ReadyPlanet.com
dot
dot
พระรัตนตรัย และ ครูบาอาจารย์
dot
bulletสมเด็จองค์ปฐม
bulletหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ
bulletพระอาจารย์รัตน์ รตนญาโณ
bulletดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
dot
รายการคุยไปแจกไป
dot
bulletรายการคุยไปแจกไป
dot
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
dot
bulletข่าวสารประชาสัมพันธ์
dot
กิจกรรมบ้านสวนพีระมิด
dot
bulletค่ายบ้านสวนพีระมิด
bulletภาพและคลิปวิดิโอจากบ้านสวนพีระมิด
dot
บทความที่น่าสนใจ
dot
bulletบทความที่น่าสนใจ
bulletคู่มือหนีกรรมผิวพรรณ
bulletคำสารภาพบาป และ ประสบการณ์กฏแห่งกรรม
dot
International Version (ภาคภาษาต่างประเทศ)
dot
bulletEnglish Articles (บทความภาษาอังกฤษ)


อ.อุบล ศุภาเดชาภรณ์  บ้านสวนพีระมิด


บทสมาทานพระกรรมฐาน พร้อมเสียงสวด หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ article

บทสมาทานพระกรรมฐาน พร้อมเสียงสวด หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ

(นะโม 3 จบ)

อิมาหัง ภะคะวา อัตตะภาวัง ตุมหากัง ปะริจัจชามิ

ข้าแต่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญ ข้าพพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
ขอมอบกาย ถวายชีวิต แด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ข้าพพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขออาราธนาบารมี
พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆพระองค์
พระธรรม และพระอริยสงฆ์ทั้งหลาย
ครูบาอาจารย์ทั้งหลาย สืบๆกันมา มีหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค
(และหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง) เป็นที่สุด

ขอได้โปรดยกจิตของข้าพเจ้า ขึ้นสู่ภาวะพระกรรมฐานทั้ง ๔๐ ทัศ
พระปีติทั้ง ๕ และวิปัสสนาญาณทั้ง ๙
ขอพระกรรมฐานทั้ง ๔๐ ทัศ พระปีติทั้ง ๕
และวิปัสสนาญาณทั้ง ๙ จงมาบังเกิดปรากฏ
ในกายทวาร ในวจีทวาร ในมโนทวาร
ของข้าพระพุทธเจ้า ณ กาลบัดเดี๋ยวนี้เถิด

ขอได้โปรดยกจิตของข้าพเจ้า ขึ้นสู่ภาวะแห่งเมฆจิต
สามารถกำหนดจิต รู้ภาวะการณ์ต่างๆ
ทั้งเหตุ ผล อดีต อนาคต และปัจจุบัน ได้ทุกขณะจิต
ที่ปรารถนาจะรู้ เมื่อรู้แล้ว ขอให้เห็นภาพนั้น ได้ชัดเจนแจ่มใส
และพยากรณ์ได้ตามความเป็นจริงทุกประการ
เหตุใดที่จะพึงบังเกิดแก่ข้าพเจ้า ขอให้ข้าพเจ้าได้รู้เหตุนั้น
ได้โดยมิต้องกำหนดจิต แม้แต่ประการใด ณ กาลบัดเดี๋ยวนี้เถิด




หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ

รวมคาถาหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ article
หลวงพ่อฤาษีลิงดำฝากศิษย์ไปกราบหลวงปู่ดู่ article
บทคาถาเงินล้าน พร้อมเสียงสวด หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ article
บทขอขมาพระรัตนตรัย พร้อมเสียงสวด หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ article
บทอุทิศส่วนกุศล พร้อมเสียงสวด หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ article
กรรมฐาน40 (คลิปวิดีโอ) article
ที่มาของคาถาเงินล้าน และประสบการณ์การท่องคาถา
นิทาน "จุไรท่องเที่ยวดวงดาว" โดยหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ article
หนังสือการฝึกมโนมยิทธิ - ธรรมทานจากค่ายบ้านสวนพีระมิดรุ่น2 article
เสียงธรรม แนะนำผู้ฝึกมโนยิทธิ(มีฤทธิ์ทางใจ) - ธรรมทานจากค่ายบ้านสวนพีระมิดรุ่น2 article
พระธรรมเทศนาและคำสอนจากหลวงพ่อ รวบรวมจากเว็ปไซต์ต่างๆ article



[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (138273)

อนุโมทนาสาธุค่ะ

สวดก่อนนอนทุกคืนเลยค่ะ

จิตสงบดี

ชอบทำอะไรเหมือนรู้ล่วงหน้า

เหมือนมีใครมาดลใจบอกให้รู้เลยค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น คุิณิตา ใจสะอาด (u_duck2-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-04-21 13:32:47


ความคิดเห็นที่ 2 (139042)

ดิฉันเป็นอีกคนหนึ่งที่ใฝ่ในการปฏิบัติธรรมเพื่อให้ข้าพเจ้าดับทุกข์ให้กับตัวเอง  ให้เข้าถึงกรรมฐานตามคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และได้สวดตามเสียงของหลวงพ่อฤาษีลิงดำ แล้ว 3 จบ   วันคงพอแค่ก่อนนะค่ะ   ดึกมากแล้วกลับมาจากทำงานก็มีนั่งดูวีดีโอบ้านสวนพีระมิด  ได้เข้าใจการปฏิบัติตัวมากยิ่งขึ้น  เช่น ว่าจิตวิญาณมีจิต  บุญ บาปมีจริง   การเป็นหนีสงฆ์ เอาของพระมาใช้โดยไม่ถูกต้องเป็นบาป ตกนรกด้วย  ต่อไปดิฉันจะได้นำไปปฏิบัติตัวให้ถูกต้อง และบอกต่อญาติมิตร และผู้คนที่สามารถบอกได้ค่ะ...สาธุ  อนุโมทนาบุญกับ อ.อุบล และคุณมาร์คและคุณเพชรที่ได้ นำแว็ปไซร์ ให้ผู้มีบุญสนใจ  อยากพ้นทุกข์และล้างบาปเกิดความรู้ความเข้าใจในพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากยิ่งขึ้น   ประเทศชาติและบ้านเมืองของเราจะได้มีความสุขตลอดไป    สาธุ.....ค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ต้อย* วันที่ตอบ 2011-06-01 23:09:36


ความคิดเห็นที่ 3 (139107)

  ลูกขออนุญาตโหลดนะครับ

ขอบคุณครับ

สาธู

ผู้แสดงความคิดเห็น นายคมกริช นามมงคุณ (komkom-dot-ko-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-06-06 23:58:54


ความคิดเห็นที่ 4 (141747)

ดิฉันได้นำบทสวดมนต์ ไปสวดทุกคืนก่อนนอน และนั่งสมาธิทำให้จิดใจสงบมากขึ้น ขออนุโมทนาบุญกับอาจารย์อุบล  และสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้านสวนพีระมิด ค่ะ สาธุ

ผู้แสดงความคิดเห็น พัชรี เนินกร่าง (pat_lukpar-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-02-10 15:16:21


ความคิดเห็นที่ 5 (142091)

   ลูกขออนุญาตคัดลอก

บทสมาทานพระกรรมฐาน

พร้อมเสียงสวด หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ

ขอบคุณค่ะ

สาธู

ผู้แสดงความคิดเห็น เบ็ญจากาญจน์ ศุภศิริว้ฒนา (aungpao-dot-benjy-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2012-03-30 04:35:50


ความคิดเห็นที่ 6 (142335)

มีลูกศิษย์หลวงพ่อฤาษี ได้แต่งนิยายออนไลน์ เป็นที่ฮือฮา จนมีคนเรียกร้อง สุดท้ายได้ตีพิมพ์จำหน่าย

ชื่อ นิยายหมอเถื่อน  นำเรื่องเล่า คำสอนของหลวงพ่อฤาษีลิงดำ มาร้อยเป็นเรื่องราว  มีคนติดตามอ่านมากมาย
 

ผู้แต่ง ก็มีเมตตาให้อ่านออนไลน์ได้ฟรี ๆ ที่ http://www.pendulumthai.com/morethandoctor_main.html

หรือถ้าอยากจะไปซื้อเป็นเล่ม ก็หาซื้อได้ที่ ซีเอ็ด ทุกสาขา เล่มละ 380 บาท

ขอให้บารมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อ คุ้มครองทุกท่านด้วย

ผู้แสดงความคิดเห็น pendulumthai (pendulumthai-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2012-05-02 11:16:10



[1]


Copyright © 2010 All Rights Reserved.