม อาจารย์อุบล และองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพระพุทธเจ้า หลวงปู่ปาน หลวงปุ

ฤาษีลิงดำ  จนทราบซึ้งและสำนึกในส่วนที่รู้เท่าไม่กาล  และได้ให้สัจจะไว้พร้อมที่จะปฏิบัติตาม แต่

ทั้งนี้ทั้งนั้น ต้องทำควบคู่กับการปฏิบัติ คือขอเป็นส่วนหนึ่งของบ้านสวนพีระมิด

  กราบขอบพระคุณอาจารย์อุบล และทุกท่านที่ได้ให้ความช่วยเหลือในการมาอบรมครั้งนั้น

  คิดถึงทุกๆท่านค่ะ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น อิสรีย์ ภักดีอมรพันธ์ (phakjai-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-09-26 12:59:34 IP : 58.8.169.148


ความคิดเห็นที่ 3 (134706)

สวัสดีค่ะ

ชื่อ ส้ม ค่ะ วันนี้ส้มจะมาเล่าเกี่ยวกับปฎิหารย์ที่ส้มได้รับจากบ้านสวนพีระมิดค่ะ แม่ส้มเข้าโรงพยาบาลเป็นกรวยไตอักเสบ,ติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ,ติดเชื้อในกระแสเลือด ซึ่งนักมาก เข้าวันจันทร์ที่ 20 ก.ย. แม่ไปแบบไม่รู้ต้วเลยเป็นเวลา1อาทิตย์ อาการหนักมาก ไข้ขึ้น 38.7-40.3 ไม่ต่ำกว่านี้ ที่สำคัญไม่สามารถกินยาลดไข้หรือยาอะไรได้เลยนอกจากเช็คตัวอย่างเดียว มีอยู่คืนนึงไข้ขึ้นถึง 40.3 มีอาการหนาวและตัวสั่นมาก ยาก็กินไม่ได้ แต่ส้มขออำนาจพระพุทธองค์ หลวงปู่ปาน หลวงพ่อฤาษี พรหมเทพเทวดา องค์สฟิงค์ องค์พีระมิด อ.อุบล แล้วใช้บอดี้โลชั่น,พาเมล่า(บาลานซ์ซิ่งครีมเสริมพลังปราณ ตอนนั้นมีแค่นี้) ทุกท่านเชื่อหรือไม่ค่ะว่าใช้เวลาประมาณ 2ชั่วโมงกว่า แม่ส้มไข้ลดลงจนพ้นขีดอันตรายมาได้ ตอนนั้นนะค่ะส้มแทบจะขาดใจให้ได้ที่เห็นสภาพแม่เป็นอย่างนั้นแล้ว เราต้องมีสติโดยขอพึ่งอำนาจของพระพุทธองค์ หลวงปู่ปาน หลวงพ่อฤาษีลิงดำ พรหมเทวด องค์สฟิงค์ องค์พีระมิด อ.อุบล ทำให้เรามีสติคิดหาทางแก้ปัญหาจนสามารถผ่านวิกฤตมาได้ ส้มกราบขอบพระคุณพระพุทธ หลวงปู่ปาน หลวงพ่อฤาษีลิงดำ(ท่านไม่เคยทอดทิ้งส้มสักวันเลย)พรหมเทพเทวดา องค์สฟิงค์ องค์พีระมิด ที่ส้มจะลืมไม่ได้เลยก็ อ.อุบล ที่ส่งสั่งสอนและแนะนำแนวทางต่างๆให้ส้ม ขอบพระคุณค่ะ

 

ปล. คุณภัคภิญญา  วัชรเสถียร ที่ทำงานส้มรับสมัครฝ่ายการตลาดอยู่ค่ะ ถ้าได้อ่านรบกวนโทรกลับหาส้มที่เบอร์   087-0407461  ด้วยนะค่ะ

 

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น พรรณพร หลงสมบูรณ์ (som062-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-10-10 08:14:04 IP : 113.53.144.93


ความคิดเห็นที่ 4 (134707)

สวัสดีค่ะ

คุณผู้สารภาพบาปค่ะแม้ว่าคุณยังไม่มีโอกาสได้มาบ้านสวนพีระมิดแต่คุณโมทนาบุญและสารภาพบาปไปเรื่อยๆสักวันที่คุณหายจากทุกโรคและประสบความสำเร็จในชีวิตทุกด้านเมื่อไหร่คนที่หัวเราะคุณจะรู้สึกทึ่งและจะรู้สึกว่านับถือพระพุทธองค์ หลวงพ่อฤาษีลิงดำเองค่ะ และอ.อุบลเองแหละค่ะ และการที่คุณมาสารภาพใน web ก็คือบุญที่ยิ่งใหญ่แล้วค่ะที่ทำให้คนอื่นได้รู้ว่าที่ทำแบบนี้ก็จะได้ผลอย่างนี้

                                                                                                     ขอบคุณค่ะ

ถึงเราจะอยู่กันคนละประเทศแต่เรามีพระพุทธองค์และอ.อุบลเหมือนกันค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น พรรณพร หลงสมบูรณ์ (som062-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-10-10 09:55:07 IP : 125.24.197.90


ความคิดเห็นที่ 5 (134760)

ขออนุโมทนาบุญกับคุณส้มด้วยนะคะ

ศรัทธาเต็มร้อย ก็ได้ผลเต็มร้อยค่ะอย่างที่อ.อุบลแนะนำไว้

และที่สำคัญขอชื่นชมที่คุณส้มเป็นลูกที่กตัญญูดูแลคุณแม่อย่างดี


เป็นกำลังใจให้นะคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ชนิดา วันที่ตอบ 2010-10-19 03:51:26 IP : 89.229.36.53


ความคิดเห็นที่ 6 (134795)

สวัสดีค่ะ

ชื่อ พรรณพร  หลงสมบูรณ์ ชื่อเล่นส้มค่ะ ทำงานอยู่บริษัทเอกชนค่ะ

วันนี้จะมาเล่าสาเหตุที่แม่ต้องเข้านอนโรงพยาบาล 19วันเนื่องจากแม่ผิดสัจจะคือ ไปบำบัดกับ อ.อุบลแล้วผื่นคันและอาการแพ้ยาหายหมดแล้วก็จะกลับไปใหม่แต่ไม่ได้ไปเลยและที่สำคัญแม่ยังเลิกโกรธไม่ได้ถึงแม้ว่าจะน้อยลงมาแล้วก็ตาม ทำให้เข้าโรงพยาบาลครั้งนี้หนักถึงขั้นเสียชีวิตได้แต่แม่บอกว่าไม่ได้ท้า ถ้าจะตายก็ยอมแต่เสียใจอยู่อย่างนึงคือยังไม่ทำตามสัจจะที่ให้ไว้กับ อ.อุบลที่บ้านสวนฯเลย ส้มคิดว่าเป็นส่วนนึงด้วยที่แม่คิดแบบนี้ทำให้แม่รอดชีวิตมาได้ และสิ่งศักดิ์ท่านให้อภัย  แต่ส้มขอฝากบอกทุกคนว่าไม่ทุกคนหรอกนะค่ะที่จะโชคดีเหมือนแม่ส้มที่มาเล่าให้ทุกท่านฟังในวันนี้เพราะอยากบอกว่าอย่าพูดล้อเล่น,พูดไปที กับสิ่งศักดิ์ ที่ส้มเคยได้ยินหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านเคยพูดไว้ว่าโลกอีกโลกนะท่านตรงนะ ยกตัวอย่างทุกท่านที่มาบำบัดที่บ้านสวนฯก็หายโดยปฏิหาริย์ เพราะท่านช่วยแต่เวลาท่านช่วยเราแล้วเราไม่รักษาสัจจะที่ให้กับท่าน ก็ต้องเป็นหนักว่าเก่า

 

ปล. ส้มขอบคุณชนิดามากค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น พรรณพร หลงสมบูรณ์ วันที่ตอบ 2010-10-25 12:13:19 IP : 113.53.145.204


ความคิดเห็นที่ 7 (134796)

สวัสดีอีกครั้งค่ะ

ชื่อ พรรณพร  หลงสมบูรณ์  ชื่อเล่นส้มค่ะ

ทีนี้จะเราเรื่องตัวเองบ้างค่ะเมื่อก่อนเจ็บปวดไปทั้งตัวตั้งแต่ศรีษะจรดปลายเท้ามีอาการเจ็บจี๊ดๆไปทั้งตัวไปบำบัด กับ อ.อุบล อาจาย์บอกว่าเกิดจากนำปลากัดไปกัดกัน ไม่เท่านั้นส้มยังเพาะเลี้ยงเอง สำหรับให้กัดกันเองโดยใส่ขวดไว้ตัวละขวดแล้วก็ใช้กระดาษปิดระหว่างขวด พอมันว่ายมาใกล้ๆกันก็เปิดกระดาษเพื่อจะได้ดูว่าตัวไหนไวกว่ากัน กัดเก่งกว่ากัน จะได้ไปกัดเล่นกับคนอื่นได้ ผลก็คือทำให้มีอาการเจ็บจี๊ดๆไปทั้งตัว แต่ตอนนี้หายแล้วค่ะ ต้องกราบขอบพระคุณพระพุทธองค์ หลวงปู่ปาน หลวงพ่อฤาษีลิงดำ พรหมเทวดา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ องค์สฟิงค์ องค์พีระมิด อ.อุบล ที่ได้โปรดช่วยให้ส้มหายในครั้งนี้ 

ปล. อยากให้ทุกคนทราบว่าเขาเจ็บอย่างไรเราก็ต้องเจ็บอย่างนั้น

ผู้แสดงความคิดเห็น พรรณพร หลงสมบูรณ์ (som062-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-10-25 12:27:18 IP : 113.53.145.204


ความคิดเห็นที่ 8 (134839)

พี่ขออนุโมทนายุญกับคุณส้มด้วยนะคะ

สัจจะธรรม : ให้ทุกข์แก่ท่าน ทุกข์นั้นถึงตัว

คำสอนของพระองค์เป็นจริงทุกประการ

อยากให้ทุกท่านยึดไว้ใน กมล 

จะได้มีชีวิต ที่สมบูรณ์ ทั้งกาย และ จิตใจ

ด้วยรักและคิดถึง

ผู้แสดงความคิดเห็น แมว (prawinakamp-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-11-01 21:34:51 IP : 61.90.15.150


ความคิดเห็นที่ 9 (134848)

สวัสดีค่ะ

ชื่อ น.ส. พรรณพร  หลงสมบูรณ์ อายุ 33 ปี ชื่อเล่น ส้ม

1400 ม.เสนาวิลล่า84 ซ.แฮป***แลนด์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

วันนี้จะมาเล่าเรื่องวันที่ส้มไปกฐินกับคณะบ้านสวนฯนำโดย อ.อุบล วันนั้นมีพิธีกร 2 ท่าน ท่านแรก อ.อุบล อีกท่านขอไม่เอ่ยชื่อนะค่ะ วันนั้นพิธีกรอีกท่านพยายามที่จะปิดยอดกฐินที่ 1 ล้านบาท โดยที่ยอดรวมตอนนั้นอยู่ที่ 820,000บาท ยังขาดอีก 180,000บาท โดยใช้วิธีหาโดยการใช้ชื่อหลวงพ่อเสงี่ยมมาอ้างว่าหลวงพ่ออยากได้ให้ครบ 1 ล้านบาท แล้วใช้วิธีบังคับคนให้ทำบุญบอกเขาว่าของแบงค์เทานะแบงค์อื่นไม่เอา แล้วก็เดินเรี่ยไร ทุกคนเชื่อไหมค่ะทุกคนส่วนมากนั่งเฉยแล้วเพราะรู้สึกว่าโดนบังคับให้ทำบุญยังไงไม่รู้ร่วมทั้งส้มด้วย  จน อ.อุบล ทนไม่ไหวขอไมค์(ซึ่งตอนนั้น อ.อุบลไม่ได้เป็นพิธีกรแล้ว)แล้ว อ.อุบล ก็สั่งแบบเฉียบขาดเลยว่าให้พิธีกรอีกท่านหยุดบังคับคนทำบุญได้แล้วที่เหลือ อ.อุบล กับ คุณ(พิธีกรอีกท่าน) ออกกัน 2 คนพอ แล้วก็บอกทุกคนว่าถ้าจะทำตัวเองต้องไม่เดือดร้อน ทำแค่ 9 บาทก็พอ หรือตามกำลัง ทุกท่านเชื่อไหมค่ะจากที่ทุกคนนั่งเฉยๆกับลุกขึ้นมาร่วมทำบุญกันอีกมากมายเลย(บางคนก็ไม่รู้จัก อ.อุบล)ทุกคนทำด้วยความเต็มใจ ที่รู้เพราะว่าคนที่อยู่ไกลเขาลุกมาเพื่อจะใส่เงิน นี้ก็เหมือนที่ อ.อุบลเคยบอกกันเราทุกคนเสมอว่าไม่อยากได้อะไรก็จะได้กับมามากมาย

 

ผู้แสดงความคิดเห็น พรรณพร หลงสมบูรณ์ (som062-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-11-02 19:07:56 IP : 180.180.227.26


ความคิดเห็นที่ 10 (134849)

ชื่อ พรรณพร  หลงสมบูรณ์ ชื่อเล่น ส้ม ค่ะ

ที่อยู่ 1400 ม.เสนาวิลล่า84 ซ.แฮป***แลนด์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

ทำงานอยู่ บริษัทเอกชน

วันนี้จะเล่าเรื่องที่ส้มไปเข้าค่ายรุ่น6มา วันเสาร์ส้มไปใช้แรงโดยการขนดินแล้วไม่รู้ไปเหยียบต้นข้าวโพดที่ทางบ้านสวนฯพึ่งจะปลูก ส้มไม่รู้เพราะว่าดูแล้วเหมือนต้นหญ้า ทุกท่านเชื่อไหมค่ะว่าตอนกลางคืนที่ อ.อุบล ให้ทำกรรมฐานส้มไม่สามารถทำได้เลยเนื่องจากปวดเท้าทั้ง 2 ข้างมาก ปวดแบบว่าขาดจะหลุดออกมาเลยทรมานมาก ไม่แค่นั้นตอนนอนก็ปวดทั้งคืนเลย พอตอนเช้าไปกฐินก็ปวด แต่ทุกท่านเชื่อไหมค่ะส้มรู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าเกิดจากที่ส้มไปเหยียบต้นข้าวโพดแต่ทำไมส้มถึงไม่ชำระหนี้สงฆ์กับ อ.อุบล ตั้งแต่แรก เพราะถ้าส้มทำก็หาย ทำให้ไม่สามารถมาเล่าให้ทุกคนฟังได้ว่าเกิดจากตรงนี้จริงหรือเปล่า แต่พอไปกฐินกลับมา(มาถึงก็ทุ่มได้)ส้มไปร่วมชำระหนี้สงฆ์กับ อ.อุบล เท่านั้นแหละทุกคนเชื่อไหมคะว่าส้มหายปวดขาทันที

ขอบพระคุณ พระพุทธองค์ หลวงปู่ปาน หลวงพ่อฤาษี และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ องค์พีระมิด องค์สฟิงค์ที่ทรงเมตตา ผู้หญิงคนหนึ่งที่เลวมากๆๆๆคนนี้ ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น พรรณพร หลงสมบูรณ์ (som062-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-11-02 19:20:39 IP : 180.180.227.26


ความคิดเห็นที่ 11 (134880)

ผมชื่อ นิรัญ สมภาร เป็นคนจังหวัดแพร่ได้ดูรายการคุยไปแจกไป เห็นแล้วเกิดความศรัทธาอยากจะไปสารภาพบาปกับ อ.อุบล แต่ดูระยะทางแล้วมันไกล และยังไม่มีเวลา จึงได้ โอนเงินร่วมทำบุญ 100 บาทเข้าบัญชีของ อ.อุบล ขอผลบุญนี้จงส่งผลให้แก่ตัวกระผมด้วยเทอญ ถ้ามีโอกาสก็จะไปร่วมทำบุญที่บ้านสวนพีระมิด

ผู้แสดงความคิดเห็น นิรัญ (run0321-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-11-05 15:26:05 IP : 113.53.81.236


ความคิดเห็นที่ 12 (134910)

 

ขออนุโมทนาบุญ กับคุณนิรัญ ค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น แมว (prawinakamp-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-11-08 20:58:30 IP : 58.8.95.131


ความคิดเห็นที่ 13 (134933)

สวัสดีค่ะ

วันนี้ตุ้ยมีเรื่องจะเล่าให้เพื่อนๆ ชาวบ้านสวนพีระมิดฟังกันค่ะ คือเมื่อวาน 9 พ.ย.53 ตุ้ยได้ไปหาหมอ และระหว่างที่รอนั้น ก็มีคุณป้า ท่านนึงอายุสัก 60 กว่าได้ค่ะ ก็นั่งรอพูดคุยกันเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บที่แกเป็นอยู่ ก็ได้ความว่าคุณป้าป้าเป็นโรคเกี่ยวกับหัวใจ ตุ้ยเลยได้ขอโทษคุณป้าก่อนถามคำถามไปว่า.. คุณป้าคะขอโทษนะคะ ในชีวิตคุณป้าที่ผ่านมา เคยทำร้ายจิตใจใครบ้างไหมคะ ให้เขาต้องเจ็บปวด ทุกทรมาน   

แรกๆ คุณป้าก็บอกว่า ไม่มีนะ ไม่เคยเลย แต่สักพักแกก็นึกขึ้นได้ และบอกว่า..เออ มีๆ ป้าจำได้แล้ว เขามาชอบป้าเอง ตอนป้าอายุสัก 18 ได้ แต่ป้าก็ไม่ได้ไปทำร้ายอะไรเขา เขามาชอบเราเอง พอรู้ว่าเราแต่งงานไปกับผู้ชายคนอื่น เขาถึงกับเป็นทุกข์ทรมาน คิดสั้นถึงกับฆ่าตัวตาย แต่ก็ช่วยได้ทัน ซึ่งปัจจุบันคุณป้าบอกว่าตอนนี้เป็นเพื่อนกันไปแล้ว  

คุณป้าถามว่าหนูรู้ได้ยังไง  ตุ้ยเลยบอกไปว่า หนูไม่รู้หรอกค่ะ เพียงแต่ว่าหนูเป็นคนเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรม และชอบอ่านหนังสือ ชอบหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ หนูจึงรู้มาว่าสาเหตุของผู้ที่ป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับหัวใจ มักจะมาจากเหตุนี้  ก็เลยลองถามคุณป้าดู และเพื่อเป็นการตอกย้ำคำสอนของพระพุทธองค์ ที่ท่านทรงค้นพบและบอกพวกเรามา ปรากฎว่าคุณป้าเชื่อเรื่องพวกนี้ด้วย ตุ้ยจึงรู้สึกว่าเราสุขใจมากที่ได้พูดเรื่องแบบนี้ให้คนที่เชื่อฟัง อย่างน้อยก็เป็นการให้ความรู้ เพราะคนส่วนใหญ่บางครั้งเขาไม่ได้ชั่ว ได้เลว เพียงแต่ไม่รู้เท่านั้นเอง ว่าผลที่เกิดกับเขา มาจากเหตุอย่างนี้นี่เอง  แล้วคุณป้าก็ยังถามตุ้ยอีกเกี่ยวกับว่า...

ป้าขอถามหนูอีกเรื่องเกี่ยวกับป้าเคยแท้งลูก หรือ เคยทำคนอื่นแท้งลูกนี่แหล่ะ ตุ้ยฟังไม่ถนัด ว่าแกมีเด็กมากระโดดเกาะหลังแก แล้วแกก็ล้มไป หรืออะไรเนี่ยค่ะ แล้วก็ทำให้แกแท้งลูก  อย่างนี้จะบาปหรือไม่ เพราะแกไม่ได้ตั้งใจ    ตุ้ยเลยบอกป้าแกไปว่า  ถึงแม้ว่าเราไม่ได้ฆ่าเอง แต่แค่ให้คำแนะนำ บอกกล่าว ก็ถือเป็นการสนับสนุน ส่งเสริม ในการทำบาป ถือว่าบาปเหมือนกันค่ะ และได้ยกตัวอย่างบาปของตนไปว่า หนูก็เคยทำแท้งนะคะป้า เพื่อให้ป้าเห็นว่าคนทุกคนย่อมมีโอกาสทำผิดพลาดกันได้ แต่ถ้าเรารู้แล้วว่ามันผิด เราก็จะไม่ทำอีก พูดคุยได้เท่านี้ พยาบาลก็เรียกชื่อคุณป้าพอดี เราเลยได้คุยกันแค่นั้น ทั้งที่จริงๆ แล้วอยากเล่าความชั่วของตัวเองให้คุณป้าฟังให้หมด แต่โอกาสไม่มี  แต่ก็ถือว่าได้ความสุขใจ อิ่มใจ และรู้สึกว่าเราได้ทำให้คนๆ นึง รู้สึกดีขึ้นว่าสิ่งที่แกรู้สึกว่ามันเป็นตราบาป เป็นความผิด ไม่ได้มีแค่แกคนเดียว ยังมีคนที่ทำผิดอีกมากมายที่เรายังไม่รู้ 

สรุปว่าตุ้ยอยากเล่าเรื่องของตัวเองที่ได้เจอมา ให้เพื่อนๆ ฟังเพียงเพื่ออยากจะบอกทุกคนว่าความสุขใจ หรือการทำความดีนั้น ไม่จำเป็นว่าจะต้องเล่าเรื่องความดี หรือ สิ่งสวยงามเสมอไป แต่แค่เรากล้าเอาความชั่วของตัวเองมาบอกให้คนอื่นฟังแล้วเป็นอุทาหรณ์ให้เขาแก้ไขได้ นั่นก็ถือเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่แล้วค่ะ

ขอขอบคุณองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สิ่งศํกดิ์สิทธิ์ที่บ้านสวนพีระมิด และอาจารย์อุบล ที่ช่วยขัดเกลา คนโง่ ชั่ว เลว ให้ดีกว่าวันที่ผ่านมาค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ตุ้ย ศิริพร โฉมจันทร์ (kondee25121-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-11-10 12:52:33 IP : 119.63.80.148


ความคิดเห็นที่ 14 (135024)

ผมชื่ออังกูรเคยร่วมทําบุญกับอ.อุบลไป500บาทครั้งหนึ่งแล้วดูรายการของอาจารย์ก็บ่อยแต่ไม่มีโอกาสไปเจออาจารย์สงสัยผมคงทํา บาปไว้มากจึงไม่มีโอกาสพบอาจารย์ที่บ้านสวนรายการอาจารย์ดีมากสอนคนเราให้รู้จักบาปบุญคุณและโทษแลละผมจะตั้งใจทําความดีขอขอบคุณองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า  หลวงพ่อฤาษีลิงดํา   สิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้านสวนพิรามิด  และอาจารย์อุบลที่นําเสนอสิ่งดีๆผานรายการครับ.

ผู้แสดงความคิดเห็น ตี่อ้วน (tree-lex-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-11-19 16:23:00 IP : 110.49.38.131


ความคิดเห็นที่ 15 (135127)

 สวัสดีค่ะอ.อุบล ดิฉันจีรนันท์  ได้รับฟังการบอกเล่าของน้องที่โรงเรียนที่ได้มาบำบัดที่บ้านสวนพีระมิด น้องเขาได้แนะนำให้ดูรายการบางกอกทูเดย์ ที่บ้านของดิฉันไม่มีช่องให้ดู น้องเขาอยากทำบุญให้ดิฉันได้ดู จึงไปทำแผ่นDVDของบ้านสวนพีระมิดมาให้ดิฉันเปิดดู  เพราะน้องเห็นและรู้ว่าดิฉันมีผิวหนังเป็นสะเก็ดเงินทั้งที่ขาและลำตัว,ศีรบะรักษามานานแล้วประมาณ 10 ปียังไม่นาน  แต่ปีนี้เป็นมากกว่าทุกปี  ได้ดูแลและรักษาหาหมอมาตลอดและระยะหลัง2-3ปีมามีโรคเพิ่มมาึ่อีกหนึ่งโรคคือไขมันในเส้นเลือดและไขมันในตับไปหาหมอดูแลมาตลอด ไขมันเพิ่มและลดลงได้ไม่นานก็กลับเป็นเหมือนเดิมอีกทั้งๆทีได้ปฏิบัติตามทึ่คุณหมอแนะนำแล้วดูรายการของอ.อุบลแล้วมานึกย้อนดูว่าตนเองเคยทำบาปอะไรไว้บ้างที่จำได้ตอนช่วงอยุ่บ้านยังไม่มีครอบครัวคนที่จะทำก่ารแกงปลาดุกตัวเองจะต้องเป็นคนจัดการตีหัวปลาดุกแล้วเอาน้ำ้ร้อนลวกปลาเพ่ือให้หนังปลาที่มันๆหลุดและทำให้กลิ่นปลาหายคาว  จะเป็นคนทำทุกครั้งเพราะคิดว่าปลาเป็นอาหารของคนรู้เท่าไม่ถึงการณ์ท่ีไปทรมานสัตว์  จึงทำให้ตนเองต้องรับกรรมทั้งที่เป็นสะเก็ดเงิน,ไขมันในเส้นเลือดและไขมันในตับ  มีหนทางใดบ้างที่จะได้หลุดพ้นจากความทรมานจากโรคนี้ได้ก็จะทำและคิดมาหลายวันแล้วที่จะมาที่บ้านสวนพีระมิดแต่ไม่มีบุญสักที คิดว่าวันเสาร์ที่จะถึง(4ธ.ค.53)จะไปที่บ้านสวนพีระมิดจะมาไถ่บาปที่ดิฉันเคยได้ทำไว้กับใครไว้บ้าง

 


 

ผู้แสดงความคิดเห็น ทำดีได้ดี วันที่ตอบ 2010-11-29 21:17:27 IP : 182.52.47.160


ความคิดเห็นที่ 16 (136634)

อนุโมทนาในบูญทุกบุญที่อาจารย์อุบลและหมู่คณะชาวบ้านสวนพีระมิดได้

ทำด้วยครับ  มีโอกาศได้ชมรายการมา 2 ครั้งแล้วแต๋ก็มีเหตุการณ์ให้ชม

ไม่จบตลอด  ตั้งใจไว้ว่าชมครบ 9 ครั้งตามที่อาจารย์ตั้งกฎไว้เมื่อไร จะ

ไปขอพึ่งใบบุญอาจารย์อุบลที่บ้านสวนพีระมิดบ้างนะครับ อนุโมทนาครับ

                          พิเชษฐ์  ประเสริฐ

                           (>_<)

ผู้แสดงความคิดเห็น พิเชษฐ์ ประเสริฐ (violetdragonfire69-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-12-14 11:46:30 IP : 223.206.245.176


ความคิดเห็นที่ 17 (136767)

กราบเรียน อ. อุบล

หนูชื่อ นางสาวอร่ามศรี สุวัตถิกุล อยู่จังหวัดร้อยเอ็ดได้มีโอกาสชมรายการ และคิดว่า คงเป็นด้วยความเพียรสร้างสมบุญ กว่าจะได้รับชมรายการคุยไปแจกไป ต้องเป็นคนสั่งสมบุญมามาก

และพยายามจะปฏิบัติตนให้ดี เพื่อจะได้ไปที่บ้านสวนพีระมิด

ยังไม่ได้ไปก็มีปาฏิหารเกิดขึ้นหลายครั้ง หลังจากที่โอนเงินไปทำบุญ และพยายามจะหนีกรรมผิวพรรณ  มีเรื่องหนึ่ง ก็คือพยายามจะส่งเรื่องหนีกรรมผิวพรรณ เป็นforward mail  ที่เป็น ไฟล์ .pdfไปให้เพื่อนๆ แต่ไม่ว่าจะพยายามส่งเท่าไหร่ ก็ส่งไม่ได้  จึงต้องส่งให้เป็น ลิงค์ของเว็บไซต์บ้านสวนพีระมิดแทน ผลปรากฎว่าส่งได้ ทำให้คิดว่าคงเป็นเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านไม่อนุญาตให้คนที่ท่านไม่ต้องการให้ดูได้ดู ต้องพยายามไปเปิดเว็บเอง และมีน้องที่ทำงาน มีกรรมผิวพรรณเช่นกัน หนูได้ให้ไฟล์เค้าไปโดยโหลดใส่ flash drive ส่วนตัวของน้องเค้า ปรากฎว่า น้องเค้าเอาไปเปิดที่บ้านเปิดไม่ได้ แต่ไฟล์อื่นที่เป็นนามสกุลเดียวกันเปิดได้ เค้าก็สงสัย ตอนเช้าเอามาเล่าให้ฟัง ก็เลยบอกว่า ให้เค้าทำใจอธิษฐานจิตดีๆ ขอดู แล้วจะได้  หลังจากนั้นเค้าก็เปิดได้ แต่เค้าก็บอกว่า เค้าจะสั่งซื้อ พาเมล่า อยากได้ หนูก็บอกว่าให้ทำตามขั้นตอนก่อน ไม่สามารถซื้อได้เลย ต้องมีบุญก่อน ถึงจะใช้ได้ ไม่รู้ว่าเค้าว่าไง แต่หนูทำหน้าที่บอกเท่าที่บอกได้คะ เพื่อจะได้เผยแพร่ตามที่ควรทำ

ตอนนี้หนูกำลังพยายามทำความดีให้ถึงพร้อมค่ะ พยายามละความโกรธให้ได้ เพื่อเตรียมตัวให้ได้ตามกฎสวรรค์   หลายครั้งท้อใจในความพยายาม จนคิดว่าชีวิตนี้คงไม่มีโอกาสไป คงต้องทำบุญตามประสาตนเองไปตามที่อยู่ ก็มานึกได้ว่า อาจารย์บอกว่า อนุโมทนาหน้าทีวี ก็ได้

ตอนนี้ปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดตามคำแนะนำก่อนไปบ้านสวนพีระมิดให้ได้มากที่สุด เพื่อจะได้ไปให้เร็วที่สุดค่ะ ที่กำลังหวังคือจะไปให้ได้ ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2554 ค่ะ

ขอกราบด้วยสำนึกในพระพุทธองค์ทรงความเมตตาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่บันดาลให้ได้พบบ้านสวนพีระมิด 

และขอกราบขอบพระคุณ ท่านอาจารย์อุบล ที่กรุณาเล่า บอก เรื่องต่างๆ และเมตตามากในการที่ช่วยเหลือผู้คนมากมายที่หนูดูในรายการค่ะ  หนูจะพยายามด้วยความศรัทธาที่จะไปร่วมทำบุญ และจะพยายามให้ได้ไปเห็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์

ขอแสดงความเคารพอย่างสู

นางสาวอร่ามศรี สุวัตถิกุล

ผู้แสดงความคิดเห็น อร่ามศรี สุวัตถิกุล (adda_bkk-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-12-22 14:11:58 IP : 122.154.26.3


ความคิดเห็นที่ 18 (137488)

ขอนุโมทนาสาธุกับทุกคนที่ได้พ้นจากโรคภัยต่างๆๆด้วยครับผมขออนุโมทนาด้วยครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น จักรินทร์ (jukrin17-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-02-18 22:22:54 IP : 118.173.211.254


ความคิดเห็นที่ 19 (137673)

 

ขอโมทนาบุญในทุกๆ บุญ ด้วยนะค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น หางอึ่ง (joom1971-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-03-07 17:01:53 IP : 61.47.115.2


ความคิดเห็นที่ 20 (138061)

ขออนุโมทนาบุญ สาธุ สาธุ สาธุ กับทุกๆ ท่านค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น พัทธมน วันที่ตอบ 2011-04-07 20:23:46 IP : 58.8.136.163


ความคิดเห็นที่ 21 (138123)

ขออนุโมทนากับทุกท่านคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น --บุญภิบาล คงเขียว (ratmanee90-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-04-10 18:11:25 IP : 125.25.34.18


ความคิดเห็นที่ 22 (138131)

ทำไมต้องปิระมิดวะ  บ้านเราเป็น ทะเลทราย หรือไง

นับวัน อาคารอันอุจาดตา ยิ่งมากขึ้น อนาจจริงปีเทศไทย

ผู้แสดงความคิดเห็น หอย วันที่ตอบ 2011-04-11 10:24:24 IP : 58.136.4.175


ความคิดเห็นที่ 23 (138137)

 

หอย เอ๋ย

หาก

อาคารที่มีพิรามิด

มองแล้วอุจาดตา

ก็คงต้องมองมากขึ้นไปเรื่อย ๆ นะ

เพราะ ... ปัจจุบัน

การศึกษาข้อมูล พลังลึกลับ

ของ พิรามิด นี้นั้น

ได้มีผูให้ความสนใจ และ สัมผัสได้

ถึงพลัง

ว่าแต่

หอย เถอะ

การที่จะเข้ามาเขียน หรือ โพสต์ข้อความ

ช่วย ศึกษา กติกา มารยาท

ในการใช้ถ้อยคำ สุภาพ

หรือ

ว่าอ่าน กติกา มารยาทแล้ว

แต่ทำไม่ได้

เพราะ

มันคือ  นิสัย สันดาน หยาบ ที่ติดตัวมา

ผู้แสดงความคิดเห็น แมว วันที่ตอบ 2011-04-11 13:44:25 IP : 180.183.50.104


ความคิดเห็นที่ 24 (138142)

 

     ขนาดมาเงียบ ๆ  อย่างหอยนะเนี่ย   ยังมีคนรู้เลย

ว่ามีหอยเข้ามา 

          มีความเห็นแตกต่างได้  แต่ว่ากรุณา ใช้คำสุภาพคุยกันนะคะ  คุณหอย

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ตาล ฉวีวรรณ นภาพรรณราย วันที่ตอบ 2011-04-11 16:40:14 IP : 223.204.200.100


ความคิดเห็นที่ 25 (138144)

งมงายกันจัง  คนไทย

ผู้แสดงความคิดเห็น โด่ง วันที่ตอบ 2011-04-11 22:13:40 IP : 58.136.4.155


ความคิดเห็นที่ 26 (138145)

งมงายกันจัง  คนไทย

ผู้แสดงความคิดเห็น โด่ง วันที่ตอบ 2011-04-11 22:14:01 IP : 58.136.4.155


ความคิดเห็นที่ 27 (138146)

มันอยู่ทีใจ

ไม่จำเป็นต้องพึ่งบ้านทรงประหลาดๆ หรอก

ผู้แสดงความคิดเห็น เพลีย วันที่ตอบ 2011-04-11 22:15:14 IP : 58.136.4.155


ความคิดเห็นที่ 28 (138148)

เรียนคุณหอย(ความเห็นที่22), คุณโด่ง(ความเห็นที่ 25 และ 26), และคุณเพลีย (ความเห็นที่ 27)

เว็ปมาสเตอร์บ้านสวนพีระมิดได้ตรวจพบว่าท่านทั้งสามได้ทำการส่งข้อความแสดงความคิดเห็นในบทความนี้ มาจาก IP Address ใน Subnet เดียวกันดังต่อไปนี้

คุณหอย(ความเห็นที่22),            IP : 58.136.4.175
คุณโด่ง(ความเห็นที่ 25 และ 26), IP : 58.136.4.155
คุณเพลีย (ความเห็นที่ 27),         IP :
58.136.4.155

ซึ่งมีความเป็นไปได้อย่างสูงที่ทั้งสามท่านจะเป็นบุคคลคนเดียวกัน อันจะแสดงให้เห็นถึงเจตนาที่จะปกปิด และทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่า ความคิดเห็นจากชื่อแฝงทั้งสามนี้ มาจากบุคคลที่แตกต่างกันแต่มีความคิดเห็นไปในทางเดียวกัน ซึ่งไม่เป็นความจริงแต่อย่างไร

อีกทั้งข้อความจากความคิดเห็นทั้งสี่ จากนามแฝงทั้งสามข้างต้น ใช้คำไม่สุภาพ แสดงการส่อเสียด และแสดงความเห็นส่วนตัวในทางลบอันขาดเหตุผลประกอบที่น่าเชื่อถือ และขาดการให้เกียรติต่อท่านอ.อุบล และเว็ปไซต์บ้านสวนพีระมิด รวมถึงขาดการให้เกียรติต่อเพื่อนๆผู้อ่านท่านอื่นๆ ซึ่งไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมแต่อย่างใด

ผมจึงขอส่งคำเตือนต่อเจ้าของนามแฝงทั้งสามข้างต้นนี้ ให้หยุดพฤติกรรมดังกล่าวตั้งแต่บัดนี้ หากตรวจพบถึงการกระทำดังกล่าวอีก ผมจะทำการลบข้อความของท่านออกโดยทันที  ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม และเพื่อให้เว็ปไซต์บ้านสวนพีระมิดนี้ เป็นพื้นที่ของเพื่อนๆที่มีความจริงใจและมีเจตนาอันบริสุทธิ์ในการแสดงความคิดเห็น ด้วยความเคารพและให้เกียรติในบุคคล, สถานที่และมุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นหลัก 

ความคิดเห็นในเชิงที่ไม่เห็นด้วย เป็นเรื่องปกติในสังคมประชาธิปไตย ที่สามารถทำได้ แต่ขอให้ยึดถือเจตนาอันบริสุทธิ์ การใช้ถ้อยคำที่สุภาพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน การพิจารณาใช้เหตุและผลอันน่าเชื่อถือประกอบความคิดเห็น เพื่อยังประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นสำคัญ 

จึงขอความร่วมมือจากท่าน และหวังอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมืออย่างดีนะครับ
ขอขอบพระคุณ

ผู้แสดงความคิดเห็น เว็ปมาสเตอร์บ้านสวนพีระมิด วันที่ตอบ 2011-04-11 23:23:54 IP : 125.24.111.29


ความคิดเห็นที่ 29 (138149)

 

ซึ่งมีความเป็นไปได้อย่างสูงที่ทั้งสามท่านจะเป็นบุคคลคนเดียวกัน

*************************

ขอบคุณค่ะ

ที่เสียสละเวลาตรวจสอบ

ขออนุโมทนาบุญ

กับ

เวป มาสเตอร์ บ้านสวนฯ

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น แมว วันที่ตอบ 2011-04-12 01:06:34 IP : 61.90.14.211


ความคิดเห็นที่ 30 (138156)

หอยเอ๋ย

เพลียเอ๋ย

ตอนนี้ก็คงจะเพลีย

สมชื่อ และ หอย สมชื่อแล้วนะเจ้า

เอ้า

เดี๋ยวข้าช่วยสงเคราะห์

เตะ

โด่ง

ลงโลกันต์

 

จะได้ไม่ต้อง

สาระแนะเข้ามาทำรำคาญ

ในบ้านของ

อ.อุบล

 

โถช่างน่าสงสาร

หัวกะบาลเจ้าจริงๆวะ

 

จะไปซ่าที่ไหน

ก็ไม่ไป ดันไปในบ้านของข้า

ฮ่า ฮ่า ฮ่า

 

อุส่าห์ปลอมชื่อ

ยังซื้อบื้อ

ให้เวปมาสเตอร์บ้านสวนฯ

จับได้

 

เดี๋ยวข้าจะให้

อ.อุบล ช่วยปลอบใจ

เปิดเผยชื่อ-สกุลจริง พร้อม

โคตรเง่าสักหลาดชาติตระกูลของเอง

ว่าทำไมมันถึงได้ ต่ำ ไพร่ ไร้สกุล

สถุลเสียกระไร

 

พ่อ+แม่+ปู่+ย่า+ตา+ยาย

เอ็ง

เขาเลี้ยงเอ็งยังไง เอ็งถึงได้

หยาบคาย

ไพร่ สถุล เยี่ยงนี้

 

หลับให้สบายเลยนะเอ็ง

 

จากข้า

 

ท้าวเวสสุวรรณ

ท่านพ่อ

อ.อุบล บ้านสวนพีระมิด

เอ็งรู้จักข้าไหม

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น อ.อุบล บ้านสวนพีระมิด วันที่ตอบ 2011-04-12 14:37:18 IP : 118.175.106.9


ความคิดเห็นที่ 31 (138157)

อุส่าห์ปลอมชื่อ

ยังซื้อบื้อ

ให้เวปมาสเตอร์บ้านสวนฯ

จับได้

************

โด่งเพลียหอย

++555

ขำกลิ้ง ลิงกับหมา

ผู้แสดงความคิดเห็น แมว วันที่ตอบ 2011-04-12 17:17:38 IP : 180.183.50.104


ความคิดเห็นที่ 32 (138159)

หอย เพลีย โด่ง

โรง กับ ผี

นี่

พวกเดียวกันเน๊าะ

 

จะทำอะไร

ก็อย่าให้เวปมาสเตอร์

จับได้นะจ๊ะ

เพราะ

ว่า

ไม่ธรรมดา

แต่

 

เขามีปริญญา(โท)

2 ใบนะจาก

USA.

 

แถม

ด้านไมโครซ๊อรฟ

ซะด้วย

 

คิดดูว่าซวยขนาดไหน

 

เพราะ

 

อีกไม่เท่าไร

 

เขาจะรู้กันทั่วเมือง

 

ยกเว้นชิงกลับใจ

ไปสารภาพกราบเท้า

อ.อุบล

 

อาจพ้นโลกันต์

นะจ๊ะ

 

หอย โด่ง

เพลีย

 

เสียคนละคราวนี้

ผู้แสดงความคิดเห็น อ.อุบล วันที่ตอบ 2011-04-12 20:04:07 IP : 118.175.106.9


ความคิดเห็นที่ 33 (138192)

ลูกกราบขอบารมีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า หลวงพ่อฤษีลิงดำ ท่านท้าวเวสสุวรรณ ท่านท้าวมหาราชทั้ง 4 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่บ้านสวนพีระมิดทุกองค์ ท่านอ.อุบล ท่านอ.มงคล ช่วยชี้แนะช่องทางให้ลูกได้มีโอกาสได้ไปยังบ้านสวนพีระมิดด้วยค่ะ เพราะตอนนี้ลูกได้ทำตามขั้นตอนและกำหนดที่ทางบ้านสวนได้แจ้งไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าต้องดูรายการคุยไปแจกไปให้ครบ 9 ตอน ซึ่งตอนนี้ลูกได้ดูเกินจากที่ท่านอ.อุบลได้กำหนดไว้คือดูประมาณ 12  ตอนและดูตั้งแต่ต้นจนจบทุกตอน ตั้งแต่ขึ้นเพลงบ้านสวนพีระมิดและจบที่หลวงพ่อฤษีลิงดำให้ธรรมะ และท่านอ.อุบลปิดรายการ แต่ลูกมีปัญหาอยู่อีกอย่างคือลูกอยู่ที่กรุงเทพฯ อยากไปที่บ้านสวนมาก (ลูกไม่มีรถและ ลูกมีความศัทธาบ้านสวนเด็ม 100) และอยากให้ลูกชายไปเป็นเพื่อนด้วยแต่ไม่อยากให้ลูกชายต้องมีบาปติดตัว กลัวว่าถ้าลูกชายได้ดูรายการคุยไปแจกไปแล้วจะไม่เชื่อและจะใช้วาจาและความคิดที่ไม่ดีต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านสวนค่ะ เพราะครั้งแรกเคยให้ลูกชายไปโอนเงินทำบุญสร้างพระพุทธรูป สร้างเทพเทวดา บูชาธนบัตรขวัญถุง และบูชาองค์พีระมิดจำลอง เป็นเงิน 2500 บาท แต่ตอนนั้นลูกชายก็ยังไม่ทราบว่าให้โอนไปทีไหน ประโยคแรกที่ลูกชายพูดออกมาคือแม่ไม่กลัวถูกหลอกหรือไงไม่เคยดูข่าวในทีวีบ้างเลยหรือ...ลูกก็เลยบอกกับลูกชายว่าไม่ต้องออกความคิดเห็นหรือพูดอะไรออกมาให้เป็นบาปได้หรือไม่...ลูกชายก็เงียบไม่พูดอะไรต่อ และวันรุ่งขึ้นลูกก็บอกให้่ลูกชายไปโอนเงินให้ที ลูกชายก็บอกว่าไปเขียน.ใส่กระดาษมาว่าจะให้โอนไปที่ไหนบ้างกี่รายการ...พอได้ยินดังนั้นลูกดีใจมากไม่คิดว่าลูกชายจะยอมไปโอนเงินให้ค่ะ...และลองเกริ่นกับลูกชายดูว่าถ้าแม่ดูรายการคุยไปแจกไปครบ 9 ตอน แล้วช่วยไปเป็นเพื่อนแม่หน่อยนะถ้าจะไปคงต้องไปรถตู้แถวอนุเสาวรีย์ชัยฯ  แต่ลูกชายไม่ได้พูดอะไรได้แต่เฉย..เลยอ่านใจไม่ออกว่าจะไปเป็นเพื่อนด้วยหรือไม่

ลูกขอบารมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หลวงพ่อฤษีลิงดำ ท่านท้าวเวสสุวรรณ สิ่งศักดิสิทธิ์ที่อยู่บ้านสวนพีระมิด ท่านอ.อุบล ท่านอ.มงคล ได้โปรดเมตตาช่วยดลจิตดลใจให้ลูกชายของลูกมีดวงตาเห็นธรรมและมีความศัทธาให้บ้านสวนพีระมิดด้วยตัวของเค้าเองด้วยเถิดค่ะ...สาธุ สาธุ (ลูกอยากไปสร้างบุญที่บ้านสวนมากค่ะ และที่บ้านเราอยู่กันแค่ 2 คนแม่ลูก ..ลูกชายของลูกชื่อ ชนะเทพ พี่งภักดี อายุ 20 ปีค่ะ)

ขอบค่ะท่านอ.อุบลมากค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น รัชฎาพร เกษมคุณ วันที่ตอบ 2011-04-17 17:28:08 IP : 125.24.96.16


ความคิดเห็นที่ 34 (138193)

ลูกกราบขอบารมีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า หลวงพ่อฤษีลิงดำ ท่านท้าวเวสสุวรรณ ท่านท้าวมหาราชทั้ง 4 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่บ้านสวนพีระมิดทุกองค์ ท่านอ.อุบล ท่านอ.มงคล ช่วยชี้แนะช่องทางให้ลูกได้มีโอกาสได้ไปยังบ้านสวนพีระมิดด้วยค่ะ เพราะตอนนี้ลูกได้ทำตามขั้นตอนและกำหนดที่ทางบ้านสวนได้แจ้งไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าต้องดูรายการคุยไปแจกไปให้ครบ 9 ตอน ซึ่งตอนนี้ลูกได้ดูเกินจากที่ท่านอ.อุบลได้กำหนดไว้คือดูประมาณ 12  ตอนและดูตั้งแต่ต้นจนจบทุกตอน ตั้งแต่ขึ้นเพลงบ้านสวนพีระมิดและจบที่หลวงพ่อฤษีลิงดำให้ธรรมะ และท่านอ.อุบลปิดรายการ แต่ลูกมีปัญหาอยู่อีกอย่างคือลูกอยู่ที่กรุงเทพฯ อยากไปที่บ้านสวนมาก (ลูกไม่มีรถและ ลูกมีความศัทธาบ้านสวนเด็ม 100) และอยากให้ลูกชายไปเป็นเพื่อนด้วยแต่ไม่อยากให้ลูกชายต้องมีบาปติดตัว กลัวว่าถ้าลูกชายได้ดูรายการคุยไปแจกไปแล้วจะไม่เชื่อและจะใช้วาจาและความคิดที่ไม่ดีต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านสวนค่ะ เพราะครั้งแรกเคยให้ลูกชายไปโอนเงินทำบุญสร้างพระพุทธรูป สร้างเทพเทวดา บูชาธนบัตรขวัญถุง และบูชาองค์พีระมิดจำลอง เป็นเงิน 2500 บาท แต่ตอนนั้นลูกชายก็ยังไม่ทราบว่าให้โอนไปทีไหน ประโยคแรกที่ลูกชายพูดออกมาคือแม่ไม่กลัวถูกหลอกหรือไงไม่เคยดูข่าวในทีวีบ้างเลยหรือ...ลูกก็เลยบอกกับลูกชายว่าไม่ต้องออกความคิดเห็นหรือพูดอะไรออกมาให้เป็นบาปได้หรือไม่...ลูกชายก็เงียบไม่พูดอะไรต่อ และวันรุ่งขึ้นลูกก็บอกให้่ลูกชายไปโอนเงินให้ที ลูกชายก็บอกว่าไปเขียน.ใส่กระดาษมาว่าจะให้โอนไปที่ไหนบ้างกี่รายการ...พอได้ยินดังนั้นลูกดีใจมากไม่คิดว่าลูกชายจะยอมไปโอนเงินให้ค่ะ...และลองเกริ่นกับลูกชายดูว่าถ้าแม่ดูรายการคุยไปแจกไปครบ 9 ตอน แล้วช่วยไปเป็นเพื่อนแม่หน่อยนะถ้าจะไปคงต้องไปรถตู้แถวอนุเสาวรีย์ชัยฯ  แต่ลูกชายไม่ได้พูดอะไรได้แต่เฉย..เลยอ่านใจไม่ออกว่าจะไปเป็นเพื่อนด้วยหรือไม่

ลูกขอบารมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หลวงพ่อฤษีลิงดำ ท่านท้าวเวสสุวรรณ สิ่งศักดิสิทธิ์ที่อยู่บ้านสวนพีระมิด ท่านอ.อุบล ท่านอ.มงคล ได้โปรดเมตตาช่วยดลจิตดลใจให้ลูกชายของลูกมีดวงตาเห็นธรรมและมีความศัทธาให้บ้านสวนพีระมิดด้วยตัวของเค้าเองด้วยเถิดค่ะ...สาธุ สาธุ (ลูกอยากไปสร้างบุญที่บ้านสวนมากค่ะ และที่บ้านเราอยู่กันแค่ 2 คนแม่ลูก ..ลูกชายของลูกชื่อ ชนะเทพ พี่งภักดี อายุ 20 ปีค่ะ)

ขอบค่ะท่านอ.อุบลมากค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น รัชฎาพร เกษมคุณ วันที่ตอบ 2011-04-17 17:31:29 IP : 125.24.96.16


ความคิดเห็นที่ 35 (138239)

หอย โด่ง

เพลีย

 

เสียคนละคราวนี้

                     %%%%%%%%

หอย   โด่ง   เพลีย ไปโลกันต์

หรือยัง

ผู้แสดงความคิดเห็น อ็อด วันที่ตอบ 2011-04-19 13:54:10 IP : 101.108.110.12


ความคิดเห็นที่ 36 (138254)

ถามด้วยความสงสัย และไม่เข้าใจ และไม่มีเจตนาที่หลบหลู่แต่อย่างใด

องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า หลวงพ่อฤษีลิงดำ ท่านท้าวเวสสุวรรณ ท่านท้าวมหาราชทั้ง 4 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่บ้านสวนพีระมิดทุกองค์ มันเกี่ยวข้องอย่างไงกับพีระมิดหรอครับ ในความสงสัยของผมซึ่งต้องการทำความเข้าใจจากผู้ที่รู้นั้นก็คือ  ลวงพ่อฤษีลิงดำ ท่านท้าวเวสสุวรรณ ท่านท้าวมหาราชทั้ง 4 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ มันเกี่ยวข้องของพระพุทธศาสนาได้กันอย่างไรครับ แล้วพีระมิดมันเกี่ยวทั้งยังไงกันขอครับช่วยอธิบายให้ผู้ที่โง่เขลาด้อยปัญญาคนนี้ให้เข้าใจหน่อยครับ ซึ่สวนตัวของผมคิดว่าไม่น่าข้ากันได้เลย = =

ผู้แสดงความคิดเห็น ngwangdaeng วันที่ตอบ 2011-04-20 00:03:39 IP : 118.172.164.84


ความคิดเห็นที่ 37 (138317)

 โมทนาสาธุบุญกับทุกๆท่านที่ได้ทำบุญร่วมกับบ้านพีระมิดนะค่ะ สาธุๆๆๆๆๆๆๆ

ผู้แสดงความคิดเห็น yingyaka วันที่ตอบ 2011-04-25 13:08:33 IP : 124.120.210.175


ความคิดเห็นที่ 38 (138325)

ลูกกราบขอบารมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หลวงพ่อฤษีลิงดำ ท่านท้าวเวสสุวรรณ ท่านมหาราชทั้ง 4 สิ่งศักสิทธิ์ทั้งหลายที่สถิตย์อยู่บ้านสวนพีระมิด ท่านอ.อุบล ท่านอ.มงคล ในวันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2554 นี้ ลูกตั้งใจอยากไปทำบุญที่บ้านสวนพีระมิดค่ะ ลูกกราบขออนุญาติท่านอ.อุบลขอพาลูกชายไปเป็นเพื่อนด้วย 1 คนค่ะเพราะ ต้องไปขึ้นรถตู้ที่อนุเสาวรีย์ และไม่เคยไปที่บ้านสวนเลยค่ะสักครั้งค่ะ แต่ลูกได้ทำตามกฏระเบียบของทางบ้านสวนเรียบร้อยแล้วคือดูจนครบ 9 ครั้ง (ซึ่งจริงๆ แล้วลูกดูมากกว่า 9 ครั้งค่ะ) แต่ลูกชายของลูกไม่เคยดูเลยสักครั้งค่ะ

ลูกกราบขออนุญาตท่านอ.อุบล ขอพาลูกชายไปด้วยได้หรือไม่ค๊ะ ช่วยชี้แนะให้ลูกทราบด้วยค่ะ ลูกไม่อยากทำผิดกฏของบ้านสวนค่ะ... ขอบคุณมากค่ะ

 

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น รัชฎาพร เกษมคุณ (swt-at-speedway-th-dot-com)วันที่ตอบ 2011-04-25 15:52:41 IP : 110.77.167.129


ความคิดเห็นที่ 39 (138326)

กราบเรียนที่อ.อุบลที่เคารพค่ะ

ลูกลืมบอกไปว่าขอไปสร้างบุญแบบไปเช้า-เย็นกลับค่ะ ไม่ได้ไปค้างคืนที่บ้านสวนค่ะ (ลูกชายชื่อนายชนะเทพ พึ่งภักดีค่ะ)

ขอบคุณมากค่ะ / รัชฎาพร เกษมคุณ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น รัชฎาพร เกษมคุณ (swt-at-speedway-th-dot-com)วันที่ตอบ 2011-04-25 15:59:01 IP : 110.77.167.129


ความคิดเห็นที่ 40 (138437)

 

 

ขออนุโมทนากับทุก ๆ ท่าน ด้วยนะ คะ 

ที่ได้ร่วมทำบุญกับบ้านสวนพีระมิด สาธุ   ๆๆๆ

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น คุณประกอบจิตร (prakobjitr-at-gmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-04-29 19:22:08 IP : 223.206.17.53


ความคิดเห็นที่ 41 (138603)

ขออนุโมทนาบุญค่ะ สาธุ สาธุ สาธุ

ผู้แสดงความคิดเห็น อร่ามศรี สุวัตถิกุล (adda_bkk-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-05-11 10:32:45 IP : 122.154.26.3


ความคิดเห็นที่ 42 (138694)

ขออนุญาตเรียนให้ทราบเพิ่มเติมข้อมูลปัจจุบัน ณ วันที่กลับจากบ้านสวนพีระมิด 17 พ.ค. 54

1. ห้ามถ่ายภาพบริเวณที่พักของอาจารย์อุบลค่ะ เนื่องจากเป็นสถานที่ส่วนบุคคลค่ะ

2. กรุณาอ่านกระดานสนทนา หัวข้อ "ใครจะขออนุญาตไปบ้านสวน เชิญแจ้งที่นี่ค่ะ"

ความเห็นที่ 25 (1546333) ของท่านอาจารย์อุบลค่ะ ขออนุญาตนำตัวอย่างบางข้อความให้ทราบดังนี้ค่ะ

ขอแจ้ง

ข้อมูลเพิ่มเติม

ในบ้านสวนพีระมิด

 

เนื่องจาก

ขณะนี้

บ้านสวนพีระมิด

ไม่มีแม่ครัว

 

ดังนั้น

ให้ท่านแจ้งด้วยว่า

ท่านจะช่วยตัวเองได้หรือไม่

อย่างไร ในเรื่อง

อาหารการกิน

 

และ

ควบคุมดูแล

เด็กในวัยซน ลูกหลานท่าน

ที่พาไปด้วยเพื่อไม่ให้

เกิดเคราะห์กรรม

เหมือนกับ

น้องภูเขา

ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่เข้ามาอ่านด้วยค่ะ สาธุ สาธุ สาธุ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น อร่ามศรี สุวัตถิกุล (adda_bkk-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-05-19 12:04:04 IP : 122.154.26.3


ความคิดเห็นที่ 43 (138779)

ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้ไปสร้างบุญที่บ้านสวนพีระมิดด้วยนะค่ะ สาธุ...สาธุ...สาธุ...

ผู้แสดงความคิดเห็น จีรวรรณ (jerawun_123-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-05-23 10:55:14 IP : 101.109.66.248


ความคิดเห็นที่ 44 (139338)

 ขออนุโมทนาบุตรกับทุกท่านที่ได้สร้างบุญกับบ้านสวนพีระมิดนะเจ้าคะ   สาธุ

ผู้แสดงความคิดเห็น โอ๋ กนกลักษณ์ (conchanok-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2011-06-24 20:49:59 IP : 118.174.60.249


ความคิดเห็นที่ 45 (139369)

เรื่องขอเปลี่ยนชื่อผู้ที่จะไปบ้านสวนพีระมิด

เรียนอ. อุบล

ดิฉัน น.ส. รุ่งนภา เดชไพบูลย์ยศ ขอแจ้งให้อ. ทราบว่าจะมีการเปลี่ยนจาก นาย อนุชิต เดชไพบูลย์ยศ

เป็น น.ส. สุภาพร เดชไพบูลย์ยศ แทนค่ะ และพี่สาวจะยังไม่เคยรู้จักอะไรเกี่ยวกับบ้านสวนพีระมิดมาก่อน

 

ขอแสดงความนับถือ

รุ่งนภา

ผู้แสดงความคิดเห็น รุ่งนภา เดชไพบูลย์ยศ (rdachpibulyos-at-windowslive-dot-com)วันที่ตอบ 2011-06-25 19:57:39 IP : 14.207.181.227


ความคิดเห็นที่ 46 (139390)

 กราบเท้าอาจารย์อุบลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้านสวนฯ ทุก ๆ พระองค์

เมื่อต้นเดือนพ.ค.54 ได้สั่งซื้อธนบัตรขวัญถุง จำนวน 5 ฉบับ ใส่ไว้ในกระเป๋าสตางค์ 2 ฉบับ ส่วนที่เหลืออีก 3 ฉบับได้เก็บไว้หน้าพระ

และเมื่อวันที่ 12 พ.ค.54 ได้ซื้อบ้านหลังใหม่ในราคา 1,500,000 บาท  และทำพิธีขึ้นบ้านใหม่  จึงได้นำธนบัตรขวัญถุง จำนวน 3 ฉบับที่เก็บไว้หน้าพระนำเข้าบ้านพร้อมพระพุทธรูป  หลังจากนั้นไม่กี่วัน ก็เกิดเหตุการณ์ฺขึ้นคือบ้านที่ซื้อเป็นบ้านจัดสรร มีคนมาติดต่อขอซื้อบ้านหลังใกล้เคียงจึงได้ติดต่อเจ้าของโครงการ  ทำให้ได้ค่านายหน้าในการขายบ้าน จำนวน 2 หลัง เป็นเงิน 20,000 บาท หลังที่ 1โอนไปแล้วจะได้เงินค่านายหน้าในวันที่ 28 มิ.ย.54 ส่วนหลังที่ 2 ยังไม่ได้ต้องรอให้มีการโอนก่อน  และขายบ้านของตัวเองที่อยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดยะลา ได้ด้วยในราคา 780,000 บาท  (ได้โอนเงินไปทำบุญสร้างพระเสด็จพ่อท่านท้าวเวสสุวรรณแล้วจำนวน 10,000 บาท)  จึงเชื่อว่าเป็นพระบารมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุก ๆ พระองค์ในบ้านสวนฯ  และบารมีของอาจารย์อุบล    หนูจึงขอกราบขอบพระคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุก ๆ พระองค์ในบ้านสวนฯ และขอบพระคุณอาจารย์อุบล 

 อาจารย์อุบลเจ้าค่ะ  หนูมีอาการปวดหัว  ปวดต้นคอ  ปวดเอว ปวดหลัง เนื่องจากหนูได้ปรามาสอาจารย์อุบล และพระบรมวงศานุวงศ์ หนูได้สำนึกในบาปแล้ว  แต่หนูขอเวลาในการไปขอขมาอาจารย์อุบล  เพราะตอนนี้หนูเพิ่มคลอดบุตรชาย ได้ประมาณเดือนเศษ ๆ หนูขอเวลาให้ลูกชายของหนูโตพอที่จะพาเดินทางไกลได้  หนูและครอบครัวจะไปขอขมาอาจารย์อุบล และพาบุตรชายไปรับบุญที่บ้านสวนอีกครั้ง (หนูอยู่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา) ตอนนี้หนูจึงกราบขอขมาอาจารย์อุบล  และพระบรมวงศานุวงศ์  ทางเว็บไซค์ก่อนนะค่ะขอให้หนูหายจากปวดหัว ปวดต้นคอ ปวดเอว ปวดหลังด้วยเถอะ  

ผู้แสดงความคิดเห็น โอ๋ กนกลักษณ์ บุญปถัมภ์ วันที่ตอบ 2011-06-26 21:05:17 IP : 118.174.114.71


ความคิดเห็นที่ 47 (139464)

 กราบเท้าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า คุณปู่ฤาษีลิงดำ  อาจารย์รัตน์ เสด็จพ่อท่านท้าวเวสสุวรรณ หลวงปู่ปาน อาจารย์อุบลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุก ๆ พระองค์ในบ้านสวนฯ  ตอนนี้ลูกและสามีประสบเคราะ์ห์กรรมอย่างหนัก  เนื่องจากเมื่อปี พ.ศ. 2540 สามี นายดิตถพล บุญปถัมภ์ อยู่บ้านเลขที 3 ถนนพัฒนา 4 ซอย 6 อำเภอเบตง จังหวัดยะลา  (ขณะนั้นยังไม่ได้แต่งงานกับลูก แต่งงานปี พ.ศ. 2547) ได้ซื้อบ้านในอำเภอเมือง จังหวัดยะลา 1 หลัง ราคา 450,000 บาท ซึ่งได้ทำการจำนองกับธนาคารกรุงไทย จำกัด ต่อมาปี 2546 สามีไม่ได้ผ่อนชำระค่าบ้านอีก ธนาคารจึงยึดบ้านและขายทอดตลาดซึ่งได้เงินไม่เท่ากับราคาบ้าน  พอปี 2548 ธ. จึงได้มีหนังสือถึงสามีของลูกให้ชำระค่าบ้านพร้อมดอกเบี้ยทั้งหมด เป็นจำนวน 600,000 บาท  สามีได้ไปต่อรองกับ ธ.ตอนนั้นเขาให้สามีหาหลักฐานว่าเงินเดือนแต่ละเดือนมีเท่าไรและจ่ายค่าอะไรบ้าง สามีชี้แจงว่ามีค่าเลี้ยงดูบุตร จำนวน 2 คน และต้องผ่อนชำระหนี้นอกระบบอีก ธ.จึงให้สามีชำระ จำนวน 150,000 บาท สามีจึงได้คุยกับลูก  และตกลงว่าจะไปจ่ายให้ ธ.แต่พอไปติดต่ออีกครั้งเพื่อนำเงินไปจ่าย ธ.ขอเป็น 200,000 บาท อ้างว่าคณะกรรมการไม่ยอม สามีก็ยอมที่จะจ่ายอีกในจำนวน 200,000 บาท โดยจะยืมเงินแม่ยายก่อนจึงได้ติดต่อไปเพื่อนัดวันที่จะจ่าย ตอนนั้น ธ.สีบทราบว่าสามีมีที่ดิน จำนวน 1 แปลง ราคาประเมิน 1 ล้านเศษ ธ.จึงไม่ยอมให้สามีชำระเงินส่วนนั้นอีก  สามีจึงตัดสินใจบอกยกที่ดินแปลงนั้นให้ ธ.จะได้หมดเรื่องกันเสียที  แต่ปรากฏว่าไม่จบเรื่องอีกลูกและสามีกลุ้มใจที่สุดไม่รู้จะทำอย่างไรดีได้แต่สวดมนต์ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วย  จนมาเมื่อวันที่ 15 มิ.ย.54 ลูกและสามีเดือดร้อนมากลูกได้ทำประกันชีวิตไว้ให้สามี  จึงได้ถอนเรื่องการทำประกันชีวิตเขาคืนเงินมาให้ 43,000 บาท สามีจึงนำไปเข้าบัญชีธนาคารไว้  แต่พอมาวันที่ 23 มิ.ย.54 สามีไปถอนเงินปรากฏว่าเงินนั้นโดนอายัดไม่สามารถถอนได้ สามีได้ติดต่อกับธ. คุยกันยังไง ธ.ก็ไม่ยอมให้ถอนเงินนั้นได้  ส่วนที่ดิน ธ.ก็ได้สั่งอายัดไว้เหมือนกัน ตอนนี้ลูกและสามีเดือดร้อนมากจริง ๆ เพราะต้องนำเงินมาใช้จ่าย  จึงกราบขอบารองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า  คุณปู่ฤาษีลิงดา อาจารย์รัตน์ เสด็จพ่อท่านท้าวเวสสุวรรณ หลวงปู่ปาน อาจารย์อุบลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุก ๆ พระองค์ ช่วยให้สามีของลูกจึงผ่านพ้นอุปสรรคอันนี้ได้ด้วยเถอะนะเจ้าคะ (เราทำผิดก็ยอมรับผิดยอมจ่ายแล้วเพียงขอให้เรื่องจบด้วยดี)    สามียอมจ่ายในราคา 200,000 บาท และนัดวันเพื่อจะได้ไปคุยกับ ธ. โดยนำหลักฐานค่าใช้จ่ายไปประกอบ 

ผู้แสดงความคิดเห็น โอ๋ กนกลักษณ์ บุญปถัมภ์ วันที่ตอบ 2011-06-29 09:00:03 IP : 118.174.61.10


ความคิดเห็นที่ 48 (139730)

ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยค่ะ สาธุ

ผู้แสดงความคิดเห็น รมภ์รวินท์ กระสวย (som1932-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-07-18 07:52:01 IP : 223.206.242.238


ความคิดเห็นที่ 49 (139769)

ผมขออนุโมทนาในผลบุญกับทุกท่านที่ได้ไปสร้างบุญที่บ้านสวนพีระมิดทุกท่านด้วยเถิด สาธุ

ผู้แสดงความคิดเห็น ธนดล ทุงฤทธิ์ (sumbuyde-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-07-21 21:11:07 IP : 223.205.10.99


ความคิดเห็นที่ 50 (139995)

ขอโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะค้า

ผู้แสดงความคิดเห็น tikstutz \"ปุณณ์พิกา สตุทซ์\" (tik-stutz-at-gmx-dot-ch) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-08-12 22:13:08 IP : 84.72.205.113


ความคิดเห็นที่ 51 (140895)

ขอนอบน้อมกราบนมัสการสมเด็จองค์พระปฐม สมเด็จองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เสด็จพ่อท่านท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่อปาน หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้านสวนพีระมิดทุก ๆ พระองค์ และทั่วจักรวาล  กราบสวัสดี ท่านอาจารย์อุบลและครอบครัวท่านอาจารย์อุบลค่ะ

วันนี้ขออนุญาตท่านอาจารย์อุบลทางหน้าจอคอมค่ะ ให้เพื่อนข้างบ้านอ่านระเบียบ(คำเตือน)การเข้าเขตบ้านสวนพีระมิดค่ะ

และวันนี้สมาชิกล็อกอินมีชื่อปรากฎ ซ้ำ 2 ชื่่่อ คือละม่อม  ทองเจือ  

ขอเรียนถามคุณมาร์ค คุณเพชร ค่ะ  ท่านอาจารย์อุบลช่วยด้วยค่ะ  ให้มีชื่อละม่อม ทองเจือ  1 ชื่อ ค่ะ

ขออนุโมทนาบุญธรรมทานท่านอาจารย์อุบลค่ะ

ขออนุโมทนาบุญคุณมาร์ค คุณเพชรค่ะ

                                            กราบขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ละม่อม ทองเจือ (ohm-dot-lamom-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-11-24 22:16:54 IP : 49.49.171.90


ความคิดเห็นที่ 52 (141096)

กราบเรียน อ.แม่อุบล ดิฉันไม่ทราบว่าทำไมเข้าเว็ปบ้านสวนพีระมิดไม่ได้  หากเกิดเพราะปรามาสล่วงเกินผู้ทรงคุณท่านใด ทุกรูปทุกนาม กราบขอขมาและขอให้อโหสิกรรมค่ะ   ไม่ติด ไม่ขัด ไม่ข้อง ไม่คา ทุกผู้ ทุกคน ทุกเรื่อง..ในชีวิต

                                                                                                                                                       ครูอรนุช  ลิ้มเทียมเจริญ

ผู้แสดงความคิดเห็น ครูอรนุช (Oranuch-dot-2500-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-12-17 10:05:11 IP : 125.27.202.163


ความคิดเห็นที่ 53 (141229)

กราบเรียนอ.อุบล ผมขออนุญาตก๊อประเบียบการเข้าเขตบ้านสวนพีระมิดไว้ดูในคอมด้วยครับ ขอบคุณครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น จรัล ยาตรา (jalan227-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-01-04 22:55:47 IP : 110.49.117.41


ความคิดเห็นที่ 54 (142034)

กราบเรียนท่านอาจารย์อุบลค่ะ

ลูกขออนุญาตคัดลอก กฏระเบียบบ้านสวน ให้ คุณแม่ และญาติ ๆ อ่านค่ะ

ขอกราบขอบพระคุณค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น มยุรฉัตร สุดจิตต์ วันที่ตอบ 2012-03-19 14:45:20 IP : 10.114.2.210, 1


ความคิดเห็นที่ 55 (142073)

กราบเรียน ท่านอาจารย์อุบลค่ะ

ขออนุญาต ก็อบ*** ระเบียบ(คำเตือน) การเข้าเขตบ้านสวนพีระมิด เพื่อแจกเป็นธรรมทานค่ะ

ขออนุโมทนาบุญธรรมทาน น้องส้มค่ะ และธรรมทานน้องอร่ามศรี ค่ะ

จะได้เตรียมความพร้อมก่อนไปบ้านสวนพีระมิดค่ะ

กราบขอบพระคุณองค์สมเด็จพระปฐมฯ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เสด็จพ่อท่านท้าวเวสสุวรรณ สิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้านสวนพีระมิดทุก ๆ พระองค์ และทั่วจักรวาล  ท่านอาจารย์อุบล และครอบครัวท่านอาจารย์ค่ะ


 

ผู้แสดงความคิดเห็น ละม่อม ทองเจือ (ohm-dot-lamom-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-03-25 17:21:11 IP : 223.206.78.36


ความคิดเห็นที่ 56 (142228)

ในทีสุด

หอย โด่ง เพลีย

ก็คือคนเดียวกัน และก็

ได้พาภรรยาและน้องภรรยา

มาขอขมาเรียบร้อยแล้ว

ด้วยอาการปางตาย

 

ผู้แสดงความคิดเห็น อ.อุบล ศุภาเดชาภรณ์ (pamelasoap-at-yahoo-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-04-22 23:10:39 IP : 118.175.106.9


ความคิดเห็นที่ 57 (142553)

(ข้อความได้ถูกลบออก เนื่องจากใช้ถ้อยคำที่ไม่เหมาะสม)

ผู้แสดงความคิดเห็น หยง (mawin007-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2012-06-01 14:25:10 IP : 115.67.0.101


ความคิดเห็นที่ 58 (142554)

(ข้อความได้ถูกลบออก เนื่องจากใช้ถ้อยคำที่ไม่เหมาะสม)

ผู้แสดงความคิดเห็น หยง วันที่ตอบ 2012-06-01 14:25:45 IP : 115.67.0.101


ความคิดเห็นที่ 59 (142557)

(ข้อความได้ถูกลบออก เนื่องจากใช้ถ้อยคำที่ไม่เหมาะสม)

ผู้แสดงความคิดเห็น แอ๊บ สะออน วันที่ตอบ 2012-06-01 14:27:36 IP : 115.67.0.101


ความคิดเห็นที่ 60 (142575)

 55555+

พิมเองตอบเอง

นี่มันคนบ้าชัดๆ

น่าตลก + สมเพชดีจริง

แบบว่าปรามาสในเฟสบุคยังไม่พอ

อยากสร้างความน่าเชื่อถือ

ให้พวกเพื่อนๆในเฟสหรอจ๊ะ

ไม่ได้มีแค่พวกเราน๊า ที่ด่าว่าอ.อุบลน่ะ

คนอื่นเขาก็ด่ากัน

ก็เลยลงทุนเข้ามาด่าในเวป

แล้วเอาไปโชว์เพื่อนๆอ่ะ

ที่ไหนได้มันก็คนๆเดียวกันกับในเฟส

แหละน๊าาาา 55555+

แล้วก็มาแอบอ้างใช้ชื่อ อ.แม่

แล้วใช้คำพูดหยาบคาย

จะให้พวกเราเชื่อหรอ

ดูแล้ว ยังไงมันก็ไม่ใช่อ่ะ

พวกที่เชื่อ และคล้อยตาม

ก็คงจะเป็นพวกเดียวกันแหละน่าาา 

ดูแล้วท่าทางคุณจะไม่ได้แก่ตายแน่ๆเลย

ท่าทางจะอกแตกตายซะก่อน

เพราะความ อิจฉาริษยา

ดูแลตัวเองดีๆนะจ๊ะ 

อย่าให้กิเลสมันครอบงำจนอกแตกตายได้ละ

ด้วยรักและปรารถนาดี

รักนะ จุ๊บ จุ๊บ อิอิอิ

ผู้แสดงความคิดเห็น หญิง < นันทนา แหกาวี > ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-06-01 04:35:53 IP : 90.224.89.136


ความคิดเห็นที่ 61 (142763)

กราบเรียนท่านอาจารย์ อุบล ค่ะ

หนูกราบขออนุญาตปริ้น ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบและการปฏิบัติในการขอพบ อ.อุบล

และข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติตัว เพื่อเป็นธรรมทาน แก่ตัวลูกและคนอื่นๆด้วยนะเจ้าค่ะ

ขอกราบขอบพระคุณค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ธนิดา กุลพัฒน์ (tanida_2526-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-06-28 16:26:57 IP : 101.51.109.106


ความคิดเห็นที่ 62 (144817)

สวัสดีค่ะทุกๆท่าน

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2013 เวลา 23:01 น. ดิฉันได้รับการต้อนรับในการเป็นสมาชิกใหม่ในเว็บไซด์ของบ้านสวนพีระมิด

วันนี้ดิฉันณฐชญา พูนจินดารุ่งเรือง (ชื่อเล่นเจนนี่)มีความปิติ ซาบซึ้งตรึงใจเป็นอย่างยิ่งในความเมตตาจากท่านอาจารย์อุบลและทุกๆท่านที่ได้ทำงานเพื่อเว็บไซด์บ้านสวนพีระมิดนี้

คำว่า "ยินดีต้อนรับ" ในการตอบรับจากเว็บมาสเตอร์บ้านสวนพีระมิด เป็นคำพูดที่เจนนี่รู้สึกถึงการได้รับเกียรติเป็นอย่างสูง

เจนนี่ขอโอกาสนี้กล่าวขอบพระคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในบ้านสวนพีระมิดพระบรมธรรมบิดา ท่านพ่อดตาจินิน สมเด็จองค์พระปฐม องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระศรีอาริย์ ท่านท้าวมหาราชทั้ง 4 ท่านท้าวเวสสุวรรณ พระนางเนเฟอตารี ท่านเทพสฟิ้งค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านอาจารย์อุบลเคารพนับถือ และท่านอาจารย์อุบล ตลอดจนทุกๆท่านที่เป็นกำลังให้ท่านอาจารย์อุบลในเว็บมาสเตอร์บ้านสวนพีระมิดนี้

 

ขอขอบคุณอีกครั้งและอนุโทนา สาธุในความเมตตาของทุกๆท่านและท่านอาจารย์อุบลค่ะ

 

เจนนี่ได้อ่านและทำความเข้าใจในขั้นตอนระเบียบปฏิบัติของบ้านสวนพีระมิดแล้วและจะพึงปฏิบัติตามคำแนะนำของท่านอาจารย์ตามลำดับขั้นตอนต่อไปค่ะ

 

ด้วยความเคารพอย่างสูง

เจนนี่

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ณฐชญา พูนจินดารุ่งเรือง ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2013-05-10 17:47:34 IP : 115.87.65.7


ความคิดเห็นที่ 63 (145299)

ขอกราบสวัสดีอาจารย์ที่เครพอย่างสูง

ขอขอบคุณอาจารย์ที่อาจารย์ได้เมตตา ให้ธรรมะ และให้ธรรมะบำบัดแก่ผู้ร่วมงานหายฉับพลันทันที เป็นจำนวนมาก

ขอขอบคุณอาจารย์อุบลและเทวดที่รักษาอาจารย์อาจารย์อุบล

ผู้แสดงความคิดเห็น ธงชัย แผ่นคำ ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2014-08-06 08:18:12 IP : 118.172.118.126[1]


Copyright © 2010 All Rights Reserved.