ReadyPlanet.com
dot
dot
พระรัตนตรัย และ ครูบาอาจารย์
dot
bulletสมเด็จองค์ปฐม
bulletหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ
bulletพระอาจารย์รัตน์ รตนญาโณ
bulletดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
dot
รายการคุยไปแจกไป
dot
bulletรายการคุยไปแจกไป
dot
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
dot
bulletข่าวสารประชาสัมพันธ์
dot
กิจกรรมบ้านสวนพีระมิด
dot
bulletค่ายบ้านสวนพีระมิด
bulletภาพและคลิปวิดิโอจากบ้านสวนพีระมิด
dot
บทความที่น่าสนใจ
dot
bulletบทความที่น่าสนใจ
bulletคู่มือหนีกรรมผิวพรรณ
bulletคำสารภาพบาป และ ประสบการณ์กฏแห่งกรรม
dot
International Version (ภาคภาษาต่างประเทศ)
dot
bulletEnglish Articles (บทความภาษาอังกฤษ)


อ.อุบล ศุภาเดชาภรณ์  บ้านสวนพีระมิด


อานิสงส์ของทาน (โดย อ.อุบล ศุภาเดชาภรณ์) article

 อานิสงส์ของทาน

 
“ทาน” คือ การให้ การช่วยเหลือสงเคราะห์
“ทาน” มีอานิสงส์ให้ มีทรัพย์ ไม่ฝืดเคือง มีสภาพคล่องทางการเงิน ทำให้ร่ำรวยเป็นเศรษฐี ฯลฯ
 
ระดับการทาน ที่มีอานิสงส์มากหรือน้อย ขึ้นกับหลายเหตุปัจจัย และระดับของการให้ทานแต่ละชนิดที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้.....ว่า
 
1. การให้ทานบุคคลหรือแบบเจาะจง
  • ให้ทานสัตว์มีอานิสงส์น้อยที่สุด แต่ก็ยังเป็นบันไดให้ไปเกิดบนสวรรค์ ให้ทานหรือสงเคราะห์คนดี มีอานิสงส์มากกว่าคนชั่วและสัตว์
  • สูงสุดคือ ให้ทาน หรือสงเคราะห์พระพุทธเจ้า แต่พระพุทธองค์ตรัสว่า แม้จะสงเคราะห์หรือให้ทานกับพระพุทธองค์ 100 ครั้ง ยังมีอานิสงส์น้อยกว่า “สังฆทาน” เพียงครั้งเดียว ฉะนั้น
 
2. สังฆทาน จึงเป็นทานที่มีอานิสงส์ยิ่งใหญ่ ทำให้ไม่ลำบากยากจน มีทรัพย์มีสภาพคล่อง และอานิสงส์ยาวนาน พระพุทธองค์ตรัสว่า
“แม้ พุทธญาณของพระพุทธองค์ ยังเล็งแลไม่เห็นผลที่สุดแห่งอานิสงส์ของสังฆทาน ที่ใดที่มีความลำบากยากจน ผู้ทำสังฆทานจะไม่ต้องไปเกิดที่นั่น”
 
3. วิหารทาน มีอานิสงส์มากกว่าสังฆทาน100 เท่า คือ สิ่งก่อสร้างทุกชนิดในเขตวัด ในเขตบุญที่บริสุทธิ์
 
4. ธรรมทาน มีอานิสงส์มากกว่าวิหารทาน 100 เท่า คือ การให้ธรรมะเป็นทาน การเผยแพร่กฏแห่งกรรม แจกหนังสือธรรมะ คาถา บทสวดมนต์ CD DVD ฯลฯ เพื่อให้คนทำความดี งดเว้นความชั่ว ดวงตาเห็นธรรม พบทางออก และแสงสว่างแห่งชีวิต
 
อ.อุบล บ้านสวนพีระมิด ได้รับพุทธฎีกาจากพระพุทธองค์มาว่า สำหรับลูกหลานที่ยังลำบากยากจน มีหนี้สิน มีความทุกข์กาย ทุกข์ใจ เจ็บป่วยไม่สมหวังทั้งปวงในชีวิต ท่านจะให้โอกาส ปลดเปลื้องทุกข์
โดยให้บอกเล่าเรื่องราวบาปกรรม+ทุกข์ และปัญหาของตนเอง เผยแพร่แก่สาธารณชนเป็นการไถ่บาป ไถ่ชีวิต และสร้างธรรมทานโดย
 
1.บอกเล่าด้วยวาจา
2.เขียนถ่ายเอกสารแจก
3.เขียนลงเวปไซต์
4.ออกอากาศ T.V.
 
และควรทำให้ได้ทุกวิธี ถ้ามีคนได้รู้มากเท่าไร บุญจะส่งผลมากและเร็วเท่านั้น แต่วิธีออก T.V. เป็นวิธีที่ได้ผลรวดเร็วทันใจที่สุด แต่เวลาออกอากาศมีน้อย จำนวนคนมีมาก
อ.อุบลจึงขอบารมีพระพุทธเจ้า ขอโอกาสให้ผู้ไม่มีโอกาสออก T.V. ได้มีโอกาสปลดทุกข์และมีโชคใหญ่ พระพุทธองค์จึงทรงให้ใช้วิธีบำบัดรวม โดยเขียนเล่าเรื่องบาปกรรมของตนเอง ถ้ากล้าสารภาพมากเท่าใดเจ้ากรรมนายเวรจะอภัย และพ้นทุกข์เร็วเท่านั้น และให้โอกาสนำเรื่องราวของทุกคนลงเผยแพร่ในเวปไซต์ อานิสงส์ผลบุญจะส่งผลรวดเร็วทันใจ คือ
 
1.รวยเร็ว
2.หายป่วยเร็ว
3.หายทุกข์เร็ว
4.มีความสุขเร็ว
5.มีความสมหวังเร็ว
 
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น
1.ต้องไม่ประกอบกรรมใหม่
2.ต้องรักษาสัจจะ
3.ให้ทาน รักษาศีล ทำสมาธิ
4.อุทิศบุญกุศลให้เจ้ากรรมนายเวร และสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างต่อเนื่อง
 
อ.อุบลได้มอบหมายให้คุณปุ้ม ณฐพลสรรค์ เป็นผู้พิมพ์เรื่องราวของคนที่ไปบำบัดทุกข์ที่บ้านสวนพีระมิด ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 53 เป็นต้นไป ลงในเวปไซต์ ตามคำสารภาพและขอบคุณ ที่แต่ละคนได้เขียนไว้กับ อ.อุบล บ้านสวนพีระมิด
 
ขอให้บุญส่งผล
1.ให้หลุดพ้นทุกข์ทั้งปวงในชีวิต ถ้าเขียนเรื่องของตนเอง 1 เรื่อง (โดยละเอียด)
2.ให้มีโชคลาภเงินทองและความสุข ถ้าเขียนเรื่องของตนเอง+คนที่ตนเองได้พบเห็นในบ้านสวนพีระมิด 9 เรื่อง
3.ให้ร่ำรวย หายป่วยทุกโรค ถ้าเขียนเรื่องของตนเอง และของคนอื่นได้ 99 เรื่อง
 
ให้อานิสงส์นี้ส่งผลแก่คุณปุ้มผู้เป็นสะพานบุญด้วย
สาธุ
อ.อุบล บ้านสวนพีระมิด

 
คำสารภาพบาป และคำขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์

560 คุณหมอศิริพร ธนินทรานนท์ article
559 กันยภัทร เฟื่องฟู article
558 ศศิธร แก้วพิชัย article
557 นายมงคล ธงยศ article
556 พิบูลย์ คำศักดิ์ article
555 พรเพชร ทามนตรี article
554 ผดุงศักดิ์ มูลเชื้อ article
553 อารีวรรณ หิรัญเรือง article
551 ประไพ ศรีวิสิทธิกุล article
550 นนลณีย์ พงศ์วุฒิภรณ์ article
548 กัญญานี ถือธรรม article
547 วัฒนา ชัยจำรูญพันธุ์ article
546 นรีพัฒน์ ภู่สาย article
545 เกสร ศรประสิทธิ์ article
544 กมลลักษณ์ โปษณกุล article
543 อาจินต์ ภิรมย์รักษ์ article
542 สมจิต โพธิ์นิล article
541 อนุชิต กาลมัชฌิมา article
540 ธนากร โตสุวรรณ article
539 ไตรศักดิ์ ตันกูล article
538 เจริญ สินธนบูรณ์ article
537 เกรียงไกร สุดใจ article
536 อร่ามศรี สุวัตถิกุล article
535 อรัญญา คะโยธา (แอน) article
534 สุรชา มหาคุณอมร (เปลว) article
533 สายรุ้ง ศรีแตง article
532 วรินทร คัดชา (อุ๊) article
531 รุ่งสุภารัตน์ รุ่งเรือง article
530 เพชรดา วรรณรักษ์ article
529 พรรณี ศรีทะชะ article
528 ช่อแก้ว สารขวัญ article
527 สว่าง คงประโคน article
526 สมพร ขำนิ่ม article
525 รุ่งทิพย์ มุสิกรักษ์ article
524 ภัคจิรา ทามนตรี article
523 ประภาศรี อริยะอุดมกิจ article
522 ปนัดดา ฤกษ์ใหญ่ article
521 บุญเรือง ทะวงษา article
520 บงกชกร ละออจันทร์ article
519 ณัฐนันท์ พวงประโคน article
518 ชนกพร เอี่ยมชัย (แป้น) article
517 จีระวรรณ มูลสังข์ article
516 จันทิรา กาลมัชฌิมา article
515 จรัล มีศิลป์ (ปาน) article
514 กิ้น มิลิพันธ์ article
513 กันต์สินี อัครวิชนนท์ article
512 กอบกาญจน์ มะลอทอง article
511 เด็กหญิงวสุมา กาลมัชฌิมา article
510 เด็กหญิงเบญจมภร ครองยุติ article
509 เด็กหญิงกิรณา ครองยุติ article
508 เด็กชายธนาธิป มุสิกรักษ์ article
507 เด็กชายกิตติธัช กาลมัชฌมา article
506 ญาณิศา ครองยุติ article
505 อร อุ่นศรี article
504 สิริพร ศศิธรเวชกุล article
503 หงษ์สุดา นัตราพงษ์ article
502 พิชญ์นันท์ สุขวัจนี article
501 นิรมล นิมิตรมงคล article
500 วัณณิตา นันทะโรหิต article
499 จรรจิรา แก้วมณีรัตน์ article
498 สมคิด งามสมบัติ
497 รชยา ดำรงงามสมบัติ
496 พยอม ศรีนวล article
495 ปภาดา ธรรมนูญรัตน์
494 ธัญญารัตน์ พงศ์ศุภโรจน์ article
493 จิรพัชร์ ดวงมาลา (ป้าเตือน) article
492 เด็กหญิงศศรส สุวัฒนาพร article
491 จรัสศรี เที่ยงตรง article
490 กมลลักษณ์ โปษณกุล (อ๊อด) article
489 ประภา เงยวิจิตร article
488 อรวรรณ ยงยุทธ – สมิท article
487 พสิษฐ์ รัศมีจรัสฐากร article
486 สำราญ สหนาวิน article
485 วลัญช์ชิตา ชูนุ่น article
484 วิลาสินี ศิลารัตน์ article
483 ผกาพันธ์ ศรีสวัสดิ์ article
482 ณัฏฐ์นิธิมา แจ้งประจักษ์ article
481 ฉันทนา ชูนุ่น article
480 นรีพัฒน์ ภู่สาย article
479 กรศิริ ภู่สาย article
478 พร ปันธกา article
477 ผกาพรรณ ศรีสวัสดิ์ article
476 อมร ศิริมาศกูล article
475 สุรสิทธิ์ ศรประสิทธิ์ article
474 พงษ์เดช ชาวไทย article
473 ประพันธ์ ภู่สาย article
472 ใบ สิงห์นาคลอง article
471 เทวฤทธิ์ ท้าวคำ article
470 ทวี อิสระพายัพ article
469 ณัฐธีร์ รัศมีจรัสฐากร article
468 อัญชลา บุตรโส article
467 พญ. วัฒนา ชัยจำรูญพันธุ์ article
466 วรินทร พดด้วง article
465 ศิริพร โฉมจันทร์ (ตุ้ย) article
464 วีรดา อยู่นวล article
463 ภารดี ลลิตกิตติกุล article
462 พรรณี ศรีทะชะ article
461 วินิตา สุธิวรา (ก้อย) article
460 ปาริชาติ เฟื่องไพบูลย์ article
459 ธนัญญา พลตรี article
458 ตฤณ นาคทุ่งเตา article
457 เกสร ศรประสิทธิ์ article
456 สวรส พึ่งพา article
455 วิภาดา คุ้มสวัสดิ์ article
454 วันเพ็ญ ขันตีกลม
453 วลินดา ทบวงศรี article
452 วรินทร์ รัศมีจรัสฐากร article
451 นรีพัฒน์ ภู่สาย article
450 บานเย็น สิงห์นาคลอง article
449 พาณี ตวงวุฒิกุล article
448 กัญญ์วิญาณ์ สุวัฒนาพร article
447 กัลยามาศ สิงห์นาคลอง article
446 สิริพร ศศิธรเวชกุล article
445 ไพศาล เคาวฤกษ์ article
444 พงษ์สถิตย์ สหเนวิน article
443 ประจวบ ผดุงกิจ article
442 ธีรเมศร์ รัศมีจรัสฐากร article
441 ธนา อรุณภิญโญพล article
440 ณรัณธกรณ์ นราธวรานันทน์ (ชื่อเดิม นายปรีชา เอติยัติ) article
439 ณิรัณกรณ์ นราธวรานันทน์ article
438 ณรัญญากรณ์ นราธวรานันทน์ article
437 สุจิตรา ชมเสียง (ปุ๋ย) article
436 เพชรดา วรรณรักษ์ article
435 พรรณรดา ตวงวุฒิกุล article
434 ปานวาด สิงห์นาคลอง article
433 ตฤณ นาคทุ่งเตา article
432 จรรจิรา แก้วมณีรัตน์ article
431 พร ปันธถา article
430 เกษร ศรประสิทธิ์ article
429 ณัชชา โปรยเงิน (ตา) article
428 ฐิตาภรณ์ โสภณ article
427 ตาชิต งามนิมิตร article
426 ธนะสิทธิ์ รัศมีจรัสฐากร article
425 วันเพ็ญ article
424 เบญจรัตน์ สีทองสุก article
423 นิยม แก้วมณีรัตน์ article
422 กาญจนา เอกปิยะกุล article
421 พิม ตองวุฒิกุล article
420 สุนันท์ ตองวุฒิกุล article
419 ธีราพร ทูลกสิกร article
418 เด็กหญิงศศรส สุวัฒนาพร (ซานต้า) article
417 ด.ญ. ชนม์พีธา สุวัจนี article
416 ด.ญ. ยุพินดา วรรณรักษ์ (กระต่าย) article
415 ธเนศ คลองแถว article
414 พิทักษ์ พงษ์ประเทศ article
413 สมรัก เปล่งเจริญศิริชัย article
412 เจริญ สินธนบูรณ์ article
411 โสภิษฐ์ บางเลี้ยว article
410 รุ่งทิพย์ สายศรีวิเลิศ article
409 มณี ชื่นเปรื่อง article
408 ชุติกาจน์ โนวรรณา article
407 ฉันทนา ชูนุ่น article
406 จิรพัชร์ ดวงมาลา (ป้าเตือน) article
405 ณัฐยา เจริญสมถวิล article
404 พร ปันธถา article
403 อรวรรณ ยงยุทธ article
402 สุวีรยา ศิริรุ่งวัฒนชัย (น้องบิวตี้) article
401 สุจิตรา ถนอมสิงห์ (แบลล์) article
400 สรินยาพร แววรวีวงศ์ (น้องจี่จี๊) article
399 ศุทธวีร์ ทรัพย์ทวีสิน (น้องมัดหมี่) article
398 ศตกมล พัชรัษเฐียร (น้องอันดา) article
397 วศิณี ปานนาค (น้องเจน) article
396 วรวีร์ ประดับวงศ์ (น้องน้ำหวาน) article
395 ภูวดี สีลกันตสูติ (น้องเข็ม) article
394 ภคพร ลิ้มโปเจริญชัย (น้องเยลลี่) article
393 พุทธินาถ ไฮท์มันท์ article
392 พัทธนันท์ โพธิธนานนท์ (น้องเจน) article
391 ไปรยดา พวงกิจจา article
390 ปวิตรา ทองเทพ (น้องฟ้าใส) article
389 บัวบุญ พันธุมนตรี (น้องว๊าว) article
388 นุชนันท์ ประทีปอุษานนท์ (ออม) article
387 นัชยา ส่งสถิต (น้องแตงโม) article
386 นภัสกร ปานวัฒน์วานิช (น้องจิ๊ฟ) article
385 ธันญ์ชนก ใยอยู่ (น้งไทม์) article
384 ธวัลพร ศรีศิริรัตน์ (น้องแอล) article
383 ธธิดา นาคธน (น้องเค้ก) article
382 ทองมาลาศรี ไชยโพธิ์ (น้องแซนดี้) article
381 ทยาภา สาสุขวัฒน์ (น้องน๊ก) article
380 ฐิตาภา ปรากฏหาญ (น้องนุ๊ก) article
379 ญาณิศา วัฒนาศิริวิโรจน์ (น้องป่าน) article
378 ชัญญา โชติช่วงชัชวาล (น้องเชียร์) article
377 ชวันรัตน์ ลิ้มประเสริฐ (น้องออย) article
376 ชญานิษฐ์ รุจาคม (น้องขวัญ) article
375 กุลนิษฐ์ ปรัชญาจุฑา (น้องจีน่า) article
374 กัณฐชา ชวนะศิลป์ (น้องอันดา) article
373 กัญยรัตน์ ลิ้มประเสริฐ (น้องออม) article
372 กรองกาญจน์ ชนะภัยเจริญสุข (น้องบีม) article
371 กรวรรณ สภาวสุ article
370 ณัฐวิภากร ทวีแก้ว (น้องอีฟ) article
369 ทองกมล ไชยโพธิ์ article
368 อรนลิน (น้องจีน่า) article
367 พรรณพร หลงสมบูรณ์ article
366 พร ปันธถา article
365 สนอง กรุมรัมย์ article
364 บุญทวี จุลคง article
363 ธีรรัฐ พฤทธเมธวิสุทธิ์ article
362 ครอบครัวจันทร์หอม article
361 นวลจุฑา จงเจริญ article
360 กัลยา ภู่คนองศรี article
359 กัญญ์วิญษศ์ สุวัฒฒนาพร article
358 นางสมจิตน มีกลิ่น article
357 นางรัชนิกร หิรัญรักษ์ article
356 นางจำเนียร สรรเสริญ article
355 นางกัญญา นิจรี article
354 ทศพล วิรุฬห์ศรี article
354 ณัฐพล นันธิกุล article
353 ฐิตาภรณ์ คณหาร (โสภณ) article
352 ชนากานต์ อุ่นจิตร article
351 จิรพัชร์ ดวงมาลา article
350 กฤชญา กรุมรัมย์ article
349 ศิริพงศ์ เพชรแสงศรี article
348 อมร ศิริมาศกูล article
347 มณี ชื่นเปรื่อง (เตี้ย) article
346 ดอกไม้ โสวะภาสน์ article
345 หงส์สุดา นัตราพงษ์ article
344 พิกุล นามวงษ์ article
343 เกสร ศรประสิทธิ์ article
342 คนึงนุช พงษ์ดี article
341 ณัฏฐภัทร์ จงอาสาชาติ article
340 ชุติมณฑน์ ใจดี article
339 ยุวรัตน์ พันธุวงษ์ article
338 คมสรรพ์ อัศวร์พงษ์ article
337 ทวีรัตน์ ดายงค์ article
336 ศิรินพงศ์ เพชรแสงศรี article
335 สุนทร ยวงสะอาด article
334 สมชาย หลิมสกุล article
333 มนตรี บุญธรรม article
332 ประจวบ ผดุงกิจ article
331 อัญชลา บุตรโส article
330 รินพร ร่มเย็น article
329 ถนอมขวัญ ณ ป้อมเพชร article
328 จันทิมา สุวิทย์โย article
327 วาณี ทิพยวรรณ article
326 ยุพดี สาตจีนพงษ์ article
325 มยุรี กสิวัฒน์ article
324 ดรุณี เรืองภักดี article
323 กัญญา นิจรี article
322 กนกอร บุญสิม article
321 กชพรรณ เพชรแสงศรี article
320 ธันยนันท์ ดายงค์ article
319 พงศ์สังข์ เพชรแสงศรี article
318 บุญตา ตะปุบผา article
317 อำไพ ทัศนพันธุ์ article
316 บังอร พินน้อย article
315 โสพิน เพ็งยอด article
314 สมจิตร สัลละวงษ์รัตน์ article
313 วิลาสินี ศิลารัตน์ article
312 ตา ตะปุบผา article
311 ชุติมณฑน์ ใจดี article
310 จำปา ผิวเกลี้ยง article
309 คุณากร ศิริกุลธรรมา article
308 ธีรรัฐ พฤทธเมธวิสุทธิ์ article
307 ชัชชัย บุญฉาย article
306 ศิริลักษณ์ ผิวเกลี้ยง article
305 มยุรี กสิวัฒน์ article
304 กรสรัชต์ พฤทธวิสุทธิ์ article
303 ไสว ยืนนาน article
302 ตฤณ นาคทุ่งเตา article
301 ศักดา+มยุรี กสิวัฒน์ article
300 พิชญาภัค อุมารัศมีโชติ article
299 พลวิรุฬ์ พฤทธเมธวิสุทธิ์ article
298 พัชรอร อิโนอูเอะ article
297 นิยม แก้วทอง article
296 ณัฐวัสส์ จันทร์หอม article
295 สายันต์ สันธิ article
294 ภาชินี ตันจ่า article
293 บังอร โคธิเสน article
292 นฤมล ภิญโญ article
291 ณัฐธิญาณ์ อนุรักษ์ article
290 ชัชชัย บุญฉาย article
289 ณัฐยา เจริญสมถวิล article
288 รัฐนันท์ ภิญโญ article
287 สุเมธ พฤทธเมธวิสุทธิ์ article
286 ธนา อรุณภิญโญพล article
285 ชัชชัช บุญฉาย article
284 คุณากร ศิริกุลธรรมา article
283 เทวฤทธิ์ ท้าวคำ article
282 อัญชลา บุตรโส article
281 กรสรัชต์ พฤทธเมธวิสุทธิ์ article
280 นงนภัส จารุธนยศ article
279 ธนกร ธนเชฐภักดี article
278 ณิฐิยา เจริญสมถวิล article
277 นิตย์ สนิทย์จโร article
276 มนตรี บุญธรรม article
275 พีร์ชิธิ วงษ์จันทร์ article
274 ธนกฤต ไชยริปู article
273 ปรีดาพร พุ่มไม้ article
272 ตุลยา สัมมากิจ article
271 พิมพ์ หลงสมบูรณ์ article
270 นิชนันท์ จงถาวร article
269 ช่อพิมล สนิทย์จโร article
268 นิสากร คุณรักษ์ article
267 ฐิตาภรณ์ คณหาร article
266 นิชนันท์ จงถาวร article
265 ประจวบ ริกระโทก article
264 ตฤณ นาคทุ่งเตา article
263 ชุติกาญจน์ คณหาร article
262 กันต์สินี จงถาวร article
261 ปนัดดา ฤกษ์ใหญ่ article
260 ศรีสุวรรณ ศรีนวล article
259 ชัยฤทธิ์ เอกพิริยไพบูลย์ article
258 ประจวบ ริกระโทก article
257 มณี ชื่นเปรื่อง article
256 กมลลักษณ์ โปษณกุล article
255 ณัฐยา เจริญสมถวิล article
254 อารดา (น้องแมะ) article
253 กล้า ณ ตะกั่วทุ่ง article
252 เขมจิรา ระวังสัตย์ article
251 ละออ มะลิหวล article
250 ณัฐวัฒน์ ทับปั้น article
249 วาณี ทิพยะวรรธนะ article
248 บุษบง ศรีสง่า article
247 ประจวบ ผดุงกิจ article
246 บุญรอด คมขำ article
245 ทวีชัย เจริญไชย article
244 ณรงค์ อร่ามวิทย์ article
243 กัญ ธรรมวิวัฒน์ article
242 กนกวรรณ สุภายอง article
241 ดอกไม้ โสวะภาสน์ article
240 พงศ์สังข์ เพชรแสงศรี article
239 ประจวบ ผดุงกิจ article
238 ธงธน คำพึ่งพสุธร article
237 ทองขาว สาสุข article
236 สุนิสา เฟื่องสำรวจ article
235 มาลัย สาสุข article
234 มะลิ รุ้งแจ้ง article
233 บุญหลง นาคหิรัน article
231 กชพรรณ เพชรแสงศรี article
230 เกียรติ สุวรรณทัต article
229 วัง คัดชา article
228 วรรณา คัดชา article
227 ประจวบ ริกระโทก article
226 ลออ มะลิหวล article
225 ประจวบ ผดุงกิจ article
224 รินพร ร่มเย็น article
223 สุเมธ พฤทธเมธวิสุทธิ์ article
222 สุรพงษ์ แก้วทอง article
221 ภาณี กลิ่นพิมาย article
220 พัด สุขสำราญ article
219 อรุณรัตน์ นพสุวรรณ์ article
218 มานิตย์ จันทรกาล article
217 กิตติพันธ์ ลาภขจรธนาเจริญ article
216 ชัชชัย บุญฉาย article
215 นรินทร คัดชา article
214 กิมเฮียง ประสาทชัย article
213 ณัฐริยา เจริญสมถวิล article
212 บุษบง ศรีสง่า article
211 กุญช์ภัสส์ ลาภขจรธนาเจริญ article
210 จำนงค์ ประสาทชัย article
209 ธนาพร จันทร์วโร article
208 กัลยา เจตจันทร์ article
207 ธีรรัฐ พฤทธเมธวิสุทธิ์ article
206 กชพร คำไฮ article
205 แม่ครัวบ้านสวนพีระมิด (คุณเตี้ย) article
204 ชะราไล ใยโพธิ์ article
203 กุญช์ภัสส์ ลาภขจรธนาเจริญ article
202 กิตติพันธ์ ลาภขจรธนาเจริญ article
201 ปนัดดา ฤกษ์ใหญ่ article
200 ตติยาภรณ์ ฤกษ์ใหญ่ article
199 พงษ์เดช ชาวไทย article
198 พรภพ นิมิตรมงคล article
197 กันต์สินี จงถาวร article
196 นิตราพร เทียมฤกษ์ article
195 บุญร่วม สุวรรณโพธิ article
194 นิชนันท์ จงถาวร article
193 นนทพร พุกเผ่า article
192 ตติยาภรณ์ ฤกษ์ใหญ่ article
191 พิสิษฐ์ มัตตะเรืองฤทธิ์ article
190 พิมพ์ หลงสมบูรณ์ article
189 ฐาณิสราม์ รัตนพนากุล article
188 ฐิตาภรณ์ คณหาร article
187 กันต์สินี จงถาวร article
186 นิรมล นิมิตรมงคล article
185 นางดวงฤทัย นิมิตรมงคล article
184 บุษบง ศรีสง่า article
183 กนกทิพย์ ร่มเย็น article
182 วาณี ทิพยะวรรณะ article
181 มณีวรรณ ภูขาว article
180 พรพรรณ เผ่าเหลืองทอง article
179 วุฒิเลิศ ทองใบ article
178 พิสิษฐ์ มัตตะเรืองฤทธิ์ article
177 พร้อมพงศ์ อุ่นยิ่งเจริญ article
176 ไฉน กระจ่างคุณ article
175 พรทิพย์ อมรรุ่งเรืองชัย article
174 มณีวรรณ ภูขาว article
173 กุญช์ภัสส์ ลาภขจรธนาเจริญ article
172 เรวดี บุญมี article
171 นันทกานต์ เทพประคอง article
170 สิทธิชัย พรหมสุรินทร article
169 กิตติพันธ์ ลาพขจรธนเจริญ article
168 นวภัทร ตุ้ยวงศ์ article
167 ภัทรพงษ์ บุญมี article
166 วรวรรธน์ ไชยพัชรทัศน์ article
165 นิฤมล เผื่อนผุด article
164 สุนทร ยวงสะอาด article
163 วุฒิเลิศ ทองใบ article
162 วิชัย ชะโลธร article
161 รุ่งสุภารัตน์ รุ่งเรือง article
160 รินพร ร่มเย็น article
159 บุษบง ศรีสง่า article
158 ราตรี เปล่งศรีงาม article
157 รัชนี ลากอริโอ article
156 นางมาลี วสวานนท์ article
155 บังอร ไคร้เสน article
154 ณิชชา เขื่อนพงษ์ article
153 โยธิน จิรรัตนสัจจพร article
152 ภาณี กลิ่นพิมาย article
151 ปุ้ย พูลเกษม article
150 พัฒนศักดิ์ เรืองแสง article
149 เดช สวัสดี article
148 นิศานาถ สวัสดี article
147 ปรียา นวลพุ่มรักษ์ article
146 นฤมล ศรีนวล article
145 กริษฐา ทองประสาท article
144 ธเนศ ครองแถว article
143 ศศรส สุวัฒนาพร article
142 ภาชินี กูท article
141 พยงค์ ฤกษ์ใหญ่ article
140 เจริญ สุริยเรืองกิจ article
139 บุญตา โปรยเงิน article
138 พงษ์เดช ชาวไทย article
137 ประจวบ ผดุงกิจ article
136 รินพร ร่มเย็น article
135 บุษบง ศรีสง่า article
134 กริษฐา ทองประสาท article
133 กนกทิพย์ ร่มเย็น article
132 พรรณพร หลงสมบูรณ์ article
131 ชลิต พงษ์กาญจน์ article
130 กัญญ์วิญาณ์ สุวัฒนาพร article
129 ศรีสุวรรณ ศรีนวล article
128 วสันต์ รังสีโรจน์สมบัติ article
127 อรุณรัตน์ นพสุวรรณ์ article
126 พูลศรี ยอดแก้ว article
125 พรรณี ใบกว้าง article
124 บุษบา เพ็งอ่อน article
123 จุฑารัตน์ รังสีโรจน์สมบัติ article
122 ถนอมขวัญ ณป้อมเพชร article
121 กัมพล เหรียญทางกูล article
120 ดรุณี เกษศิลป์ article
119 อุทัย ไชยสุทธินันท์ article
118 พงศ์พัฒน์ศิริ อ้นถาวร article
117 กำธร เอี่ยมเกสร article
116 วิภาดา ไชยกาญจน์ article
115 วรรณา ปรัชญานนท์ article
114 บรรจง เอี่ยมสำอาง article
113 ทัศน์มน ยอดแสงเดือน article
112 เพชรรุ่ง เทียบทอง article
111 ปวริษา พหลยุทธ article
110 นิตยา เขื่อนพงศ์ article
109 บุญตา โปรยเงิน article
108 ณิชชา เขื่อนพงษ์ article
107 ไพฑูรย์ พรหมบุตร article
106 ขวัญเมือง ด้วงประสิทธิ์ article
105 แตน พ่อศรีชา article
104 ศาวิณีย์ พิมพ์มีลาย article
103 แสวง พิมพ์มีลาย article
102 ประสาน หลงสมบูรณ์ article
101 ชุมพล หลงสมบูรณ์ article
100 ไพศาล เคาวฤกษ์ article
099 อรกัญญา ยาดี article
098 ทองสุข เนียนเฮียน article
097 วรทอง เนียนเฮียน article
096 จุไรรัตน์ โพธิ์มั่น article
095 พรรณพร หลงสมบูรณ์ article
094 พิมพ์ หลงสมบูรณ์ article
092 ชัยยันต์ ยาดี article
091 เสน่ห์ ม่วงทอง article
090 วิศิษฏ์ สามิตร article
089 เสฎฐวุฒิ สามิตร article
088 กรองกาญจน์ สามิตร article
087 อมรินทร์ โฉมแฉล้ม article
086 เจริญ สุริยะเรืองกิจ article
085 ชวลิต พงษ์กาญจน์ article
084 กิตติศักดิ์ กลัดสุวรรณ article
083 ฐิติรัตน์ ด่านยุทธพลขัน article
082 นิรมล นิมิตมงคล article
081 ชอบ นิมิตมงคล article
079 อเลค กูท article
078 ภรปภา ธนะศิริวัฒนา article
077 วินิจ สามิตร article
076 สมทรง สามิตร article
075 ดุสิต ทองคำ article
074 ธนัฐดา ทองคำ article
073 สมจิตร ทองคำ article
072 ณิรัณกรณ์ นราธวรานันทน์ article
071 ณรัณธกรณ์ นราธวรานันทน์ article
070 ณรัณญากรณ์ นราธวรานันทน์ article
069 นิธิญาณ์ นราธวรานันทน์ article
068 ณทณานันทน์ นราธวรานันทน์ article
067 วิภาดา คุ้มสวัสดิ์ article
066 ผ่องศรี สิงห์แก้ว article
065 ประวีณา แค้มป์ article
064 อมร ศิริมาศกูล article
063 สกุล กลิ่นพิมาย article
062 บุญรอด คงกะพันธุ์ article
061 ชูชาติ พลอยนัด article
060 วลัญช์ชิตา ชูนุ่น article
059 ปพนพัทธ์ ชูนุ่น article
058 นางสุริยา พงศ์สภาพธรรม article
057 พัฒนศักดิ์ เรืองแสง article
056 นางจงรักษ์ เรืองแสง article
055 อมร ศิริมาศกูล article
054 บุญรอด คงกะพันธุ์ article
053 วลัญช์ชิตา ชูนุ่น article
052 ปพนพัทธ์ ชูนุ่น article
051 สมชาย เทศสมบูรณ์ article
050 รัตนาวดี ฟักโต article
049 พิมพ์รวี ตันศรีวงศ์ article
048 พิกุล ฟักสุข article
047 โกสิทธิ์ แตรสังข์ article
046 ปนัดดา ฤกษ์ใหญ่ article
045 ศักดิ์สิทธิ์ ศศิบุตร article
044 วศินระพี ฟักโต article
043 ฉลอง จันทร์ทอง article
042 รินพร ร่มเย็น article
041 บุษบง ศรีสง่า article
040 วันเพ็ญ จันทร์ทอง article
039 กริษฐา ทองประสาท article
038 เยาวลักษณ์ อรรณพวรรณ article
037 นงนภัส จารุธนยศ article
036 ภัทรพล จันทร์ทอง article
035 กฤช เรียงจันทร์ article
034 ศุภวิชญ์ ฟักโต article
032 สำราญ สหนาวิน article
031 ภาชินี กูท article
029 พงษ์เดช ชาวไทย article
028 เลิศวรรธน์ ชัยรัตน์ article
027 ฐานิดา ฟักโต article
026 พงษ์สถิต สหนาวิน article
025 พิสิษฐ์ มัตตะเรืองฤทธิ์ article
024 ณฐพลสรรค์ เผือกผาสุข article
023 สุนีย์ ศิริมาศกูล article
022 ศิริพร โฉมจันทร์ article
021 อำพร พิยะ article
020 สิริพร ศศิธรเวชกุล article
019 ภาณี กลิ่นพิมาย article
018 จุฑามณี มะลิหวล article
017 จุน ริกระโทก article
016 ลออ มะลิหวล article
015 ศศิขัณฑ์ มะลิหวล article
014 ประจวบ ผดุงกิจ article
012 เกวลี คงแก้ว article
011 กัญญ์วิญาณ์ สุวัฒนาพร article
010 พัทธ์ธีรา วังกาวันมณเฑียร article
009 จิรันธนิน ถาวรสุข article
008 ดิตถพล บุญปถัมภ์(หมี) article
007 ประจวบ ริกระโทก article
006 ฉัตรชนก พิยะ article
005 ฉันทนา ชูนุ่น article
004 ปรัชญา มะลิหวล article
003 กนกลักษณ์ บุญปถัมภ์ article
002 เพ็ญศิริ บุตรมนต์ (อ๋อย) article
001 ฐิตาภรณ์ คณหาร(ครูนก) article
426 ธนะสิทธิ์ รัศมีจรัสฐากร
426 ธนะสิทธิ์ รัศมีจรัสฐากร
426 ธนะสิทธิ์ รัศมีจรัสฐากร[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (136580)

ข้าพเจ้า นางสาววรีรัตน์ สิงห์เรือง อายุ 45 ปี ได้เคยทำบาปดังต่อไปนี้

1.ขโมยเงินพ่อ แม่ พี่ น้อง

2.ทำให้แม่ร้องให้เสียใจ

3.เคยทำแท้งประมาณ 5 ครั้ง

4.เคยทำให้คู่ครองเสียใจผิดหวัง 3 ครั้ง

บุญที่เคยทำมีดังนี้

1.สร้างพระพุทธรูป 5 องค์

2.เป็นเจ้าภาพบวชเณร บวชพระ

3.บวชชีพรามณ์ที่วัดรำเปิง 1 ดือน วัดอัมพวัน วัดสังฆทาน วัดท่าซุง

4.เป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสร้างเจดีย์วัดศรีดอนมูล เชียงใหม่ ร่วมบุญพิธีจุลกฐินวัดใหม่ราษฎร์ศรัทธา

ผู้แสดงความคิดเห็น น.ส.วรีรัตน์ สิงห์เรือง (leklek435-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-12-07 16:42:08


ความคิดเห็นที่ 2 (137068)

ข้าพเจ้า ด.ญ.ปานวาด  พจนานนท์  อายุ  11  ปี

ได้เคยทำบาปดังต่อไปนี้

1.เอาหัวโขกผนังทำให้คุณแม่เสียใจ

2.เคยขโมยขนมของเพื่อน

3.เคยหยิบดินสอ,ยางลบ,ไม้บรรทัดของเพื่อนโดยเพื่อนยังไม่ได้อณุญาต

4.เคยเตะและตีสุนัฃ

5.เคยคิดไม่ดีกับคนอื่น

6.เคยคิดจะขโมยเงินและสิ่งของของผู้อื่น

7.เคยพูดคำหยาบ

บุญที่ทำมามีดังนี้

1.ทำบุญที่โรงเรียน

2.ตักบาตรหน้าบ้าน

3.ตักอาหารให้เด็กยากไร้

ผู้แสดงความคิดเห็น ด.ญ.ปานวาด พจนานนท์ วันที่ตอบ 2011-01-19 18:44:17


ความคิดเห็นที่ 3 (137501)

 

ชื่อ น.ส อุไร วรรณภูมิ ชื่อเล่น มน
บ้านเกิด 52 หมู่ 4 บ. หนองเมือง ต. หนองเมือง อ. ม่วงสามสิบ จ. อุบลราชธานี 34140
ที่ทำงานปัจจุบัน บ. สหยูเนี่ยนโชจิรุชิ จำกัด 11/3 หมู่ 14 ถ. เสรีไทย มีนบุรี กรุงเทพฯ
10510 โทรศัพท์ 083-2313725
หนูได้รู้จักบ้านสวนพีระมิดทาง DVD และได้อ่านในเว็บไซด์
        หนูมันเป็นคนชั่ว คนเลว กรรมหนัก บาปหนา อย่างที่ไม่มีอะไรจะเปรียบได้
บาปกรรมที่หนูเคยทำเอาไว้
-          หนูเคยด่าพ่อด่าแม่ เถียงพ่อเถียงแม่ ทำให้พ่อแม่ทะเลาะกันจนแม่ต้องร้องไห้ ด่าว่าพ่อเป็นคนไม่ดีเป็นคนขี้เหล้าเมายา ด่าว่าญาติพี่น้อง อิจฉาญาติพี่น้อง และคนอื่นที่ได้ดีกว่าตัวเอง ใส่ร้ายป้ายสีคนอื่น พูดให้คนอื่นเกลียดกันทะเลาะกัน พูดเอาความดีเข้าหาตัวเองนินทาว่าร้ายคนอื่นลับหลัง นินทาเพื่อน นินทานาย
ด่าพ่อล้อแม่คนอื่น พูดจากระแทกแดกดันคนอื่น เป็นคนจิตใจคับแคบ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว
-          หนูเคยทำแท้งถึง 2 ครั้ง และยังคิดจะทำครั้งที่ 3 อีกแต่ไม่สำเร็จลูกคนที่ 3 ของหนูถึงได้มีโอกาสลืมตามาดูโลก หนูเคยแนะนำให้คนอื่นไปทำแท้งถึง 2 ครั้ง
-          หนูเคยนอกใจสามีของตัวเอง แอบมีกิ๊ก ทั้งที่สามีของหนูก็ดีกับหนูทุกอย่างและเขาก็รักหนูมาก
-          หนูเคยปรามาสพระสงฆ์ ปรามาสผู้ทรงศีล ลักขโมยผลไม้วัด ลักเล็กขโมยน้อยจนติดเป็นนิสัย ลักขโมยของเล็กของน้อยในบริษัทของตัวเอง
-           หนูเคยฆ่าสัตว์หลายชนิดมี งู กบ เขียด อึ่งอ่าง จิ้งจก ตุ๊กแก กิ้งก่า ตะขาบ แมงป่อง กุ้ง หอย ปู ปลา มด ยุง แมลงสาบ แมลงหวี่   แมลงวัน ตั๊กแตน ไส้เดือน ปลวก และแมลงต่างๆอีกมากมายหลายชนิด
ทุกวันนี้เวรกรรมที่หนูได้ก่อเอาไว้คงจะกลับมาตอบสนองหนูแล้วล่ะ เพราะทุกวันนี้หนูจะทำอะไรก็มีแต่อุปสรรคมาขัดขวาง มีแต่เรื่องทุกข์ใจ ลำบากใจ มีแต่เรื่องวุ่นวายใจ หาความสุขไม่ได้เลย หาเงินมาได้ก็มีแต่เรื่องต้องเสียไป เงินทองที่เก็บไว้ก็ใช้จนหมด
    แต่ทุกวันนี้หนูสำนึกผิดแล้วต่อจากนี้ไปหนูจะกลับตัวกลับใจเป็นคนดีจะสร้างแต่กรรมดีละเว้นกรรมชั่วทุกชนิด จะคิดดี พูดดี ทำดี
        หนูขอก้มกราบขอขมาแทบเท้าพระพุทธองค์ ท่านท้าวมหาราชทั้งสี่ ท่านท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์ใน บ้านสวนพีระมิด
อ.อุบลผู้มีเมตตา เมื่อ วันที่ 30 มกราคม 2554 หนูได้มีโอกาสเดินทางไปบ้านสวนพีระมิดเป็นครั้งแรก แล้วก็มีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นกับหนู คือตอนที่หนูกำลังสร้างบุญหิ้วปูนสร้างพีระมิดอยู่หนูก็เกิดปวดหัวขึ้นมาอย่างไม่มีสาเหตุทำยังไงก็ไม่หายหนูก็ทนทำงานต่อไปจนถึงเวลาที่ อ.อุบล เรียกให้ทุกคนไปนั่งสมาธิ หนูก็ได้เข้าไปร่วมพิธีกับ อ.อุบล พอนั่งไปสักพักหนูก็รู้สึกร้อนขึ้นมาทั้งตัว เหงื่อไหล เหมือนจะเป็นลมทั้งที่อากาศภายในบ้านสวนพีระมิดก็ร่มรื่น เย็นสบายตลอดทั้งวัน แต่หนูก็ทนนั่งอยู่ต่อไปจน อ.อุบล ทำพิธีเสร็จ
    หนูคิดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับหนูคงเป็นเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านสวนพีระมิดลงโทษหนูเพราะหนูทำผิดกฎบ้านสวนพีระมิดเพราะหนูยังดูรายการไม่ครบ 3 ตอนแล้วหนูเดินทางไปตอนแรกหนูคิดว่าแค่เราไปสร้างบุญไม่ได้ไปบำบัดคงจะไม่เป็นอะไรแต่หนูคิดผิดตอนนี้หนูสำนึกผิดแล้วเพราะกฎก็คือกฎหนูไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะไปละเมิดกฎของบ้านสวนพีระมิดหนูจึงอยากจะขอก้มกราบขอขมาแทบเท้า
พระพุทธองค์ ท่านท้าวมหาราชทั้งสี่ ท่านท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์ในบ้านสวนพีระมิด อ.อุบลผู้มีเมตตา ขอโอกาสเมตตาคนบาปหนาอย่างหนูสักครั้งให้หนูได้มีโอกาสได้ไปสารภาพบาปต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์ต่อ อ.อุบลผู้มีเมตตา ขอโอกาสให้หนูได้กลับไปบ้านสวนพีระมิดอีกครั้งเพื่อกราบขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์และอ.อุบลผู้มีเมตตา ด้วยตัวของหนูเอง
    หนูขอก้มกราบแทบเท้าขอบพระคุณพระพุทธองค์ ท่านท้าวมหาราชทั้งสี่ ท่านท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่อฤาษีลิงดำ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์ในบ้านสวนพีระมิด
 อ.อุบลผู้มีเมตตา ที่ได้ให้โอกาสคนบาปหนาอย่างหนูได้มารู้จักบ้านสวนพีระมิดแห่งนี้ค่ะ หนูมีจิตศรัทธาต่อบ้านสวนพีระมิดด้วยใจจริงเกิน 100 เลยค่ะ
 
 
ผู้แสดงความคิดเห็น อุไร วรรณภูมิ วันที่ตอบ 2011-02-20 00:30:56


ความคิดเห็นที่ 4 (137645)

นางสาว กรรณิการ์  ปานบางปูน

ทำบาป

นินทาเพื่อน ลับหลัง

เอาแต่ใจ

โกรธเพื่อนโดยไร้สาเหตุ

ฆ่า มด ยุง แมลงสาป

เถียง พ่อ แม่

ว่าร้ายครู อาจารย์

พูดกระแทรกคนอื่น

ด่าพ่อ  แม่คนอื่น

พูดคำหยาบ

หยิบของโดยไม่ขออนุญาตก่อน

คิดร้ายในใจ

เกลียจกัน ทะเลาะกัน

ทำบุญ

คนขอทาน

ซื้อของบวชพระใหม่

ถวายสังฆทาน

ฟังธรรมพระเวชสันดรชาดก

สวดมนต์ก่อนนอน

ตักบาตรตอนเช้า บางครั้ง

อ่านหนังสือธรรมะ

ฟังธรรมจากโทรศัพท์

บอกวิธีการในการดำรงค์ชีวิตด้วยศาสนา

บอกกให้ทุกคนทำบุญ

ให้หนังสือธรรมะ กฎแห่งกรรมให้เพื่อนอ่าน

หนูรู้จักบ้านสวนพีระมิด จากอาจารย์ พิสุทธิ์ แดงเอม ท่านได้สอนอะไรเกี่ยวกับพระศาสนาเยอะมากค่ะ  อาจารย์สอนหนูในหลายๆเรื่องจนหนูอยากไปบ้านสวนพีระมิด เพื่อไปบอกกรรมของหนูว่าทำไมชีวิตของหนุเจอแต่เพื่อนและคนทีไม่จริงใจกับหนูค่ะ ถ้ามีโอกาสหนูอยากไปจริงๆนะค่ะ หนูจะพา พ่อ แม่ไปด้วยค่ะ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น นางสาว กรรณิการ์ ปานบางปูน วันที่ตอบ 2011-03-03 12:20:23


ความคิดเห็นที่ 5 (137838)

 

ข้าพเจ้าน.ส กรชนต ธรรมะขันธ์คำเมื่อเดือนพ.ย53 เคยไปบ้านสวนกับเพื่อนพร้อมเด็ก3คนแต่ไม่ได้บำบัดเพราะตั้งใจไปใช้แรงแต่ยังมีความตั้งใจจะไปอีกสักครั้งทั้งที่อยากไปหลายๆครั้งเหมือนคนบาปหนายังไม่มีโอกาสได้ไปขออนุโมทนาบุญกับผู้ที่ได้ไปบ้านสวน  ดวงรู้จักบ้านสวนเพราะพี่ชายแล้วเชื่อว่าพระพุทธองค์ หลวงพ่อฤษีหลวงพ่อปานองค์สฟิ้งค์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอ.อุบลมีจริงสักดิ์สิทธิ์จริงและเป็นของจริงดวงเชื่อเพราะโมทนาหน้าจอหายจากปวดต้นคอเพราะบ้างครั้งปวดจนต้องบีบนวดก็คลายปวดจนนอนไม่ได้แล้วคืนหนึ่งลุกมาโมทนาหน้าจอทีวีแล้วหายแต่ตอนนี้ก็เป็นอยู่60%อ.อุบลบอกว่าเจ้ากรรมเขายังไม่ยกโทษให้เราเจ้ากรรมของดวงคือเจ้าไก่ตัวนั้นจำได้ติดตาว่าคอเขาหักออกมาไปวัดหรือทำบุญที่ไหนจะอุทิศบุญให้เขาตลอดแต่ก็ไม่เท่าที่ทำบ้านสวนดวงทำบาปไว้เยอะมากแล้วครั้งต่อไปจะมาเขียนให้อ่านอีกนะคะว่าครั้งนั้นไปบ้านสวนได้หรือเจออะไรบ้างหรือคิดไปเองวันนี้ใช้เวลาเขียนนานมากเพราะพึ่งหัดเขียนครั้งแรกวันนี้ดึกมากแล้วขอยุติแค่นี้นะคะบุญใดที่ข้าพเจ้าได้ทำมามากน้อยเพียงใดขอถวายพระพุทธองค์พระธรรมพระสงฆ์พระอริยสงฆ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงและหลวงพ่อฤษีลิงดำหลวงพ่อปานองค์สฟิ้งค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งบ้านสวนอ.อุบลพร้อมครอบครัวและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาที่ดูแลพระธาตุดูแลประเทศไทยดูแลตัวข้าพเจ้าและต้นไม้ทุกต้นข้าวของทุกชิ้นในบ้านในประเทศขอบุญนี้จงสำเร็จแด่ท่านด้วยเทอญ

ผู้แสดงความคิดเห็น ดวง บ้านตาก 2011 03 25 วันที่ตอบ 2011-03-26 00:32:47


ความคิดเห็นที่ 6 (137839)

ดีใจมากๆที่ส่งได้ไม่เคยเขียนไม่เคยส่งลองส่งตั้งหลายครั้งทำได้ต่อไปคงได้เข้ามาบ่อยๆเพราะส่งนี้นึกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านสวน

ผู้แสดงความคิดเห็น ดวง บ้านตาก วันที่ตอบ 2011-03-26 00:43:17


ความคิดเห็นที่ 7 (137968)

สวัสดีค่ะ

 ดิฉันชื่อ น.ส. จิราภรณ์ พลเภรีย์ อายุ 26 ปี บ้านเดิมอยู่ จ.ราชบุรี แต่ตอนนี้อยู่ ที่กรุงเทพ แถวอ่อนุชค่ะ เคยทำบาปทำกรรมกับทั้งคนทั้งสัตว์มากมายเท่ที่จำได้ก็มีเช่น

1.ที่ทำกับสัตว์ ก็คงเป็นตอนเด็กๆ มักจะตามพี่ชาย(ลูกของป้า)ไป ตกปลา วางเบ็ด จับปู(เคยจับปูเป็นๆๆ ลงไปชุบแป้งแล้วทอดกินด้วย คงบาปมากมาย แต่ตอนั้นเราไม่รู้ แค่ต้องหากินไปวันๆเหมือนกับที่ ป้า ลุง ทำกัน เท่านั้น)ทอดแห จับกุ้ง ดักหนูนา แล้วก็เคยจับมันไส่กรงแล้วหย่อนลงน้ำเพื่อไห้มันตายจะได้เอามันมากิน เพราะไม่กล้าตีมัน แต่คงเคยตีมันจนตายด้วย แต่กลัวเลยไม่ตีอีก ,ตีหัวปลา เพื่อจะเอามาทำอาหาร(คิดว่าแค่ครั้งเดียว), จับไส้เดือน, ทาก มาทำเหยื่อตกปลา แต่แค่ตอนเด็กๆเท่านั้น พอเริ่มโตก็ไม่กล้าจับไม่กล้าทำอะไรแบบนั้นอีกเลย มันกลัวๆยังไงบอกไม่ถูก แค่เห็นคนขายปลาทุบหัวมันก็ใจหายวูบๆแล้ว ,ฆ่ามด ยุง กิ้งกือ หอยทาก แมงเม่า งู อึ่งอ่าง กบ เขียด คางคก หนอน ด้วง กิ้งก่า จิ้งเหลน ฯลฯ(ทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจ),หมา แมว ไก่ นก  แกล้งมันบ้าง หยอกมันบ้างโดนไม่รู้ว่าเป็นบาปทำไห้มันกลัว ตกใจ และยังเคยตีหมาตัวนึงตายโดยไม่ตั้งใจจริงๆๆ แค่มันจะมากัดหรืออะไรสักอย่างก็เลยตีมันตรงหน้าผาก ที่ดั้งจมูก แค่ทีเดียว แตมันกลับล้มลงดิ้น กระตุกๆ ๆ 2-3 ที แล้วก็ไปดูมัน ปรากฎว่ามันหายใจรวยริน แล้วก็ตาย เราไม่รู้จริงๆว่าตรงนั้นเป็นจุดสำคัญ และไม่ได้ตั้งไจที่จะตีตรงนั้นเลยจริงๆตอนนั้นสงสารมันมาก แต่ก็ไม่ได้อะไร เอามันไปฝังแค่นั้น,กระรอก นี่ ฝังอยู่ในส่วนลึกของใจตลอดเวลาไม่มีวันลืม เนื่องมาจากเราอยากได้สัตว์เลี้ยงสักตัว ก็เลยไปเจอเข้ากับกระรอกตัวนี้เข้า มันน่ารักมากกก ตอนที่ซื้อมามันอายุแค่1 เดือน ตัวมันเป็นสีแดงทั้งตัว สวยมาก พอมันเริ่มโต สีก็เริ่มเปลี่ยน มีสามสี ที่ตาสีขาวนวล ช่วงตัวถึงหางสีออกน้ำตาลแดง ส่วนท้องสีเหลืองๆ มันน่ารักมาก แต่ด้วยความที่เราไม่รู้วิธีเลี้ยงที่ถูกต้อง มันก็มีฟันยาวออกมาเรื่อยๆ แล้วก็กัดชาวของในบ้านเพราะไม่ได้เลี้ยงไส่กรง ปล่อยไห้มันวิ่งเล่นในบ้านตามใจ ก็เลยกัดกระเป๋าขาดไปหลายใบ เนื่องจากพกมันไส่กระเป๋าไปทำงานด้วยทุกวัน เวลานอนมันก็จะนอนในกระเป๋านี้แหละ แต่มันกัดกระเป๋าตรงซิปขาดหมด แล้วมันยังไปพาลกัดคนอื่นที่จะมาเล่นกับมันอีก รวมถึงเราเองบางครั้งมันก็กัดเล่นบ้าง กัดจริงบ้าง จนได้เจอกับคนที่ขายมันอีกครั้ง เขาเลยบอกไห้เรา ตัดฟันมัน จะได้ไม่กัด เราก็เชื่อ แล้วก็ไห้เขาตัดฟันให้ ตอนั้นเห็นก็สงสารมัน มันคงเจ็บปวดมากที่โดนตัดฟันแบบนั้นเพราะ เขา เอากรรไกรตัดเล็บ ที่อันไหญ่หน่อยนี่แหละ ตัดแบบ สดๆเลย ตอนที่ตัดเราก็จะร้องไห้ สงสาร แต่เขาบอกว่าไม่เป็นไรธรรมดา มันตัดทุกตัวก็ไม่เป็นไร พอกลับมาบ้านก็จริงมันไม่ได้เป็นไร แต่มันคงปวดฟันมันอยู่ ขนดเราถอนฟันมียาชายังเจ็บ ปวด เลย แต่ก็ผ่านไปเดือนกว่า เขาบอกว่าเราตัดเองได้ ฟันมันก็ยาวขึ้นเราก็เลยตัดเอง แต่ด้วยความที่มันก็กลัวเรา เราก็กลัวมันจะเจ็บ จะกัดเรา ก็จับมันตามที่คนขายบอกแต่ด้วยไม่ชำนาญเหมือนเขา จับกัน ช่วยกัน2คนกับแฟน เราเป็นคนจับ แฟนจะเป็นคนตัด แล้วก็จับมันไว้ดวยสองมือตามที่เขาบอก ล็อกคอมันไว้ แต่ไช้เวลานานเพราะมันดิ้นมาก ตัดไม่ได้สักที จนล้อกมันนานเกินไป และคงจุดสำคัญของมัน ก็เห็นมันทำนิ่งๆ นึกว่ามันไม่หนีแล้ว ก็ดีจะได้ตัดได้ แตที่ไหนได้ที่มันไม่หนีเพราะมันขาดอากาศหายใจ มันหายใจไม่ได้แล้ว แล้วมันก็นิ่งไปเลยยยยย เราตกใจมากทำอะไรไม่ถูกเลย เขย่าตัวมัน เรียกมัน เป่าปากมัน ทำทุกอย่างแต่มันก็ไม่ฟื้นแล้ว มันนิ่งงงงตัวหห้อยตกจากมือเรา ในขณะที่เราก็เอาแต่ร้องไห้ไม่หยุด เสียใจที่ทำไมเราทำไห้มันตายด้วยมือเราเอง เราเป็นคนฆ่ามันเองกับมือ เสียใจสุดๆร้องได้แต่ร้องไห้ แล้วก็เอามันไปฝัง แล้วก็ทำบูญไห้มัน นึกถึงมันตลอด นี่คงเป็นกรรมที่ติดตัว ติดตา ติดใจ มากที่สุดที่ทำกับสัตว์

  2.ที่ทำกับคน คงเป็นเรื่องที่แกล้งเพื่อนต่างๆนาๆ ตอนสมัยเรียน, ด่าทอคนอื่น ทั้งต่อหน้า และลับหลัง พูดจาไม่ดีกับคนอื่น คิดไม่ดี ทำไม่ดี ทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจ ขโมยของ

   แต่ที่ร้ายแรงที่สุด คงเป็นการทำให้ พ่อ แม่ เสียใจ จนน้ำตาตก ซึ่ง คิดว่าเกิดจากความไม่เข้าใจกัน ไม่ฟังเหตุผลซึ่งกันและกัน ทั้งหลายทั้งปวงนี้ เกิดจากความอยากได้อยากมีของลูกที่ อาจไม่ถูกใจแม่ ก้เลยเป็เหตุไห้ต้อง ขัดข้องใจกันจนเกิดเรื่องทะเลาะกันไหญ่โต เถียงกัน ตีกัน เราก็ไม่ยอม แม่ก็ไม่ยอม ฟังคนอื่นไม่ฟังเราบ้าง ก็เลน หนีออกจากบ้าน ไม่คุยกัน ไม่มองหน้ากัน จนแทบตัดขาดกันเลย จนวันนึงก็ได้คิดเพราะน้าต้อย (ขอเอ่ยชื่อ) แกทำไห้เราคิดว่ายังไงก็แม่เรา ทำอะไรไปมีแต่เราที่บาปติดตัว ไม่มีอะไรที่จะเท่าแม่เราได้ วันนึงที่ไม่มีเขาอยู่ จะเรียกร้องยังไงก็ไม่ได้คืนแล้ว และยิ่งมาตอนที่เรา ประสบอุบัติเหตุ ขาหัก พอแม่รู้ข่าว ก็มาเดี๋ยวนั้นเลย เราก็นอนโรงบาล ก็มีแต่แม่ที่ มาเฝ้าเราทุกวัน คอยดูแลเราทุกอย่าง จึงทำไห้คิดได้ ว่าที่เราทำไปมันเป็นกรรมที่ไม่อาจแก้ไขได้แต่ทำไห้บรรเทาเบาบางได้แค่เราไม่ทำเพิ่ม แล้วยิ่งต้องมา เสียพ่อไปอีกคน ยิ่งทำไห้เรารู้สึก ไม่เหลือใครอีกแล้ว เหลือ แค่ แม่ คนเดียวแล้วจะทำอย่างรที่ทำไห้ท่านอยู่กับเรานานที่สุด และไถ่บาปไห้มากที่สุด

คงไม่มีกรรมไดที่จะหนักหนาเท่าทำไห้พ่อ แม่ น้ำตาตกอีกแล้ว 

   นอกจากนี้หนูยังเคยทำแท้ง มา1ครั้งด้วย ซึ่งก็ทำให้หนูเสียใจไม่น้อยไปกว่าการทำไห้แม่เสียใจเลย แต่เป็นความจำเป็นที่ต้องทำจริงๆเนื่องจากยังไม่พร้อมด้วยประการทั้งปวง(ล้วนแล้วแต่เป็นข้ออ้างทั้งสิ้น ยังไงก็บาปอยู่ดีนั่นแหละ) ก็ขอไห้เขาอโหสิกรรมไห้ด้วย และหมั่นทำบูญ อุทิศส่วนกุศลไห้เขาเป็นประจำ ขอไห้เขาอโหสิกรรมไห้ และไปเกิดในภพภูมิที่ดี

 ขอ อำนาจ บุญบารมี พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านพ่อท้าวเวสสุวรรณ ท้าวมหาราชทั้ง4 เทวดาทุกองค์ในจักรวาลนี้ องค์เทพสฟิ้งซ์ หลวงพ่อปาน หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สิ่งศักสิทธิ์ทั้งหลายที่บ้านสวน อ.อุบล ขอได้โปรด อนุโมทนาบุญคุ้มครองครอบครัวของลูกและทุกๆคนที่สำนึกผิดด้วย ไห้ทุกคนปลอดภัย จากภัยพิบัตินี้ด้วยเถิด สาธุ สาธุ สธุ

ผู้แสดงความคิดเห็น จิราภรณ์ วันที่ตอบ 2011-04-02 16:49:16


ความคิดเห็นที่ 8 (138075)

             ลูกขอกราบอนุญาติพระพุทธเจ้า ท่านท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่อฤษีลิงดำ อาจารย์อุบล และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุก ๆพระองค์ที่บ้านสวนพีระมิด ขอสารภาพบาปที่ได้ทำไว้ทั้งที่ตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจ เท่าที่จำความได้ ด้วยความสำนึกผิดเป็นอย่างยิ่ง ในช่วงชีวิตที่เหลืออยู่อีกน้อยนิดลูกขอปวารณาตัวว่าขอตั้งใจเป็นคนดีเท่าที่ลูกคนนี้จะทำได้

1.ตอนเด็กใช้เบ็ดตกปลาเป็นอาหาร ,ใช้ตะขอขุดปูทะเลออกจากรูชิ้นส่วนปูหลุดออกมาเป็นชิ้นส่วน ก้ามบ้าง ขาบ้าง เป็นการทรมานที่สุด,ฆ่าปูโดยใช้ไม้จิ้มตรงหน้าอกปูให้ปูตาย

2.ทุบหัวปลาทำอาหาร,เอาปลาใส่สวิงกดน้ำให้ตายเป็นจำนวนมากเพื่อให้ขอดเกล็ดง่าย

3.ประกอปอาชีพเลี้ยงปลาหลายสิบไร่ ในบ่อปลามีกุ้ง หอย เต่า งู สัตว์เล็กสัตว์น้อย ตะพาบ ปลาไหล นก หนู ฯลฯ ต้องมาพลอยตายไปด้วยเป็นจำนวนมาก

4.ผึ้งมาต่อยจมูกตัวเดียว ด้วยความโมโหเอาไบกอนมาฉีดตายทั้งรังเลย

5.เวลาโมโหชอบเตะหมาประชด ปากร้ายพูดให้คนอื่นเจ็บใจด้วยโทสะ

6.เถียงพ่อเถียงแม่ยอกย้อนให้พ่อแม่เสียใจ

7.แอบนอกใจสามี

8.ยืมเงินป้าและเพื่อนมาไม่ใช้

9.เป็นคนอารมย์ร้าย โทสะแรง

10.ปัจจุบันสามียังมีอาชีพเลี้ยงปลาอยู่

                         ด้วยบาปกรรมที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นมีผลให้ชีวิตไม่มีความสุขเลย ขัดสนเงินทองตลอด ชีวิตครอบครัวล่มสลาย ลูกป่วยเรื้อรังรักษาไม่หาย ไม่มีบ้านอยู่เป็นหลักแหล่ง อยู่ที่ไหนนาน ๆไม่ได้มันร้อนรน เหนื่อยหน่ายเบื่อชีวิตที่เป็นอยู่เหลือเกิน 

                           ด้วยความสำนึกผิดต่อบาปกรรมที่ลูกได้ทำมา ลูกขอบารมีพระพุทธเจ้า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านสวนพีระมิดอุทิศบุญที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงใดประสงค์ให้เจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้าได้รับเพียงนั้นด้วยเทอญ ขอเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายได้โปรดอนุโมทนาบุญและอโหสิกรรมให้ข้าพเจ้าด้วยเถิด

ผู้แสดงความคิดเห็น อังคณา สมมาก วันที่ตอบ 2011-04-08 15:51:29


ความคิดเห็นที่ 9 (138405)

กราบพระพุทธเจ้าสมเด็จองค็ปฐม..บารมีหลวงปู่ฤาษีลิงดำ..เสด็จปู่ท้าวเวชสุวรรณ..องค์เทพสฟิงค์..ท่านดตาจินิน..

พระอาจารย์รัตน์..บารมีอ.อุบล..ลูกข้าพเจ้านางสุริวรรณ์  ตีรวัฒนประภา อยู่นนทบุรี ทำกรรมมามากทั้งที่ระลึกได้ก็ดี

ระลึกไม่ได้ก็ดี..ขอสารภาพบาป ตั้งแต่เด็กเท่าที่จำได้ คือ ทำไม่ดีกับพ่อแม่..ทั้งกาย วาจา ใจ รังแกสัตว์.. มดแมลง..

ลักขโมยอาหารการกิน..หนังสือเรียน..ขี้เกียจทำงานบ้าน ...โกหกค่ากระดาษสอบ7-บาทกับครู..ให้เพื่อนลอกข้อสอบ..

พอโตเป็นสาว ทำให้พ่อแม่เสียใจเรื่องผู้ชาย..โกหก โกรธพ่อแม่ ทำให้พ่อแม่ร้องไห้ ..ในชีวิตกรรมหนักคือเคยทำแท้ง..

ขโมยเงินน้อง..แฟนพี่ที่รู้จักกัน..ขโมยของหลวง..กรรมการงานเกี่ยวข้องกับการรู้เห็นการทำแท้งที่ทำในรพ.ด้วยเหตุผล

ทางการแพทย์ ..เคยด่าทอสามี..เอาของปาใส่..เคยโกรธคนที่ใส่ความเรื่องงาน..นินทาพี่ๆน้องๆที่ทำงาน..ผู้บังคับ

บัญชา..และผู้มีพระคุณ..โกรธลูกที่ทำให้กลุ้มใจ..ไม่ใส่ใจรักษาศีล5ให้บริสุทธิ์..**บัดนี้ข้าพเจ้าได้สำนึกผิดทุกประการ**

และตั้งใจจะไม่ทำกรรมนั้นอีกเป็นเด็ดขาด..ขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ทรงเป็นพยาน และขออุทิศกายใจนี้ ให้กับพระพุทธ

พระธรรม พระสงฆ์..ขอให้ได้ใช้กายสังขารนี้..ในการทะนุบำรุงพระพุทธศาสนา..ดูแลมารดาและผู้มีพระคุณทุกท่าน.ได้

ปฏิบัติธรรมะ..ได้รู้ธรรมะ ได้พบกัลยาณมิตรที่ดี..สั่งสมบารมีไปทุกภพทุกชาติ...ขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้โปรดอภัยให้

โอกาสแก่ข้าพเจ้าด้วยเทอญ**สาธุ..สาธุ..สาธุ***

ผู้แสดงความคิดเห็น สุ/นะโม (namo53-at-hotmail-dot-co-dot-th) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-04-28 10:01:03


ความคิดเห็นที่ 10 (138471)

ข้าพเจ้านางอังคณา สมมาก อายุ 44 ปี ได้ทำบาปกรรมดังนี้

1.ขโมยเงินตา ยาย น้า ลุง ป้า พ่อ แม่ ฯลฯ

2.โกหกครู ตา ยาย พ่อ แม่ พี่ น้อง ฯลฯ

3.ฆ่าสัตว์ด้วยความคึกคะนองและป้องกันตัว งูเห่า งูหลายชนิด ผึ้ง มด สัตว์มีพิษทั้งหลาย

4.ฆ่ากุ้ง หอย ปู ปลาเป็นจำนวนมาก

5.ตีหมา แมวอย่างแรง

6.ขับรถชนหมา แมว นก แมลง

7.ฆ่าปลวกเป็นจำนวนมาก เผามด แมลง ยุงมากมาย

8.ตีลูก ขี้โมโห งอน น้อยใจ ใช้วาจาไม่สุภาพ

9.เถียงพ่อแม่ สามี

10.ขโมยเงินสามี ใช้เงินสุรุ่ยสุร่าย ฟุ่มเฟือย

11.ยืมเงินป้า และเพื่อนแล้วไม่ใช้

12.เคยเอาเงินที่เค้าใส่ซองทำบุญกฐินหรือผ้าป่าจำไม่ได้ไปใช้ส่วนตัว

13.พูดโกหก ส่อเสียดทำให้คนเสียใจ

14.นอกใจสามี มีชู้

15.ละเมิดพระเจ้าอยู่หัวและพระราชวงศ์ เรื่องเสื้อเหลือง เสื้อแดง ลูกสำนึกผิดแล้ค่ะ

 ผลกรรมที่ได้รับ

1.ลูกป่วยเป็นโรคที่รักษาไม่หาย

2.ยากจน ขัดสนเงินทองสม่ำเสมอ

3.หัวสมองทึบ มึนงงตลอด คิดอะไรไม่ออก

4.ไม่มีบ้านอยู่เป็นหลักแหล่ง

5.ครอบครัวแตกแยกระส่ำระสาย

6.ลูกไม่เชื่อฟัง

7.ไม่สบายกาย ไม่สบายใจป่วยไข้

8.การงานไม่ก้าวหน้า

ลูกขอบารมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หลวงพ่อฤษีลิงดำ หลวงพ่อปาน อาจารย์อุบล ท่านท้าวเวสสุวรรณ  และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านสวนพีระมิดทุก ๆพระองค์ ลูกสำนึกผิดในสิ่งที่ลูกได้ทำมาแล้ว ขอเจ้ากรรมนายเวรได้โปรดเมตตาและขออโหสิกรรมให้ลูกด้วยเถิด สาธุ สาธุ สาธุ

ผู้แสดงความคิดเห็น อังคณา สมมาก วันที่ตอบ 2011-05-02 11:38:20


ความคิดเห็นที่ 11 (138553)

สมจิตร  แมดเมือง

อ.นาน้อย จ.น่าน

              ลูกได้มีโอกาสมาร่วมบุญด้วยแรงกาย+ปัจจัย+สิ่งของ  ที่บ้านสวนพีระมิด 2  ครั้ง  ลูกขอกราบขอบคุณพระพุทธองค์  หลวงพ่อปาน  หลวงพ่อฤาษีลิงดำ  ท่านท้าวเวสสุวรรณ  ท้าวมหาราชทั้งสี่  สิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้านสวนพีระมิดทุกพระองค์  เทพสฟิงซ์  มหาพีระมิด  และอาจารย์อุบล  ลูกได้รับบุญที่ทำในบ้านสวน  ทำให้อาการโรคหอบหืดที่เป็นมานาน  มีอาการดีขึ้นมาก  แทบจะไม่มีอาการหอบอีกเลย  ลูกกราบขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ได้เมตตาให้ลูกได้มาสร้างบุญและหายจากโรคที่เป็นมานาน

ผู้แสดงความคิดเห็น สมจิตร แมดเมือง วันที่ตอบ 2011-05-07 15:07:24


ความคิดเห็นที่ 12 (138554)

 

สิริพร  ละพรม

อ.นาน้อย จ.น่าน

              ลูกได้มีโอกาสมาร่วมบุญด้วยแรงกาย+ปัจจัย+สิ่งของ  ที่บ้านสวนพีระมิด 2  ครั้ง  ลูกขอกราบขอบคุณพระพุทธองค์  หลวงพ่อปาน  หลวงพ่อฤาษีลิงดำ  ท่านท้าวเวสสุวรรณ  ท้าวมหาราชทั้งสี่  สิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้านสวนพีระมิดทุกพระองค์  เทพสฟิงซ์  มหาพีระมิด  และอาจารย์อุบล  ลูกได้รับบุญที่ทำในบ้านสวน  ทำให้อาการโรคหอบหืดที่เป็นมานาน  มีอาการดีขึ้นมาก  แทบจะไม่มีอาการหอบอีกเลย  ลูกกราบขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ได้เมตตาให้ลูกได้มาสร้างบุญ  ทำให้การค้าขายของลูกมีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนและซื้อของในร้านมากขึ้นเรื่อยๆ

ผู้แสดงความคิดเห็น สิริพร ละพรม วันที่ตอบ 2011-05-07 15:29:50


ความคิดเห็นที่ 13 (138555)

จีรนันท์  แมดเมือง

อ.เด่นชัย  จ.แพร่

          ก่อนลูกจะมีโอกาสได้มาบ้านสวน ลูกได้ดูคลิปวีดีโอของบ้านสวนหลายเรื่องหลายตอน  ทำให้ลูกเกิดศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในบ้านสวน โดยเฉพาะองค์พ่อปู่ท้าวเวสสุวรรณ  ลูกรู้จักท่านมานานแล้ว  และท่านเคยแก้กรรมให้ลูกและทำนายดวงชะตาในอ นาคตของลูก  จากที่ท่านทำนายเมื่อปี 2545 บัดนี้เหตุการณ์ต่างๆที่ท่านได้กรุณาบอกลูกในวันนั้น  ได้เป็นไปตามที่ท่านทำนายทุกประการณ์ไม่ผิดเพี้ยนแม้แต่เรื่องเดียว  และครั้งนี้ลูกดูคลิปวีดีโอของบ้านสวน ลูกเกิดศรัทธาอย่างแรงกล้า  แต่ลูกแอบสงสัย  อ อุบล นิดนึง  ตอนนี้ลูกรู้แล้วว่า  ก่อนที่ลูกจะได้ไปบ้านสวน อาการปวดไหล่ของลูกอยู่ก็กำเริบขึ้นมาอีกครั้ง  ทั้งๆที่ได้หายปวดไปนานแล้ว เพราะลูกได้ไปรักษากับ ปู่บาซู เป็นหลานของหลวงพ่ออุตตะมะ เปิดทำการรักษาช่วยคนที่เป็นโรคเกี่ยวกับเส้นทุกชนิด ไม่ว่าจะ ตาบอด อำมพฤก อำมพาด ที่เกี่ยวกับเส้นท่านรักษาหายได้  แค่ปู่บีบประมาณ 20 นาที เท่านั้น  อาการก็ดีขึ้นตามลำดับและไม่กลับมาเป็นอีก  แต่เนื่องด้วยลูกได้มีความสงสัยในตัว อ อุบล แค่เพียงเล็กน้อย ก็ทำให้อาการปวดไหล่ของลูกกำเริบขึ้นมาอีกครั้ง เจ็บอยู่ประมาณ 1 อาทิตย์ ลูกก็ได้มีโอกาสมาบ้านสวนโดยมาส่งป้าสมจิตร แมดเมือง ป้ามีเจตนามาเพื่ออุทิศแรงกายในบ้านสวน  ทำให้ลูกได้อานิสง มีโอกาสได้มาสัมผัสบ้านสวน  ถึงแม้จะเป็นเพียงแค่ ครึ่งชั่วโมง ในวินาทีนั้น ลูกเช่าองค์พีระมิด 1 องค์ ซื้อสบู่ เงินที่ทอนลูกใส่กล่องร่วมทำบุญกับบ้านสวน  และไม่ลืมวิ่งไปนมัสการสิ่งศักดิ์ทั้งหลายที่อยู่ในบ้านสวนต่อหน้าองค์สฟิ้งซ์ ลูกขอพรมากมาย แต่ลูกลืมขอให้หายปวดไหล่ แต่หลังจากลูกเดินออกมาจากบ้านสวน ลูกรู้สึก อาการปวดไหล่ของลูกก็หายไปตอนไหนก็ไม่รู้ หายปวดแบบเหมือนไม่เคยปวดไม่เคยทรมานมาเลย  ลูกเชื่อว่า  พ่อปู่ท้าวเวสสุวรรณ เป็นองค์สำแดงฤทธิ์ให้ลูกเกิดอาการปวดทรมานก่อนที่จะมาบ้านสวนเป็นแน่แท้  ตอนนี้ลูกก็สำนึกได้แล้วและไม่คิดสงสัยในสิ่งใดๆอีกแล้วเจ้าค่ะ 

         ลูกขอกราบขอบคุณพระพุทธองค์  หลวงพ่อปาน  หลวงพ่อฤาษีลิงดำ  พ่อปู่ท้าวเวสสุวรรณ  ท้าวมหาราชทั้งสี่  สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ในบ้านสวนพีระมิดทุกพระองค์  เทพสฟิงซ์  มหาพีระมิด  และอาจารย์อุบล  ที่ทำให้ลูกและสามีกลับมาพูดดีกันเหมือนเดิม  และทำให้สามีของลูกกลับมาเป็นสามีที่น่ารักเหมือนเดิม  และทำให้จิตใจของลูกไม่ร้อนลุ่มกลุ้มใจอีกต่อไป ต่อแต่นี้ไป ลูกจะดำเนินชีวิตตามรอยพระพุทธองค์

ผู้แสดงความคิดเห็น จีรนันท์ แมดเมือง วันที่ตอบ 2011-05-07 16:24:46


ความคิดเห็นที่ 14 (138983)

คำสารภาพบาป

เนื่องจากข้าพเจ้าเป้นคนที่ขี้โมโห ขี้หงุดหงิดอย่างมาก โดยเฉพาะหลังแต่งงาน เนื่องจากการทำงานภายในครอบครัว ที่เหนื่อย หาลูกน้องที่ทำงานเก่งๆๆได้ยาก จึงทำให้ข้าพเจ้าต้องทำงานเหนื่อย รู้สึกท้อ และเบื่อสามี เบื่อตัวเอง เบื่อแม่สามี รู้สึกว่าไม่มีความสุข ทั้งๆๆที่สามีก็ดี ไม่เคยว่า เคยบ่นเราเลย แต่เราก็เบื่อแม่สามีมากๆๆ เนื่องจากแม่เป็นคนที่ประหยัดมากๆๆ เรื่องการกิน การวื้อของใช้ ซึ่งทำให้เราเครียด ก็เลยเก็บกด ต้องมาบ่นสามี ขี้โมโห ขี้หงุดหงิด และตอนนี้ก็เหมือนกรรมจะตามทัน หน้าตาที่เคยสวยใส ตอนนี้กลับมีแต่สิวมากมาย ยิ่งทำให้เราเครียดมากขึ้น จนได้มารู้จักวิธีหนีกรรมผิวพรรณ ได้อ่าน และพยายามทำจิตใจให้เย็นลง แต่ก็ทำได้ไม่ดีพอ คือจิตใจก็ยังคงหงุดหงิด อยู่ แต่หน้าตาก็รู้สึกเหมือนกับว่าเริ่มดีขึ้น แต่ไม่ดีเหมือนเดิม จึงดูวีซีด๊ ได้ครบสามตอน แล้วก็ได้ไปทำบุญที่บ้านสวนพีระมิด โดยใช้แรงกาย แล้วก็ได้ซื้อเสื้อ องค์พีระมิด สามองค์ ก็กลับมาตั้งใจว่าจะอ่านคู่มือหนีกรรมผิวพรรณ ให้ครบ9 รอบ เพื่อที่จะได้ ใช้พาเมล่า ทำความเข้าใจทุกอย่าง อ่านครบ 9 รอบ ก็ได้ไปบ้านสวนครั้งที่สอง ก็ได้ซื้อสบู่อโลเวล่า สบู่สาหร่าย เกสรบัว มิราเคิ่ล กลับมาใช้ ซึ่งก็ต้องการได้ผลเร็ว แล้วคิดว่าเอาตัวที่ดีที่สุดของพาเมล่ามาใช้ เราจาพบเจอผลที่ดี แล้วเราก็เชื่ออย่างนั้น แต่เมื่อเอามาใช้ สามวันแรก พบว่าหน้าเป้นผื่นแดง คัน หน้าเลวร้ายยิ่งกว่าเดิม ยิ่งทำให้เราน้อยใจว่า ทำไมคนอื่นเค้าใช้แล้วเค้าดีขึ้น แต่เราใช้แล้วกลับเลวลง ทั้งๆๆที่ เราก็วื้อตัวที่ดีๆๆมาทั้งนั้น แต่ก็พยายามไม่คิดน้อยใจ พยายามหาสาเหตุ ว่าเราทำไมเป็นอย่างนี้ จึงได้โทรไปปรึกษาพี่จันทร พบว่าเราใช้สบู่ถูนานเกินไป ก็ได้กลับมาใช้ต่อแล้วก็ทำตามที่พี่เค้าบอก คือไม่ต้องถูนาน และอย่าแช่หน้าไว้ เราก็เข้าใจ แต่หน้าเราก็เหมือนจะมีอาการทรงตัว ตอนนี้ใช้มาเกือบ สิบวันแล้ว แต่ยังไม่พบทางหลุดพ้น จึงคิดว่าสงสัยเราจะทำผิดอะไรกับบ้านสวนหรือเปล่า แล้วก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่นึกได้

1. เคยปรามาสว่า บ้านสวนพีระมิดจะเป็นเรื่องจริงหรือ ไม่เคยลบหลู่โดยเป้นคำพูด แต่เป้นความคิด

2. ไปบ้านสวนฝึกมโนยิทธิ โดยไม่แจ้งล่วงหน้า เนื่องจากไม่ทราบจริงๆๆ ว่าต้องลงทะเบียน

 3. เคยคิดว่าถ้าเราจะเข้ามาทำบุญเฉยๆๆ ไม่ได้มาบำบัด ทำไมต้องดูวีซีด๊ ให้ครบสามตอน หรือ เก้าตอนด้วย ในเมื่อเราตั้งใจมาทำบุญอย่างจริงใจ ไม่เข้าใจ

4. ชอบเถียงกับพี่เขย ที่เค้าชอบสอน และว่าเราผิดนั่นผิดนี่ ซึ่งใจเราก็รู้อยู่ว่าก็ผิดจริง แต่เราไม่ได้ตั้งใจ และบอกเค้าไปว่าตัวเองไม่ใช่อาจารย์อุบล ไม่ใช่สมบัติของพระพุทธเจ้า ไม่ต้องมาสอน เราไม่เชื่อ เราจะเชื่อเฉพาะบุคคลที่มีศีล อย่าง อ.อุบลเท่านั้น พูดกับเค้าโดยใส่อารมณ์มาก

5. บางทีนั่งดูหน้าจอ แล้วเราก็อนุโมทนาหน้าจอทีวี แต่เราก็ไม่หายจากอาการต่างๆๆ ก็คิดว่า ทำไมเราไม่หายอะ คิดสงสัย

จากความผิดที่ข้าพเจ้าระลึกได้ ข้าพเจ้าได้สำนึก แล้ว ลูกขอความเมตตา จาก องค์พระสัมมาพระพุทธเจ้า พระอรหันตสาวกทุกพระองค์ หลวงพ่อปาน หลวงพ่อฤาษีลิงดำ หลวงพ่อสุ่น หลวงพ่อปั้น หลวงปู่คล้าย หลวงพ่อสด เป็นอาทิ เทพ พรหม เทวดา องค์อินทร์ ทั้งหลาย อ.อุบล  ได้ให้ลูกขอขมาในความผิดต่างๆๆที่ลูกได้กระทำมา ทั้งที่ทราบก็ดี และที่ไม่ทราบก็ดี ขอให้ลูกได้หายจากหน้าเป็นสิวนี้ด้วยเถิด สาธุ  ลูกอาจจะขอมากเกินไป แต่ลูกก็เห็นว่าเป็นที่พึ่งสุดท้าย ลูกอยากหาย อยากให้หน้าใสเหมือนก่อน สาธุ อาจารย์อุบลช่วยด้วยค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น venessa (venessa_99-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-05-30 23:31:01


ความคิดเห็นที่ 15 (139277)

                ข้าพเจ้า  ส.ต.อ.  จรัล  ยาตรา                                                                                                                                                                                                       179  หมู่1  บ.แก้งเหนือต.แก้งเหนืออ.เขมราฐจ .อุบล  34170                                     ที่ทำงาน  กองร้อย ตชด.227อ.เขมราฐจ.อุบล                                                                                                                                            กรรมที่ทำกับสัตว์เท่าท่จำได้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ฆ่าไก่  ปลา  นก    มด  ยุง  กบ  หอย  ไส้เดือน   แมลงปอ  สัตว์เล็ก


                 กรรมที่ทำกับคน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ตอนเป็นเด็กขโมยขนม บุหรี่ตามร้านค้า  ขโมยเงินพ่อแม่   ไม่เชื่อฟังพ่อแม่ทำไห้ท่านเสียไจ                                                                                                                                                                                                                                              พาแฟนไปทำแท้ง1ครั้ง  รู้เห็นไนการทำแท้ง  นอกใจภรรยา   ร่วมกันกับเพื่อนร่วมงานฆ่าคนอื่น                                                                                                                                                                                                                                                       โกงเวลาทำงาน   

 

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น จรัล ยาตรา (jalan227-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-06-20 22:31:39


ความคิดเห็นที่ 16 (139350)

     ข้าแต่ สมเด็จองค์ปฐม, ท่านท้าวเวสสุวรรณ, สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ณ บ้านสวนพีระมิด และท่านอาจารย์อุบล ข้าพเจ้า นางพรวนัช มุสิกะ ได้เป็นสมาชิกเวปบ้านสวนเมื่อปลายเดือนเมษาที่ผ่านมา ยังไม่เคยเข้ามาเขียนคำสารภาพบาปเพราะเข้าใจว่าคนที่จะเข้ามาเขียนได้คือคนที่จะไปบ้านสวน ส่วนข้าพเจ้ายังไม่ได้ไปจึงยังไม่เข้ามาเขียน แต่เมื่อคืนซึ่งเป็นวันพระข้าพเจ้านอนทำสมาธิ ได้ฝันไปว่าได้ไปในสถานที่แห่งหนึ่งกับสมาชิกในครอบครัว สถานที่แห่งนั้นมีที่สารภาพบาปและขออโหสิกรรม มีป้ายปักไว้เป็นเรื่อง ๆ ข้าพเจ้าได้เข้าไปที่เรื่องปัญหาหนี้สินทำการสารภาพบาปและขออโหสิกรรมต่อคุณแม่ เมื่อรู้สึกตัวตื่นคิดในใจว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คงมาเตือนให้ข้าพเจ้าสารภาพบาปจึงลุกขึ้นมาเข้าเวปบ้านสวนฯ 

     ข้าพเจ้าขอสารภาพบาปและเวรกรรมที่เคยทำไว้ตั้งแต่อดีดชาติจนถึงปัจจุบันชาติเท่าที่ระลึกได้ดังต่อไปนี้

1. ทำผิดศีลข้อ 1 

     - ในอดีตชาติเคยทำแท้งมาหลายภพชาติ ชาตินี้ทำด้วยความตั้งใจไม่มีแต่แท้งหรือหลุดเองไม่แน่ใจ กรรมส่งผลให้ข้าพเจ้ามีอาการปวดท้องท้องอืดท้องเฟ้อบ่อย ๆ บุตรชายหญิงดื้อไม่ค่อยเชื่อฟังขี้เกียจเรียนหนังสือขี้เกียจทำงาน ข้าพเจ้าขออโหสิกรรมต่อลูกแท้งของข้าพเจ้าทุก ๆ คน ทุกภพชาติ

     -  ตอนเป็นเด็ก ชอบฆ่าสัตว์เป็นอาหาร เช่น กุ้ง หอย ปู ปลา กบ ด้วง หนอน  ชอบไปทอดแหหาปลากับคุณพ่อ ยิงนก  ตกปลา จับไส้เดือนและตั๊กแตนมาทำเป็นเหยื่อตกปลา จับแมลงปอมาเด็ดหางเล่น ฆ่ามดและแมลงต่าง ๆ อีกมากมาย  กรรมส่งผลให้ข้าพเจ้าปวดตามเนื้อตามตัวโดยเฉพาะเวลานอน ท้องอืดท้องเฟ้อ ผายลมบ่อย ขับถ่ายลำบาก เป็นโรคริดสีดวง ข้าพเจ้าขออโหสิกรรมกับสัตว์ทั้งหลายข้างต้นด้วย

     -  ในอดีตชอบกินเนื้อสัตว์เป็นอาหาร ปัจจุบันพยายามจะไม่กินเนื้อสัตว์ พยายามกินเจให้ได้ทุกวัน แต่ยังทำไม่ได้ 100% ทั้ง ๆ ที่สิ่งศักดิ์ได้มาเตือนข้าพเจ้าหลายครั้ง ข้าพเจ้าขออโหสิกรรมด้วย

 2.  ทำผิดศีลข้อ 2

     -  ตอนเป็นเด็กชอบขโมยเงินของพ่อแม่และของคนอื่น ๆ กรรมส่งผลให้ข้าพเจ้าขัดสนเรื่องเงินทอง มีหนี้สินมากมาย มีโชคลาภได้เงินมาก็หมดไปง่าย ๆ ข้าพเจ้าขออโหสิกรรมต่อท่านด้วย

     -  เคยหยิบเอาสิ่งของของผู้อื่นมาเป็นของตนด้วยความตั้งใจและไม่ตั้งใจ เคยใช้ของที่ทำงานในเรื่องส่วนตัว ข้าพเจ้าขออโหสิกรรมด้วย

3.  ทำผิดศีลข้อ 3

     -  ในอดีตชาติเคยชวนพระสึกมาอยู่กินด้วยกัน ทำผิดกับเขาจนเขาเสียใจ ต้องชดใช้กรรมด้วยกันมาหลายภพชาติ ชาตินี้ก็มาชดใช้กรรมด้วยกันอีก เพราะเคยให้สัญญากันว่าจะพบกันทุกชาติ ตอนนี้เขาเสียชีวิตไปแล้ว ข้าพเจ้าขออโหสิกรรมกับเขาและขอยกเลิกสัญญาทุก ๆ อย่างที่มีต่อกัน

     -  หากข้าพเจ้าเคยทำกรรมใดไว้กับสามีของข้าพเจ้าและผู้หญิงอีกคนของเขาไม่ว่าชาติหนึ่งชาติใดจนเขาต้องตามมาก่อกรรมทำให้ข้าพเจ้าต้องทุกข์ใจในชาตินี้ ข้าพเจ้าขออโหสิกรรมด้วย

4.  ทำผิดศีลข้อ 4

     -  หากข้าพเจ้าเคยกล่าวคำเท็จ พูดยุยงส่อเสียด กล่าวคำหยาบคายด่าทอ พูดเพ้อเจ้อโปรยประโยชน์ ทำให้ผู้อื่นเดือนร้อน ด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ดี ข้าพเจ้าขออโหสิกรรมด้วย

     -  ตอนที่พ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่ข้าพเจ้าเคยต่อว่าพ่อแม่ของข้าพเจ้าเรื่อง กินเหล้า สูบบุหรี่ ชอบทะเลาะกัน กรรมส่งผลให้สามีของข้าพเจ้าชอบกินเหล้า บุตรชายชอบสูบบุหรี่ ข้าพเจ้าขออโหสิกรรมต่อพ่อแม่ของข้าพเจ้าด้วย 

 5.  ทำผิดศีลข้อ 5

     -  ในอดีตข้าพเจ้าเคยดื่มสุรา ยาดอง ของมึนเมาต่าง ๆ ตอนเด็กเคยสูบบุหรี่  กรรมส่งผลให้สามีชอบดื่มเหล้า บุตรชายชอบสูบบุหรี่ ข้าพเจ้าขออโหสิกรรมด้วย

6.  ทำผิดเรื่องอื่น ๆ

     -  ในอดีตบรรพบุรุษของข้าพเจ้ามีบ้านอยู่ข้างวัดเคยไล่พระสงฆ์ออกจากที่ดินรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างของพระ กรรมส่งผลให้พ่อแม่พี่น้องและข้าพเจ้าของต้องย้ายที่อยู่บ่อย ๆ อยู่ที่ไหนได้ไม่นาน ข้าพเจ้าขออโหสิกรรมด้วย

     -  ข้าพเจ้าเคยสงสัยในพระสงฆ์บางองค์ ว่าเป็นพระจริงหรือพระปลอม ข้าพเจ้าขออโหสิกรรมด้วย  

     -  เวลามีคนถือซองมาเรี่ยไร่เงินทำบุญต่าง ๆ เช่น ทอดกฐิน ทอดผ้าป่า มีความสงสัยว่าจริงหรือหลอก ข้าพเจ้าขออโหสิกรรมด้วย

     -  ข้าพเจ้าเคยทิ้งปฏิทินรูปในหลวงแต่นานมาแล้ว เคยสงสัยว่าการที่มีคนที่ไปถวายพระพรได้ทุกวันมีการบังคับหน่วยงานต่าง ๆ หรือไม่ เมื่อได้รับฟังข่าวอะไรเกี่ยวกับเชื้อพระวงศ์แต่ละพระองค์มีความสงสัยว่าเป็นจริงตามข่าวหรือไม่ ข้าพเจ้าขออโหสิกรรมด้วย

     -  ในอดีตข้าพเจ้า เคยดูหนังโป๊ อ่านเรื่องลามกอนาจาร เรื่องเชื้อพระวงศ์บางองค์ที่ส่งต่อ ๆ กันมาทางเวปโดยเฉพาะที่ทำงานดูกับเพื่อน ๆ  กรรมส่งผลให้ข้าพเจ้ามีสายตาสั้น ขุนมัว มองอะไรไม่ชัด ข้าพเจ้าขออโหสิกรรมด้วย

     -  ข้าพเจ้าชอบซื้อหวย บางครั้งไม่อยากซื้อแต่มีเหตุให้ซื้อจนได้ บางครั้งฝันเห็นเลขบางครั้งได้ยินเสียงบอกเลข ซื้อถูกก็มีผิดก็มี

     -  ข้าพเจ้าเคยทิ้งเอกสารเรื่องหนีกรรมผิวพรรณ ปีที่ผ่านมายังไม่รู้จักเวปบ้านสวน ยังโง่อยู่ คุณฟารีดาให้เอกสารเรื่องหนีกรรมผิวพรรณมาอ่าน อ่านแล้วตั้งไว้ที่โต๊ะข้างเตียง ตั้งไว้นานหยิบมาอ่านบ้างเป็นบางครั้ง ต่อมาทำความสะอาดบ้านเลือกเอกสารเก่า ๆ ไปทิ้งรวมทั้งเรื่องหนีกรรมผิวพรรณ ข้าพเจ้าขออโหสิกรรมด้วย

     ข้าพเจ้าได้สารภาพบาปกรรมที่เคยกระทำมาตามที่ระลึกได้ดังกล่าวและขออโหสิกรรมไว้ ณ ที่นี้ด้วย ขอได้โปรดอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วย ขอให้ข้าพเจ้าหมดกรรมชั่วใด ๆ ที่เคยทำมา ต่อไปภายหน้าข้าพเจ้าจะทำแต่ความดี คอยระมัดระวังตัวไม่ทำชั่วอีก  

     ขอกราบขอบพระคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายและอาจารย์อุบลด้วยเจ้าค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น พรวนัช มุสิกะ (musika_p-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-06-25 08:19:01


ความคิดเห็นที่ 17 (139375)

                              ข้าพเจ้าน.ส.วัณณิตา  นันตะโรหิต  (หน่อย สมัยเด็กพวกพื่เรียกอีเงาะ,อีอิน)อายุ 52 ปี 8  เดือน รับราชการตำแหน่งนักวิชการศาสนาชำนาญการ  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี  อยู่บ้านเลขที่ 98  หมู่ 11  ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี  และมีบ้านสำหรับไปพักเมื่อเข้ากรุงเทพ น  อยู่ที่เคหะรังสิต (คลอง 6) อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี   รู้จักบ้านสวนครั้งแรกโดยน้องสวรส ได้เปิดแวปบ้านสวน ครั้งแรกก็เดินผ่านไปมาก็จะเห็นและได้ยินเรื่องบ้านสวนแต่ก็ไม่ได้สนใจมากพอดีอดีตผู้อำนวยการป่วยหนัก  ในสำนักงานก็มีการสนทนากันมีคำหนึ่งที่น้องพูดว่า ผอ.เป็นโรคกรรมถ้าไปบ้านสวนแล้วจะหายจึงทำให้ข้าพเจ้าสนใจขึ้นมาทันทีเริ่มฟังโดยน้องสวรสจะเปิดคอมให้ได้ยินเสียงก็ฟังตามทำงานไปด้วย  หรือบางที่ก็เข้ามาอ่านในส่วนที่สนใจแต่จะให้จบตั้งแต่ต้นจนจบไม่เคยแล้วก็ไม่ได้ศึกษามากมายเพราะมีแต่น้องเล่าตอนนั้นตอนนี้ให้ฟัง  แต่ด้วยความเชื่อและศรัทธาในบ้านสวนจึงทำให้มีเหตุการณ์ได้ไปบ้านสวนด้วยแรงศรัทธาอย่างล้นเหลือและก็เหมือนมีเหตุการณ์  เมื่อจำเป็นต้องไปบ้านรังสิตเพื่อชำระค่าเช่าบ้านกับธนารักษ์และค่าน้ำประปาโดยผ่านธนาคาร    แต่มีข้อแม้ว่าต้องติดต่องานทั้งสองให้เสร็จก่อนจึงจะไปบ้านสวนได้ วันจันทร์ที่ 21 ก.พ.54 ข้าพเจ้าไม่เคยลืมออกจากบ้านเคหะรังสิตเกือบ 6.30 น.มีเหตุการณ์ไม่น่าเชื่อว่าดิฉันสามารถติดต่องานที่ศาลากลางจังหวัดปทุมธานีและที่สำนักงานประปารังสิตโดยรถโดยสารสำเร็จและมายืนที่หน้าฟิวเจอร์เวลาประมาณ 09.30 น.และเพราะความเชื่อและศรัทธาด้วยความรู้สึกอยากใช้แรงกาย ทำงานในบริเวณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์โดยไม่ได้ศึกษาข้อมูลดีพอคือค้นคว้าอ่านในเวปไม่ทำมีแต่ถามน้องสวรส  ข้าพเจ้าก็โทรถามน้องสวรสก็ได้เบอร์บ้านสวนก็ได้รับการแนะนำเส้นทางตลอดเส้นทางฝนตกเป็นหย่อม ๆ แต่พอถึงอำเภอวิหารแดงฝนหยุดตก เมื่อไปถึงบ้านสวน ได้ไปขุดบ่อพีระมิด(หน้าดิน) และบริเวณบ่อชั้นถัดมา ตอนแรกก็ตั้งใจขุด ไม่ได้นับว่าจะต้องให้ได้ 9  ครั้งหรือ  99 ครั้ง  แถม 1 ซึ่งมีความหมายอย่างไร  เพราะไม่ศึกษาใช้ศรัทธาอย่างเดียว)  พอได้ยินลูกบ้านสวนคุยกันขณะทำงานก็เลยตั้งมั่นให้ได้ 9  ครั้ง แถม 1 พอขุดและขนดินได้ 6  เทียวฝนตกต้องหยุดพัก(เดือนก.พ ฝนตกนะคะ) ฝนเริ่มซายังไม่หายตกดีรีบไปขุดและขนดินให้ครบตามกำหนดเพราะต้องรีบไปหาหลานเพื่อไปเอารูปอัดงานรับปริญญาของหลานไปให้ดูและอาบน้ำเพื่อเดินทางกลับจังหวัดอุบลราชธานี  สิ่งที่พิเศษสุดเกิดขึ้นกับข้าพเจ้าคืออาจารย์อุบลมายืนที่ข้างบ่อพีระมิดตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่ทราบวันนั้นอาจารย์ใส่เสือ้พีระมิดสีชมภูกางเกงกรมท่าสีส่วนผูกโบที่ปลายขา   อาจารย์ตัวเล็กมากผมสั้นแค่ติ่งหู  อาจารย์ขาวมาก เสียงอาจารย์เข้มเวลาเดินเหมือนเห็นแต่ส้นเท้ายกขึ้นมีความรู้สึกเหมือนลอยไป  จำไปลืมเลยค่ะ....................คิดอาจารย์ตัวเล็กกว่าในทีวี

                   เมื่อมีการรับสมัครเข้าค่าย รุ่นที่ 8  น้องสวรสก็มาบอกก็รับทราบ  แต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะได้ไป ก็มีเหตุการณ์ที่แม่เป็นตะคริวอย่างมากมากกว่าทุกครั้งข้าพเจ้ากลัวแม่ช็อก จึงได้ร้องให้อาจารย์อุบลบ้านสวนช่วยด้วยถ้าแม่หายจะไปลงทะเบียนเข้าค่ายแน่ในวันพรุ่งนี้ซึงแม่ก็หายข้าพเจ้าก็เลยได้ไปเข้าค่ายรุ่นที 8 ข้าพเจ้าขอบกราบอาจารย์อุบลเป็นอย่างสูงค่ะที่เมตตาช่วยให้คุณแม่จันทนา  นันตะโรหิต หายเจ็บจากการเป็นตะคริว  และเมื่อข้าพเจ้าเข้าค่ายรุ่น 8  ข้าพได้นำแผ่นทอง 100  แผ่น  ข้าวกล้อง 5  กก. 1  ถุง น้ำมันพืช 2  ขวด  กระดาษทิสชูขนาด 24 ม้วน  1  ห่อ  น้ำเอลูบอยล์ 2 ขวด  น้ำซอสเจ 2 ขวด  น้ำล้างจาน 1  แกลลอน เมื่อไปก็ตั้งใจอยากไปใช้แรงกายก็ฟังเฉพาะวันแรกอาจารย์พาไปเที่ยวไม่เห็นอะไรเลย  เพราะไม่ได้มโน ฯ แต่แปลกจริงขณะที่อาจารย์นังที่หน้าเวทีเหมือนมีอะไรมาบังคับใจอยากเอามือไปเคาะที่โต๊ะอยู่ตรงหน้าอาจารย์อยู่ ๆ ระหว่างข้อนิ้วก็ออกร้อนก็คิดทำไมออกร้อน      วันที่ 2 ใช้แรงกายคือช่วยงานห้องครัวเช้า  กลางวัน  ขุดบ่อพีระมิดได้ 99 ครั้งแถบ 1  ตักแบกดินเอาไปไว้ข้างบน 9  เที่ยว แถม 1 เที่ยว ขณะทำก็ขอให้หมดกรรม กวาดใบไม้ในสวน พอถึงเวลาเที่ยงน้องสวรสพากลับ  และซื้อเสื้อ  3  ตัว  พีระมิต  10  องค์  เงินขวัญถุง   5  ฉบับ  เมื่อเดินทางกลับโดยรถปรับอากาศกรุงเทพ - อุบลนอนไม่หลับเหมือนได้คุยกับอาจารย์ตลอดการเดินทาง เห็นอาจารย์ครั้งนี้อาจารย์มีดอกบัวที่ศรีษะและมีองค์สัมมาสัมพุทธเจ้ายืนอยู่ แต่ไม่ให้เห็นชัด อาจารย์สอนเพ่งดิน  ฯลฯ  อาจารย์พูดเป็นมงคลหลายอย่าง  และมีสิ่งหนึ่งที่พูดในฝันบ้านสวน  2 จังหวัดอุบลราชะนีมีความเหมาะสม ยินดีค่ะอาจารย์  ในการเดินทางยังได้ฝันไปอีกคือที่ข้อนิ้วร้อนในฝันทำให้เห็นเหตุการณ์ว่าได้ทำอาหารแล้วมีชะนีมาเกาะอยู่ขอบไม้ที่ทำอาหารพลาดไปฟันถูกนิ้วชะนีขาดในฝันยังได้รับเมตตาจากอาจารย์ว่าจะจัดการให้ไปถึงบ้านใส่บาตรพระอุทิศส่วนกุศลให้ชะนี   และเมื่อถึงสถานีขนส่งแทบจะไม่ได้คอยรถโดยสารกลับเข้าบ้านเลยแปลกแต่จริงเมื่อขึ้นรถพบผู้โดยสารซึง่เป็นเหมือนเด็กดาวและก็มีหน้าตารวมทั้งผมย้อมสีออกขาวทองช่างเหมือนชะนีเหลือเกิน  และแทบไม่น่าเชื่อข้าพเจ้าใส่บาตรพระทันได้อุทิศส่วนบุญให้ชะนี  หลังจากนั้นข้อนิ้วก็หายร้อนกราบขอบพระคุณอาจารย์อุบลเป็นอย่างสูงค่ะ                   วันที่ 11มิ.ย.54 ได้ทำบุญสร้างพระ ฯ  1,000 บาท สร้างเท้าเวสุวรรณ  1,000  บาท และส่งสาหร่าย 4 ซอง เนสวีต้า 1 ซอง ฟองเต้าหู 1 ซอง  และใบบอกบุญ  99  ชุด แถบ 1  ชุด  ขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังทำการโอนเงินน้ำตาซึมมีความสุขมาค่ะ ขอให้ผู้ที่อ่านได้บุญร่วมกันทุกคนค่ะ                   วันนี้25 มิ.ย 54  แม่เป็นตะคริวอีกก็ร้องเรีกหาอาจารย์ให้แม่หายเจ็บกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ  อาจารย์จะให้รับใช้อะไรโปรดแจ้งมาได้เลยค่ะไม่ลืมสัญญาที่ให้ไว้กับอาจารย์ในขณะฝัน

                         สารภาพบาป

                          -  ฆ่าสัตว์ มด ปลาต่าง ๆ แมลง  ปลวก  ลูกแมว  หมา  ยุง  ไส้เดือน  พยาธิ  หนอน กุ้ง  หอย  ปู  ตกเบ็ดปลา  ยิงนก

                          - เอารถจักรยานยนต์ไปซ่อมก็ไม่จ่ายตั้ง  นั่งสามล้อเห็นมือสามล้อกุดกลัวก็หาเหตุว่าถ้าระหว่างทางรถมีปัญหาจะไม่นั่งต่อและก็มีเหตุทำให้ไม่นั่งต่อ

                          -รับเงินทอนเกินก็ไม่ส่งคืน

                          -พูด/เถียงพ่อ  แม่  พี่  ขณะเป็นเด็กต่า เถียง เตะ ต่อย กับพีคือสู้ไม่ยอมแพ้  เคยแอบดูแม่อาบน้ำ  เคยน้อยใจไม่อยากรักแม่เพราะคิดว่าแม่รักแต่พี่

                         -เอาของส่วนราชการมาใช้  เบิกเบี้ยเลี้ยงตามสิทธิ์   ข้าเช่าบ้านตามสิทธิ์เลิ้ยงดูบิดา  มารดา   ปฏิบัติหน้าที่ตามใจหัวหน้าเพื่อให้ได้ค่าคอม ฯ  สูง

                         -อาหารจาการไปวัดเมื่อเหลือก้เอากลับบ้าน  กิริยาไม่สุภาพ(ยืนแอ่นหน้า  แอ่นหลังใส่พระพุทธรูป  เมื่อมีคนเปิดประเด็นพระราชวงศ์ก็คุยกับเค้าได้

                        -เคยบอกสถานธรรมจะบริจาคที่หากอยากได้แล้วก็ไม่ได้ตามเรื่องพอรู้ว่าสถานธรรมไปหาทำเลบริเวณที่ดินจะบริจาคว่าอยู่ไกลและไม่ได้ติดต่อพูดคุยกันอีก  ก็เลยยุติไป

                       -รักกลับหนุ่มโต้งตั้งแต่โสดจนโต้งมีครอบครัวก็ครบหากัน โต้งก็มีเงินให้ข้าพเจ้าฝากสหกรณ์จะให้คืน  ปัจจุบันต้องการให้โต้งคิดว่าข้าพเจ้าคือเพื่อนเพราะข้าพเจ้ารักโต้งแบบเพื่อนเพราะข้าพเจ้าอยากทำให้โต้งได้ไปถึงนิพพาน  เช่นกัน ปรารถนาอย่างยิ่งที่จะให้เพื่อนคนนี้หลุดพ้น  เพราะเชื่อว่าเพื่อนดีหนึ่งคนดีกว่าคนแปลกหน้าร้อยคน  เพราะโต้งไม่เหมาะกับการเป็นสามีข้าพเจ้า  แต่เหมาะกับการเป็นพี เป็นน้อง  เป็นเพื่อนซึ่งเค้าก็มีส่วนที่ดีที่ข้าพเจ้าควรช่วยให้เค้าหลุดพ้นได้เช่นกัน ซึงขาพเจ้าก็หวังได้รับเมตตาจากสิ่งศักดิ์สิทธิบ้านสวนช่วยให้ข้าพเจ้าช่วยชายคนนี้ให้ได้หลุดพ้นเช่นกัน

                       - อารมณ์ร้อน  ชอบพูดสวนเวลาคนพูดกัน   ชอบขอร้องสิ่งศักด์สิทธิ์ช่วยเหลือตลอดเวลาเมื่อคับขัน  ไม่ชอบเสียเปรียบคน  คิดเล็กคิดน้อยกลัวคนเอาเปรียบ  พาเพื่อนไปเอาดอกไม้วัดเพียงแคร้อนลอยว่าขอดอกไม้ด้วยค่ะจะเอาไปทำยา

                      - เชื่อคนพูดไม่ค่อยนำมาวิเคราะห์ว่าจริงไม่จริง  งมง่ายใครเล่าอะไรพูดคล้อยตามสนุกสนามบางที่ไม่คิดไม่เชื่อมั่นคนเอง  บางครั้งขาดเหตุผล  บางครั้งเกลียดหรืออิจฉาเพื่อนโดยไม่มีเหตุผล  เคยโกหกพ่อ  แม่  ญาติ  พี่ น้อง  เคยแอบหลงรักคนดัง รูปหล่อ  เคยอ่านหนังสิอx เคยหนีโรงเรียน  เคยลอกข้อสอบ  เคยขโมยดอกไม้สาธารณะหรือบ้านคน  เคยขโมยมะละกอลูกเล็กเพื่อตำส้มตำ   ขโมยมะม่วงผ้าเช่า  ไม่มีน้ำใจเก็บลูกบอลให้เด็กที่เตะเข้ามาในบ้าน  โกรธเด็กมาขโมยมะม่วงเราไม่มีน้ำใจเก็บให้เด็กกิน  ชอบดุพี่ชาย  ห่วงรถยนต์  ประหยัดน้ำมัน  ชีวิตนี้ตระหนี่มัถธยัดประหยัดมากกลัวลำบาก  แต่มีคนขอก็ไม่หวงให้และเป็นคนโง่

                     ขอรับความเมตตาจากสัมมาสัมพุทธเจ้า  สิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้านสวนพีระมิด ทุกพระองค์ อาจารย์อุบล และครอบครัว  เมตตารับข้าพเจ้าเดินทางไปสู่นิพานด้วยเถิดเจ้าค่ะ   และจะระลึกถึงอาจารย์อุบลซึ่งอยู่ในใจตลอดเวลาเพื่อทำความดี   และทำความดีเท่านั้นจึงจะหลุดพ้นซึ่งคนกิเลสหนาอย่างข้าพเจ้า  ถึงจะนานมากก็จะพยายามไปให้ถึง

                                                                               กราบขอบพระคุณอาจารย์อุบลเป็นอย่างสูงค่ะที่นำแสงสว่างมาให้กับข้าพเจ้า

 

ผู้แสดงความคิดเห็น วัณณิตา นันตะโรหิต (w_wannita-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-06-26 04:03:57


ความคิดเห็นที่ 18 (139662)

ข้าพเจ้า นางกัลยกร  คณานันท์ อายุ 37 ปี อาชีพรับราชการ อยู่ที่จ.สกลนคร  ข้าพเจ้าขอสารบาปเท่าที่จะระลึกได้ดังนี้

-สามีเป็นคนชอบเล่นไก่ชน  ตัวเองด้วยความที่รักสามี จึงให้การสนับสนุนทุกอย่าง ตั้งแต่แต่งงานมาเห็นเขาเลี้ยงไก่ชน ฆ่าไก่ ทรมานไก่ มาเป็นเวลา 8 ปีเพิ่งจะสำนึกได้ว่ามันเป็นบาปมหันต์ ตอนนี้เลิกเล่นแล้วค่ะ ไม่เลี้ยง เริ่มที่จะทำบุญอุทิศให้กับไก่ทุกตัว แต่หลับตาลงที่ไรก็ยังเห็นว่าไก่เขายังอาฆาตอยู่

- ผลจากการทำผิดศีลข้อ 1 หรือเปล่าไม่ทราบ  ลูกออกมาคนแรก  เป็นเด็กพิเศษ (ดาว์ซินโดม)

- เคยดุด่า แม่ของตัวเอง  เข้าใจว่าแม่ไม่รักเรา  ทำให้บางครั้งพูดจาด้วยคำพูดที่ไม่ควรพูด  ไม่เอาใจใส่แม่เท่าที่ควร  ไม่รักแม่เลย  จนวันที่แม่ตายถึงรู้ว่าเราโง่มาก  แม่รักเรามาก และเราก็รักแม่เช่นกัน แต่ทำไมตอนท่านมีชีวิตอยู่กับมอบไม่เห็นคุณค่าของแม่เลย  ทุกวันนี้ยังเสียใจกับการกระทำของตัวเองทุกวัน

- เคยเบียดบังเวลาทำงาน  มาสาย  แกล้งป่วย ทั้ง ๆ ที่ไม่เป็นอะไร 

- เคยเอาเงินในซองผ้าป่า ที่เขาบริจาค ไปใช้ส่วนตัว (60 บาท)  ด้วยความที่เดียงสาจริง ๆ คิดว่ายืมก่อน แล้วจะเอาให้ที่หลัง

- เคยด่าคนรู้จักว่าโง่จริง ๆ ปัญญาอ่อน ทำให้ลูกดิฉันเกิดมาเป็นเด็กปัญญาอ่อน เหมือนที่เคยด่าเขาเอาไว้

- ฆ่าสัตว์ มด ยุง กุ้ง หอย ปูปลา  ชอบตกเป็ดบ่อหลังบ้านเอามาทำอาหาร

- เคยโกงเงินหลวง  โดยการเบิกเงินกับความเป็นจริงไม่ตรงกัน

ข้าพเจ้าขอสารภาพบาปทุกอย่าง ขอจงอโหสิกรรมแก่ข้าและครอบครัวเราด้วยเถิด ต่อแต่นี้ไปจะทำบุญ ศึกษาธรรมมะ จะไม่เบียดบังใครให้ทุกข์เดือดร้อนอีก

สุดท้าย  ขออำนาจขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท้าวเวสสุวรรณ หลวงปู่ปาน หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้านสวนปีระมิด อ.อุบล ช่วยแผ่เมตตาให้ลูกด้วย  ด้วยขณะนี้ลูกกำลังท้องได้ 3 เดือน  อย่าให้ลูกคนนี้ต้องออกมาเป็นคนพิการอีกเลย  ลูกเจ็บปวดที่สุดทุกครั้งที่มองหน้าลูกคนแรก สงสารเขาจับใจแต่ทำอะไรไม่ได้เลย  พ่อกับแม่เป็นคนทำแต่ลูกกับต้องมารับเคราะห์  ขอบารมีพระพุทธเจ้า ท้าวเวชสุวรรณ หลวงปู่ปาน หลงพ่อฤาษีลิงดำ อ.อุบล ช่วยปกปักรักษาลูกในท้องของลูกด้วยนะคะ

อ.อุบลเป็นที่พึ่งเดียวขณะนี้ที่ลูกระลึกถึงทุกวัน 086-6433-866 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น กัลยกร คณานันท์ วันที่ตอบ 2011-07-11 17:42:18


ความคิดเห็นที่ 19 (139714)

ข้าพเจ้า นางจินตนา อัลลาร์ด(มาประชุม)แขก อายุ48ปี อยู่บ้านเลขที่ 8/2 ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 เบอร์โทร 089-8286778 ยังไม่เคยไปบ้านสวนพีระมิดค่ะ ข้าพเจ้าขออนุญาติสิ่งศักดิ์สิทธิ์ณ.บ้านสวนพีระมิดทุกพระองค์ ท่านเสด็จพ่อท้าวเวสสุวรรณ ท่านอาจารย์อุบล ท่านอาจารย์มงคล คุณท้อป เพื่อใช้พื้นที่เวปไซต์โพสข้อความ สารภาพบาปที่ทำมาตั้งแต่จำความได้ จนถึงปัจจุบัน

เคยทำกรรมมามีดังนี้คืิอ

เคยคิดและทำ(ฆ่าตัวตายเพื่อหนีปัญหา)

 เคยขโมยทองของแม่เอาไปขายและของคนอื่นอีกสองคน

 เคยขโมยเงินสามีและของคนอื่นๆอีกหลายคน แอบเอาบัตรสามีไปกดเงินบ่อยมาก

 เคยยีมเงินที่เก็บไว้จะทำบุญเอามาใช้ก่อน

 เคยโกงเงินแชร์ ยืมเงินหลายคนแล้วไม่ใช้คืน

เคยมีชู้ แอบชอบสามีชาวบ้าน เคยคิดทำแท้ง เคยให้เงินแฟนลูกชายไปทำแท้ง แต่ไม่สำเร็จ ให้เงินหลานชายพาแฟนไปทำแท้ง เคยทำงานบาร์ ชักชวนเพื่อนไปทำงานบาร์ หลอกลวงเงินจากชายที่รักเรา แต่เราไม่รักเขา ทำเป็นเกรงรักเพื่อหวังเงิน

เคยฆ่า กุ้ง หอย ปู ปลา โดย ลวก ต้ม ย่าง เพื่อเป็นอาหาร ฆ่าปูโดยใช้มีดปักตรงหน้าอกปู

เคยฆ่า ผึ้ง มด ยุง และสัตว์น้อยใหญ่ ด้วยยาฆ่าแมลง โดยเฉพาะผึ้งใช้ควันยาสูบรมเขาตายเยอะมาก ที่ยังไม่ตายหนีไปอยู่โรงรถดิฉันก็ตามไปไล่เขาอีก เคยตีหมาแมวด้วยความโมโห

เคยจับหมาแมวฉีดยาคุม ทำให้แมวตายลูกเน่าในท้อง เอาลูกแมวไปปล่อยแล้วลูกแมวโดนหมากัดตาย ขับรถชนลูกหมาตาย ขับรถเฉี่ยวหมาในวัด

เคยนินทาว่าร้ายสามีและคนอื่นๆด้วยความสนุก เคยคิดแช่งให้สามีตาย เพราะสามีทำประกันไว้เยอะ ทั้งๆที่สามีเป็นคนดีรับผิดชอบครอบครัวดีมาก(คิดทำไปได้)

เคยพูดว่าสามี มีหญิงอื่น ทั้งที่ไม่จริง 

เคยร่วมจาบจ้วง ชาติ ศาสนา และเบื้องสูง วงค์ษานุวงค์ บ้านเมือง

ชอบซื้อหวยหวังรวยทางลัด เล่นการพนันเพื่อความสนุก เคยดื่มเหล้าเบียร์แต่ไม่มาก เพระแพ้แอลกอฮอล์ 

ขอกราบสมเด็จองค์ปฐม สิ่งศักดิ์สิทธิ์ณ.บ้านสวนพีระมิด องค์เทพสฟิงซ์ ท่านดตาจินิน ท่านเสด็จพ่อท่านท้าวเวสสุวรรณ ท่านพยายมราช ท่านอาจารย์อุบล ท่านอาจารย์มงคล คุณท้อป และผู้มีพระคุณทุกๆท่าน ข้าพเจ้าขอบุญบารมีของทุกท่านมาเป็นประธานเพื่อขออโหสิกรรมจากหนักเป็นเบา แต่ก็เต็มใจใช้กรรมที่ทำมาค่ะ และขอแสงสว่างนำทางมาทางธรรม จะได้มีสติปัญญา ไม่โง่เขลาเบาปัญญาเหมือนที่ผ่านมา

ขอกราบขอบพระคุณทุกท่าน

ด้วยความเคารพ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น จินตนา อัลลาร์ด(แขก) (jintana1963-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-07-18 15:28:52


ความคิดเห็นที่ 20 (139732)
 กราบนมัสการองค์คุณพระศรีรัตนตรัย อันมีองค์สมเด็พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระธรรมพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลาย ครูบาอาจารย์ที่สืบเนื่องกันมามีองค์หลวงพ่อปาน หลวงพ่อฤาษีลิงดำ หลวงตาวัชระชัย หลวงพ่อศุภฤกษ์ หลวงพ่อเล็ก สุธรรมปัญโญ อีกทั้งอาจารย์อุบล เทพเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทั้งมวล องค์ท้าวมหาราชทั้ง ๔ ท่านท้าวเวสสุวรรณ ท่านลุงพยายม และท่านผู้มีพระคุณทุกท่าน

และขอกราบขอบพระคุณ ท่านอาจารย์อุบลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วจักรวาล บัดนี้อาการปวดขาจากโรคกระดูกทับเส้นได้ทุเลาลงบ้างแล้วครับ และมีคนเอารถไปซ่อมให้อีกทั้งที่กระผมก็ไม่มีเงินเลย

ขอบพระคุณทุกท่านอย่างสูงขอรับ

 

บัดนี้ลูก นายพงศ์เนตร์ ภู่จินดาตระกูล ขอทำการสารภาพการกระทำบาปอกุศลทั้งหมดที่พึงจะระลึกได้ ในคุณแห่งพระศรีรัตนตรัยดังต่อไปนี้
๑.การละเมิดไม่ประพฤติและไม่เชื่อฟังคำสั่งสอนของ พระรัตนตรัย บรรดาครูบาอาจารย์ต่างๆอันเป็นการไม่เคารพไม่สมควร ต่อคำสอนขององค์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ แม้ว่าจะได้เรียนรู้คำสอนธรรมะต่างๆมากมายแต่กลับหลงทางเดินทางผิดไปในทางอกุศล อยู่เป็นนิจในอดีตที่ผ่านมา
๒.เมื่อบวชไม่เคยปลงอาบัติแม้แต่ครั้งเดียวเพราะคิดว่าไม่ได้ทำอะไรผิด แต่อาจกระทำผิดไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการ (เช่น การอาจต้องอาบัติสังฆาทิเสส โดยการที่ทำให้น้ำอสุจิเปื้อนจีวร โดยไม่ได้ตั้งใจ)
๓.การกระทำไม่สมควรในห้องพระ เช่น สูบบุหรี่ หรือการกระทำทางเพศที่ไม่เหมาะสม ไม่บังควร
๔.การคิดจาบจ้วงลวงเกินต่ออาจารย์อุบล แม้ว่าอาจจะมิได้ตั้งใจและก็นึกไม่ออกก็ตามที ก็ตาม
๕.การไม่เคารพต่อบิดามารดา โกหก การเถียงและการทำกริยาอาการไม่สมควรที่บุตรจะพึงแสดง เช่น ตะคอก โมโห โกรธ บางครั้งก็คิดและพูดว่าถ้าจะให้ทำตามอย่างที่พ่อแม่คิดก็ต้องมาดำเนินชีวิตแทนตัวเองหายใจแทน(ทำไปได้ยังไง)
๖.การฆ่า หรือ ทรมาน สัตว์น้อยใหญ่อันมี มด ยุง เอาน้ำสาดใส่ตุ๊กแกด้วยความกลัว บอกคนให้มาจัดการกับงูด้วยความกลัว(จำได้๒ตัว) โดยคนที่เขามาจัดการต้องเป็นอันฆ่ามันทุกทีไป การอาจจะฆ่าไก่(ไม่แน่ใจ)ด้วยการหมุนคอจากการฝึก รด.ที่เขาชนไก่ ตอนเป็นวัยรุ่นคิดอยากจะไปตีกับคนอื่นตลอดทั้งที่ใจก็ปอด หาคบแต่เพื่อนเลวๆ
๕.การนำเอาทรัพย์สินเงินทองของบุคคลอื่นมาเป็นของตัว เช่น ของพี่ สาว(ปลอมเอกสาร ปลอมลายเซ็น โอนทะเบียนรถ)หรือญาติ และเงินของแม่(นำเงินไปใช้โดยพละการ) เคยนำเงินในบาตรวิระทะโยไปใช้ตอนไม่มีเงินเอาไปไช้ส่วนตัว
๖.การเป็นนักเลงสุรา(กินเหล้าตลอด บางช่วงก็ทุกวัน) ทำงานก็กินแต่เหล้า และนารี อยู่เป็นนิจและเป็นจำนวนมาก ในอดีตที่ผ่านมา เมามายจนขาดสติ เที่ยวกลางคืน เที่ยวคาราโอเกะ เที่ยวผู้หญิงจำนวนมาก(จำนวนจำไม่ได้แต่ก็เยอะมาก)
๗.การให้สินบนเจ้าหน้าที่ที่ดิน๒หมื่น เพื่อลดค่าโอนที่ดิน และเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่นๆ เช่นให้เงินตำรวจแทนใบสั่ง
๘.พูดจาให้ร้าย นินทา บุคคลต่างๆ เพื่อนร่วมงานหรือญาติม พูดคำหยาบคายตอนวัยรุ่น
๙.การพูดโกหกหลอกลวง ญาติ พี่น้อง และเพื่อการประกอบอาชีพ บางครั้งก็พูดจาตลบตะแลง เพื่อเอาตัวรอด เคยทำปลอมใบรับรองงานไปสมัครงานแล้วก็ได้งานแต่ก็ไปไม่รอด
๑๐.หนีออกจากบ้าน ไม่ยอมกลับบ้าน
๑๑.ชอบชิงสุกก่อนห่ามไม่ทำตามประเพณี
๑๒.ติดหนี้เงินแล้วไม่ได้ใช้คืนเขาหลายๆคน บางครั้งก็มีโอกาสที่จะใช้
๑๓.รับปากกับพระว่าจะไปรวบรวมหากฐินไปที่วัดๆหนึ่งแต่ก็ทำไม่ได้ ทำไม่สำเร็จ แต่ก็ได้แม่ช่วยทำกฐินไป๕๐๐๐บาท
๑๔.ชอบปลอมลายเซ็นต์คนอื่น ลายเซ็นต์พยานต่างๆ
๑๕.บางครั้งก็คิดและกระทำนอกใจภรรยา
๑๖.เคยใช้เงินที่พ่อแม่พี่ให้ ไปใช้ในทางที่ผิดศีลธรรม เอาไปเที่ยว ซื้อเหล้ากิน เป็นต้น
๑๗.ในอดีตชาติเคยใช้มีดและฟันขาของทหารในการสู้รบกัน
๑๘.ในอดีตชาติเป็นเศรษฐีนายเงินกู้ ให้กู้แก่ลูกหนี้ดอกเบี้ยโหดมากหลายราย ทวงหนี้โหดใครไม่มีจ่ายก็กระทืบ ทุบตีอย่างรุนแรง
สิ่งต่างๆทั้งหมดนี้เป็นความเลวของลูกทั้งหมด ลูกเสียใจลูกต้องกราบ ขอโทษและขอขมาต่อทุกๆท่าน ที่ลูกได้เคยประมาทและ ล่วงเกินท่านไว้ บัดนี้นี้ลูกรู้แล้วว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่สมควรกระทำอย่างยิ่ง เพราสิ่งเหล่านี้ทำให้พบกับความวิบัติ ฉิบหาย ไม่เจริญต่อลูก กิจการขาดทุนย่อยยับ ไม่เหลืออะไรและการทำมาหากินก็หายากกกกก..เต็มที มีโรคภัยไข้เจ็บรุมเร้าทำงานก็ไม่ได้ต้องอยู่บ้าน และลูกก็ได้พบกับวาระอันเป็นผลของกรรมต่างๆในสิ่งเหล่านี้แล้วลูกตั้งใจจะไม่กระทำอีกต่อไป
มันช่างเป็นผลกรรมที่สาสมยิ่งนักกับความเลวสุดขั้ว ความชั่วสุดโต่ง ทางดีดีมีให้เลือกเดินกลับไม่เดิน ไม่สนใจ ไม่ใส่ใจ ไม่นำพา
ความดีทั้งหมดที่ลูกได้สั่งสมมานับภพนับชาติไม่ถ้วน นับแต่ปฐมชาติ ปฐมกัป ขอเป็นเครื่องบูชาความดีในคุณพระศรีรัตนตรัย และเป็นสิ่งที่จะเป็นการขอขมากับทุกท่านๆ ให้เป็นเครื่องที่ให้ทุกท่านระลึกถึงและและไม่กระทำสิ่งนั้นอีกต่อไป
ณ สถานที่นี้ อันเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ อัศจรรย์ อันมีบารมีธรรม ของพระอาจารย์แม่ อุบล เทพเจ้าทุกท่าน ณ บ้านสวนปิรามิด ขอบารมีทุกท่านได้โปรดเมตตาเชื่อมโยงทุกดวงจิต ให้การกล่าวขอโทษและขอขมาของลูกนี้ไปถึงทุกๆท่านที่ลูกได้เคยจาบจ้วงล่วงเกิน ทั้งที่โดยเจตนาก็ดี ไม่เจตนาก็ดี รู้เท่าไม่ถึงการณ์ก็ดี ต่อหน้าก็ดี ลับหลังก็ดี ระลึกได้ก็ดี ระลึกไม่ได้ก็ดี ด้วยเถิดขอรับ
นะโมตัสสะ ภควโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภควโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภควโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ
 สัพพัง อปราธัง ขมถ เม ภัณเต อุกาสะ ทวา รต เย นะ กตัง สัพพัง อปราธัง ขมถ เม ภัณเต อุกาสะ ขมา มิ ภัณเต.
และลูกขอกราบขอบพระคุณต่อสิ่งศักดิ์สิทธ์ ครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ที่ได้ชี้แนะแนวทางให้กลับมาสู่ทางเดินแห่งแสงสว่างอีกครั้งหนึ่ง สาธุ สาธุ สาธุ
ผู้แสดงความคิดเห็น พงศ์เนตร์ ภู่จินดาตระกูล (suwareee-at-yahoo-dot-co-dot-th) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-07-20 10:15:25


ความคิดเห็นที่ 21 (139923)

ข้าพเจ้า   นางนงลักษณ์   อนุรักษ์วรกุล  อาชีพ  แม่บ้าน  อายุ  59  ปี  อยู่บ้านเลขที่  167/2  หมู่  4  ต.ไม้ขาว  อ.ถลาง  จ.ภูเก็ต  ขอบารมีพระพุทธเจ้า  บารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  บารมีหลวงพ่อฤาษีลิงดำ  บารมีท่านท้าวเวสสุวรรณ บารมีอาจาร์ยอุบลและครอบครัว  บารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้านสวนพีระมิด  ข้าพเจ้าเคยไปทำบุญโดยใช้แรงกายที่บ้านสวนพีระมิดแล้ว  ทำให้สุขภาพดีขึ้น  หายปวดเมื่อย  สามีดีขึ้นรู้จักแบ่งเงินให้ใช้  หลานก๋วยเจ๋งหูดที่เป็นที่มือก็หลุดหายไปโดยปาฏิหาร  ข้าพเจ้าขอสารภาพบาปกรรมที่เคยกระทำมาทั้งหมดดังต่อไปนี้ค่ะ

- ตีงู , ตีหมา, ฆ่าหนู ,ฆ่าจิ้งจก, จับคางคกใส่ถุง, เหยียบกิ้งกือตัวแดง ๆ

- เคยทะเลาะกับแม่ , ดื้อกับแม่ , เคยทำให้ผู้ชายผิดหวัง 2 คน

-เคยเลี้ยงแม่กุ้งและลูกกุ้งและสั่งให้ลูกน้องตัดตากุ้ง

-สั่งฆ่าผู้หญิงที่มาเป็นเมียน้อยสามี  จำนวน  1  คน

- ขโมยเงินพ่อและแม่  , ขโมยเงินญาติ

-เคยทำแท้งลูกคนที่ 5

 

ผู้แสดงความคิดเห็น จันทิรา กาลมัชฌิมา (jantira_123-at-hotmail-dot-co-dot-th) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-08-04 17:36:46


ความคิดเห็นที่ 22 (139977)

เขียนวันที่ 8 ส.ค. 2554

กระผมนาย พงศ์สังข์ เพชรแสงศรี อายุ 58 ปี เป็นคนขับรถรับจ้างสองแถวสายหนองมน - ศรีราชา จ.ชลบุรี ได้รู้จักบ้านสวนพีระมิด จ.นครนายก โดยการแนะนำของ นาง กชพรรณ เพชรแสงศรี ที่เป็นภรรยาของกระผมเอง ทีแรกๆ ดู 1 ครั้ง ก็ยังไม่เข้าใจจนดูครบจำนวน ที่บ้านสวนพีระมิดบอกระเบียบมาให้ จึงได้เข้าใจและได้อนุโมทนา กับคนที่เป็นโรคริดสีดวงทวาร  เพราะตัวกระผมเองก็เป็นโรคนี้อยู่ประมาณ 30 กว่าปี เคยรักษามาหลายชนิดเช่น กินยา ผ่าตัด เอายากัดออกจนทวารเน่าเหม็น ก็ยังไม่หาย พออนุโมทนาแล้ว เลยไปซื้อยากินก็ถูกโรคและหายไปประมาณ 80% ต่อจากนั้นก็ได้เดินทางไปบ้านสวนพีระมิดกับครอบครัว ได้ทำบุญด้วยปัจจัย แรงกาย เช่น ขุดดิน,โบกปูนองค์พีระมิดใหญ่ ติดหน้าต่างให้บ้านสวน กลับมาบ้าน การทำมาหากินก็ดีขึ้นกว่าแต่ก่อน ข้าพเจ้าและครอบครัวเดี๋ยวนี้ ทำการรักษาศีล สวดมนต์ ภาวนา ปัจจุบันเดี๋ยวนี้ ชีวิตดีขึ้นมาก จึงขอขอบคุณ บ้านสวนพีระมิด องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านพ่อเวสสุวรรณ อ.อุบล อ.มงคล หลวงพ่อฤษีลิงดำ หลวงพ่อปาน สิ่งศักด์สิทธิ์ในบ้านสวนพีระมิดทุกๆ พระองค์ เทพสฟริ๊ง ท่านท้าวมหาราชทั้ง 4 ที่ทำให้ชีวิตผมและครอบครัวดีขึ้น

                                    จาก...

                            นาย พงศ์สังข์ เพชรแสงศรี

ผู้แสดงความคิดเห็น l3OMz_ (klose00-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-08-10 20:20:16


ความคิดเห็นที่ 23 (140045)

นางสุวพัชร  โสมะเกษตริน  ตำแหน่ง รับราชการ  สพป.อุบลเขต 4

          ได้รู้จักบ้านสวนพีระมิดจากทีวีที่ออกรายการทุกวันอาทิตย์  รายการคุยไปแจกไป    เวลา  15.00 น.  ตั้งแต่ต้นปี 2553   และได้สั่งซื้อผลิภัณฑ์พาเมล่า  จากน้องปัด  ศรุตาภรณ์  เทพเมธี  เดือน  ก.ค.2553  ใช้จนถึงปัจจุบัน  ลูกมีความศรัทรา อ.อุบลมาก  ยิ่งดูรายการทางทีวีมากเท่าไหร่  ก็รู้สึกถึงความผิด ความชั่วของตัวลูกเองมาก  อธิฐานเวลาที่ดูอยู่หน้าจอทีวี  ขอให้ลูกมีบุญได้ไปทำบุญที่บ้านสวนพีระมิดสักครั้ง  ก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะไปบ้านสวนพีระมิด  ปวดหัว  ปวดไหล่มาก  ทำยังไงก็ไม่หายเลยตัดสินใจว่าต้องไปให้ได้คือวันที่  12 - 15  ส.ค. 2554  (ตัดสินใจวันที่  3 ส.ค.2554)  ว่าจะส่งอีเมลยังไง  เพราะไม่เคยส่งเอง  ส่งงานก็มีแต่ให้น้อง ๆ  ที่ทำงานส่งให้  ได้เข้าไปดูเวปไซต์บ้านสวนพีระมิด  ดูคำแนะนำบ้านสวนพีระมิด  ระเบียบการเข้าเขตบ้านสวนพีระมิด  ข้อควรรู้ก่อนมาที่บ้านสวนพีระมิด  และแผนที่การเดินทาง  ช่วงนั้นยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิก  อาการปวดหัว  ปวดไหล่ก็ทุเลาลง

          วันที่  4 ส.ค. 2554  ส่งอีเมลมาครั้งแรกขออนุญาตเข้าบ้านสวน  ได้ส่งตรงเข้าอีเมล อ.อุบล  ซึ่งเป็นอีเมลส่วนตัว  ทำให้จอคอมพิวเตอร์ดับ  ไม่สามารถใช้การได้  แจ้งให้ช่างมาดู  ช่างบอกว่าไวรัสลงเครื่อง  ถ้าปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่จะมีปัญหาทุกครั้ง  วันที่  เวลา  จะต้องมาตั้งใหม่ทุกครั้ง  เป็นอยู่ 3 - 4 วัน  วันที่  8  ส.ค. 2554  น้องปัดโทรมาถามว่าพี่จะไปบ้านสวน  ทำไมไม่มีชื่อพี่   ถามน้องปัดไปว่าส่งอีเมลไปหา อ.อุบล โดยตรงได้ไหม  น้องปัดตอบว่าไม่ได้นะพี่  พี่จะต้องส่งอีเมลไปบ้านสวนพีระมิดเท่านั้น  เพราะอีเมล อ.อุบล เป็นอีเมลส่วนตัวของท่าน  ลูกถึงบางอ้อ....ลูกทำผิดมาก ขอกราบอภัย อ.อุบล  ขออนุญาตส่งใหม่อีกครั้ง  คราวนี้ส่งอีเมลไปที่บ้านสวนพีระมิด  ข้อความส่งคือ 

ขออนุญาตเข้าบ้านสวนพีระมิด  วันที่  12 -15  ส.ค. 2554  

จำนวน  2  คน  คือ      1.   นางสุวพัชร   โสมะเกษตริน

                                    2.   นางสุธาดา  วาสโสหา  (พี่สาว)

ค้าง  3   คืน  คือ  คืนวันที่  12 - 13 - 14  ส.ค. 2554

วัตถุประสงค์     เพื่อมาทำบุญด้วยแรงกาย

          เมื่อส่งอีเมลเรียบร้อย  คอมพิวเตอร์ที่ใช้งานได้บ้างไม่ได้บ้าง  ปกติทุกอย่าง  ไม่ต้องซ่อม  ไม่ต้องซื้อใหม่  และลูกได้โทรศัพท์ฝากข้อความอีกครั้ง   วันที่  11  ส.ค. 2554   พี่สาวเดินทางมาจาก จ.อุดร  มาที่ จ.อุบล  โดยรถโดยสารประจำทาง  มาถึงอุบลก็ปวดหัวมาก

          เช้าวันที่  12  ส.ค. 2554  ออกเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว  ถึงบ้านสวนพีระมิดประมาณ  15.30  น.  ขับรถทั้งวันไปถึงบ้านสวน  ได้ไปใช้แรงกายขนหินต่อ  แต่ก็ไม่รู้สึกเหนื่อยเลย  ช่วงเย็นโทรศัพท์ที่สาวใช้การไม่ได้โดยไม่มีสาเหตุ  พี่สาวสารภาพว่าดูรายการไม่ครบ  9  ตอน   พอเย็นวันที่  13  ส.ค. 2554  ลูกและพี่สาวก็เปลี่ยนใจ ขอกลับเช้าวันที่  14 ส.ค. 2554   ทั้ง ๆ ที่แจ้งไปที่บ้านสวนจะกลับวันที่  15 ส.ค. 2554  คือต้องค้าง  3  คืน  แต่เปลี่ยนใจขอค้าง  2  คืน  เป็นเหตุให้วันที่เดินทางกลับ  ถึง อ.นางรอง ใกล้จะถึง อ.ประโคนชัย  เลี้ยวขวาเข้าเติมนำมัน  ออกจากปั้มน้ำมันเลี้ยวซ้ายกลับมาเส้นทางเดิม  พี่สาวทักว่าทำไมขับรถเข้ากรุงเทพ  ตอบพี่สาวว่ามาถูกแล้ว  เหมือนถูกปิดหูปิดตา  กว่าจะรู้ว่ามาผิดทางขับรถเป็นชั่วโมง  ระยะทางประมาณร้อยกว่ากิโล  แต่ก็ยังงงอยู่นานว่ามาได้ยังไง นึกหาสาเหตุเป็นอาทิตย์จึงนึกได้ว่าโกหกอาจารย์ว่าจะค้าง 3  คืนแต่เปลี่ยนวันกลับเหลือค้างแค่ 2 คืน

          ลูกได้สำนึกในสิ่งที่ลูกได้ทำผิดแล้ว  ลูกและพี่สาวได้ทำผิดกฎของบ้านสวนพีระมิด  ขอบารมีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า  เสด็จพ่อท่านท้าวเวสสุวรรณ  หลวงพ่อฤาษีลิงดำ  อาจารย์อุบล  และสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้านสวนพีระมิดทุกพระองค์  ได้โปรดเมตตา  อภัยให้แก่ลูกด้วยเถิด  และกราบขอบพระคุณที่ไม่ลงโทษลูกมากไปกว่านี้  สิ่งที่ลูกได้รับลูกได้สำนึกผิดแล้วขอพระองค์ท่านโปรดเมตตา  ด้วยเทอญ  สาธุ  สาธุ  สาธุ

                                                                                                                 จาก จังหวัดอุบลราชธานี

ผู้แสดงความคิดเห็น สุวพัชร โสมะเกษตริน (suwapat16-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-11-12 11:06:59


ความคิดเห็นที่ 24 (140446)

 

กราบเท้า อ แม่อุบล ที่เคารพรักอย่างสูง

                  วันนี้ นู๋ มาขอขมา อ แม่  เจ้าค่ะ  นู๋อยากให้เพื่อนหายจากการเป็นฝ้า  อยากให้ผู้อื่นที่นู๋ไปพบเห็นหายจากการเป็นสิว  นู๋เลยแจกหนังสือหนีกรรมผิวพันธ์ และ แบ่งสบู่ ให้พวกเขาใช้ โดยที่พวกเค้ายังอ่านไม่ครบ ตามกฏบ้านสวน

                  นู๋ขอให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พ่อปู่ท้าวเวสสุวรรณ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่สถิตอยู่ในบ้านสวน และ อ แม่อุบล ได้โปรดอดโทษนู๋ในครั้งนี้ด้วยเทอญเจ้าค่ะ

                  นู๋ขอสัญญาว่า จากนี้ต่อไป นู๋จะแจกแต่หนังสือหนีกรรมผิวพันธิ์อย่างเดียวถ้าอ่านไม่ครบ9รอบจะไม่แบ่งสบู่ให้ไปใช้อีกแล้วเจ้าค่ะ

                 ด้วยอำนาจบุญบารมีขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พ่อปู่ท้าวเวสสุวรรณ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่สถิตอยู่ในบ้านสวน และ อ แม่อุบล ได้โปรดดลบันดาลให้นู๋หายจากการเป็นฝ้า เป็นสิวทุกชนิดบนใบหน้า และขอให้ผิวหน้าของนู๋เป็นผิวที่ดี ขาวใสปราศจาก สิวฝ้าจุดด่างดำและมันด้วยเทอญ สาธุ  สาธุ  สาธุ

ผู้แสดงความคิดเห็น จีรนันท์ แมดเมือง (ta_yer-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-09-27 23:42:07


ความคิดเห็นที่ 25 (140789)

กราบเรียน    อาจารย์อุบลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้านสวนพีระมิดทุกพระองค์

                 วันนี้ 12  พฤศจิกายน  2554  เป็นเวลา 3  เดือนเต็ม(นับจากครั้งแรก) ที่ลูกได้มีโอกาสได้ไปร่วมบุญที่บ้านสวนพีระมิด  สองอาทิตย์ที่ผ่านมาเริ่มรู้สึกว่าโรคเก่าจะกำเริบ ปวดหัวไมเกรน  ภูมิแพ้ค้นตามตัว  รุ่นแรงขึ้นเรื่อย ๆ  นึกอยู่ว่าหายไปแล้วทำไมต้องกลับมาเป็นอีก  เพราะอะไร ?  อ้อ.....นึกออกแล้ว  ลูกโกหกสิ่งศักดิ์สิทธิ์  ลูกสัญญาว่า(ในใจ)  ถ้าลูกหายจากปวดหัวไมเกรน  ภูมิแพ้คันตามตัว และโรคอื่น ๆ อีก  ลูกจะไม่กินสัตว์ใหญ่ (วัว,หมู)  แต่ลูกก็ยังกินอยู่  ก่อนจะครบ 3 เดือน อีก 2  อาทิตย์  ท่านจึงได้เตือนให้กลับมาเป็นโรคเดิม  ลูกได้สำนึกและสัญญาว่าจะไม่กินเนื้อสัตว์ใหญ่อีก อาการที่เป็นอยู่ก็เริ่มทุเลาลงและหายไป 

                 กราบขอพระคุณองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า  เสด็จพ่อท่านท้าวเวสสุวรรณ  หลวงพระฤาษีลิงดำ  องค์พีระมิดจำลอง อาจารย์อุบล  และสิ่งศํกดิ์สิทธิ์บ้านสวนพีระมิดทุก ๆ พระองค์  ที่เมตตาให้โอกาสลูกได้สำนึกและแก้ไขในความผิด  ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

                                                            สุวพัชร   ( อุบลราชธานี)

 

ผู้แสดงความคิดเห็น สุวพัชร โสมะเกษตริน (suwapat16-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-11-12 11:53:52


ความคิดเห็นที่ 26 (140893)

 ขออนุญาตอ.อุบลใช้เว็บไซต์ของคุณศรีวิภรณ์ ลิ่มอรุณ กราบเท้าหลวงพ่อฤษีลิงดำ เสด็จพ่อท่านท้าวเวสสุรรณ อ.อุบล

หนูมีเรื่องจะสารภาพบาป

1.พูดจาไม่สุภาพกับพ่อแม่ไม่เชื่อฟังคำสังสอนพ่อแม่

2.โกหกแม่พ่อมาอยู่กับแฟนตอนเรียน

3.โกหกผู้มีพระคุณชิงสุขก่อนห่าม

4.เลวร้ายที่สุดของชีวิตคือทำแท้ง รู้เห็นเป็นใจให้่เพื่อนยื่มเงินทำแท้ง

5.ประพฤติผิดในกามเจ้าชู้ทำให้ครอบครัวแตกแยก

6.เอาของแถมของบริษัทโดยไม่ได้รับอนุญาติ

7.ตบยุงฆ่าตัวปาดโดยไม่ตั้งใจและจิ้งจก แมลงสาบ มดชนสุนัข

8.พูดคำหยาบกับสามี

9ติดเงินพี่สาวไม่ได้ให้

10.ขโมยเงินของตาและพี่สาวไปฝากธนาคาร

บุญที่ข้าพเจ้าได้ทำไว้

1.ถวายผ้ากฐิน

2.บวชชีพราม

3.สร้างองค์พระสีวลี

4.ถวายสังฆทาน

5.ไปทำบูญที่วัด

6.ช่วยขนปูนทำประตูชุ้มวัด

7ทำความสะอาดโบสถ์

8.กินเจ

9.ไหว้พระสวดมนต์

กราบขอพระคุณองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เสด็จพ่อท่านท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่อฤาษีลิงดำ องค์พีระมิดจำลอง อาจารย์อุบล และสิ่งศักดิ์สิทธ์บ้านสวนพีระมิดทุกๆพระองค์

ที่มีเมตตาให้โอกาสลูกได้สำนึกบาปและแก้ไขในความผิด ที่ลูกได้ทำ ขอกราบพระคูณเป็นอย่างสูง
          

สาธุ สาธุ สาธุลูกขอเป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่อเข้าสู่นิพพาน

 

ภัคจิรา มากเขียว   หนูแดง (ตรัง)

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ศรีวิภรณ์ ลิ่มอรุณ (nee9889-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-11-24 22:05:49


ความคิดเห็นที่ 27 (141514)

กราบพระพุทธองค์  เด็จพ่อท้าวเวสสุวรรณ สิ่งศักสิทธิ์ทั้วจักวาล ท่าน อ.อบล ที่เคารพอย่างสูง  ลูกขอสารภาพบาป  ที่เคยทําไว้แล้ว มีดังนี้เจ้าค่ะ  1.เคยบ่น และตัดพ้อต่อว่า สิ่งศักสิทธิ์ทั้งหลาย ว่าไม่ช่วยให้ชีวิตตนเองดีขึ้น ทําไมถึงต้องลําบากยากแค้น ทําอะไรก็ไม่ประสบความสําเร็จ และเคยปรามาสพระสงฆ์ ว่าไม่สํารวมและหลายอย่างในทางไม่ดี (พราะไม่เคยรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้น เพราะตนเอง เป็นผู้สร้างเหตุไว้ทั้งสิ้น)  2.เคยปรามาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และราชวงค์ทุกพระองค์ คือจะมีคนอื่นนําเรื่องไม่ดีต่างๆมาพูดให้ฟัง ตนเองก็จะฟัง แล้วนําไปพูดต่อ (เพราะไม่รู้ว่าเป็นบาปมหันต์) 3.เคยเขียนเล่นๆคําว่า พ่อบ้า แม่บอ  4. เคยฆ่าสัตว์ทุกชนิด  และที่ใหญ่สุดคือฆ๋าคน โดยการทําแท้งลูกของตนเองหลายครั้ง 5.เคยลักทรัพย์ โขมยเงินแม่ หยิบเฉยๆโดยไม่บอก โขยเงินเพื่อน โขมยทองในร้านทอง โขมยผลไม้ต่างๆ ตามสวนที่ของผู้อื่น ที่ปลูกเอาไว้ .สิ่งของต่างอีกมากมาย ลักเล็กโขมยน้อย และเคยตัดไม้เล็กๆในป่าใหญ่ เคยแต่งบัญชีเลี่ยงภาษี 6.เคยประพฤติผิดในกาม มีความสําพันธุกับผู้หญิงด้วยกัน  เพื่อที่จะหลอกเอาเงินเขาและร่วมด้วย กับสามี 7.เคยพูดโกหก ปลิ้นปล้อน กระล้อน ตอแหล ด่าคําหยาบคาย พูดส่อเสียดทิ่มแทงให้ผู้อื้นต้องเจ็บปวด พูดเพ้อเจ้อ พูดปรุงแต่งให้ผู้อื่นต้องทะเลาะกัน แล้วตนเองก็แอบสะใจถ้าไม่ชอบคนนั้น  ไม่เคยยอมรับในสิ่งที่ตนเองทําผิด มีอัตตาสูงมาก หยิ่งผยองคิดว่าตนเองเก่ง ดีอยู่คนเดียว ไม่เคยฟังใคร มองโลกในแง่ร้าย เวลาพูดกับใครต้องให้ตนเองเหนือกว่าเสมอ เคยสมนํ้า้หน้าคนอื่นเมื่อเห็นเข้าได้รับผลกรรม หรือเดือดร้อน คิดอคติกับสามีตนเองมาโดยตลอด ชีวิตไม่เคยมีความสุข เคยคิดแช่งให้สามีตายเพื่อคิดว่าตนเองจะได้หมดกรรม  คิดอิดฉาผู้อื่นเวลาเห็นเขาได้ดีกว่า  สวยกว่า เก่งกว่า รวยกว่า จิตใจคอยแต่จะปรุงแต่งในเรื่องไม่ดี ไม่มีประโยชน์ ไม่สร้างสรร 8.เคยดื่มสุราของมืนเมาหลายชนิด ทําให้ตนเองเป็นคนขี้หลง ขี้ลืม ความจําสั้น เป็นโรคเครียดเกี่ยวกับเส้นประสาท บางทีก็จะเบอๆ มึนงง เคยเล่นหวย ซื่อล๊อตตารี่ครั้งละมากๆ  ลูกรู้เหตุที่ได้ทํามาแล้วทั้งหมดและกําลังส่งผลอยู่ตอนนี้มากมาย พร้อมดอกเบี้ย กราบขอ ขมาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ สิ่งศักสิทธิ์ทุกพระองค์ ขอ ขมาต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และราชวงค์ ทุกพระองค์ ขอ ขมาต่อคุณบิดา มารดา ครูบาอาจารย์ ผู้มีพระคุณทั้งหลาย ขอ ขมาต่อเจ้ากรรมนายเวร และลูกที่เคยทําแท้ง ขอ ขมาผู้ที่เคยล่วงเกินไว้ ทั้งคน และสัตว์  ทั้งกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม  ในชาตินี้ด้วยเทอญ ขอบารมีพระพุืทธเจ้าขอเบิกบุญ ศีลทาน ภาวนา ที่ลูกทํามาแล้วทุกภพชาติ และบุญที่ทําทุกบุญ ที่บ้านสวนพีระมิด จงรวมตัวกัน และขออุทิศบุญที่ทําให้กับผู้ที่เคยล่วงเกินไว้ และเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ขอได้รับบุญทุกบุญของข้าพเจ้าด้วยเทอญ สาธุ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น อร อุ่นศรี (aon_aunsri-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-04-21 20:11:25


ความคิดเห็นที่ 28 (141905)

กราบนมัสการสมเด็จองค์ปฐมพระพุทธเจ้า พระปัจเจกพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ หลวงปู่ปาน หลวงปู่ฤาษีลิงดำ ท่านเท้าเวชสุวรรณ มหาพีรมิด เทพสฟิงซ์ อ.อุบล และสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้านสวนพีรมิดทุกๆพระองค์ ลูกขอสารภาพบาปที่ทำไว้แล้วในอดีต-ปัจจุบันดังนี้ 1 )ในวัยเด็กช่วยพ่อฆ่าเป็ดไก่ สุกรเพื่อนำมาเป็นอาหาร ชอบตกปลา หักคอปลาช่อนขโมยเงินแม่และกระปุกออมสินพี่ชายไปซื้อของเล่นเที่ยวงานวัดและเล่นการพนัน แอบขโมยสุราและบุหรี่ของพ่อไปเสพ สำหรับความดีเชื่อฟังพ่อแม่ช่วยทำงานบ้านทุกอย่างหนักเอาเบาสู้ และไม่เคยพูดคำหยาบ2)วัยรุ่นเป็นวัยที่ทำบาปมากที่สุดยกพวกตีรันฟันแทงทำระเบิดขวดปาใส่คู่อริ ทำร้ายร่างกายพี่ชายแท้ๆบาดเจ็บด้วยมีดดาบมีบาดแผลเย็บ19เข็ม ดื่มสุราเที่ยวผู้หญิงหลอกลวงผุ้หญิง6-7คนพาผุ้หญิงไปทำแท้งค์2ครั้ง 3)วัยผู้ใหญ่ฆ่าเป็ด ไก่ ปลา(เว้นสัตว์ใหญ่)ชอบดื่มสุราและดูสิ่งลามกและเที่ยวผู้หญิงบ้างเป็นบางครั้งเล่นการพนันแทงหวยซื้อล็อตเตอรี่เคยปรามาสในหลวงและเชื้อพระวงศ์ด่านักการเมืองที่โกงบ้านโกงเมืองวิพากวิจารณ์การบ้านการเมืองด่าพวกก่อม็อบทั้งหลายสำหรับความดีมีใจศรัทธาบวชในพระพุทธศาสนาเป็นเวลา7วัน(ไม่รวมวันบรรพชาและลาสิกขา)บวชแบบเรียบง่ายโกนหัวเข้าวัดงดเว้นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต เคร่งครัดในพระธรรม-พระวินัย  นับจากนั้นมาจวบถึงปัจจุบัน ลูกมีความสำนึกบาปและมีความศรัทธาต่อพระรัตนตรัยมีความเชื่อว่าเจ้ากรรมนายเวรมีจริง ภพภูมิ นรก สวรรค์ นิพพานมีจริง ไม่มีข้อสงสัยในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและมีจิตตั้งมั้นที่จะละอกุศลกรรมทั้งปวงประกอบกิจแต่กุศลกรรมตลอดไปตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพาน ขอพลานิสงฆ์ผลบุญที่ลูกได้สารภาพบาปขอให้เจ้ากรรมนายเวรทุกภพทุกชาติของลูกได้โปรดอโหสิกรรมให้ลูกด้วยและกรรมใดที่เจ้ากรรมนายเวรทุกภพทุกชาติได้กระทำแล้วกับลูก ลุกขออโหสิกรรมและขอถวายแด่พระพุทธเจ้าเพื่อเป็นพุทธบูชาและขอให้เวรระงับต่อกันกันณ.บัดนี้เป็นต้นไปเทอญ  สาธุ  สาธุ  สาธุ  ปล.บุญกุศลที่ทำกับบ้านพีรมิด 1)เมื่อต้นปี2554ได้พาแม่ น้าสาว และหลานสาวไปทำบุญที่บ้านพีรมิด ร่วมบริจาคเงินทำบุญกับอ.อุบลจำนวน400บาท ใช้แรงกายดายหญ้า  ยกร่องปลูกมะละกอด้านหลังโรงครัว ปลูกได้ประมาณ10ต้น ทาสี(แชล็ค)ศาลาไม้ไผ่ชั้นบน เสา ตงและพื้น เช่าบูชาพีรมิดในหลอดแก้วใส3ชิ้นและเหรียญสุขภาพะรรมจักรสีเขียว2เหรียญ 2)ต้นปี2555ทำบุญสร้างห้องนำ20ห้องบ้านสวนพีรมิดจำนวน1000บาท

ผู้แสดงความคิดเห็น ว่าที่รท.บุณยสิทธิ์ ไตรสุวรรณ วันที่ตอบ 2012-03-05 21:31:20


ความคิดเห็นที่ 29 (141966)

 กราบนมัสการสมเด็จพ่อองค์ปฐม ท่านท้าวเวสสุวรรณ หลวงพ่อปาน หลวงปู่ฤษีลิงดำ เทวดาทุกๆพระองค์ที่รักษาอ. อุบล และอ.อุบล ดิฉัน กุสุนา เชี่ยวชาญ ขอสารภาพบาปที่เคยทำมา 1. เคยเอาลูกออก รู้สึกเสียใจมาตลอด เก็บไว้ไม่กล้าบอกใคร วันนี้จึงมาสารภาพ 2. รู้สึกน้อยใจที่คุณแม่ไม่รัก คอยจะอิจฉาเรา พูดไม่ดีใส่เรา ทำให้ดิฉันมีความโกรธ โมโหใส่คุณแม่ พูดไม่ดีใส่ท่าน คิดไม่ดีด้วย เคยโกงท่านด้วย คิดว่าเราน่าจะได้ส่วนของเราซึ่งคุณแม่ไม่เคยให้เรา ให้แต่น้องสาว เราต้องดิ้นรนหาเอง  ทำให้ตอนนี้ ดิฉันไม่มีความสุขเลย ต้องอยู่กับคุณแม่  อยากจะหนี้ไปให้ไกลคุณแม่ แต่ทำไม่ได้ เพราะต้องทำงานด้วยกัน อยู่บ้านเดียวกัน 3. คอยจะอารมณ์เสียบ่อย เรื่องงาน ,ลูกน้อง ทำให้เป็นคนขี้บ่น ตอนนี้เป็นความดันสูงด้วย คงเพราะเหตุนี้มั้งคะ ดิฉันกราบขอขมา คุณแม่ คุณพ่อและทุกคนที่ดิฉันได้ล่วงเกินด้วยกาย วาจา ใจ รวมถึงเจ้ากรรมนายเวร บุตร-ธิดาของดิฉันที่จะเกิดแล้วไม่ได้มาเกิด ดิฉันขออุทิศบุญกุศลที่ได้ทำบุญกับบ้านสวนปิระมิดและอ.อุบล ให้กับเจ้ากรรมนายเวรของดิฉัน รวมทั้งบิดา มารดา ครูบาอาจารย์ ลูกของดิฉันที่ไม่ได้เกิด และขอบารมีพระพุทธเจ้าขอเบิกบุญที่ดิฉันได้ทำแล้วทุกบุญ มารวมตัวกัน ขออุทิศให้กับลูกของดิฉันที่ไม่ได้เกิดและบิดา มารดา รวมถึงเจ้ากรรมนายเวรของดิฉัน ด้วยเทอญ                   

ผู้แสดงความคิดเห็น ณัฐกฤต เชี่ยวชาญ (lsv125-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-03-14 10:10:23


ความคิดเห็นที่ 30 (142569)

ชื่อ  นางวัชรินทร์    เกษมณี      จังหวัดราชบุรี      อาชีพ  ข้าราชการบำนาญครู       จังหวัดราชบุรี    ขอใช้คำสารภาพข้างล่างนะค่ะ

 

  
ผู้แสดงความคิดเห็น วัชรินทร์ เกษมณี (pp_ketmanee-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2012-06-17 20:31:53


ความคิดเห็นที่ 31 (142621)

วัชรินทร์  เกษมณี   ขอกราบนมัสการสมเด็จองค์ปฐม พระพุทธเจ้า พระปัจเจกพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ หลวงปู่ปาน หลวงปู่ฤาษีลิงดำ  หลวงปู่เสงี่ยม ท่านท้าวเวสสุวรรณ มหาพีรมิด เทพสฟิงซ์ ท่านดตาจินิน อ.อุบล และสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้านสวนพีระมิดทุกๆพระองค์  2 มิถุนายน  2555 ลูกได้ไปที่บ้านสวนสมใจปรารถนา ได้ทำบุญด้วยแรงกาย กำลังทรัพย์ และสิ่งของ ยังได้ร่วมทำบุญกับ อ. อุบล พร้อมทั้งลูกบ้านสวนในงานส่งเสด็จหลวงปู่เสงี่ยม  ที่ลพบุรี ด้วย กลับมาบ้านสวนอ.อุบล ปิดขุมนรกที่  6 ก็รับความเมตตาให้ออกไปสารภาพบาปในขุม 6 คือการข้องเกี่ยวกับการพนันโดยเป็นผู้ล้างไพ่  แจกไพ่ เล่นไพ่ จนมือบวมเมื่อ อ.อุบล ขออนุญาตเชิญไฟนรกขึ้นมา และสารภาพบาปจากการปวดส้นเท้า ที่เหยียบให้แม่แรงจนแม่เจ็บหลัง เจ็บขา ทำโทษนักเรียนที่ฝ่าเท้า กระทืบแม่พระธรณี  เหยียบสตางค์ เตะถีบคนอื่น เมื่อสารภาพพร้อมขอขมาแล้วอาการก็ดีขึ้นจนเกือบหมด และเรียน อ.อุบล อยากขอโทษแม่ที่พูดว่าแม่เรื่องที่แม่ไปยืมเงินคนอื่นและพ่อ แม่ของสามี จนแม่ร้องไห้ อ.อุบลเมตตาขออนุญาตพระพุทธองค์  และท่านท้าวเวสสุวรรณให้แม่ประจวบ บุญชื่นมา ลูกได้กราบขอขมาแม่และเบิกบุญ กุศล ศีล ทานภาวนาที่ได้ทำมาตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันและที่ทำทุกบุญที่บ้านสวนพีระมิด ที่ลูกทานมังสวิรัต สวดมนต์ เช้า เย็น ให้แก่แม่ทั้งหมดเท่าที่ลูกได้รับขอให้แม่ได้รับด้วย ช่วงเวลานั้นตัวเองมือสั่นมากคุมไม่อยู่เกิดความปิติอย่างที่สุดเพราะอยากอุทิศบุญให้กับแม่ตรง ๆ แบบนี้เหลือเกิน และรู้ว่าแม่ทำบาปมากแม่คงทนทุกข์เหลือเกินอยากช่วยแม่สร้างพระแ้ก้วมรกต ก็ใส่ชื่อพ่อแม่ของตัวเองและสามี  ลูกดีใจเหลือเกินที่ได้ทำในสิ่งที่ปรารถนา  เป็นเพราะพระเมตตาของสิ่งศักดิ์ในบ้านสวน และ อ. อุบล  ขอบารมีีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุก ทุก พระองค์ ลูกขอเบิกบุญ ศีล ทาน ภาวนา ที่ได้ทำมาตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันและที่ทำที่บ้านสวนพีระมิด ขอถวายแด่เทวดาที่คุ้มครอง อ. อุบล และครอบครัว ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในบ้านสวนพีระมิด และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ตลอดจนพระบรมวงค์ศานุวงศ์ทุกพระองค์ด้วยค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น วัชรินทร์ เกษมณี (pp_ketmanee-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2012-06-08 08:53:55


ความคิดเห็นที่ 32 (142642)

ชื่อ  นางวัชรินทร์    เกษมณี    โพธาราม   ราชบุรี   ข้าราชการบำนาญราชบุรี    

ขอกราบนมัสการสมเด็จองค์พระปฐม พระพุทธเจ้า พระปัจเจกพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ หลวงปู่ปาน หลวงปู่ฤาษีลิงดำ  หลวงปู่เสงี่ยม ท่านท้าวเวสสุวรรณ มหาพีรมิด เทพสฟิงซ์ ท่านดตาจินิน อ.อุบล อ.มงคล และสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้านสวนพีระมิดทุกๆพระองค์ ลูกขอสารภาพสิ่งที่เคยทำบาป

ผิดศีลข้อ  1  ทำแท้ง  กินยาฆ่าตัวตาย  อยากฆ่าผู้บริหาร  สุนัขชนรถตาย  ขับรถทับ กิ้งกือ    ปิดประตูหน้าต่างหนีบจิ้งจกตาย  ยิงนก  ตกปลา  ฆ่าทุบหัวปลา  กินเต่า   กินกบ  กินหนูนา    เผามด  ฉีดยากำจัดปลวก   ฉีดยาคุมแมว  ทำหมันแมว  จับเห็บหมัด ใส่น้ำมัน  ฉีดยากำจัดเห็บหมัด  ตีแมว  ตีสุนัข  ตีลูก  ตีลูกศิษย์  ให้ลูกศิษย์ทำโทษกันเอง    เหยียบนวดให้แม่อย่างไม่ตั้งใจทำแรงจนแม่เจ็บหลังและขา  ตีฝ่าเท้านักเรียน  เตะถีบเพื่อนพี่น้องลูก  ใช้เท้าเหยียบสตางค์  หันเท้าไปทางพระและสิ่งศักดิ์สิทธฺ์  ใช้เท้าต่างมือปิดเปิดพัดลมเขี่ยของ  เตะของที่ลูกหลานไม่เก็บเข้าที่  เป็นต้นเหตุที่ทำให้แม่สามีเสียใจเพราะสามีมาแต่งงานด้วยกัน

ผิดศีลข้อ  2  ลักเงิน  พ่อ  แม่  สามี   ป้าจี่ลุงถม    ขโมยของจากร้านขายขนม ขายของชำ  เอาของทางราชการมาใช้ส่วนตัว  ทุจริตในการส่งคืนสิ้นค้าเอวอน ทำบัญชีการเงินในระบบเป็นเท็จเพื่อให้ยอดเงินเข้าสู่เงินนอกระบบของโรงเรียน

ผิดศีลข้อ  3   มีสามี  โดยไม่ได้แต่งงาน  2   คน   มีมโนภาพว่าหลับนอนกับผู้อื่น

ผิดศีลข้อ  4   พูดจาก้าวร้าวต่อว่าแม่ทำให้แม่เสียใจมาก   โกหกว่าไปโรงเรียน  พูดเท็จ    พูดทำให้ผู้ร่วมงานและสามี เจ็บช้ำน้ำใจ    ดุว่า  ลูก  และลูกศิษย์   พูดประชดลูกหลาน

ผิดศีลข้อ  5  ดื่มเหล้าดองหลังคลอดลูก       เคยลองดื่มเบียร์ผสมน้ำอัดลม    เหล้าผสมโค้ก   สปาย

ผลของกรรมที่ได้รับ  ป่วยโรคเบาหวาน    ความดันโลหิตสูง   ไขมันสูง      ภูมิแพ้   ปวดไหล่ และแขน มือ ทั้ง 2  ข้าง   ปวดหลัง    ปวดเข่า    ปวดขา    ขา และเท้ามือบวมปวด    เจ็บส้นเท้า      ปัสสาวะกะปริบระปอย  เหนื่อยง่าย  ตามัว      เวียนศีรษะหน้ามืดบ่อย ๆ  ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายได้โปรดยกโทษอโหสิกรรมให้แก่ลูกด้วย ขออำนาจเมตตาบารมีขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุก ทุก พระองค์ ลูกของเบิกบุญกุศลที่ได้ทำมาตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันและที่ทำที่บ้านสวนพีระมิด ขออุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายและลูกที่ทำแท้ง ขอให้ผลบุญนี้ทำให้ท่านทั้งหลายมีความสุข ขึ้นสู่ภพภูมิที่สูงขึ้น  สูงขึ้นยิ่ง ยิ่งขึ้นไปด้วยเทอญ  สาธุ

ผู้แสดงความคิดเห็น วัชรินทร์ เกษมณี (pp_ketmanee-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2012-06-17 20:39:05


ความคิดเห็นที่ 33 (142691)

ผมนายสกุล บรรณสาร จากจังหวัดระยอง

สารภาพบาป

ข้อ1 ผมเคยแกล้งเพื่อนโดยการขโมยเงินแล้วโยนผิดให้เพื่อน

ข้อ2 ผมเคยแกล้งเพื่อนด้วยการซื้อยานอนหลับให้เพื่อนกิน

ข้อ3 ผมเคยกรอกเอกสารเท็จเพื่อโก้งคะแนนเพื่อให้ได้เรียนรด.

ข้อ4 ผมเคยขโมยทองหลาน แล้วโยนผิดให้ญาติ

ข้อ5 ผมเคยให้หลานอมอวัยวเพศตัวเอง

ข้อ6 ผมเคยขโมยเงินร้านขายนำที่โรงเรียน

ข้อ7 ผมเคยโกหกว่าได้โคต้ามหาลัยทั้งที่ไม่ได้

ข้อ8 ผมเคยคุยกับหญิงที่เข้ามีแฟนแล้ว

ข้อ9 ผมเคยด่าแม่ในใจ

ข้อ10 ผมเคยด่าอ.อุบลในใจ

ข้อ11 ผมเคยด่าหลวงพ่อจรัญในใจ

ผมขอกราบขอขมาท่านอ.อุบล และพระพุทธ พระธรรม พระอริยสงฆ์ และสิ่งศักดิ์สิทธ์บ้านสวนพีระมิด

ผู้แสดงความคิดเห็น สกุล บรรณสาร (pattaro-at-hotmail-dot-co-dot-th) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-06-18 19:07:13


ความคิดเห็นที่ 34 (143488)

 

 

ความคิดเห็นที่ 34 (143488)

แจ้งลบความคิดเห็น

 

 

  คำสารภาพบาป และ คำขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์  น.ส จิรภัทร หมายใหญ่กลาง จ.โคราช                             ข้อ  1. ฆ่าสัตว์ ตอนเด็กฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยมามากมาย เพื่อนำมาเป็นอาหาร ตั้งใจบ้างไม่ตั้งใจบ้าง ส่วนใหญ่จะตั้งใจ ชอบใส่เบ็ด กางมองดักปลา, หว่านแหม สุ่มปลา, สับใส้เดือนเพื่อนำไปใส่เบ็ด, ปูเป็นๆหักขาแกะกระดองแล้วเอามาทำน้ำพริกปู, ยิงนก, ยิงแย้, ขุดแย้ได้จับฟาดหัว, จับกบเขียดฟาดหัวลิ้นห้อย, ปลาทุบหัว หักคอ  ปาดคอ, เผาไฟสวนไปโดนเต่าตาย2-3ตัวโดยไม่ตั้งใจ, ใช้มีดฟันป่าไม้ไปโดนเต่าเลือดเขาออก, ตุ๊กแกใช้บ่วงรัดคอ, ปอม, แย้ใช้บ่วงดักรัดคอ, ลวกหอยเป็นๆ, กุ้งสดๆนำมาพล่ากุ้ง, ใส่ยาฆ่าหอยเชอรี่, ปู, จับหนูนา, ฆ่าเห็บ, กิ้งกือ, บุ้ง, ปลิง, แมงมุม, ตีตะขาบ, สับหางแมงป่องช้าง, ตีงู, ตีหมา, เตะหมา แมว, ใช้ไม้ขว้างโดนไก่ชัก, เลี้ยงเป็ดขาย 5 ตัว คนซื้อบอกจับฟาดเสา, ตีวัว, ตีควาย, ตอนโตชอบไปตกปลาตามบ่อเปิด, ตอนเด็กพ่อใช้ให้ช่วยไถนา ก็โกรธแค่ป.4-5เวลาพ่อใช้จะโกรธกระทืบเท้าไม่พอใจ พ่อเลยเอาไม่เขวี้ยงวิ่งลงบ้าน จากเด็กจนโตก็มีอัคติกับพ่อตลอด ว่าพ่อไม่รัก จึงกลายเป็นปม คือขาดความรัก ความอบอุ่น ตั้งแต่เด็ก โตขึ้นจึงทำตัวเหลวไหล หาความสุขใส่ตัวไปวันๆ เป็นคนอารมณ์ร้อน  หงุดหงิดง่าย โกรธง่าย แต่ต้องลงกับสิ่งของ ใช้ขาเตะ เขวี้ยงของก็หายโกรธ พูดรุนแรงทำให้แม่ร้องไห้ ขอขมาท่านแล้วแต่คงลบไม่ได้ ใช้ขาไปมีเืรื่องยกพวก ต่อยตีกันกับคู่กรณี ไปสถานบันเทิงกลางคืน                                                              ข้อ2.ลักทรัพย์ ตอนเด็กขโมยตังยายข้างบ้าน 1 บาท ยายเห็นก่อนจึงคืนให้ แล้วเพื่อนชวนไปขโมยมะม่วงตามสวน เก็บผัก ตามบ้านญาติโดย ไม่ได้ขอ มีคนนำของสงฆ์มาให้แต่ไม่เต็มใจรับ นำเอาชิ้นงานที่เสียแล้วกลับไปบ้าน                                                                   ข้อ3.กามา ไปชอบ และ มีอะไรกับผู้ ที่มีเจ้าของโดย ที่รู้บ้างไม่รู้บ้าง คือมีอะไรกับผู้หญิง ด้วยกัน ทั้งหมด 5 คน ขณะคบ กับอีกคน ก็มีใจให้คนอื่น ใช้ความคิด และเกือบลงมือ กระทำอีกมากมาย วุ่นวาย สุดท้ายก็ไม่มีใครจริงใจ เพียงแค่เงิน เขาก็ไปหาสิ่งที่ดีกว่า                                                             ข้อ4.มุสา พูดโกหกตั้งใจและไม่ตั้งใจบางครั้งโกหกเพื่อไม่ให้เขาไม่สบายใจร่วมวงเสวนาเกี่ยวกับราชวงค์ไทย-ต่างประเทศ พูดว่าคนข้างบ้าน ว่าชอบขโมยของผู้อื่น พูดถึงบุคคลที่สามที่เราไม่ชอบ ญาติ พี่ น้อง ศัตรู คนที่เราชอบ พูดถึงนักการเมือง เหลือง แดง ดำ พูดถึงคนห่มผ้าเหลือง ว่ามีอะไรกับผู้หญิง เอ่ยคำว่า(พระ) ตำหนิครูอาจารย์ที่สอนเด็กไม่เข้าใจ ไม่ใส่ใจนักเรียน ตำหนิหมอ ที่รักษาพยาบาลที่ดูแลว่าเขาร้าย พูดไม่ดีกับคนป่วย พูดถึงหัวหน้างาน มีความลำเอียง ในทางปฏิบัติ ทั้งๆที่เรา ตั้งใจทำงานเต็มที่ พูดถึงเพื่อนร่วมงานที่ทำงาน ไม่เต็มที่นั่งหลับแล้ว ชอบประจบนาย                                                                   ข้อ                                                    5. สุรามาเป็นระยะ  ดื่มสุราอายุ 15 เห็นเขากินคงอร่อย สูบบุหรี เล่นหวย แชร์ ประสบอุบัติเหตุ เพราะดื่มสุราขณะขับรถเร็วด้วยความโกรธ เสียใจคับแค้นใจ บิดรถเร็วมากไม่คิดชีวิต ทางไม่มีไฟฟ้าขับพุ่งลงข้างทางประมาณ 5 ทุ่มลงน้ำหัวฟาด(จับเขาฟาดเยอะก็สมควร)...?แต่ใส่หมวกกันน็อกน้ำกำลังเข้ารู้สึกตัวได้รีบถอดหมวกออกดูตัวเองลอยอยู่ในน้ำขาพองบวมรู้ว่าตัวเองขาหักจึงคลานขึ้นฝั่งที่ชันมากดึงต้นหญ้า (คลานเหมือนงูโดนตี)เลื้อยขึ้นบนถนนไม่มีใครผ่านนานพอสมควรหนาวมากคิดถึงพ่อพ่อเสียอายุ17คนแรกที่นึกถึง คือพ่อ เรียกให้พ่อตามคนมาช่วย สักครู่ใหญ่ก็มีคนขับรถผ่านมา เรียกเขาก็ไม่จอด...? แต่เขาไปตามตำหรวจ รถฮุกมา และ ขอขอบคุณ ทุกท่าน ที่ช่วยเหลือเบื้้องต้นเป็นอย่างดี (ฮุกสูงเนิน)โดนเสียบเหล็กที่ขา ทั้งสองข้างนอนอยู่บนเตียง ร่วมเดือนผ่า 2-3 รอบ บล็อกหลังกระดูกหัก ต้นขาซ้าย ทิ่มเนื้อ ติดเชื้อขั้นรุนแรง ต้องเปิดปากแผลไว้ ล้างแผลทุกวัน แล้วปวดมากๆ ติดยาฉีดแก้ปวด ฉีดยาฆ่าเชื้อ จนหาเส้นเลือดฉีดไม่ได้ บวมตลอด หมอจึงให้กลับบ้าน นอนรักษาตัวไปไหนไม่ได้ รวม 4 เดือนนั่งรถเข็นตลอด ตัดไหมแผลกับไม่แห้ง ล้างแผลเองที่บ้าน 1 ปีเต็ม กินยาฆ่าเชื้อตลอด 1 ปีกว่า กระดูกต่อติดนิดเดียวแต่หมอ ก็เอาเหล็กออกให้ สกรู 11 ตัว หมอบอกถ้าไม่หายต้อง ใช้พลาสติก ก็ถามหมอว่าอะไร (ก็ขาเทียมไง...?) ทั้งหมด 2 ปี ผ่าตัด4-5ครั้ง กระดูกติดช้ากว่ากำหนด เหล็กค้ำหัวท้ายกลางไม่เข้าหากัน จนถึงทุกวันนี้ ขณะอยู่โรงบาลอารมณ์ของคนป่วยครบหมด เสียใจ ร้องไห้ ฯลฯ อยู่โรงบาล มีโอกาสสวดมนต์ อ่านหนังสือธรรมะ อิติปิโสฯ +1 ชินบัญชร คาถาต่างๆ มีพี่เขามาเยี่ยมลูก เขาเอาหนังสือมา จึงยืมอ่าน เขาบอกพี่ให้ (เสียดายคนตายไม่ได้อ่าน) (จิตจักรพรรดิ) ประวัติหลวงพ่อจรัญ วิธีปฏิบัติสมาธิ ประวัติหลวงพ่ออื่นๆ สุดท้ายมีพี่ชายลูกน้าเป็นตำหรวจ เขาเป็นศิษหลวงพ่อฤาษีลิงดำ บอกให้เขาเอาหนังสือธรรมะมาให้อ่าน มีเล่มแรก (ธรรมที่นำไปสู่ความหลุดพ้น) 4-5-6-8-10 ที่มีรูปสมเด็จองค์ปฐมอ่านสองรอบ รอบแรกยังไม่ค่อยเข้าใจ มีโอกาสไปกราบขอขมา พระรัตนตรัยที่วัดสีดา พี่บอกนีคือสมเด็จองค์ปฐม ให้ไปกราบท่าน พยายามศึกษากฎของกรรม หาอ่านตาม เวปพลังจิต ธรรมะ สวดมนตร์ ทำสมาธิอยู่ที่บ้านแรกๆ โมโหโกรธ คนที่ทำเสียงดัง ไม่มีสมาธิ ขาก็ปวดมาก จึงอธิษฐานจิต ขอให้ได้มีโอกาส เจอครูบาอาจารย์ ที่ช่วยชี้แนะแนวทางปฏิบัติธรรม ตอนแรกก็ขออธิษฐานให้ได้ไปกราบหลวงพ่อฤาษี วัดท่าซุง แต่กลับได้ไปปฏิบัติธรรมที่บ้านไร่ปลายตะวัน ได้เจอครูบาอริยะชาติ หลวงตาบุญ คุณแม่ธิราภรณ์ สอนปฏิบัติธรรมก็มีกำลังใจเพิ่มขึ้น แต่ที่ไม่น่าเชื่อได้เจอบุคคลสำคัญ คือได้พบกับอาจารย์ อุบล ศุภาเดชาภรณ์ ตอนนั้นไม่รู้ว่าเป็นใครท่านบอกมีสมเด็จองค์ปฐมคอยช่วยเหลือ ก็มีความเชื่อว่าจริงเพราะเคยเห็นรูปสมเด็จองค์ปฐมแล้ว และสามารถรักษาโรคต่างๆได้จริง ณ ตอนนั้นใครปวดหัว ปวดคอ ปวดหลัง ปวดขาตนเองก็หาย แต่คนที่ไม่หายเพราะฆ่าคน ในความรู้สึก ณ ตอนนั้นจึงมองเห็นทางออกของปัญหา ความเจ็บป่วยอยากพ้นทุก มีโอกาส ถามผู้ที่เชิญอาจารย์มาว่าอยู่ที่ไหน  จึงกลับมาเปิดดูในเวป (บ้านสวนพีระมิด) อ่านกฎระเบียบ พิมพ์แจก 99 ใบ ดูรายการ 9 ตอนย้อนหลัง กว่าจะดูจบ แม่ พี่ ว่าเพราะเขาเสียค่าเนต น่ะ เขาไม่ค่อยเชื่อ จึงบอกเขาอย่าลบหลู่ แม้กระทั่งทางความคิด เขาจึงปล่อยให้ดูแล้วไม่ว่า แจกคู่มือหนีกรรมผิวพรรณ 9 ฉบับ โอนเงินสร้างพระชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท  ครั้งที่สอง ไปปฏิบัติธรรมที่บ้านไร่ปลายตะวันอีก ตอนนี้ผ่าตัดครั้งที่ 5 นำสกรูออกตรงหัวเข่าด้านขวา กระดูกไม่ต่อจึงใช้ไม้คำแต่ ด้วยจิตอธิษฐาน ขอให้ได้เจอกับครูบาอาจารย์ชี้แนะแนวทางปฏิบัติให้ตรงจุด ก็ได้เจอกับพระอาจารย์สอนวิธีการเดินจงกม จ. ชัยนาท แล้วไม่รู้มาก่อนว่า จะเจอกับอาจารย์ อุบล นายกสืบบอกยังไม่อยากเชื่อ จึงคิดว่าหากมีโอกาส ได้ออกไปสารภาพบาป ที่ตนเองทำไว้มากมาย อยู่ที่บ้านก็พยายาม สารภาพส่งจิตถึงอาจารย์ อุทิศบุญให้เทวดา เจ้ากรรมนายเวรตลอด จึงได้ออกไปพูดสารภาพสมดั่งใจหวัง แต่ยังสารภาพไม่หมด จึงมาเขียนบอกเล่าเรื่่องต่างๆ เปิดดูรายการเพิ่งเปิดให้ 29 ดีใจมาก       ขอกราบขอบพระคุณสมเด็จองค์พระปฐมบรมธรรมบิดา พระปัจเจกพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระอริยะสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ บ้านสวนพีระมิด เสด็จพ่อท้าวเวสสุวรรณ ท่านพยายมราช และ ทุกท่านอีกมากมายทั้งจักรวาล และที่สำคัญคือ ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ อุบล ศุภาเดชาภรณ์ และครอบครัว คุณธนา และผู้ที่มีส่วนเปิดให้มีโอกาส พบกับท่านอาจารย์อุบล  และ ผู้ที่บาปหนาได้สารภาพบาป และ แก้ไขจิตตนเอง เพื่อจุดหมายเดียวคือ    ( พระนิพพาน ) ในชาตินี้ สาธุ สาธุ สาธุ 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น จิรภัทร หมายใหญ่กลาง วันที่ตอบ 2012-09-19 16:34:06


ความคิดเห็นที่ 35 (143495)

ความคิดเห็นที่ 35 (143495)

แจ้งลบความคิดเห็น

คำสารภาพบาปเพิ่มเติม  น.ส จิรภัทร หมายใหญ่กลาง  จุดไฟเผามด ใช้ควันลมผึ้ง แตน ตบยุง จับจิ้งหรีดแช่น้ำ ร่วมปลอมแปลงใบวุฒิสมัครงานของเพื่อน                  

ผู้แสดงความคิดเห็น จิรภัทร หมายใหญ่กลาง วันที่ตอบ 2012-08-20 16:31:17

ก้ไข

     

ผู้แสดงความคิดเห็น จิรภัทร หมายใหญ่กลาง วันที่ตอบ 2012-09-19 16:38:16


ความคิดเห็นที่ 36 (143498)

 

ความคิดเห็นที่ 36 (143498)

แจ้งลบความคิดเห็น

  คำสารภาพบาป นาง นกแก้ว หมายใหญ่กลาง  จ.โคราช      1. ฆ่าสัตว์เกือบทุกชนิด กุ้ง หอย ปู ปลา กบ เขียดอึ่ง ตั๊กแตน เพื่อนำมาเป็นอาหาร ตอนท้องลูกคนแรกหิวไก่ไม่มีคนทำให้ จึงจับไก่ฟาดเสาตาย ตีหมา แมว เลี้ยงหมูเพื่อนำไปขาย ขายไก่ ขายเป็ด ใส่เบ็ด ใส้เดือน ดักปลา ใช้มีดฟันหัวปลา เลี้ยงวัว ควายขาย แลกเปลี่ยน ตีวัว ควาย ใช้ไถนา ใส่ยาฆ่าหนู ปู หอยเชอรี่เพราะทำนา                                                         2. ตอนเด็กขโมยเงินยาย 100 บาท คิดว่าแม่ใช้คืนให้แล้วจึงไม่ได้ใช้ด้วยตัวเอง เด็ดผักตามบ้านญาติไม่ได้ขอ เอาของสงฆ์ เขาถวายให้ลูกตอนบวชแล้วนำมาให้แม่ที่บ้าน               3.ตอนสาวคิดชอบคนที่มีเจ้าของโดยไม่รู้ว่ามีแฟน              4.   ไปทำงานไกลบ้านอยากกลับบ้านโกหกว่าแม่ป่วย            5. เคยต้มเหล้าเถื่อนให้พ่อโดยไม่เต็มใจ  ดื่มยาดองเหล้า เล่นหวย        

ผู้แสดงความคิดเห็น นกแก้ว หมายใหญ่กลาง วันที่ตอบ 2012-08-01 13:05:53

   

ผู้แสดงความคิดเห็น นกแก้ว หมายใหญ่กลาง วันที่ตอบ 2012-09-19 16:46:39


ความคิดเห็นที่ 37 (143499)

            คำสารภาพบาป นาง จันทร์สม โชติวงศ์ ไทรน้อย นนทบุรี     1. ฆ่าสัตว์เยอะ กุ้ง หอย ปู ปลา เหยียบกิ้งกือโม่ได้ตั้งใจ เคยเชือดคอไก่1ตัว เคยหักขากบตอนเด็ก    2....?   3. เคยชอบคนที่มีแฟนอยู่แล้วโดยไม่รู้    4. โกหกคนในครอบครัวลูก สามี ไม่ให้เขาเสียใจ พูดเรื่องทั่วไป   5.  เคยดื่มสุราเลิกนานแล้ว เล่นหวย แชร์ 

ผู้แสดงความคิดเห็น จันทร์สม โชติวงศ์ วันที่ตอบ 2012-08-01 13:24:13


ความคิดเห็นที่ 38 (143500)

    คำสารภาพบาป นาง วรัชยา สุริยะ จ.โคราช    1. เบียดเบียนสัตว์เกือบทุกชนิด กุ้ง หอย ปู ปลา กบ เขียจ ใส้เดือน ตกปลา บุ้ง  ตีหมา แมว ตีลูก อยากตีคนที่ทำให้โกรธ    2. ขโมยเงิน ตา ยาย 5-10 บาท เพื่อนบ้าน 200บาทเพราะจำเป็น ยืมตังเพื่อนยังไม่ได้คืนคิดจะคืนแต่ยังไม่มี เอาของสงฆ์ ถังสังฆทาน ร่ม นม ผลไม้ อื่นๆ  3.  ไปชอบคนที่มีแฟนแล้ว คิดลงมือทำ    4. โกหกพ่อ แม่ แฟน ลูก   5. ดื่มสุรา เล่นหวย แชร์ ตอนเด็กเคยเล่นไพ่กระดาษ เคยไปสถานบันเทิงกลางคืน สร้างเอกสารเท็จไปสมัครงาน 

ผู้แสดงความคิดเห็น วรัชยา สุริยะ วันที่ตอบ 2012-08-01 14:04:10


ความคิดเห็นที่ 39 (144713)

 

   ดิฉันสมจิตต์  กลิ่นดี  ขอสารภาพบาปที่เคยพูดว่าเรื่องที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติแล้วเดินได้ ๗ ก้าวเป็นไปไม่ได้ ดิฉันขอกราบพระบาทขอสมาลาโทษต่อพระพุทธเจ้าพระปฐมบรมพระบิดา  ที่กล่าวล่วงเกินด้วยกายก็ดีวาจาก็ดีและด้วยใจก็ดี เจตนาก็ดี ไม่รู้ก็ดีต่อหน้า ลับหลังกันก็ดี ต่อพุทธเจ้า ต่อพระธรรมเจ้า ต่อพระสงฆ์เจ้าก็ดี ด้วยสำนึกผิดจริงในวันนี้ลูกขอขอความเมตตาต่อสมเด็จพ่อองค์ปฐมบรมธรรมบิดา โปรดเมตตาขออโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเทิด  สาธุ สาธุ สาธุ

ผู้แสดงความคิดเห็น somghit@hotmail.co.th วันที่ตอบ 2013-04-01 21:15:18


ความคิดเห็นที่ 40 (145264)

 ดิฉันนางปรัธยาน์ภรณ์ สงค์รอด

ขอกล่าวสารภาพบาป ที่เคนทำมามากมาย

                  ศีลข้อที่หนึ่ง  ทำบาปฆ่าสัตว์ปู ปลา กุ้ง หอย ทำอาหาร แมงดา เคยวางยาเบื่อหนู ฉีดยาฆ่าแมงสาป ในครัว เคยขับรถชนมาตาย เคยฆ่าคางคกเอาดี มาทาแผลให้พี่สาว เคยฆ่าใส้เดือนนำมาเป็นเหยื่อตกปลา เคยกวาดหยากใย่ ทำให้แมงมุมตายไปหลายตัว เคยตบยุงจำนวนมาก ฆ่าปลวกทั้งทำด้วยตนเองและจ้างบริษัทมากำจัดและแนะนำคนอื่นทำอีกด้วย ขับรถทับงู แมลง มด กินไข่มดแดง เห็นเขาฆ่าสัตว์แล้วไม่ห้ามเห็นดีเห็นงามด้วย เคยตกปลา ธงเป็ด วางตาข่าย นำปลามาเป็นอาหาร ตักไข่กบ ไข่เขียดออกจากบ่อ กินไข่ปลา ไข่เต่าและทำแท้งลูกถึงสองครั้งและแท้งลูกเมื่อพร้อมครบสี่เดือนลูกแท้งตายอีกหนึ่งคน กินยาขับเลือดตลอดถ้ารอบเดือนไม่มา  รับฟังปัญหาคนที่จะไปทำแท้งแต่ไม่ได้ห้าม แต่ก็ไม่ให้ยืมเงิน  และเคยใช้ไม่แทงก้นแมลงสาปให้เดินยื้อกันสมัยเด็กเล็ก               

               ศีลข้อที่สอง ทำผิดขโมยสตางค์เพื่อนสมัยเด็กๆห้าบาท ขโมยผลไม้พุทราหน้าเรือนจำชลบุรี ขโมยดินสอ ปากกานักเรียนตามห้องเรียนขโมยเงินพี่สาว ไปช่วยขายของแอบขโมยเงินกลับบ้าน บางทีทอนตังค์คนให้มาเกินไม่คืนเขา หยิบฉวยของๆคนอื่นมาใช้โดยไม่ขออนุญาต ขโมยเงินสามีในกระเป๋าสตางค์บางทีก็บอก บางทีก็ไม่บอกหยิบโดยถือวิสาสะ ทำงานก็ขโมยโทรศัพท์หลวงในเรื่องส่วนตัว หยิบขโมยวัสดุ กระดาษคลิป ถ่ายเอกสารส่วนตัวกลับบ้าน เติมน้ำมันหลวงใส่รถส่วนตัว กินของหลวงห่อกลับบ้าน กินของวัด     โดยเฉพาะเวลาไปทำบุญ หลังจากพระอุปโหลก จะกินกับคนไปทำบุญ บางทีของเหลือเช่นข้าวเหนียว ส้มผลไม่ นำกลับบ้านกลัวของเสีย                       

               ศีลข้อที่สาม แอบรัก ชอบและมีสัมพันธ์กับแฟน และคู่หมั้นก่อนแต่งและมีความสัมพันธ์กันเจ้านายโดยสมัครใจแอบชอบคนในใจเวลาเจอคนหน้าตาดี ดูดีเฉยๆกับบางคนที่รักชอบแต่ไม่ได้มีความสัมพันธ์ลึกซึ้ง

               ศีลข้อที่สี่ โกหกทั้งเพื่อประโยชน์ตน และประโยชน์ญาติพี่น้อง อยากให้เป็นที่รัก รวมทั้งเพื่องาน พูดคำหยาบ บางทีด่าคนที่ไม่ชอบแบ่งกลุ่มแบ่งสี สาปแช่งพวกไม่รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ นินทาราชวงศ์บางองค์ร่วมกับคนอื่น ไม่ห้าม ดูคลิปโจมกีราชวงศ์ แต่เดี๋ยวนี้ห้ามและตักเตือนไม่ให้ญาตพี่น้องจาบจ้วงราชวงศ์ ตยเองใช้คำพูดไม่ดีกับพี่น้อง ทำให้พี่ชายน้อยใจ บางครั้งพูดไม่ดีเสียงแข็งใส่สามีทำให้เขาเสียใจ ผิดหวัง ทำงานก็กลับบ้านก่อนไปสาย ทำงานไม่เต็มที่เอาเปรียบหลวง  ทำเอกสารเบิกเงินเป็นเท็จ ทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้างเป็นเท็จเพื่อประโยชน์ตัวเองและพรรคพวก 

                ศีลข้อที่ห้า ดื่มสุรา  เบียร์ เล็กๆน้อยๆผสมโค๊กผสมน้ำอัดลม ดื่มไวน์เพื่อความสนุกสนาน ซื้อให้สามีและซื้อให้ลูกน้อง ผู้ใหญ่ เพื่อให้เขารักและให้หน้าที่การงานดีขึ้น นำสุรามาผสมทำอาหาร เคยซื้อหวยใต้ดิน หวยล๊อตเตอร์รี่ เล่นหุ้นเก็งกำไรซื้อหวยหวังรางวัลเป็นสิ่งของ เป็นเจ้ามือแชร์ เล่นแชร์โดนโกง

 

ผู้แสดงความคิดเห็น นางปรัธยาน์ภรณ์ สงค์รอด วันที่ตอบ 2014-07-17 11:47:33


ความคิดเห็นที่ 41 (156694)

 ข้าพจ้าวนายธานินทร์  ทันการอายุ39ปีขอสารภาพบาป

ข้าพจ้าวเคยกะทำผิดศีลข้อ

1.เคยยิงนกแบบยิงเล่นไม่ได้ตั้งใจแต่ดันยิงนกตกมาตาย

   เคยตกปลา เคยตีงู แมลงป่องฆ่ามดตบยุง

2.ข้าพเจ้าเคยโขมยเงินเเม่และคนอื่นโดยไม่รับอนุญาติ

   เคยกู้เงินในระบบสวัสดิการที่เคยทำงานอยู่แล้วไม่จ่ายแล้วเป็นสาเหตุให้ผู้อื่น    เดือดร้อน

3.เคยนอกใจแฟนเคยพาแฟนไปทำแท้งโดยไม่ได้ตั้งใจ

   เคยคบผู้หญิงพร้อมกันถึง4คน

4.ชอบพูดคำหยาบลามก ชอบด่าแรงๆชอบพูดส่อเสียดอารมณ์ร้อน

5อดีดเคยดมกาว ดูดกัญชา สูบบุหรี่กินเหล้า ดูดยาบ้าเเต่ปัจจุบันนี้ข้าพเจ้าเลิกเสพมาหลายปีแล้วครับ

  ชอบทำให้พ่อแม่พี่ๆเสียใจมาก 

ปัจุบันข้าพเจ้าไม่ทราบว่าเป็นโรคอะไรไปตรวจที่ไหนๆก็ยังไม่ทราบแน่ว่าข้าพอต้าเป็นอะไรกันแน่มี ข้าพจ้าวก็ได้เเต่คิดว่าเป็นผลจากการกระทำไม่ดีมาส่งผลหรือป่าว  ข้าพเจ้าจึงขอยึดธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งข้าพเจ้าขอขมากรรมต่อพระรัตนตรัยพระพุทธ พระธรรม และพระสงค์ท้าวเวสสุวรรณโณหลวงพ่อพ่อฤษีลิงดำ อ.อุบลขอเมตตาอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด

ขอให้ข้าพเจ้าได้หายจากโรคภัยและอาการที่เป็นทุขก์นี้ด้วยเถิดสาธุ

 

 

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น จ้าวนายธานินทร์ ทันการ (smos271-at-hoail-dot-com)วันที่ตอบ 2015-05-20 15:59:00


ความคิดเห็นที่ 42 (156695)

 ข้าพจ้าวนายธานินทร์  ทันการอายุ39ปีขอสารภาพบาป

ข้าพจ้าวเคยกะทำผิดศีลข้อ

1.เคยยิงนกแบบยิงเล่นไม่ได้ตั้งใจแต่ดันยิงนกตกมาตาย

   เคยตกปลา เคยตีงู แมลงป่องฆ่ามดตบยุง

2.ข้าพเจ้าเคยโขมยเงินเเม่และคนอื่นโดยไม่รับอนุญาติ

   เคยกู้เงินในระบบสวัสดิการที่เคยทำงานอยู่แล้วไม่จ่ายแล้วเป็นสาเหตุให้ผู้อื่น    เดือดร้อน

3.เคยนอกใจแฟนเคยพาแฟนไปทำแท้งโดยไม่ได้ตั้งใจ

   เคยคบผู้หญิงพร้อมกันถึง4คน

4.ชอบพูดคำหยาบลามก ชอบด่าแรงๆชอบพูดส่อเสียดอารมณ์ร้อน

5อดีดเคยดมกาว ดูดกัญชา สูบบุหรี่กินเหล้า ดูดยาบ้าเเต่ปัจจุบันนี้ข้าพเจ้าเลิกเสพมาหลายปีแล้วครับ

  ชอบทำให้พ่อแม่พี่ๆเสียใจมาก 

ปัจุบันข้าพเจ้าไม่ทราบว่าเป็นโรคอะไรไปตรวจที่ไหนๆก็ยังไม่ทราบแน่ว่าข้าพอต้าเป็นอะไรกันแน่มี ข้าพจ้าวก็ได้เเต่คิดว่าเป็นผลจากการกระทำไม่ดีมาส่งผลหรือป่าว  ข้าพเจ้าจึงขอยึดธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งข้าพเจ้าขอขมากรรมต่อพระรัตนตรัยพระพุทธ พระธรรม และพระสงค์ท้าวเวสสุวรรณโณหลวงพ่อพ่อฤษีลิงดำ อ.อุบลขอเมตตาอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด

ขอให้ข้าพเจ้าได้หายจากโรคภัยและอาการที่เป็นทุขก์นี้ด้วยเถิดสาธุ

 

 

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น จ้าวนายธานินทร์ ทันการ (smos271-at-hoail-dot-com)วันที่ตอบ 2015-05-20 16:03:48[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.