ReadyPlanet.com
dot
dot
พระรัตนตรัย และ ครูบาอาจารย์
dot
bulletสมเด็จองค์ปฐม
bulletหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ
bulletพระอาจารย์รัตน์ รตนญาโณ
bulletดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
dot
รายการคุยไปแจกไป
dot
bulletรายการคุยไปแจกไป
dot
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
dot
bulletข่าวสารประชาสัมพันธ์
dot
กิจกรรมบ้านสวนพีระมิด
dot
bulletค่ายบ้านสวนพีระมิด
bulletภาพและคลิปวิดิโอจากบ้านสวนพีระมิด
dot
บทความที่น่าสนใจ
dot
bulletบทความที่น่าสนใจ
bulletคู่มือหนีกรรมผิวพรรณ
bulletคำสารภาพบาป และ ประสบการณ์กฏแห่งกรรม
dot
International Version (ภาคภาษาต่างประเทศ)
dot
bulletEnglish Articles (บทความภาษาอังกฤษ)


อ.อุบล ศุภาเดชาภรณ์  บ้านสวนพีระมิด


รวมคาถาหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ article
 
พระพุทธคาถา

สัมมาสัมพุทธัสสะ พระอะระหังพุทโธ นะโมพุทธายะ

สวดทุกคืน คืนละ 7 จบ
อานุภาพคาถามีดังนี้
 

  1. ศัตรูจะพินาศไปเองเมื่อคิดประทุษร้าย
  2. จะเกิดผลในด้านมงคลทุกประการตามที่ปรารถนา
  3. จะสามารถเห็นได้แจ่มแจ้งด้วยญาณ เห็นได้ชัดเจนทุกประการ และทุกขณะที่ประสงค์จะเห็น
  4. เป่าให้ศิษย์ผู้เรียนทิพยจักขุญาณ และเรียนไปปรโลกได้ มีญาณเครื่องเห็นแจ่มใส

คาถาพระปัจเจกพระพุทธเจ้า

ตั้งนะโมฯ 3 จบก่อนแล้ว นมัสการสรณคมณ์ (พุทธัง สรณัง คัจฉามิ ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ สังฆังสรณัง คัจฉามิ) แล้วให้สมาทานศีล 5 (ปาณา ฯลฯ สุราเมระยะฯ )แล้วจึงท่อง พุทธะ มะ อะ อุ นะโมพุทธายะ วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถิโย พุทธัสสะ มานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม

สวดเช้าเย็น ครั้งละ 9 จบ จะทำให้มีความคล่องตัวในความเป็นอยู่ เงินไม่ขาดมือ.

คาถาอภิญญารวม

โสตัตตะภิญญา

คาถารวมจิต

อิติ สัมมาสัมพุทธัสสะ มะมะ จิตตัง

คาถาปราโมทย์

ปราโมทย์

คาถาพระนิพพานนิมิต

นิมิตจิตติ นิมิตจิตตา นิพพานจิตติ นิพพานจิตตา

คาถาขีณาสวานิตยา และนิพพานสุขัง

ขีณาสวานิตยา และนิพพานสุขัง

คาถาเรียกจิตคน

จิตตะ มหาจิตตัง ปิยัง มะมะ (เรียกจิตคนสำหรับเทศน์ อบรม สนทนา ทำให้ใจคนน้อมมาหา)

คาถาสนองกลับผู้กระทำไสยศาสตร์

สัมปจิตฉามิ

คาถาป้องกันคุณไสย และกันยาพิษ ยาสั่ง

เมสัมมุขา สัพพาหะระติ เตสัมมุขา

คาถากำบังตัว

สัมปะติจฉามิ

คาถากันฟ้าผ่า

อากาเสจะ พุทธทิปังกะโร นะโมพุทธามะ

คาถาสมเด็จพระพุทธกัสสป

๑ พุทธัง มัดจิต ธัมมัง มัดใจ ศัตรูทั้งหลาย วินาศสันติ 
๒ พุทธัง มัดจิต ธัมมัง มัดใจ โรคภัยทั้งหลาย วินาศสันติ
๓ ฆะเตสิ ฆะเตสิ กิงกะระณัง ฆะเตสิ อะหังปิตัง ชานามิ ชานามิ


หลวงพ่อบอกคาถาบทนี้ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๒๐ คาถาบทนี้ ท้าวเวสสุวัณให้มา ท่านบอกว่าให้สวดมนต์ไว้ทุกคืน ก่อนอื่นให้ระลักถึงบารมีของพระพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ อันมีสมเด็จพระพุทธกัสสปทรงเป็นประธาน เพราะท่านเป็นเจ้าของถาถานี้

พุทธัง มัดจิต ธัมมัง มัดใจ ศัตรูทั้งหลาย วินาศสันติ

พุทธัง มัดจิต ธัมมัง มัดใจ โรคภัยทั้งหลาย วินาศสันติ

ในบรรทัดที่ ๒ นี้รักษาโรค ท่านบอกว่าเสกน้ำให้กิน เสกอะไรให้กิน เสกข้าวให้กินก็ได้นะ แม้แต่ยาพิษมันก็สลายตัว อีกบทหนึ่งเป็นของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน

ฆะเตสิ ฆะเตสิ กิงกะระณัง ฆะเตสิ อะหังปิตัง ชานามิ ชานา

ทั้งสามบทนี้ท่านให้สวดพร้อมกันเลย เวลาฉันข้าวก็เสก กลางคืนก็ให้ภาวนาไว้นะ ภาวนาไว้สักครู เช้าเย็นอะไรนี่นะ ท่านบอกว่าศัตรูจะพินาศไปเอง สำหรับบทหลังศัตรูทำอะไรไม่ได้ จะทำอะไรแล้วเราจะต้องรู้อยู่เสมอ บทกลางนะทำลายโรค ได้ทำลายโรคนี่ดีใช่ไหม เสกข้าวนะ ข้างที่เราจะฉัน เสกซะหมด และคนอื่นกินก็เป็นยาไปหมด ให้เป็นยาสำรับคนอื่นด้วยนะ ดีไหม ถ้าเห็นว่าดี ถ้าคุณจะให้รักษานี่นะ ถ้าจะใช้รักษาโรค คุณจะต้องหาดอกบัวมา ๓ ดอด ธูป ๕ ดอก เทียน ๑ เล่ม บูชาขอต่อพระพุทธรูป (ผมเข้าใจว่า ถ้าไม่นำสิ่งที่ให้นำมาผลกรรม โรค นั้นจะตกที่คนรักษา)

ถ้าใครต้องการจะให้เรารักษา ต้องบังคับให้เขาเอาดอกบัวมา ๓ ดอกนะ ธูป ๕ เทียน ๑ เสกน้ำมนต์ เสกอะไร อะไรให้กินได้ นั่งทำก็ได้ นอนก็ได้ ภาวนาให้เป็นฌานเป็นฌานในกรรมฐานภายในตัวเสร็จ อย่าลืมนะ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เกาก็ได้ผลเท่ากันเป็นฌาน

คาถาพระอินทร์

สหัสสเนตโต เทวินโท ทิพจักขุง วิโสทายิ

(ใช้กับการเรียน ให้อ่านหนังสือแล้วจำได้ ทำข้อสอบได้)

คาถาพระยายม

นะโมพุทธายะ

พุทธคาถา

มหาวิชโย โหหิ อสังวาโส

(ภาวนากันอันตรายทุกอย่าง ผู้คิดร้าย จะย่อยยับไปเอง เป็นมหามงคลทุกอย่าง)

คาถาเมตตา

พระอรหัง สุคโต ภควา นะเมตตาจิต

(คาถาบทนี้ หลวงพ่อบอกว่าให้ใช้เวลาไปติดต่อผู้อื่น เพื่อขอความช่วยเหลือ โดยก่อนจะออกจากบ้าน ให้นึกใบหน้าของผู้ที่เราจะไปหาก่อน แล้วภาวนาคาถาบทนี้ไปด้วย เมื่อไปพบแล้วจะสำเร็จผลตามที่ต้องการ

คาถาบทนี้หลวงพ่อท่านบอกว่าเป็นคาถาของ หลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง ภูเก็ต)

คาถาสมเด็จประทาน

มหาโคตมะ ปาทะเกหิ จะ อปาทะเกหิ เม เมตตัง เมตตัง

(เสกของต่างๆ ให้มนุษย์ จะได้มีจิตเมตตาต่อกัน เสกอะไรก็ได้)

คาถาพระโมคคัลลานะ ประทาน

1.อิติ สุกขติ สุกขโต
(ทำน้ำมนต์ให้คนอยู่ในบ้าน จะได้รับความเมตตาเป็นพิเศษ)

2.อิติ สุคติ สุคโต
(ทำน้ำมนต์ให้คนเดินทาง จะประสบผลสมประสงค์และปลอดภัยทุกประการ)

คาถาท่านท้าวเวสสุวัณ

พยัคฆา พยัคฆัง มานี่ให้หมด

(เป็นคาถาภาวนาให้คนมารวมกัน อธิษฐานเอาตามใจ ภาวนาเรียกเสกแป้ง สีผึ้งก็ได้)

คาถาป้องกันอันตราย

รูปพระพุธโธ โหหิ

(ภาวนาคาถานี้ เสกน้ำลายกลืนลงไปก่อนออกจากบ้าน ท่านกล่าวว่า แม้ปืนก็ยิงไม่ออก)

คาถานวด

อิมัสมิงมาเล อิมังเต มาสัง วัสสัง อุเปมิ

(นึกถึงพระรัตนตรัยก่อนว่าคาถา แล้วให้ภาวนาเรื่อยไปขณะนวด)

เสกของขายภายในร้าน

นะมะนะอะ นอกอนะกะ กอออนออะ นะอะกะอัง อุมิอะมิ มหิสุตัง สุนะพุทธัง สุอะนะอะ

คาถาให้สารภาพ

กัณหัง อเสนโต อเทสยิ

(บอกความจริงให้หมด)

คาถาท่านท้าวมหาราชทั้ง 4

อิติ สัมมาสัมพุทธัสสะ พระอรหังรักษา

(ท่านบอกว่าท่องคาถาบทนี้แล้ว ไม่ต้องกลัวอันตราย)

คาถาสมเด็จพระพุทธกัสสป

จิเจตะสา มหามันตัง

(สอนให้ทำน้ำมนต์ ใช้การทุกอย่างสวัสดี เป็นมหาเมตตา และทำลายโชคร้ายทั้งหมด ให้กลายเป็นดี รักษาโรคทั้งหมด ตามแต่จะอธิษฐาน)

คาถาโรยทราย (นะจังงัง)

นะโม พุทธายะ (ว่า 1 จบ)
อิติ ศัตรู ยามาคะตา(โรยไปว่าไป)
 

(ป้องกันศัตรู)

คาถาเสกขี้ผึ้งสีปาก เมตตามหานิยม

(คาถาพระพุทธกัสสป)

นาสังสิโม ปาสุอุชา10รอบ

 หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ

หลวงพ่อฤาษีลิงดำฝากศิษย์ไปกราบหลวงปู่ดู่ article
บทคาถาเงินล้าน พร้อมเสียงสวด หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ article
บทสมาทานพระกรรมฐาน พร้อมเสียงสวด หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ article
บทขอขมาพระรัตนตรัย พร้อมเสียงสวด หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ article
บทอุทิศส่วนกุศล พร้อมเสียงสวด หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ article
กรรมฐาน40 (คลิปวิดีโอ) article
ที่มาของคาถาเงินล้าน และประสบการณ์การท่องคาถา
นิทาน "จุไรท่องเที่ยวดวงดาว" โดยหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ article
หนังสือการฝึกมโนมยิทธิ - ธรรมทานจากค่ายบ้านสวนพีระมิดรุ่น2 article
เสียงธรรม แนะนำผู้ฝึกมโนยิทธิ(มีฤทธิ์ทางใจ) - ธรรมทานจากค่ายบ้านสวนพีระมิดรุ่น2 article
พระธรรมเทศนาและคำสอนจากหลวงพ่อ รวบรวมจากเว็ปไซต์ต่างๆ article[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (138224)

 อนุโมทนาสาธุครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น นายคมกริช นามมงคุณ เบลล์ (komkom-dot-ko-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-04-18 22:46:10


ความคิดเห็นที่ 2 (138251)

ขอบคุณคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น สาวเดือน (panitee2010-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-04-19 23:12:28


ความคิดเห็นที่ 3 (138252)

ขอบคุณคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น สาวเดือน (panitee2010-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-04-19 23:12:30


ความคิดเห็นที่ 4 (138572)

 อนุโมทนาค่ะ สาธุ

ผู้แสดงความคิดเห็น สมจิต (shindo_ploy-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-05-08 22:57:52


ความคิดเห็นที่ 5 (138618)

อนุโมทนาสาธุ

ผู้แสดงความคิดเห็น ฐิติพงศ์ (thitipong42008-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-05-12 09:50:25


ความคิดเห็นที่ 6 (139214)

โมทนาสาธุ สาธุ สาธุ

ผู้แสดงความคิดเห็น veera (vkhonyaem-at-yahoo-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-06-15 12:55:59


ความคิดเห็นที่ 7 (139254)

สาธุ ค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น pookpick (yingjayawan-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-06-19 00:47:34


ความคิดเห็นที่ 8 (140551)

อนุโมทนา สาธุ สาธุ สาธุ ครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ชรินทร์ ด้วงทอง (charin2517-at-hotmail-dot-co-dot-th) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2011-10-08 10:40:31


ความคิดเห็นที่ 9 (141652)

ขออนุญาตคัดลอก พิมพ์ เพื่อนำไปสวดและส่งเมล์ต่อนะคะ  ขออนุโมทนาและขอบพระคุณค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น s.lees วันที่ตอบ 2012-01-27 12:48:47


ความคิดเห็นที่ 10 (141751)

  ลูกขออนุญาตคัดลอก เพื่อนำไปสวดมนต์  ขออนุโมทนาค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น พัชรี เนินกร่าง (pat_lukpar-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-02-10 16:10:50


ความคิดเห็นที่ 11 (141796)

 ลูกขออนุญาตคัดลอก เพื่อนำไปสวดมนต์

ขอขอบคุณ  และขออนุโมทนาบุญค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ลักษมณ แรงฤทธิ์ (luxamon_r-at-hotmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-02-19 21:43:53


ความคิดเห็นที่ 12 (141983)

กราบท่านพระฤษีลิงดำ ดิฉันขออนุญาตคัดลอกบทสวดมนต์ของท่านเพื่อนำไปสวดเป็นทางสว่างนำชีวิตและทุกคนในครอบครัวพบแต่ความสุขความเจริญ   สาธุ  และขออนุโมทนาบุญค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น นางสกุลนา ทองพฤกษ์ (s_akulna-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2012-03-16 15:12:25


ความคิดเห็นที่ 13 (142031)

ขออนุญาตนำบทรวมคาถาหลวงพ่อฤาลิงดำ ไปใช้สวดด้วย

ร่วมขออนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วย

ผู้แสดงความคิดเห็น จุมพล บัวโต (j-u123-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2012-03-19 05:51:05


ความคิดเห็นที่ 14 (142680)

ขออนุญาตนำบทสวดคาถาหลวงพ่อฤาษีลิงดำ นำไปสวดเพื่อเสริมบารมีแก่ตัวเอง และครอบครัวด้วยนะครับ

และขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น แก้วสุวรรณ วันที่ตอบ 2012-06-17 17:37:41


ความคิดเห็นที่ 15 (143241)

ขอนุญาตินำบทสาวดคาถาหลวงพ่อฤาษีลิงดำ นำไปสวดภาวนาเพื่อเสริมบารมีแก่ตนเองละขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น สกุลรัตน์ ปิ่นคีรี วันที่ตอบ 2012-07-16 17:11:54[1]


Copyright © 2010 All Rights Reserved.