ReadyPlanet.com
dot
dot
พระรัตนตรัย และ ครูบาอาจารย์
dot
bulletสมเด็จองค์ปฐม
bulletหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ
bulletพระอาจารย์รัตน์ รตนญาโณ
bulletดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
dot
รายการคุยไปแจกไป
dot
bulletรายการคุยไปแจกไป
dot
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
dot
bulletข่าวสารประชาสัมพันธ์
dot
กิจกรรมบ้านสวนพีระมิด
dot
bulletค่ายบ้านสวนพีระมิด
bulletภาพและคลิปวิดิโอจากบ้านสวนพีระมิด
dot
บทความที่น่าสนใจ
dot
bulletบทความที่น่าสนใจ
bulletคู่มือหนีกรรมผิวพรรณ
bulletคำสารภาพบาป และ ประสบการณ์กฏแห่งกรรม
dot
International Version (ภาคภาษาต่างประเทศ)
dot
bulletEnglish Articles (บทความภาษาอังกฤษ)


อ.อุบล ศุภาเดชาภรณ์  บ้านสวนพีระมิด


(29 ก.ค. 2555) ประกาศการเปิดเว็ปไซต์บ้านสวนพีระมิดต่อสาธารณะ และคำแนะนำสำคัญในการใช้งานเว็ปไซต์บ้านสวนพีระมิด article

เว็ปไซต์บ้านสวนพีระมิดจะทำการเปิดให้สาธารณะชนทั่วไป ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ธรรมทานต่างๆ ที่ท่าน อ.อุบล และสมาชิกบ้านสวนพีระมิดได้แบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ ข่าวสาร และข้อคิดเห็นเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อการตระหนักรู้และเข้าใจถึงกฎแห่งกรรม การสร้างบุญด้วย ทาน ศีล ภาวนา การละจากบาปทั้งปวง การทำจิตให้บริสุทธิ์ และ การพัฒนาตนเองสู่จุดหมายเดียวคือพระนิพพาน  ได้ตามปกติ ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม 2555 เป็นต้นไป

อย่างไรก็ตาม การร่วมแบ่งปันธรรมทาน โดยการเขียนข้อความและความคิดเห็นต่างๆ ในกลุ่มบทความ และ กระดานสนทนา ในเว็ปไซต์ฯ จะถูกจำกัดสิทธิให้กับสมาชิกเว็ปไซต์บ้านสวนพีระมิด ที่ได้ลงทะเบียนอย่างถูกต้อง และได้รับอนุญาตแล้วเท่านั้น การเปิดรับสมัครสมาชิกใหม่จะมีขึ้นในเร็วๆนี้ ขอให้ท่านที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกใหม่ของบ้านสวนพีระมิด โปรดติดตามความคืบหน้าการเปิดรับสมัครได้จากข่าวสารประชาสัมพันธ์ ในช่วงเวลาต่อไป
คำแนะนำสำคัญในการใช้งานเว็ปไซต์บ้านสวนพีระมิด
๑.      โปรดทราบว่า เว็ปไซต์บ้านสวนพีระมิด มีจุดประสงค์เพื่อการเผยแพร่ธรรมทาน และข้อมูลข่าวสารจากบ้านสวนพีระมิด เพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยท่าน อ.อุบล ศุภาเดชาภรณ์ และสมาชิกที่ได้รับอนุญาตและตั้งใจที่จะปฏิบัติอยู่ในกฎระเบียบที่ดีของเว็ปไซต์บ้านสวนพีระมิด การเขียนข้อความและการแสดงความคิดเห็นต่างๆ ขอให้นึกถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ขอให้ใช้วาจาที่สุภาพ ให้เกียรติผู้อ่าน และให้เป็นไปเพื่อความสร้างสรรค์ความดีงาม 
๒.      หากสมาชิกท่านใดพบเห็นข้อความที่ไม่สุภาพ ที่ไม่เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม และไม่เป็นไปเพื่อความสงบเรียบร้อย ในเว็ปไซต์บ้านสวนพีระมิด ขอให้แจ้งต่อเว็ปมาสเตอร์บ้านสวนพีระมิด โดยกดปุ่ม แจ้งลบ”  ที่อยู่ในข้อความที่ไม่สมควรนั้น   พร้อมกับให้ข้อมูลเหตุผลสั้นๆในการแจ้งลบในแบบฟอร์มการแจ้งลบที่จะปรากฎขึ้นหลังการกดปุ่มแจ้งลบในหน้าความคิดเห็นดังกล่าว  
๓.      หากสมาชิกท่านใดพบเห็นข้อความที่ไม่สุภาพ ที่ไม่เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม และไม่เป็นไปเพื่อความสงบเรียบร้อย ในเว็ปไซต์บ้านสวนพีระมิด ขอให้ท่านทั้งหลาย งดความโกรธเคือง งดความเกลียดชัง งดความไม่พอใจ หรืองดการกระทำการโต้ตอบ ผู้แสดงความคิดเห็นดังกล่าว ขอให้ทุกท่านเห็นความน่ากลัวของ อวิชชา ที่ทำให้เพื่อนๆของเราบางท่าน จำต้องทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องต่อหลักธรรม ก่อให้เกิดการเบียดเบียนกันและกันอย่างไม่รู้จบสิ้น  ขอให้ทุกท่านให้อภัยและแผ่เมตตาให้กับผู้ที่ยังมีโมหะจริตเหล่านั้น ให้ได้ดวงตาเห็นธรรม ให้มีจิตที่บริสุทธิ์ และกลับมาเป็นกัณลยาณมิตรต่อกัน เพื่อการหลุดพ้นและเข้าสู่พระนิพพานเช่นเดียวกัน โดยเร็วที่สุด
๔.      หากสมาชิกท่านใดพบเห็นข้อความที่ไม่สุภาพ ที่ไม่เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม และไม่เป็นไปเพื่อความสงบเรียบร้อย ในเว็ปไซต์บ้านสวนพีระมิด ขอให้ท่านทั้งหลาย อย่าใส่ใจกับชื่อ สกุล ของสมาชิกท่านนั้น ที่ใช้ในการแสดงข้อความดังกล่าว เพราะอาจเป็นไปได้ว่า ชื่อ สกุล เหล่านั้น เป็น ชื่อ สกุล ปลอม มีการแอบอ้างใช้ชื่อของสมาชิกท่านอื่น หรือแม้แต่ใช้ชื่อของท่าน อ.อุบล (ดังที่เคยมีปรากฎมาแล้ว) ขอท่านละความอคติต่างๆ ต่อ ชื่อ สกุลนั้น เพียงแต่ช่วยแจ้งลบข้อความ หรือกระทู้ดังกล่าว โดยกดปุ่ม แจ้งลบ  ที่ปรากฎอยู่ในข้อความที่ไม่เหมาะสมดังกล่าว ตามที่ได้แนะนำในข้อ ๒ และช่วยแผ่เมตตาให้กับดวงจิตของผู้ที่กระทำการที่ไม่สมควรดังกล่าว ให้กลับมามีสัมมาทิฏฐิ และมีปัญญาในการทำการที่ไม่เป็นที่เบียดเบียนต่อผู้อื่น
๕.     ขอให้สมาชิกทำการเปลี่ยนพาสเวิร์ดในการเข้าสู่เว็ปไซต์บ้านสวนพีระมิดเป็นประจำ เพื่อป้องกันการแอบอ้างใช้ชื่อของสมาชิก ในการส่งข้อความที่ไม่เหมาะสมเข้าสู่เว็ปไซต์บ้านสวนพีระมิด พาสเวิร์ดควรมีความยาวอย่างน้อย 8 ตัว และเป็นการผสมระหว่างตัวอักษรภาษาอังกฤษ(ทั้งอักษรตัวใหญ่และอักษรตัวเล็ก) ตัวเลข และเครื่องหมาย (เช่น aD4eb9q#w)  และสมาชิกทุกท่านจะต้องใช้ ชื่อ นามสกุล จริง ภาษาไทย แสดง ใน ชื่อแสดงในเว็ปไซต์ ของท่าน ตามกฎระเบียบปฏิบัติของเว็ปไซต์บ้านสวนพีระมิด
๖.     เมื่อสมาชิกทำการแสดงความคิดเห็นบนเว็ปไซต์บ้านสวนพีระมิด ขอให้เลือกที่จะไม่แสดงอีเมล์ของสมาชิกในหน้าเว็ปไซต์ (อ่านรายละเอียดและตัวอย่าง โดยคลิ๊กที่นี่) 
 
 
เว็ปมาสเตอร์ฯ ขอขอบคุณ และโมทนาบุญในธรรมทานของทุกท่าน ที่ได้นำมาแบ่งปันในเว็ปไซต์บ้านสวนพีระมิดแห่งนี้ 
ตลอดเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมามีความไม่สะดวกหลายๆกรณีต่อสมาชิกทุกท่านในการเข้าถึงเว็ปไซต์ฯ แห่งนี้ ทางเว็ปมาสเตอร์ฯ ต้องขออภัยต่อทุกท่าน มา ณ ที่นี้ครับ

เว็ปมาสเตอร์บ้านสวนพีระมิด
๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕

 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์

(10 ส.ค. 2555) บ้านสวนพีระมิดจัดกิจกรรมวันแม่ 11-13 สิงหาคม 2555 article
(8 ส.ค. 2555) ประกาศเรื่อง ห้องสนทนา ท่านอาจารย์อุบล ศุภาเดชาภรณ์ article
(22 ก.ค. 2555) ประกาศจัดระบบสมาชิกบ้านสวนพีระมิดใหม่ article
(14 ก.ค. 2555) รายการคุยไปแจกไป ย้ายช่องออกอากาศไปที่ ช่องสตาร์แชนแนล เริ่ม วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2555 article
(10 ก.ค. 2555) จี้สฟิงซ์+พีระมิด+ธรรมจักร+อ.อุบลช่วยด้วย+ปะโตเมตัง ในอันเดียว บูชาได้ 27 มิ.ย.55 พร้อมเข็มกลัดติดเสื้อท้าวเวสสุวรรณ article
(3 ก.ค. 2555) ขอเชิญลงชื่อแจ้งขออนุญาตเข้ามาร่วมบุญที่บ้านสวนพีระมิดได้ที่นี่ (เป็นการชั่วคราวระหว่างปิดปรับปรุงกระดานสนทนา) article
(2 ก.ค. 2555) ประกาศเรื่องแนะนำสมาชิกเปลี่ยนอีเมล์แอดเดรส และ เลือกไม่แสดงอีเมล์เมื่อตั้งกระทู้ หรือ แสดงความคิดเห็น article
(1 ก.ค. 2555) ประกาศการปิดปรับปรุงกระดานสนทนาเป็นการชั่วคราว article
(30 มิ.ย. 2555) ขอให้ทุกท่านที่จะไปบ้านสวนพีระมิดเตรียมอาหารไปทานเองทุกมื้อ article
(7 มิ.ย. 2555) เชิญร่วมงานเก็บศพ หลวงพ่อเสงี่ยม โอภาสี ทุกวันเสาร์ เวลา 1 ทุ่ม และเตรียมพบกับกิจกรรม "ธรรมบำบัด" กับอ.อุบลที่วัดใหม่สันติธรรม article
(7 มิ.ย. 2555) ครูบาอริยชาติ จะมาเยี่ยมบ้านสวนพีระมิด วันศุกร์ที่ 22 มิ.ย. 2555 นี้ article
(23 พ.ค. 2555) สำเนาจดหมายจากโครงการส่วนพระองค์ ถึงท่านอ.อุบล ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันพืชมงคล 9 พฤษภาคม 2555
(9 พ.ค. 2555) เว็ปมาสเตอร์ของความช่วยเหลือจากเพื่อนสมาชิก (ได้รับความช่วยเหลือแล้ว ขอบพระคุณครับ) article
(27 เม.ย. 2555) กิจกรรมปิดบัญชีนรก สัปดาห์ละ 1 ขุม 9 สัปดาห์ เริ่ม เสาร์ 28 เม.ย. นี้ article
(8 มี.ค. 2555) ค่ายพิเศษสอนการทำอาหารมังสวิรัติ ที่บ้านสวนพีระมิด ครั้งต่อไป วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 17-18 มีนาคม 2555 article
(4 มี.ค. 2555) เชิญร่วมทดสอบการถ่ายทอดสดผ่านอินเตอร์เน็ต เว็ปไซต์บ้านสวนพีระมิด จากพื้นที่บ้านสวนพีระมิด วันที่ 4 มี.ค. 2555 ได้ที่นี่ article
(3 มี.ค. 2555) เชิญร่วมทดสอบการถ่ายทอดสดผ่านอินเตอร์เน็ต เว็ปไซต์บ้านสวนพีระมิด จากพื้นที่กรุงเทพมหานคร วันที่ 3 มี.ค. 2555 ได้ที่นี่ article
(1 มี.ค. 2555) ผู้ที่ต้องการร่วมบุญแรงกายที่บ้านสวนพีระมิด สามารถมาร่วมบุญได้ทุกวัน แต่ขอให้แจ้งก่อนล่วงหน้า article
(11 ม.ค. 2555) ประกาศแจ้งสำหรับผู้ที่จะมาเข้าค่าย11 (14-15 ม.ค. 2555) article
(3 ธ.ค. 2554) ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษาครบ 84 พรรษา ได้ที่นี่ article
(12 พ.ย. 2554) พิธีเกี่ยวข้าวพันธุ์พระราชทานที่บ้านสวนพีระมิด 12 พ.ย. 2554 article
(31 ต.ค. 2554) ประกาศฉุกเฉินจากบ้านสวนพีระมิด การที่บุคคลใดจะขออนุญาตไปบ้านสวนพีระมิด นับจากบัดนี้เป็นต้นไป เมื่อเขียนขออนุญาตในกระทู้นี้แล้วจะต้องได้รับอนุญาตเป็นรายบุคคล จึงจะไปได้ article
(16 ต.ค. 2554) ประกาศเรื่องการสมัครสมาชิกเว็ปไซต์บ้านสวนพีระมิด article
(30 ส.ค. 2554) ขอเชิญแบ่งปันภาพถ่าย หรือ คลิปวิดีโอ จากงานบวงสรวง 26-28 ส.ค. 2554 ที่ผ่านมา article
(29 ส.ค. 2554) สารจากอ.อุบล "บำบัดทุกข์ได้ โดยไม่ต้องมาที่บ้านสวนฯ" article
(13 ส.ค. 2554) เชิญร่วมสร้างพระองค์ใหม่ หน้าตัก 9 ศอก สูง 9.99 เมตร เพื่อตัดกรรมหนี้แผ่นดิน (เอาของหลวง โกง+เลี่ยงภาษี คอรัปชั่น ฯลฯ) article
(13 ส.ค. 2554) เชิญร่วมงานฉลองสมโภชน์ องค์พระปฐมฯ 28 ส.ค. 2554 (26-27-28 สิงหาคม 2554 / 3 วัน 2 คืน) article
(18 กรกฎาคม 2554) ชาวค่ายบ้านสวนพีระมิดรุ่น9 สามารถนำอาหารมาร่วมบุญเป็นทานให้กับชาวค่ายได้ตามกำลัง article
(18 กรกฎาคม 2554) กำหนดการอัญเชิญสมเด็จองค์ปฐม(พระประธาน) มาที่บ้านสวนพีระมิด ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2554 article
(25 มิถุนายน 2554) ประชาสัมพันธ์โมทนาบุญ article
(23 มิ.ย. 2554) ประกาศสำคัญ เรื่องขอให้สมาชิกทุกท่านใช้ ชื่อ-สกุลจริง เป็นชื่อที่แสดงในเว็ปไซต์ article
(27 พ.ค. 2554) ประกาศเรื่อง แผนสำรอง หากเว็ปไซต์บ้านสวนพีระมิด ใช้การไม่ได้ article
(27 พ.ค. 2554) สำเนาภาพ จดหมายจากโครงการส่วนพระองค์ ที่ขอเชิญให้ท่านอาจารย์อุบล ได้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในวันพืชมงคล article
(26 พ.ค. 2554) ประกาศค่ายบ้านสวนพีระมิดรุ่น9 30-31 กรกฎาคม 2554 article
(22 พ.ค. 2554) สารจาก อ.อุบล มารวมพลังใจกัน..ส่งบุญถวายแด่ในหลวง article
(22 พ.ค. 2554) สารจาก อ.อุบล ถึงผู้ที่ต้องการมาบ้านสวนพีระมิด (เพิ่มเติม) article
(3 พ.ค. 2554) ผู้ที่สมัครสมาชิกแล้วยังไม่ได้อีเมล์ตอบกลับเพื่อยืนยันการเป็นสมาชิก เชิญอ่านทางนี้ article
(26 เม.ย. 2554) เลื่อนการบังคับใช้ระบบสมาชิกกับการใช้งานเว็ปไซต์บ้านสวนพีระมิดจนถึง 1 พ.ค. นี้ article
(22 เม.ย. 2554) ประกาศเรื่องวิธีการสมัครสมาชิก article
(20 เม.ย. 2554) ประกาศเรื่องระบบสมาชิก article
(16 เม.ย. 2554) ด่วน บ้านสวนพีระมิดมีความต้องการผู้ที่มีความเชียวชาญ ดังต่อไปนี้ มาร่วมงานก่อสร้างปฐมสภาวิหารพีระมิด article
(14 เม.ย. 2554) มีผู้เข้ามาเยี่ยมเยียนเว็ปไซต์บ้านสวนพีระมิดครบ 99,999 ครั้งแล้วในวันนี้ article
(10 มี.ค. 2554) จดหมายจาก อ.อุบล ขออนุญาตจัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ ดร.อาจอง ในค่ายรุ่น8 article
(10 มี.ค. 2554) เลื่อนกำหนดการ ค่ายบ้านสวนพีระมิดรุ่น8 เป็นวันที่ 23-24 เมษายน 2554 article
(8 ก.พ. 2554) เงินขวัญถุงเพื่อเป็นศิริมงคล
(22 ม.ค. 2554) เครื่องประดับเงินบ้านสวนพีระมิด มีจำหน่ายแล้ว article
(22 ม.ค. 2554) เสื้อบ้านสวนพีระมิด รุ่นใหม่ มีจำหน่ายแล้ว article
(20 ม.ค. 2554) พระนามอย่างเป็นทางการของพระพุทธรูปและวิหารปฎิบัติธรรม บ้านสวนพีระมิด และโครงการในอนาคต article
(18 ม.ค. 2554) ประกาศการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการแสดงผล ในกระดานสนทนา article
(12 ม.ค. 2554) ขอเชิญทุกท่านร่วมลงคะแนนเลือกแบนเนอร์ใหม่ของเว็ปไซต์บ้านสวนพีระมิด article
(8 ม.ค. 2554) บ้านสวนพีระมิดงดกิจกรรมบำบัด ในวันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2554 article
(20 ธ.ค. 2553) เชิญเค้าท์ดาวน์ปีใหม่ เหยียบเท้าสฟิ้งซ์บ้านสวนพีระมิด article
(30 พ.ย. 2553) ประกาศเปลี่ยนแปลงวิธีการเรียงลำดับกระทู้ในกระดานสนทนา article
(7 พ.ย. 2553) บ้านสวนพีระมิดประกาศงดการบำบัดในวันที่ 20-21 พ.ย. 2553 article
(5 พ.ย. 2553) ระเบียบปฏิบัติในการขอรับน้ำพลังพีระมิด ที่บ้านสวนพีระมิด article
(3 พ.ย. 2553) ขอเชิญแบ่งปันภาพถ่ายและบันทึกความทรงจำของท่านจากค่ายบ้านสวนพีระมิดรุ่นุ6 article
(10 ต.ค. 2553) หมายเหตุจากบ้านสวนพีระมิด article
(10 ต.ค. 2553) บ้านสวนพีระมิดจะเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีกับวัดใหม่สันติธรรม จังหวัดลพบุรี article
(10 ต.ค. 2553) ขอเชิญแบ่งปันภาพถ่ายและบันทึกความทรงจำของท่านจากค่ายบ้านสวนพีระมิดรุ่น5 article
(4 ต.ค. 2553) จดหมายจากทางบ้านที่ อ.อุบลแนะนำให้อ่าน article
(14 ก.ย. 2553) ขอเชิญร่วมยกเสาสถานปฏิบัติธรรมบ้านสวนพีระมิดในวันที่18 ก.ย. 2553 article
(8 ส.ค. 53) เครื่องประดับเงินแท้100% ใข้ดึงดูดพลังจักรวาลมายังร่างกายได้ มีจำหน่ายแล้วที่บ้านสวนพีระมิด article
(8 ส.ค. 53) เสื้อบ้านสวนพีระมิดรุ่นใหม่ สีชมพูและสีส้ม มีจำหน่ายแล้วที่บ้านสวนพีระมิด article
(23 ก.ค. 53) ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเวียนเทียนเนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชาที่บ้านสวนพีระมิด ในวันอาทิตย์ที่ 25 ก.ค. 2553 (ก่อนวันอาสาฬหบูชา1วัน) article
(18 ก.ค. 53) ผู้ที่สนใจเสื้อบ้านสวนพีระมิดรุ่น2 (สีดำ) เชิญทางนี้ article
(8 ก.ค. 2553) ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเข้าค่ายบ้านสวนพีระมิดรุ่น3 article
(27 มิ.ย. 53) ท่านที่ต้องการแบ่งปันภาพถ่ายจากงานเข้าค่ายรุ่น2 ขอเชิญทางนี้ article
(27 มิ.ย. 53) บ้านสวนพีระมิด งดรับบำบัดทุกข์ 10-11 ก.ค. 53 เนื่องจากจัดกิจกรรมการเข้าค่ายรุ่น3 article
(22 มิ.ย. 53) มีผู้เข้ามาเยี่ยมเยียนเว็ปไซต์บ้านสวนพีระมิดครบ 9,999 ครั้งแล้วในวันนี้ article
(21 มิ.ย. 2553) ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าค่ายรุ่น2 article
(16 มิ.ย. 2553) ท่านผู้ได้แจ้งความจำนงผ่านทางอีเมล์ในการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายหนีความจน โปรดอ่านทางนี้ article
(14 มิ.ย. 53) บ้านสวนพีระมิด งดรับบำบัดทุกข์ 26-27 มิ.ย. 53 เนื่องจากจัดกิจกรรมการเข้าค่ายรุ่น2 article
(24 พ.ค. 2553) ขอเชิญสมัครเข้าค่าย รุ่น2 "หนีความจน กับบ้านสวนพีระมิด" 25-26 มิ.ย. 2553 article
(21 พ.ค. 2553) ขอร่วมอนุโมทนากับครอบครัวคุณจำเนียรและคุณจันทร์แรม และคุณแม่น้องผิง article
(17 พ.ค. 2553) ด่วนและสำคัญมาก:ผู้ที่ได้รับสัจจะจากบ้านสวนพีระมิดแล้วยังไม่ปฏิบัติตามสัจจะ โปรดอ่านทางนี้ article
(13 พ.ค. 2553) อ.อุบลเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในวันพืชมงคล article
(6 พ.ค. 2553) ขอเรียนเชิญบุคคลดังต่อไปนี้ติดต่อกลับ อ.อุบล เพื่อแบ่งปันสิ่งดีๆที่เป็นมงคลกับเพื่อนๆ ในเว็ปไซต์บ้านสวนพีระมิด ดังนี้ครับ article
(5 พ.ค. 2553) แจ้งการเปลี่ยนแปลงเรื่องขนาดและคุณภาพของคลิปวิดิโอรายการคุยไปแจกไป article
(30 เม.ย. 2553) ขอเชิญผู้ที่เข้าค่ายหนีกรรมผิวพรรณรุ่น1 ร่วมกันเลือกประธานรุ่น รองประธาน เหรัญญิก และเลขานุการรุ่น article
ผู้ที่ลงทะเบียนเข้าค่ายหนีกรรมผิวพรรณรุ่นที่1 เรียบร้อยแล้ว กรุณาติดต่อ อ.อุบลเพื่อแจ้งข้อมูลทะเบียนรถ เพื่อเตรียมที่จอดรถ article
บ้านสวนพีระมิด ได้ติดตั้งโทรศัพท์พื้นฐาน 5 เลขหมายแล้ว article
กำหนดการ การเข้าค่ายหนีกรรมผิวพรรณ รุ่นที่1 (23-25 เม.ย. 2553) article
ขอเชิญร่วมสร้างมหาพีระมิดและสถานปฎิบัติธรรมพลังพีระมิด article
ระเบียบการเยี่ยมชมบ้านสวนพีระมิด article
การปฏิบัติในการขอพบ อ.อุบล article[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (143463)

   อนุโมทนากับเวปมาสเตอร์บ้านสวนด้วยค่ะ

ที่ทุ่มเททั้งแรงกาย  แรงใจ

ในการไขปัญหาต่าง ๆ เพื่อให้สมาชิก

ได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาธรรมะ  จากท่าน อ. อุบล

สาธุ  สาธุ  สาธุ

ผู้แสดงความคิดเห็น ฉวีวรรณ นภาพรรณราย (ตาล) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-07-29 09:58:10


ความคิดเห็นที่ 2 (143464)

กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์อุบล ที่เมตตา

ขอบพระคุณ คุณมาร์ค (เว็ปมาสเตอร์) กับความพยายาม

แก้ไขปัญหา และวิธีป้องกับ

กระผมขอมีส่วนช่วยในการดูแลเว็ปไซต์บ้านสวนพีระมิด

ด้วยการทำตามคำแนะนำของเว็ปมาสเตอร์ครับ

อนุโมทนาสาธุครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น พิสุทธิ์ แดงเอม ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-07-29 10:00:07


ความคิดเห็นที่ 3 (143465)

ขออนุโมทนาบุญกับคุณมาร์คนะคะที่ช่วยให้ลูกหลานบ้านสวนได้มีโอกาสได้ใช้กระทู้จากเว็ปไซต์บ้านสวนอีกครั้งหนึ่ง เพราะเป็นช่องทางหนึ่งที่ทำให้ได้สื่อสาร รับรู้ข่าวสาร และธรรมทานจากอาจารย์อุบลและของทุก ๆ คน ได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง สาธุ สาธุ สาธุ ค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น กนกกร แดงเอม ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-07-29 10:08:09


ความคิดเห็นที่ 4 (143467)

อนุโมทนากับเวปมาสเตอร์บ้านสวนด้วยค่ะ

 

 

ที่ทุ่มเททั้งแรงกาย  แรงใจ

 

 

ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ

ทำให้ลูกบ้านสวนได้ใช้สติไตร่ตรอง

กับสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อแยกแยะข้อมูลคน

โดยใช้ศีล 5 จับตามที่ท่าน อ. อุบล เคยกล่าว

เตือนไว้  และลูกบ้านสวน

 

 

ได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาธรรมะ  จากท่าน อ. อุบล

สาธุ  สาธุ  สาธุ

ผู้แสดงความคิดเห็น วัชรินทร์ เกษมณี ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-07-29 17:54:23


ความคิดเห็นที่ 5 (143469)

กราบขอบพระคุณ

อ.แม่อุบล ด้วยค่ะที่เมตตา

ให้ลูกหลานได้มีโอกาศได้รับรู้

เรื่องราวของบ้านสวนพีระมิดทางเว็ป

ต่อไป กราบขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ สาธุ

ขออนุโมทนากับเวปมาสเตอร์ด้วยค่ะที่เสียสละ

เวลาอัฟเดทข้อมูลต่างๆ ขอบคุณค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น นิพาดา กะตะศิลา ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-07-29 22:53:36


ความคิดเห็นที่ 6 (143470)

อนุโมทนากับท่านอ.อุบล

คุณเพชร และคุณมาร์ค

ที่เมตตาเปิดบ้านให้ทุกคนเข้าไปอ่านได้แล้ว

 

และยินดีกับพี่น้องทุกๆท่านด้วยค่ะ

ที่จะไม่ตกข่าวธรรมทานดีๆ

จากท่านอ.อุบลอีกแล้ว

ผู้แสดงความคิดเห็น ชนิดา เชิงสะอาด/CHANIDA ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-07-30 01:58:19


ความคิดเห็นที่ 7 (143472)

ถ้าพี่น้องท่านใดยังไม่สามารถ

เข้าไปโพสต์ข้อความ

ในกระดานสนทนาได้

 

แต่ต้องการเขียนธรรมทาน

ก็สามารถมาเขียนในหน้านี้ได้นะคะ

ถ้าชนิดาเข้ามาอ่านเจอ

แล้วจะนำไปโพสต์ให้ในกระทู้

ที่ต้องการในกระดานสนทนาค่ะ

ไม่ต้องเกรงใจนะคะ

แต่ก็ขอเพียง..วงเล็บบอกซักหน่อยว่า

(ยังไม่สามารถเข้าไปโพสต์ในกระดานสนทนาได้)

ก็จะดีมากๆค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ชนิดา เชิงสะอาด/CHANIDA ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-07-30 02:08:29


ความคิดเห็นที่ 8 (143475)

 ขอบคุณเว็บมาสเตอร์ และ อ.อุบล มากๆครับที่ทำให้ได้รับชมรายการคุยไปแจกไปย้อนหลังได้ครับ ขอบคุณครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น กฤชฐนัทพน ธนินท์ธาดาภรณ์ ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-07-30 11:45:09


ความคิดเห็นที่ 9 (143478)

กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์อุบล  และขอบคุณเวปมาสเตอร์อย่างสูงที่ได้เปิดโอกาสให้เข้าชมธรรมทานต่างๆ และข่าวสารที่มีประโยชน์ต่อไปค่ะ

สาธุ

ผู้แสดงความคิดเห็น ธัญภา ศรีมงคลภัทร ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-07-30 12:58:44


ความคิดเห็นที่ 10 (143484)

ขอกราบขอบพระคุณ คุณแม่อุบล คุณพ่อมงคล และ คุณท๊อป ในความรักและความเมตตาต่อลูกบ้านสวนพีระมิด ครับ

ขอขอบคุณ คุณมาร์ค และ คุณเพชร ที่ทุ่มเทและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาให้เวปบ้านสวนฯ ผ่านอุปสรรคทั้งหลาย ครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น คุณากร ศิริกุลธรรมา ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-07-30 20:38:07


ความคิดเห็นที่ 11 (143485)

กราบขอบคุณท่านอาจารย์อุบล อาจารย์มงคล คุณท้อป คุณเพชร คุณมาร์คเวปมาสเตอร์บ้านสวนอย่างสูงที่ทำให้ใด้เข้ามาชมธรรมทานแห่งบ้านสวนเหมือนเดิมค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น รุ่งสุภารัตน์ รุ่งเรือง(ภา) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-07-30 23:31:01


ความคิดเห็นที่ 12 (143486)

ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์อุบล ท่านอาจารย์มงคล และ คุณท๊อป ที่ได้เมตตาลูกบ้านสวนพีระมิด ค่ะ

ขอขอบคุณ คุณมาร์ค และ คุณเพชร ที่ได้พัฒนาให้เวปบ้านสวน และเปิดโอกาสให้ทุกคนได้รับข่าวสารและธรรมทานค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น มยุรฉัตร สุดจิตต์ ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-07-31 10:07:42


ความคิดเห็นที่ 13 (143487)

ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์อุบล ท่านอาจารย์มงคล และ คุณท๊อป ที่ได้เมตตาลูกบ้านสวนพีระมิด ค่ะ

ขอขอบคุณ คุณมาร์ค และ คุณเพชร ที่ได้พัฒนาให้เวปบ้านสวน และเปิดโอกาสให้ทุกคนได้รับข่าวสารและธรรมทานค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น มยุรฉัตร สุดจิตต์ ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-07-31 10:08:05


ความคิดเห็นที่ 14 (143489)

 

 

ขออนุโมทนาบุญกับท่าน อ.อุบล 

ขอกราบขอบคุณท่าน อ.อุบล  และ คุณมาร์ค คุณเพชร ที่ได้ปรับปรุงพัฒนาเว็บมาร์เตอร์ใหม่ และได้เปิดโอกาสให้ลูกหลานบ้านสวนทุกท่านได้มีโอกาสได้รับรู้ข่าวสารและธรรมทานได้ใหม่ เป็นสิ่งที่หน้ายินดีสำหรับลูกหลานบ้านสวนเป็นอย่างมากค่ะ

 

 

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น บุษยมาศ ดวงแก้ว ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-07-31 18:51:14


ความคิดเห็นที่ 15 (143490)

ขออนุโมทนาบุญ ทุกบุญ 

กับท่านอาจารย์อุบล

และท่านอาจารย์มงคล

และเว็บมาสเตอร์ทั้งสองท่าน

ด้วยค่ะ

สาธุ.. 

ผู้แสดงความคิดเห็น ปรีดาพร พุ่มไม้ ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-07-31 20:19:18


ความคิดเห็นที่ 16 (143492)

 

กราบขอบพระคุณท่าน อ.อุบล ท่าน อ.มงคล คุณท้อป คุณมาร์ค คุณเพชร ค่ะ         

        ที่เปิดเวปบ้านสวนพีระมิดต่อสาธารณะชนทั่วไป ได้ศึกษาธรรมเพื่อตนเองและยังประโยชน์ต่อผู้อื่นที่เราได้พบเจอ นำเอาข้อคิดและธรรมทานบอกกล่าวเพื่อการใช้ชีวิตที่มีธรรมะ ทำให้ได้เพียงวันละเล็กละน้อย เริ่มจากศีลห้า...ความสุขก็อยู่แค่เอื้อม

        อยากเชิญชวนให้อ่าน หน้าหลักด้วยสลับบรรยากาศกับการอ่านกระดานสนทนาเพราะมีเนื้อหาสาระที่ตอบคำถามให้คุณได้ (ยังอ่านไม่หมดเลย แต่อ่านส่วนใหญ่แล้วค่ะ)

        ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น สุระณี สิริมานุวัฒน์ ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-08-01 09:27:20


ความคิดเห็นที่ 17 (143521)

 

                                 กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์อุบล

                                และขอขอบคุณ คุณมาร์และคุณเพชร

                                ที่ได้ปรับปรุงเว็ปมาสเตอร์บ้านสวนใหม่

                                เปิดโอกาศให้ลูกหลานบ้านสวนได้มี

                                โอกาสได้รับรู้ข่าวสารและธรรมทานได้ค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น อัญชลี สิงห์แก้ว ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-08-02 21:31:35


ความคิดเห็นที่ 18 (143525)

กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์อุบล อจารย์มงคล คุณท๊อป

และที่สำคัญ คุณมาร์คและคุณเพชร

ที่เปิดโอกาสให้ลูกหลานทุกคน

ได้รับรู้ข่าวสารอีกครั้ง

เหตุการณ์ที่ผ่านมาครั้งนี้

เป็นบทเรียนสำคัญที่บอกให้เรารู้ว่า

อาจารย์อุบลพยายามเตือนให้เข้ามาเขียน

ธรรมทาน อย่าเข้ามาอ่านอย่างเดียวเท่านั้น

พอวันหนึ่งเข้ามาอ่านธรรมทานไม่ได้

รู้สึกอึดอัดมากจริง ๆ ค่ะ และคิดว่า

นี่คือบททดสอบสำหรับลูกหลานบ้านสวนค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ดาเรศ เจริญศิลป์ (วิว) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-08-03 20:10:33


ความคิดเห็นที่ 19 (143528)

กราบขอบพระคุณท่าน อ.อุบล  อ.มงคล  คุณท๊อป และเวปมาสเตอร์ (คุณ เพชชร และ คุณ มาร์ค) ที่เปิดโอกาศให้ลุกหลาน ชาวบ้านสวนพีรามิด ได้เข้ามาให้ธรรมทาน และเปิดโอกาสให้ได้รับรู้พระธรรม ทั้งคำสั่ง และคำสอน อันมีคุณค่าหาที่สุดประมาณมิได้ และผมขออนุโมทนา กับท่าน อ.อุบล และชาวบ้านสวนพีรามิด ทุกท่าน ที่มีส่วนในการเผยแพร่พระธรรมของพระพุทธองค์ และเปิดโอกาสเป็นสาธารณะ เพื่อให้ผู้ที่มีบุญสัมพันธ์ ได้เข้ามาร่วมแบ่งปันธรรมทาน สาธุ

ผู้แสดงความคิดเห็น อนุกูล นุชตะยะ ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-08-04 17:36:26[1]


Copyright © 2010 All Rights Reserved.