ReadyPlanet.com
dot
dot
พระรัตนตรัย และ ครูบาอาจารย์
dot
bulletสมเด็จองค์ปฐม
bulletหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ
bulletพระอาจารย์รัตน์ รตนญาโณ
bulletดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
dot
รายการคุยไปแจกไป
dot
bulletรายการคุยไปแจกไป
dot
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
dot
bulletข่าวสารประชาสัมพันธ์
dot
กิจกรรมบ้านสวนพีระมิด
dot
bulletค่ายบ้านสวนพีระมิด
bulletภาพและคลิปวิดิโอจากบ้านสวนพีระมิด
dot
บทความที่น่าสนใจ
dot
bulletบทความที่น่าสนใจ
bulletคู่มือหนีกรรมผิวพรรณ
bulletคำสารภาพบาป และ ประสบการณ์กฏแห่งกรรม
dot
International Version (ภาคภาษาต่างประเทศ)
dot
bulletEnglish Articles (บทความภาษาอังกฤษ)


อ.อุบล ศุภาเดชาภรณ์  บ้านสวนพีระมิด


พระคาถาบูชาองค์ปฐมพระพุทธเจ้า article

 


 

คาถาบูชาสมเด็จองค์ปฐม
นะโม กาเยนะ วาจายะ เจตะสา วา
วะชิรัง นามะ ปะฏิมัง อิทธิธรรมะปาฏิหาริยะกะรัง
สมเด็จพ่อองค์ปฐมต้นพุทธะรูปัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา
อะหัง วันทามิ สัพพะโส สะทา โสตถี ภะวันตุ เม

 

คาถาแผ่เมตตาขอบารมีสมเด็จองค์ปฐม
นะโม พระพุทธสิกขี พระพุทธเจ้า
ขอได้โปรดดลบันดาลให้สรรพสัตว์ทั้งสามโลก
ได้หลุดพ้นจากภัยพิบัติวัฏฏะสงสารโดยสิ้นเชิง
ด้วยพระบารมีมิอาจประมาณ
ลูกขอนอบน้อมนมัสการด้วยจิตใจ
ขอให้ลูกมีจิตสะอาดสว่างใส
หลุดพ้นไซร้สู่บ้านนิพพานเทอญ
สัมปจิตฉามิ

สวดอย่างน้อย 9 จบ อย่างมากตลอดเวลา

 

คุณประโยชน์ของการอุทิศส่วนกุศลแผ่เมตตาจิตให้สรรพสัตว์ทั้ง 3 โลกไปกับฉัพพรรณรังสี รัศมี 6 ประการ ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์แรกเริ่มมีดังนี้

1. โปรดช่วยสรรพสัตว์ได้ แดนเปรต อสุรกาย มนุษย์โลก สัตว์ทั้งที่มีชีวิตและเป็นภูมิผีวิญญาณเร่ร่อน แผ่ไปทั่วเทวโลก พรหมโลก ได้รับโมทนาบุญกับเรา การแผ่เมตตา แผ่ส่วนกุศลไปยังสรรพสัตว์ทั้ง 3 โลก รวมถึงเจ้ากรรมนายเวร จงทำทุกวัน จงตัดเวรตัดกรรม ให้อโหสิกรรมต่อกัน ยกเป็นอภัยทาน ถวายพระพุทธเจ้า ถ้าเราโกรธตอบจะเพิ่มภพชาติให้เกิดมาใช้หนี้เวรกรรมกันอีก

2. สวดด้วยจิตศรัทธาแท้ เทพ พรหมรักใคร่ สรรเสริญ เมตตาติดตามรักษาเราให้อยู่เย็นเป็นสุข

3. สวดตลอดเวลา คิดปรารถนาสิ่งใดก็สมหวัง

4. สวดตลอดเวลาจิตเป็นสมาธิ ภาวนาจิตไม่ฟุ้งซ่าน จิตสะอาดปราศจากนิวรณ์

5. จิตสะอาดสว่างไสว จิตหลุดพ้นจากการหลงยึดติดในขันธ์ 5 จิตเป็นจิตประภัสสร เป็น จิตพระอริยบุคคลได้ง่าย เพราะเป็นจิตที่มีเมตตา เคารพบูชา พระรัตนตรัยมองเห็นภัยในวัฏฏสงสาร เป็นจิตฉลาดไม่มีอวิชชา เป็นจิตที่มีพระนิพพานเป็นกรรมฐานได้ 8 กรรมฐาน คือ

     1) พุทธานุสสติกรรมฐาน
     2) ธรรมนุสสติกรรมฐาน
     3) สังฆานุสสติกรรมฐาน
     4) พรหมวิหาร 4 เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา 
     5) อุปสมานุสสติกรรมฐาน นึกถึงความดียิ่งของพระนิพพาน

6. เป็นการอโหสิกรรมซึ่งกันและกัน ตัดเวรตัดกรรม ยกเป็นอภัยทาน ถวายพระพุทธเจ้า ถ้าเจ้าโกรธก็เป็นการเพิ่มภพเพิ่มชาติ

7. การอุทิศแผ่กุศลไปยังสรรพสัตว์ทั้ง 3 โลก จงทำทุก ๆ วันละอย่างน้อยสวด 9 จบ ช่วยทั้งคนทั้งผี ทั้งสัตว์โลก สัตว์นรก ช่วยเทพเทวดา มีโอกาสโมทนากับพวกเราด้วย

8. พระคาถาสวดพระนามพระพุทธเจ้านี้ พระท่านให้ไว้แก่มวลมนุษย์มาจากเบื้องบนพระนิพพาน ให้สวดทุกวัน เพื่อช่วยมวลเวไนยสัตว์ และตนเองก็หลุดพ้นจากนรก เปรต อสุรกาย สัตว์เดรัจฉาน ไม่ต้องได้เกิดในแหล่งอบายภูมิ 4 อย่างนี้ เป็นการเสริมบารมีให้แก่ตนและผู้อื่น

9. การแผ่พลังจิตให้เป็นพลังไปรอบทิศจักรวาลทั้ง 3 โลกนั้น ทำจิตให้ว่างจากขันธ์ 5 ว่างจากกิเลสตัณหา ทำบุญกุศลทุกอย่าง ขอถวายทางจิตให้องค์สมเด็จพระบรมครูพระพุทธเจ้าโปรดโมทนาบุญกุศลทุก ๆพระองค์ เพื่อประโยชน์สูงสุดแด่มวลสรรพสัตว์ทุกจิตดวง ธรรมญาณได้รับผลบุญที่ลูกแผ่ไปให้ทุกดวงจิตธรรมญาณเทอญ การขอแรงพลังจิตขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นการขอแรงคลื่นวิทยุของท่านผู้เป็นใหญ่บุญบารมีใหญ่ ช่วยอีกแรงหนึ่งเพื่อให้สรรพสัตว์ 3 โลก ได้ยินคลื่นวิทยุได้ดียิ่งขึ้น จิตของสัตว์อบายภูมิน้อยนักที่จะได้รับได้ยินเหมือนคนตาบอด แต่ถ้าเขาโมทนายินดีรับกับการอุทิศบุญกุศลแผ่เมตตาไปให้กับเขา ก็ทำให้เขาเป็นสุข พ้นทุกข์จากอบายภูมิได้ทุกคน เราต้องทำจิตให้สะอาดทำจิตว่างจากขันธ์ 5 ปล่อยพลังจิตไปทั่วรอบทิศจักรวาล

10. สวดพระคาถาพระนามองค์สมเด็จพระปฐมบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ฝากบุญกุศลไว้กับท่านท้าวยมราชได้แน่นอน โปรดสัตว์ได้ทั่วทั้ง 3 ไตรภพ แล้วแต่จะกำหนดจิตโปรดได้หมดทุกประเภท ทั้งชาติกำเนิด 4 คือ(เกิดในไข่ เกิดในคูต เกิดเป็นตัว เกิดขึ้นเอง เช่น ผี เทพ พรหม ) ภูมิวิถี 6 คือ

     1) สัตว์นรก
     2) เปรต
     3) อสุรกาย
     4) สัตว์เดรัจฉาน 
     5) คน
     6) เทวดา พรหม

โปรดสัตว์ได้ตามวาระจิตของวิญญาณใด ถึงพร้อมย่อมสามารถเข้าถึงสุขติภูมิ คือ สวรรค์ และคนชั้นสูงมีความสุขตามฐานะ กฎของกรรมต่าง ๆ ที่คอยกีดกั้นขวางงาน เป็นเมตตาบารมี กฎของกรรมก็ตามไม่ทัน เพราะบุญใหญ่ เวลาการบำเพ็ญบารมีของแต่ละท่านก็แตกต่างกันคือ พระสาวกภูมิ ต้องบำเพ็ญบารมีนาน 1 อสงไขยกับแสนกัป พระอัครสาวก ต้องบำเพ็ญบารมีนาน 2 อสงไขยกับแสนกัป พระปัจเจกพุทธเจ้า ต้องบำเพ็ญบารมีนาน 2 อสงไขยกับแสนกัป พระพุทธเจ้าปัญญาธิกะ ต้องบำเพ็ญบารมีนาน 4 อสงไขยกับแสนกัป พระพุทธเจ้าศรัทธาธิกะ ต้องบำเพ็ญบารมีนาน 8 อสงไขยกับแสนกัป พระพุทธเจ้าวิริยะธิกะ ต้องบำเพ็ญบารมีนาน 16 อสงไขยกับแสนกัป

( คาถาแผ่เมตตาขอบารมีสมเด็จองค์ปฐมและอานิสงค์การสวดคาถาแผ่เมตตานี้ ได้มาจากท่านพระยายมราช)

ที่มา: เว็ปพลังจิต

  
สมเด็จองค์ปฐม

ประชาสัมพันธ์บอกบุญโครงการสร้างพระสมเด็จองค์ปฐมจากที่ต่างๆทั่วประเทศ article
พระองค์ที่ ๑๑ (สมเด็จองค์ปฐมในกายมนุษย์) article
คำสอนของสมเด็จองค์ปฐม article
รวมภาพสมเด็จองค์ปฐม article
ประวัติและการสร้างสมเด็จองค์ปฐม article[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (138066)

ลูกขอนำไปสวดบูชา (เพิ่มเติมนะค่ะ) เพราะสวดมนต์ทุกวัน อยู่แล้ว ซึ่ง ปกติ ก็จะสวดบูชาสมเด็จองค์ปฐม และคำนมัสการสมเด็จองค์ปฐม (ของเว็ปวัดท่าซุง อยู่แล้ว) แต่พอเข้ามา บ้าวสวนพีระมิด ลูกก็สวดเพิ่มเติม บท สวดบูชา สมเด็จพระพุทธปฐมศาสดาทีปนันต์มุนินทร์นายกโลกนาถ อุปลนวราช พีระมิด และก็ตามด้วย พระคาถาบูชาสมเด็จองค์ปฐมพระพุทธเจ้า บทนี้ เพิ่งสวด วันนี้ เป็นวันแรก เลยค่ะ ( คือว่า กล่าว คาถา 9 จบทั้งหมดเลยใช่ไหมค่ะ) และ ลูก ขออนุโมทนาสาธุ ทุกๆกุศลผลบุญ ที่ ลูกหลานชาวบ้านสวนได้ ร่วมพลังบุญ สร้างกันนะค่ะ สาธุ สาธุ ทุกๆประการค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น พลังบุญ (wiky20092009-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-04-08 12:22:00


ความคิดเห็นที่ 2 (138070)

ขออนุโมทนาบูญ ด้วยนะคะ และ ขออนุญาติ คัดลอกบทสวดนี้ไป สวดบูชา คู่กับคาถาปโตเมตัง ด้วย ค่ะ ก็อาจจะแจกจ่ายไห้คนอื่น ด้วยนะคะ สาธุ สาธุ สาธุ

ผู้แสดงความคิดเห็น จิราภรณ์ พลเภรีย์ วันที่ตอบ 2011-04-08 13:50:25


ความคิดเห็นที่ 3 (138464)

 

 

              ลูกขออนุโมทนาบุญและขออนุญาติคัดลอกด้วยค่ะ  สาธุ  สาธุ  สาธุ

ผู้แสดงความคิดเห็น chantana chunoon (coffee-dot-i-joker-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-05-01 18:02:18


ความคิดเห็นที่ 4 (138557)

   เป็นบุญอันยิ่งแล้วที่ลุกได้มาพบเรื่องราวของพระองค์และได้มีวาสนาบารมีได้สวดพระคาถาบูชาพระองค์ที่ทรงอานุภาพศักดิ์สิทธิ์เช่นนี้   พระคาถาบูชาองค์ปฐมพระพุทธเจ้า  ขอให้ท่านทั้งหลายน้อมนำไปปฏิบัติให้ได้ทุกวันเถิดครับ  อานิสงส์ที่ได้รับคุณเท่านั้นที่จะแจ้งแก่ใจของคุณเองว่าศักดิ์สิทธิ์มากน้อยเพียงใด  ขออนุโมทนาบุญกับผู้มีบารมีธรรมทุกท่านด้วยครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น บรรพชา (BB-BLACK-at-windowslive-dot-com)วันที่ตอบ 2011-05-08 09:01:20


ความคิดเห็นที่ 5 (138570)

ขออนุโมบุญค่ะ  สาธุ สาธุ สาธุ  

ผู้แสดงความคิดเห็น สมจิต (shindo_ploy-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-05-08 22:29:16


ความคิดเห็นที่ 6 (138762)

ลูกขออนุโมทนาบุญ และขออนุญาตคัดลอกด้วยครับ  สาธุ  สาธุ  สาธุ

ผู้แสดงความคิดเห็น วึระ ปัญญาสงค์ ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-05-22 18:44:34


ความคิดเห็นที่ 7 (138777)

ขออนุญาตินำเผยแผ่ในเนตให้ญาติธรรมค่ะ....สาธุ...

 

ผู้แสดงความคิดเห็น คนเคยทุกข์ (fasa_kao-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-05-23 09:57:53


ความคิดเห็นที่ 8 (138861)

ขออนุโมทนาบุญ และขออนุญาตคัดลอกย้อนหลังด้วยค่ะ เนื่องจากได้คัดลอกและ print ออกมาเก็บไว้ และได้สวดบูชาและท่องจำมาได้หลายวันแล้วค่ะ แต่ไม่ได้มาพิมพ์บอกเพื่อขออนุญาตก่อนค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น รภัทภร (rpg5054-at-yahoo-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-05-26 17:26:11


ความคิดเห็นที่ 9 (138889)

 

 

สาธุ  สาธุ  สาธุ  ลูกขออนุโมทนาบุญและอนุญาตคักลอก

ผู้แสดงความคิดเห็น นางสาวศุภรัฐ ปานธุเดช (Suparath36-at-yahoo-dot-co-dot-th)วันที่ตอบ 2011-05-27 18:40:06


ความคิดเห็นที่ 10 (139013)

สาธุ   สาธุ  สาธุ   ลูกขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ  สาธุ  และขออนุญาตคัดลอก คาถาพระพุทธเจ้าด้วยค่ะเอาไว้สวดเพิ่มจากที่สวดมนต์แล้ว ค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ต้อย* วันที่ตอบ 2011-05-31 21:09:32


ความคิดเห็นที่ 11 (139093)

 

 

ลูกได้นำคำถาบทนี้ไปสวด  รู้สึกว่าดี เป็นการอุทิศส่วนกุศลให้สรรพสัตว์ทั้งสามไตรภพ ขออนุโมทนาบุญ

ผู้แสดงความคิดเห็น suparath (Suparath36-at-yahoo-dot-co-dot-th) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-06-06 18:11:42


ความคิดเห็นที่ 12 (139139)

 

ลูกขออนุโมทนาสาธุ ขออนุญาตprint

และขอขมาที่ได้printไปเยอะแล้ว ลูกขอยึดมั่นพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต สาธุๆๆ

ผู้แสดงความคิดเห็น Pattanan (pattanan_ya-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-06-09 04:29:24


ความคิดเห็นที่ 13 (139194)

ลูกขออนุญาตสำเนาบทสวดมนต์ ไว้่สวดคู่กับบทสวดของวัดท่าซุง ขอโมทนา สาธุ สาธุ สาธุ

ผู้แสดงความคิดเห็น veera (vkhonyaem-at-yahoo-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-06-13 15:41:20


ความคิดเห็นที่ 14 (139202)

ลูกขออนุญาตPrin คาถาบูชาสมเด็จองค์ปฐม  , คาถาแผ่เมตตาขอบารมีสมเด็จองค์ปฐม   เพื่อลูกจะไดำนำไปสวด ลูกขอนมัสกราบแทบ ที่อนุเคราะห์บทนี้ ลูกจะได้นำไปสวดทุกวัน ลูกขออนุโมทนา สาธุ สาธุ สาธุ

ผู้แสดงความคิดเห็น ประกอบจิตร เจริญกุล วันที่ตอบ 2011-06-13 20:26:35


ความคิดเห็นที่ 15 (139659)

 

ขออนุญาตคัดลอก พิมพ์ เพื่อนำไปสวดและส่งเมล์ต่อนะคะ  ขออนุโมทนาและขอบพระคุณค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น สิริกาญจน์ รุ่งพิพัฒน์สุข (sirikan_nuch-at-windowslive-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-07-11 12:18:36


ความคิดเห็นที่ 16 (139694)

กลอยใจ

ข้าพเจ้าขออนุโมทนาบุญทุกบุญ ร่วมกับบ้านสวนพีระมิด และได้ดูรายการของอ.อุบล ทุกวันอาทิตย์

( ที่อยู่บ้าน )

ดิฉันขออนุญาติคัดลอกคาถาบูชาสมเด็จองค์ปฐมและคาถาแผ่เมตตา ขอบารมี สมเด็จองค์ปฐมด้วยค่ะ สาธุ

สาธุ สาธุ

ผู้แสดงความคิดเห็น กลอยใจ วันที่ตอบ 2011-07-13 15:03:27


ความคิดเห็นที่ 17 (139864)

ขออนุโมทนาบุญทุกๆบุญด้วยนะค่ะ และขออนุญาติ print  พระคาถาบูชาสมเด็จองค์ปฐม และคาถาแผ่เมตตา ขอบารมี สมเด็จองค์ปฐมด้วยค่ะ สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ

ผู้แสดงความคิดเห็น ppp วันที่ตอบ 2011-07-31 19:35:48


ความคิดเห็นที่ 18 (139992)

ขอเรียนถามผู้รู้ค่ะ ปกติจะสวดมนต์ทุกเช้า โดยเริ่มที่บูชา,นมัสการ,ขอขมา พระรัตนตรัย ถวายพรพระ (อิติปิโส) ,สมาทานศีล,พาหุงมหากา,ชินบัณชร

 

ไม่ทราบว่าถ้าจะสวดบูชาสมเด็จองค์ประถม จะต้องสวดช่วงไหนคะ ควรจะสวดก่อนทุกพระคาถาหรือไม่

ขอบคุณค่ะ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น พเยาว์ นนทวงศ์ (tingnaja-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-08-12 11:17:59


ความคิดเห็นที่ 19 (140062)

ขออนุญาติคัดลอกเพื่อนำไปสวดนะคะ ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น เดือนสาม วันที่ตอบ 2011-08-23 09:23:54


ความคิดเห็นที่ 20 (140222)

ขออนุญาตคัดลอก พิมพ์ เพื่อนำไปสวดและส่งเมล์ต่อนะคะ  ขออนุโมทนาและขอบพระคุณค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น มยุรฉัตร สุดจิตต์ ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-09-06 16:20:12


ความคิดเห็นที่ 21 (140282)

 

กราบขออนุญาตคัดลอกไว้สวดบูชาและแผ่เมตตา นำไปเผยแพร่ตามโอกาสและวาระที่พึงมี  ขอกราบอนุโมทนาบุญกับท่านอาจารย์อุบล เว็ปมาสเตอร์บ้านสวนพีระมิดและทุก ๆ บุญที่ร่วมทำกับบ้านสวนพีระมิดคะ...มยุรีพร.

ผู้แสดงความคิดเห็น นางมยุรีพร ภาชนะวรรณ (ma_parchanawan-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-09-09 15:19:58


ความคิดเห็นที่ 22 (140656)

ขออนุโมทนาบุญค่ะ และขออนุญาตคัดลอกเพื่อนำไปอ่านและเผยแพร่ต่อ นะคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น นฤชล การุณจิตต์ (karunjitt-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-10-20 10:59:55


ความคิดเห็นที่ 23 (140762)

ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ  และขออนุญาตคัดลอกเพื่อนำไปอ่านและเผยแพร่ต่อไป 

สาธุ  สาธุ  สาธุ

ผู้แสดงความคิดเห็น สุวพัชร โสมะเกษตริน (suwapat16-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-11-09 14:25:54


ความคิดเห็นที่ 24 (141041)

                    ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ  ขออนุญาตคัดลอกและขอขอบคุณเป็นอย่างสูงค่ะ

        

                        

                                              วิภาดา  คุ้มสวัสดิ์

ผู้แสดงความคิดเห็น วิภาดา คุ้มสวัสดิ์ (gunda2553-at-gmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-12-07 17:16:02


ความคิดเห็นที่ 25 (141145)

ลูกขออนุโมทนาสาธุด้วยนะค่ะ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น นางสาวสกุลรัตน์ ปิ่นคีรี (pin_khiri-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-12-22 12:48:15


ความคิดเห็นที่ 26 (141186)

ขออนุญาติคัดลอกเพื่อไว้สวดทุกวันด้วยค่ะ อนุโมทนาสาธุกลับทุกคนที่ได้ไปบ้านสวนพีระมิดด้วยนะค่ะ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น นางสาวสกุลรัตน์ ปิ่นคีรี (pin_khiri-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-12-30 12:43:52


ความคิดเห็นที่ 27 (141223)

อนุโมทนา สาธุ

ขออนุญาตคัดลอกไว้สวดบูชาและแผ่เมตตาค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ลูกคุณแม่ วันที่ตอบ 2012-01-04 15:40:35


ความคิดเห็นที่ 28 (141651)

ขออนุญาต Copy พิมพ์ เพื่อนำไปสวดและส่งเมล์ต่อนะคะ  ขออนุโมทนาและขอบพระคุณค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น s.lees วันที่ตอบ 2012-01-27 12:47:39


ความคิดเห็นที่ 29 (141700)

ลูกขออนุญาติคัดลอกไปสวดและส่งเมลต่อให้ญาติๆและเพื่อนๆ

กราบขอบพระคุณท่ายอาจารย์อุบลและครอบครัวมากๆค่ะ

และขออนุโมทนาบุญกับพี่น้องลูกน้านสวนทุกๆท่านค่ะ สาธุ สาธุๆๆๆ

ภิญญาพัชญ์ ไชยวัฒน์รัตนา

ผู้แสดงความคิดเห็น ภิญญาพัชญ์ ไชยว้ฒน์รัตนา (nid_pinyapat-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-02-03 08:37:23


ความคิดเห็นที่ 30 (141739)

ลูกขอนอมจิต อนุโมทนา สาธุ

เมื่อพบภาวะแห่งทุกข์บุญเท่านั้นที่จะนำพาสื่งที่ขัดเกลาจืตให้เกิดประกายแห่งแสงสว่างในมุมมึด พระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ท่านและครูบาอาจารย์รวมถึงผู้ที่มีส่วนร่วมที่ทำให้เกิดสารนี้ แสงสว่างที่เปิดให้ดวงจิตน้อยๆนี้ได้มี สตื มีพล้งสู้เพื่อให้ถึงหนทางแห่งจืตที่จะหลุดพ้นในภพสมัยนี้       ขอกราบอนุญาตคัดลอก  พร้อมเผยแผ่ ตามโอกาสวาสนาและวาระอันเหมาะสม

ผู้แสดงความคิดเห็น วิภาดา (ป้อม) ทองทั่วธนาวุฒิ (wipadat_-at-hotmail-dot-co-dot-th) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-02-09 12:09:06


ความคิดเห็นที่ 31 (141811)

ขออนุโมทนา และขออนุญาตคัดลอกด้วยนะคะ สาธุ   ขอขอบพระคุณอาจารย์ด้วยคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น พรทิพย์ อภิสิทธิวาสนา วันที่ตอบ 2012-02-23 23:31:23


ความคิดเห็นที่ 32 (141922)

ขออนุโมทนาสาธุด้วยค่ะ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น สกุลรัตน์ ปิ่นคีรี วันที่ตอบ 2012-03-08 12:26:05


ความคิดเห็นที่ 33 (141935)

ขออนุโมทนากับสิ่งที่ท่านได้กระทำ   ขอให้ทุกๆๆๆท่านจงประสพแต่ความสุขความเจริญ  

ผู้แสดงความคิดเห็น ถาวร สายสร้อย วันที่ตอบ 2012-03-09 14:26:47


ความคิดเห็นที่ 34 (141938)

ขออนุโมทนาบุญค่ะ  หนูได้สวดมนต์ทุกคืนทำให้จิตใจสงบมากขึ้น  สาธุ

ผู้แสดงความคิดเห็น พัชรี เนินกร่าง (pat_lukpar-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-03-09 16:47:31


ความคิดเห็นที่ 35 (142042)

อนุโมทนา สาธุ

อนุโมทนา สาธุ กับท่านพระยายมราชค่ะที่ได้นำคาถามาเผยแพร่ สาธุ สาธุ สาธุ

 ( คาถาแผ่เมตตาขอบารมีสมเด็จองค์ปฐมและอานิสงค์การสวดคาถาแผ่เมตตานี้ ได้มาจากท่านพระยายมราช)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น อารียา ตันยาลักษณ์ (areeya_bkk10-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-03-20 10:44:18


ความคิดเห็นที่ 36 (142067)

ขออนุโมทนา สาธุ

กับทุกบูญที่บ้านสวนพีระมิดด้วยค่ะ ลุกได้นำบทสวดบูชาสมเด็จองค์ปฐมมาสวดแล้วค่ะ และสวดตอนก่อนนอนเป็นประจำค่ะ ลูกขอกราบสมเด็จองค์ปฐมและท่านอาจารย์อุบลด้วยความเคารพศรัทธาอย่างสูงค่ะ และกราบขอบพระคุณครูมิ้มที่ได้แนะนำให้หนูได้รู้จักบ้านสวนพีระมิดด้วยค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น สกุลรัตน์ ปิ่นคีรี (Pin_khiri-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2012-03-24 15:39:37


ความคิดเห็นที่ 37 (142090)

 ลูกขออนุโมทนา 

ขออนุญาตคัดลอกไว้สวดบูชา

และแผ่เมตตาค่ะ

 

  สาธุ สาธุ สาธุ

ผู้แสดงความคิดเห็น เบ็ญจากาญจน์ ศุภศิริว้ฒนา (aungpao-dot-benjy-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2012-03-30 04:27:02


ความคิดเห็นที่ 38 (142095)

กราบขออนุญาติอัญเชิญรูปสมเด็จองค์พระปฐมขึ้นปกหนังสือธรรมะ และคัดลอกหน้านี้ทั้งหน้าเพื่อพิมพ์หนังสือเป็นธรรมะทานค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น อารียา ตันยาลักษณ์ (areeya_bkk10-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-03-31 11:49:15


ความคิดเห็นที่ 39 (142165)

ลูกขออนุโมทนาสาธุด้วยต่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น สกุลรัตน์ ปิ่นคีรี (Pin_khiri-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2012-04-08 17:57:10


ความคิดเห็นที่ 40 (142755)

สาธู ขออนุโมทนา และคัดลอดบทสวนมนต์นี้ เพื่อนำไปสวดมนต์ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ขีวิต

ผู้แสดงความคิดเห็น จิตติมา วันที่ตอบ 2012-06-27 16:27:39


ความคิดเห็นที่ 41 (142965)

ขออนุญาต print ไปสวดบูชาค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น petch วันที่ตอบ 2012-07-05 22:42:36


ความคิดเห็นที่ 42 (143209)

ขอบคุณค่ะ

ลูกจะนำมาปฏิบัติตามที่ท่าน อ.อุบล ได้เมตตาค่ะ

สาธุ...สาธุ...สาธุ.

ผู้แสดงความคิดเห็น กมลวรรณ์ วันที่ตอบ 2012-07-12 16:07:04


ความคิดเห็นที่ 43 (143566)

ขออนุโมทนา สาธุ  และขออนุญาติคัดลอดบทสวนมนต์นี้ เพื่อนำไปสวดมนต์ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ขีวิต


ขอขอบคุณมากค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น อาจินต์ ภิรมย์รักษ์ ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-08-09 10:35:26


ความคิดเห็นที่ 44 (143852)

ขออนุโมทนาสาธุ  และขออนุญาตคัดลอกบทสวด 

พระคาถาบูชาองค์ปฐมพระพุทธเจ้า ด้วยนะคะ

ขอขอบคุณมากค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น บุศย์รินทร์ วิรุฬห์โสภณ ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-09-23 17:44:38


ความคิดเห็นที่ 45 (143999)

                                 ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ

       และขออนุญาตคัดลอก เพื่อนำไปอ่านและเผยแพร่ต่อไป สาธุ ค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น นัยนา ชมภูบุตร ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-10-17 11:39:58


ความคิดเห็นที่ 46 (144007)

ลูกขออนุญาติคัดลอกเพื่อนำไปสวดบูชา ด้วยนะค่ะ

และขออนุโมนทนาสาธุ  สาธุ สาธุ  ด้วยค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ศรีสมัย ฉวีศักดิ์ (srisamaipet-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-10-20 16:05:37


ความคิดเห็นที่ 47 (144095)

  ลูกขออนุโมทนา 

ขออนุญาตคัดลอกไว้สวดบูชา

และแผ่เมตตาค่ะ

และขออนุญาตนำบทสวดนี้ไปเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ตด้วยค่ะ

 

 

  สาธุ สาธุ สาธุ

ผู้แสดงความคิดเห็น ขวัญตา บุญชุ่ม ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-11-22 20:12:45


ความคิดเห็นที่ 48 (144365)

ขออนุโมทนาบุญค่ะ และขออนุญาตคัดลอกเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น จุฑามาส สุขุมวาท ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-12-25 11:10:04


ความคิดเห็นที่ 49 (144488)

สาธุ สาธุ สาธุ

ลูกขอน้อมนำสวดพระคาถาบูชาองค์ปฐมพระพุทธเ้จ้า ค่ะ และขออนุญาตคัดลอกค่ะ

ขอน้อมกราบแทบพระบาทค่ะ

กราบ กราบ กราบ  

ผู้แสดงความคิดเห็น ละม่อม ทองเจือ ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2013-01-31 07:17:43


ความคิดเห็นที่ 50 (144689)

ดิฉันขออนุญาตคัดลอกไปสวดและปฏิบัติตามค่ะ

สาธุค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น วลัยพันธ์ มณีทรัพย์ (nong_marneesub-at-live-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2013-03-22 19:20:12[1]


Copyright © 2010 All Rights Reserved.